AJSHA a.s.
IČO: 25579649

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu27. 10. 1999
Obchodní firma
od 9. 8. 2001

AJSHA a.s.

od 27. 10. 1999 do 9. 8. 2001

VIVA INVESTING,a.s.

Sídlo
od 9. 8. 2001 do 4. 4. 2008
Čechy pod Kosířem, Na Samotě čp.133, PSČ 798 58
od 27. 10. 1999 do 9. 8. 2001
Čechy pod Kosířem, U zámecké zahrady , PSČ 798 58
IČO
od 27. 10. 1999

25579649

DIČ

CZ25579649

Identifikátor datové schránky:53bcpni
Právní forma
od 27. 10. 1999
Akciová společnost
Spisová značka3096 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 5. 11. 2014
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 4. 4. 2008
- obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy
od 4. 4. 2008 do 5. 11. 2014
- chov domácích a zoologických zvířat a poskytování souvisejících služeb
od 27. 10. 1999 do 5. 11. 2014
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 27. 10. 1999 do 5. 11. 2014
- zprostředkovatelská činnost
od 27. 10. 1999 do 5. 11. 2014
- reklamní činnost
od 27. 10. 1999 do 5. 11. 2014
- pronájem bytových a nebytových prostor s poskytováním jiných než základních služeb
Ostatní skutečnosti
od 27. 5. 2008 do 5. 11. 2014
- Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ze dne 6.5.2008: Jediný akcionář - Janka Dostálová rozhodla při výkonu působnosti valné hromady takto: Základní kapitál společnosti se zvyšuje z dosavadní výše 10,600.000,- Kč, o celkovou částku 1,300.000,- Kč, na novou výši základního kapitálu 11,900.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je potřeba posílit vlastní zdroje financování společnosti a tím posílení ekonomické stability společnosti. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových kmenových akcií, znějících na majitele, v listinné podobě, nekótované, celkem v počtu 13 ks akcií o jmenovité hodnotě po 100.000,- Kč za jednu a každou akcii. Práva spojená s akciemi jsou stejná, j ako práva spojená se stávajícími akciemi společnosti, která nebudou emisí nových akcií nijak dotčena. Emisní kurz takto upisovaných akcií je totožný se jmenovitou hodnotou akcií a činí 100.000,- Kč za každou a jednu akcii. Nové akcie budou nabídnuty k úpisu určitému zájemci, a to Ivaně Rusínové, r.č. xxxx, bytem Samota 133, Čechy pod Kosířem, PSČ 798 58. Nové akcie v počtu 13 ks akcií v listinné podobě, znějící na majitele, nekótované, o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč za jednu a každou akcii, budou upsány určitým zájemcem - Ivanou Rusínovou, r.č. xxxx, bytem Samota 133, Čechy pod Kosířem, PSČ 798 5 8, započtením splatných pohledávek Ivany Rusínové, r.č. xxxx, bytem Samota 133, Čechy pod Kosířem, PSČ 798 58. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti AJSHA a.s., se sídlem Čechy pod Kosířem, Samota 133, PSČ 798 58, IČ: 255 79 649, každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 8:00 hodin do 16:00 hodin. Lhůta pro upisování akcií počne běžet čtrnáctým dne m následujícím po právní moci rozhodnutí Krajského soudu v Brně o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu, do obchodního rejstříku a končí uplynutím desátého dne od započetí úpisu. Určitému zá jemci - Ivaně Rusínové, r.