AUTO GAMES, a.s.
IČO: 25544608

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu17. 11. 1998
Obchodní firma
od 9. 1. 2006

AUTO GAMES, a.s.

od 17. 11. 1998 do 9. 1. 2006

AUTO GAMES, s.r.o.

Sídlo
od 12. 11. 2010 do 3. 5. 2012
Praha 1, Vodičkova , PSČ 112 09
od 12. 2. 2004 do 12. 11. 2010
Uherský Brod, Stolařská 490, PSČ 688 01
od 17. 11. 1998 do 12. 2. 2004
Havřice 276, 688 01 Uherský Brod
IČO
od 17. 11. 1998

25544608

Identifikátor datové schránky:wjkcx76
Právní forma
od 9. 1. 2006
Akciová společnost
od 17. 11. 1998 do 9. 1. 2006
Společnost s ručením omezeným
Spisová značka16704 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 25. 2. 2010
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 14. 11. 2007
- povolení provozovat loterii nebo jinou podobnou hru podle ustanovení § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb. ČNR, o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
od 17. 11. 1998
- provozování výherních hracích přístrojů
od 17. 11. 1998 do 25. 2. 2010
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 17. 11. 1998 do 25. 2. 2010
- provozování nevýherních automatů
Ostatní skutečnosti
od 26. 6. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 1
od 26. 6. 2014
- Počet členů dozorčí rady: 1
od 26. 6. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 27. 8. 2007 do 10. 10. 2007
- Před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu se jediný akcionář, společnost AUTO GAMES TRADE, s.r.o. vzdal svého přednostního práva na upisování nově emitovaných akcií. Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti ze stávající výše základního kapitálu ve výši 59,000.000,-- Kč (slovy: padesát devět milionů korun českých) o částku 60,000.000,-- Kč (slovy: šedesát mil ionů korun českých) peněžitým vkladem, na celkovou výši základního kapitálu 119,000.000,-- Kč (slovy: jedno sto devatenáct miliónů korun českých). Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je posílení její finanční situace. Zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upsáním nových akcií. Určuje se, že akcie budou upsány určitému zájemci, a to Jaroslavu Novotnému, rodné číslo 54 01 27 / 0347, trvale bytem Kunovice, Osvobození 755, PSČ 686 04 a panu Pavlu Buráňovi, rodné číslo 72 02 10/5416, trvale bytem Pašovice 7, PSČ 687 56. Základní kapitál bude zvýšen peněžitými vklady. Částka, o níž má být základní kapitál společnosti zvýšen, činí 60,000.000,-- Kč (slovy: šedesát milionů korun českých) s tím, že upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Druh, podoba, forma a počet upisovaných nových akcií: kmenové, listinné, na jméno, celkem 120 ks (slovy: jedno sto dvacet kusů). Jmenovitá hodnota nových akcií - jednoho kusu: 500.000,-- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých). Lhůta a místo pro upsání nových akcií: do 30-ti dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady společnosti o záměru zvýšit základní kapitál společnosti do obchodního rejstříku, místem pro upisování nových akcií je sídlo společnosti - Uherský Brod, Stolařská 49 0, PSČ 688 01, v pracovních dnech od 9.00 (slovy: devíti) do 14.00 (slovy: čtrnácti) hodin, během lhůty k upisování akcií. Lhůta pro upisování akcií činí 30 (slovy: třicet) dnů a počne běžet prvním dnem po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií předem urč eným zájemcům. Společnost předloží těmto zájemcům do 30 (slovy: třiceti) dnů od právní moci rozhodnutí příslušného soudu o zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku návrh smlouvy o upsání akcií. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií bez využití př ednostního práva bude zájemcům oznámen dopisem. Lhůta pro splacení peněžitých vkladů činí 20 (slovy: dvacet) kalendářních dnů ode dne úpisu akcií. Nová výše základního kapitálu společnosti bude po zvýšení základního kapitálu činit 119,000.000,-- Kč (slovy: jedno sto devatenáct milionů korun českých). Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl o možném způsobu splacení emisního kursu upsaných akcií, tak že ve lhůtě pro splacení emisního kursu upsaných akcií bude uzavřena dohoda o započtení peněžité pohledávky pana Jaroslava Novotného, rodné číslo 54 01 27 / 0347, trvale bytem Kunovice, Osvobození 755, PSČ 686 04, ve výši 30,000.000,-- Kč (slovy: třicet milionů korun českých) a pana Pavla Buráně, rodné číslo 72 02 10 / 5416, trvale bytem Pašovice 7, PSČ 687 56, ve výši 30,000.000,-- Kč (slovy: třicet milionů korun českých), za společností s obchodní firmou AUTO GAMES, a.s., celkem ve výši 60,000.000,-- Kč (slovy: šedesát milionů korun českých) proti pohledávce společnosti s obchodní firmou AUTO GAMES, a.s. za novými akcionáři panem Jaro slavem Novotným a panem Pavlem Buráněm, na splacení jejich nesplaceného vkladu v celkové výši 60,000.000,-- Kč (slovy: šedesát milionů korun českých), a to podle ustanovení § 203 odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku. Nepoužije se ustanovení § 204 odst. 2 a § 203 odst. 2 písm. f) Obchodního zákoníku. Akcie nového druhu se nevydávají. Pohledávka, která bude započtena vznikla podle prohlášení jediného akcionáře takto: Předmětem započtení jsou splatné pohledávky vzniklé ze smlouvy o koupi listinných akcií ze dne 31.12.2006 (slovy: třicátého prvního prosince roku dva tisíce šest), kdy kupujícím byla společnost s obchodní firmou AUTO GAMES TRADE, s.r.o., se sídlem Uherský Brod, Stolařská 490, PSČ 688 01, IČ: 276 91 357, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 52289, a ta koupila 59 ks (slovy: padesát devět kusů) kmenových listinných akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 500.000,-- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), vydaných pod č. 001 až 059, od prodávajícího pana Jaroslava Novotného, rodné číslo 54 01 27 / 0347, trvale bytem Kunovice, Osvobození 755, PSČ 686 04 a dále koupila 59 ks (slovy: padesát devět kusů) kme nových listinných akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 500.000,-- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), vydaných pod č. 060 až 118, od prodávajícího pana Pavla Buráně, rodné číslo 72 02 10 / 5416, trvale bytem Pašovice 7, PSČ 687 56; k upní cena byla stanovena dle znaleckého posudku Ing. Libora Bučka. Kupující společnost s obchodní firmou AUTO GAMES TRADE, s.r.o. na základě výše uvedené smlouvy o koupi listinných akcií dluží prodávajícímu panu Jaroslavu Novotnému částku ve výši 46,812.108,-- Kč (slovy: čtyřicet šest milionů osm set dvanáct tisíc jedno sto osm korun českých) a panu Pavlu Buráňovy částku ve výši 46,812.108,-- Kč (slovy: čtyřicet šest milionů osm set dvanáct tisíc jedno sto osm korun českých), jelikož kupní cenu ve lhůtě do jednoho měsíce po vyhotovení znaleckého posudku neuhradil. Dohodou o převzetí dluhu uzavřenou písemnou formou dne 1.7.2007 (slovy: prvního července roku dva tisíce sedm) převzal namísto stávajícího dlužníka společnosti s obchodní firmou AUTO GAMES TRADE, s.r.o. nový dlužník společnost s obchodní firmou AUTO GAMES , a.s., se sídlem Uherský Brod, Stolařská 490, PSČ 688 01, IČ: 255 44 608, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4559, část dluhu, a to ve výši 30,000.000,-- Kč (slovy: třicet milionů korun českých) za panem Jaroslavem Novotným a ve výši 30,000.000,-- Kč (slovy: třicet milionů korun českých) za panem Pavlem Buráněm. Oba dva věřitelé s tímto právním úkonem (převzetí části dluhu novým dlužníkem) projevili písemný souhlas dne 1.7.2007 (slovy: prvního července ro ku dva tisíce sedm). Existence závazku ve výši 60,000.000,-- Kč (slovy: šedesát milionů korun českých) byla ověřena auditorem pro účely jejího započtení na vklad do základního kapitálu a auditor potvrdil, že v účetnictví společnosti AUTO GAMES, a.s. je k datu 31.7.2007 (slovy : třicátému prvnímu červenci roku dva tisíce sedm) uvedený závazek, a to ve výši 30,000.000,-- Kč (slovy: třicet milionů korun českých) za panem Jaroslavem Novotným a ve výši 30,000.000,-- Kč (slovy: třicet milionů korun českých) za panem Pavlem Buráněm. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení peněžité pohledávky: - do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne doručení smlouvy o upsání akcií do sídla společnosti AUTO GAMES, a.s. zašle představenstvo společnosti upisujícím věřitelům písemný návrh smlouvy o započtení peněžité pohledávky vůči společnosti AUTO GAMES, a.s., proti pohledávce na splacení emisního kurzu, - upisující věřitelé jsou povinni doručit podepsaný návrh smlouvy o započtení pohledávky do sídla společnosti AUTO GAMES, a.s. ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy, - vzájemné pohledávky budou započteny k okamžiku jejich vzájemného střetu. Tímto započtením bude společností AUTO GAMES, a.s. splacen emisní kurs nových akcií. Tímto dojde ke změně stanov společnosti, a to článku 7 odst. 1. a 2., který po provedené změně zní takto: Článek 7 Základní kapitál společnosti 1. Základní kapitál společnosti činí 119,000.000,-- Kč (slovy: jedno sto devatenáct milionů korun českých). 2. Základní kapitál společnosti je rozdělen na 238 (dvě stě třicet osm) ks akcií, každá o jmenovité hodnotě 500.000,-- Kč (pět set tisíc korun českých). Emisní kurs je roven jmenovité hodnotě akcií.
od 9. 1. 2006
- Společnost vznikla přeměnou ze společnosti s ručením omezeným AUTO GAMES, s.r.o., která byla vedena v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně v oddílu C, vložce číslo 32223.
od 17. 11. 1998 do 9. 1. 2006
- Společnost byla založena společenskou smlouvou ze dne 29.10. 1998.
Kapitál
od 10. 10. 2007
Základní kapitál 119 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 9. 1. 2006 do 10. 10. 2007
Základní kapitál 59 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 17. 11. 1998 do 9. 1. 2006
Základní kapitál 2 100 000 Kč
od 10. 10. 2007
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 238.
od 9. 1. 2006 do 10. 10. 2007
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 118.
Statutární orgán
od 26. 6. 2014
ROBERT JUŘIČKA - Člen představenstva
Lešná - Lhotka nad Bečvou, , PSČ 756 41
den vzniku členství: 5. 6. 2014
od 17. 8. 2012 do 26. 6. 2014
Ing. Rastislav Valenčík - člen
Senica, SNP, PSČ 905 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 23. 7. 2012 - 5. 6. 2014
od 19. 7. 2012 do 26. 6. 2014
Robert Juřička - předseda představenstva
Lešná - Lhotka nad Bečvou, , PSČ 756 41
den vzniku členství: 9. 7. 2012 - 5. 6. 2014
den vzniku funkce: 9. 7. 2012 - 5. 6. 2014
od 19. 7. 2012 do 26. 6. 2014
Ing. Miroslav Sanetrník - člen představenstva
Dolní Němčí, Hlucká, PSČ 687 62
den vzniku členství: 9. 7. 2012 - 5. 6. 2014
od 12. 11. 2010 do 12. 11. 2010
PhDr. Ing. Mgr. Jaroslav Novotný, MBA, MSc. - místopředseda představenstva
Kunovice, Osvobození 755, PSČ 686 04
den vzniku členství: 9. 1. 2006 - 31. 12. 2010
den vzniku funkce: 27. 10. 2010 - 31. 12. 2010
od 12. 11. 2010 do 19. 7. 2012
Pavel Buráň - předseda představenstva
Pašovice, 7, PSČ 687 56
den vzniku členství: 27. 10. 2010 - 8. 7. 2012
den vzniku funkce: 27. 10. 2010 - 8. 7. 2012
od 12. 11. 2010 do 17. 8. 2012
Ing. Rastislav Valenčík - člen představenstva
Senica, SNP, PSČ 905 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 1. 1. 2011 - 23. 7. 2012
od 2. 9. 2010 do 19. 7. 2012
Robert Juřička - člen představenstva
Lešná - Lhotka nad Bečvou, , PSČ 756 41
den vzniku členství: 27. 8. 2010 - 8. 7. 2012
od 9. 1. 2006 do 2. 9. 2010
Jana Haramijová - člen představenstva
Bojkovice, Bezručova čtvrť 777, PSČ 687 71
den vzniku členství: 9. 1. 2006 - 27. 8. 2010
den vzniku funkce: 9. 1. 2006 - 27. 8. 2010
od 9. 1. 2006 do 12. 11. 2010
Jaroslav Novotný - předseda představenstva
Kunovice, Osvobození 755, PSČ 686 04
den vzniku členství: 9. 1. 2006
den vzniku funkce: 9. 1. 2006 - 27. 10. 2010
od 9. 1. 2006 do 12. 11. 2010
Pavel Buráň - místopředseda představenstva
Prakšice, Pašovice 7, PSČ 687 56
den vzniku členství: 9. 1. 2006 - 27. 10. 2010
den vzniku funkce: 9. 1. 2006 - 27. 10. 2010
