HABITAT, a.s.
IČO: 25582020

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu22. 11. 1999
Obchodní firma
od 22. 11. 1999

HABITAT, a.s.

Sídlo
od 22. 11. 1999 do 30. 10. 2003
Náměšť nad Oslavou, Podhradí 127, PSČ 675 71
IČO
od 22. 11. 1999

25582020

DIČ

CZ25582020

Identifikátor datové schránky:km8ecke
Právní forma
od 22. 11. 1999
Akciová společnost
Spisová značka3134 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 3. 11. 2010
- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
od 3. 11. 2010
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 16. 11. 2007 do 3. 11. 2010
- poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
od 30. 10. 2003 do 3. 11. 2010
- návrhářská, designérská a aranžérská činnost
od 9. 9. 2002 do 3. 11. 2010
- pronájem a půjčování věcí movitých
od 27. 4. 2002 do 3. 11. 2010
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví
od 27. 4. 2002 do 3. 11. 2010
- výroba textilního zboží
od 27. 4. 2002 do 3. 11. 2010
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 22. 11. 1999 do 3. 11. 2010
- zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, služeb
od 22. 11. 1999 do 3. 11. 2010
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Ostatní skutečnosti
od 24. 7. 2014
- Společnost se podle ust. § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích a družstvech podřizuje tomuto zákonu jako celku.
od 6. 4. 2004 do 26. 4. 2004
- Zvyšuje se základní kapitál společnosti HABITAT, a.s. takto: Částka, o níž má být základní kapitál zvýšen - podle § 203 odstavec 2) písmeno a) obchodního zákoníku - se stanoví ve výši 8.000.000,- Kč, slovy osm milionů korun českých. Určuje se - podle § 203 odstavec 2) písmeno a) obchodního zákoníku - že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti se nepřipouští. Stanoví se - podle § 203 odstavec 2) písmeno b) obchodního zákoníku - že zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových kmenových akcií, přičemž upisováno bude 80 (slovy osmdesát) nových kmenových akcií znějících na jméno v jmenovité hodno tě každá 100.000,- Kč, slovy jedno sto tisíc korun českých, které budou mít listinnou podobu, a jejichž převoditelnost bude omezena (podmínkou převoditelnosti je souhlas představenstva s jejich převodem). Nové akcie budou upisovány bez využití přednostního práva dosavadních akcionářů, protože akcie nebudou upisovány peněžitými vklady (§ 204a odstavec 1 obchodního zákoníku), ale dále uvedeným vkladem nepeněžitým. Určuje se - podle § 203 odstavec 2) písmeno d) obchodního zákoníku - že akcie nebudou upisovány akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku ani nebudou nabízeny k upisování na základě veřejné nabídky. Určuje se - podle § 203 odstavec 2) písmeno d) obchodního zákoníku - že všechny nové kmenové akcie budou nabídnuty k upsání smlouvou dle ustanovení § 204 odstavec 5 obchodního zákoníku předem určenému zájemci - společnosti KONSENSUS a.s. se sídlem Pr aha 4, Na Dolinách 44 čp. 362, PSČ 140 00, identifikační číslo 25262726, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka číslo 8236. Místem - podle § 203 odstavec 2) písmeno e) obchodního zákoníku - pro upisování akcií bez využití přednostního práva je kancelář JUDr. Ladislava Vondráka, notáře v Havlíčkově Brodě na adrese Havlíčkův Brod, Sázavská 4301/1. S ohledem na ustanovení § 203 odstavec 4) poslední věta obchodního zákoníku (které stanoví, že upisování akcií nemůže začít dříve, než usnesení valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže byl podán návrh na zápis tohoto usnesení do obc hodního rejstříku a upisování je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku) se určuje, že lhůta - podle § 203 odstavec 2) písmeno e) obchodního zákoníku - pro upisování akcií bez