ZERAS a.s.
IČO: 25546040

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu1. 1. 1999
Obchodní firma
od 1. 1. 1999

ZERAS a.s.

Sídlo
od 1. 1. 1999 do 13. 8. 2014
Radostín nad Oslavou, 224, PSČ 594 44
IČO
od 1. 1. 1999

25546040

DIČ

CZ25546040

Identifikátor datové schránky:9v4g5ty
Právní forma
od 1. 1. 1999
Akciová společnost
Spisová značka2809 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 13. 8. 2014
- Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
od 13. 8. 2014
- zednictví
od 15. 6. 2009
- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
od 15. 6. 2009
- Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
od 15. 6. 2009
- vedení účetnictví, vedení daňové evidence
od 15. 6. 2009
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 15. 6. 2009 do 13. 8. 2014
- Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mez inárodní příležitostná osobní
od 12. 5. 1999 do 15. 6. 2009
- práce mechanizačními prostředky
od 12. 5. 1999 do 15. 6. 2009
- vedení účetnictví a administrativní práce
od 1. 1. 1999
- hostinská činnost
od 1. 1. 1999 do 15. 6. 2009
- zemědělská výroba
od 1. 1. 1999 do 15. 6. 2009
- koupě zboží za účelem jeho dlašího prodeje a prodej, vyjma prodeje zboží uvedeného v přílohách živnostenského zákona
od 1. 1. 1999 do 15. 6. 2009
- silniční motorová doprava nákladní
od 1. 1. 1999 do 15. 6. 2009
- silniční motorová doprava osobní
od 1. 1. 1999 do 15. 6. 2009
- opravy zemědělských strojů
od 1. 1. 1999 do 15. 6. 2009
- pořez a zpracování dřeva
od 1. 1. 1999 do 15. 6. 2009
- provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování
od 1. 1. 1999 do 15. 6. 2009
- ubytovací služby
od 1. 1. 1999 do 15. 6. 2009
- pronájem nebytových prostor
od 1. 1. 1999 do 15. 6. 2009
- výroba a prodej výrobků z brambor
Předmět činnosti
od 15. 6. 2009
- zemědělská výroba
od 15. 6. 2009 do 13. 8. 2014
- pronájem nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 10. 7. 2017
- Na základě usnesení valné hromady ze dne 7.6.2017 valná hromada akcionářů schválila snížení základního kapitálu společnosti o částku ve výši 1.205.000 Kč slovy jeden milion dvě sta pět tisíc korun českých.
od 13. 8. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 11
od 13. 8. 2014
- Počet členů dozorčí rady: 4
od 13. 8. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 13. 8. 2014
- Akcie jsou převoditelné se souhlasem představenstva. Představenstvo je povinno odmítnout udělení souhlasu k převodu v případě, že jmenovitá hodnota nabízených akcií přesahuje 5 (slovy pět) % hodnoty základního kapitálu společnosti. Jestliže představenstvo odmítne udělit souhlas k převodu akcie na jméno v případech, kdy podle stanov nebylo povinno udělení souhlasu odmítnout, je společnost povinna na žádost akcionáře tuto akcii odkoupit za cenu přiměřenou její hodnotě. Jestliže představenstvo nerozhodne do dvou měsíců od doručení žádosti, platí, že byl souhlas udělen. Právo na odkoupení akcie lze uplatnit do jednoho měsíce ode dne, v němž bylo akcionáři doručeno odmítnutí souhlasu s převodem akcie, jinak zaniká. Smlouva o převodu akcií nenabude účinnosti dř íve, než bude souhlas udělen.
od 13. 8. 2014
