Zemědělská a.s. Vysočina
IČO: 25573004

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu24. 8. 1999
Obchodní firma
od 24. 8. 1999

Zemědělská a.s. Vysočina

Sídlo
od 26. 4. 2000 do 26. 4. 2000
Dřevíkov č.p. 58, areál družstva, 539 01 Hlinsko v Čechách
od 24. 8. 1999 do 26. 4. 2000
Bučovice, Na Padělcích 811, PSČ 685 01
IČO
od 24. 8. 1999

25573004

DIČ

CZ25573004

Identifikátor datové schránky:48nuvpm
Právní forma
od 24. 8. 1999
Akciová společnost
Spisová značka2088 B, Krajský soud v Hradci Králové
Předmět podnikání
od 16. 10. 2014
- Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
od 16. 10. 2014
- Truhlářství, podlahářství
od 16. 10. 2014
- Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
od 16. 10. 2014
- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
od 16. 10. 2014
- Zámečnictví, nástrojářství
od 16. 10. 2014
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 18. 4. 2002
- řeznictví a uzenářství
od 18. 4. 2002
- hostinská činnost
od 18. 4. 2002 do 16. 10. 2014
- provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
od 18. 4. 2002 do 16. 10. 2014
- vyvážení kalů ze septiku a žump
od 18. 4. 2002 do 16. 10. 2014
- silniční motorová doprava nákladní
od 18. 4. 2002 do 16. 10. 2014
- silniční motorová doprava osobní
od 18. 4. 2002 do 16. 10. 2014
- truhlářství
od 18. 4. 2002 do 16. 10. 2014
- opravy pracovních strojů
od 18. 4. 2002 do 16. 10. 2014
- ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu roslin
od 18. 4. 2002 do 16. 10. 2014
- zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
od 18. 4. 2002 do 16. 10. 2014
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví
od 18. 4. 2002 do 16. 10. 2014
- zámečnictví
od 24. 8. 1999
- zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje
Ostatní skutečnosti
od 15. 6. 2015
- Akcie jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstva. Představenstvo je povinno projednat žádost akcionáře na nejbližším zasedání. Pokud tak neučiní, má se zato, že s převodem souhlasí. Představenstvo nesmí odmítnout souhlas, jde-li o převod akcií me zi akcionáři nebo o převod akcií na osobu blízkou. Smlouva o převodu akcií nenabude účinnosti dříve, než bude souhlas udělen.
od 14. 1. 2000 do 26. 4. 2000
- Rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního jmění společnosti. Schvaluje se návrh na zvýšení zapisovaného základního jmění společnosti takto: A. Dosavadní základní jmění ve výši 1.000.000,- Kč se zvyšuje nejméně o 50,000.000,- Kč, přičemž se připouští upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění. B. Způsob a rozsah tohoto zvýšení Navrhuje se zvýšit dosavadní základní jmění ve výši 1.000.000,- Kč na nejméně 51,000.000,- Kč, tj. nejméně o 50,000.000,- Kč, a to upisováním nových akcií. C. Navrhovaný druh, podoba a forma akcií Navrhuje se zvýšit základní jmění nově vydanými kmenovými akciemi na jméno v listinné podobě, převoditelnými dle stanov. D. Jmenovitá hodnota a počet nových akcií Navrhuje se zvýšit základní jmění vydáním nejméně 50.000 ks nových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč za kus. E. Předmět a navrhované ocenění Upisování nových akcií se navrhuje nepeněžitými vklady. Předmětem nepeněžitého vkladu může být smluvně postoupená pohledávka z řádně uplatněných nároků na vydání majetkových podílů dle zákona č. 42/1992 Sb., uplatněných předem určenými upisovateli - fyzickými osobami - členy i nečleny Zemědělského družstva Vysočina