Agrokomplex Kunovice, a.s.
IČO: 25544047

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu10. 11. 1998
Obchodní firma
od 10. 11. 1998

Agrokomplex Kunovice, a.s.

Sídlo
od 11. 7. 2014 do 2. 11. 2015
Kunovice, V Úzkých , PSČ 686 04
od 1. 6. 2012 do 11. 7. 2014
Kunovice, V Úzkých 1487, PSČ 686 04
od 10. 11. 1998 do 1. 6. 2012
Kunovice, 1487, PSČ 686 04
IČO
od 10. 11. 1998

25544047

DIČ

CZ25544047

Identifikátor datové schránky:ta6cnkr
Právní forma
od 10. 11. 1998
Akciová společnost
Spisová značka2774 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 11. 7. 2014
- Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
od 25. 1. 2011
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 25. 1. 2011
- zámečnictví, nástrojářství
od 25. 1. 2011
- obráběčství
od 25. 1. 2011 do 11. 7. 2014
- silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny
od 10. 11. 1998
- hostinská činnost
od 10. 11. 1998 do 25. 1. 2011
- zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje
od 10. 11. 1998 do 25. 1. 2011
- pronájem motorových vozidel
od 10. 11. 1998 do 25. 1. 2011
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 10. 11. 1998 do 25. 1. 2011
- kovoobráběčství
od 10. 11. 1998 do 25. 1. 2011
- zámečnictví
od 10. 11. 1998 do 25. 1. 2011
- silniční motorová doprava nákladní
Předmět činnosti
od 25. 1. 2011
- zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje
Ostatní skutečnosti
od 11. 7. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 1. 5. 2004
- Akcie jsou převoditelné jen po předchozím písemném souhlasu představenstva.
od 27. 5. 2003 do 30. 12. 2003
- Jediný akcionář společnosti Agrokomplex Kunovice, a.s. se sídlem Kunovice č. 1487, PSČ 686 04, IČ 25544047, a to Zemědělsko-obchodní družstvo Mír se sídlem Kunovice 1487, okres Uherské Hradiště, IČ 00140929, rozhodl dne 6.2.2003 při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií a o tom, že jejich emisní kurs splatí nepeněžitým vkladem, takto: a) Základní kapitál se zvyšuje o částku 1.500.000,- Kč (slovy: jedenmilionpětsettisíc korun českých) upsáním nových akcií a určuje se, že se upisování akcií nad tuto částku nepřipouští a nové akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře Zemědělsko-obchodní družstvo Mír se sídlem Kunovice 1487, IČ 00140929. b) Schvaluje se upisování akcií v počtu 15 (slovy: patnáct) kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno, každá z nich o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: jednostotisíc korun českých) za emisní kurs 100.000,-Kč (slovy: jednostotisíc korun českých), které se vydají za tento nepeněžitý vklad, jehož předmětem je: nemovitost v katastrálním území a obci Jeseník, zapsaná na listu vlastnictví číslo 305 u Katastrálního úřadu Jeseník, a to vlastnictví stavby-objekt bydlení č. p. 1020 na pozemku p. č. 826/25, v hodnotě znaleckého posudku vypracovaného znaleckým ústavem v oboru ekonomika VEGA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, a.s. ze dne 16.1.2003 na částku 1,500.000,- Kč (slovy: jedenmilionpětsettisíc korun českých), který byl jmenován za tím účelem usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 10. 12. 