využití přednostního práva - začíná běžet v okamžiku poté, kdy bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obch odního rejstříku a skončí po uplynutí 46 dnů (slovy čtyřiceti šesti dnů) od prvního dne začátku běhu této lhůty, přičemž předem určenému zájemci bude oznámen počátek běhu této lhůty tak, že do vlastních rukou osoby oprávněné jednat jeho jménem bude předána nebo na jeho adresu odeslána kopie návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, opatřeného razítkem soudu, které bude prokazovat den podání návrhu, a zároveň návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, a přičemž platí, že upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurz akcií pro upisování akcií bez využití přednostního práva - podle § 203 odstavec 2) písmeno e) obchodního zákoníku - se stanoví částkou 101.100,- Kč (slovy jedno sto jedna tisíc jedno sto korun českých). Místo a lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu upisovatele - podle § 203 odstavec 2) písmeno f) obchodního zákoníku - se stanoví takto - místo pro splacení nepeněžitého vkladu je uvedené místo pro upisování akcií (kancelář JUDr. Ladislava Vondráka, n otáře v Havlíčkově Brodě na adrese Havlíčkův Brod, Sázavská 430/1), lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu - upsané akcie budou splaceny dále uvedeným nepeněžitým vkladem, a to tak, že nejpozději v den provedení úpisu akcií předá osoba oprávněná jednat jménem společnosti KONSENSUS a.s. osobě oprávněné jednat jménem s polečnosti HABITAT, a.s. písemné prohlášení dle ustanovení § 60 odstavec 1 obchodního zákoníku a předmětný nepeněžitý vklad. Předmětem nepeněžitého vkladu - podle § 203 odstavec 2) písmeno h) obchodního zákoníku - budou nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí katastrálního úřadu v Třebíči na listu vlastnictví číslo 390 pro obec a katastrální území Náměšť nad Oslavou jak o pozemek parcelní číslo st. 150/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 404 m2, pozemek parcelní číslo st. 150/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2.989 m2, pozemek parcelní číslo st. 150/3 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 97 m2, pozemek parcelní číslo st. 150/4 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2000 m2, vpozemek parcelní číslo st. 150/5 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 122 m2, pozemek parcelní číslo st. 150/6 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1.507 m2, pozemek parcelní číslo st. 150/7 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 314 m2, pozemek parcelní číslo st. 150/9 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 818 m2, pozemek parcelní číslo st. 1636 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 783 m2, pozemek parcelní číslo 98/2 - ostatní plochy o výměře 924 m2, pozemek parcelní číslo 101 - ostatní plochy o výměře 969 m2, pozemek parcelní číslo 272 - ostatní plochy o výměře 676 m2, pozemek parcelní číslo 274/2 - ostatní plochy o výměře 1.017 m2, pozemek parcelní číslo 277/1 - ostatní plochy o výměře 6.275 m2, pozemek parcelní číslo 277/2 - ostatní plochy o výměře 507 m2, pozemek parcelní číslo 277/3 - ostatní plochy o výměře 5.360 m2, pozemek parcelní číslo 277/4 - ostatní plochy o výměře 712 m2, pozemek parcelní číslo 277/5 - ostatní plochy o výměře 1.495 m2, pozemek parcelní číslo 277/6 - ostatní plochy o výměře 105 m2, pozemek parcelní číslo 278/1 - ostatní plochy o výměře 1.185 m2, pozemek parcelní číslo 280/1 - ostatní plochy o výměře 7.868 m2, pozemek parcelní číslo 280/2 - ostatní plochy o výměře 1.738 m2, pozemek parcelní číslo 282 - ostatní plochy o výměře 4.109 m2, pozemek parcelní číslo 283/1 - ostatní plochy o výměře 8.604 m2, pozemek parcelní číslo 291/1 - ostatní plochy o výměře 794 m2, pozemek parcelní číslo 1322 - ostatní plochy o výměře 3.993 m2, pozemek ve zjednodušené evidenci - původ Pozemkový katastr (PK) st. 150 o výměře 464 m2, pozemek ve zjednodušené evidenci - původ Pozemkový katastr (PK) st. 282 o výměře 233 m2, pozemek ve zjednodušené evidenci - původ Pozemkový katastr (PK) st. 283 o výměře 4.584 m2, pozemek ve zjednodušené evidenci - původ Pozemkový katastr (PK) st. 291/1 o výměře 126 m2, budova čp. 127 - občanská vybavenost postavená na pozemku parcelní číslo st. 150/1, budova označená jako - průmyslový objekt postavený na pozemku parcelní číslo st. 150/2, budova označená jako - průmyslový objekt postavený na pozemku parcelní číslo st. 150/3, budova označená jako - průmyslový objekt postavený na pozemku parcelní číslo st. 150/4, budova označená jako - průmyslový objekt postavený na pozemku parcelní číslo st. 150/5, budova označená jako - jiná stavba postavená na pozemku parcelní číslo st. 150/6, budova označená jako - jiná stavba postavená na pozemku parcelní číslo st. 150/7, budova označená jako - průmyslový objekt postavený na pozemku parcelní číslo st. 150/9, budova označená jako - jiná stavba postavená na pozemku parcelní číslo st. 1636, a nemovitost zapsaná v katastru nemovitostí katastrálního úřadu v Třebíči na listu vlastnictví číslo 97 pro obec Zahrádka a katastrální území Zahrádka na Moravě jako rekreační chata evidenční číslo 9(Zahrádka) postavené na pozemku třetí osoby parceln í číslo st. 79, jejichž dosavadním vlastníkem je společnost KONSENSUS a.s. a jenž jsou popsány v dále uvedeném znaleckém posudku. Výše ocenění tohoto nepeněžitého vkladu (která se rovněž schvaluje) je na základě znaleckého posudku znalce Ing. Karla Janíčka, bytem Třebíč, U Kuchyňky 459/9 (ustanoveného usnesením Krajského soudu v Brně) ze dne 30.10.2003 zapsaného v jeho znalecké m deníku pod pořadovým číslem 2529-199/2003 stanovena částkou 8.088.000,- Kč (slovy osm milionů osmdesát osm tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad se vydá všech 80 (slovy osmdesát) kusů nových kmenových akcií znějících na jméno v jmenovité hodno tě každá 100.000,- Kč, slovy jedno sto tisíc korun českých, které budou mít listinnou podobu.
od 30. 10. 2003 do 19. 12. 2003
- Valná hromada dne 16.06.2003 přijala toto usnesení: Zvyšuje se základní kapitál společnosti HABITAT, a.s. se sídlem Náměšť nad Oslavou, Podhradí 127, PSČ 675 71, okres Třebíč, identifikační číslo 25582020, takto: Částka, o níž má být základní kapitál zvýšen - podle § 203 odstavec 2) písmeno a) obchodního zákoníku - se stanoví ve výši 5.000.000,- Kč, slovy pět milionů korun českých. Určuje se - podle § 203 odstavec 2) písmeno a) obchodního zákoníku - že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti se nepřipouští. Stanoví se - podle § 203 odstavec 2) písmeno b) obchodního zákoníku - že zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových kmenových akcií, přičemž upisováno bude 50 (slovy padesát) nových kmenových akcií znějících na jméno v jmenovité hodnotě kaž dá 100.000,- Kč, které budou mít listinnou podobu. Při zachování přednostního práva dosavadních akcionářů by na jednu dosavadní akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč bylo možno upsat 0,125 nové akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč a na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 10 0.000,- Kč bylo možno upsat 1,25 nové akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (přičemž upisovat by bylo možné pouze celé akcie). S ohledem na to, že se všichni akcionáři společnosti před hlasováním o zvýšení základního kapitálu vzdali v souladu s ustanoven ím § 203 odst. 2 písmeno c), § 204 odst. 7, § 220b odstavec 5) obchodního zákoníku, svého přednostního práva na upisování akcií, určuje se - podle § 203 odstavec 2) písmeno d) obchodního zákoníku - že akcie nebudou upisovány akcionáři na základě dohody po dle § 205 obchodního zákoníku, ale budou všechny nabídnuty k upsání smlouvou dle ustanovení § 204 odstavec 5 obch.z. předem určenému zájemci - Ing. Kateřin ě H ejátkové, r.