- Právní poměry společnosti se řídí stanovami společnosti schválenými valnou hromadou společnosti dne 17.6.2014.
od 10. 8. 2001 do 13. 8. 2014
- Po dobu 7-mi let ode dne vzniku společnosti jsou veškeré její akcie převoditelné s vyjímkou převodu akcií zakladatelem jako osobou povinnou na osoby oprávněné a to na úhradu jejich nároků dle zák. č. 229/1991 Sb. v platném znění a dle zák. č. 42/1992 Sb. a dále s vyjímkou převodu akcií zakladatele na členy zakladatele na vykrytí jejich nároků vyplývajících z členství v družstvu, jen mezi akcionáři navzájem, respektive mezi akcionáři a osobami blízkými. Za osobu blízkou se přitom považují ti, jež jako osoby blízké označuje § 116 občanského zákoníku v jeho platném znění. Uplynutín lhůty uvedené v předchozím odstavci má každý z akcionářů společnosti, s vyjímkou v odst. 8 uvedených převodů (převody na oprávněné osoby a členy zakladatele), pro případ jiným akcionářem zamýšleného převodu kteréhokoliv z jeho akcií znějících na jméno, předkupní právo k takovéto akcii. Ten, jenž má v úmyslu tuto (tyto) akcii (akcie) prodat, oznámí svůj záměr písemně představenstvu společnosti. Představenstvo pak na vývěsní desce společnosti zveřejní, a to do 7-mi dnů, jemu doručený záměr akcionáře a vyčká po dobu 1 měsíce, na nabídky ostatních akcionářů. Právo převodu pak získá a to bez dalšího, nejvyšší nabídka kteréhokoliv ze stávajích akcionářů. Marným uplynutím jednoměsíční lhůty smí akcionář své akcie se souhlasem představenstva, převést na kohokoliv. Představenstvo je povinno odmítnout udělení souhlasu k převodu v případě, že jmenovitá hodnota nabízených akcií přesahuje 5% hodnoty základního jmění společnosti. Jestliže představenstvo odmítne udělit souhlas k převodu akcie na jméno v případech, kdy podle stanov nebylo povinno udělení souhlasu odmítnout, je společnost povinna na žádost akcionáře tyto akcie odkoupit za cenu přiměřenou jejich hodnotě. Jestliže představenstvo nerozhodne do dvou měsíců od doručení žádosti, platí, že byl souhlas udělen. Právo na odkoupení akcie lze uplatnit do jednoho měsícše ode dne, v němž bylo akcionáři doručeno odmítnutí souhlasu s převodem akcie, jinak zaniká.
od 5. 10. 1999 do 1. 11. 1999
- Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 01.10.1999 o záměru zvýšit základní jmění.
od 5. 10. 1999 do 1. 11. 1999
- Základní jmění se zvyšuje upsáním nových akcií, jejichž emisní kurz se splácí peněžitými vklady.
od 5. 10. 1999 do 1. 11. 1999
- Základní jmění se zvyšuje o 346.000,- Kč s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění.
od 5. 10. 1999 do 1. 11. 1999
- Bude upisováno: 346 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč.
od 5. 10. 1999 do 1. 11. 1999
- Všechny nově upisované akcie jsou na jméno, v listinné podobě, převoditelné s omezením podle stanov společnosti a obchodního zákoníku a jsou s nimi spojená práva uvedená ve stanovách. Akcie nejsou veřejně obchodovatelné.
od 5. 10. 1999 do 1. 11. 1999
- Přednostní právo na upsání nových akcií společnosti akcionářem není vyloučeno.
od 5. 10. 1999 do 1. 11. 1999
- Místem pro vykonání přednostního práva na úpis nových akcií se stanoví sídlo společnosti.
od 5. 10. 1999 do 1. 11. 1999
