MAXI-TIP a.s., IČO: 25689053 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti MAXI-TIP a.s. Údaje byly staženy 24. 6. 2022 z datové služby justice.cz dle IČO 25689053. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 25689053 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu19. 8. 1998
Obchodní firma
od 19. 8. 1998

MAXI-TIP a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 23. 2. 2017
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Hlavní město Praha
Obec: Praha
Část obce: Stodůlky
Ulice: Jeremiášova
Adresní místo: Jeremiášova 947/16
PSČ: 15500
od 12. 6. 2003 do 23. 2. 2017
Přerov, Přerov I-Město, Na odpoledni 1042/19, PSČ 750 02
od 18. 4. 2002 do 12. 6. 2003
Přerov, Přerov I - Město, gen. Janouška 2854/2, PSČ 750 02
od 21. 3. 2000 do 18. 4. 2002
Přerov, gen. Janouška 2, PSČ 750 02
od 19. 8. 1998 do 21. 3. 2000
Kostelec nad Černými Lesy, Pražská 110
IČO
od 19. 8. 1998

25689053

DIČ

CZ25689053

Identifikátor datové schránky:4zge444
Právní forma
od 19. 8. 1998
Akciová společnost
Spisová značka5512 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 28. 7. 2010 do 22. 6. 2022
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 15. 6. 2002 do 28. 7. 2010
- velkoobchod
od 15. 6. 2002 do 28. 7. 2010
- specializovaný maloobchod
od 15. 6. 2002 do 28. 7. 2010
- reklamní činnost a marketing
od 15. 6. 2002 do 28. 7. 2010
- realitní činnost
od 15. 6. 2002 do 28. 7. 2010
- zprostředkování služeb
od 6. 10. 1998 do 22. 6. 2022
- provozování kurzových sázek
od 19. 8. 1998 do 15. 6. 2002
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 19. 8. 1998 do 15. 6. 2002
- reklamní činnost
Ostatní skutečnosti
od 14. 2. 2020
- Převoditelnost akcií je omezena. Ke každému převodu akcií je potřebný předchozí souhlas představenstva. To neplatí pro převodu akcií mezi stávajícími akcionáři kdy není převoditelnost akcií omezena Pokud představenstvo odmítne ve lhůtě třiceti (30)dnů od doručení výzvy akcionáře souhlas udělit, je společnost povinna akcie od akcionáře odkoupit nejpozději do šedesáti (60)dnů za: a) cenu uvedenou ve výzvě nebo b) za cenu rovnající se desetinásobku průměru čistého zisku společnosti za poslední dvě účetní obd obí vykázané v účetní závěrce společnosti ověřené auditorem a vynásobené poměrem mezi jmenovitou hodnotou převáděných akcií a základním kapitálem společnosti, minimálně však za cenu rovnající se 1/1000 (slovy: jedna tisícina) nominální hodnoty všech převá děných akcií, c) přičemž právo volby patří společnosti. Jiným způsobem, než je uvedeno výše, převoditelnost akcií stanovami omezena není.
od 14. 2. 2020
- Valná hromada společnosti MAXI-TIP a.s. rozhodla dne 7.2.2020 o zvýšení základního kapitálu takto: Základní kapitál společnosti MAXI-TIP a.s. ve výši 120.000.000,- Kč se zvyšuje až o částku 30.000.000,- Kč, tedy až na částku 150.000.000,- Kč s tím, že upisování akcií nad tuto částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Připouští se upisování akcií pod částku maximálního navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, přičemž za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno až 30.000 kusů nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč se zvláštními právy. Všechny tyto akcie budou vydány jako cenné papíry a nikoliv jako zaknihované cenné papíry; emisní kurs upisovaných akcií bude shodný s jejich jmenovitou hodnotou a bude tedy roven částce 1.000,- Kč za jednu akcii, tedy celkem až částce 30.000.000,- Kč. S akciemi upsanými ke zvýš ení základního kapitálu budou spojena následující zvláštní práva: (i) s jednou akcií o nominální hodnotě 1.000,- Kč bude spojeno 6 hlasů; a (ii) s jednou akcií o nominální hodnotě 1.000,- Kč bude spojen šestinásobný podíl na zisku, který bude určen valnou hromadou Společnosti k vyplacení akcionářům. Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle ust. § 480 až § 483 ZOK. Stávající akcionáři mají přednostní právo na upsání nových akcií, a to v rozsahu svých podílů ve smyslu ustanovení § 484 ZOK. Přednostní právo lze vykonat do čtrnácti (14) dnů od přijetí tohoto usnesení, respektive ode dne doručení tohoto usnesení akcioná ři, který nebyl přítomný na valné hromadě Společnosti, v sídle Společnosti. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč lze upsat 250 ks nových akcií o jmenovité hodnotě 1.000 Kč. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100.000 Kč lze u psat 25 ks nových akcií o jmenovité hodnotě 1.000 Kč. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 50.000 Kč lze upsat 12,5 ks nových akcií o jmenovité hodnotě 1.000 Kč. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000 Kč lze upsat 0,25 ks nových akcií o jmenovité hodnotě 1.000 Kč. Akcionáři berou na vědomí, že lze upisovat pouze celé akcie. Emisní kurs akcií, které lze upsat s využitím přednostního práva činí 1.000 Kč na jednu akcii. Akcionáři jsou povinni uhradit emisní kurs akcií v plné výši. S využi tím přednostního práva lze upsat nejvýše 30.000 kusů kmenových akcií Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 1.000 Kč každé akcie. Akcie, které neupsal akcionář s využitím přednostního práva úpisu v rozsahu jeho podílu, mohou v druhém kole upsat ostatní akcionáři, a to v poměru dle svých podílů na základním kapitálu a hlasovacích právech ve Společnosti. Tito akcionáři jsou povinni oznámit uplatnění svého přednostního práva Společnosti nejpozději do dvaceti jedna (21) dnů od přijetí tohoto usnesení. V pří padě zmeškání lhůty dle předchozí věty nebudou akcie upsány žádným akcionářem. V případě že nebudou upsány akcie Společnosti až do maximální částky zvýšení základního kapitálu (tj. do částky 30.000.000,- Kč), zvýší se základní kapitál Společnosti jen v rozsahu skutečně upsaných akcií. Emisní kurs nově upisovaných akcií bude splacen v penězích ve lhůtě jednoho (1) měsíce od přijetí tohoto usnesení, a to převodem na bankovní účet č. ú.: 158438408 vedený u ČSOB (0300)."