č. 75-54-22/1488, bytem Ocmanice 99, pošta Náměšť nad Oslavou, PSČ 675 71, okres Tř ebíč. Nabídnuty k upisování na základě veřejné nabídky nebudou. Určuje se - podle § 203 odstavec 2) písmeno e) obchodního zákoníku - že a) Místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je kancelář předsedy představenstva společnosti HABITAT, a.s. v sídle společnosti - Náměšť nad Oslavou, Podhradí 127, PSČ 675 71. b) S ohledem na ustanovení § 203 odstavec 4) poslední věta obchodního zákoníku (která stanoví, že upisování akcií nemůže začít dříve, než usnesení valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže byl podán návrh na zápis tohoto usnesení do obcho dního rejstříku a upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku) se určuje, že lhůta - podle § 203 odstavec 2) písmeno e) obchodního zákoníku - k upisování akcií bez využití přednostního práva, začíná běžet v den následující po dni, kdy bude podán návrh na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a skončil po uplynutí čtyřiceti sešti (46) dnů ode dne začátku běhu této lhůty, přičemž předem určenému zájemci Ing. Kateřině Hejátkové bude oznámen počátek běhu této lhůty tak, že ji bude nejpozději do třech (3) dnů ode dne podání návrhu doručen návrh na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejs tříku, opatřený razítkem soudu, které bude prokazovat den podání návrhu, a zároveň návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, a přičemž platí, že upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnut í návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurz akcií podle § 203 odstavec 2) písmeno e) obchodního zákoníku upisovaných bez využití přednostního práva - činí 100.000,- Kč, na jednu akcii. Podle § 203 odstavec 2) písmeno j) obchodního zákoníku - se stanoví, že emisní kurz bude splacen výhradně započtením části peněžité pohledávky akcionáře Ing. Kateřiny Hejátkové vůči dlužníkovi - společnosti HABITAT, a.s. vzniklé z titulu smlouvy o postoup ení pohledávky ze dne 17.03. a 20.03.2000 (ve znění jejich dodatků ze dne 12.02.2001 a 30.04.2002), a to části ve výši 5.000.000,- Kč, slovy pět milionů korun českých, - proti pohledávce na splacení emisního kursu, a pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení budou tato: smlouva o započtení pohledávky (vzniklé z titulu smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 17.03. a 20.03.2000 (ve znění jejich dodatků ze dne 12.02.2001 a 30.04.2002) věřitele - Ing. Kateřiny H ejátkové proti dlužníkovi - společnosti HABITAT, a.s., bude uzavřena nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne upsání akcií upisovatelem - Ing. Kateřinou Hejátkovou - smlouvou dle ustanovení § 204 odstavec 5 obchodního zákoníku, nejpozději však do patnácti (15) dnů ode dne skončení lhůty pro upisování akcií, nebude obsahovat žádná ujednání o odstoupení od smlouvy dohodou účastníků, bude uzavřena písemně a v souladu s usnesením valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti, a podpisy všech účastník ů na této smlouvě budou úředně ověřeny.
od 9. 9. 2002 do 22. 10. 2002
- Valná hromada dne 21.6.2002 přijala toto usnesení: "Zvyšuje se základní kapitál společnosti HABITAT, a.s. takto:
od 9. 9. 2002 do 22. 10. 2002
- Částka, o níž má být základní kapitál zvýšen se stanoví ve výši 3.000.000,- Kč. Určuje se, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti se nepřipouští.
