REFINA INVESTMENTS,a.s. v likvidaci
IČO: 25578740

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu20. 10. 1999
Obchodní firma
od 2. 8. 2017

REFINA INVESTMENTS,a.s. v likvidaci

od 20. 10. 1999 do 2. 8. 2017

REFINA INVESTMENTS,a.s.

Sídlo
od 12. 11. 2003 do 30. 6. 2005
Praha 8, Střelničná 1347/47, PSČ 182 00
od 20. 10. 1999 do 12. 11. 2003
Zlín, Podvesná XI, 1410 , PSČ 760 01
IČO
od 20. 10. 1999

25578740

Identifikátor datové schránky:xdwfzdk
Právní forma
od 20. 10. 1999
Akciová společnost
Spisová značka9035 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 29. 10. 2001 do 16. 6. 2014
- velkoobchod
od 29. 10. 2001 do 16. 6. 2014
- maloobchod se smíšeným zbožím
od 29. 10. 2001 do 16. 6. 2014
- zprostředkování obchodu
od 29. 10. 2001 do 16. 6. 2014
- zprostředkování služeb
od 29. 10. 2001 do 16. 6. 2014
- inženýrská činnost v investiční výstavbě
od 29. 10. 2001 do 16. 6. 2014
- pronájem a půjčování věcí movitých
od 29. 10. 2001 do 16. 6. 2014
- realitní činnost
od 29. 10. 2001 do 16. 6. 2014
- správa a údržba nemovitostí
od 29. 10. 2001 do 16. 6. 2014
- činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury
od 20. 10. 1999 do 29. 10. 2001
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 20. 10. 1999 do 29. 10. 2001
- zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
od 20. 10. 1999 do 29. 10. 2001
- zprostředkovatelská činnost v oblasti výstavby
od 20. 10. 1999 do 29. 10. 2001
- leasing
od 20. 10. 1999 do 29. 10. 2001
- nákup a prodej nemovitostí
od 20. 10. 1999 do 29. 10. 2001
- pronájem nemovitostí
od 20. 10. 1999 do 29. 10. 2001
- správa nemovitostí
od 20. 10. 1999 do 29. 10. 2001
- poradenská činnost ve stavebnictví
od 20. 10. 1999 do 29. 10. 2001
- činnost realitní kanceláře
od 20. 10. 1999 do 29. 10. 2001
- investorská a inženýrská činnost ve stavebnictví
Ostatní skutečnosti
od 2. 8. 2017
- Rozhodnutím Městského soudu v Praze čj. 83Cm 1063/2017-5 ze dne 21.6.2017 byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Toto usnesení nabylo právní moci dne 25.7.2017.
od 21. 9. 2005 do 21. 9. 2005
- Exekuce zanikla z důvodu § 51 písm.c) zák. č. 120/2001 Sb. (exekuční řád), neboť pohledávka oprávněného, její příslušenství a náklady exekuce byly vymoženy.
od 8. 7. 2003 do 21. 9. 2005
- Usnesením Okresního soudu ve Zlíně č.j. 13 Nc 41/2003-5, Ex 262/03 ze dne 14.02.2003 byla nařízena exekuce podle platebního rozkazu Okresního soudu Zlín ze dne 20.09.2002, č.j. 25 Ro 1325/2002-21 k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 9.890,30 Kč a p ro náklady exekuce, které budou v průběhu řízení stanoveny. Soud pověřuje JUDr. Martina Růžičku, soudního exekutora se sídlem Exekutorského úřadu ve Zlíně, Zarámí 4077, provedením exekuce.
od 29. 10. 2001
- Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitálu takto: Zvýšení základního kapitálu (2. emise)
od 29. 10. 2001
- Základní kapitál společnosti se zvyšuje minimálně o 90.000.000,-- Kč (slovy: devadesát milionů korun českých) a maximálně o 200.000.000,-- Kč (slovy: dvě stě milionů korun českých). Na zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno minimálně 90 ks kmenových neveřejně obchodovatelných akcií jmenovité hodnoty 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých) znějících na jméno, převoditelné jen se souhlasem představenstva, v listinné podobě.
od 29. 10. 2001
- Časový harmonogram úpisu akcií Úpis akcií bude proveden ve dvou kolech.
od 29. 10. 2001
- I. KOLO
od 29. 10. 2001
