Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

AZ Media a.s.
IČO: 25648837

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu26. 2. 1998
Obchodní firma
od 3. 4. 2004

AZ Media a.s.

od 2. 2. 1999 do 3. 4. 2004

Ateliéry Bonton Zlín,a.s.

od 26. 2. 1998 do 2. 2. 1999

Ateliéry BONTON Zlín, a.s.

Sídlo
od 16. 3. 2012 do 28. 11. 2014
Zlín, Filmová , PSČ 761 79
od 28. 12. 2011 do 16. 3. 2012
Brno, Palackého třída , PSČ 612 00
od 18. 8. 1998 do 28. 12. 2011
Zlín, Filmová 174, PSČ 761 79
od 26. 2. 1998 do 18. 8. 1998
Praha 1, U půjčovny 5, PSČ 110 00
IČO
od 26. 2. 1998

25648837

DIČ

CZ25648837

Identifikátor datové schránky:s7nczqu
Právní forma
od 26. 2. 1998
Akciová společnost
Spisová značka2871 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 28. 11. 2014
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
od 29. 10. 2012
- transformační licence k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů dle z.č.231/2001 Sb., pro program ROCK MAX se souborem technických parametrů Olomouc 103,4 MHz / 0,2 kW, Uherské Hradiště 91,2 MHz / 0,2 kW, Vsetín 95,6 MHz / 0,1 kW, Zlín 89,6 MHz / 10 kW na dobu do 10.října 2025
od 5. 11. 1999 do 29. 10. 2012
- provozování rozhlasového vysílání v pásmu VKV II na kmitočtech 89,6 MHz/10 kW ze stanoviště Zlín a 95,6 MHz/0,1 kW ze stanoviště Vsetín na dobu od 16.2.1999 do 15.2.2005
od 5. 11. 1999 do 28. 11. 2014
- výroba tepla
od 5. 11. 1999 do 28. 11. 2014
- rozvod tepla
od 5. 11. 1999 do 28. 11. 2014
- rozvod elektřiny
od 5. 11. 1999 do 28. 11. 2014
- pronájem bytových, nebytových prostor a věci movitých a nemovitých
od 31. 1. 1999
- provozování rozhlasového a televizního vysílání
od 31. 1. 1999 do 28. 11. 2014
- vzdělávací a konzultační činnost v oblasti audiovizuální a filmové tvorby
od 31. 1. 1999 do 28. 11. 2014
- výroba a prodej nenahraných nosičů zvukových nebo zvukově obrazových záznamů a prodej a půjčování nahraných zvukových a zvukově obrazových záznamů
od 31. 1. 1999 do 28. 11. 2014
- výroba audiovizuálních děl
od 31. 1. 1999 do 28. 11. 2014
- pronájem audiovizuální techniky
od 31. 1. 1999 do 28. 11. 2014
- poskytování audiovideo služeb
od 31. 1. 1999 do 28. 11. 2014
- zapůjčování techniky potřebné pro filmovou a audiovizuální tvorbu
od 31. 1. 1999 do 28. 11. 2014
- laboratorní zpracování fotografických materiálů a kinematografických materiálů
od 31. 1. 1999 do 28. 11. 2014
- výroba technických, scénických a výtvarných prostředků pro filmovou a audiovizuální tvorbu
od 31. 1. 1999 do 28. 11. 2014
- výroba a prodej kovových výrobků
od 31. 1. 1999 do 28. 11. 2014
- pořadatelství audiovizuální produkce (představení)
od 31. 1. 1999 do 28. 11. 2014
- hostinská činnost
od 31. 1. 1999 do 28. 11. 2014
- zámečnictví
od 26. 2. 1998 do 28. 11. 2014
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 26. 2. 1998 do 28. 11. 2014
- reklamní agentura
od 26. 2. 1998 do 28. 11. 2014
- zprostředkovatelská činnost v oblasti filmu
Ostatní skutečnosti
od 28. 11. 2014
- Společnost se řídí stanovami, které obsaženy v notářském zápisu NZ 1182/214, N 690/2014, sepsaného Mgr. Richardem Brázdnou, notářem v Brně ze dne 31.7.2014. Změnu stanov schválila Rada pro rozhlasové a televizní vysílání rozhodnutím ze dne 3.10.2014, č.j. STR/3525/2014 ve znění opravného usnesení ze dne 16.10.2014, č.j. STR/3593/2014.
od 19. 12. 2008 do 28. 11. 2014
- Společnost se řídí stanovami ze dne 27.11.2008.
od 7. 8. 2008 do 19. 12. 2008