od 23. 2. 2017 do 14. 2. 2020
- Převoditelnost akcií je omezena. Ke každému převodu akcií je potřebný předchozí souhlas představenstva. Pokud představenstvo odmítne ve lhůtě třiceti (30)dnů od doručení výzvy akcionáře souhlas udělit, je společnost povinna akcie od akcionáře odkoupit nej později do šedesáti (60)dnů za: a) cenu uvedenou ve výzvě nebo b) za cenu rovnající se desetinásobku průměru čistého zisku společnosti za poslední dvě účetní období vykázané v účetní závěrce společnosti ověřené auditorem a vynásobené poměrem mezi jmenovitou hodnotou převáděných akcií a základním kapitálem společnosti , minimálně však za cenu rovnající se 1/1000 (slovy: jedna tisícina) nominální hodnoty všech převáděných akcií, c) přičemž právo volby patří společnosti. Jiným způsobem, než je uvedeno výše, převoditelnost akcií stanovami omezena není.
od 14. 10. 2015
- Valná hromada společnosti MAXI-TIP a.s. dne 29.9.2015 přijala následující rozhodnutí (usnesení) o zvýšení základního kapitálu dle ust. § 475 a násl. zákona o obchodních korporacích: 1) Základní kapitál společnosti MAXI-TIP a.s. ve výši 100.000.000,- Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých) se zvyšuje o částku ve výši 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých) na částku ve výši 120.000.000,- Kč (slovy: jedno sto dvacet m ilionů korun českých) s tím, že upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2) Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, přičemž za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno: - 20 ks (slovy: dvacet kusů) nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých); všechny tyto akcie budou vydány jako cenné papíry a nikoliv jako zaknihované cenné papíry; emisní kurs upisova ných akcií bude shodný s jejich jmenovitou hodnotou a bude tedy roven částce 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) za jednu akcii, tedy celkem částce 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých). 3) Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle ust. § 480 až § 483 zákona o obchodních korporacích. 4) Přednostní právo stávajících akcionářů na upsání nových akcií se neuplatní, neboť všichni akcionáři se svého přednostního práva na upsání nových akcií v souladu s ust. § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích vzdali. 5) Všechny akcie na zvýšení základního kapitálu budou upsány společností NIKE SÁZKY CZ 2 s.r.o., se sídlem v Ostravě, Jurečkova 1812/16, Moravská Ostrava, 702 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 63609, IČ: 044 32 193, a to jako předem určeným zájemcem dle ust. § 479 zákona o obchodních korporacích. 6) Upisovací lhůta je pět (slovy: pět) dnů ode dne přijetí rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu. 7) Emisní kurs všech nově upsaných akcií upisovatel (předem určený zájemce) splatí v penězích nejpozději do 15 (slovy: patnácti) pracovních dnů od úpisu akcií, když úpisem akcií se rozumí uzavření smlouvy o úpisu akcií mezi upisovatelem (předem určeným zá jemcem) a společností dle ust. § 479 zákona o obchodních korporacích, a to převodem na účet společnosti MAXI-TIP a.s., vedený u Československé obchodní banky, a.s., č. účtu 265xxxx, název účtu MAXI-TIP a.s., IBAN CZ98 0300 0000 0002 6515 3838, BIC (SWIFT) CEKOCZPP.
od 14. 10. 2015 do 23. 2. 2017
- Převoditelnost akcií je omezena. Stanovy omezují převoditelnost akcií spočívající v tom, že akcionáři mají vůči sobě navzájem předkupní právo k převáděným akciím. Toto předkupní právo neplatí při převodu akcií na osoby blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2 012 Sb, občanského zákoníku nebo mezi ovládanou a ovládající osobou podle § 74 a násl. zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen zákon o obchodních korporacích) a mezi osobami v rámci koncernu ve smyslu § 79 a násl. zákona o obchodních korporacích. Akcionář, jenž má zájem své akcie převést, je povinen nabídnout akcie přednostně jiným akcionářům. Akcionář je povinen doručit písemnou nabídku k odkupu akcií představenstvu, které je povinno ji do 20-ti (slovy: d vaceti) dnů ode dne obdržení zaslat v písemné podobě na adresu akcionářů, uvedenou v seznamu akcionářů. Písemná výzva bude obsahovat označení osoby, které chce akcionář prodat akcie a cenu za kterou mají být akcie prodány. Není-li do 30-ti (slovy: třiceti) dnů ode dne doručení nabídky k odkupu akcií akcionářem písemně vyjádřen zájem o nákup akcií, předpokládá se, že akcionář nemá zájem využít předkupního práva. Toto písemné vyjádření musí být v této lhůtě doručeno na adresu sídla společnosti. Teprve v případě, kdy akcionáři nevyužijí předkupního práva, je akcionář oprávněn převést akcie na třetí osobu a za cenu uvedenou ve výzvě. Předkupní právo může využít kterýkoliv z akcionářů společnosti nebo více akcionářů a to pouze ke všem převáděným akciím uvedeným ve výzvě. Pokud se příslušný akcionář - převodce a akcionář - nabyvatel nedohodnou jinak, má akcionář právo nabýt akcie za: a) cenu uvedenou ve výzvě nebo b) za cenu rovnající se desetinásobku průměru čistého zisku společnosti za poslední dvě účetní období vykázané v účetní závěrce společnosti ověřené auditorem a vynásobené poměrem mezi jmenovitou hodnotou převáděných akcií a základním kapitálem společnosti , minimálně však za cenu rovnající se 1/1000 (slovy: jedna tisícina) nominální hodnoty všech převáděných akcií, c) přičemž právo volby patří akcionáři - nabyvateli. Pokud předkupní právo uplatní více akcionářů, bude mít každý z těchto akcionářů právo na nabytí akcií v rozsahu jeho podílu, pokud se tito akcionáři nedohodnou jinak. Pokud by na základě tohoto postupu nemohly být rozděleny všechny akcie bez toho, aby ned ošlo k dělení jejich jmenovité hodnoty, budou akcie rozděleny tak, aby akcionář, který má akcie o větší jmenovité hodnotě, nabyl akcii nebo akcie, u kterých by muselo dojít k dělení jmenovité hodnoty. Kupní cena bude rozdělena mezi tyto akcionáře v poměru jimi nabytých akcií.
