Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s.
IČO: 25551655

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
Finanční subjekty
 
 
 
Datum zápisu21. 1. 1999
Obchodní firma
od 9. 10. 2003

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s.

od 21. 1. 1999 do 9. 10. 2003

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství, akciová společnost

Sídlo
od 9. 10. 2003 do 6. 11. 2008
Zlín, náměstí Míru 186, PSČ 760 01
od 21. 1. 1999 do 9. 10. 2003
Březová, 1, PSČ 763 15
IČO
od 21. 1. 1999

25551655

DIČ

CZ25551655

Identifikátor datové schránky:5nef6zw
Právní forma
od 21. 1. 1999
Akciová společnost
Spisová značka14837 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 10. 6. 2014
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 9. 10. 2003
- směnárenská činnost
od 21. 1. 1999
- provádění dražeb mimo výkon rozhodnutí
od 21. 1. 1999 do 10. 6. 2014
- poradenská činnost v oblasti bankovnictví
od 21. 1. 1999 do 10. 6. 2014
- organizačně-vzdělávací činnost v oblasti bankovnictví
od 21. 1. 1999 do 10. 6. 2014
- poradenská činnost v oblasti municipalit
od 21. 1. 1999 do 10. 6. 2014
- organizační, ekonomické a účetní poradenství
od 21. 1. 1999 do 10. 6. 2014
- tržní a účetní oceňování podniků a společností
od 21. 1. 1999 do 10. 6. 2014
- faktoring, forfaiting
od 21. 1. 1999 do 10. 6. 2014
- nákup a prodej pohledávek
od 21. 1. 1999 do 10. 6. 2014
- poskytování software
od 21. 1. 1999 do 10. 6. 2014
- zprostředkovatelská a obstaravatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
od 21. 1. 1999 do 10. 6. 2014
- pronájem strojů a zařízení
od 21. 1. 1999 do 10. 6. 2014
- provoz realitní kanceláře
od 21. 1. 1999 do 10. 6. 2014
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Ostatní skutečnosti
od 10. 6. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 1
od 10. 6. 2014
- Počet členů dozorčí rady: 1
od 10. 6. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 1. 10. 2009 do 3. 11. 2009
- Jediný akcionář rozhodl v působnosti valné hromady dne 11.9.2009 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Jediný akcionář prohlašuje, že se tímto vzdává v souladu s ust. § 203 odst. 2 písm. c) přednostního práva na upisování nových akcií. Jediný a kcionář rozhodl, že všechny akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci Ing. Radomíru Lapčíkovi, r. č. xxxx, bytem Praha 1, Nové Město, Senovážné náměstí 1588/4, PSČ 110 00. Akcie budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi předem určeným zájemcem a společností ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obch.z. Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti z dosavadních 31.000.000,- Kč, na částku ve výši 61.000.000,- Kč, tj. o 30.000.000,- Kč, slovy: třicet milionů kor un českých, upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs se splácí peněžitým vkladem s tím, že se nepřipouští upsání nových akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Jediný akcionář rozhodl, že bude upsáno 300 kusů (tři sta kusů) kmenových a kcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Místem pro úpis akcií se stanoví sídlo společnosti Praha 1, Nové Město, Senovážné náměstí 1375/19. Lhůta pro upsání akcií předem určeným zájemcem zap očne druhým pracovním dnem následujícím po zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a skončí dnem 31.12.2009. Počátek běhu této lhůty představenstvo oznámí dopisem doručeným nebo odeslaným předem určenému zájemci nejpozději v  den předcházející prvnímu dnil lhůty; přílohou dopisu bude návrh smlouvy o upsání akcií a návrh dohody o započtení. Předem určený zájemce bude oprávněn upsat akcie společnosti podpisem smlouvy o upsání akcií. Podpisy osob jednajících za Společnost a podpi s upisovatele přitom musí být úředně ověřeny. Upsání akcií je účinné okamžikem, kdy