- Zápis usnesení valné hromady: Valná hromada schvaluje přechod všech ostatních účastnických cených papírů obchodní společnosti AZ Media a.s., se sídlem Zlín, Filmová 174, PSČ 761 79, IČ: 256 48 837, zapsané v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2871, na hlavního akcionáře, tj. obchodní společnost S-Media a.s., se sídlem Zlín, Filmová 174, PSČ 761 79, IČ: 255 6 215, (dále jen hlavní akcionář) tak, že všechny kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve vlastnictví ostatních akcionářů o jmenovité hodn otě 500,-Kč (slovy pět set korun českých) v počtu 11.923 kusů a o jmenovité hodnotě 50,-Kč (slovy padesát korun českých) v počtu 8 kusů, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře za podmínek stanovených dle ustanovení § 183i a násl. zákona č. 513/19 91 Sb., obchodní zákoník v platném znění, přičemž vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně. Určuje se lhůta pro poskytnutí potiplnění do 20 dnů od splnění podmínek dle ustanovení § 183m, odst. 2) obchodního zákoníku. Dosavadním vlastníkům zaknihovaných účastnických cenných papírů, jako oprávněným osobám, vzniká právo na zaplacení protiplnění zápisem vlastnického práva na majetkovém účtu u Střediska cenných papírů, přičemž z protiplnění v celkové výši 59.619,-Kč (slov y padesát devět tisíc šest set devatenáct korun českých), určeného hlavním akcionářem, bude vyplacena na jednu akcii na jméno o jmenovité hodnotě 500,-Kč (slovy pět set korun českých), částka 5,-Kč (slovy pět korun českých) a na jednu akcii na jméno o jme novité hodnotě 50,-Kč (slovy padesát korun českých) bude vyplacena částka 0,50 Kč (slovy padesát haléřů českých). Přiměřenost protiplnění byla stanovena znaleckým posudkem č. 81/08 ze dne šestého května roku dva tisíce osm (06.05.2008) na ocenění akcií společnosti AZ Media a.s., vypracovaným znaleckým ústavem Ekonofin s.r.o. Hlavní akcionář přeložil doklad o složení výše protiplnění u banky Volksbank CZ, a.s. ze dne třináctého června roku dvatisíce osm (13.06.2008).
od 2. 2. 2006 do 3. 4. 2006
- Zapisuje se usnesení valné hromady společnosti ze dne 1.11.2005 o zvýšení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti se zvyšuje z dosavadní hodnoty 71,528.500,- Kč o částku 4,871.500,- Kč upsáním nových akcií na základní kapitál ve výši 76,400.000,- Kč, který bude splacen peněžitými vklady. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Společnost vydá 9.743 ks kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě, z nichž každá bude mít jmenovitou hodnotu 500,- Kč. Akcie nebudou kotované. Při zvýšení základního kapitálu mají akcionáři přednostní právo upsat všechny nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti. Při zvýšení základního kapitálu s využitím přednostního práva a) místem pro vykonání přednostního práva je kancelář sekretariátu ředitele v sídle společnosti ve Zlíně, Filmová 174, v pracovní dny v době od 9 hodin do 16 hodin; b) lhůta pro vykonání přednostního práva činí 20 (dvacet) dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku ke Krajskému soudu v Brně, přičemž upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, již je práv ní moc usnesení o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; c) počátek běhu lhůty pro vykonání přednostního práva bude akcionářům oznámen způsobem určeným pro svolání valné hromady, a to zasláním akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů vedeném Střediskem cenných papírů pořízeným pro ú čely této valné hromady; d) na každých 4.342 Kč nominální hodnoty stávajících akcií připadne jedna akcie