- Akcie budou upisovány na základě výzvy do listiny upisovatelů, která bude umístěna v sídle společnosti v Radostíně nad Oslavou čp. 224, okr. Žďár nad Sázavou, ve správní budově, kancelář předsedy představenstva akciové společnosti.
od 5. 10. 1999 do 1. 11. 1999
- Lhůta pro vykonání přednostního práva se stanoví takto: Upisování bude zahájeno první pracovní den následující po dni, kdy nabude právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Doba upisování činí 15 dní.
od 5. 10. 1999 do 1. 11. 1999
- Emisní kurz upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě.
od 5. 10. 1999 do 1. 11. 1999
- Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč lze upsat 2 ks nových akcií.
od 5. 10. 1999 do 1. 11. 1999
- Celý emisní kurz upsaných akcií je upisovatel povinen splatit na účet společnosti u vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Žďár nad Sázavou, č.ú.: 5364xxxx do 10-ti dnů od upsání akcií.
od 1. 1. 1999 do 10. 8. 2001
- Po dobu 7-mi let ode dne vzniku společnosti jsou veškeré její akcie převoditelné s vyjímkou převodu akcií zakladatelem jako osobou povinnou na osoby oprávněné a to na úhradu jejich nároků dle zák. č. 229/1991 Sb. v platném znění a dle zák. č. 42/1992 Sb. a dále s vyjímkou převodu akcií zakladatele na členy zakladatele na vykrytí jejich nároků vyplývajících z členství v družstvu, jen mezi akcionáři navzájem, respektive mezi akcionáři a osobami blízkými. Za osobu blízkou se přitom považují ti, jež jako osoby blízké označuje § 116 občanského zákoníku v jeho platném znění. Uplynutín lhůty uvedené v předchozím odstavci má každý z akcionářů společnosti, s vyjímkou v odst. 8 uvedených převodů (převody na oprávněné osoby a členy zakladatele), pro případ jiným akcionářem zamýšleného převodu kteréhokoliv z jeho akcií znějících na jméno, předkupní právo k takovéto akcii. Ten, jenž má v úmyslu tuto (tyto) akcii (akcie) prodat, oznámí svůj záměr písemně představenstvu společnosti. Představenstvo pak na vývěsní desce společnosti zveřejní, a to do 7-mi dnů, jemu doručený záměr akcionáře a vyčká po dobu 1 měsíce, na nabídky ostatních akcionářů. Právo převodu pak získá a to bez dalšího, nejvyšší nabídka kteréhokoliv ze stávajích akcionářů. Marným uplynutím jednoměsíční lhůty smí akcionář své akcie se souhlasem představenstva, převést na kohokoliv. Představenstvo je povinno odmítnout udělení souhlasu k převodu v případě, že jmenovitá hodnota nabízených akcií přesahuje 5% hodnoty základního jmění společnosti. Pokud představenstvo odmítne udělit souhlas k převodu akcií s vyjímkou případu, kdy je představenstvo povinno udělení souhlasu odmítnout, je společnost povinna na žádost akcionáře odkoupit tuto akcii nejméně za cenu, která se rovná hodnotě podílu akcie na čistém obchodním jmění společnosti určeném na základě účetní závěrky sestavené nebo schválené ke dni konání valné hromady, připadající na tuto akcii.
Kapitál
od 4. 2. 2018
Základní kapitál 45 941 000 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 11. 1999 do 4. 2. 2018
Základní kapitál 47 146 000 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 1. 1999 do 1. 11. 1999
Základní kapitál 46 800 000 Kč, splaceno 100 %.
od 4. 2. 2018
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 235.