č. xxxx, bytem Samota 133, Čechy pod Kosířem, PSČ 798 58 bude počátek běhu lhůty oznámen písemně představenstvem společnosti. Emisní kurz akcií bude splacen výhradně započtením splatných pohledávek Ivany Rusínové, r.č.xxxx, bytem Samota 133, Čechy pod Kosířem, PSČ 798 58, na splacení emisního kurzu. Vzhledem k tomu, že emisní kurz bude splacen započtením pohledávek nemá stávající akcionář přednostní právo k upisování nových akcií podle § 204 a) odst. 1 obchodního zákoníku. Jediný akcionář konstatuje, že ke dni 31.12.2006 existuje splatná pohledávka Ivany Rusínové, r.č. xxxx, bytem Samota 133, Čechy pod Kosířem, PSČ 798 58, ve výši 800.000,- Kč, která vznikla na základě smlouvy o půjčce ze dne 29.12.2004, jediný akcio nář konstatuje, že ke dni 31.12.2006 existuje splatná pohledávka Ivany Rusínové, r.č. xxxx, bytem Samota 133, Čechy pod Kosířem, PSČ 798 58, ve výši 270.000,- Kč, která vznikla na základě smlouvy o půjčce ze dne 10.1.2005, jediný akcionář konstatuj e, že ke dni 31.12.2006 existuje splatná pohledávka Ivany Rusínové, r.č. xxxx, bytem Samota 133, Čechy pod Kosířem, PSČ 798 58, ve výši 150.000,- Kč, která vznikla na základě smlouvy o půjčce ze dne 20.2.2005, jediný akcionář konstatuje, že ke dni 31.12.2006 existuje splatná pohledávka Ivany Rusínové, r.č. xxxx, bytem Samota 133, Čechy pod Kosířem, PSČ 798 58, ve výši 80.000,- Kč, která vznikla na základě smlouvy o půjčce ze dne 5.9.2005. Konstatuje se, že tyto pohledávky jsou plně způsobilé k započtení. Připouští se započtení peněžitých pohledávek upisovatele, tedy Ivany Rusínové, r.č.xxxx, bytem Samota 133, Čechy pod Kosířem, PSČ 798 58 v celkové výši 1,300.000,- Kč, jak vyplývá ze smlouvy o půjčce ze dne 29.12.2004, ze smlouvy o půjčce ze dne 10 .1.2005, ze smlouvy o půjčce ze dne 20.2.2005 a ze smlouvy o půjčce ze dne 5.9.2005, mezi společností AJSHA a.s., se sídlem Čechy pod Kosířem, Samota 133, PSČ 798 58, IČ: 255 79 649, jako věřitelem a Ivanou Rusínovou, r.č. xxxx, bytem Samota 133, Č echy pod Kosířem, PSČ 798 58, jako dlužníkem, na pohledávky ve výši 1,300.000,- Kč, na splacení emisního kurzu výše uvedených akcií upisovatele. Stanoví pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení takto: smlouva o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, a to zejména ustanovení § 580 a násl. občanského zákoníku a ustanovení § 358 obchodního zákoníku, písemn á smlouva o započtení musí být uzavřena nejpozději před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, místem pro uzavření smlouvy o započtení je sídlo společnosti AJSHA a.s. se sídlem Čechy pod Kosířem, Samota 133, PSČ 798 5 8, IČ: 255 79 649, ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikovány pohledávky, které jsou předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávky, jejichž započtení bylo schváleno rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady, peněžité p ohledávky upisovatele, tedy Ivany Rusínové, r.č. xxxx, bytem Samota 133, Čechy pod Kosířem, PSČ 798 58, budou započteny ve výši per 1,300.000,- Kč, na splacení emisního kurzu akcií upsané touto společností na zvýšení základního kapitálu, dnem podpi su smlouvy o započtení dochází k započtení předmětných pohledávek, specifikované v tomto rozhodnutí, účinností smlouvy o započtení tyto pohledávky zanikají a je tímto splněna povinnost upisovatele splatit emisní kurz akcie na zvýšení základního kapitálu.
