Zemědělská Klučenice a.s.
IČO: 25601334

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu13. 8. 1997
Obchodní firma
od 13. 8. 1997

Zemědělská Klučenice a.s.

Sídlo
IČO
od 13. 8. 1997

25601334

DIČ

CZ25601334

Identifikátor datové schránky:43fg46r
Právní forma
od 13. 8. 1997
Akciová společnost
Spisová značka4891 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 17. 6. 2014
- silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
od 17. 6. 2014
- opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
od 17. 6. 2014
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 7. 6. 2011
- výroba elektřiny
od 29. 10. 2001 do 17. 6. 2014
- poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
od 29. 10. 2001 do 17. 6. 2014
- opravy pracovních strojů
od 29. 10. 2001 do 17. 6. 2014
- velkoobchod
od 29. 10. 2001 do 17. 6. 2014
- výroba pilařská a impregnace dřeva
od 6. 3. 2000 do 29. 10. 2001
- práce mechanizačními prostředky a stroji
od 6. 3. 2000 do 29. 10. 2001
- opravy zemědělských strojů
od 6. 3. 2000 do 29. 10. 2001
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 6. 3. 2000 do 29. 10. 2001
- pořez dřeva na katru
od 6. 3. 2000 do 17. 6. 2014
- silniční motorová doprava nákladní
od 13. 8. 1997
- zemědělství včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje
Ostatní skutečnosti
od 17. 6. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 5
od 17. 6. 2014
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 17. 6. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 21. 3. 2001 do 17. 7. 2001
- Zapisuje se rozhodnutí valné hromady ze dne 21.11.2000: Základní jmění ve výši 44.020.000,- Kč se zvyšuje o částku ve výši 3.139.000,- Kč upsáním nových akcií bez možnosti upisování nad navrhovanou částku zvýšení základního jmění. Zvýšení základního jmění se navrhuje úpisem nových akcií, a to: 219 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč 292 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč Všechny nově upisované akcie jsou kmenové, veřejně neobchodovatelné, znějící na jméno v listinné podobě, převoditelné podle stanov společnosti a obchodního zákoníku, jsou s nimi spojena práva uvedená ve stanovách společnosti. Emisní kurs upisovaných akcií je ve výši její jmenovité hodnoty a splácí se nepeněžitými vklady. Akcie budou upisovány zápisem do listiny upisovatelů v sídle společnosti v kanceláři předsedy představenstva. Upisování bude zahájeno první pracovní den následující po dni, kdy nabude právní moci usnesení rejstříkového soudu, kterým byl zapsán záměr zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Doba upisování se stanoví 15 dnů. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou pohledávky v celkové výši 3.139.000,- Kč, vždy oceněny v jejich nominální hodnotě v souladu s ustan. § 59 odst. 7 obchodního zákoníku bez započtení jejího příslušenství, zaokrouhlené na celé tisíce směrem dolů. Upisování nových akcií bude nabídnuto v souladu s ustan. § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku předem určeným zájemcům, kteří mají pohledávku vůči společnosti a jež jsou jmenovitě uvedení s výší své pohledávky v notářském zápisu N 647/2000, NZ 691/2000 notářky Liběny Pernicové. Nepeněžitý vklad - pohledávky jsou splaceny dnem účinosti smlouvy o postoupení pohledávky, tj. dnem úpisu a v místě úpisu akcií.