od 12. 2. 2004 do 9. 1. 2006
Jaroslav Novotný - jednatel
Kunovice, Osvobození 755, PSČ 686 04
den vzniku funkce: 17. 11. 1998 - 9. 1. 2006
od 12. 2. 2004 do 9. 1. 2006
Pavel Buráň - jednatel
Prakšice, Pašovice 7, PSČ 687 56
den vzniku funkce: 17. 11. 1998 - 9. 1. 2006
od 17. 11. 1998 do 12. 2. 2004
Jaroslav Novotný - jednatel
Kunovice, V Humnech 1408, PSČ 686 04
od 17. 11. 1998 do 12. 2. 2004
Pavel Buráň - jednatel
Havřice 276, 688 01 Uherský Brod
od 26. 6. 2014
Člen představenstva může zastupovat společnost ve všech záležitostech samostatně.
od 12. 11. 2010 do 26. 6. 2014
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná samostatně předseda představenstva.
od 3. 11. 2006 do 12. 11. 2010
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná samostatně v plném rozsahu předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k vytištěné nebo napsané firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představ enstva nebo jeho místopředseda.
od 9. 1. 2006 do 3. 11. 2006
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná samostatně v plném rozsahu předseda představenstva nebo společně místopředseda a člen představenstva. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k vytištěné nebo napsané firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo místopředseda a člen představenstva.
od 17. 11. 1998 do 9. 1. 2006
Způsob zastupování: Společnost zastupují a jejím jménem jednají s třetímu osobami jednatelé společnosti, a to každý zvlášť. Za společnost se podepisují a značí tak, že k natištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis jeden z jednatelů společnosti.
Dozorčí rada
od 26. 6. 2014
Ing. RASTISLAV VALENČÍK - Člen dozorčí rady
Senica, SNP 763/21, PSČ 905 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 5. 6. 2014
od 12. 11. 2010 do 26. 6. 2014
Petr Saňa - předseda dozorčí rady
Velká nad Veličkou, 451, PSČ 696 74
den vzniku členství: 27. 10. 2010 - 5. 6. 2014
den vzniku funkce: 27. 10. 2010 - 5. 6. 2014
od 12. 11. 2010 do 26. 6. 2014
Jiří Ježek - člen dozorčí rady
Dolní Němčí, Boršická 848, PSČ 687 62
den vzniku členství: 27. 10. 2010 - 5. 6. 2014
od 2. 9. 2010 do 26. 6. 2014
Jana Haramijová - člen dozorčí rady
Bojkovice, Bezručova čtvrť, PSČ 687 71
den vzniku členství: 27. 8. 2010 - 5. 6. 2014
od 1. 9. 2010 do 12. 11. 2010
Jiří Ježek - člen
Dolní Němčí, Na Výsluní III 691, PSČ 687 62
den vzniku členství: 9. 1. 2006
od 26. 2. 2010 do 2. 9. 2010
Robert Juřička - člen dozorčí rady
Lešná - Lhotka nad Bečvou, 21, PSČ 756 41
den vzniku členství: 15. 2. 2010 - 27. 8. 2010
od 9. 1. 2006 do 26. 2. 2010
Jiří Holiš - člen
Zlín - Lhota u Malenovic, 213, PSČ 763 02
den vzniku členství: 9. 1. 2006 - 15. 2. 2010
den vzniku funkce: 9. 1. 2006 - 15. 2. 2010
od 9. 1. 2006 do 1. 9. 2010
Jiří Ježek - člen
Dolní Němčí, Na Výsluní III 691, PSČ 687 62
den vzniku členství: 9. 1. 2006
den vzniku funkce: 9. 1. 2006
od 9. 1. 2006 do 12. 11. 2010
Petr Saňa - předseda
Velká nad Veličkou, 451, PSČ 696 74
den vzniku členství: 9. 1. 2006 - 27. 10. 2010
den vzniku funkce: 9. 1. 2006 - 27. 10. 2010
Společníci s vkladem
od 12. 2. 2004 do 9. 1. 2006
Jaroslav Novotný
Kunovice, Osvobození 755, PSČ 686 04
Vklad: 1 050 000 Kč, splaceno 1 050 000 Kč. Obchodní podíl 50%
od 12. 2. 2004 do 9. 1. 2006
Pavel Buráň
Prakšice, Pašovice č. 7, PSČ 687 56
Vklad: 1 050 000 Kč, splaceno 1 050 000 Kč. Obchodní podíl 50%
od 17. 11. 1998 do 12. 2. 2004
Jaroslav Novotný
Kunovice, V Humnech 1408, PSČ 686 04
Vklad: 1 050 000 Kč, splaceno 550 000 Kč.
od 17. 11. 1998 do 12. 2. 2004
Pavel Buráň
Havřice 276, 688 01 Uherský Brod
Vklad: 1 050 000 Kč, splaceno 550 000 Kč.
Akcionáři
od 13. 10. 2017
Autogejms TRADE, s.r.o., IČO: 27691357
Uherské Hradiště - Sady, Za Olšávkou, PSČ 686 01
od 21. 6. 2014 do 13. 10. 2017
Autogejms TRADE, s.r.o., IČO: 27691357
Uherský Brod, Stolařská, PSČ 688 01
od 2. 9. 2010 do 21. 6. 2014
AUTO GAMES TRADE, s.r.o., IČO: 27691357
Uherský Brod, Stolařská, PSČ 688 01
Hodnocení firmy
0
+
-