od 9. 9. 2002 do 22. 10. 2002
- Stanoví se, že zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových kmenových akcií, přičemž upisováno bude 30 nových kmenových akcií znějících na jméno v jmenovité hodnotě každá 100.000,- Kč, které budou mít listinnou podobu, a jejichž převoditelnost bude omezena (podmínkou převoditelnosti je souhlas představenstva s jejich převodem).
od 9. 9. 2002 do 22. 10. 2002
- Nové akcie budou upisovány bez využití přednostního práva dosavadních akcionářů, protože akcie nebudou upisovány peněžitými vklady, ale dále uvedeným vkladem nepeněžitým.
od 9. 9. 2002 do 22. 10. 2002
- Určuje se, že akcie nebudou upisovány akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku ani nebudou nabízeny k upisování na základě veřejné nabídky.
od 9. 9. 2002 do 22. 10. 2002
- Určuje se, že všechny nové kmenové akcie budou nabídnuty k upsání smlouvou dle ustanovení § 204 odstavec 5 obchodního zákoníku předem určenému zájemci - společnosti AKILA CARPET CZ s.r.o. se sídlem Náměšť nad Oslavou, V. Nezvala čp. 977, PSČ 675 71 (dříve se sídlem Praha 10, Vršovická 923, PSČ: 100 00), identifikační číslo 26 46 70 38, dříve zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C vložka číslo 84169.
od 9. 9. 2002 do 22. 10. 2002
- Místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je kancelář předsedy představenstva společnosti HABITAT, a.s. v sídle společnosti - Náměšťi nad Oslavou, Podhradí 127, PSČ 675 71.
od 9. 9. 2002 do 22. 10. 2002
- Určuje se, že lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva začíná běžet v den následující po dni, kdy bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a skončí po uplynutí 46 dnů ode dne začátku běhu této lhůty, přičemž předem určenému zájemci bude oznámen počátek běhu této lhůty tak, že do vlastních rukou osoby, oprávněné jednat jeho jménem bude předána nebo na jeho adresu odeslána kopie návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, opatřeného razítkem soudu, které bude prokazovat den podání návrhu, a zároveň návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, a přičemž platí, že upisování akcií je vázáno, na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 9. 9. 2002 do 22. 10. 2002
- Emisní kurz akcií pro upisování akcií bez využití přednostního práva se stanoví částkou 100.000,- Kč.
od 9. 9. 2002 do 22. 10. 2002
- Místo a lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu upisovatele se stanoví takto -
od 9. 9. 2002 do 22. 10. 2002
- místo pro splacení nepeněžitého vkladu je uvedené místo pro upisování akcií (kancelář předsedy představenstva společnosti HABITAT, a.s. v sídle společnosti - Náměšti nad Oslavou, Podhradí 127, PSČ 675 71),
od 9. 9. 2002 do 22. 10. 2002
- lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu - upsané akcie budou splaceny dále uvedeným nepeněžitým vkladem, a to tak, že nejpozději v den provedení úpisu akcií předá osoba oprávněná jednat jménem společnosti AKILA CARPET CZ s.r.o. osobě oprávněné jednat jménem společnosti HABITAT, a.s. písemné prohlášení dle ustanovení § 60 odstavec 1 obchodního zákoníku a předmětný nepeněžitý vklad.
od 9. 9. 2002 do 22. 10. 2002
- Předmětem nepeněžitého vkladu budou nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí katastrálního úřadu v Třebíči na listu vlastnictví číslo 2749 pro obec a katastrální území Náměšť nad Oslavou jako občanská vybavenost číslo popisné 977 (Náměšť nad Oslavou ) postavená na zastavěné ploše a nádvoří číslo parcelní st. 1344, zastavěná plocha a nádvoří číslo parcelní st. 1344 o výměře 638 m2,
od 9. 9. 2002 do 22. 10. 2002