od 11. 3. 2002 do 27. 6. 2002
- Rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu:
od 11. 3. 2002 do 27. 6. 2002
- a) základní kapitál společnosti AJSHA a.s. ve výši 1.000.000,- Kč bude zvýšen o částku 9.600.000,- Kč slovy devětmilionůšestsettisíckorun českých. Nepřipouští se upisování akcií nad částku 9.600.000,- Kč navrhovaného zvýšení základního kapitálu.
od 11. 3. 2002 do 27. 6. 2002
- b) v souvislosti se zvýšením základního kapitálu bude upsáno 96 kusů nových kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě po 100.000,- Kč za jednu akcii, v listinné podobě a emisním kursu ve výši 100.000,- Kč za jeden kus akcie bez emisního ážia.
od 11. 3. 2002 do 27. 6. 2002
- c) jediný dosavadní akcionář Ivana Rusínová se vzdala ve smyslu § 204a odst. 7 § 220 b odst. 5 obchodního zákoníku v celém rozsahu přednostního práva na upisování akcií ve smyslu prohlášení, které je uvedeno v tomto notářském zápisu o rozhodnutí valné hromady ve formě notářského zápisu.
od 11. 3. 2002 do 27. 6. 2002
- d) žádné nově vydané akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva. 96 kusů nově vydaných akcií bude nabídnuto určitému zájemci Jance Dostálové r.č. xxxx, bytem Olomouc, tř. Svornosti 47, PSČ: 779 00
od 11. 3. 2002 do 27. 6. 2002
- e) pro upisování akcií bez využití přednostního práva se jako místo upisování určují Čechy pod Kosířem, Na Samotě čp. 133 a lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva se stanovuje do jednoho měsíce po doručení tohoto notářského zápisu o rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu určitému zájemci Jance Dostálové. Počátek běhu této lhůty bude oznámen určitému zájemci Jance Dostálové doručením tohoto notářského zápisu. Emisní kurs upisovaných akcií se stanovuje bez emisního ážia a je totožná se jmenovitou hodnotou akcií a činí 100.000,- Kč za jednu akcii.
od 11. 3. 2002 do 27. 6. 2002
- f) emisní kurs upsaných akcií splatí předem určený zájemce Janka Dostálová nepeněžitým vkladem všech nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí u katastrálního úřadu v Prostějově na listu vlastnictví č. 686 pro katastrální území Čechy pod Kosířem, obec Čechy pod Kosířem kterými jsou zemědělská hospodářská budova čp. 133 na pozemku p.č. st. 183, pozemek p.č. st. 183 zastavená plocha, pozemek p.č. 182/2 zahrada, pozemek p.č. 184 zahrada a pozemek p.č. 185/1 pastvina tak, že nejpozději ve lhůtě pro upisování akcií jako vkladatel předá společnosti písemné prohlášení týkající se těchto nemovitostí dle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku. Předáním tohoto prohlášení spolu s předáním nemovitostí je vklad splacen.
od 11. 3. 2002 do 27. 6. 2002
- g) vydané akcie jsou stejného druhu jako akcie dosavadní.
od 11. 3. 2002 do 27. 6. 2002
