Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

ASKLEPION Holding, a.s.
IČO: 25685881

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu31. 7. 1998
Obchodní firma
od 1. 1. 2014

ASKLEPION Holding, a.s.

od 31. 7. 1998 do 1. 1. 2014

Ask. Int., a.s.

Sídlo
od 31. 7. 1998 do 23. 8. 2016
Praha 2, Ke Karlovu 13, PSČ 120 00
IČO
od 31. 7. 1998

25685881

Identifikátor datové schránky:8xvcwtj
Právní forma
od 31. 7. 1998
Akciová společnost
Spisová značka5493 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 23. 8. 2016
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 31. 7. 1998 do 23. 8. 2016
- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 31. 7. 1998 do 23. 8. 2016
- Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
od 31. 7. 1998 do 23. 8. 2016
- Propagační činnost
od 31. 7. 1998 do 23. 8. 2016
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor
od 31. 7. 1998 do 23. 8. 2016
- Pronájem zdravotnické techniky
Ostatní skutečnosti
od 20. 12. 2013
- Jediný akcionář společnosti schvaluje zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Ask. Int., a.s., IČ 256 85 881, se sídlem Praha 2, Ke Karlovu 13, PSČ 120 00 (dále jen "Společnost") takto: Z důvodu kapitálového posílení Společnosti a s ohledem na potřebu zajištění hmotných podmínek pro rozvoj její činnosti se zvyšuje základní kapitál Společnosti upsáním nových akcií s tím, že emisní kurs dříve upsaných akcií je zcela splacen. Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 139 000 000,00 Kč (jedno sto třicet devět milionů korun českých), tj. z částky 1 000 000,00 Kč (jeden milion korun českých) na konečnou výši základního kapitálu 140 000 000,00 Kč (jedno sto čtyřicet milionů korun českých), a to upsáním nových akcií s tím, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno upsáním nových 13 900 (třinácti tisíc devíti set) kusů kmenových listinných akcií Společnosti znějících na jméno, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 10 000,00 Kč (deset tisíc korun českých), přičem ž všech těchto nových 13 900 (třináct tisíc devět set) kusů akcií bude splaceno peněžitým vkladem. Veškeré nové akcie Společnosti budou vydány jako nekótované. S nově upisovanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva, budou s nimi spojena stejná pr áva jako s dosud vydanými akciemi (dále jen „Nové akcie“). Jediný akcionář se vzdává přednostního práva na úpis Nových akcií Společnosti podle ustanovení § 204a odst. (7) obchodního zákoníku a upisování všech 13 900 (třináct tisíc devěti set) kusů Nových akcií bude nabídnuto předem určenému zájemci, kterým je doc . MUDr. Roman Šmucler, CSc., nar. 08. 07. 1969, bytem Nerudova 240/33, 118 00 Praha 1 - Malá Strana (dále jen „Předem určený zájemce“ či "Upisovatel"). Předem určený zájemce upíše všech 13 900 (třináct tisíc devět set) kusů Nových akcií, a to ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností (dále jen „Smlouva o upsání akcií“) ve lhůtě 15 dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí je diného akcionáře o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku v souladu s ustanovením § 204 (3) obchodního zákoníku. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň určení počtu, druhu, formy, podoby, jmenovité hodnoty akcií, výši emisn ího kursu a lhůtu jeho splacení, přičemž podpisy musí být úředně ověřeny. Rozvazovací podmínkou úpisu akcií je v souladu s § 203 odst. 4 obchodního zákoníku právní moc rozhodnutí Městského soudu v Praze jako příslušeného rejstříkového soudu o zamítnutí ná vrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. Místem pro úpis akcií bude sídlo Společnosti, tj. adresa Ke Karlovu 13, 120 00 Praha 2. Emisní kurs Nových akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě, tj. u každé Nové akcie částce ve výši 10 000,00 Kč (deset tisíc korun českých) a lze jej splatit výhradně peněžitým vkladem. Peněžitý vklad je Upisovatel povinen splatit započtením peněžitých poh ledávek doc. MUDr. Romana Šmuclera, CSc., za Společností proti pohledávce Společnosti za doc. MUDr. Romanem Šmuclerem, CSc., na splacení emisního kursu Nových akcií. Pohledávky jediného akcionáře Společnosti, doc. MUDr. Romana Šmuclera, CSc., za Společnos tí jsou specifikovány takto: Pohledávka 1: Věřitel: doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., nar. 08. 07. 1969, bytem Nerudova 240/33, 118 00 Praha 1 - Malá Strana, Dlužník: Ask. Int., a.s., IČ 256 85 881, se sídlem Ke Karlovu 13, 120 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5493, Pohledávka ve výši: 6 247 000,00 Kč (šest milionů dvě stě čtyřicet sedm tisíc korun českých), Právní důvod: pohledávka z titulu smlouvy o převodu obchodního podílu v obchodní společnosti Asklepion - Trade, s.r.o., IČ 256 61 078, se sídlem Londýnská 160/39, 120 21 Praha 2 uzavřené dne 5. prosince 2013 mezi doc. MUDr. Romanem Šmuclerem, CSc., jako p řevodcem a Společností jako nabyvatelem (dále jen „Pohledávka 1“). Pohledávka 2: Věřitel: doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., nar. 08. 07. 1969, bytem Nerudova 240/33, 118 00 Praha 1 - Malá Strana, Dlužník: Ask. Int., a.s., IČ 256 85 881, se sídlem Ke Karlovu 13, 120 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5493, Pohledávka ve výši: 242 866 000,00 Kč (dvě stě čtyřicet dva milionů osm set šedesát šest tisíc korun českých), Právní důvod: pohledávka z titulu smlouvy o převodu obchodního podílu v obchodní společnosti ASKLEPION - Lasercentrum Praha, s.r.o., IČ 250 68 393, se sídlem Londýnská 160/39, 120 21 Praha 2 uzavřené dne 5. prosince 2013 mezi doc. MUDr. Romanem Šmuclerem, CSc., jako převodcem a Společností jako nabyvatelem (dále jen „Pohledávka 2“). Emisní kurs Nových akcií, tedy částku ve výši 139 000 000,00 Kč (jedno sto třicet devět milionů korun českých) splatí Předem určený zájemce dnem uzavření smlouvy o započtení vzájemných pohledávek (dále jen „Smlouva o započtení“) mezi doc. MUDr . Romanem Šmuclerem, CSc., a Společností. Společnost zašle Předem určenému zájemci návrh Smlouvy o započtení, opatřený podpisem osob oprávněných jednat jménem Společnosti nejpozději do 1 (jednoho) měsíce ode dne upsání Nových akcií, a Předem určený zájemc e je povinen Smlouvu o započtení uzavřít nejpozději do 1 (jednoho) měsíce ode dne doručení návrhu Smlouvy o započtení tak, že v uvedené lhůtě doručí Společnosti podepsanou Smlouvu o započtení do sídla Společnosti.
Kapitál
od 8. 1. 2014
Základní kapitál 140 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 4. 5. 2010 do 8. 1. 2014
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 31. 7. 1998 do 4. 5. 2010
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 30 %.
od 23. 8. 2016
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 12 600.
od 23. 8. 2016
Vydané jako Akcie A ve smyslu článku V. "Akcie" stanov společnosti, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti. Převoditelnost Akcií A je omezena tím, že je podmíněna předchozím souhlasem valné hromady společnosti.
od 23. 8. 2016