od 12. 5. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 12. 5. 2014 do 14. 10. 2015
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 12. 5. 2014 do 14. 10. 2015
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 1. 11. 2012 do 26. 11. 2012
- Valná hromada společnosti MAXI-TIP a.s., IČ: 25689053 rozhodla dne 29.10.2012 o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií: Základní kapitál společnosti MAXI-TIP a.s. se zvyšuje takto: Rozsah zvýšení základního kapitálu 1. Společnost zvyšuje svůj základní kapitál. Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení finanční stability společnosti, upevnění pozice na trhu a splnění zákonných požadavků na výši základního kapitálu provozovatele loterií a jiných podobných her. 2. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 80 000 000,00 Kč (slovy: osmdesát milionů korun českých), tedy z výše 20 000 000,00 Kč (slovy: dvacet milionů korun českých) na novou výši 100 000 000,00 Kč (slovy: sto milionů korun českých), a to úpise m nových akcií bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Nové akcie 3. Ke zvýšení základního kapitálu bude upisováno celkem 80 (slovy: osmdesát) kusů nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 000,00 Kč (slovy: jeden milion korun českých) znějících na jméno v listinné podobě, které nebudou přijaty k obch odování na evropském regulovaném trhu ani zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu. Emisní kurs 4. Emisní kurs každé jedné nově upisované akcie činí 1 000 000,00 Kč (slovy: jeden milion korun českých). Emisní kurs bude splácen peněžitými vklady. Přednostní právo 5. Všichni akcionáři společnosti se svého přednostního práva na úpis nových akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu vzdali a údaje dle § 203 odstavec 2 písmeno c) obchodního zákoníku se proto neuvádí. Akcie neupsané s využitím přednostního práva 6. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty předem určenému zájemci, a to Luboru Dědičovi, nar. 9.2.1974, bytem Praha - Chodov, Podjavorinské 1597/4, 149 00. Tomuto zájemci bude nabídnuto k upsání všech 80 (slovy: osmdesá t) kusů nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 000,00 Kč (slovy: jeden milion korun českých) znějících na jméno v listinné podobě, které nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu ani zahraničním trhu obdobném regulo vanému trhu. 7. Předem určený zájemce bude upisovat akcie na základě písemné smlouvy o upsání akcií, která musí obsahovat náležitosti dle § 205 odstavec 3 obchodního zákoníku a musí být vázána na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Podpisy na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. Lhůta pro úpis akcií bude činit 14 (čtrnáct) dnů a počíná běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií představenstvem společnosti předem určenému zájemci. Počátek běhu lhůty k upisování akcií a emisní kurs upisovaných akcií bude předem určenému zájemci oznámen doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, který je představenstvo spole čnosti povinno odeslat upisovateli do 7 (sedmi) dnů po podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 8. Místo pro úpis akcií je sídlo společnosti MAXI-TIP a.s. - tj. Přerov, Přerov I-Město, Na Odpoledni 1042/19, PSČ 750 02. 9. Upisovatel je povinen splatit 30 % (třicet procent) emisního kursu jím upsaných akcií nejpozději do 2 (dvou) měsíců ode dne úpisu akcií a zbytek emisního kursu těchto akcií pak do 1 (jednoho) roku od zápisu zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhod nutí do obchodního rejstříku. Emisní kurs upsaných akcií je upisovatel povinen splatit na zvláštní účet společnosti MAXI-TIP a.s. zřízený pro tento účel u Komerční banky, a.s. pod číslem 107-3742xxxx, vyjma části emisního kursu, která bude splacena v důsledku započtení. 10. Připouští se, aby na část pohledávky společnosti MAXI-TIP a.s. vůči upisovateli Luboru Dědičovi, nar. 9.2.1974, bytem Praha - Chodov, Podjavorinské 1597/4, 149 00 na splacení emisního kursu akcií upisovaných dle tohoto rozhodnutí ve výši 17 300 000,00 Kč (slovy sedmnáct milionů tři sta tisíc korun českých), která společnosti MAXI-TIP a.s. vznikne úpisem akcií ke zvýšení základního kapitálu tímto upisovatelem v souladu s tímto rozhodnutím, byly započteny pohledávky tohoto upisovatele za společností MAX I-TIP a.s. v souhrnné výši 17 300 000,00 Kč (slovy sedmnáct milionů tři sta tisíc korun českých), a to: a. pohledávka ve výši 3 300 000,00 Kč (slovy tři miliony tři sta tisíc korun českých) na splacení jistiny úvěru poskytnutého dle smlouvy o úvěru ze dne 21.1.2009 a dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru ze dne 8.9.2009 Mgr. Zuzanou Kotíkovou, nar. 28.10.1962, kd y půjčená částka byla společností obdržena na bankovní účet dne 8.9.2009; tuto pohledávku postoupila Mgr. Zuzana Kotíková smlouvou o postoupení pohledávek ze dne 19.10.2010 na JUDr. Jiřího Nováka, nar. 11.4.1950, který pohledávku dále postoupil smlouvou o postoupení pohledávek ze dne 21.9.2012 na pana Lubora Dědiče, nar. 9.2.1974 b. pohledávka ve výši 10 000 000,00 Kč (slovy deset milionů korun českých) na splacení jistiny úvěru poskytnutého dle smlouvy o úvěru ze dne 8.9.2009 JUDr. Jiřím Novákem, nar. 11.4.1950, kdy půjčená částka byla společností obdržena na bankovní účet dne 1 1.9.2009; tuto pohledávku postoupil JUDr. Jiří Novák smlouvou o postoupení pohledávek ze dne 21.9.2012 na pana Lubora Dědiče, nar. 9.2.1974 c. pohledávka ve výši 600 000,00 Kč (slovy šest set tisíc korun českých) na splacení jistiny půjčky poskytnuté dle smlouvy o půjčce ze dne 4.2.2010 JUDr. Jiřím Novákem, nar. 11.4.1950, kdy půjčená částka byla společností obdržena na bankovní účet dne 4.2. 