- V prvním kole, které započne 3. den po zveřejnění usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním akcií na základě § 203 odst. 4 obchodního zákoníku a bude ukončeno 15. den po jeho započetí, mohou upisovat ve smyslu ustanovení § 204a odst. 1 obchodního zákoníku pouze dosavadní akcionáři jako realizaci svého přednostního práva upsat nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu společnosti v rozsahu jejich podílů na základním kapitálu společnosti. Výše nároku v rámci přednostního práva se stanoví takto: na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč lze upsat 0,01 nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč.
od 29. 10. 2001
- Nárok na úpis nových akcií na základě přednostního práva, vypočtený výše, se zaokrouhluje na celá čísla nahoru s tím, že majitelé jedné až sta akcií s nominální hodnotou 10.000,-- Kč mají nárok na úpis jedné nové akcie.
od 29. 10. 2001
- Místem pro vykonání přednostního práva je sídlo společnosti FOX AZ, a.s. Zlín, K pasekám 2984, u zaměstnance emitentem pověřeného vedením agendy akcionářů, a to do 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.00 hod.
od 29. 10. 2001
- Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den následující po dni, v němž bylo zapsáno do obchodního rejstříku usnesení valné hromady společnosti na základě § 203 odst. 4 obchodního zákoníku o zvýšení základního kapitálu společnosti REFINA INVESTMENTS, a.s., jehož součástí je ve smyslu ustanovení § 204a odst. 2 obchodního zákoníku informace o přednostním právu.
od 29. 10. 2001
- Přednostní právo upsat nově emitované akcie má ten akcionář, který bude k rozhodnému dni zapsán v seznamu akcionářů vlastnících akcie emitenta na jméno, nebo předloží listinné akcie při úpisu a nepřevedl toto právo na jinou osobu, nebo osoba, na kterou bylo přednostní právo převedeno a která se prokáže smlouvou o postoupení přednostního práva podle § 156a obchodního zákoníku.
od 29. 10. 2001
- 2. KOLO
od 29. 10. 2001
- Akcie, jež nebyly upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty v celkové výši minimálně 90.000.000,-- Kč maximálně však do výše 200.000.000,-- Kč ve druhém kole na základě dohody akcionářů schválené valnou hromadou zájemci v těchto dimenzích neomezeně, který spolehlivě prokáže, že upsané akcie je v daném termínu dle stanov společnosti.
od 29. 10. 2001
- Místo pro druhé kolo upisování akcií je rovněž sídlo společnosti FOX AZ, a.s. Zlín, K pasekám 2984, u zaměstnance emitentem pověřeného vedením agendy akcionářů, a to od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.00 hod. Zahájení druhého kola je 3. den po ukončení 1. kola. Ukončení druhého kola 7. den po zahájení druhého kola upisování akcií.
od 29. 10. 2001
- Emisní kurz
od 29. 10. 2001
- Emisní kurz akcií společnosti upisovaných v 1. a 2. kole je shodný a rovná se 100% nominální hodnoty akcie společnosti, tj. 1.000.000,-- Kč za 1 akcii o nominální hodnotě 1.000.000,-- Kč.
od 29. 10. 2001
- Způsob upisování a splácení
od 29. 10. 2001
- Úpis může upisovatel provést pouze osobně nebo prostřednictvím svého zmocněného zástupce, a to zápisem do upisovací listiny.
od 29. 10. 2001
- Upisovatelé splácejí celou upsanou částku tak, že při upisování akcií je upisovatel povinen splatit emisní kurz akcií, které upsal v den úpisu těchto akcií.
od 29. 10. 2001
- Upisovatel se při úpisu prokáže předložením příslušného dokladu o tom, že částka byla poukázána ve prospěch účtu č. 168xxxx u ČSOB, a.s. divize IPB, pobočka Zlín nebo účtu č. 4080xxxx u Volksbank, a.s. pobočka Zlín. ------------
od 29. 10. 2001