2002, č.j. 50 Nc 4022/2002. Předmětem nepeněžitého vkladu (ani znaleckého ocenění) není pozemek pod předmětnou budovou, který je ve vlastnictví jiného subjektu. V souladu s ustanovením § 59 odst. 4 písm. b) obchodního zákoníku hodnota nepeněžitého vkladu v částce 1,500.000,- Kč (slovy: jedenmilionpětsettisíc korun českých) odpovídá úhrnnému emisnímu kursu akcií, která se započítává na vklad do základního kapitálu společnosti. c) Upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií nepeněžitým vkladem před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Je-li nepeněžitým vkladem nemovitost, musí vkladatel předat společnosti písemné prohlášení s úředně ověřeným podpisem, že vlastnické právo k nemovitosti nabývá společnost vkladem do katastru nemovitostí, a to před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Předáním tohoto prohlášení spolu s předáním nemovitostí je vklad splacen. d) Akcie budou upsány ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře jediný akcionář se společností ve lhůtě čtrnácti dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy na upsání akcií. Smlouva o upsání musí mít písemnou formu a podpisy úředně ověřeny. Protože emisní kurs je splácen nepeněžitým vkladem, ve smlouvě musí být uveden i předmět nepeněžitého vkladu a jeho ocenění v souladu s rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady. e) Bude-li zamítnut návrh na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, je upsání akcií neúčinné dle ust. § 204 odst. 7 obchodního zákoníku f) Představenstvo společnosti je povinno podat do třiceti dnů návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku.
od 2. 8. 2002 do 21. 8. 2002
- Zvýšení základního kapitálu: Jediný akcionář společnosti Agrokomplex Kunovice, a.s. se sídlem Kunovice č. 1487, PSČ 686 04, IČ 25544047, a to Zemědělsko-obchodní družstvo Mír se sídlem Kunovice 1487, okres Uherské Hradiště, IČ 00140929, rozhodl dne 11. 4. 2002 při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií takto:
od 2. 8. 2002 do 21. 8. 2002
- a) Základní kapitál se zvyšuje o částku 17.000.000,- Kč (slovy: sedmnáctmilionů korun českých) a určuje se, že se upisování akcií nad tuto částku nepřipouští a budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře.
od 2. 8. 2002 do 21. 8. 2002
- b) Upisuje se 170 (slovy: jednostosedmdesát) kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno, každá z nich o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých) za emisní kurs 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých).
od 2. 8. 2002 do 21. 8. 2002
- c) Akcie budou upsány ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře jediný akcionář se společností. Smlouva o upsání musí mít písemnou formu a podpisy úředně ověřeny. K upsání akcií musí být poskytnuta lhůta alespoň čtrnáct dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy na upsání ackií.
od 2. 8. 2002 do 21. 8. 2002
- d) Upisovatel je povinen ve lhůtě čtrnácti dnů od zapsání záměru o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku splatit emisní kurs upsaných akcií na zvláštní účet u banky, který za tím účelem společnost otevře na své jméno. Účet je veden u Komerční banky, a.s. a jeho číslo zní: 863906xxxx.
od 2. 8. 2002 do 21. 8. 2002
- e) Představenstvo společnosti je povinno podat do třiceti dnů návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku.
od 5. 9. 2000
- Akcie nemají omezenou převoditelnost.
od 10. 7. 2000 do 5. 9. 2000