od 4. 2. 2018
v listinné podobě
od 4. 2. 2018
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 168.
od 4. 2. 2018
v listinné podobě
od 4. 2. 2018
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 369.
od 4. 2. 2018
v listinné podobě
od 4. 2. 2018
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 338.
od 4. 2. 2018
v listinné podobě
od 4. 2. 2018
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 389.
od 4. 2. 2018
v listinné podobě
od 4. 2. 2018
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 336.
od 4. 2. 2018
v listinné podobě
od 10. 8. 2001 do 4. 2. 2018
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 239.
od 10. 8. 2001 do 4. 2. 2018
v listinné podobě
od 10. 8. 2001 do 4. 2. 2018
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 173.
od 10. 8. 2001 do 4. 2. 2018
v listinné podobě
od 10. 8. 2001 do 4. 2. 2018
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 385.
od 10. 8. 2001 do 4. 2. 2018
v listinné podobě
od 10. 8. 2001 do 4. 2. 2018
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 350.
od 10. 8. 2001 do 4. 2. 2018
v listinné podobě
od 10. 8. 2001 do 4. 2. 2018
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 402.
od 10. 8. 2001 do 4. 2. 2018
v listinné podobě
od 10. 8. 2001 do 4. 2. 2018
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 386.
od 10. 8. 2001 do 4. 2. 2018
v listinné podobě
od 1. 11. 1999 do 10. 8. 2001
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 386.
od 1. 1. 1999 do 1. 11. 1999
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 040.
od 1. 1. 1999 do 10. 8. 2001
Akcie na jméno err, počet akcií: 239.
od 1. 1. 1999 do 10. 8. 2001
Akcie na jméno err, počet akcií: 173.
od 1. 1. 1999 do 10. 8. 2001
Akcie na jméno err, počet akcií: 385.
od 1. 1. 1999 do 10. 8. 2001
Akcie na jméno err, počet akcií: 350.
od 1. 1. 1999 do 10. 8. 2001
Akcie na jméno err, počet akcií: 402.
Statutární orgán
od 1. 3. 2017
JOSEF WEINHŐFER - člen představenstva
Krásněves, , PSČ 594 44
den vzniku členství: 17. 6. 2014
od 13. 8. 2014
Ing. FRANTIŠEK TOMAN - předseda představenstva
Znětínek, , PSČ 594 44
den vzniku členství: 17. 6. 2014
den vzniku funkce: 20. 6. 2014
od 13. 8. 2014
JAN KUČERA - místopředseda představenstva
Radostín nad Oslavou, , PSČ 594 44
den vzniku členství: 17. 6. 2014
den vzniku funkce: 20. 6. 2014
od 13. 8. 2014
Ing. JAROSLAV DVOŘÁK - člen představenstva
Kněževes, , PSČ 594 44
den vzniku členství: 17. 6. 2014
od 13. 8. 2014
FRANTIŠEK KADLEC - člen představenstva
Krásněves, , PSČ 594 44
den vzniku členství: 17. 6. 2014
od 13. 8. 2014
JOSEF KOSOUR - člen představenstva
Radostín nad Oslavou, , PSČ 594 44
den vzniku členství: 17. 6. 2014
od 13. 8. 2014
KAREL SMEJKAL - člen představenstva
Pavlov, , PSČ 594 44
den vzniku členství: 17. 6. 2014
od 13. 8. 2014
BOHUMÍR DOLEŽAL - člen představenstva
Pavlov, , PSČ 594 44
den vzniku členství: 17. 6. 2014
od 13. 8. 2014
JIŘÍ CHLUBNA - člen představenstva
Pavlov, , PSČ 594 44
den vzniku členství: 17. 6. 2014
od 13. 8. 2014
Ing. JAN ŘÍHA - člen představenstva
Radostín nad Oslavou, , PSČ 594 44
den vzniku členství: 17. 6. 2014
od 13. 8. 2014
LUDĚK ŘEZNÍČEK - člen představenstva