Akcie na jméno 10 000, počet akcií: 1 400.
od 23. 8. 2016
Vydané jako Akcie B ve smyslu článku V. "Akcie" stanov společnosti, s nimiž jsou spojena práva a povinnosti jako s Akciemi A, s výjimkou hlasovacího práva na valné hromadě společnosti, které s Akciemi B spojeno není. Převoditelnost Akcií B je omezena tím, že je podmíněna předchozím souhlasem valné hromady společnosti.
od 8. 1. 2014 do 23. 8. 2016
Akcie na jméno 10 000, počet akcií: 13 900.
od 8. 1. 2014 do 23. 8. 2016
Převoditelnost akcií je omezena tím, že je podmíněna předchozím souhlasem valné hromady společnosti.
od 1. 1. 2014 do 23. 8. 2016
Akcie na jméno err, počet akcií: 100.
od 1. 1. 2014 do 23. 8. 2016
Převoditelnost akcií je omezena tím, že je podmíněna předchozím souhlasem valné hromady společnosti.
od 31. 7. 1998 do 1. 1. 2014
Akcie na majitele err, počet akcií: 100.
od 31. 7. 1998 do 1. 1. 2014
listinná podoba
Statutární orgán
od 6. 1. 2018
MUDr. ROMAN ŠMUCLER
Praha - Hradčany, Pohořelec, PSČ 118 00
od 18. 2. 2015 do 6. 1. 2018
MUDr. ROMAN ŠMUCLER
Praha - Josefov, Pařížská, PSČ 110 00
od 5. 12. 2014 do 18. 2. 2015
MUDr. ROMAN ŠMUCLER
Praha 1 - Josefov, Pařížská, PSČ 110 00
od 28. 6. 2013 do 5. 12. 2014
MUDr. ROMAN ŠMUCLER - předseda představenstva
Praha 1 - Malá Strana, Nerudova, PSČ 118 00
od 4. 5. 2010 do 28. 6. 2013
MUDr. Roman Šmucler - předseda představenstva
Praha 5 - Hlubočepy, Barrandovská, PSČ 152 00
od 4. 5. 2010 do 1. 1. 2014
Karel Šmucler - člen představenstva
Praha 4 - Nusle, Zdaru, PSČ 140 00
den vzniku členství: 22. 2. 2010 - 31. 12. 2013
od 31. 7. 1998 do 4. 5. 2010
MUDr. Roman Šmucler - předseda představenstva
Praha 4, Brandlova 1560, PSČ 149 00
od 31. 7. 1998 do 4. 5. 2010
Ing. Jaromír Burián - člen představenstva
Praha 10, Pod valem 324, PSČ 102 00
od 31. 7. 1998 do 1. 1. 2014
Ing. Jan Marek - člen představenstva
Praha 4, V průčelí 1648, PSČ 149 00
od 23. 8. 2016
Za společnost jedná a podepisuje člen představenstva samostatně.
od 1. 1. 2014 do 23. 8. 2016
Jménem společnosti jedná a podepisuje člen (předseda) představenstva samostatně.
od 31. 7. 1998 do 1. 1. 2014
Za společnost jednají a podepisují vždy společně alespoň dva členové představenstva nebo samostatně předseda představenstva. Za společnost se podepisuje tak, že oprávněná osoba připojí k vytištěnému či napsanému obchodnímu jménu společnosti svůj podpis.
Dozorčí rada
od 20. 12. 2013
KAREL ZVONÍČEK - člen dozorčí rady
Praha - Libeň, Čihákova, PSČ 190 00
den vzniku členství: 2. 12. 2013
od 4. 5. 2010 do 20. 12. 2013
PhDr. Libuše Šmuclerová - člen dozorčí rady
Praha 5 - Hlubočepy, Barrandovská, PSČ 152 00
den vzniku členství: 22. 2. 2010 - 31. 5. 2013
od 4. 5. 2010 do 1. 1. 2014
Zdenka Šmuclerová - člen dozorčí rady
Praha 4 - Nusle, Zdaru, PSČ 140 00
den vzniku členství: 22. 2. 2010 - 31. 12. 2013
od 31. 7. 1998 do 4. 5. 2010
Nataša Buriánová - člen dozorčí rady
Praha 4, Benkova 1649/17, PSČ 140 00
od 31. 7. 1998 do 4. 5. 2010
Martin Burián - člen dozorčí rady
Praha 10, Pampelišková 2013/8, PSČ 100 00
od 31. 7. 1998 do 20. 12. 2013
Ing. Pavel Valach - předseda dozorčí rady
Praha 10, Jabloňová 102, PSČ 106 00
Akcionáři
od 6. 1. 2018
ROMAN ŠMUCLER
Praha - Hradčany, Pohořelec, PSČ 118 00
od 18. 2. 2015 do 6. 1. 2018
ROMAN ŠMUCLER
Praha - Josefov, Pařížská, PSČ 110 00
od 5. 12. 2014 do 18. 2. 2015
ROMAN ŠMUCLER
Praha 1 - Josefov, Pařížská, PSČ 110 00
od 20. 12. 2013 do 5. 12. 2014
ROMAN ŠMUCLER
Praha 1 - Malá Strana, Nerudova, PSČ 118 00
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