- Záměr zvýšení základního jmění: Výpis z rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Zemědělsko-obchodního družstva Mír Kunovice, IČ 140929, se sídlem v Kunovicích ze dne 7.června 2000:
od 10. 7. 2000 do 5. 9. 2000
- Jediný akcionář obchodní společnosti Agrokomplex Kunovice, a.s. IČ 25544047, Zemědělsko - obchodní družstvo Mír Kunovice IČ 140929, zastoupené svým představenstvem, rozhodl, dne 7.června 2000, v souladu se zněním ustanovení § 203 obchodního zákoníku v jeho platném znění takto:
od 10. 7. 2000 do 5. 9. 2000
- I. Navýšit základní jmění společnosti Agrokomplex Kunovice, IČ 25544047, se sídlem 686 04 Kunovice 1487, z původního 1.000.000,- Kč na 199.000.000,- Kč, tedy o 198.000.000,- Kč s tím, že navýšení základního jmění společnosti nad částku 199,000.000,- Kč se, a to bez dalšího, nepřipouští.
od 10. 7. 2000 do 5. 9. 2000
- II. Navýšení základního jmění bude provedeno nepeněžitým splacením nových, "mladých" akcií společnosti, a to: a) 17.900 (sedmnácttisícdevětset) kusů mladých listinných akcií znějících na jméno, každá z nich o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (desettisíc korun českých), každá z nich v emisním kurzu 10.003,- Kč,
od 10. 7. 2000 do 5. 9. 2000
- b) 19.000 (devatenácttisíc) kusů mladých listinných akcií znějících na jméno, každá z nich o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jedentisíc korun českých), každá z nich v emisním kurzu 1000,30 Kč.
od 10. 7. 2000 do 5. 9. 2000
- III. 1. Každá mladá listinná akcie znějící na jméno je, bez ohledu na její jmenovitou hodnotu, za dále uvedených podmínek, převoditelná. Převod se uskutečňuje rubopisem a předáním akcie. V rubopise se uvede název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem. K účinnosti převodu akcie na jméno vůči společnosti se vyžaduje zápis o převodu akcie do seznamu akcionářů. Akcie na jméno může znít i na dvě nebo více osob. Práva s ní spojená pak může vykonávat kterákoli z nich nebo osoba jimi zmocněná. Na vzájemné vztahy spolumajitelů akcie (akcií) znějící (znějících) na jméno se příslušná ustanovení občanského zákoníku o spoluvlastnictví užijí obdobně.
od 10. 7. 2000 do 5. 9. 2000
- 2. Každý z akcionářů společnosti má, pro případ zamýšleného převodu kterékoli z akcií znějících na jméno držené jiným akcionářem, předkupní právo k takovéto akcii. Ten, jež má v úmyslu jím drženou akcii (akcie) zcizit, oznámí tento svůj úmysl, a to písemně, představenstvu společnosti. Představenstvo pak na vývěsní desce společnosti zveřejní, a to do 7 dnů, jemu doručený záměr akcionáře a výčká, po dobu 30ti dnů, na nabídky ostatních akcionářů. Právo převodu pak získá, a to bez dalšího, nejvyšší nabídka. Marným uplynutím 30ti denní lhůty smí akcionář své akcie převést na kohokoli. V takovém případě vezme představenstvo uskutečněný převod na vědomí.
od 10. 7. 2000 do 5. 9. 2000
- 3. V předchozím odstavci upravené předkupní právo je zcela neúčinné ve vztahu k zakladateli společnosti, Zemědělsko-obchodnímu družstvu Mír Kunovice, IČ 140929 pro případ, že těmito akciemi vypořádává, jako osoba povinná, majetkový podíl oprávněných osob vypočtený v transformaci družstva podle příslušných ustanovení zákona č. 42/1992 Sb. respektive pro případ, že jimi vypořádává vypořádací podíl svých členů a dále pak pro převod akcií na osob blízké, tak jak je vymezuje ustanovení § 116 občanského zákoníku.
od 10. 7. 2000 do 5. 9. 2000