Radostín nad Oslavou, , PSČ 594 44
den vzniku členství: 17. 6. 2014
od 13. 8. 2014 do 1. 3. 2017
JOSEF WEINHÖFER - člen představenstva
Krásněves, , PSČ 594 44
den vzniku členství: 17. 6. 2014
od 19. 1. 2014 do 13. 8. 2014
JAN KUČERA - člen představenstva
Radostín nad Oslavou, , PSČ 594 44
den vzniku členství: 26. 5. 2009 - 17. 6. 2014
od 15. 6. 2009 do 19. 1. 2014
Jan Kučera - člen představenstva
Radostín nad Oslavou, 45, PSČ 594 44
den vzniku členství: 26. 5. 2009 - 17. 6. 2014
od 15. 6. 2009 do 13. 8. 2014
Ing. Jan Říha - předseda představenstva
Radostín nad Oslavou, 24, PSČ 594 44
den vzniku členství: 26. 5. 2009 - 17. 6. 2014
den vzniku funkce: 4. 6. 2009 - 17. 6. 2014
od 15. 6. 2009 do 13. 8. 2014
Ing. Jaroslav Dvořák - místopředseda představenstva
Kněževes, 63, PSČ 594 44
den vzniku členství: 26. 5. 2009 - 17. 6. 2014
den vzniku funkce: 4. 6. 2009 - 17. 6. 2014
od 15. 6. 2009 do 13. 8. 2014
Ing. Josef Kadlec - člen představenstva
Krásněves, 93, PSČ 594 44
den vzniku členství: 26. 5. 2009 - 17. 6. 2014
od 15. 6. 2009 do 13. 8. 2014
František Kadlec - člen představenstva
Krásněves, 92, PSČ 594 44
den vzniku členství: 26. 5. 2009 - 17. 6. 2014
od 15. 6. 2009 do 13. 8. 2014
Marie Ptáčková - člen představenstva
Radostín nad Oslavou, 203, PSČ 594 44
den vzniku členství: 26. 5. 2009 - 17. 6. 2014
od 15. 6. 2009 do 13. 8. 2014
Ing. František Toman - člen představenstva
Znětínek, 28, PSČ 594 44
den vzniku členství: 26. 5. 2009 - 17. 6. 2014
od 15. 6. 2009 do 13. 8. 2014
Miroslav Vaněk - člen představenstva
Znětínek, 18, PSČ 594 44
den vzniku členství: 26. 5. 2009 - 17. 6. 2014
od 15. 6. 2009 do 13. 8. 2014
Milan Havlíček - člen představenstva
Pavlov, 18, PSČ 594 44
den vzniku členství: 26. 5. 2009 - 17. 6. 2014
od 15. 6. 2009 do 13. 8. 2014
Josef Kosour - člen představenstva
Radostín nad Oslavou, 70, PSČ 594 44
den vzniku členství: 26. 5. 2009 - 17. 6. 2014
od 15. 6. 2009 do 13. 8. 2014
Bohumír Doležal - člen představenstva
Pavlov, 115, PSČ 594 44
den vzniku členství: 26. 5. 2009 - 17. 6. 2014
od 13. 10. 2004 do 15. 6. 2009
Ing. Jan Říha - předseda představenstva
Radostín nad Oslavou, 24, PSČ 594 44
den vzniku funkce: 11. 5. 2004 - 26. 5. 2009
od 13. 10. 2004 do 15. 6. 2009
Ing. Jaroslav Dvořák - místopředseda představenstva
Kněževes 63, 594 44 Radostín nad Oslavou
den vzniku funkce: 11. 5. 2004 - 26. 5. 2009
od 13. 10. 2004 do 15. 6. 2009
Ing. Josef Kadlec - člen představenstva
Krásněves 93, 594 44 Radostín nad Oslavou
den vzniku funkce: 11. 5. 2004 - 26. 5. 2009
od 13. 10. 2004 do 15. 6. 2009
František Kadlec - člen představenstva
Krásněves 92, 594 44 Radostín nad Oslavou
den vzniku funkce: 11. 5. 2004 - 26. 5. 2009
od 13. 10. 2004 do 15. 6. 2009
Marie Ptáčková - členka představenstva
Radostín nad Oslavou, 203, PSČ 594 44
den vzniku funkce: 11. 5. 2004 - 26. 5. 2009
od 13. 10. 2004 do 15. 6. 2009
Ladislav Pešek - člen představenstva
Kněževes 2, 594 44 Radostín nad Oslavou
den vzniku funkce: 11. 5. 2004 - 26. 5. 2009
od 13. 10. 2004 do 15. 6. 2009
Ing. František Toman - člen představenstva
Znětínek 28, 594 44 Radostín nad Oslavou
den vzniku funkce: 11. 5. 2004 - 26. 5. 2009
od 13. 10. 2004 do 15. 6. 2009