2010; tuto pohledávku postoupil JUDr. Jiří Novák smlouvou o postoupení pohledávek ze dne 21.9.2012 na pana Lubora Dědiče, nar. 9.2.1974 d. pohledávka ve výši 1 200 000,00 Kč (slovy milion dvě stě tisíc korun českých) na splacení jistiny půjčky poskytnuté dle smlouvy o půjčce ze dne 3.5.2010 JUDr. Jiřím Novákem, nar. 11.4.1950, kdy půjčená částka byla společností obdržena na bankovní účet dne 3.5.2010; tuto pohledávku postoupil JUDr. Jiří Novák smlouvou o postoupení pohledávek ze dne 21.9.2012 na pana Lubora Dědiče, nar. 9.2.1974 e. pohledávka ve výši 400 000,00 Kč (slovy čtyři sta tisíc korun českých) na splacení jistiny půjčky poskytnuté dle smlouvy o půjčce ze dne 26.6.2012 JUDr. Jiřím Novákem, nar. 11.4.1950, kdy půjčená částka byla společností obdržena na bankovní účet dne 26 .6.2012; tuto pohledávku postoupil JUDr. Jiří Novák smlouvou o postoupení pohledávek ze dne 21.9.2012 na pana Lubora Dědiče, nar. 9.2.1974 f. pohledávka ve výši 900 000,00 Kč (slovy devět set tisíc korun českých) na splacení jistiny půjčky poskytnuté dle smlouvy o půjčce ze dne 24.9.2012 panem Luborem Dědičem, nar. 9.2.1974, kdy půjčená částka byla společností obdržena na bankovní účet dne 2 4.9.2012 g. pohledávka ve výši 500 000,00 Kč (slovy pět set tisíc korun českých) na splacení jistiny půjčky poskytnuté dle smlouvy o půjčce ze dne 1.10.2012 panem Luborem Dědičem, nar. 9.2.1974, kdy půjčená částka byla společností obdržena na bankovní účet dne 2.1 0.2012 h. pohledávka ve výši 400 000,00 Kč (slovy čtyři sta tisíc korun českých) na splacení jistiny půjčky poskytnuté dle smlouvy o půjčce ze dne 5.10.2012 panem Luborem Dědičem, nar. 9.2.1974, kdy půjčená částka byla společností obdržena na bankovní účet dne 5 .10.2012. 11. Stanoví se tato pravidla postupu pro uzavření smlouvy (dohody) o započtení: a. smlouva o započtení pohledávek upisovatele Lubora Dědiče uvedených v odstavci 10. tohoto rozhodnutí proti pohledávce společnosti MAXI-TIP a.s. na splacení emisního kursu akcií upisovaných dle tohoto rozhodnutí, která společnosti MAXI TIP a.s. vznikne ú pisem akcií ke zvýšení základního kapitálu tímto upisovatelem v souladu s tímto rozhodnutím, musí být uzavřena písemně do 2 (dvou) měsíců ode dne úpisu akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí, nejpozději však před podáním ná vrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a musí obsahovat zejména označení započítávaných pohledávek, úkon smluvních stran směřující k započtení vzájemných pohledávek a uvedení výše započítávaných pohledávek, ve které se pohledáv ky setkávají a započtením zanikají b. návrh smlouvy o započtení obsahující předepsané náležitosti je povinno upisovateli odeslat představenstvo do 7 (sedmi) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií mezi společností a upisovatelem. Rozvazovací podmínka upisování 12. Upisování akcií ke zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. O rozhodnutí valné hromady společnosti MAXI-TIP a.s. byl dne 29.10.2012 sepsán notářem v Hradci Králové Mgr. Janem Krčkem notářský zápis NZ 250/2012.
od 5. 11. 2003 do 5. 5. 2006
- Usnesením valné hromady ze dne 17.6.2003 bylo rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu o částku 10,000.000,- Kč (slovy. desetmilionůkorunčeských), to je ze stávající částky ve výši 10,000.000,- Kč (slovy: desetmilionůkorunčeských) dousd zapsané v obchodní m rejstříku nově na částku 20,000.000,- Kč (slovy: dvacetmilionůkorunčeských) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.
od 5. 11. 2003 do 5. 5. 2006
- Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií peněžitými vklady, a to upsáním 10.000 ks (slovy: desettisíckusů) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jedentisíckorunčeských); akcie budou vydány v lis tinné podobě.
od 5. 11. 2003 do 5. 5. 2006
- Místem pro upsání nových akcií je sídlo společnosti Přerov, Přerov I-Město, Na odpoledni 1042/19, PSČ: 750 02, s tím, že akcie lze upisovat v pracovní dny v době od 8.00 do 15.00 hodin.
od 5. 11. 2003 do 5. 5. 2006
- Lhůta pro upisování nových akcií akcionáři s využitím přednostního práva činí třicet dnů, přičemž počátkem této lhůty je osmý den následující po dni zveřejnění informace o přednostním právu k upisování akcií každému akcionáři. Informace o přednostním práv u bude zveřejněna v Obchodním věstníku a oznámena každému akcionáři písemně doporučeným dopisem nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy usnesení soudu o zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu nabude právní moci.
od 5. 11. 2003 do 5. 5. 2006
- Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti takto: - na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč lze upsat 100 kusů nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč v listinné podobě, - na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč lze upsat 50 kusů nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč v listinné podobě, - na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč lze upsat 1 kus nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč v listinné podobě. Emisní kurz upisovaných akcií je totožný s jejich jmenovitou hodnotou a činí 1.000,- Kč (slovy: jedentisíckorunčeských) na každou jednu akcii.