- 4. V odstavci 2 a 3 upravené předkupní právo ke kterékoli ze shora uvedených akcií je zcela neúčinné pro případ zamýšleného převodu samostatně převoditelných práv s držením akcie (akcií) spojených, tedy pro případ zamýšleného převodu práva na vyplacení dividendy, práva na přednostní upsání nových akcií a práva na likvidační zůstatek. Tato práva lze převést zcela bez omezení. K účinnosti jejich převodu vůči společnosti je však nutné jejich převod zaznamenat v knize akcionářů společnosti.
od 10. 7. 2000 do 5. 9. 2000
- 5. Hlasovací právo, jakož i právo na výplatu dividend je pro každou akcii, bez ohledu na její jmenovitou hodnotu stejné. Za každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie tak akcionáři náleží jeden hlas.
od 10. 7. 2000 do 5. 9. 2000
- IV. Vzledem k tomu, že veškeré, shora uvedené mladé akcie společnosti do budoucna splatí, nepeněžitým plněním dále uvedeným způsobem a v níže uvedené lhůtě Zemědělsko-obchodní družstvo Mír Kunovice, IČ 140929, je přednostní právo k upisování těchto akcií stávajícím akcionářem společnosti, a to ze zákona, vyloučeno.
od 10. 7. 2000 do 5. 9. 2000
- V. Veškeré shora uvedené mladé akcie společnosti budou jejím jediným akcionářem, Zemědělsko-obchodním družstvem Mír Kunovice, IČ 140929 upsány a současně ve 100% výši jejich emisního kurzu i splaceny nejpozději do 30ti dnů ode dne, kdy obchodní rejstřík Krajského obchodního soudu v Brně toto rozhodnutí jediného akcionáře do jím vedeného obchodního rejstříku pravomocně zapíše. Usnesení o povolení zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku doručí představenstvo společnosti Agrokomplex Kunovice, a.s. svému jedinému akcionáři, Zemědělsko-obchodnímu družstvu Mír Kunovice, nejpozději do tří dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Jediný akcionář společnosti pak může veškeré shora uvedené mladé akcie společnosti upsat a současně splatit každý pracovní den, v době od 7.00 hod. do 15.00 hod., a to v kanceláři společnosti. Pokud jediný akcionář společnosti neupíše a současně i ve 100% výši jejich emisního kurzu i nesplatí veškeré mladé akcie společnosti ve lhůtě shora uvedené, ztrácí toto rozhodnutí svojí platnost. V takovém případě se má za to, že k navýšení základního jmění společnosti nedošlo.
od 10. 7. 2000 do 5. 9. 2000
- VI. Veškeré, shora uvedené mladé akcie společnosti budou splaceny nepeněžitým vkladem souboru nemovitého a movitého majetku a dále pak finančních investic Zemědělsko-obchodního družstva Mír Kunovice, IČ 140929, a to:
od 10. 7. 2000 do 5. 9. 2000
- A. Veškerými nemovitostmi podléhající zápisu do katastru nemovitostí až doposud zapsanými na: * LV č. 8, Katastrálním úřadem Uherské Hradiště pro obec Kunovice, k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště vedeným, * LV č. 1826, Katastrálním úřadem Uherské Hradiště pro obec Uherské Hradiště, k.ú. Mařatice vedeným, * LV č. 10, Katastrálním úřadem Uherské Hradiště pro obec Uherské Hradiště, k.ú. Mikovice nad Olšavou vedeným: * LV č. 5, Katastrálním úřadem Uherské Hradiště pro obec Uherské Hradiště, k.ú. Vésky vedeným, * LV č. 5, Katastrálním úřadem Uherské Hradiště pro obec Podolí, k.ú. Podolí nad Olšavou vedeným, * LV č. 6, Katastrálním úřadem Uherské Hradiště pro obec Popovice, k.ú. Popovice u Uherského Hradiště vedeným: * LV č. 3652 Katastrálním úřadem Uherské Hradiště pro obec a k.ú. Vracov vedeným,