od 9. 4. 1998 do 26. 8. 1998
- Na základě rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 15. 12. 1997 se zvyšuje základní jmění společnosti o 35,000.000,- Kč s tím, že se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění, a to bez omezení. O konečné částce zvýšení základního jmění rozhodne jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady. Budou upisovány akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč a akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. Všechny nově upisované akcie jsou akciemi na jméno v listinné podobě, převoditelné podle stanov společnosti a jsou s nimi spojena práva uvedená ve stanovách. Akcie budou upisovány na základě výzvy do listiny upisovatelů, která bude umístěna v sídle společnosti v Klučenicích 69, okr. Příbram v sekretariátu společnosti. Upisování bude zahájeno první pracovní den následující po dni, kdy nabude právní moc usnesení rejstříkového soudu o zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, v emisním kursu akcií rovnající se jejich jmenovité hodnotě. Doba upisování se stanoví 30 dnů. Osoby, které splňují podmínky upisování se mohou nechat při upsání do listiny upisovatelů zastoupit zmocněncem. Plná moc musí být přiložena k listině upisovatelů. Emisní kurs akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. Nepeněžité vklady budou splaceny současně dnem úpisu akcií. Předmětem nepeněžitých vkladů jsou: Pohledávky oprávněných osob - vlastníků majetkových podílů z transformace Zemědělského družstva "Orlík" se sídlem v Klučenicích, okr. Příbram, IČO 00107921 podle zákona č. 42/1992 Sb.. Nepeněžité vklady budou splaceny dnem účinnosti smlouvy o převodu pohledávky z upisovatele na společnost, t. j. dnem úpisu akcií. Ocenění nepeněžitých vkladů - pohledávek oprávněných osob - vlastníků majetkových podíů ze zákona č. 42/1992 Sb. schvaluje jediný akcionář ve výši, jak jsou uvedeny ve znaleckých posudcích znalců ing. Antonína Nováka ze dne 22. 9. 1997, zanlecký posudek č. 17/1997 a ing. René Matyse, CSc. ze dne 22. 9. 1997, znalecký posudek č. 17/1997, oba znalci z oboru ekonomika - odvětví ceny a odhady hmotných a nehmotných aktiv v oblasti zemědělství. Hospodářské využití nepeněžitých vkladů společnosti spočívá v realizaci převodu majetku Zemědělského družstva "Orlík" za postoupené pohledávky na společnost. Společnost Zemědělská Klučenice a. s. má v předmětu podnikání zapsáno zemědělství a veškerý majetek, k jehož převodu dojde, je zemědělského charakteru. Nepeněžité vklady budou maximálně hospodářsky využity. Úpis nových akcií bude nabídnut zájemcům - oprávněným osobám Zemědělského družstva "Orlík" se sídlem v Klučenicích, okr. Příbram, kteří jsou vlastníky majetkových podílů z transformace družstva podle zákona č. 42/1992 Sb., jak jsou uvedeni v notářském zápisu NZ 528/97, N 564/97 notářky Liběny Pernicové, Brno, Jezuitská 13. Jako předem určený upisovatel se zúčastní na zvýšení základního jmění společnosti Zemědělské družstvo "Orlík" se sídlem v Klučenicích, okr. Příbram, IČO 00107921 úpisem nepeněžitého vkladu, jehož předmětem jsou nemovitosti ve vlastnictví tohoto družstva: - seník postavený na pozemku p. č. st. 177, zapsaný na LV č. 15, k. ú. Klučenice - silážní žlab postavený na pozemku p. č. st. 358, k. ú. Orlické Zlákovice - silážní žlab postavený na pozemku p. č. st. 359, k. ú. Orlické Zlákovice v celkové hodnotě 3,200.000,- Kč. Nepeněžitý vklad předem určeného upisovatele byl oceněn znaleckými posudky znalců Jaromíra Jeníčka ze dne 9. 