- h) schvaluje se upisování akcií nepeněžitým vkladem tak, že: - předmětem vkladu jsou nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí u katastrálního úřadu v Prostějově na listu vlastnictví č. 686 pro katastrální území Čechy pod Kosířem, obec Čechy pod Kosířem kterými jsou zemědělská hospodářská budova čp. 133 na pozemku p.č. st. 183, pozemek p.č. st. 183 zastavěná plocha, pozemek p.č. 182/2 zahrada, pozemek p.č. 184 zahrada a pozemek p.č. 185/1 pastvina. - výše ocenění vkladu činí částku 9.600.000,- Kč. - výši ocenění určil znalec Stanislav Sedláček, Sušice č. 34, okres Přerov, znaleckým posudkem č. 170-2001 ze dne 15.5.2001. Uvedený znalec byl jmenován za účelem určení hodnoty nepeněžitého vkladu do akciové společnosti AJSHA a.s. (dříve VIVAINVESTING, a.s.) usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 26.4.2001, sp. zn. 50 Cm 101/2001. - počet akcií jež se vydají za nepeněžitý vklad činí 96 kusů akcií. - jmenovitá hodnota akcií jež se vydají za nepeněžitý vklad činí 100.000,- Kč za jednu akcii. - podoba akcií jež se vydají za nepeněžitý vklad je "listinná". - forma akcií jež se vydají za nepeněžitý vklad je "na majitele". - druh akcií jež se vydají za nepeněžitý vklad je "kmenový".
od 11. 3. 2002 do 27. 6. 2002
- i) nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.
od 11. 3. 2002 do 27. 6. 2002
- j) nepřipouští se možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu.
Kapitál
od 5. 11. 2014
Základní kapitál 11 900 000 Kč, splaceno 100 %.
od 23. 7. 2008 do 5. 11. 2014
Základní kapitál 11 900 000 Kč, splaceno 100 %.
od 27. 6. 2002 do 23. 7. 2008
Základní kapitál 10 600 000 Kč, splaceno 100 %.
od 27. 10. 1999 do 27. 6. 2002
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 5. 11. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 100.
od 5. 11. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 109.
od 23. 7. 2008 do 5. 11. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 109.
od 27. 6. 2002 do 23. 7. 2008
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 96.
od 27. 6. 2002 do 23. 7. 2008
listinná podoba
od 9. 8. 2001 do 5. 11. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 100.
od 9. 8. 2001 do 5. 11. 2014
v listinné podobě
od 27. 10. 1999 do 9. 8. 2001
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 100.
Statutární orgán
od 5. 11. 2014
Ing. LEOPOLD DOSTÁL - statutární ředitel
Čechy pod Kosířem, Samota, PSČ 798 58
den vzniku funkce: 6. 10. 2014
od 23. 7. 2008 do 5. 11. 2014
Ivana Dostálová - předseda představenstva
Čechy pod Kosířem, Samota 133, PSČ 798 58
den vzniku členství: 25. 1. 2008
den vzniku funkce: 25. 1. 2008 - 6. 10. 2014
od 27. 5. 2008 do 23. 7. 2008
Ivana Rusínová - předseda představenstva
Čechy pod Kosířem, Samota 133, PSČ 798 58
den vzniku členství: 25. 1. 2008
den vzniku funkce: 25. 1. 2008
od 4. 4. 2008 do 27. 5. 2008
Ivana Rusínová - předseda představenstva
Prostějov, Přemyslovka 29, PSČ 796 01
den vzniku členství: 25. 1. 2008
den vzniku funkce: 25. 1. 2008
od 4. 4. 2008 do 5. 11. 2014
Ing. Leopold Dostál - člen představenstva
Čechy pod Kosířem, Samota 133, PSČ 798 58
den vzniku členství: 25. 1. 2008
od 4. 4. 2008 do 5. 11. 2014
Vlastimil Dostál - člen představenstva
Stařechovice, Služín 37, PSČ 798 41
den vzniku členství: 25. 1. 2008
od 3. 3. 2004 do 4. 4. 2008
Ivana Rusínová - předsedkyně představenstva
Prostějov, Přemyslovka 29, PSČ 796 01
den vzniku členství: 25. 8. 2003 - 25. 11. 2006