od 5. 11. 2003 do 5. 5. 2006
- Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny upsány předem určeným zájemcem panem Jiřím Loupalem, nar. 16.5.1966, bytem Radvanice čp. 79, Prosenice, který může upsat zbývající část neupsaných akcií až do výše navrhovaného zvýše ní základního kapitálu. V případě, že akcionáři neupíší veškeré akcie s využitím přednostního práva, bude určenému zájemci poskytnuta lhůta k upsání akcií patnáct dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurz akcií upisovaných předem určeným zájemcem je 1.000,- Kč (slovy: jedentisíckorunčeských) na jednu akcii.
od 5. 11. 2003 do 5. 5. 2006
- Upisovatel je povinen splatit jím upsané akcie ve výši 30% emisního kurzu nejpozději k datu uzavření smlouvy o úpisu akcií na zvláštní účet společnosti zřízený za účelem splacení peněžitých vkladů při zvýšení základního kapitálu společnosti č. 178195140/0 300 u Československé obchodní banky, a.s., pobočka v Přerově, přičemž společnost před uzavřením smlouvy o úpisu splacení této částky ověří u banky na určeném účtu s tím, že zbývající část emisního kurzu je upisovatel povinen splatit do tří měsíců ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, jinak je jeho upsání akcií neúčinné.
od 25. 11. 1998 do 16. 12. 1998
- Usnesením valné hromady společnosti ze dne 6.11.1998 bylo rozhodnuto o zvýšení základního jmění společnosti z dosavadní částky 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilionkorunčeských) o částku 9.000.000,- Kč (slovy: devětmilionůkorunčeských) na částku 10.000.000,- Kč (slovy: desetmilionůkorunčeských), a to úpisem akcií, které budou splaceny ve formě peněžitého vkladu. Úpis nad tuto částku se nepřipouští. Za účelem zvýšení základního jmění bude vydáno 9.000 (slovy: devěttisíc) ks akcií na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jedentisíckorunčeských), stejného druhu jako dosavadní akcie, veřejně neobchodovatelné. Podmínky upisování v I. kole: - V prvním kole bude s využitím přednostního práva upsáno ve lhůtě 2 (slovy: dvou) týdnů od doručení oznámení o přednostním právu k úpisu a zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. - Akcie bude možno upsat v sídle společnosti MAXI-TIP a.s., v pracovních dnech v době od 9.00 hod. do 12.00 hod.. - Stávající akcionáři mají přednostní právo upsat část nových akcií v rozsahu jejich podílu na základním jmění společnosti. - Počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii: Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč bude možno upsat 9 ks vydaných akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. - Emisní kurs nově vydaných akcií na jméno se rovná jejich jmenovité hodnotě. Podmínky upisování ve II. kole: - Ve druhém kole je oprávněn akcie, které nebyly upsány s využitím přednostního práva v prvním kole, upsat předem určený zájemce, Jiří Kacovský, r.č. xxxx, bytem Kostelec nad Černými Lesy, Pražská 110. - Další kola upisování se nebudou konat s výjimkou postupu podle § 167 odst.1 obchodního zákoníku. - Akcie bude možné ve druhém kole upsat v sídle společnosti MAXI-TIP a.s. v pracovních dnech v době od 9.00 hod. do 12.00 hod.. - Lhůta 2 (slovy: dvou) týdnů k upisování akcií ve druhém kole začne běžet v den následující po marném uplynutí lhůty k upisování akcií v I. kole. - Počet nových akcií, které lze upsat na jednu akcii: Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč bude možno upsat 9 ks vydaných akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč - Emisní kurs nově vydaných akcií na jméno se rovná jejich jmenovité hodnotě. Splácení akcií: - Emisní kurs upsaných akcií lze splatit pouze peněžitými vklady, a to na účet číslo 7541xxxx, vedený na jméno společnosti u KB a.s.. - Splatit celý emisní kurs akcií upsaných v prvním kole je nutno ve lhůtě 20 (slovy: dvacet) týdnů ode dne úpisu. - Část emisního kursu akcií upsaných ve druhém kole ve výši 30 % (slovy: třicet procent) je nutno splatit ve lhůtě 10 (slovy: deset) dnů ode dne úpisu, zbývající část do 1 (slovy: jednoho) měsíce od zápisu výše základního jmění do obchodního rejstříku.
Exekuce
od 3. 2. 2005 do 25. 3. 2005
- Usnesením Okresního soudu v Přerově ze dne 15.11.2004, č.j. E-Nc 3098/2004-11, nařídil soud exekuci podle vykonatelného rozsudku Okresního soudu v Přerově ze dne 4.8.2004, č.j. 13 C 180/2004-13, na majetek povinného MAXI-TIP a.s., Přerov, Na Odpoledni 104 2/19, k uspokojení pohledávky oprávněného PRIOR ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. Lannova 22, České Budějovice, ve výši 60.247,80 Kč s přísl. Provedením exekuce je pověřen JUDr. Jitka Studená, soudní exekutor Exekutorského úřadu v Přerově, Čechova 2889.
Kapitál
od 1. 7. 2020
Základní kapitál 139 778 000 Kč, splaceno err %.
od 14. 10. 2015 do 1. 7. 2020
Základní kapitál 120 000 000 Kč, splaceno 120 000 000 Kč.
od 28. 12. 2012 do 14. 10. 2015
Základní kapitál 100 000 000 Kč, splaceno 100 000 000 Kč.
od 26. 11. 2012 do 28. 12. 2012
Základní kapitál 100 000 000 Kč, splaceno 44 000 000 Kč.
od 5. 5. 2006 do 26. 11. 2012
Základní kapitál 20 000 000 Kč
od 21. 3. 2006 do 5. 5. 2006
Základní kapitál 20 000 000 Kč
od 16. 12. 1998 do 21. 3. 2006
Základní kapitál 10 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 19. 8. 1998 do 16. 12. 1998
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 7. 2020
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 31 278 v listinné podobě.
od 14. 10. 2015
Kmenové akcie na jméno 1 000 000, počet akcií: 100 v listinné podobě.
od 26. 11. 2012 do 14. 10. 2015
Kmenové akcie na jméno 1 000 000, počet akcií: 80 v listinné podobě.
od 21. 3. 2006
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 81 v listinné podobě.
od 21. 3. 2006
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 8 v listinné podobě.
od 21. 3. 2006 do 1. 7. 2020
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 11 500 v listinné podobě.