- K identifikaci platby uvede ve variabilním symbolu tuzemský upisovatel - právnická osoba identifikační číslo a ve specifickém symbolu datum úpisu.
od 29. 10. 2001
- Při upisování akcií na zvýšení základního kapitálu společnosti jsou přípustné v prvém i v druhém kole úpisu pouze nepeněžité vklady.
od 29. 10. 2001
- Upisování akcií je neúčinné, jestliže do konce lhůty vyhlášené ve výzvě k upisování akcií nedosáhne jmenovitá hodnota účinně upsaných alespoň výše 90.000.000,-- Kč navrhovaného základního kapitálu, ledaže akcie chybějící do této výše jsou do jednoho měsíce dodatečně upsány zakladateli nebo některými z nich. Informace o průběhu upisování akcií budou poskytovány v sídle společnosti FOX AZ, a.s. Zlín, K pasekám 2984, u zaměstnance emitentem pověřeného vedením agendy akcionářů, a to od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.00 hod.
od 29. 10. 2001
- Informace o přednostním právu
od 29. 10. 2001
- Místem pro vykonání přednostního práva je sídlo společnosti FOX AZ, a.s. Zlín, K pasekám 2984, u zaměstnance emitentem pověřeného vedením agendy akcionářů, a to od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.00 hod.
od 29. 10. 2001
- Lhůta pro vykonání přednostního práva započne v 1. kole upisování akcií 3. den po zveřejnění usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním akcií na základě § 203 odst. 4 obchodního zákoníku a bude ukončeno 16. den po započetí 1. kola.
od 29. 10. 2001
- Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den následující po dni, v němž bylo zapsáno do obchodního rejstříku usnesení valné hromady společnosti na základě § 203 odst. 4 obchodního zákoníku o zvýšení základního kapitálu společnosti REFINA INVESTMENTS, a.s., jehož součástí je ve smyslu ustanovení § 204a odst. 2 obchodního zákoníku informace o přednostním právu.
od 29. 10. 2001
- Přednostní právo upsat má ten akcionář, který bude k rozhodnému dni zapsán ve výpisu z knihy akcionářů vedené emitentem a nepřevedl toto právo na jinou osobu, nebo osoba na kterou bylo přednostní právo převedeno a která se prokáže smlouvou o postoupení přednostního práva podle ust. § 156a obchodního zákoníku.
od 29. 10. 2001
- Emisní kurz akcií upisovaných s využitím přednostního práva činí 100% jmenovité hodnoty akcií.
od 15. 11. 2000
- Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím mimořádné valné hromady konané dne 7.11.2000.
od 26. 9. 2000
- Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím mimořádné valné hromady konané dne 12.9.2000.
od 26. 9. 2000 do 12. 10. 2000
- Zapisuje se rozhodnutí mimořádné valné hromady konané dne 12.09.2000 o záměru zvýšit základní jmění:
od 26. 9. 2000 do 12. 10. 2000
- Částka zvýšení základního jmění: Základní jmění společnosti ve výši 1,000.000,-Kč bude v souladu s tímto rozhodnutím zvýšeno o částku 149,000.000,-Kč (slovy: stočtyřicetdevětmilionů korun českých) na částku 150,000.000,-Kč (slovy: stopadesátmilionů korun českých)
od 26. 9. 2000 do 12. 10. 2000
- Způsob zvýšení základního jmění: Základní jmění společnosti se zvyšuje upsáním nových akcií nepeněžitým vkladem, a to vkladem pohledávek za společností stávajícího akcionáře Romana Vaškůje dle § 59 odst.7 obchodního zákoníku způsobem a v rozsahu stanoveném dohodou akcionářů dle § 205 obchodního zákoníku.
od 26. 9. 2000 do 12. 10. 2000
- Počty a jmenovitá hodnota upisovaných akcií: Počet upisovaných akcií: 14.900 akcií (slovy: čtrnácttisícdevětset) Jmenovitá hodnota jedné akcie: 10.000,-Kč (slovy: desettisíc korun českých)
od 26. 9. 2000 do 12. 10. 2000