od 10. 7. 2000 do 5. 9. 2000
- s tím, že veškeré nemovitosti jsou blíže specifikovány v předmětném rozhodnutí jediného akcionáře.
od 10. 7. 2000 do 5. 9. 2000
- B. Veškerými nemovitostmi jediného akcionáře vkladu do katastru nemovitostí nepodléhajících, vystavěných: * v obci Kunovice, k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště, * v obci Uherské Hradiště, k.ú. Mařatice, * v obci Uherské Hradiště, k.ú. Míkovice nad Olšavou, * v obci Uherské Hradiště, k.ú. Vésky, * v obci Podolí, k.ú. Podolí nad Olšavou, * v obci Popovice, k.ú. Popovice u Uherského Hradiště,
od 10. 7. 2000 do 5. 9. 2000
- s tím, že veškeré nemovitosti jsou blíže specifikovány v předmětném rozhodnutí jediného akcionáře.
od 10. 7. 2000 do 5. 9. 2000
- Hodnota vkladu nemovitostí - staveb celkem 136.648.966,- Kč Hodnota vkladu nemovitostí - pozemků celkem 4.543.730,- Kč
od 10. 7. 2000 do 5. 9. 2000
- C. Souborem věcí movitých blíže specifikovaných v příloze č. 1 rozhodnutí, jehož hodnota vkladu činí 40.509.759,- Kč
od 10. 7. 2000 do 5. 9. 2000
- D. Souborem základního stáda blíže specifikovaného v příloze č. 2 rozhodnutí, jehož hodnota vkladu činí 11.334.832,- Kč
od 10. 7. 2000 do 5. 9. 2000
- E. Souborem zásob - materiálu blíže specifikovaného v příloze č. 3 rozhodnutí, jehož hodnota vkladu činí 3.013.455,- Kč
od 10. 7. 2000 do 5. 9. 2000
- F. Souborem zásob - výrobků blíže specifikovaných v příloze č. 4 rozhodnutí, jehož hodnota vkladu činí 12.710.251,- Kč
od 10. 7. 2000 do 5. 9. 2000
- G. Souborem trvalých porostů blíže specifikovaného v příloze č. 5 rozhodnutí, jehož hodnota vkladu činí 488.190,- Kč
od 10. 7. 2000 do 5. 9. 2000
- H. Souborem zásob - zvířat blíže specifikovaného v příloze č. 6 rozhodnutí, jehož hodnota vkladu činí 14.337.077,- Kč
od 10. 7. 2000 do 5. 9. 2000
- I. Souborem pohledávek blíže specifikovaného v příloze č. 7 rozhodnutí, jehož hodnota vkladu činí 18.746.769,- Kč
od 10. 7. 2000 do 5. 9. 2000
- J. Souborem zásob - nedokončené výroby, blíže specifikovaného v příloze č. 8 rozhodnutí, jehož hodnota vkladu činí 6.354.506,- Kč
od 10. 7. 2000 do 5. 9. 2000
- K. Souborem finančních investic, a to: 1. podílových cenných papírů v podnicích s rozhodujícím vlivem, tedy: * LAKSYMA, a.s. 3.870 ks akcií na jméno, každá z nich o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč v hodnotě 16.245.987,- Kč 2. ostatními investičními cennými papíry a vklady, a to: * akciemi společnosti ZEVOS,a.s. - 348 ks akcií v hodnotě 3.475.000,- Kč * vkladem do společnosti RADIX,s.r.o. v hodnotě 102.000,- Kč * vkladem do společnosti ROCHUS,s.r.o. v hodnotě 118.461,- Kč * členským příspěvkem do Agrární komory, ve výši 15.000,- Kč * finančním majetkem tvořeným stavem na spořícím účtu v KB ve výši 17.691.215,- Kč * příjmem příštího období - úroky z termínovaných vkladů ve výši 62.311,- Kč
od 10. 7. 2000 do 5. 9. 2000
- Hodnota vkládaných aktiv celkem 286.638.720,- Kč
od 10. 7. 2000 do 5. 9. 2000
- VII. Vkládaný majetek je současně zatížen pasivy, a to: 1. zákonnými rezervami ve výši 1.297.389,- Kč 2. dlouhodobými závazky ve výši 57.395.233,- Kč 3. krátkodobými závazky z obchodního styku a zaměstnanců ve výši 11.730.572,- Kč 4. bankovními úvěry ve výši 15.580.000 Kč a 5. ostatními pasivy ve výši 2.571.240,- Kč Hodnota všech pasiv vkládaných do společnosti činí celkem 88.574.434,- Kč