od 15. 6. 2002 do 21. 3. 2006
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 81.
od 15. 6. 2002 do 21. 3. 2006
v listinné podobě
od 15. 6. 2002 do 21. 3. 2006
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 8.
od 15. 6. 2002 do 21. 3. 2006
v listinné podobě
od 15. 6. 2002 do 21. 3. 2006
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 500.
od 15. 6. 2002 do 21. 3. 2006
v listinné podobě
od 16. 12. 1998 do 15. 6. 2002
Akcie na jméno err, počet akcií: 10 000.
od 16. 12. 1998 do 15. 6. 2002
Podoba akcií: listinná.
od 19. 8. 1998 do 16. 12. 1998
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 000.
od 19. 8. 1998 do 16. 12. 1998
Podoba akcií: listinná.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 17. 5. 2017 do 13. 4. 2021
ONDŘEJ GOETZ - Člen představenstva
Kladno, Pod Strání, PSČ 272 01
den vzniku členství: 22. 2. 2017 - 24. 3. 2021
od 23. 2. 2017
KAREL KABRNA - Předseda představenstva
Praha - Nusle, Mikuláše z Husi, PSČ 140 00
den vzniku členství: 22. 2. 2017
den vzniku funkce: 22. 2. 2017
od 23. 2. 2017 do 17. 5. 2017
ONDŘEJ GOETZ - Člen představenstva
Kladno, Leoše Janáčka, PSČ 272 01
den vzniku členství: 22. 2. 2017
od 23. 2. 2017 do 17. 10. 2020
JIŘÍ BENEŠ - Člen představenstva
Přerov - Přerov I-Město, Wolkerova, PSČ 750 02
den vzniku členství: 22. 2. 2017 - 29. 7. 2020
od 23. 2. 2017 do 13. 4. 2021
PAVEL KREJČÍ - Místopředseda představenstva
Kladno - Kročehlavy, Vitry, PSČ 272 01
den vzniku členství: 22. 2. 2017 - 24. 3. 2021
den vzniku funkce: 22. 2. 2017 - 24. 3. 2021
od 29. 6. 2016 do 29. 6. 2016
JIŘÍ BENEŠ - člen představenstva
Plzeň - Doubravka, Mohylová, PSČ 312 00
den vzniku členství: 7. 6. 2016 - 7. 6. 2016
od 29. 6. 2016 do 23. 2. 2017
KAREL KABRNA - předseda představenstva
Praha - Nusle, Mikuláše z Husi, PSČ 140 00
den vzniku členství: 29. 9. 2015 - 22. 2. 2017
den vzniku funkce: 7. 6. 2016 - 22. 2. 2017
od 29. 6. 2016 do 23. 2. 2017
MARTIN KABRHEL - místopředseda představenstva
Praha - Bubeneč, Čs. armády, PSČ 160 00
den vzniku členství: 7. 6. 2016 - 22. 2. 2017
den vzniku funkce: 7. 6. 2016 - 22. 2. 2017
od 29. 6. 2016 do 23. 2. 2017
JIŘÍ BENEŠ - člen představenstva
Přerov - Přerov I-Město, Wolkerova, PSČ 750 02
den vzniku členství: 7. 6. 2016 - 22. 2. 2017
od 22. 2. 2016 do 29. 6. 2016
JIŘÍ BUNDA - předseda představenstva
Praha - Vršovice, Rostovská, PSČ 101 00
den vzniku členství: 29. 9. 2015 - 7. 6. 2016
den vzniku funkce: 10. 2. 2016 - 7. 6. 2016
od 22. 2. 2016 do 29. 6. 2016
KAREL KABRNA - místopředseda představenstva
Praha - Nusle, Mikuláše z Husi, PSČ 140 00
den vzniku členství: 29. 9. 2015 - 7. 6. 2016
den vzniku funkce: 10. 2. 2016 - 7. 6. 2016
od 22. 2. 2016 do 29. 6. 2016
JOSEF VRZALA - člen představenstva
Bratislava, Starhradská 6/3221, PSČ 851 07, Slovenská republika
den vzniku členství: 3. 2. 2016 - 7. 6. 2016
od 14. 10. 2015 do 22. 2. 2016
KAREL KABRNA - předseda představenstva
Praha - Nusle, Mikuláše z Husi, PSČ 140 00
den vzniku členství: 29. 9. 2015
den vzniku funkce: 29. 9. 2015 - 10. 2. 2016
od 14. 10. 2015 do 22. 2. 2016
JIŘÍ BUNDA - místopředseda představenstva
Praha - Vršovice, Rostovská, PSČ 101 00
den vzniku členství: 29. 9. 2015
den vzniku funkce: 29. 9. 2015 - 10. 2. 2016
od 14. 10. 2015 do 22. 2. 2016
MILAN RŮŽIČKA - člen představenstva
Praha - Kobylisy, Na Ládví, PSČ 182 00
den vzniku členství: 29. 9. 2015 - 2. 2. 2016
od 14. 10. 2015 do 29. 6. 2016
STANISLAV PANÁK - člen představenstva
Bratislava, Fialkové údolie 32, PSČ 811 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 29. 9. 2015 - 7. 6. 2016
od 13. 3. 2013 do 14. 10. 2015
KAREL KABRNA - předseda představenstva
Praha - Nusle, Mikuláše z Husi, PSČ 140 00
den vzniku členství: 28. 9. 2012 - 29. 9. 2015
den vzniku funkce: 1. 3. 2013 - 29. 9. 2015
od 13. 3. 2013 do 14. 10. 2015
LUBOR DĚDIČ - místopředseda představenstva
Praha - Chodov, Podjavorinské, PSČ 149 00
den vzniku členství: 28. 9. 2012 - 29. 9. 2015
den vzniku funkce: 1. 3. 2013 - 29. 9. 2015
od 15. 10. 2012 do 13. 3. 2013
Lubor Dědič - předseda představenstva
Praha 4 - Chodov, Podjavorinské, PSČ 149 00
den vzniku členství: 28. 9. 2012
den vzniku funkce: 1. 10. 2012 - 1. 3. 2013
od 15. 10. 2012 do 13. 3. 2013
Karel Kabrna - místopředseda představenstva
Praha 4 - Nusle, Mikuláše z Husi, PSČ 140 00
den vzniku členství: 28. 9. 2012
den vzniku funkce: 1. 10. 2012 - 1. 3. 2013
od 15. 10. 2012 do 14. 10. 2015
Pavel Krejčí - člen představenstva
Kladno - Kročehlavy, Vitry, PSČ 272 01