den vzniku funkce: 25. 8. 2003 - 25. 11. 2006
od 3. 3. 2004 do 4. 4. 2008
Ing. Leopold Dostál - člen představenstva
Čechy pod Kosířem, Samota 133, PSČ 798 58
den vzniku funkce: 25. 8. 2003 - 25. 11. 2006
od 3. 3. 2004 do 4. 4. 2008
Vlastimil Dostál - člen představenstva
Olomouc, Tř. Svornosti 47, PSČ 779 00
den vzniku funkce: 25. 8. 2003 - 25. 11. 2006
od 27. 10. 1999 do 3. 3. 2004
Mgr. Josef Janča - člen představenstva
Olomouc, Jílová 6, PSČ 779 00
den vzniku funkce: 27. 10. 1999 - 25. 8. 2003
od 27. 10. 1999 do 3. 3. 2004
Jaroslav Vytřísal - člen představenstva
Uničov, Olomoucká 329, PSČ 783 91
den vzniku funkce: 27. 10. 1999 - 25. 8. 2003
od 27. 10. 1999 do 3. 3. 2004
Ivana Rusínová - členka představenstva
Prostějov, Přemyslovka 2496/29, PSČ 796 01
den vzniku funkce: 27. 10. 1999 - 25. 8. 2003
od 5. 11. 2014
Za společnost jedná statutární ředitel.
od 4. 4. 2008 do 5. 11. 2014
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jsou oprávněni jednat nejméně dva členové představenstva společně.
od 27. 10. 1999 do 4. 4. 2008
Způsob jednání: Jménem společnosti jsou oprávněni jednat nejméně dva členové představenstva společně.
Správní rada
od 5. 11. 2014
Ing. LEOPOLD DOSTÁL - předseda správní rady
Čechy pod Kosířem, Samota, PSČ 798 58
den vzniku členství: 6. 10. 2014
den vzniku funkce: 6. 10. 2014
od 5. 11. 2014
IVANA DOSTÁLOVÁ - člen správní rady
Prostějov, Přemyslovka, PSČ 796 01
den vzniku členství: 6. 10. 2014
od 5. 11. 2014
JANKA DOSTÁLOVÁ - člen správní rady
Stařechovice - Služín, , PSČ 798 41
den vzniku členství: 6. 10. 2014
Dozorčí rada
od 4. 4. 2008 do 5. 11. 2014
Janka Dostálová - předseda dozorčí rady
Stařechovice, Služín 37, PSČ 789 41
den vzniku členství: 25. 1. 2008 - 6. 10. 2014
den vzniku funkce: 25. 1. 2008 - 6. 10. 2014
od 4. 4. 2008 do 5. 11. 2014
Renáta Dostálová - člen dozorčí rady
Stařechovice, Služín 41, PSČ 789 41
den vzniku členství: 25. 1. 2008 - 6. 10. 2014
od 4. 4. 2008 do 5. 11. 2014
David Zeman - člen dozorčí rady
Olomouc, Horní náměstí 583, PSČ 772 00
den vzniku členství: 25. 1. 2008 - 6. 10. 2014
od 3. 3. 2004 do 22. 2. 2008
Dagmar Rusínová - členka
Prostějov, Přemyslovka 29, PSČ 796 01
den vzniku funkce: 25. 8. 2003 - 25. 11. 2006
od 3. 3. 2004 do 4. 4. 2008
Janka Dostálová - členka
Olomouc, Tř. Svornosti 47, PSČ 779 00
den vzniku funkce: 25. 8. 2003 - 25. 11. 2006
od 3. 3. 2004 do 4. 4. 2008
Berta Rusínová - členka
Prostějov, Přemyslovka 29, PSČ 796 01
den vzniku funkce: 25. 8. 2003 - 25. 11. 2006
od 9. 8. 2001 do 3. 3. 2004
Ing. Leopold Dostál - člen
Čechy pod Kosířem, Samota 133
den vzniku funkce: 21. 3. 2001 - 25. 8. 2003
od 27. 10. 1999 do 9. 8. 2001
Jiřina Vlčková - členka
Olomouc, Heyrovského 35, PSČ 772 00
od 27. 10. 1999 do 3. 3. 2004
Zdeňka Marešová - členka
Samotíšky, Akátová 12, PSČ 783 51
den vzniku funkce: 27. 10. 1999 - 25. 8. 2003
od 27. 10. 1999 do 3. 3. 2004
Berta Rusínová - členka
Prostějov, Přemyslovka 2496/29, PSČ 796 01
den vzniku funkce: 27. 10. 1999 - 25. 8. 2003
Akcionáři
od 5. 11. 2014
Ing. LEOPOLD DOSTÁL
Čechy pod Kosířem, Samota, PSČ 798 58
od 27. 10. 1999 do 9. 8. 2001
VIVA PROGRES, družstevní záložna, IČO: 25840894
Olomouc, Ztracená 36, PSČ 772 00
Hodnocení firmy
-5
+
-