- Druh, podoba a forma nových akcií: druh: kmenové akcie podoba akcií: listinné forma akcie: akcie na majitele
od 26. 9. 2000 do 12. 10. 2000
- Emisní kurs akcií: Emisní kurs akcií se rovná jmenovité hodnotě, tj. 10.000,-Kč/1 ks
od 26. 9. 2000 do 12. 10. 2000
- Upsání akcií a lhůta pro splácení emisního kursu: Akcie budou upisovány v administrativních prostorách společnosti na adrese Zlín, K Pasekám 2984 ve lhůtě do 3 dnů od doručení výzvy představenstva k upsání akcií. Výzva k úpisu bude věřiteli doručena představenstvem společnosti nejpozději do 3 dnů od právní moci usnesení KOS v Brně, kterým se povolí zápis návrhu na zvýšení základního jmění. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen v administrativních prostorách společnosti na adrese Zlín, K Pasekám 2984 do dvou hodin po upsání nových akcií a to uzavřením a podepsáním smlouvy o postoupení pohledávek. K tomuto datu pohledávky stávajícího akcionáře Romana Vaškůje v celkové nominální hodnotě 149,000.000,-Kč a jim odpovídající dluh společnosti zanikají v souladu s ustanovením § 59 odst.7 obchodního zákoníku.
od 26. 9. 2000 do 12. 10. 2000
- Předmět nepeněžitého vkladu a jeho ocenění: V souladu s ustanovením § 59 odst.7 obchodního zákoníku jsou předmětem nepeněžitého vkladu do základního jmění společnosti pohledávky stávajícího akcionáře Romana Vaškůje-vkladatele za společností REFINA INVESTMENTS, a.s. Stanoví, že pohledávky jsou ze strany vkladatele vkládány do základního jmění společnosti v jejich nominální hodnotě.
od 20. 10. 1999
- znění obchodního jména v německém jazyce: REFINA INVESTMENTS, Aktiengesellschaft
od 20. 10. 1999
- znění obchodního jména v anglickém jazyce: REFINA INVESTMENTS, Joint-Stock Company
od 20. 10. 1999
- znění obchodního jména v ruském jazyce: REFINA INVESTMENTS,akcioněrnoe obščestvo
Kapitál
od 12. 10. 2000
Základní kapitál 150 000 000 Kč, splaceno 150 000 000 Kč.
od 20. 10. 1999 do 12. 10. 2000
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 1 000 000 Kč.
od 12. 10. 2000
Akcie na majitele err, počet akcií: 15 000.
od 12. 10. 2000
v listinné podobě
od 20. 10. 1999 do 12. 10. 2000
Akcie na majitele err, počet akcií: 100.
od 20. 10. 1999 do 12. 10. 2000
v listinné podobě
Statutární orgán
od 15. 6. 2006
Zoltán Hakszer - člen představenstva
Šamorín, Hlavná 791/20, PSČ 931 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 4. 5. 2006
den vzniku funkce: 4. 5. 2006
od 30. 6. 2005 do 15. 6. 2006
Juraj Križan - člen představenstva
Ratíškovice, 924, PSČ 696 02
den vzniku členství: 28. 4. 2005 - 4. 5. 2006
od 15. 9. 2004 do 30. 6. 2005
Robert Hrdina - člen
Brno, Mezírka 14, PSČ 602 00
den vzniku členství: 7. 3. 2002 - 28. 4. 2005
od 15. 9. 2004 do 30. 6. 2005
Zdeněk Havelka - člen
Prachatice, Slámova 462, PSČ 383 01
den vzniku členství: 14. 7. 2003 - 28. 4. 2005
od 29. 10. 2001 do 15. 9. 2004
Ing. Radim Malota - předseda představenstva
Zlín, Potoky 4317
den vzniku funkce: 11. 4. 2001 - 14. 7. 2003
od 29. 10. 2001 do 15. 9. 2004
Zbyněk Ševců
Zlín, U Splavu 1749
den vzniku funkce: 11. 4. 2001 - 7. 3. 2002
od 15. 11. 2000 do 29. 10. 2001
Radan Kamenický - předseda představenstva
Nové město na Moravě, Zahradní 1439
od 15. 11. 2000 do 29. 10. 2001
Milan Trněný - člen představenstva
Brno, Bellova 16, PSČ 623 00
od 15. 11. 2000 do 30. 6. 2005
RNDr. Ondřej Dvořák - místopředseda představenstva
Praha 4, Kropáčkova 559
od 20. 10. 1999 do 15. 11. 2000
Zbyněk Ševců - předseda představenstva
Zlín, U Splavu 1749
od 20. 10. 1999 do 15. 11. 2000
Ing. Jiří Vladař - místopředseda představenstva
Ostrava-Jih, Zábřeh, Patrice Lumumby 2595/3, okr.Ostrava-město