12. 1997 znalecký posudek č. 1074/104/1997, znalec z oboru ekonomika, specializace ceny a odhady nemovitostí a Ladislava Řehořka ze dne 12. 12. 1997 znalecký posudek č. 1427/1997, znalec z oboru ekonomika, specializace ceny a odhady nemovitostí. Jediný akcionář schvaluje ocenění nepeněžitého vkladu ve výši 3,200.000,- Kč, jak je uvedeno a popsáno ve výš označených znaleckých posudcích. Nepeněžitý vklad - nemovitosti - potřebuje společnost pro zajištění podnikatelského záměru. Jelikož převažujícím předmětem činnosti společnosti je zemědělská výroba, bude nepeněžitý vklad využíván za stejným účelem a nepeněžitý vklad bude maximálně hospodářsky využit.
od 13. 8. 1997 do 26. 8. 1998
- Jediný akcionář: Zemědělské družstvo "Orlík" se sídlem v Klučenicích, Klučenice, okres Příbram, IČ:00107921
Kapitál
od 17. 7. 2001
Základní kapitál 47 159 000 Kč, splaceno 100 %.
od 26. 8. 1998 do 17. 7. 2001
Základní kapitál 44 020 000 Kč, splaceno 100 %.
od 13. 8. 1997 do 26. 8. 1998
Základní kapitál 1 010 000 Kč, splaceno 100 %.
od 23. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno 1 000, počet akcií: 1 559.
od 23. 7. 2014
Akcie společnosti jsou převoditelné s tímto omezením: K převodu akcie na jméno je třeba souhlasu představenstva.
od 23. 7. 2014
Akcie na jméno 10 000, počet akcií: 4 560.
od 23. 7. 2014
Akcie společnosti jsou převoditelné s tímto omezením: K převodu akcie na jméno je třeba souhlasu představenstva.
od 17. 7. 2001 do 23. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 559.
od 17. 7. 2001 do 23. 7. 2014
v listinné podobě
od 17. 7. 2001 do 23. 7. 2014
Akcie na jméno err, počet akcií: 4 560.
od 17. 7. 2001 do 23. 7. 2014
v listinné podobě
od 26. 8. 1998 do 17. 7. 2001
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 4 268.
od 26. 8. 1998 do 17. 7. 2001
Akcie jsou převoditelné s předchozím souhlasem představenstva (čl. VIII. odst. 7 stanov). Akcie jsou v listinné podobě.
od 26. 8. 1998 do 17. 7. 2001
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 340.
od 26. 8. 1998 do 17. 7. 2001
Akcie jsou převoditelné s předchozím souhlasem představenstva (čl. VIII. odst.7 stanov). Akcie jsou v listinné podobě.
od 13. 8. 1997 do 26. 8. 1998
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 101.
od 13. 8. 1997 do 26. 8. 1998
Akcie jsou převoditelné s předchozím souhlasem představenstva (čl. VIII. odst. 7 stanov). Akcie jsou v listinné podobě.
Statutární orgán
od 14. 7. 2017
STANISLAV ŽÁK - předseda představenstva
Klučenice, , PSČ 262 56
den vzniku členství: 2. 6. 2017
den vzniku funkce: 7. 6. 2017
od 14. 7. 2017
HYNEK HOLAN - místopředseda představenstva
Milešov - Klenovice, , PSČ 262 56
den vzniku členství: 2. 6. 2017
den vzniku funkce: 7. 6. 2017
od 14. 7. 2017
STANISLAV STOULIL - člen
Klučenice - Zadní Chlum, , PSČ 262 56
den vzniku členství: 2. 6. 2017
od 14. 7. 2017
MIROSLAV KRAUS - člen
Milešov, , PSČ 262 56
den vzniku členství: 2. 6. 2017
od 14. 7. 2017
STANISLAV ŽÁK - člen
Klučenice, , PSČ 262 56
den vzniku členství: 2. 6. 2017
od 7. 5. 2012 do 14. 7. 2017