se sídlem v Dřevíkově, jak jsou jmenovitě uvedeni ve znaleckých posudcích, vůči majetku Zemědělského družstva Vysočina se sídlem v Dřevíkově, IČO 00 12 52 02. Upsání nepeněžitého vkladu se provede ve výši nevypořádané pohledávky vůči majetku uvedeného družstva tak, jak byla oceněna znaleckými posudky. Tato výše je i navrhovanou hodnotou vkladu. Předmětné nepeněžité vklady byly oceněny znaleckými posudky soudních znalců ing. Pavla Josefíka, č.j. 151-64/99 ze dne 22.11.1999 a ing. Zdeňka Maňáka, č.j. 1764-199/99 ze dne 28.11.1999. Oba znalecké posudky jediný akcionář schvaluje. Každý upisovatel v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 obchodního zákoníku podepíše současně s úpisem postupní smlouvu, kterou svou pohledávku vůči Zemědělskému družstvu Vysočina se sídlem v Dřevíkově postoupí akciové společnosti Zemědělská a.s. Vysočina. Tyto pohledávky se tak stanou majetkem akciové společnosti Zemědělská a.s. Vysočina. Nepeněžité vklady tak budou zcela splaceny v plné výši při úpisu. Protože ke zvýšení ZZJ dojde úpisem nepeněžitých vkladů, ustanovení § 204a obchodního zákoníku o přednostním právu se nepoužije. F. Navrhovaná výše emisního kursu Emisní kurs se navrhuje ve výši 100% nominální hodnoty upsaného nepeněžitého vkladu (tj. pohledávky vůči majetku Zemědělského družstva Vysočina se sídlem v Dřevíkově). G. Hospodářské využití vkladů Hospodářské využití nepeněžitých vkladů do základního jmění společnosti spočívá ve vytvoření možnosti realizovat další převody majetku Zemědělského družstva Vysočina se sídlem v Dřevíkově za postoupené pohledávky na společnost Zemědělská a.s. Vysočina, přičemž veškerý majetek, k jehož převodu dojde, může společnost účelně využít k hospodářské činnosti. H. Další podmínky upisování Upisování bude zahájeno třetí den po právní moci usnesení, kterým bude rozhodnutí jediného akcionáře zapsáno do obchodního rejstříku, bude trvat 30 dnů, bude probíhat pouze v pracovní dny v době od 8.00 hodin do 15.00 hodin. Listina upisovatelů bude umístěna v sídle Zemědělského družstva Vysočina se sídlem v Dřevíkově 16, IČO: 00 12 52 02. K upsání akcií dojde zápisem do listiny upisovatelů. Listina upisovatelů musí obsahovat tyto údaje: počet, jmenovitou hodnotu, formu, podobu a druh upisovaných akcií, předmět a hodnotu nepeněžitého vkladu, emisní kurs upsaných akcií, lhůtu pro splácení upsaných akcií, jméno, bydliště a rodné číslo upisovatele, jeho podpis a datum úpisu (ověření podpisu se nevyžaduje). Úpis může být proveden i tzv. individuálním listem upisovatele, který musí mít stejné náležitosti jako listina upisovatelů. Tento individuální list upisovatele rozešle společnost všem potencionálním akcionářům s bydlištěm mimo bezprostřední okolí sídla společnosti. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se připouští, jediný akcionář rozhodl, že o konečné částce zvýšení rozhodne představenstvo společnosti. Každému upisovateli musí být umožněno seznámení s platnými stanovami společnosti.
Kapitál
od 26. 4. 2000
Základní kapitál 57 381 000 Kč, splaceno 57 381 000 Kč.
od 24. 8. 1999 do 26. 4. 2000
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 1 000 000 Kč.
od 18. 4. 2002
Akcie na jméno err, počet akcií: 57 381.
od 18. 4. 2002
K převodu akcie je třeba souhlasu představenstva. v listinné podobě
od 26. 4. 2000 do 18. 4. 2002
Akcie na jméno err, počet akcií: 57 381.
od 26. 4. 2000 do 18. 4. 2002