Bohumír Bartoš - člen představenstva
Pavlov 39, 594 44 Radostín nad Oslavou
den vzniku funkce: 11. 5. 2004 - 26. 5. 2009
od 13. 10. 2004 do 15. 6. 2009
Josef Weinhöfer - člen představenstva
Krásněves 30, 594 44 Radostín nad Oslavou
den vzniku funkce: 11. 5. 2004 - 26. 5. 2009
od 13. 10. 2004 do 15. 6. 2009
Miroslav Vaněk - člen představenstva
Znětínek 18, 594 44 Radostín nad Oslavou
den vzniku funkce: 11. 5. 2004 - 26. 5. 2009
od 13. 10. 2004 do 15. 6. 2009
Jan Kučera - člen představenstva
Radostín nad Oslavou, 45, PSČ 594 44
den vzniku funkce: 11. 5. 2004 - 26. 5. 2009
od 22. 9. 2000 do 13. 10. 2004
Ing. Jan Říha - předseda představenstva
Radostín nad Oslavou, 24
den vzniku funkce: 1. 1. 1999 - 11. 5. 2004
od 1. 1. 1999 do 22. 9. 2000
Ing. Jan Říha - předseda představenstva
Radostín nad Oslavou, 24
od 1. 1. 1999 do 13. 10. 2004
Ing. Jaroslav Dvořák - místopředseda představenstva
Kněževes, 63
den vzniku funkce: 1. 1. 1999 - 11. 5. 2004
od 1. 1. 1999 do 13. 10. 2004
Milan Havlíček - člen představenstva
Pavlov, 18
den vzniku funkce: 1. 1. 1999 - 11. 5. 2004
od 1. 1. 1999 do 13. 10. 2004
Ing. Josef Kadlec - člen představenstva
Krásněves, 93
den vzniku funkce: 1. 1. 1999 - 11. 5. 2004
od 1. 1. 1999 do 13. 10. 2004
František Kadlec - člen představenstva
Krásněves, 92
den vzniku funkce: 1. 1. 1999 - 11. 5. 2004
od 1. 1. 1999 do 13. 10. 2004
Marie Ptáčková - člen představenstva
Radostín nad Oslavou, 203
den vzniku funkce: 1. 1. 1999 - 11. 5. 2004
od 1. 1. 1999 do 13. 10. 2004
Milan Valenta
Radostín nad Oslavou, 58
den vzniku funkce: 1. 1. 1999 - 11. 5. 2004
od 1. 1. 1999 do 13. 10. 2004
Jan Svoboda - člen představenstva
Zahradiště, 18
den vzniku funkce: 1. 1. 1999 - 11. 5. 2004
od 1. 1. 1999 do 13. 10. 2004
Ladislav Pešek - člen představenstva
Kněževes, 2
den vzniku funkce: 1. 1. 1999 - 11. 5. 2004
od 1. 1. 1999 do 13. 10. 2004
Ing. František Toman - člen představenstva
Znětínek, 28
den vzniku funkce: 1. 1. 1999 - 11. 5. 2004
od 1. 1. 1999 do 13. 10. 2004
Bohumír Bartoš - člen představenstva
Pavlov, 39
den vzniku funkce: 1. 1. 1999 - 11. 5. 2004
od 13. 8. 2014
Jménem společnosti jedná představenstvo tak, že jednají samostatně předseda představenstva nebo samostatně místopředseda představenstva. Představenstvo může písemně pověřit k samostatnému jednání i jiného svého člena. Jménem společnosti podepisuje představenstvo tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis sám předseda představenstva nebo sám místopředseda představenstva popř. jiný člen představenstva, pokud byl k podpisu představenstvem písemně zmocněn.
od 1. 1. 1999 do 13. 8. 2014
Jménem společnosti jedná představenstvo tak, že jednají samostatně předseda představenstva nebo samostatně místopředseda představenstva. Představenstvo může písemně pověřit k samostatnému jednání i jiného svého člena. Jménem společnosti podepisuje představenstvo tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis sám předseda představenstva nebo sám místopředseda představenstva popř. jiný člen představenstva, pokud byl k podpisu představenstvem písemně zmocněn.
Dozorčí rada
od 13. 8. 2014
VLASTIMIL KREJČÍ - předseda dozorčí rady
Radostín nad Oslavou, , PSČ 594 44
den vzniku členství: 17. 6. 2014