nová. Upisovat lze pouze celé akcie. e) všechny akcie upisované s využitím přednostního práva budou akciemi kmenovými, budou mít zaknihovanou podobu a budou znít na jméno, přičemž každá bude mít jmenovitou hodnotu 500,- Kč. Akcie nebudou kotované; f) emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva činí 500,- Kč na jednu akcii; g) přednostní právo spojené s akciemi je samostatně převoditelné od rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Přednostní právo zaniká uplynutím lhůty stanovené pro jeho vykonání; h) upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií ve lhůtě patnácti dnů ode dne upsání akcií na zvláštní účet 192768xxxx, který byl za tím účelem zřízen na firmu společnosti u Komerční banky, a.s. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty předem určenému zájemci, kterým je obchodní společnost Bonton Pictures a.s., IČ 26737451, se sídlem Praha 1, Vodičkova 38/1935. Pro zvýšení základního kapitálu bez využití přednostního práva: a) místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je kancelář sekretariátu ředitele v sídle společnosti ve Zlíně, Filmová 174, v pracovní dny v době od 9 hodin do 16 hodin; b) lhůta pro vykonání práva úpisu činí 14 (čtrnáct) dnů a počne běžet následující den po doručení oznámení o započetí běhu lhůty pro upsání akcie bez využití přednostního práva, přičemž upsání akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc usn esení o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; c) počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude obchodní společnosti Bonton Pictures a.s. oznámen písemně proti potvrzení o doručení nejpozději první následující den po uplynutí lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva; d) všechny akcie upisované bez využití přednostního práva budou akciemi kmenovými, budou mít zaknihovanou podobu a budou znít na jméno, přičemž každá bude mít jmenovitou hodnotu 500,- Kč. Akcie nebudou kotované. e) emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva činí 500,- Kč na jednu akcii. Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky zájemce vůči společnosti v celkové výši 4,871.500,- Kč z právního důvodu půjčky poskytnuté hlavním akcionářem společnosti Bonton Pictures. Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku ke Krajskému soudu v Brně. Před podáním tohoto návrhu musí nastat i účinnost shora uvedené smlouvy o započtení, tedy musí d ojít ke střetu pohledávek na základě této smlouvy, a tím ke splacení celého emisního kursu. Má-li zájemce využít možnosti započtení shora uvedené pohledávky, musí společnosti doručit písemný návrh smlouvy o započtení do patnácti dnů ode dne upsání akcií. Smlouva o započtení bude mimo jiné obsahovat specifikaci pohledávky, právní důvod vzniku, počet, jmenovitou hodnotu a emisní kurs akcií, jejichž emisní kurs bude započten proti pohledávce zájemce. Nevyužije-li zájemce této připuštěné možnosti započtení shora uvedené pohledávky nebo nemá-li v době upisování vůči společnosti takovou pohledávku nebo započítávaná pohledávka je nižší než výše emisního kursu, je zájemce povinen splatit emisní kurs upsaný ch akcií či jeho část, která bude splácena peněžitým vkladem, do patnácti dnů od upsání akcií na zvláštní účet č. 192768xxxx, který je za tím účelem otevřen na jméno společnosti u Komerční banky, a.s.
od 24. 11. 2004 do 1. 6. 2005