den vzniku členství: 28. 9. 2012 - 29. 9. 2015
od 21. 9. 2012 do 15. 10. 2012
Reinhold Orálek - člen představenstva
Přerov, Velká Dlážka, PSČ 750 02
den vzniku členství: 19. 6. 2012 - 28. 9. 2012
od 2. 2. 2012 do 15. 10. 2012
Mgr. Roman Skalický - předseda představenstva
Přerov - Přerov I - Město, U Tenisu, PSČ 750 02
den vzniku členství: 1. 3. 2011 - 28. 9. 2012
den vzniku funkce: 3. 1. 2012 - 28. 9. 2012
od 28. 4. 2011 do 2. 2. 2012
Mgr. Roman Skalický - člen představenstva
Přerov - Přerov I - Město, U Tenisu, PSČ 750 02
den vzniku členství: 1. 3. 2011
od 28. 4. 2011 do 15. 10. 2012
Eduard Rybka - místopředseda představenstva
Přerov - Přerov I - Město, Dvořákova, PSČ 750 02
den vzniku členství: 11. 8. 2009 - 28. 9. 2012
den vzniku funkce: 1. 3. 2011 - 28. 9. 2012
od 28. 7. 2010 do 26. 1. 2011
Mgr. Zuzana Kotíková - místopředseda představenstva
Veselíčko, , PSČ 751 25
den vzniku členství: 11. 8. 2009 - 18. 11. 2010
den vzniku funkce: 30. 6. 2010 - 18. 11. 2010
od 28. 7. 2010 do 28. 4. 2011
Eduard Rybka - člen představenstva
Přerov - Přerov I - Město, Dvořákova, PSČ 750 02
den vzniku členství: 11. 8. 2009
od 28. 7. 2010 do 2. 2. 2012
Ing. Reinhold Orálek - předseda představenstva
Přerov - Přerov I - Město, Velká Dlážka, PSČ 750 02
den vzniku členství: 30. 6. 2010 - 3. 1. 2012
den vzniku funkce: 30. 6. 2010 - 3. 1. 2012
od 23. 9. 2009 do 28. 7. 2010
Eduard Rybka - předseda představenstva
Přerov - Přerov I - Město, Dvořákova 308/1, PSČ 750 02
den vzniku členství: 11. 8. 2009
den vzniku funkce: 11. 8. 2009 - 30. 6. 2010
od 23. 9. 2009 do 28. 7. 2010
Mgr. Zuzana Kotíková - člen představenstva
Veselíčko, 232, PSČ 751 25
den vzniku členství: 11. 8. 2009
od 23. 9. 2009 do 28. 7. 2010
Alena Velechová - člen představenstva
Přerov - Přerov I - Město, Za mlýnem 540/9, PSČ 750 02
den vzniku členství: 11. 8. 2009 - 30. 6. 2010
od 26. 3. 2009 do 23. 9. 2009
Mgr. Zuzana Kotíková - člen představenstva
Veselíčko, 232, PSČ 751 25
den vzniku členství: 20. 2. 2009 - 11. 8. 2009
od 14. 8. 2007 do 26. 3. 2009
Martin Kotík - předseda představenstva
Přerov I-Město, U Výstaviště 524/3, PSČ 750 02
den vzniku členství: 30. 6. 2006 - 23. 3. 2009
den vzniku funkce: 30. 6. 2006 - 23. 3. 2009
od 14. 8. 2007 do 26. 3. 2009
Alena Velechová - člen představenstva
Přerov I-Město, Za Mlýnem 540/9, PSČ 750 02
den vzniku členství: 30. 6. 2006 - 20. 2. 2009
od 14. 8. 2007 do 23. 9. 2009
Eduard Rybka - člen představenstva
Přerov I-Město, Trávník 1351/8, PSČ 750 02
den vzniku členství: 30. 6. 2006 - 11. 8. 2009
od 12. 6. 2003 do 14. 8. 2007
Eduard Rybka - člen představenstva
Přerov I-Město, Trávník 1351/8, PSČ 750 02
den vzniku členství: 30. 1. 2003 - 30. 6. 2006
od 2. 4. 2003 do 14. 8. 2007
Martin Kotík - předseda představenstva
Přerov I - Město, U Výstaviště 524/3, PSČ 750 02
den vzniku členství: 5. 8. 2002 - 30. 6. 2006
den vzniku funkce: 9. 8. 2002 - 30. 6. 2006
od 2. 4. 2003 do 14. 8. 2007
Alena Velechová - člen představenstva
Přerov I - Město, Za Mlýnem 540/9, PSČ 750 02
den vzniku členství: 5. 8. 2002 - 30. 6. 2006
od 29. 1. 2003 do 28. 2. 2003
Mgr. Jiří Čížkovský - člen představenstva
Hranice I.-Město, Hromůvka 1883, PSČ 753 01
den vzniku členství: 28. 6. 2002 - 30. 10. 2002
od 29. 1. 2003 do 2. 4. 2003
Jiří Přinosil - člen představenstva
Praha 1, Spálená 79/10, PSČ 110 00
den vzniku členství: 28. 6. 2002 - 5. 8. 2002
od 29. 1. 2003 do 2. 4. 2003
Ing. Pavel Bureš - člen představenstva
České Budějovice, Sokolská 57, PSČ 370 05
den vzniku členství: 28. 6. 2002 - 5. 8. 2002
od 15. 6. 2002 do 29. 1. 2003
Igor Mikšaník - člen představenstva
Přerov, U tenisu 1559/33
den vzniku členství: 12. 8. 1999 - 28. 6. 2002
od 18. 4. 2002 do 29. 1. 2003
Martin Kotík - předseda představenstva
Přerov, Přerov I - Město, U Výstaviště 524/3
den vzniku funkce: 19. 11. 2001 - 28. 6. 2002
od 21. 3. 2000 do 18. 4. 2002
Ing. Pavel Šimanský - předseda představenstva
Přerov, Dvořákova 31
od 21. 3. 2000 do 15. 6. 2002
Igor Mikšaník - člen představenstva
Otrokovice, Polní 1167
od 21. 3. 2000 do 29. 1. 2003
Eduard Rybka - člen představenstva
Přerov, Za Mlýnem 3
den vzniku členství: 12. 8. 1999 - 28. 6. 2002
od 19. 8. 1998 do 21. 3. 2000
Jiří Kacovský - předseda představenstva
Kostelec nad Černými Lesy, Pražská 110
od 19. 8. 1998 do 21. 3. 2000
Vladimír Macháček - člen představenstva
Praha 4, Bělčická 2829
od 19. 8. 1998 do 21. 3. 2000
Edita Kryštůfková - člen představenstva
Praha 8, Kubíkova 1176
od 14. 2. 2020
Společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně.