oboustranně podepsaná smlouva o upsání akcií bude doručena Společnosti na adresu jejího sídla. Emisní kurs nově vydaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. Spol ečnost Správa Aktiv a Bankoví Poradenství a.s. uzavřela dne 20. září 2007 se společností Senovážné 4 s.r.o. smlouvu o půjčce, a to v rozsahu její ve výši jistiny, která činí 30.000.000,- Kč. Tuto pohledávku postoupila společnost Senovážné 4 s.r.o. společn osti HYPO Bohemia a.s. na základě smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 1. července 2008 a dále ji společnost HYPO Bohemia a.s. postoupila panu Ing. Radomíru Lapčíkovi na základě smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 14. srpna 2009. Z titulu shora uvede ných listin má pan Ing. Radomír Lapčík vůči společnosti Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. pohledávku ve výši jistiny 30.000.000,- Kč, slovy: třicet milionů korun českých. Tato pohledávka je v účetnictví zaúčtována v pasivech společnosti a je vedena jako dluh společnosti vůči společníkovi. Jediný akcionář rozhodl o tom, že se připouští započtení výše uvedené pohledávky pana Ing. Radomíra Lapčíka, r.č. xxxx vůči společnosti Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. ve výši její jistiny, tedy ve výši 30.000.000,- Kč, proti pohledávce společnosti Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. vůči Ing. Radomíru Lapčíkovi, na splacení emisního kurzu nově upisovaných akcií, která vznikne uzavřením smlouvy o úpisu akcií dle rozhodnutí shora.
od 8. 8. 2006 do 27. 9. 2006
- Jediný akcionář rozhodl v působnosti valné hromady dne 21. března 2006 o zvýšení základního kapitálu společnosti o 20.000.000,- Kč, slovy: dvacet milionů korun českých, upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs se splácí peněžitým vkladem s tím, že se nep řipouští upsání nových akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Jediný akcionář rozhodl, že bude upsáno 200 kusů (dvě stě kusů) kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Jediný akcionář se vzdal v souladu s ust. § 203 odst. 2 písm. c) obchodního zákoníku přednostního práva na upisování nových akcií. Všechny akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci, a to společnosti SAB CZ s.r.o., IČ: 26939355, se sídlem Zlín, náměstí Míru 186. Akcie budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi předem určeným zájemcem a společností ve smyslu ustanovení § 20 4 odst. 5 obch.z. Místem pro úpis akcií se stanoví sídlo společnosti Zlín, náměstí Míru 186. Lhůta pro úpis akcií bez využití přednostního práva se stanoví na třicet dnů. Lhůta pro úpis akcií počíná běžet první pracovní den následující po dni zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a počátek běhu této lhůty představenstvo písemně oznámí bez zbytečného odkladu předem určenému zájemci. Emisní kurs nově vydaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. Jediný akcionář rozhodl, že emisní kurs nově upsaných akcií je povinen upisovatel splatit na zvláštní účet č. 204xxxx založený společností Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. nejpozději do třiceti dnů ode dne úpisu akcií.
od 6. 11. 2003 do 24. 11. 2003
- Základní kapitál obchodní společnosti Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. se sídlem Zlín, náměstí Míru 186, PSČ 760 01, IČO 25 55 16 55 ve výši 1 000 000,-Kč se zvyšuje o částku 10 000 000,-Kč ( slovy: deset milionů korun českých) na částku 11 000 000,-Kč upsáním nových akcií s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad tuto částku. Bude upsáno 1 000 ks nových kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 10 000,-Kč v listiné podobě. Stávající jediný akcionář využije ve smyslu ust. § 204a odst. 1 obchodního zákoníku svého přednostního práva na upsání všech nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu. Přednostní právo k úpisu akcií je možné vykonat do dvou týdnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií při upisování akcií podle § 204 odst .5 obchodního zákoníku, místem k vykonání přednostního práva je notářská kancelář Evy Daňkové, Zlín, tř. T. B ati 202. Na jednu dosavadní akcii společnosti lze upsat 10 akcií nových. Akcie upisované s přednostním právem mají jmenovitou hodnotu 10 000,-Kč, jedná se o akcie kmenové na majitele, emisní kurz akcií upisovaných s využitím přednostního práva je 10 000,- Kč. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva , nebudou, a to ani částí, nabídnuty určitému zájemci nebo zájemcům a nebudou nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz upsaných akcií na zvláštní účet 8622438xxxx u KB, a.s., pobočka Zlín, otevřený za tímto účelem na jméno společnosti a to ve lhůtě do dvou týdnů ode dne upsání akcií.
Kapitál
od 3. 11. 2009
Základní kapitál 61 000 000 Kč, splaceno 61 000 000 Kč.
od 27. 9. 2006 do 3. 11. 2009
Základní kapitál 31 000 000 Kč, splaceno 31 000 000 Kč.
od 24. 11. 2003 do 27. 9. 2006
Základní kapitál 11 000 000 Kč, splaceno 11 000 000 Kč.
od 21. 1. 1999 do 24. 11. 2003
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 1 000 000 Kč.
od 3. 11. 2009
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 500.
od 12. 5. 2009
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 100.
od 12. 5. 2009
v listinné podobě
od 12. 5. 2009 do 3. 11. 2009
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 200.
od 27. 9. 2006 do 12. 5. 2009
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 200.
od 24. 11. 2003 do 12. 5. 2009
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 1 100.
od 24. 11. 2003 do 12. 5. 2009
v listinné podobě
od 21. 1. 1999 do 24. 11. 2003
Akcie na majitele err, počet akcií: 100.
Statutární orgán
od 12. 4. 2015
Ing. DANA HÜBNEROVÁ - člen představenstva
Zlín, Pod Křiby, PSČ 760 05
den vzniku členství: 13. 5. 2014
od 10. 6. 2014 do 12. 4. 2015
Ing. DANA HÜBNEROVÁ - člen představenstva
Zlín, Hluboká, PSČ 760 01
den vzniku členství: 13. 5. 2014
od 26. 2. 2014 do 10. 6. 2014
JANA JEŽKOVÁ - předseda představenstva
Praha 6 - Řepy, Makovského, PSČ 163 00
den vzniku členství: 23. 9. 2013 - 13. 5. 2014
den vzniku funkce: 24. 12. 2013 - 13. 5. 2014
od 7. 11. 2013 do 26. 2. 2014
JANA JEŽKOVÁ - člen představenstva
Praha 6 - Řepy, Makovského, PSČ 163 00
den vzniku členství: 23. 9. 2013 - 13. 5. 2014
od 24. 4. 2012 do 26. 2. 2014
Ing. Leoš Oharek - předseda představenstva
Zlín - Příluky, Měsíční, PSČ 760 01
den vzniku členství: 24. 3. 2011 - 23. 12. 2013
den vzniku funkce: 25. 3. 2011 - 23. 12. 2013
od 8. 6. 2011 do 24. 4. 2012
Ing. Leoš Oharek - předseda představenstva
Zlín - Příluky, Dřevnická, PSČ 760 01
den vzniku členství: 24. 3. 2011 - 23. 12. 2013
den vzniku funkce: 25. 3. 2011 - 23. 12. 2013
od 8. 6. 2011 do 10. 6. 2014
Doc. Ing. Josef Hurta, Csc. - člen představenstva
Vsetín, Na Plavisku, PSČ 755 01
den vzniku členství: 28. 3. 2011 - 13. 5. 2014
od 3. 11. 2009 do 8. 6. 2011
Mgr. Tomáš Šindelář - člen představenstva
Louny, Prokopova 498, PSČ 440 01
den vzniku členství: 3. 11. 2009 - 28. 3. 2011
od 3. 11. 2009 do 7. 11. 2013
Ing. Tomáš Kořán - člen představenstva
Praha 1, Myslíkova 5, PSČ 110 00
den vzniku členství: 3. 11. 2009 - 27. 6. 2013
od 6. 4. 2006 do 8. 6. 2011
Ing. Leoš Oharek - předseda představenstva
Zlín - Příluky, Dřevnická 4156, PSČ 760 01
den vzniku členství: 1. 4. 2006 - 24. 3. 2011
od 9. 10. 2003 do 6. 4. 2006
Ing. Radomír Lapčík - předseda představenstva
Zlín - Štípa, Zámecká 417, PSČ 763 14
den vzniku funkce: 5. 9. 2003 - 31. 3. 2006
od 21. 1. 1999 do 9. 10. 2003
Ing. Radomír Lapčík - předseda představenstva
Zlín, Štípa 417
od 21. 1. 1999 do 9. 10. 2003