den vzniku funkce: 19. 6. 2014
od 13. 8. 2014
FRANTIŠEK FABÍK - místopředseda dozorčí rady
Kněževes, , PSČ 594 44
den vzniku členství: 17. 6. 2014
den vzniku funkce: 19. 6. 2014
od 13. 8. 2014
PETR KOSOUR - člen dozorčí rady
Radostín nad Oslavou, , PSČ 594 44
den vzniku členství: 17. 6. 2014
od 13. 8. 2014
FRANTIŠEK ŠKAPA - člen dozorčí rady
Radostín nad Oslavou, , PSČ 594 44
den vzniku členství: 17. 6. 2014
od 15. 6. 2009 do 13. 8. 2014
Ing. Grigorij Maleček - předseda dozorčí rady
Radostín nad Oslavou, 110, PSČ 594 44
den vzniku členství: 26. 5. 2009 - 17. 6. 2014
den vzniku funkce: 4. 6. 2009 - 17. 6. 2014
od 15. 6. 2009 do 13. 8. 2014
František Fabík - člen dozorčí rady
Kněževes, 17, PSČ 594 44
den vzniku členství: 26. 5. 2009 - 17. 6. 2014
od 15. 6. 2009 do 13. 8. 2014
Rudolf Řádek - člen dozorčí rady
Pavlov, 118, PSČ 594 44
den vzniku členství: 26. 5. 2009 - 17. 6. 2014
od 15. 6. 2009 do 13. 8. 2014
Hynek Homola - člen dozorčí rady
Radostín nad Oslavou, 262, PSČ 594 44
den vzniku členství: 26. 5. 2009 - 17. 6. 2014
od 15. 6. 2009 do 13. 8. 2014
František Škapa - člen dozorčí rady
Radostín nad Oslavou, 10, PSČ 594 44
den vzniku členství: 4. 6. 2009 - 17. 6. 2014
od 15. 6. 2009 do 13. 8. 2014
Petr Staněk - člen dozorčí rady
Radostín nad Oslavou, 223, PSČ 594 44
den vzniku členství: 4. 6. 2009 - 17. 6. 2014
od 13. 10. 2004 do 15. 6. 2009
Ing. Grigorij Maleček - předseda
Radostín nad Oslavou, 110, PSČ 594 44
den vzniku funkce: 11. 5. 2004 - 26. 5. 2009
od 13. 10. 2004 do 15. 6. 2009
Jindřich Pokorný - člen
Pavlov 20, 594 44 Radostín nad Oslavou
den vzniku funkce: 11. 5. 2004 - 26. 5. 2009
od 13. 10. 2004 do 15. 6. 2009
František Fabík - člen
Kněževes 17, 594 44 Radostín nad Oslavou
den vzniku funkce: 11. 5. 2004 - 26. 5. 2009
od 13. 10. 2004 do 15. 6. 2009
Josef Kosour - člen
Radostín nad Oslavou, 70, PSČ 594 44
den vzniku funkce: 11. 5. 2004 - 26. 5. 2009
od 13. 10. 2004 do 15. 6. 2009
Bohumír Doležal - člen
Pavlov 115, 594 44 Radostín nad Oslavou
den vzniku funkce: 11. 6. 2004 - 4. 6. 2009
od 13. 10. 2004 do 15. 6. 2009
František Havlíček - člen
Radostín nad Oslavou, 219, PSČ 594 44
den vzniku funkce: 11. 6. 2004 - 4. 6. 2009
od 15. 9. 2000 do 13. 10. 2004
Ing. Grigorij Maleček - předseda dozorčí rady
Radostín nad Oslavou, 110
den vzniku funkce: 1. 1. 1999 - 11. 5. 2004
od 15. 9. 2000 do 13. 10. 2004
Vladimír Vondráček - člen dozorčí rady
Radostín nad Oslavou, 256
den vzniku funkce: 1. 1. 1999 - 11. 5. 2004
od 1. 1. 1999 do 15. 9. 2000
Zdeněk Mucha - předseda dozorčí rady
Krásněves, 15
od 1. 1. 1999 do 15. 9. 2000
Ing. Grigorij Maleček - člen dozorčí rady
Radostín nad Oslavou, 110
od 1. 1. 1999 do 13. 10. 2004
Miroslav Vaněk - člen dozorčí rady
Znětínek, 18
den vzniku funkce: 1. 1. 1999 - 11. 5. 2004
od 1. 1. 1999 do 13. 10. 2004
Jindřich Pokorný - člen dozorčí rady
Pavlov, 20
den vzniku funkce: 1. 1. 1999 - 11. 5. 2004
od 1. 1. 1999 do 13. 10. 2004
František Fabík - člen dozorčí rady
Kněževes, 17
den vzniku funkce: 1. 1. 1999 - 11. 5. 2004
Akcionáři
od 1. 1. 1999 do 10. 8. 2001
Zemědělské družstvo Radostín nad Oslavou, IČO: 47906065
Radostín nad Oslavou, 224, PSČ 594 44
Hodnocení firmy
+1
+
-