Vizualizace vztahů

Vizualizace zobrazuje pouze první úroveň vazeb. Pro zobrazení všech vazeb klikněte zde.

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

TransferWise a Revolut. Levnější převody a platby v zahraničí

26. 4. 2018 | Co se děje | Monika Hájková

TransferWise a Revolut. Levnější převody a platby v zahraničí

Platit v zahraniční měně většinou znamená tratit na poplatcích nebo nevýhodném kurzu. Existuje ale několik služeb, díky kterým zahraniční platby – bankovní převody nebo platby kartou u obchodníků – vyjdou levněji. Peníze.cz přinášejí přehled několika z nich.

Srovnání termínovaných vkladů. Lídr šlápl na brzdu

26. 4. 2018 | Co se děje | Ondřej Tůma | 3 komentáře

Srovnání termínovaných vkladů. Lídr šlápl na brzdu

Kdo nabízí nejlépe úročené roční a dvouleté termínované vklady? Čelo žebříčku se opět mění a úroky jdou dolů.

Po rozvodu. Kdy musíte platit výživné bývalému manželovi

25. 4. 2018 | Co se děje | Terezie Nývltová Vojáčková

Po rozvodu. Kdy musíte platit výživné bývalému manželovi

Po rozvodu se nemusí platit alimenty jen dětem. Za určitých okolností je potřeba přispívat i exmanželovi.

Spotřebitel a ochrana osobních údajů. Co přinese GDPR?

25. 4. 2018 | Co se děje | Monika Hájková

Spotřebitel a ochrana osobních údajů. Co přinese GDPR?

Na účinnost unijního nařízení GDPR se chystají především firmy a podnikatelé. Co ale nařízení o ochraně osobních údajů znamená pro ty, kteří mají být chránění, tedy pro zákazníky? Poradíme.

Máte po svatbě? Kde všude hlásit změnu příjmení

24. 4. 2018 | Jak na to | Monika Hájková

Máte po svatbě? Kde všude hlásit změnu příjmení

Jakmile vlezete do chomoutu, věci se změní. Přinejmenším příjmení. Komu to hlásit a jaké termíny si pohlídat? Poradíme.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Stanislav Bernard

Stanislav Bernard

- podnikatel, politik a pivovarník

+107
+
-
2.Andrej Babiš

Andrej Babiš

- podnikatel, majitel holdingu Agrofert a jeden z nejbohatších Čechů

-33
+
-
3.Petr Kellner

Petr Kellner

- podnikatel, majoritní vlastník holdingové společnosti PPF Group N.V

-45
+
-
4.Bohumír Ďuričko

Bohumír Ďuričko

- podnikatel toho času ve výkonu trestu

-141
+
-
5.Martin Michal

Martin Michal

- podnikatel a manžel zpěvačky Heleny Vondráčkové

-236
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 290 561 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Broadway Change 2 549,00 Kč
Czech Exchange 2 555,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 555,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 565,00 Kč
MONETA Money Bank 2 622,00 Kč
Sberbank CZ 2 622,00 Kč
Expobank CZ 2 622,40 Kč
Česká spořitelna 2 664,00 Kč
ČSOB 2 660,00 Kč
Komerční banka 2 674,32 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 701,80 Kč
Raiffeisenbank 2 705,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Darování a prodej bytu
Poradna > Realitní poradna > Darování a prodej bytu

Otázka: Dobrý den, zvažuji prodat byt, ve kterém bydlím od dětství - mám tam i trvalé bydliště Celý dům vlastní s.r.o. (kde jsou vlastníky i rodiče a užívají byt na základě nájemní smlouvy), letos se převádí...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.