Doc.Ing. Josef Hurta, CSc. - místopředseda představenstva
Slušovice, Padělky 547
od 21. 1. 1999 do 9. 10. 2003
Ing. Radek Menšík - člen představenstva
Podivín, Nerudova 714/8
od 10. 6. 2014
Společnost zastupuje jediný člen představenstva.
od 9. 10. 2003 do 10. 6. 2014
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva. Jménem společnosti podepisuje představenstvo tak, že k vytištěné nebo jinak napsané obchodní firmě společnosti připojí předseda představen stva svůj podpis.
od 21. 1. 1999 do 9. 10. 2003
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo, a to buď společně všichni jeho členové nebo samostatně předseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis všichni členové představenstva nebo samostatně předseda představenstva.
Dozorčí rada
od 7. 11. 2013
JÁN GUNIŠ - člen dozorčí rady
Púchov, Potôčky 1702/6, PSČ 020 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 23. 9. 2013
od 7. 11. 2013 do 10. 6. 2014
VÁCLAV ŠIMEK - předseda dozorčí rady
Tlumačov, Švermova, PSČ 763 62
den vzniku členství: 1. 9. 2009 - 13. 5. 2014
den vzniku funkce: 25. 9. 2013 - 13. 5. 2014
od 15. 11. 2012 do 7. 11. 2013
Ing. Barbora Čermáková - předseda dozorčí rady
Zlín - Mladcová, Mokrá II, PSČ 760 01
den vzniku členství: 7. 4. 2007 - 26. 6. 2013
den vzniku funkce: 7. 4. 2007 - 26. 6. 2013
od 15. 11. 2012 do 10. 6. 2014
Ing. Petra Filáková - člen dozorčí rady
Pozděchov, , PSČ 756 11
den vzniku členství: 1. 10. 2012 - 13. 5. 2014
od 30. 9. 2009 do 7. 11. 2013
Ing. Václav Šimek - člen dozorčí rady
Tlumačov, Švermova 434, PSČ 763 62
den vzniku členství: 1. 9. 2009 - 13. 5. 2014
od 28. 4. 2009 do 28. 4. 2009
Ing. Marcel Holec - člen dozorčí rady
Hranice - Hranice I - Město, Sklený kopec 1625, PSČ 753 01
den vzniku členství: 1. 4. 2006 - 1. 4. 2009
od 28. 4. 2009 do 15. 11. 2012
Bc. Vlastimil Čermák - člen dozorčí rady
Zlín - Mladcová, Mokrá II 291, PSČ 760 01
den vzniku členství: 1. 4. 2009 - 30. 9. 2012
od 13. 11. 2007 do 13. 11. 2007
Dominik Millian - člen dozorčí rady
Hranice, Pod nemocnicí 1465, PSČ 753 01
den vzniku členství: 30. 11. 2007
od 13. 11. 2007 do 30. 9. 2009
Dominik Millian - člen dozorčí rady
Hranice, Pod nemocnicí 1465, PSČ 753 01
den vzniku členství: 30. 10. 2007 - 31. 8. 2009
od 25. 4. 2007 do 15. 11. 2012
Bc. Barbora Čermáková - předseda dozorčí rady
Zlín - Mladcová, Mokrá 291, PSČ 760 01
den vzniku členství: 7. 4. 2007 - 26. 6. 2013
den vzniku funkce: 7. 4. 2007 - 26. 6. 2013
od 7. 8. 2006 do 25. 4. 2007
Mgr. Ivo Lapčík - předseda dozorčí rady
Zlín, Sadová 2, PSČ 760 01
den vzniku členství: 1. 8. 2006 - 6. 4. 2007
den vzniku funkce: 1. 8. 2006 - 6. 4. 2007
od 6. 4. 2006 do 13. 11. 2007
Ing. Petr Palbuchta - člen dozorčí rady
Adamov, Družstevní 430/10, PSČ 679 04
den vzniku členství: 1. 4. 2006 - 30. 10. 2007
od 6. 4. 2006 do 28. 4. 2009
Ing. Marcel Holec - člen dozorčí rady
Hranice - Hranice I - Město, Sklený kopec 1625, PSČ 753 01
den vzniku členství: 1. 4. 2006
od 9. 10. 2003 do 6. 4. 2006
Mgr. Jiří Ostravský - člen
Vizovice, A.Háby 787, PSČ 763 12
den vzniku funkce: 5. 9. 2003 - 31. 3. 2006
od 9. 10. 2003 do 6. 4. 2006
Irena Krajíčková - člen
Slušovice, Veselá 98, PSČ 763 15
den vzniku funkce: 5. 9. 2003 - 31. 3. 2006
od 9. 10. 2003 do 7. 8. 2006
Lenka Eliášová - předsedkyně
Zlín, Obeciny 3634, PSČ 760 01
den vzniku funkce: 5. 9. 2003 - 1. 8. 2006
od 21. 1. 1999 do 9. 10. 2003
Ing. Kamila Neradová - předsedkyně
Vizovice, Slušovská 430
od 21. 1. 1999 do 9. 10. 2003
Martin Hubík - člen
Luhačovice, Zatloukalova 458
od 21. 1. 1999 do 9. 10. 2003
JUDr. Jiří Ptáček - člen
Brno, Jožky Jabůrkové 2
Akcionáři
od 6. 4. 2006 do 3. 11. 2009
SAB CZ s.r.o., IČO: 26939355
Zlín, nám. Míru 186, PSČ 760 01
od 9. 10. 2003 do 6. 4. 2006
Ing. Radomír Lapčík
Zlín - Štípa, Zámecká 417, PSČ 763 14
Hodnocení firmy
+2
+
-

