Palác Celetná, a.s.
IČO: 25634241

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu22. 12. 1997
Obchodní firma
od 22. 12. 1997

Palác Celetná, a.s.

Sídlo
od 17. 2. 2006 do 13. 5. 2014
Praha 5, Radlická 663/28, PSČ 150 00
od 22. 12. 1997 do 17. 2. 2006
Praha 1, Týn 12/645, PSČ 110 00
IČO
od 22. 12. 1997

25634241

DIČ

CZ25634241

Identifikátor datové schránky:g4ufjhu
Právní forma
od 22. 12. 1997
Akciová společnost
Spisová značka5126 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 28. 1. 2015
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 22. 12. 1997 do 28. 1. 2015
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 22. 12. 1997 do 28. 1. 2015
- reklamní činnost
od 22. 12. 1997 do 28. 1. 2015
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, s poskytováním jen základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Předmět činnosti
od 28. 1. 2015
- Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 2. 10. 2007
- Na společnost Palác Celetná , a.s. jako na společnost nástupnickou přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti RIIM s.r.o. , IČ 25148150, se sídlem Praha 5, Radlická 663/28, PSČ 150 00.
od 5. 8. 2003 do 2. 9. 2003
- Jediný akcionář společnosti učinil dne 2.6.2003 toto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti: Základní kapitál společnosti ve výši 5.700.000,-Kč (slovy pět milionů sedm set tisíc korun českých) se zvyšuje o částku 1.700.000,-Kč, (tj. jeden milion sedm set tisíc korun českých) na částku 7.400.000,-Kč (tj. sedm milionů čtyři sta tisíc korun českých) úpisem všech nových akcií ke zvýšení základního kapitálu s využitím přednostního práva jediného akcionáře JUDr. Drahomíra Šachty upsat nové akcie v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti a jejich splacením výhradně započtením peněžité pohl edávky jediného akcionáře v její nominální hodnotě vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu nových akcií, s tím, že upisování nad tuto částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení stability společnosti a její finanční situace. Celý rozsah zvýšení základního kapitálu ve výši 1.700.000,-Kč (tj. jeden milion sedm set tisíc korun českých) bude proveden upsáním 170 (tj. stosedmdesáti) kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,-Kč (tj . deset tisíc korun českých) a nebudou s nimi spojena žádná zvláštní práva. Stávající akcie, jejich druh, forma, podoba a počet zůstávají nezměněny. S nově emitovanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi již vydanými. Emisní kurs upisovaných akcií bude 10.000,-Kč (tj. deset tisíc korun českých) za každou akcii. Nové akcie ke zvýšení základního kapitálu upíše v souladu s ustanovením § 204a Obchodního zákoníku jediný akcionář s využitím svého přednostního práva na úpis nových akcií v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti. Představenstvo společnosti je povinno doručit návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři do 14 (tj. čtrnácti) dnů od rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti. Smlouva o upsání akcií bude uzavřena s rozvazovací podmínkou, jíž je právn í moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta k vykonání přednostního práva jediného akcionáře, a tedy i k upsání všech nových akcií začne běžet 1. (tj. prvním) dnem počítaným ode dne doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií jedinému akcionáři a bude trvat 14 (tj. čtrnáct) dnů. Toto právo je jedin ý akcionář oprávněn vykonat v sídle společnosti v pracovní dny od 9.00 hod. do 17.00 hod. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu, bude možné upsat akcie ještě následující pracovní den. Splacení emisního kursu nových akcií emitovaných na zvýšení základního kapitálu výhradně započtením peněžité pohledávky jediného akcionáře vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu nových akcií emitovaných na zvýšení základn ího kapitálu se připouští. Umožňuje se započtení pohledávky jediného akcionáře vzniklé na základě půjček jediného akcionáře poskytnutých společnosti v celkové výši 2.803.000,- Kč, a to půjčky ve výši 150.000,- Kč ze dne 17.7.2002, půjčky ve výši 50.000,- Kč ze dne 8.8.2002, půjčky ve výši 43.000,- Kč ze dne 26.8.2002, půjčky ve výši 110.000,- Kč ze dne 9.9.2002, půjčky ve výši 700.000,- Kč ze dne 22.10.2002, půjčky ve výši 800.000,- Kč ze dne 30.11.2002 a půjčky ve výši 950.000,- Kč ze dne 11.3.2003, z nichž částka celkem 400.000,- Kč již byla společností jedinému akcionáři vrácena, proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu nových akcií emitovaných na zvýšení základního kapitálu až do výše, do které se vzájemně kryjí, tj. do výše 1.700.000,- Kč. Důvodem započtení je p otřeba vyřešit závazky společnosti a její oddlužení. S ohledem na to, že emisní kurs akcií emitovaných na zvýšení základního kapitálu bude splacen v plné výši výhradně započtením peněžité pohledávky jediného akcionáře vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií emitovaných na zvýšení základního kapitálu, se stanoví tato pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Návrh smlouvy o započtení, připravený společností, bude za účelem seznámení s jeho obsahem k dispozici jedinému akcionáři v sídle společnosti po dobu lhůty, stanovené k upsání akcií a k vykonání jeho přednostního práva. K uzavření smlouvy o započtení se s tanoví lhůta do 15. (tj. patnáctého) dne ode dne upsání akcií upisovatelem v sídle společnosti. Vklad na zvýšení základního kapitálu bude upisovatelem splacen dnem uzavření smlouvy o započtení mezi společností a upisovatelem, a tímto dnem zaniknou i vzáje mné pohledávky, které jsou předmětem tohoto započtení. Dohoda o započtení bude uzavřena s rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitál u. Nejdéle do 30 (tj. třiceti) dnů od rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu je představenstvo společnosti povinno podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Upisování akcií bude vázáno na ro zvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu.
od 22. 3. 2002 do 29. 4. 2002
- Základní kapitál společnosti ve výši 1.020.000,- Kč (tj. jeden milion dvacet tisíc korun českých) se zvyšuje o částku 4.680.000,- Kč, (tj. slovy čtyři miliony šest set osmdesát tisíc korun českých) na částku 5.700.000,- Kč (tj. pět milionů sedm set tisíc korun českých) úpisem všech nových akcií ke zvýšení základního kapitálu s využitím přednostního práva jediného akcionáře JUDr. Drahomíra Šachty upsat nové akcie v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti a jejich splacením výhradně započtením peněžité pohledávky jediného akcionáře v její nominální hodnotě vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu nových akcií s tím, že upisování nad tuto částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení finanční stability společnosti a její oddlužení. Celý rozsah zvýšení základního kapitálu ve výši 4.680.000,- Kč (tj. čtyři miliony šest set osmdesát tísíc korun českých) bude proveden upsáním 468 (tj. čtyři sta šedesát osm) kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč (tj. deset tisíc korun českých) a nebudou s nimi spojena žádná zvláštní práva. Stávající akcie, jejich druh, forma, podoba a počet zůstávají nezměněny. S nově emitovanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi již vydanými. Emisní kurs upisovaných akcií bude 10.000,- Kč (tj. deset tisíc korun českých) za každou akcii. Všechny nové akcie ke zvýšení základního kapitálu upíše v souladu s ustanovením § 204a obchodního zákoníku jediný akcionář s využitím svého přednostního práva na úpis nových akcií v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti. Představenstvo společnosti je povinno doručit návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři do 14 dnů od rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti. Smlouva o upsání akcií bude uzavřena s rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta k vykonání přednostního práva jediného akcináře a tedy i k upsání všech nových akcií započne běžet 1. (tj. prvním) dnem počítaným ode dne doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií jedinému akcionáři a bude trvat 15 (tj. patnáct) dnů. Toto právo je jediný akcionář oprávněn vykonat v sídle společnosti v pracovní dny od 9.00 hod. do 17.00 hod. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu, bude možné upsat akcie ještě následující pracovní den. Splacení emisního kursu nových akcií emitovaných na zvýšení základního kapitálu výhradně započtením peněžité pohledávky jediného akcionáře vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu nových akcií emitovaných na zvýšení základního kapitálu se připouští. Umožňuje se započtení pohledávky jediného akcionáře ze Smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené mezi postupitelem Ivo Rittigem, r.č. xxxx, bydliště Praha 3, Rokycanova 279, PSČ 130 00, a postupníkem JUDr. Drahomírem Šachtou, r.č. xxxx, bydliště Praha 5, Holubova 7, PSČ 150 00, v její nominální hodnotě 4.680.000,- Kč, ze dne 1. června 2001, jejímž předmětem byla pohledávka postupitele vůči dlužníkovi - obchodní společnosti Palác Celetná, a.s. IČ: 25 63 42 41, sídlo Praha 1, Týn 12/645, PSČ 110 00, vyplývající ze Smlouvy o půjčce ze dne 1. června 1999, uzavřené mezi Ivo Rittigem, r.č. xxxx, bydliště Praha 3, Rokycanova 279, PSČ 130 00, jako věřitelem a obchodní společností Palác Celetná, a.s., IČ: 25 63 42 41, sídlo Praha 1, Týn 12/645, PSČ 110 00, jako dlužníkem. Důvodem započtení je potřeba vyřešit závazky společnosti a její oddlužení. S ohledem na to, že emisní kurs akcií emitovaných na zvýšení základního kapitálu bude splacen v plné výši výhradně započtením peněžité pohledávky jediného akcionáře vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií emitovaných na zvýšení základního kapitálu, se stanoví tato pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Návrh smlouvy o započtení, připravený společností, bude za účelem seznámení s jeho obsahem k dispozici jedinému akcionáři v sídle společnosti po dobu lhůty, stanovené k upsání akcií a k vykonání jeho přednostního práva. K uzavření smlouvy o započtení se stanoví lhůta do 15. (patnáctého) dne ode dne upsání akcií upisovatelem v sídle společnosti. Vklad na zvýšení základního kapitálu bude upisovatelem splacen dnem uzavření smlouvy o započtení mezi společností a upisovatelem a tímto dnem zaniknou i vzájemné pohledávky, které jsou předmětem tohoto započtení. Dohoda o započtení bude uzavřena s rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Nejdéle do 30 (tj. třiceti) dnů od rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu je představenstvo společnosti povinno podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu.