od 10. 7. 2000 do 5. 9. 2000
- VIII. Hodnota veškerého majetku vkládaného do společnosti, po odečtení pasiv tak činí, dle znaleckého posudku Ing. Vojtěcha Masaříka ze dne 31.3.2000, sp.zn. 2499-97/2000 a Ing. Miloslava Smělíka ze dne 31.3.2000, sp.zn. 165-25/2000, celkem 198.064.286,- Kč.
Kapitál
od 30. 12. 2003
Základní kapitál 217 500 000 Kč, splaceno 100 %.
od 21. 8. 2002 do 30. 12. 2003
Základní kapitál 216 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 5. 9. 2000 do 21. 8. 2002
Základní kapitál 199 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 10. 11. 1998 do 5. 9. 2000
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 30. 12. 2003
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 485.
od 30. 12. 2003
v listinné podobě
od 21. 8. 2002 do 30. 12. 2003
Akcie na jméno err, počet akcií: 170.
od 21. 8. 2002 do 30. 12. 2003
v listinné podobě
od 26. 2. 2002
Akcie na jméno err, počet akcií: 300.
od 26. 2. 2002
v listinné podobě
od 26. 2. 2002
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 000.
od 26. 2. 2002
v listinné podobě
od 26. 2. 2002
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 600.
od 26. 2. 2002
v listinné podobě
od 26. 2. 2002
Akcie na jméno err, počet akcií: 8 000.
od 26. 2. 2002
v listinné podobě
od 26. 2. 2002 do 30. 12. 2003
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 300.
od 26. 2. 2002 do 30. 12. 2003
v listinné podobě
od 5. 9. 2000 do 26. 2. 2002
Akcie na jméno err, počet akcií: 18 000.
od 5. 9. 2000 do 26. 2. 2002
v listinné podobě
od 5. 9. 2000 do 26. 2. 2002
Akcie na jméno err, počet akcií: 19 000.
od 5. 9. 2000 do 26. 2. 2002
v listinné podobě
od 10. 11. 1998 do 5. 9. 2000
Akcie na jméno err, počet akcií: 100.
od 10. 11. 1998 do 5. 9. 2000
v listinné podobě Akcie nemají omezenou převoditelnost
Statutární orgán
od 2. 11. 2015
Ing. KAREL GBELEC - předseda představenstva
Staré Město, Mahenova, PSČ 686 03
den vzniku členství: 21. 7. 2010
den vzniku funkce: 21. 7. 2010
od 2. 11. 2015
MARIE JANEČKOVÁ - člen představenstva
Kunovice, Ve Strhanci, PSČ 686 04
den vzniku členství: 21. 7. 2010
od 2. 11. 2015
ZDENĚK KOČÍŘ - místopředseda představenstva
Popovice, , PSČ 686 04
den vzniku členství: 4. 11. 2008
den vzniku funkce: 2. 12. 2008
od 2. 11. 2015
ALOIS VÍCENA - člen představenstva
Kunovice, Ve Strhanci, PSČ 686 04
den vzniku členství: 21. 7. 2010
od 2. 11. 2015
FRANTIŠEK ČERNÝ - člen představenstva
Kunovice, Potočná, PSČ 686 04
den vzniku členství: 21. 7. 2010
od 2. 11. 2015
ANTONÍN FORNŮSEK - člen představenstva
Kunovice, Na Karmaku, PSČ 686 04
den vzniku členství: 21. 7. 2010
od 2. 11. 2015
KVĚTOSLAVA DOLEŽELOVÁ - člen představenstva
Podolí, , PSČ 686 04
den vzniku členství: 21. 6. 2010
od 25. 2. 2011 do 2. 11. 2015
Ing. Karel Gbelec - předseda představenstva
Staré Město, Mahenova 1647, PSČ 686 03
den vzniku členství: 21. 7. 2010
den vzniku funkce: 21. 7. 2010
od 25. 2. 2011 do 2. 11. 2015
Marie Janečková - člen představenstva
Kunovice, Ve Strhanci 178, PSČ 686 04
den vzniku členství: 21. 7. 2010
od 25. 2. 2011 do 2. 11. 2015
Alois Vicena - člen představenstva
Kunovice, Ve Strhanci 182, PSČ 686 04
den vzniku členství: 21. 7. 2010
od 25. 2. 2011 do 2. 11. 2015
František Černý - člen představenstva
Kunovice, Potočná 98, PSČ 686 04