Stanislav Žák - předseda představenstva
Klučenice, , PSČ 262 56
den vzniku členství: 20. 4. 2012 - 20. 4. 2017
den vzniku funkce: 20. 4. 2012 - 20. 4. 2017
od 7. 5. 2012 do 14. 7. 2017
Václav Holub - místopředseda představenstva
Klučenice, , PSČ 262 56
den vzniku členství: 20. 4. 2012 - 20. 4. 2017
den vzniku funkce: 20. 4. 2012 - 20. 4. 2017
od 7. 5. 2012 do 14. 7. 2017
Stanislav Stoulil - člen představenstva
Zadní Chlum, , PSČ 262 56
den vzniku členství: 20. 4. 2012 - 20. 4. 2017
od 7. 5. 2012 do 14. 7. 2017
Miroslav Kraus - člen představenstva
Milešov, , PSČ 262 56
den vzniku členství: 20. 4. 2012 - 20. 4. 2017
od 7. 5. 2012 do 14. 7. 2017
Hynek Holan - člen představenstva
Klenovice, , PSČ 262 56
den vzniku členství: 20. 4. 2012 - 20. 4. 2017
od 12. 6. 2007 do 7. 5. 2012
Stanislav Žák - Předseda představenstva
Klučenice, 112, PSČ 262 56
den vzniku členství: 20. 4. 2007 - 20. 4. 2012
den vzniku funkce: 20. 4. 2007 - 20. 4. 2012
od 12. 6. 2007 do 7. 5. 2012
Václav Holub - místopředseda představenstva
Klučenice, 17, PSČ 262 56
den vzniku členství: 20. 4. 2007 - 20. 4. 2012
den vzniku funkce: 20. 4. 2007 - 20. 4. 2012
od 12. 6. 2007 do 7. 5. 2012
Stanislav Stoulil - člen představenstva
Zadní Chlum, 22, PSČ 262 56
den vzniku členství: 20. 4. 2007 - 20. 4. 2012
od 12. 6. 2007 do 7. 5. 2012
Miroslav Kraus - Člen představenstva:
Milešov, 94, PSČ 262 56
den vzniku členství: 20. 4. 2007 - 20. 4. 2012
od 12. 6. 2007 do 7. 5. 2012
Hynek Holan - Člen představenstva:
Klenovice, 17, PSČ 262 56
den vzniku členství: 20. 4. 2007 - 20. 4. 2012
od 9. 11. 2002 do 12. 6. 2007
Stanislav Žák - Předseda představenstva
Klučenice, 112
den vzniku členství: 26. 4. 2002 - 20. 4. 2007
den vzniku funkce: 14. 5. 2002 - 20. 4. 2007
od 9. 11. 2002 do 12. 6. 2007
Václav Holub - Místopředseda představenstva
Klučenice, 17
den vzniku členství: 26. 4. 2002 - 20. 4. 2007
den vzniku funkce: 14. 5. 2002 - 20. 4. 2007
od 9. 11. 2002 do 12. 6. 2007
Vlasta Květová - Člen představenstva
Milešov, 85
den vzniku členství: 26. 4. 2002 - 20. 4. 2007
od 9. 11. 2002 do 12. 6. 2007
Miroslav Kraus - Člen představenstva:
Milešov 94, Příbram
den vzniku členství: 26. 4. 2002 - 20. 4. 2007
od 9. 11. 2002 do 12. 6. 2007
Hynek Holan - Člen představenstva:
Zduchovice 112, Příbram
den vzniku členství: 26. 4. 2002 - 20. 4. 2007
od 6. 3. 2000 do 6. 3. 2000
Stanislav Žák - Předseda představenstva
Klučenice, 112
od 6. 3. 2000 do 6. 3. 2000
Václav Holub - Místopředseda představenstva
Klučenice, 17
od 6. 3. 2000 do 9. 11. 2002
Stanislav Žák - Předseda představenstva
Klučenice, 112
den vzniku členství: 13. 8. 1997 - 26. 4. 2002
den vzniku funkce: 9. 6. 1999 - 26. 4. 2002
od 6. 3. 2000 do 9. 11. 2002
Václav Holub - Místopředseda představenstva
Klučenice, 17
den vzniku členství: 13. 8. 1997 - 26. 4. 2002
den vzniku funkce: 9. 6. 1999 - 26. 4. 2002
od 13. 8. 1997 do 6. 3. 2000
Václav Holub - Předseda představenstva
Klučenice, 17
od 13. 8. 1997 do 6. 3. 2000
Stanislav Žák - Místopředseda představenstva
Klučenice, 112
od 13. 8. 1997 do 9. 11. 2002
Vlasta Květová - Člen představenstva
Milešov, 85
den vzniku funkce: 13. 8. 1997 - 26. 4. 2002
od 17. 6. 2014
Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo, za které jednají samostatně předseda představenstva, nebo dva členové představenstva, nebo písemně pověřený člen představenstva.