od 20. 10. 1999 do 15. 11. 2000
Petr Koláček - člen představenstva
Ostrava-Jih, Hrabůvka, Krestova 1284/10
od 30. 6. 2005
Společnost zastupuje vůči třetím osobám před soudy a před jinými orgány představenstvo a to každý člen představenstva samostatně, nebo všichni členové představenstva současně. Za představenstvo může jednat samostatně osoba, případně osoby písemně pověřené představenstvem , obvykle generální ředitel společnosti. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis vždy jeden ze členů představenstva, nebo všichni členové představenstva, nebo generální ředitel, který k tomu byl písemně ostatními členy představenstva oprávněným i jednat zmocněn.
od 15. 11. 2000 do 30. 6. 2005
Způsob jednání: Za společnost jednají a podepisují buď všichni členové představenstva společně nebo samostatně předseda představenstva nebo samostatně místopředseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že všichni členové představenstva, případně samostatně předseda nebo místopředseda představenstva připojí ke svým jménům, případně svému jménu vytištěné razítkem, či jiným způsobem tištěné či napsané obchodní jméno společnosti.
od 20. 10. 1999 do 15. 11. 2000
Způsob jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám před soudy a před jinými orgány představenstvo, a to vždy předseda představenstva společně s místopředsedou představenstva nebo předseda představenstva společně se členem představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis vždy předseda představenstva společně s místopředsedou představenstva nebo předseda představenstva společně se členem představenstva, nebo generální ředitel, který k tomu byl písemně ostatními členy představenstva oprávněnými jednat zmocněn.
Likvidace
od 2. 8. 2017
Mgr. ROBERT HYNEK
Klecany, Na Vyhlídce, PSČ 250 67
Dozorčí rada
od 17. 7. 2015
MILAN TUREK - předseda dozorčí rady
Hodonín, Očovská, PSČ 695 01
den vzniku členství: 28. 4. 2005
den vzniku funkce: 28. 4. 2005
od 30. 6. 2005
Kamil Gromus - člen dozorčí rady
Hodonín, Bezručova 3231/17, PSČ 695 01
den vzniku členství: 28. 4. 2005
od 30. 6. 2005 do 15. 10. 2012
Petr Svoboda - člen dozorčí rady
Brno - Bystrc, Vejrostova 953/6, PSČ 635 00
den vzniku členství: 28. 4. 2005
od 30. 6. 2005 do 17. 7. 2015
Milan Turek - předseda dozorčí rady
Hodonín, Očovská 3705/28, PSČ 695 01
den vzniku členství: 28. 4. 2005
den vzniku funkce: 28. 4. 2005
od 15. 9. 2004 do 30. 6. 2005
Milan Trněný - člen
Brno, Bellova 16, PSČ 623 00
den vzniku členství: 16. 12. 2002 - 28. 4. 2005
od 29. 10. 2001 do 15. 9. 2004
Roman Vaškůj
Zlín, U Trojáku 4596
den vzniku funkce: 11. 4. 2001 - 16. 12. 2002
od 15. 11. 2000 do 29. 10. 2001
Martin Ferdus - člen
Žďár nad Sázavou, Vejmluvova 318/49
od 15. 11. 2000 do 30. 6. 2005
Radovan Vítek - předseda
Brno, Minská 41
od 15. 11. 2000 do 30. 6. 2005
JUDr. Ivo Mareth - člen
Žďár nad Sázavou, Jamborova 4
od 20. 10. 1999 do 15. 11. 2000
JUDr. Václav Petrásek - předseda
Zlín, Luční 4593
od 20. 10. 1999 do 15. 11. 2000
Ing. Radim Malota - člen
Zlín, Potoky 4317
od 20. 10. 1999 do 15. 11. 2000
Petr Galas - člen
Zlín, Padělky I/3982
Akcionáři
od 5. 8. 2014
ACCOUNT SERVICE, spol. s r.o., v likvidaci, IČO: 26271087
Přísnotice, 300, PSČ 664 63
od 30. 6. 2005 do 5. 8. 2014
ACCOUNT SERVICE, spol. s r.o., IČO: 26271087
Přísnotice, 300, PSČ 664 63
od 15. 11. 2000 do 30. 6. 2005
Czech Property Investments, a.s., IČO: 42716161
Praha 1, Hradební 9/768
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Budeme rozdávat. Ať to stojí, co to stojí…