den vzniku členství: 21. 7. 2010
od 25. 2. 2011 do 2. 11. 2015
Antonín Fornůsek - člen představenstva
Kunovice, Na Karmaku 1534, PSČ 686 04
den vzniku členství: 21. 7. 2010
od 27. 1. 2011 do 2. 11. 2015
Květoslava Doleželová - člen představenstva
Podolí, , PSČ 686 04
den vzniku členství: 21. 6. 2010
od 30. 12. 2008 do 2. 11. 2015
Zdeněk Kočíř - místopředseda představenstva
Popovice, 33, PSČ 686 04
den vzniku členství: 4. 11. 2008
den vzniku funkce: 2. 12. 2008
od 19. 3. 1999 do 25. 2. 2011
Ing. Karel Gbelec - předseda představenstva
Staré Město, Mahenova 1647, PSČ 686 02
od 10. 11. 1998 do 19. 3. 1999
Ing. Karel Gbelec - předseda představenstva
Staré Město, Kopánky 1729, PSČ 686 02
od 10. 11. 1998 do 30. 12. 2008
Zdeněk Kočíř - člen představenstva
Popovice, 33, PSČ 686 04
od 10. 11. 1998 do 27. 1. 2011
Ing. Josef Šnajdar - člen představenstva
Staré Město, Nová čtvrť 1238, PSČ 686 02
od 10. 11. 1998 do 25. 2. 2011
Marie Janečková - člen představenstva
Kunovice, Ve Strhanci 178, PSČ 686 04
od 10. 11. 1998 do 25. 2. 2011
Alois Vicena - člen představenstva
Kunovice, Ve Strhanci 182, PSČ 686 04
od 10. 11. 1998 do 25. 2. 2011
František Černý - člen představenstva
Kunovice, Potočná 98, PSČ 686 04
od 10. 11. 1998 do 25. 2. 2011
Antonín Fornůsek - člen představenstva
Kunovice, Na Karmaku 1534, PSČ 686 04
od 5. 9. 2000
Jménem společnosti jedná a podepisuje předseda jejího představenstva, v jeho nepřítomnosti pak místopředseda představenstva a v rozsahu stanoveném jednacím řádem společnosti i její prokurista. Jiný člen představenstva nebo zaměstnanec společnosti smí, za tuto, podepisovat jen v případě, že je k tomuto předsedou představenstva písemně zmocněn.
od 10. 11. 1998 do 5. 9. 2000
Za společnost je oprávněn jednat každý člen představenstva samostatně. Písemné právní úkony činí členové představenstva tak, že k napsanému nebo natištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis.
Dozorčí rada
od 2. 11. 2015
FRANTIŠKA FILÍPKOVÁ - předseda dozorčí rady
Kunovice, V Humnech, PSČ 686 04
den vzniku členství: 21. 6. 2010
den vzniku funkce: 25. 10. 2010
od 2. 11. 2015
MIROSLAV STANĚK - člen dozorčí rady
Ostrožská Nová Ves - Chylice, Na rybníčku, PSČ 687 22
den vzniku členství: 25. 10. 2010
od 2. 11. 2015
ANNA ŠKRÁŠKOVÁ - člen dozorčí rady
Popovice, , PSČ 686 04
den vzniku členství: 21. 6. 2010
od 27. 1. 2011 do 2. 11. 2015
Františka Filípková - předseda dozorčí rady
Kunovice, V Humnech, PSČ 686 04
den vzniku členství: 21. 6. 2010
den vzniku funkce: 25. 10. 2010
od 27. 1. 2011 do 2. 11. 2015
Miroslav Staněk - člen dozorčí rady
Ostrožská Nová Ves, Na Rybníčku, PSČ 687 22
den vzniku členství: 25. 10. 2010
od 27. 1. 2011 do 2. 11. 2015
Anna Škrášková - člen dozorčí rady
Popovice, , PSČ 686 04
den vzniku členství: 21. 6. 2010
od 10. 11. 1998 do 27. 1. 2011
František Jedovnický - člen dozorčí rady
Kunovice, Pekařská 162, PSČ 686 04
od 10. 11. 1998 do 27. 1. 2011
Milan Orlovský - člen dozorčí rady
Uherský Brod, Družstevní 1562, PSČ 688 01
od 10. 11. 1998 do 27. 1. 2011
Alois Jakšík - člen dozorčí rady
Podolí, 132, PSČ 686 04
od 10. 11. 1998 do 27. 1. 2011
Josef Odstrčilík - člen dozorčí rady
Míkovice, Lesní 132, PSČ 686 04
od 10. 11. 1998 do 27. 1. 2011
František Malina - člen dozorčí rady
Uherské Hradiště-Vésky, Na Krajině 157, PSČ 686 01
Akcionáři
Hodnocení firmy
-15
+
-