Vizualizace vztahů

Vizualizace zobrazuje pouze první úroveň vazeb. Pro zobrazení všech vazeb klikněte zde.

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Přehled pro sociálku a zdravotní pojišťovnu na poslední chvíli. Jak na to

23. 4. 2018 | Jak na to | Petra Dlouhá

Přehled pro sociálku a zdravotní pojišťovnu na poslední chvíli. Jak na to

Na podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2017 zdravotní pojišťovně a okresní správě sociálního zabezpečení zbývá většině podnikatelů už jen pár dní. Připomínáme vše důležité a nabízíme čerstvé formuláře i kalkulačku.

Nový výpočet mateřské. Rodiny s vyššími příjmy si polepší

23. 4. 2018 | Co se děje | Monika Hájková | 1 komentářů

Nový výpočet mateřské. Rodiny s vyššími příjmy si polepší

Poslanci TOP 09 navrhují zrušení redukčních hranic pro výpočet peněžité pomoci v mateřství. Pokud novinka projde, polepší si zhruba třicet procent rodičů s vyššími příjmy. Co konkrétně se změní a o kolik jim mateřská stoupne?

Lovci talentu

21. 4. 2018 | Rozhovor | Martin Vlnas

Lovci talentu

Martin Jahoda a Honza Březina pomohli vybrat ideální sport pro tři sta tisíc dětí. I díky nim mají poprvé v dějinách školáci z měst lepší kondici než jejich vrstevníci na venkově.

Brno se chtělo stát velkoměstem, dopadlo to jako vždycky

20. 4. 2018 | Komentář | Michal Kašpárek | 36 komentářů

Brno se chtělo stát velkoměstem, dopadlo to jako vždycky

Osekávání projektu přesunu brněnského nádraží je tragické pro Brno – a příznačné pro celou republiku.

Očima expertů: Neprodávejte jídlo moc levně!

20. 4. 2018 | Očima expertů | Ondřej Tůma | 2 komentáře

Očima expertů: Neprodávejte jídlo moc levně!

Ministr zemědělství v demisi Jiří Milek by chtěl stanovením minimálních marží zabránit obchodním řetězcům, aby prodávaly potraviny pod cenou. Pomůže to v praxi českým zemědělcům a potravinářům, nebo by se měl stát v téhle problematice angažovat jinak, pokud vůbec?

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Karel Poborský

Karel Poborský

- fotbalista

+62
+
-
2.Andrej Babiš

Andrej Babiš

- podnikatel, majitel holdingu Agrofert a jeden z nejbohatších Čechů

+8
+
-
3.Iveta Pomeje Bartošová

Iveta Pomeje Bartošová

- zpěvačka

+7
+
-
4.Pavel Tykač

Pavel Tykač

- podnikatel, jeden z nejbohatších Čechů

-117
+
-
5.Martin Michal

Martin Michal

- podnikatel a manžel zpěvačky Heleny Vondráčkové

-214
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 290 561 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Broadway Change 2 545,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 550,00 Kč
Czech Exchange 2 555,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 560,00 Kč
MONETA Money Bank 2 614,00 Kč
Expobank CZ 2 611,10 Kč
Sberbank CZ 2 614,00 Kč
Česká spořitelna 2 657,00 Kč
ČSOB 2 649,00 Kč
Komerční banka 2 670,27 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 694,50 Kč
Raiffeisenbank 2 698,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Ostoupení od smlouvy
Poradna > Realitní poradna > Ostoupení od smlouvy

Otázka: Dobrý den. Před měsícem a půl jsme uzavřeli s realitní kanceláří exkluzivní zprostředkovatelskou smlouvu na dobu určitou (3 měsíce) na prodej bytu. Makléř byt vyfotil,vytvořil jeden inzerát a to byla podle...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.