K převodu akcie je třeba souhlasu představenstva.
od 24. 8. 1999 do 26. 4. 2000
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 000.
od 24. 8. 1999 do 26. 4. 2000
K převodu akcie je třeba souhlasu představenstva.
Statutární orgán
od 16. 10. 2014
JAROSLAV PILAŘ - člen představenstva
Nasavrky, Čáslavská, PSČ 538 25
den vzniku členství: 19. 6. 2014
od 16. 10. 2014
ANTONÍN DALECKÝ - místopředseda představenstva
Hlinsko, Rváčovská, PSČ 539 01
den vzniku členství: 19. 6. 2014
den vzniku funkce: 24. 6. 2014
od 16. 10. 2014
PETR BAČKOVSKÝ - předseda představenstva
Vysočina - Možděnice, , PSČ 539 01
den vzniku členství: 19. 6. 2014
den vzniku funkce: 24. 6. 2014
od 16. 10. 2014
VLADIMÍR DALECKÝ - člen představenstva
Vysočina - Možděnice, , PSČ 539 01
den vzniku členství: 19. 6. 2014
od 16. 10. 2014
Ing. MILOŠ MÁLEK - člen představenstva
Trhová Kamenice, 5. května, PSČ 539 52
den vzniku členství: 19. 6. 2014
od 6. 8. 2009 do 6. 8. 2009
Jaroslav Pilař - předseda představenstva
Nasavrky, Čáslavská 248, PSČ 538 25
den vzniku členství: 19. 6. 2009
den vzniku funkce: 1. 7. 2009
od 6. 8. 2009 do 6. 8. 2009
Antonín Dalecký - místopředseda představenstva
Hlinsko v Čechách, Rváčovská 1241, PSČ 539 01
den vzniku členství: 19. 6. 2009
den vzniku funkce: 1. 7. 2009
od 6. 8. 2009 do 6. 8. 2009
Petr Bačkovský - člen představenstva
Možděnice, 14, PSČ 539 01
den vzniku členství: 19. 6. 2009
od 6. 8. 2009 do 6. 8. 2009
Vladimír Dalecký - člen představenstva
Hlinsko v Čechách, Možděnice 16, PSČ 539 01
den vzniku členství: 19. 6. 2009
od 6. 8. 2009 do 6. 8. 2009
Ing. Miloš Málek - člen představenstva
Trhová Kamenice, 5. května 215, PSČ 539 52
den vzniku členství: 19. 6. 2009
od 6. 8. 2009 do 16. 10. 2014
JAROSLAV PILAŘ - předseda představenstva
Nasavrky, Čáslavská, PSČ 538 25
den vzniku členství: 19. 6. 2009 - 19. 6. 2014
den vzniku funkce: 1. 7. 2009 - 19. 6. 2014
od 6. 8. 2009 do 16. 10. 2014
ANTONÍN DALECKÝ - místopředseda představenstva
Hlinsko, Rváčovská, PSČ 539 01
den vzniku členství: 19. 6. 2009 - 19. 6. 2014
den vzniku funkce: 1. 7. 2009 - 19. 6. 2014
od 6. 8. 2009 do 16. 10. 2014
PETR BAČKOVSKÝ - člen představenstva
Vysočina - Možděnice, , PSČ 539 01
den vzniku členství: 19. 6. 2009 - 19. 6. 2014
od 6. 8. 2009 do 16. 10. 2014
VLADIMÍR DALECKÝ - člen představenstva
Vysočina - Možděnice, , PSČ 539 01
den vzniku členství: 19. 6. 2009 - 19. 6. 2014
od 6. 8. 2009 do 16. 10. 2014
Ing. MILOŠ MÁLEK - člen představenstva
Trhová Kamenice, 5. května, PSČ 539 52
den vzniku členství: 19. 6. 2009 - 19. 6. 2014
od 26. 4. 2000 do 6. 8. 2009
Jaroslav Pilař - předseda představenstva
Nasavrky, Čáslavská 248, PSČ 538 25
den vzniku členství: 24. 8. 1999 - 19. 6. 2009
den vzniku funkce: 6. 4. 2000 - 19. 6. 2009
od 26. 4. 2000 do 6. 8. 2009
Antonín Dalecký - místopředseda představenstva
Hlinsko v Čechách, Rváčovská 1241, PSČ 539 01
den vzniku členství: 6. 4. 2000 - 19. 6. 2009
den vzniku funkce: 6. 4. 2000 - 19. 6. 2009
od 26. 4. 2000 do 6. 8. 2009
Petr Bačkovský - člen představenstva
Možděnice, 14, PSČ 539 01
den vzniku členství: 24. 8. 1999 - 19. 6. 2009
od 26. 4. 2000 do 6. 8. 2009
František Kábele - člen představenstva
Trhová Kamenice, 20, PSČ 539 01
den vzniku členství: 24. 8. 1999 - 19. 6. 2009
od 26. 4. 2000 do 6. 8. 2009
Vladimír Dalecký - člen představenstva
Hlinsko v Čechách, Možděnice 16, PSČ 539 01
den vzniku členství: 6. 4. 2000 - 19. 6. 2009
od 24. 8. 1999 do 26. 4. 2000