Kapitál
od 2. 9. 2003
Základní kapitál 7 400 000 Kč, splaceno 100 %.
od 29. 4. 2002 do 2. 9. 2003
Základní kapitál 5 700 000 Kč, splaceno 100 %.
od 22. 12. 1997 do 29. 4. 2002
Základní kapitál 1 020 000 Kč, splaceno 100 %.
od 31. 1. 2014
Kmenové akcie na jméno 10 000, počet akcií: 740.
od 2. 9. 2003 do 31. 1. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 740.
od 2. 9. 2003 do 31. 1. 2014
v listinné podobě
od 29. 4. 2002 do 2. 9. 2003
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 570.
od 29. 4. 2002 do 2. 9. 2003
v listinné podobě
od 22. 12. 1997 do 29. 4. 2002
Akcie na majitele err, počet akcií: 102.
Statutární orgán
od 13. 5. 2014
Ing. LENKA VEJVALKOVÁ - člen představenstva
Průhonice, Lipová, PSČ 252 43
den vzniku členství: 31. 3. 2014
od 18. 7. 2013 do 13. 5. 2014
Mgr. CHARLOTA ŠACHTOVÁ - člen představenstva
Praha 5 - Hlubočepy, Ke hřbitovu, PSČ 152 00
den vzniku členství: 17. 2. 2010 - 31. 3. 2014
od 28. 6. 2013 do 13. 5. 2014
JUDr. DRAHOMÍR ŠACHTA - předseda představenstva
Praha 5 - Smíchov, Radlická, PSČ 150 00
den vzniku členství: 17. 2. 2010 - 31. 3. 2014
den vzniku funkce: 17. 2. 2010 - 31. 3. 2014
od 14. 10. 2010 do 28. 6. 2013
JUDr. Drahomír Šachta - předseda představenstva
Praha 5, Radlická 663/28, PSČ 150 00
den vzniku členství: 17. 2. 2010 - 31. 3. 2014
den vzniku funkce: 17. 2. 2010 - 31. 3. 2014
od 14. 10. 2010 do 18. 7. 2013
Mgr. Charlota Šachtová - člen představenstva
Praha 5, Ke Hřbitovu 24/6, PSČ 152 00
den vzniku členství: 17. 2. 2010 - 31. 3. 2014
od 14. 10. 2010 do 13. 5. 2014
Mgr. Hana Dvorská - člen představenstva
Praha 5, Radlická 663/28, PSČ 150 00
den vzniku členství: 17. 2. 2010 - 31. 3. 2014
od 26. 9. 2006 do 14. 10. 2010
Mgr. Charlota Šachtová - člen představenstva
Praha 5, Ke Hřbitovu 24/6, PSČ 152 00
den vzniku členství: 1. 3. 2005 - 17. 2. 2010
od 22. 6. 2006 do 14. 10. 2010
JUDr. Drahomír Šachta - předseda představenstva
Praha 5, Radlická 663/28, PSČ 150 00
den vzniku členství: 24. 4. 2006 - 17. 2. 2010
den vzniku funkce: 24. 4. 2006 - 17. 2. 2010
od 17. 2. 2006 do 14. 10. 2010
Mgr. Hana Dvorská - člen představenstva
Praha 5, Radlická 663/28, PSČ 150 00
den vzniku členství: 25. 10. 2005 - 17. 2. 2010
od 18. 4. 2005 do 26. 9. 2006
Mgr. Charlota Šachtová - člen představenstva
Praha 5, Holubova 7, PSČ 150 00
den vzniku členství: 1. 3. 2005
od 25. 2. 2002 do 18. 4. 2005
Pavla Müllerová - člen
Praha 5, Trachtova 1/1129, PSČ 150 00
den vzniku funkce: 26. 7. 2001 - 1. 3. 2005
od 25. 2. 2002 do 17. 2. 2006
Martina Wellnerová - člen
Praha 6, K Brusce 7, PSČ 160 00
den vzniku funkce: 26. 7. 2001 - 25. 10. 2005
od 25. 2. 2002 do 22. 6. 2006
JUDr. Drahomír Šachta - předseda
Praha 5, Holubova 7, PSČ 150 00
den vzniku funkce: 26. 7. 2001 - 24. 4. 2006
od 22. 12. 1997 do 25. 2. 2002
Ivo Rittig - předseda
Praha 3, Rokycanova 279
od 22. 12. 1997 do 25. 2. 2002
Aleš Koc - člen
Praha 10, Kazašská 1425/8
od 22. 12. 1997 do 25. 2. 2002
Petr Kořínek - člen
Praha 8, Ledčická 668
od 28. 1. 2015
Společnost zastupuje člen představenstva samostatně
od 22. 12. 1997 do 28. 1. 2015