Vizualizace vztahů

Vizualizace zobrazuje pouze první úroveň vazeb. Pro zobrazení všech vazeb klikněte zde.

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Máte po svatbě? Kde všude hlásit změnu příjmení

24. 4. 2018 | Jak na to | Monika Hájková

Máte po svatbě? Kde všude hlásit změnu příjmení

Jakmile vlezete do chomoutu, věci se změní. Přinejmenším příjmení. Komu to hlásit a jaké termíny si pohlídat? Poradíme.

Dluhy na nájmu: jak rostou. Přehled a kalkulačka úroků

24. 4. 2018 | Když se řekne | Petra Dlouhá

Dluhy na nájmu: jak rostou. Přehled a kalkulačka úroků

Když nájemník neplatí, nehrozí mu jen výpověď z bytu, naskakuje taky úrok z prodlení. Spočítá vám ho naše kalkulačka. Přečtěte si podrobnosti. I o tom, co už si pronajímatel účtovat nesmí.

Přehled pro sociálku a zdravotní pojišťovnu na poslední chvíli. Jak na to

23. 4. 2018 | Jak na to | Petra Dlouhá

Přehled pro sociálku a zdravotní pojišťovnu na poslední chvíli. Jak na to

Na podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2017 zdravotní pojišťovně a okresní správě sociálního zabezpečení zbývá většině podnikatelů už jen pár dní. Připomínáme vše důležité a nabízíme čerstvé formuláře i kalkulačku.

Nový výpočet mateřské. Rodiny s vyššími příjmy si polepší

23. 4. 2018 | Co se děje | Monika Hájková | 1 komentářů

Nový výpočet mateřské. Rodiny s vyššími příjmy si polepší

Poslanci TOP 09 navrhují zrušení redukčních hranic pro výpočet peněžité pomoci v mateřství. Pokud novinka projde, polepší si zhruba třicet procent rodičů s vyššími příjmy. Co konkrétně se změní a o kolik jim mateřská stoupne?

Lovci talentu

21. 4. 2018 | Rozhovor | Martin Vlnas

Lovci talentu

Martin Jahoda a Honza Březina pomohli vybrat ideální sport pro tři sta tisíc dětí. I díky nim mají poprvé v dějinách školáci z měst lepší kondici než jejich vrstevníci na venkově.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Milan Richtr

Milan Richtr

- politik a oděvní podnikatel

-132
+
-
2.Tomio Okamura

Tomio Okamura

- moravsko-japonský podnikatel

-223
+
-
3.Šárka Grossová

Šárka Grossová

- manželka bývalého premiéra Stanislava Grosse a podnikatelka

-235
+
-
4.Václav Kočka

Václav Kočka

- podnikatel, provozovatel Matějské pouti

-255
+
-
5.Pavel Bém

Pavel Bém

- psychiatr, horolezec, podnikatel a bývalý pražský primátor

-463
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 290 561 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Broadway Change 2 547,00 Kč
Czech Exchange 2 555,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 555,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 565,00 Kč
MONETA Money Bank 2 616,00 Kč
Sberbank CZ 2 614,00 Kč
Expobank CZ 2 618,30 Kč
Česká spořitelna 2 663,00 Kč
ČSOB 2 657,00 Kč
Komerční banka 2 672,21 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 698,20 Kč
Raiffeisenbank 2 702,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Mateřská při dálkovém studiu VŠ
Poradna > Sociální poradna > Mateřská dovolená > Mateřská při dálkovém studiu VŠ

Otázka: Dobrý den, letos maturuji je mi 19 let. A chystám se nastoupit do zaměstnání a zároveň začít dálkově studovat VŠ. Chtěli bychom se během roku s přítelem pokusit o miminko. Zajímá nás však, zda-li mám...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.