16. 7. 2018 | Komentář | Pavel Jégl | 1 komentářů

Budeme rozdávat. Ať to stojí, co to stojí…

Nikdo nám nemůže splnit tolik, kolik toho Andrej Babiš a Jan Hamáček naslibovali.

Srovnání spořicích účtů. Vaše úspory těžce válcuje inflace

16. 7. 2018 | Co se děje | Ondřej Tůma

Srovnání spořicích účtů. Vaše úspory těžce válcuje inflace

Přečtěte si, které spořicí účty vám dnes nejlépe zhodnotí sto tisíc a jeden milion korun. Radostné čtení to ale nebude.

Žádné kraviny

14. 7. 2018 | Rozhovor | Ondřej Tůma | 8 komentářů

Žádné kraviny

„Základy pojišťovnictví jsou hrozně jednoduché. Bohužel způsob, jakým to tady v posledních pětadvaceti letech fungovalo, nevrhá na obor dobré světlo. Je potřeba to změnit,“ říká v pokračování rozhovoru Martin Švec, který se už brzy stane nejmladším generálním ředitelem pojišťovny v Česku.

Očima expertů: Obchodní války jsou tu! Jak moc nás budou bolet?

13. 7. 2018 | Očima expertů | Ondřej Tůma | 4 komentáře

Očima expertů: Obchodní války jsou tu! Jak moc nás budou bolet?

Můžou obchodní války, které vyvolává americký prezident Donald Trump, odstartovat globální krizi? A jak se týkají Česka?

Manželé můžou do osobního bankrotu společně. Kdy se to vyplatí

13. 7. 2018 | Jak na to | Petra Dlouhá

Manželé můžou do osobního bankrotu společně. Kdy se to vyplatí

Pětiletá cesta z dluhů; pro beznadějně zadlužené je řešením osobní bankrot. Manželé ho můžou vyhlásit dohromady. Kdy se to vyplatí? A kdy je lepší, aby do oddlužení šel jen jeden?

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Radim Jančura

Radim Jančura

- podnikatel a majitel Student Agency

+18
+
-
2.Andrej Babiš

Andrej Babiš

- podnikatel, majitel holdingu Agrofert a jeden z nejbohatších Čechů

-14
+
-
3.Bohumír Ďuričko

Bohumír Ďuričko

- podnikatel toho času ve výkonu trestu

-55
+
-
4.Simona Janoušková

Simona Janoušková

– podnikatelka a manželka Romana Janouška, která se nerada fotí

-68
+
-
5.Martin Michal

Martin Michal

- podnikatel a manžel zpěvačky Heleny Vondráčkové

-386
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 721 397 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Exchange s.r.o. VIP 2 600,00 Kč
Broadway Change 2 610,00 Kč
Czech Exchange 2 610,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 610,00 Kč
MONETA Money Bank 2 670,00 Kč
Expobank CZ 2 669,80 Kč
Česká spořitelna 2 712,00 Kč
Sberbank CZ 2 721,00 Kč
ČSOB 2 711,00 Kč
Komerční banka 2 722,53 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 750,20 Kč
Raiffeisenbank 2 790,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR

Další čtení na flowee.cz

Co by bylo, kdyby neexistoval Měsíc?

Co by bylo, kdyby neexistoval Měsíc?

Zářící Luna by chyběla nejen básníkům a zamilovaným. Pokud by tento souputník naší planety...více

Jak pořádat sportovní svátek a nezlikvidovat si přitom ekonomiku

Jak pořádat sportovní svátek a nezlikvidovat si přitom ekonomiku

Přiznám se, že zrovna nepatřím k lidem, kteří v době konání nějakého sportovního mistrovství...více

Yvea Zaels: Česko svět chce a potřebuje

Yvea Zaels: Česko svět chce a potřebuje

S rodačkou Ivou Schafferovou z Česka, dnes Yveou Zaels z Kanady, se setkáváme na kávu...více

Zdroj: Logo Flowee
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Výše čistého příjmu
Poradna > Sociální poradna > Ostatní > Výše čistého příjmu

Otázka: Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda-li se příspěvek na dítě a sirotčí důchod započítávají do příjmů domácnosti pro výpočet životního minima? Nikde jsem tuto informaci nenašel. Děkuji moc předem za...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.