- Zapisuje se usnesení valné hromady společnosti ze dne 11.6.2004 o snížení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti se snižuje z dosavadní hodnoty 143.057.000,- Kč (slovy: sto čtyřicet tři miliony padesát sedm tisíc korun českých) o částku 71.528.500,- Kč (slovy: sedmdesát jeden milion pět set dvacet osm tisíc pět set korun českých) na hodn otu 71.528.500,- Kč (slovy: sedmdesát jeden milion pět set dvacet osm tisíc pět set korun českých), a to úplatným snížením jmenovité hodnoty akcií z dosavadní hodnoty 1.000,- Kč (slovy: tisíc korun českých) na hodnotu 500,- Kč (slovy: pět set korun českýc h), u akcií se jmenovitou hodnotu 100,- Kč (slovy: sto korun českých) se snižuje jejich jmenovitá hodnota na 50,- Kč (slovy: padesát korun českých). Důvodem snížení základního kapitálu je jednak úhrada ztráty společnosti a jednak skutečnost, že společnost nepotřebuje tak vysoký základní kapitál, jak byl vytvořen. Po úhradě ztráty ve výši schválené valnou hromadou bude zbylá část hodnoty snížení základ ního kapitálu vyplacena akcionářům v poměru odpovídajícím počtu jimi vlastněných akcií. Představenstvo navrhuje, aby část snížení základního kapitálu ve výši 52.215.805,- Kč (slovy: padesát dva milionů dvě stě patnáct tisíc osm set pět korun českých) bylo určeno na úhradu ztrát minulých let a část snížení ve výši 19.312.695,- Kč (slovy: deva tenáct milionů tři sta dvanáct tisíc šest set devadesát pět korun českých) by představovala úplata akcionářům, to znamená na každých 100,- Kč (slovy: sto korun českých) nominální hodnoty akcií by každému akcionáři bylo ze snížení základního kapitálu vypla ceno 13,50 Kč (slovy: třináct korun českých padesát haléřů). Nárok na doplatek vzniká akcionáři dnem nabytí právní moci zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Nebude-li dohodnuto jinak, bude doplatek zaslán akcionářům poštovní poukázkou na adresu uvedenou ve výpisu ze Střediska cenných papírů k Rozhodnému dni. Po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku provede představenstvo společnosti příka z Středisku cenných papírů ke změně zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií. Společnost nemá vlastní akcie.
od 3. 4. 2004
- Smlouvou o prodeji části podniku byla s účinností od 01.01.2004 prodána část podniku Ateliéry Bonton Zlín, a.s. společnosti BONTON PLUS s.r.o.
od 28. 2. 2003
- Smlouvou o prodeji části podniku byla s účinností od 01.01.2003 prodána část podniku Ateliéry Bonton Zlín, a.s. - duplikační linka videokazet společnosti BONTON HOME VIDEO, a.s..
od 12. 6. 2002 do 28. 11. 2014
- Valná hromada společnosti přijala dne 25.10.2001 nové znění stanov, kterými se od data jejich schválení řídí.
od 13. 4. 2001
- Obchodní společnost Ateliéry BONTON Zlín, a.s., se sídlem Zlín, Filmová 174, vymazává ke dni 22.3.1999 z obchodního rejstříku vedeného dosud Krajským obchodním soudem v Praze z důvodu přenesení sídla do Zlína a tedy do obvodu Krajského soudu v Brně.
od 19. 6. 2000 do 28. 11. 2014
- Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím valné hromady konané dne 18.8.1999, čl.6.4.1. d), který zní: Se zlatou akcií jsou spojena práva: d) právo na rozhodování o zcizování, zatěžování a pronájmu majetku v hodnotě přesahující výši 10% základního jmění společnosti.
od 5. 11. 1999 do 19. 6. 2000
- Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím valné hromady konané dne 18.8.1999.
od 22. 3. 1999 do 13. 4. 2001
- Obchodní společnost Ateliéry BONTON Zlín, a.s., se sídlem Zlín, Filmová 174, se z obchodního rejstříku vedeného zdejším soudem v y m a z á v á ke dni 22.3.1999.
od 2. 2. 1999 do 19. 6. 2000
- Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím mimořádné valné hromady konané dne 28.1.1999.
od 31. 1. 1999
- Usnesením mimořádné valné hromady konané dne 30.11.1998 bylo rozhodnuto o sloučení se společnostmi: - Filmové ateliéry Zlín, a.s. se sídlem ve Zlíně, Filmová 174, IČO 42 34 09 85, - Ateliéry Zlín, a.s. se sídlem ve Zlíně, Filmová 174, IČO 46 97 86 40, a to ke dni 31.1.1999.
od 31. 1. 1999 do 19. 6. 2000
- Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém mimořádnou valnou hromadou konanou dne 30.11.1998.
od 28. 12. 1998
- Obchodní společnost Ateliéry BONTON Zlín, a.s. se sídlem ve Zlíně, Filmová 174, identifikační číslo 25 64 88 37 se z a p i s u j e do oddílu B, vložky 2871 obchodního rejstříku Krajského obchodního soudu v Brně.
Kapitál
od 3. 4. 2006
Základní kapitál 76 400 000 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 6. 2005 do 3. 4. 2006
Základní kapitál 71 528 500 Kč, splaceno 100 %.
od 14. 2. 2001 do 1. 6. 2005
Základní kapitál 143 057 000 Kč, splaceno 143 057 000 Kč.
od 18. 3. 1999 do 14. 2. 2001
Základní kapitál 143 057 000 Kč, splaceno 109 457 000 Kč.
od 31. 1. 1999 do 18. 3. 1999
Základní kapitál 143 057 000 Kč, splaceno 108 757 000 Kč.
od 26. 2. 1998 do 31. 1. 1999
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 30 %.
od 28. 11. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 76.
od 28. 11. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1.
od 19. 12. 2008 do 28. 11. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 76.
od 19. 12. 2008 do 28. 11. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1.
od 3. 4. 2006 do 19. 12. 2008
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 152 640.
od 1. 6. 2005 do 3. 4. 2006
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 142 897.
od 1. 6. 2005 do 19. 12. 2008
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 600.
od 30. 1. 2002 do 1. 6. 2005
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 142 897.
od 30. 1. 2002 do 1. 6. 2005
v zaknihované podobě.
od 31. 1. 1999 do 30. 1. 2002
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 100.
od 31. 1. 1999 do 30. 1. 2002
v listinné podobě.
od 31. 1. 1999 do 30. 1. 2002
Akcie se zvláštními právy err, počet akcií: 1.
od 31. 1. 1999 do 30. 1. 2002
v zaknihované podobě.
od 31. 1. 1999 do 30. 1. 2002
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 400.
od 31. 1. 1999 do 30. 1. 2002
v zaknihované podobě.
od 31. 1. 1999 do 30. 1. 2002
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 137 896.
od 31. 1. 1999 do 30. 1. 2002
v zaknihované podobě.
od 31. 1. 1999 do 1. 6. 2005
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 600.
od 31. 1. 1999 do 1. 6. 2005
v zaknihované podobě.
od 26. 2. 1998 do 31. 1. 1999
Akcie na jméno err, počet akcií: 100.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 28. 11. 2014
PETRA VOLFOVÁ - člen představenstva
Zlín, Obeciny X, PSČ 760 01
den vzniku členství: 16. 10. 2014
od 10. 12. 2013 do 28. 11. 2014
JUDr. MIROSLAV KYPRÝ - předseda představenstva
Holasice, Palackého, PSČ 664 61
den vzniku členství: 28. 12. 2007 - 16. 10. 2014
den vzniku funkce: 31. 1. 2008 - 16. 10. 2014
od 10. 12. 2013 do 28. 11. 2014
HANA KUČEROVÁ - člen představenstva
Zlín, Na Výsluní, PSČ 760 05
den vzniku členství: 24. 8. 2011 - 16. 10. 2014
od 10. 12. 2013 do 28. 11. 2014
PETRA VOLFOVÁ - člen představenstva
Zlín, Obeciny X, PSČ 760 01
den vzniku členství: 22. 11. 2013 - 16. 10. 2014
od 14. 11. 2013 do 10. 12. 2013
ZDENĚK SKAUNIC - člen představenstva