Za společnost jedná každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vypsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva.
Dozorčí rada
od 13. 5. 2014
Ing. MARTIN JUNEK - člen dozorčí rady
Praha - Jinonice, Souběžná I, PSČ 158 00
den vzniku členství: 31. 3. 2014
od 23. 4. 2014 do 13. 5. 2014
LENKA VEJVALKOVÁ - předseda dozorčí rady
Průhonice, Lipová, PSČ 252 43
den vzniku členství: 20. 6. 2013 - 31. 3. 2014
den vzniku funkce: 20. 6. 2013 - 31. 3. 2014
od 8. 8. 2013 do 23. 4. 2014
LENKA VEJVALKOVÁ - předseda dozorčí rady
Průhonice, Říčanská, PSČ 252 43
den vzniku členství: 20. 6. 2013 - 31. 3. 2014
den vzniku funkce: 20. 6. 2013 - 31. 3. 2014
od 8. 8. 2013 do 13. 5. 2014
MARTIN JUNEK - člen dozorčí rady
Praha 5 - Jinonice, Souběžná I, PSČ 158 00
den vzniku členství: 20. 6. 2013 - 31. 3. 2014
od 8. 8. 2013 do 13. 5. 2014
JAN LANGR - člen dozorčí rady
Jaroměř - Jakubské Předměstí, 5. května, PSČ 551 01
den vzniku členství: 20. 6. 2013 - 31. 3. 2014
od 14. 10. 2010 do 8. 8. 2013
Mgr. Marek Stubley - člen dozorčí rady
Lety, Karlštejsnká 519, PSČ 252 29
den vzniku členství: 17. 2. 2010 - 20. 6. 2013
od 14. 10. 2010 do 8. 8. 2013
Ing. Martin Junek - předseda dozorčí rady
Praha 5, Souběžná I/16, PSČ 150 00
den vzniku členství: 17. 2. 2010 - 20. 6. 2013
den vzniku funkce: 17. 2. 2010 - 20. 6. 2013
od 14. 10. 2010 do 8. 8. 2013
Mgr. Karolína Babáková - člen dozorčí rady
Plzeň, Nýřanská 36, PSČ 320 00
den vzniku členství: 17. 2. 2010 - 20. 6. 2013
od 9. 12. 2009 do 14. 10. 2010
Mgr. Marek Stubley - člen dozorčí rady
Lety, Karlštejsnká 519, PSČ 252 29
den vzniku členství: 24. 4. 2006 - 17. 2. 2010
den vzniku funkce: 24. 4. 2006 - 17. 2. 2010
od 13. 6. 2009 do 14. 10. 2010
Mgr. Karolína Babáková - člen dozorčí rady
Plzeň, Nýřanská 36, PSČ 320 00
den vzniku funkce: 24. 4. 2006 - 17. 2. 2010
od 22. 6. 2006 do 13. 6. 2009
Mgr. Karolína Hejsková - člen dozorčí rady
Plzeň, Nýřanská 36, PSČ 320 00
den vzniku funkce: 24. 4. 2006
od 22. 6. 2006 do 9. 12. 2009
Mgr. Marek Stubley - člen dozorčí rady
Přerov - Újezdec, Hlavní 15, PSČ 750 02
den vzniku členství: 24. 4. 2006
den vzniku funkce: 24. 4. 2006
od 22. 6. 2006 do 14. 10. 2010
Ing. Martin Junek - předseda dozorčí rady
Praha 5, Souběžná I/16, PSČ 150 00
den vzniku členství: 24. 4. 2006 - 17. 2. 2010
den vzniku funkce: 24. 4. 2006 - 17. 2. 2010
od 5. 8. 2003 do 22. 6. 2006
Mgr. Marek Stubley - člen
Přerov VI - Újezdec, Hlavní 15, PSČ 750 02
den vzniku členství: 2. 6. 2003 - 24. 4. 2006
od 25. 2. 2002 do 5. 8. 2003
Zuzana Větvičková - člen
Praha 4, Pod višňovkou 1704
den vzniku funkce: 26. 7. 2001 - 2. 6. 2003
od 25. 2. 2002 do 22. 6. 2006
Ing. Martin Junek - předseda
Praha 5, Souběžná I/16, PSČ 150 00
den vzniku funkce: 26. 7. 2001 - 24. 4. 2006
od 25. 2. 2002 do 22. 6. 2006
Jana Fišerová - člen
Praha 6, Kladenská 557/22
den vzniku funkce: 26. 7. 2001 - 24. 4. 2006
od 22. 12. 1997 do 25. 2. 2002
ing. Lenka Vejvalková - předseda
Průhonice, Říčanská 455
od 22. 12. 1997 do 25. 2. 2002
Hana Zoubková - člen
Praha 4, Cyprichova 704
od 22. 12. 1997 do 25. 2. 2002
Lumír Jakubíček - člen
Veselí nad Moravou, Luční 1558
Akcionáři
od 21. 5. 2014
LENKA VEJVALKOVÁ
Průhonice, Lipová, PSČ 252 43
od 21. 5. 2014
-
od 28. 6. 2013 do 21. 5. 2014
JUDr. DRAHOMÍR ŠACHTA
Praha 5 - Smíchov, Radlická, PSČ 150 00
od 26. 9. 2006 do 28. 6. 2013
JUDr. Drahomír Šachta
Praha 5, Radlická 663/28, PSČ 150 00
od 5. 8. 2003 do 26. 9. 2006
JUDr. Drahomír Šachta
Praha 5, Holubova 7, PSČ 150 00
Hodnocení firmy
-42
+
-