- jejichž dosavadním vlastníkem je na základě smlouvy kupní ze dne 21.8.2001, jejíž vklad do katastru nemovitostí katastrálního úřadu v Třebíči byl povolen rozhodnutím tohoto katastrálního úřadu číslo jednací V-2324/2001 (přičemž právní účinky vkladu vznikly dne 31.8.2001) společnost AKILA CARPET CZ s.r.o. a jenž jsou popsány v dále uvedeném znaleckém posudku,
od 9. 9. 2002 do 22. 10. 2002
- ( s tím, že na předmětných nemovitostech vázne pouze věcné právo předkupní pro společnost HABITAT, a.s., který zanikne splynutím osoby oprávněné a povinné).
od 9. 9. 2002 do 22. 10. 2002
- Výše ocenění tohoto nepeněžitého vkladu je na základě znaleckého posudku znalce Ing. Jaroslava Horáka, Oskava 245, PSČ 788 01 (ustanoveného pravomocným usnesením Krajského soudu v Brně číslo jednací 50 Cm 77/2002-9) ze dne 6.6.2002 zapsaného v jeho znaleckém deníku pod pořadovým číslem 3107-087/2002, stanovena částkou 3.000.000,- Kč.
od 9. 9. 2002 do 22. 10. 2002
- Za tento nepeněžitý vklad se vydá všech 30 kusů nových kmenových akcií znějících na jméno v jmenovité hodnotě každá 100.000,- Kč, které budou mít listinnou podobu.
od 22. 11. 1999
- Společnost se řídí stanovami schválenými dne 25.10.1999.
Kapitál
od 26. 4. 2004
Základní kapitál 17 000 000 Kč, splaceno 17 000 000 Kč.
od 19. 12. 2003 do 26. 4. 2004
Základní kapitál 9 000 000 Kč, splaceno 9 000 000 Kč.
od 22. 10. 2002 do 19. 12. 2003
Základní kapitál 4 000 000 Kč, splaceno 4 000 000 Kč.
od 7. 5. 2001 do 22. 10. 2002
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 1 000 000 Kč.
od 22. 11. 1999 do 7. 5. 2001
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 307 000 Kč.
od 26. 4. 2004
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 100.
od 26. 4. 2004
v listinné podobě
od 26. 4. 2004
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 160.
od 26. 4. 2004
v listinné podobě
od 19. 12. 2003 do 26. 4. 2004
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 100.
od 19. 12. 2003 do 26. 4. 2004
- v listinné podobě Akcie jsou omezeně převoditelné. Podmínkou převoditelnosti akcií na jméno je souhlas představenstva společnosti s jejich převodem.
od 19. 12. 2003 do 26. 4. 2004
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 80.
od 19. 12. 2003 do 26. 4. 2004
- v listinné podobě Akcie jsou omezeně převoditelné. Podmínkou převoditelnosti akcií na jméno je souhlas představenstva společnosti s jejich převodem.
od 22. 10. 2002 do 19. 12. 2003
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 30.
od 22. 10. 2002 do 19. 12. 2003
v listinné podobě
od 22. 11. 1999 do 19. 12. 2003
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 100.
od 22. 11. 1999 do 19. 12. 2003
v listinné podobě Akcie jsou omezeně převoditelné. Podmínkou převoditelnosti akcií na jméno je souhlas představenstva společnosti s jejich převodem.
Statutární orgán
od 31. 8. 2015
Ing. KATEŘINA OUTULNÁ - předseda
Ocmanice, , PSČ 675 71
den vzniku členství: 1. 7. 2015
den vzniku funkce: 1. 7. 2015
od 31. 8. 2015
JIŘÍ HEJÁTKO - místopředseda
Ocmanice, , PSČ 675 71
den vzniku členství: 1. 7. 2015
den vzniku funkce: 1. 7. 2015
od 31. 8. 2015
RADKA ZEDNÍČKOVÁ - člen
Třebíč - Týn, Jar. Ježka, PSČ 674 01
den vzniku členství: 1. 7. 2015
od 5. 6. 2013 do 31. 8. 2015
Ing. JAN HEJÁTKO, CSc. - předseda představenstva
Ocmanice, , PSČ 675 71
den vzniku členství: 15. 10. 2008
den vzniku funkce: 15. 10. 2008
od 5. 6. 2013 do 31. 8. 2015
JIŘÍ HEJÁTKO - místopředseda představenstva
Ocmanice, , PSČ 675 71
den vzniku členství: 16. 6. 2003
den vzniku funkce: 10. 5. 2006
od 26. 1. 2012 do 31. 8. 2015
Radka Zedníčková - člen představenstva
Třebíč, Jar.Ježka, PSČ 674 01
den vzniku členství: 10. 5. 2006
od 3. 12. 2008 do 5. 6. 2013
Ing. Jan Hejátko, CSc. - předseda představenstva
Ocmanice, 99, PSČ 675 71
den vzniku členství: 15. 10. 2008
den vzniku funkce: 15. 10. 2008
od 2. 6. 2006 do 26. 1. 2012
Radka Zedníčková - člen představenstva