od 29. 10. 2001 do 17. 6. 2014
Jednání: Za společnost jedná samostatně předseda představenstva nebo dva členové představenstva. Podepisování se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis osoby oprávněné jednat jménem společnosti.
od 21. 3. 2001 do 29. 10. 2001
Za společnost a představenstvo jedná: - předseda představenstva samostatně, nebo - dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svoje podpisy osoby oprávněné jednat jménem společnosti.
od 13. 8. 1997 do 21. 3. 2001
Za společnsot a představenstvo jedná samostatně každý člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svoje podpisy osoby oprávněné jednat jménem společnosti.
Dozorčí rada
od 14. 7. 2017
MIROSLAV ŠPLÍCHAL - předseda dozorčí rady
Milešov - Přední Chlum, , PSČ 262 56
den vzniku členství: 2. 6. 2017
den vzniku funkce: 7. 6. 2017
od 14. 7. 2017
BOŽETĚCH BURDA - místopředseda
Klučenice, , PSČ 262 56
den vzniku členství: 2. 6. 2017
den vzniku funkce: 7. 6. 2017
od 14. 7. 2017
JOSEF KŘIKAVA - člen dozorčí rady
Klučenice, , PSČ 262 56
den vzniku členství: 2. 6. 2017
od 7. 5. 2012 do 14. 7. 2017
Miroslav Šplíchal - předseda dozorčí rady
Přední Chlum,
den vzniku členství: 20. 4. 2012 - 20. 4. 2017
den vzniku funkce: 20. 4. 2012 - 20. 4. 2017
od 7. 5. 2012 do 14. 7. 2017
Božetěch Burda - místopředseda dozorčí rady
Klučenice, , PSČ 262 56
den vzniku členství: 20. 4. 2012 - 20. 4. 2017
den vzniku funkce: 20. 4. 2012 - 20. 4. 2017
od 7. 5. 2012 do 14. 7. 2017
Josef Křikava - člen dozorčí rady
Klučenice, , PSČ 262 56
den vzniku členství: 20. 4. 2012 - 20. 4. 2017
od 12. 6. 2007 do 12. 6. 2007
Božetěch Burda - Předseda dozorčí rady
Klučenice, 116, PSČ 262 56
den vzniku členství: 20. 4. 2007
den vzniku funkce: 20. 4. 2007
od 12. 6. 2007 do 7. 5. 2012
Miroslav Šplíchal - předseda dozorčí rady
Přední Chlum, 8
den vzniku členství: 20. 4. 2007 - 20. 4. 2012
den vzniku funkce: 20. 4. 2007 - 20. 4. 2012
od 12. 6. 2007 do 7. 5. 2012
Božetěch Burda - místopředseda dozorčí rady
Klučenice, 116, PSČ 262 56
den vzniku členství: 20. 4. 2007 - 20. 4. 2012
den vzniku funkce: 20. 4. 2007 - 20. 4. 2012
od 12. 6. 2007 do 7. 5. 2012
Josef Křikava - člen dozorčí rady
Klučenice, 73, PSČ 262 56
den vzniku členství: 20. 4. 2007
od 9. 11. 2002 do 12. 6. 2007
Božetěch Burda - Předseda dozorčí rady
Klučenice, 116
den vzniku členství: 26. 4. 2002 - 20. 4. 2007
den vzniku funkce: 14. 5. 2002 - 20. 4. 2007
od 9. 11. 2002 do 12. 6. 2007
Josef Křikava - Místopředseda dozorčí rady
Klučenice, 73
den vzniku členství: 26. 4. 2002 - 20. 4. 2007
den vzniku funkce: 14. 5. 2002 - 20. 4. 2007
od 9. 11. 2002 do 12. 6. 2007
Miroslav Šplíchal - Člen dozorčí rady
Přední Chlum, 8
den vzniku členství: 26. 4. 2002 - 20. 4. 2007
od 13. 8. 1997 do 9. 11. 2002
Božetěch Burda - Předseda dozorčí rady
Klučenice, 116
den vzniku členství: 13. 8. 1997 - 26. 4. 2002
den vzniku funkce: 13. 8. 1997 - 26. 4. 2002
od 13. 8. 1997 do 9. 11. 2002
Josef Křikava - Místopředseda dozorčí rady
Klučenice, 73
den vzniku členství: 13. 8. 1997 - 26. 4. 2002
den vzniku funkce: 13. 8. 1997 - 26. 4. 2002
od 13. 8. 1997 do 9. 11. 2002
Miroslav Šplíchal - Člen dozorčí rady
Přední Chlum, 8
den vzniku funkce: 13. 8. 1997 - 26. 4. 2002
Hodnocení firmy
+5
+
-