Vizualizace vztahů

Vizualizace zobrazuje pouze první úroveň vazeb. Pro zobrazení všech vazeb klikněte zde.

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Přehled pro sociálku a zdravotní pojišťovnu na poslední chvíli. Jak na to

23. 4. 2018 | Jak na to | Petra Dlouhá

Přehled pro sociálku a zdravotní pojišťovnu na poslední chvíli. Jak na to

Na podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2017 zdravotní pojišťovně a okresní správě sociálního zabezpečení zbývá většině podnikatelů už jen pár dní. Připomínáme vše důležité a nabízíme čerstvé formuláře i kalkulačku.

Nový výpočet mateřské. Rodiny s vyššími příjmy si polepší

23. 4. 2018 | Co se děje | Monika Hájková

Nový výpočet mateřské. Rodiny s vyššími příjmy si polepší

Poslanci TOP 09 navrhují zrušení redukčních hranic pro výpočet peněžité pomoci v mateřství. Pokud novinka projde, polepší si zhruba třicet procent rodičů s vyššími příjmy. Co konkrétně se změní a o kolik jim mateřská stoupne?

Lovci talentu

21. 4. 2018 | Rozhovor | Martin Vlnas

Lovci talentu

Martin Jahoda a Honza Březina pomohli vybrat ideální sport pro tři sta tisíc dětí. I díky nim mají poprvé v dějinách školáci z měst lepší kondici než jejich vrstevníci na venkově.

Brno se chtělo stát velkoměstem, dopadlo to jako vždycky

20. 4. 2018 | Komentář | Michal Kašpárek | 15 komentářů

Brno se chtělo stát velkoměstem, dopadlo to jako vždycky

Osekávání projektu přesunu brněnského nádraží je tragické pro Brno – a příznačné pro celou republiku.

Očima expertů: Neprodávejte jídlo moc levně!

20. 4. 2018 | Očima expertů | Ondřej Tůma | 2 komentáře

Očima expertů: Neprodávejte jídlo moc levně!

Ministr zemědělství v demisi Jiří Milek by chtěl stanovením minimálních marží zabránit obchodním řetězcům, aby prodávaly potraviny pod cenou. Pomůže to v praxi českým zemědělcům a potravinářům, nebo by se měl stát v téhle problematice angažovat jinak, pokud vůbec?

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Ivan Mládek

Ivan Mládek

- hudebník

+277
+
-
2.Tomáš Sedláček

Tomáš Sedláček

- ekonom

+15
+
-
3.Jiří Pomeje

Jiří Pomeje

- herec a producent, bývalý manžel zpěvačky Ivety Bartošové

-140
+
-
4.František Chvalovský

František Chvalovský

- podnikatel a kontroverzní fotbalový funkcionář

-201
+
-
5.Marek Dalík

Marek Dalík

- lobbista a podnikatel

-275
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 290 561 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Exchange s.r.o. VIP 2 540,00 Kč
Broadway Change 2 540,00 Kč
Czech Exchange 2 550,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 550,00 Kč
MONETA Money Bank 2 608,00 Kč
Expobank CZ 2 608,00 Kč
Sberbank CZ 2 612,00 Kč
Česká spořitelna 2 657,00 Kč
ČSOB 2 647,00 Kč
Komerční banka 2 667,07 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 694,50 Kč
Raiffeisenbank 2 698,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Zamítnutá reklamace MT
Poradna > Spotřebitelská poradna > Zamítnutá reklamace MT

Otázka: Dobrý den, popis viz níže. Dne 29.3.2018 byl zakoupen nový mobilní telefon (dále jen MT) přes E-SHOP. Dne 10.4.2018 jsme tento MT reklamovali z důvodu deformace ohnutí/prohnutí, které mělo být údajně...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.