Vizualizace vztahů

Vizualizace zobrazuje pouze první úroveň vazeb. Pro zobrazení všech vazeb klikněte zde.

Další odkazy

Peníze.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které je dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Jde to i bez frází

24. 3. 2018 | Rozhovor | Ondřej Tůma

Jde to i bez frází

„Sportovci nejsou upocené stroje na góly, které nemají co říct,“ říká spoluzakladatel webu Bezfrází.cz František Suchan. Rozhovor o úrovni české sportovní žurnalistiky, touze rozjet vlastní projekt na internetu jako komunistickém médiu.

Očima expertů: Česko. Bankovní ráj to na pohled

23. 3. 2018 | Očima expertů | Ondřej Tůma | 2 komentáře

Očima expertů: Česko. Bankovní ráj to na pohled

Česko je pro banky ráj. V čem banky, které působí v Česku, excelují a kde mají naopak slabiny? Ptáme se odborníků ze světa peněz.

Josef Šlerka: Jak umlčet média

23. 3. 2018 | Rozhovor | Michal Kašpárek | 4 komentáře

Josef Šlerka: Jak umlčet média

Říká o sobě, že je optimista. Paradoxně i proto dal dohromady kuchařku receptů na likvidaci nezávislých médií. Aby lidé poznali, kdy je začít bránit.

Přehled příjmů a výdajů pro sociálku za rok 2017. Rady, kalkulačka, formuláře

22. 3. 2018 | Jak na to | Petra Dlouhá

Přehled příjmů a výdajů pro sociálku za rok 2017. Rady, kalkulačka, formuláře

Přehled o příjmech a výdajích pro správu sociálního zabezpečení za loňský rok se odevzdává nejpozději měsíc po daňovém přiznání. Máme pro vás čerstvé formuláře, kalkulačku i aplikaci, která přehled snadno a rychle vyplní.

Dostali jste dar? Kdy ho dárce může chtít zpátky

22. 3. 2018 | Když se řekne | Terezie Nývltová Vojáčková

Dostali jste dar? Kdy ho dárce může chtít zpátky

Možná znáte úsloví „co se dá, to se nikdy nevydá“. Neplatí vždycky. Dárce si někdy může darování rozmyslet a obdarovaný musí dar vrátit. Nebo celý či částečně zaplatit.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Iveta Pomeje Bartošová

Iveta Pomeje Bartošová

- zpěvačka

-1
+
-
2.Jiří Bartoška

Jiří Bartoška

- herec a ředitel filmového festivalu

-28
+
-
3.Karel Schwarzenberg

Karel Schwarzenberg

- šlechtic, podnikatel

-32
+
-
4.Helena Vondráčková

Helena Vondráčková

- zpěvačka

-54
+
-
5.Kateřina Neumannová

Kateřina Neumannová

- klasická lyžařka a manažerka

-147
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 146 949 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Exchange s.r.o. VIP 2 555,00 Kč
Czech Exchange 2 555,00 Kč
Broadway Change 2 560,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 565,00 Kč
MONETA Money Bank 2 615,00 Kč
Sberbank CZ 2 618,00 Kč
Expobank CZ 2 618,30 Kč
Oberbank 2 632,00 Kč
Česká spořitelna 2 660,00 Kč
ČSOB 2 655,00 Kč
Komerční banka 2 671,43 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 698,20 Kč
Raiffeisenbank 2 701,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Změna mzdového výměru
Poradna > Právní poradna > Pracovní právo > Změna mzdového výměru

Otázka: Dobrý den , jsem zaměstnaný u menší firmy a mám mzdu stanovenou výměrem. To , že může zaměstnavatel mzdový výměr měnit bez mého souhlasu vím. Podmínkou je akorát písemné oznámení této skutečnosti zaměstnanci.Můj...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.