Vizualizace vztahů

Vizualizace zobrazuje pouze první úroveň vazeb. Pro zobrazení všech vazeb klikněte zde.

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Přehled pro sociálku a zdravotní pojišťovnu na poslední chvíli. Jak na to

23. 4. 2018 | Jak na to | Petra Dlouhá

Přehled pro sociálku a zdravotní pojišťovnu na poslední chvíli. Jak na to

Na podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2017 zdravotní pojišťovně a okresní správě sociálního zabezpečení zbývá většině podnikatelů už jen pár dní. Připomínáme vše důležité a nabízíme čerstvé formuláře i kalkulačku.

Nový výpočet mateřské. Rodiny s vyššími příjmy si polepší

23. 4. 2018 | Co se děje | Monika Hájková | 1 komentářů

Nový výpočet mateřské. Rodiny s vyššími příjmy si polepší

Poslanci TOP 09 navrhují zrušení redukčních hranic pro výpočet peněžité pomoci v mateřství. Pokud novinka projde, polepší si zhruba třicet procent rodičů s vyššími příjmy. Co konkrétně se změní a o kolik jim mateřská stoupne?

Lovci talentu

21. 4. 2018 | Rozhovor | Martin Vlnas

Lovci talentu

Martin Jahoda a Honza Březina pomohli vybrat ideální sport pro tři sta tisíc dětí. I díky nim mají poprvé v dějinách školáci z měst lepší kondici než jejich vrstevníci na venkově.

Brno se chtělo stát velkoměstem, dopadlo to jako vždycky

20. 4. 2018 | Komentář | Michal Kašpárek | 36 komentářů

Brno se chtělo stát velkoměstem, dopadlo to jako vždycky

Osekávání projektu přesunu brněnského nádraží je tragické pro Brno – a příznačné pro celou republiku.

Očima expertů: Neprodávejte jídlo moc levně!

20. 4. 2018 | Očima expertů | Ondřej Tůma | 2 komentáře

Očima expertů: Neprodávejte jídlo moc levně!

Ministr zemědělství v demisi Jiří Milek by chtěl stanovením minimálních marží zabránit obchodním řetězcům, aby prodávaly potraviny pod cenou. Pomůže to v praxi českým zemědělcům a potravinářům, nebo by se měl stát v téhle problematice angažovat jinak, pokud vůbec?

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Radim Jančura

Radim Jančura

- podnikatel a majitel Student Agency

+3
+
-
2.Helena Vondráčková

Helena Vondráčková

- zpěvačka

-7
+
-
3.Petr Kellner

Petr Kellner

- podnikatel, majoritní vlastník holdingové společnosti PPF Group N.V

-52
+
-
4.Pavel Tykač

Pavel Tykač

- podnikatel, jeden z nejbohatších Čechů

-117
+
-
5.Aleš Řebíček

Aleš Řebíček

- podnikatel a bývalý ministr dopravy

-263
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 290 561 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Broadway Change 2 545,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 550,00 Kč
Czech Exchange 2 555,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 560,00 Kč
MONETA Money Bank 2 614,00 Kč
Expobank CZ 2 611,10 Kč
Sberbank CZ 2 614,00 Kč
Česká spořitelna 2 657,00 Kč
ČSOB 2 649,00 Kč
Komerční banka 2 670,27 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 694,50 Kč
Raiffeisenbank 2 698,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Ostoupení od smlouvy
Poradna > Realitní poradna > Ostoupení od smlouvy

Otázka: Dobrý den. Před měsícem a půl jsme uzavřeli s realitní kanceláří exkluzivní zprostředkovatelskou smlouvu na dobu určitou (3 měsíce) na prodej bytu. Makléř byt vyfotil,vytvořil jeden inzerát a to byla podle...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.