Vysoké Pole, , PSČ 763 25
den vzniku členství: 28. 12. 2007 - 22. 11. 2013
od 5. 10. 2011 do 10. 12. 2013
Hana Kučerová - člen představenstva
Zlín, Na výsluní, PSČ 760 05
den vzniku členství: 24. 8. 2011
od 4. 3. 2008 do 5. 10. 2011
Ing. Radoslav Bolek - člen představenstva
Zlín, Slovenská 1746, PSČ 760 01
den vzniku členství: 28. 12. 2007 - 24. 8. 2011
od 4. 3. 2008 do 14. 11. 2013
Zdeněk Skaunic - člen představenstva
Vysoké Pole, 120, PSČ 763 25
den vzniku členství: 28. 12. 2007 - 22. 11. 2013
od 4. 3. 2008 do 10. 12. 2013
JUDr. Miroslav Kyprý - předseda představenstva
Holasice, Palackého 294, PSČ 664 61
den vzniku členství: 28. 12. 2007
den vzniku funkce: 31. 1. 2008
od 6. 11. 2006 do 4. 3. 2008
JUDr. Zdeněk Kozák - předseda představenstva
Dolní Břežany - Lhota, 101, PSČ 252 41
den vzniku členství: 7. 9. 2006 - 28. 12. 2007
den vzniku funkce: 7. 10. 2006 - 28. 12. 2007
od 6. 11. 2006 do 4. 3. 2008
Zdeněk Skaunic - člen
Vysoké Pole, 120, PSČ 763 25
den vzniku členství: 7. 9. 2006 - 28. 12. 2007
od 6. 11. 2006 do 4. 3. 2008
JUDr. Andrea Chaibiová - člen představenstva
Praha 5 - Slivenec, Opálová 795, PSČ 154 00
den vzniku členství: 7. 10. 2006 - 28. 12. 2007
od 1. 6. 2005 do 6. 11. 2006
Zdeněk Skaunic - člen
Vysoké Pole, 120, PSČ 763 25
den vzniku členství: 26. 2. 1998 - 7. 9. 2006
od 18. 12. 2002 do 24. 11. 2004
Katarína Morvai - člen
Košice, Cyklistická 7, PSČ 040 01, Slovenská republika
den vzniku funkce: 2. 7. 2002
od 18. 12. 2002 do 24. 11. 2004
- V ČR bytem Praha 2, Chopinova 6.
od 12. 6. 2002 do 24. 11. 2004
Michael John Hawk - člen
Praha 1, Panská 7
den vzniku členství: 26. 2. 1998 - 11. 6. 2004
od 12. 6. 2002 do 24. 11. 2004
- nar. 28.3.1962
od 3. 5. 2002 do 6. 11. 2006
JUDr. Zdeněk Kozák - předseda představenstva
Dolní Břežany, část Lhota 101
den vzniku členství: 26. 2. 1998 - 7. 9. 2006
den vzniku funkce: 26. 2. 1998 - 7. 10. 2006
od 3. 5. 2002 do 6. 11. 2006
PhDr. Martin Kratochvíl - člen představenstva
Mnichovice, Budíkov 508
den vzniku členství: 1. 12. 1998 - 7. 9. 2006
od 30. 1. 2002 do 24. 11. 2004
Ing. Hana Tomášková - člen představenstva
Praha 6, U Střešovických hřišť 1047/4
den vzniku funkce: 3. 5. 2001
od 5. 11. 1999 do 3. 5. 2002
JUDr. Zdeněk Kozák - člen představenstva
Dolní Břežany, část Lhota 101
od 31. 1. 1999 do 30. 1. 2002
Ing. Přemysl Erben - člen představenstva
Praha 10, Dvouletky 1110/101
den vzniku funkce: 1. 12. 1998 - 3. 5. 2001
od 31. 1. 1999 do 3. 5. 2002
PhDr. Martin Kratochvíl - předseda představenstva
Mnichovice, Budíkov 508
od 31. 1. 1999 do 28. 2. 2003
Vítězslav Jandák - místopředseda představenstva
Praha 4, Paprsková 18
den vzniku členství: 1. 12. 1998 - 28. 11. 2002
den vzniku funkce: 1. 12. 1998 - 28. 11. 2002
od 31. 1. 1999 do 24. 11. 2004
Michael Kocáb - místopředseda představenstva
Praha 7, Pod havránkou 240
den vzniku členství: 1. 12. 1998 - 11. 6. 2004
od 26. 2. 1998 do 5. 11. 1999
JUDr. Zdeněk Kozák - člen
Praha 4, Hrdličkova 2189
od 26. 2. 1998 do 12. 6. 2002
Michael John Hawk - člen
Praha 2, Mánesova 74
od 26. 2. 1998 do 12. 6. 2002
- nar. 28.3.1962
od 26. 2. 1998 do 1. 6. 2005
Zdeněk Skaunic - člen
Zlín, Obeciny X/3621
den vzniku členství: 26. 2. 1998
od 28. 11. 2014
Za společnost je oprávněn jednat jediný člen představenstva.
od 16. 3. 2012 do 28. 11. 2014
Jménem společnosti jedná ve všech záležitostech představenstvo. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému, nebo podepsanému názvu společnosti připojí svůj podpis kteříkoliv dva členové představenstva společně, nebo jakýkoliv 1 zástupce spol ečnosti, zvláště k tomu písemným rozhodnutím představenstva zmocněný.