Třebíč, J.Ježka 106/10, PSČ 674 01
den vzniku členství: 10. 5. 2006
od 2. 6. 2006 do 5. 6. 2013
Jiří Hejátko - místopředseda představenstva
Ocmanice, 99, PSČ 675 71
den vzniku členství: 16. 6. 2003
den vzniku funkce: 10. 5. 2006
od 6. 4. 2004 do 3. 12. 2008
Ing. Kateřina Outulná - předsedkyně představenstva
Ocmanice 99, pošta Náměšť nad Oslavou, PSČ 675 71, okres Třebíč
den vzniku funkce: 30. 10. 2003 - 15. 10. 2008
od 30. 10. 2003 do 2. 6. 2006
Ing. Dagmar Frulová - místopředseda představenstva
Třebíč, Energetiků 988
den vzniku funkce: 16. 6. 2003 - 17. 1. 2006
od 30. 10. 2003 do 2. 6. 2006
Jiří Hejátko - člen představenstva
pošta Náměšť nad Oslavou, Ocmanice 99, PSČ 695 71
den vzniku funkce: 16. 6. 2003
od 9. 9. 2002 do 6. 4. 2004
Ing. Kateřina Hejátková - předsedkyně představenstva
Ocmanice 99, pošta Náměšť nad Oslavou, PSČ 675 71, okres Třebíč
den vzniku funkce: 21. 6. 2002
od 5. 6. 2000 do 9. 9. 2002
Roman Bílek - předseda představenstva
Brno, Irkutská 4
den vzniku funkce: 5. 6. 2000 - 21. 6. 2002
od 22. 11. 1999 do 5. 6. 2000
Ing. Kateřina Hejátková - předseda představenstva
Ocmanice, 99
od 22. 11. 1999 do 30. 10. 2003
Ing. Yvona Matulová - místopředseda představenstva
Třebíč, C.Boudy 516
den vzniku funkce: 22. 12. 1999 - 16. 6. 2003
od 22. 11. 1999 do 30. 10. 2003
Ing. Dagmar Frulová - člen představenstva
Třebíč, Energetiků 988
den vzniku funkce: 22. 12. 1999 - 16. 6. 2003
od 22. 3. 2002
Jménem společnosti jedná samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda představenstva.
od 22. 11. 1999 do 22. 3. 2002
Jménem společnosti jedná samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému, otištěnému či jinak vyznačenému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda představenstva.
Dozorčí rada
od 17. 12. 2015
JUDr. EVA HRBÁČKOVÁ - člen
Náměšť nad Oslavou, U Pivovaru, PSČ 675 71
den vzniku členství: 1. 7. 2015
od 31. 8. 2015
Ing. JAN HEJÁTKO - předseda
Ocmanice, , PSČ 675 71
den vzniku členství: 1. 7. 2015
den vzniku funkce: 1. 7. 2015
od 31. 8. 2015
doc. RNDr. JAN HEJÁTKO, Ph.D. - místopředseda
Újezd u Brna, Na Zámečku, PSČ 664 53
den vzniku členství: 1. 7. 2015
den vzniku funkce: 1. 7. 2015
od 31. 8. 2015 do 17. 12. 2015
JUDr. EVA HRBÁČKOVÁ - člen
Koněšín, , PSČ 675 02
den vzniku členství: 1. 7. 2015
od 18. 2. 2015 do 31. 8. 2015
RNDr. JAN HEJÁTKO - místopředseda dozorčí rady
Újezd u Brna, Na Zámečku, PSČ 664 53
den vzniku členství: 10. 5. 2006
den vzniku funkce: 10. 5. 2006
od 5. 6. 2013 do 31. 8. 2015
Ing. KATEŘINA OUTULNÁ - předseda dozorčí rady
Ocmanice, , PSČ 675 71
den vzniku členství: 15. 10. 2008
den vzniku funkce: 15. 10. 2008
od 3. 12. 2008 do 5. 6. 2013
Ing. Kateřina Outulná - předseda dozorčí rady
Ocmanice, 117, PSČ 675 71
den vzniku členství: 15. 10. 2008
den vzniku funkce: 15. 10. 2008
od 2. 6. 2006 do 18. 2. 2015
RNDr. Jan Hejátko - místopředseda dozorčí rady
Ocmanice, 99, PSČ 675 71
den vzniku členství: 10. 5. 2006
den vzniku funkce: 10. 5. 2006
od 6. 9. 2004 do 3. 12. 2008
Ing. Jan Hejátko, CSc. - předseda dozorčí rady
Ocmanice, 99
den vzniku funkce: 18. 6. 2004 - 15. 10. 2008
od 5. 6. 2000 do 6. 9. 2004
Ing. František Cejpek - předseda dozorčí rady
Budíkovice, 21
den vzniku členství: 5. 6. 2000 - 18. 6. 2004
den vzniku funkce: 5. 6. 2000 - 18. 6. 2004
od 22. 11. 1999 do 5. 6. 2000
Ing. Jan Hejátko, CSc. - předseda dozorčí rady
Ocmanice, 99
od 22. 11. 1999 do 2. 6. 2006
Prof.Ing. Jaroslav Jirásek, DrSc. - místopředseda dozorčí rady
Praha 4-Bráník, Vavřenova 1143
den vzniku členství: 22. 11. 1999 - 10. 5. 2006
den vzniku funkce: 22. 11. 1999 - 10. 5. 2006
od 22. 11. 1999 do 31. 8. 2015
JUDr. Eva Hrbáčková - člen dozorčí rady
Koněšín, 141
den vzniku členství: 22. 11. 1999
Hodnocení firmy
0
+
-