BudgetBakers chystají novou aplikaci. Do Wallet se zapojí všechny banky

26. 7. 2019 | | Petra Jaroměřská

BudgetBakers chystají novou aplikaci. Do Wallet se zapojí všechny banky

Podnikáte? Jsou vaši spolupracovníci dostatečně efektivní? Nebude váš byznys potřebovat během půl roku financování? I to umí zhodnotit nová aplikace s názvem Board z dílny české fintechové společnosti BudgetBakers. „Na trh ji uvedeme ještě během léta,“ říká její výkonný ředitel Michal Kratochvíl.

Zlevni jízdné, zabij konzum na vsi

9. 6. 2019 | | Adam Páleníček | 34 komentářů

Zlevni jízdné, zabij konzum na vsi

Jízdné skoro zadarmo, to nejsou jen stovky a tisíce šťastných seniorů a studentů, kteří teď můžou brázdit Českem a nemyslet na to, kolik jim cinká v kapse. Dotované jízdenky můžou taky být po EET další hřebíček do rakve některých malých živností.

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

7. 6. 2019 | | Petr Kučera | 43 komentářů

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

Další vlna elektronické evidence tržeb má zelenou. Vládní koalice odmítla většinu opozičních zlepšováků. Láká na nižší DPH a úlevu pro drobné podnikatele.

Můžu vystavit fakturu, i když nejsem podnikatel? Poradíme

30. 5. 2019 | | Šárka Pelikánová | 10 komentářů

 Můžu vystavit fakturu, i když nejsem podnikatel? Poradíme

Chtěli jste si jenom výjimečně přivydělat. A najednou po vás někdo chce fakturu. Co s tím?

Můžeme dělat stejně dobrá vína jako ve Francii

25. 5. 2019 | | Ondřej Tůma

Můžeme dělat stejně dobrá vína jako ve Francii

„Autentisté nejedou na jistotu, neřeší všechno postřiky a pytli s pochybným práškem, co pak končí v nás konzumentech a v půdě,“ říká v obsáhlém rozhovoru o víně Bogdan Trojak.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 590,00 Kč
Broadway Change 2 590,00 Kč
Czech Exchange 2 595,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 600,00 Kč
Česká spořitelna 2 650,00 Kč
Komerční banka 2 656,10 Kč
Expobank CZ 2 657,40 Kč
Sberbank CZ 2 670,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 708,50 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  10 767 868 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Jiří Pomeje

Jiří Pomeje

- herec a producent, bývalý manžel zpěvačky Ivety Bartošové

+3
+
-
2.Martin Michal

Martin Michal

- podnikatel a manžel zpěvačky Heleny Vondráčkové

-12
+
-
3.Leoš Mareš

Leoš Mareš

- moderátor

-19
+
-
4.Miroslav Pelta

Miroslav Pelta

- podnikatel a majitel fotbalového klubu z Jablonce nad Nisou

-80
+
-
5.Václav Kočka

Václav Kočka

- podnikatel, provozovatel Matějské pouti

-118
+
-

Články na Heroine.cz

Bylo nebylo v Hollywoodu aneb jak mluvit o novém Tarantinovi…

Bylo nebylo v Hollywoodu aneb jak mluvit o novém Tarantinovi…

...a vypadat chytře ve sportbaru i hipsterkavárně v sedmi otázkách a odpovědích.

Jeho dokonalé tělo. Dočkáme se i mužského hnutí tělesné pozitivity?

Jeho dokonalé tělo. Dočkáme se i mužského hnutí tělesné pozitivity?

Člověk stojí před zrcadlem a užírá se, že je moc tlustý, hubený, neforemný, má málo svalů...více

Socioložka Kateřina Nedbálková. „Žena a zločin nejde dohromady.“

Socioložka Kateřina Nedbálková. „Žena a zločin nejde dohromady.“

Kateřina Nedbálková umí psát vědecké texty, které uhranou i neakademiky. V ženských věznicích...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Odpady
Poradna > Poradna při finanční tísni > Odpady

Otázka: Dobrý den. Dnes jsem obdržel dopis z magistrátu města s informací o poplatku za komunální odpad. Upozorňuji že to je první informace za celou dobu. A začíná dnem 25.04.2002 a končí 21.03.2019 a dle jejich...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services