od 28. 12. 2011 do 16. 3. 2012
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. Jménem společnosti podepisuje představenstvo tak, že k vytištěné nebo jinak napsané obchodní firmě společnosti připojí člen nebo členové představenstva svůj podpis podle podpisového vzoru.
od 26. 2. 1998 do 28. 12. 2011
Jménem společnosti jedná ve všech záležitostech představenstvo. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému, nebo podepsanému názvu společnosti připojí svůj podpis kteříkoliv dva členové představenstva společně, nebo jakýkoliv 1 zástupce společnosti, zvláště k tomu písemným rozhodnutím představenstva zmocněný.
Dozorčí rada
od 3. 8. 2018
JUDr. MIROSLAV KYPRÝ - člen dozorčí rady
Pohořelice, Květinová, PSČ 691 23
den vzniku členství: 16. 10. 2014
od 28. 11. 2014 do 3. 8. 2018
JUDr. MIROSLAV KYPRÝ - člen dozorčí rady
Holasice, Palackého, PSČ 664 61
den vzniku členství: 16. 10. 2014
od 10. 12. 2013 do 28. 11. 2014
JIŘÍ PAVELKA - člen dozorčí rady
Zlín, Obeciny II, PSČ 760 01
den vzniku členství: 18. 6. 2008 - 16. 10. 2014
od 10. 12. 2013 do 28. 11. 2014
Mgr. MARTIN KOPČIL - člen dozorčí rady
Brno - Řečkovice, Žitná, PSČ 621 00
den vzniku členství: 18. 6. 2008 - 16. 10. 2014
od 10. 12. 2013 do 28. 11. 2014
MIROSLAV KYPRÝ - člen dozorčí rady
Brno - Slatina, Langrova, PSČ 627 00
den vzniku členství: 18. 6. 2008 - 16. 10. 2014
od 18. 9. 2013 do 10. 12. 2013
Mgr. MARTIN KOPČIL - člen dozorčí rady
Brno - Řečkovice, Žitná, PSČ 621 00
den vzniku členství: 18. 6. 2008
od 28. 6. 2013 do 18. 9. 2013
Mgr. MARTIN KOPČIL - člen dozorčí rady
Brno - Královo Pole, Kubešova, PSČ 612 00
den vzniku členství: 18. 6. 2008
od 4. 1. 2012 do 10. 12. 2013
Jiří Pavelka - člen dozorčí rady
Zlín, Obeciny II 3584, PSČ 760 01
den vzniku členství: 18. 6. 2008
od 28. 12. 2011 do 10. 12. 2013
Miroslav Kyprý - člen dozorčí rady
Brno - Slatina, Langrova, PSČ 627 00
den vzniku členství: 18. 6. 2008
od 7. 8. 2008 do 28. 12. 2011
Miroslav Kyprý - člen dozorčí rady
Brno - Slatina, Langrova 1337/1e, PSČ 627 00
den vzniku členství: 18. 6. 2008
od 7. 8. 2008 do 4. 1. 2012
Jiří Pavelka - člen dozorčí rady
Zlín, Obeciny 3584, PSČ 760 01
den vzniku členství: 18. 6. 2008
od 7. 8. 2008 do 28. 6. 2013
Mgr. Martin Kopčil - člen dozorčí rady
Brno, Kubešova 14, PSČ 612 00
den vzniku členství: 18. 6. 2008
od 18. 12. 2002 do 7. 8. 2008
Ing. Petr Kantner - člen
Praha 9, Fryčovická 461, PSČ 199 00
den vzniku funkce: 2. 7. 2002 - 18. 6. 2008
od 12. 6. 2002 do 7. 8. 2008
Ing. Zdeněk Štička
Černošice, Karlštejnská 252, PSČ 252 28
den vzniku členství: 26. 2. 1998 - 18. 6. 2008
den vzniku funkce: 26. 2. 1998 - 18. 6. 2008
od 12. 6. 2002 do 7. 8. 2008
Mgr. Oldřiška Rychtaříková - členka
Praha 9, Pelušková 1346, PSČ 198 00
den vzniku členství: 1. 12. 1998 - 18. 6. 2008
od 31. 1. 1999 do 12. 6. 2002
Mgr. Oldřiška Rychtaříková - členka
Praha 4, Imrychova 8812
od 26. 2. 1998 do 31. 1. 1999
JUDr. Andrea Chaibiová
Praha 2, Mánesova 78
od 26. 2. 1998 do 12. 6. 2002
Ing. Zdeněk Štička
Praha 6, Vondroušova 1210
od 26. 2. 1998 do 18. 12. 2002
Ing. Petr Pinkava
Zlín, Fabiánka 1/210, PSČ 760 01
den vzniku členství: 26. 2. 1998
den vzniku funkce: 26. 2. 1998 - 2. 7. 2002
Akcionáři
od 19. 12. 2008 do 5. 10. 2011
S - Media a.s., IČO: 25562215
Zlín, Filmová 174, PSČ 761 79
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Berete méně než kolega v Praze? Máte šanci na víc, řekl soud