Jaroslav Pilař - předseda představenstva
Nasavrky, Čáslavská 248, PSČ 538 25
od 24. 8. 1999 do 26. 4. 2000
Petr Bačkovský - místopředseda představenstva
Možděnice, 14, PSČ 539 01
od 24. 8. 1999 do 26. 4. 2000
František Kábele - člen představenstva
Trhová Kamenice, Havlíčkova 20, PSČ 539 01
od 16. 10. 2014
Společnost zastupuje samostatně předseda představenstva nebo samostatně místopředseda představenstva nebo současně dva členové představenstva. Společnost může rovněž zastupovat člen představenstva, který k tomu byl písemně pověřen předsedou nebo místopřed sedou představenstva.
od 24. 8. 1999 do 16. 10. 2014
Za společnost a představenstvo jedná samostatně předseda představenstva nebo samostatně místopředseda představenstva nebo současně dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svoje podpisy osoby oprávněné jednat jménem společnosti.
Dozorčí rada
od 7. 1. 2017
Ing. ZDENĚK STEJSKAL - místopředseda dozorčí rady
Tisovec - Dřeveš, , PSČ 539 73
den vzniku členství: 19. 6. 2015
den vzniku funkce: 19. 6. 2015
od 16. 10. 2014
Ing. FRANTIŠEK PLÍŠEK - předseda dozorčí rady
Vysočina - Dřevíkov, , PSČ 539 01
den vzniku členství: 19. 6. 2014
den vzniku funkce: 24. 6. 2014
od 16. 10. 2014 do 7. 1. 2017
Ing. ZDENĚK HROMÁDKO - místopředseda dozorčí rady
Vítanov - Stan, , PSČ 539 01
den vzniku členství: 19. 6. 2014 - 31. 3. 2015
den vzniku funkce: 24. 6. 2014 - 31. 3. 2015
od 16. 10. 2014 do 30. 3. 2017
JOSEF BŘÍZA - člen dozorčí rady
Všeradov, , PSČ 539 01
den vzniku členství: 19. 6. 2014 - 4. 3. 2017
od 5. 9. 2012 do 5. 9. 2012
Ing. František Plíšek - předseda
Vysočina - Dřevíkov, , PSČ 539 01
den vzniku členství: 19. 6. 2009
den vzniku funkce: 1. 7. 2009
od 5. 9. 2012 do 16. 10. 2014
Ing. FRANTIŠEK PLÍŠEK - předseda
Vysočina - Dřevíkov, , PSČ 539 01
den vzniku členství: 19. 6. 2009 - 19. 6. 2014
den vzniku funkce: 1. 7. 2009 - 19. 6. 2014
od 4. 1. 2011 do 4. 1. 2011
Ing. Zdeněk Hromádko - místopředseda
Vítanov - Stan, 51, PSČ 539 01
den vzniku členství: 1. 10. 2010
den vzniku funkce: 11. 10. 2010
od 4. 1. 2011 do 16. 10. 2014
Ing. ZDENĚK HROMÁDKO - místopředseda
Vítanov - Stan, , PSČ 539 01
den vzniku členství: 1. 10. 2010 - 19. 6. 2014
den vzniku funkce: 11. 10. 2010 - 19. 6. 2014
od 6. 8. 2009 do 6. 8. 2009
Josef Bříza - člen
Všeradov, 14, PSČ 539 01
den vzniku členství: 19. 6. 2009
od 6. 8. 2009 do 5. 9. 2012
Ing. František Plíšek - předseda
Nasavrky, Nad Sokolovnou 227, PSČ 538 25
den vzniku členství: 19. 6. 2009
den vzniku funkce: 1. 7. 2009
od 6. 8. 2009 do 16. 10. 2014
JOSEF BŘÍZA - člen
Všeradov, , PSČ 539 01
den vzniku členství: 19. 6. 2009 - 19. 6. 2014
od 20. 12. 2005 do 4. 1. 2011
Ing. Zdeněk Hromádko - místopředseda
Vítanov - Stan, 51, PSČ 539 01
od 26. 4. 2000 do 20. 12. 2005
Ing. Zdeněk Hromádko - místopředseda
Hlinsko v Čechách, Stan 27, PSČ 539 01
od 26. 4. 2000 do 6. 8. 2009
Ing. František Plíšek - předseda
Nasavrky, Nad Sokolovnou 227, PSČ 538 25
od 26. 4. 2000 do 6. 8. 2009
Josef Bříza - člen
Všeradov, 14, PSČ 539 01
od 24. 8. 1999 do 26. 4. 2000
Ing. František Plíšek - předseda dozorčí rady
Nasavrky, Nad Sokolovnou 227, PSČ 538 25
od 24. 8. 1999 do 26. 4. 2000
Ing. Vratislav Tomášek - místopředseda dozorčí rady
Hlinsko, ČSA 1406, PSČ 539 01
od 24. 8. 1999 do 26. 4. 2000
Josef Bříza - člen dozorčí rady
Všeradov, 14, PSČ 539 01
Akcionáři
od 24. 8. 1999 do 26. 4. 2000
Zemědělské družstvo Vysočina, IČO: 00125202
Dřevíkov,
Hodnocení firmy
+2
+
-