Vizualizace vztahů

Vizualizace zobrazuje pouze první úroveň vazeb. Pro zobrazení všech vazeb klikněte zde.

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Brno se chtělo stát velkoměstem, dopadlo to jako vždycky

20. 4. 2018 | Komentář | Michal Kašpárek | 12 komentářů

Brno se chtělo stát velkoměstem, dopadlo to jako vždycky

Osekávání projektu přesunu brněnského nádraží je tragické pro Brno – a příznačné pro celou republiku.

Očima expertů: Neprodávejte jídlo moc levně!

20. 4. 2018 | Očima expertů | Ondřej Tůma | 2 komentáře

Očima expertů: Neprodávejte jídlo moc levně!

Ministr zemědělství v demisi Jiří Milek by chtěl stanovením minimálních marží zabránit obchodním řetězcům, aby prodávaly potraviny pod cenou. Pomůže to v praxi českým zemědělcům a potravinářům, nebo by se měl stát v téhle problematice angažovat jinak, pokud vůbec?

Srovnání spořicích účtů: nováčci útočí

19. 4. 2018 | Co se děje | Ondřej Tůma | 4 komentáře

Srovnání spořicích účtů: nováčci útočí

Kdo vám dnes na spořicím účtu nejvíc zhodnotí sto tisíc a kdo milion korun? V čele našeho žebříčku jsou nové banky.

Zaměstnavatel dluží. Od května rostou „náhradní výplaty“ vyplácené úřadem práce

19. 4. 2018 | Co se děje | Terezie Nývltová Vojáčková

Zaměstnavatel dluží. Od května rostou „náhradní výplaty“ vyplácené úřadem práce

Zaměstnanci, kterým insolventní zaměstnavatel dluží mzdu, si můžou říct o „náhradní výplatu“ na úřadu práce. Od 1. května se zvyšuje maximální částka, kterou úřad vyplácí.

Dlouhodobé pravidelné investice: vyplatí se předplácet poplatky na třicet let?

18. 4. 2018 | Jak na to | Jan Traxler | 8 komentářů

Dlouhodobé pravidelné investice: vyplatí se předplácet poplatky na třicet let?

Předplacené poplatky jsou u podílových fondů logicky nižší než ty placené průběžně. Na třicetiletém a delším investičním horizontu s sebou ale přinášejí rizika.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Jaromír Jágr

Jaromír Jágr

- hokejista, mistr světa a olympijský vítěz

+59
+
-
2.Bohumír Ďuričko

Bohumír Ďuričko

- podnikatel toho času ve výkonu trestu

-115
+
-
3.Martin Michal

Martin Michal

- podnikatel a manžel zpěvačky Heleny Vondráčkové

-201
+
-
4.Miroslav Pelta

Miroslav Pelta

- podnikatel a majitel fotbalového klubu z Jablonce nad Nisou

-260
+
-
5.Pavel Bém

Pavel Bém

- psychiatr, horolezec, podnikatel a bývalý pražský primátor

-380
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 254 658 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Exchange s.r.o. VIP 2 545,00 Kč
Broadway Change 2 545,00 Kč
Czech Exchange 2 550,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 555,00 Kč
MONETA Money Bank 2 608,00 Kč
Expobank CZ 2 608,00 Kč
Sberbank CZ 2 612,00 Kč
Česká spořitelna 2 650,00 Kč
ČSOB 2 647,00 Kč
Komerční banka 2 661,18 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 689,30 Kč
Raiffeisenbank 2 692,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vlhkost v domě
Poradna > Realitní poradna > Vlhkost v domě

Otázka: Dobrý den Chtěl bych Vás poprosit o radu. Loni v létě jsme koupili s přítelkyní rodinný dům. Dům byl po vyklizení předchozího majitele k nastěhování a tak jsme vymalovali a nastěhovali se. Vybavili jsme...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.