6. 8. 2020 | | Petr Kučera | 3 komentáře

Berete méně než kolega v Praze? Máte šanci na víc, řekl soud

Nejvyšší soud dal naději zaměstnancům, kteří na stejné pozici v rámci jedné firmy mají nižší mzdu než jejich kolegové v Praze a dalších lépe placených regionech Česka. O důležitém rozhodnutí informuje web E15.

Odstupné při výpovědi, servis kanceláří... Co teď právník nejvíc řeší

6. 8. 2020 | | Ondřej Preuss

Odstupné při výpovědi, servis kanceláří... Co teď právník nejvíc řeší

Téměř 200 zájemců využilo od poloviny března poradnu, kterou web DostupnýAdvokát.cz spustil na pomoc s dopady pandemie Covid-19. Zakladatel služby Ondřej Preuss popisuje, jaké problémy řešili lidé při bezplatné konzultaci nejčastěji.

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus. Kromě dohodářů

5. 8. 2020 | | Petr Kučera

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus. Kromě dohodářů

Osoby samostatně výdělečně činné a společníci malých společností s ručením omezeným mohou požádat o pomoc z programu Pětadvacítka nejpozději v pátek 7. srpna.

Změny v daňovém přiznání. Co všechno je letos jinak

5. 8. 2020 | | Petr Kučera | 2 komentáře

Změny v daňovém přiznání. Co všechno je letos jinak

V polovině letních prázdnin je to pro řadu lidí už dávno vyřízená věc. Díky dvěma mimořádným odkladům se ale termín pro podání přiznání za rok 2019 teprve blíží. Připomeneme, jak na to.

Nový semafor: Omezení hrozí jenom v devíti okresech

3. 8. 2020 | | Petr Kučera

Nový semafor: Omezení hrozí jenom v devíti okresech

Ve většině okresů České republiky je teď nulové nebo zanedbatelné riziko nákazy Covid-19. Jenom v devíti okresech je nebezpečí o trochu vyšší, stále ale mírné.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 650,00 Kč
Czech Exchange 2 650,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 660,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 702,50 Kč
ČSOB 2 702,50 Kč
Komerční banka 2 713,86 Kč
Česká spořitelna 2 714,00 Kč
Expobank CZ 2 716,10 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 754,90 Kč
Raiffeisenbank 2 759,00 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 598 921 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Ivo Lukačovič

Ivo Lukačovič

- zakladatel Seznam.cz

+1
+
-
2.Jaroslav  Hřebík

Jaroslav Hřebík

- fotbalový trenér

-1
+
-
3.Karel Komárek

Karel Komárek

- miliardář, Sazka

-53
+
-
4.Pavel Tykač

Pavel Tykač

- podnikatel, jeden z nejbohatších Čechů

-58
+
-
5.Václav Klaus

Václav Klaus

- bývalý prezident

-59
+
-

Články na Heroine.cz

Vegankou v Česku? Stále se musíte smířit s nechápavými pohledy národa masožravců

Vegankou v Česku? Stále se musíte smířit s nechápavými pohledy národa masožravců

Ještě před rokem na dveřích od mého pokoje visela cedulka s nápisem: Nikomu není nic do...více

Špatné dcery, trapné matky. Mluvit o stárnutí rodičů je pořád do jisté míry tabu

Špatné dcery, trapné matky. Mluvit o stárnutí rodičů je pořád do jisté míry tabu

Dospíváme v závislosti na tom, jakých dosahujeme životních met. Někdo dospěje manželstvím...více

„Já proti vám nic nemám, ale ten Pride, ten vám škodí!“

„Já proti vám nic nemám, ale ten Pride, ten vám škodí!“

Byla jsem nervózní a nevěděla co mám čekat. Budou na nás útočit nějací náckové nebo rozlícení...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Výrobce nedokáže opravit reklamaci
Poradna > Spotřebitelská poradna > Výrobce nedokáže opravit reklamaci

Otázka: Dobrý den, rád bych se poradil, než budu situaci eskalovat dále. Notebook české značky byl velmi poruchový, dvě uznané reklamace během záruční doby, jedna vedla k výměně celého kusu. Teď, zhruba 2 měsíce...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services