Vizualizace vztahů

Vizualizace zobrazuje pouze první úroveň vazeb. Pro zobrazení všech vazeb klikněte zde.

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Po rozvodu. Kdy musíte platit výživné bývalému manželovi

25. 4. 2018 | Co se děje | Terezie Nývltová Vojáčková

Po rozvodu. Kdy musíte platit výživné bývalému manželovi

Po rozvodu se nemusí platit alimenty jen dětem. Za určitých okolností je potřeba přispívat i exmanželovi.

Spotřebitel a ochrana osobních údajů. Co přinese GDPR?

25. 4. 2018 | Co se děje | Monika Hájková

Spotřebitel a ochrana osobních údajů. Co přinese GDPR?

Na účinnost unijního nařízení GDPR se chystají především firmy a podnikatelé. Co ale nařízení o ochraně osobních údajů znamená pro ty, kteří mají být chránění, tedy pro zákazníky? Poradíme.

Máte po svatbě? Kde všude hlásit změnu příjmení

24. 4. 2018 | Jak na to | Monika Hájková

Máte po svatbě? Kde všude hlásit změnu příjmení

Jakmile vlezete do chomoutu, věci se změní. Přinejmenším příjmení. Komu to hlásit a jaké termíny si pohlídat? Poradíme.

Dluhy na nájmu: jak rostou. Přehled a kalkulačka úroků

24. 4. 2018 | Když se řekne | Petra Dlouhá

Dluhy na nájmu: jak rostou. Přehled a kalkulačka úroků

Když nájemník neplatí, nehrozí mu jen výpověď z bytu, naskakuje taky úrok z prodlení. Spočítá vám ho naše kalkulačka. Přečtěte si podrobnosti. I o tom, co už si pronajímatel účtovat nesmí.

Přehled pro sociálku a zdravotní pojišťovnu na poslední chvíli. Jak na to

23. 4. 2018 | Jak na to | Petra Dlouhá

Přehled pro sociálku a zdravotní pojišťovnu na poslední chvíli. Jak na to

Na podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2017 zdravotní pojišťovně a okresní správě sociálního zabezpečení zbývá většině podnikatelů už jen pár dní. Připomínáme vše důležité a nabízíme čerstvé formuláře i kalkulačku.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Karel Poborský

Karel Poborský

- fotbalista

+73
+
-
2.Radim Jančura

Radim Jančura

- podnikatel a majitel Student Agency

+8
+
-
3.Leoš Mareš

Leoš Mareš

- moderátor

-94
+
-
4.Marek Dalík

Marek Dalík

- lobbista a podnikatel

-293
+
-
5.Viktor Kožený

Viktor Kožený

- mezinárodně stíhaný podnikatel

-307
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 290 561 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Broadway Change 2 547,00 Kč
Czech Exchange 2 555,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 555,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 565,00 Kč
MONETA Money Bank 2 620,00 Kč
Expobank CZ 2 619,30 Kč
Sberbank CZ 2 621,00 Kč
Česká spořitelna 2 663,00 Kč
ČSOB 2 659,00 Kč
Komerční banka 2 674,32 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 700,80 Kč
Raiffeisenbank 2 704,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vrácení dobropisované částky
Poradna > Spotřebitelská poradna > Vrácení dobropisované částky

Otázka: Dobrý den. Prosím o radu jak postupovat v případě, že po mne internetový obchod požaduje vrácení dobropisované částky 1390,-. Dobropis byl vystaven z faktury z roku 2016. Obchod se ozval teprve tento týden...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.