Vizualizace vztahů

Vizualizace zobrazuje pouze první úroveň vazeb. Pro zobrazení všech vazeb klikněte zde.

Další odkazy

Peníze.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které je dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Dieselgate. Než se to promlčí

18. 3. 2018 | Rozhovor | Martin Vlnas

Dieselgate. Než se to promlčí

Aféra dieselgate: koncern Volkswagen přiznal, že naftové motory vybavoval softwarem zkreslujícím výsledky emisních testů. Letos v září to budou tři roky. A je možné, že kdo si přijde stěžovat později, na toho Volkswagen udělá dlouhý nos: Je to promlčené!

Dieselgate. Koupili jste cinknuté auto? Řekněte si o odškodné

17. 3. 2018 | Rozhovor | Martin Vlnas | 3 komentáře

Dieselgate. Koupili jste cinknuté auto? Řekněte si o odškodné

V Česku je přes 150 tisíc dieselových aut, do kterých automobilky koncernu Volkswagen instalovaly podvodný software. Ten vozům pomohl projít emisními testy. Když to prasklo, v Americe koncern své zákazníky plošně odškodňoval tisíci dolarů. Jinde se mu do toho nechce. Zatím?

Proč si to všechno nechají Pražáci líbit?

16. 3. 2018 | Komentář | Michal Kašpárek | 8 komentářů

Proč si to všechno nechají Pražáci líbit?

Kolapsy zpestřená stagnace Prahy je jedním z nejvíc fascinujících příběhů porevolučního Česka.

Očima expertů: Ekonomika frčí. Kdy šlápneme Západu na patu?

16. 3. 2018 | Očima expertů | Ondřej Tůma | 17 komentářů

Očima expertů: Ekonomika frčí. Kdy šlápneme Západu na patu?

Dokážeme přetavit aktuální úspěchy našeho hospodářství v dlouhodobý růst životní úrovně? A jak ještě víc dupnout na plyn a dohnat vyspělejší evropské státy?

Totální hypotéka. Marketingový trik, nebo skutečné výhody?

16. 3. 2018 | FINMARKET | Radim Zelený

Totální hypotéka. Marketingový trik, nebo skutečné výhody?

Totální hypotéka je produkt portálu Hypotecnikalkulacka.cz. S tímto předhypotečním úvěrem můžete získat neomezenou částku a mít v kapse peníze už před nalezením té pravé nemovitosti. Líp tak můžete čelit prodejci nebo realitnímu makléři, který vám nutí zcela zaručeně nejvýhodnější hypotéku od banky, se kterou spolupracuje, nebo svého známého poradce.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Stanislav Bernard

Stanislav Bernard

- podnikatel, politik a pivovarník

+147
+
-
2.Radim Jančura

Radim Jančura

- podnikatel a majitel Student Agency

+122
+
-
3.Dominik Hašek

Dominik Hašek

- hokejista, olympijský vítěz a držitel Stanley Cupu

-25
+
-
4.Viktor Kožený

Viktor Kožený

- mezinárodně stíhaný podnikatel

-210
+
-
5.Radovan Krejčíř

Radovan Krejčíř

- kontroverzní podnikatel

-218
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 111 046 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Exchange s.r.o. VIP 2 550,00 Kč
Czech Exchange 2 555,00 Kč
Broadway Change 2 560,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 560,00 Kč
MONETA Money Bank 2 619,00 Kč
Sberbank CZ 2 617,00 Kč
Expobank CZ 2 617,20 Kč
Oberbank 2 636,00 Kč
Česká spořitelna 2 661,00 Kč
ČSOB 2 654,00 Kč
Komerční banka 2 671,43 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 698,70 Kč
Raiffeisenbank 2 703,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Přesčasy v třísměnném provozu
Poradna > Právní poradna > Pracovní právo > Přesčasy v třísměnném provozu

Otázka: Dobrý den, na dotaz viz. níže mně bylo odpovězeno také viz. níže. Zákoník práce jsem četl několikrát. Vím kde ho najít a co v něm hledat. Bohužel výklad zákona se občas chápe trochu jinak. Můžete mi...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.