od 12. 5. 2014 do 14. 2. 2020
Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně, popřípadě člen představenstva písemně pověřený představenstvem.
od 28. 7. 2010 do 12. 5. 2014
Za akciovou společnost jednají vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány předseda představenstsva, popřípadě člen představenstva písemně pověřený předsedou představenstva.
od 19. 8. 1998 do 28. 7. 2010
Statutárním orgánem společnosti je její představenstvo, které za společnost jedná a společnost zastupuje navenek vůči třetím osobám. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva.
Dozorčí rada
od 12. 5. 2022
VIKTORIE PROCHÁZKOVÁ - Člen dozorčí rady
Praha - Nusle, 5. května, PSČ 140 00
den vzniku členství: 15. 5. 2021
od 21. 7. 2021
Mgr. MATOUŠ HÄCKEL - Předseda dozorčí rady
Praha - Dejvice, Zemědělská, PSČ 160 00
den vzniku členství: 15. 5. 2021
den vzniku funkce: 15. 5. 2021
od 21. 7. 2021
KAREL FRÁŇA - Člen dozorčí rady
Dobšice, , PSČ 289 05
den vzniku členství: 15. 5. 2021
od 21. 7. 2021
RADIM KOZÁČEK - Člen dozorčí rady
Vizovice, Poštovní, PSČ 763 12
den vzniku členství: 15. 5. 2021
od 21. 7. 2021 do 12. 5. 2022
VIKTORIE PROCHÁZKOVÁ - Člen dozorčí rady
Praha - Nusle, Mikuláše z Husi, PSČ 140 00
den vzniku členství: 15. 5. 2021
od 14. 2. 2020 do 21. 7. 2021
Ing. JIŘÍ FRÁŇA - Člen dozorčí rady
Třebechovice pod Orebem - Štěnkov, , PSČ 503 46
den vzniku členství: 22. 11. 2019 - 15. 5. 2021
od 7. 9. 2017 do 30. 9. 2020
TOMÁŠ HLAVNIČKA - Předseda dozorčí rady
Praha - Nové Město, Národní, PSČ 110 00
den vzniku členství: 22. 2. 2017 - 30. 1. 2020
den vzniku funkce: 22. 2. 2017 - 30. 1. 2020
od 23. 2. 2017 do 7. 9. 2017
TOMÁŠ HLAVNIČKA - Předseda dozorčí rady
Praha - Bubeneč, Na hutích, PSČ 160 00
den vzniku členství: 22. 2. 2017
den vzniku funkce: 22. 2. 2017
od 23. 2. 2017 do 14. 2. 2020
LUONG PHUNG NGUYEN - Člen dozorčí rady
Praha - Krč, Perlitová, PSČ 140 00
den vzniku členství: 22. 2. 2017 - 22. 11. 2019
od 23. 2. 2017 do 16. 9. 2020
JIŘÍ HORÁČEK - Člen dozorčí rady
Praha - Libeň, U Vlachovky, PSČ 182 00
den vzniku členství: 22. 2. 2017 - 15. 7. 2020
od 23. 2. 2017 do 21. 7. 2021
JOSEF TOŠOVSKÝ - Místopředseda dozorčí rady
Týniště nad Orlicí, U Dubu, PSČ 517 21
den vzniku členství: 22. 2. 2017 - 15. 5. 2021
den vzniku funkce: 22. 2. 2017 - 18. 3. 2021
od 29. 6. 2016 do 23. 2. 2017
TOMÁŠ HLAVNIČKA - předseda dozorčí rady
Praha - Bubeneč, Na hutích, PSČ 160 00
den vzniku členství: 7. 6. 2016 - 22. 2. 2017
den vzniku funkce: 7. 6. 2016 - 22. 2. 2017
od 29. 6. 2016 do 23. 2. 2017
JIŘÍ HORÁČEK - člen dozorčí rady
Praha - Libeň, U Vlachovky, PSČ 182 00
den vzniku členství: 7. 6. 2016 - 22. 2. 2017
od 29. 6. 2016 do 23. 2. 2017
HANA ČERMÁKOVÁ - člen dozorčí rady
Kramolna, , PSČ 547 01
den vzniku členství: 7. 6. 2016 - 22. 2. 2017
od 22. 2. 2016 do 29. 6. 2016
JURAJ LUCO - místopředseda dozorčí rady
Považská Bystric, Stred 55/44-27, PSČ 017 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 29. 9. 2015 - 7. 6. 2016
den vzniku funkce: 2. 2. 2016 - 7. 6. 2016
od 22. 2. 2016 do 29. 6. 2016
Ing. ROMAN BERGER - člen dozorčí rady
Bratislava, Trnavská 14, PSČ 821 08, Slovenská republika
den vzniku členství: 3. 2. 2016 - 7. 6. 2016
od 14. 10. 2015 do 22. 2. 2016
JURAJ LUCO - člen dozorčí rady
Považská Bystrica, Stred 55/44-27, PSČ 017 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 29. 9. 2015
od 14. 10. 2015 do 22. 2. 2016
JIŘÍ HORÁČEK - člen dozorčí rady
Praha - Libeň, U Vlachovky, PSČ 182 00
den vzniku členství: 29. 9. 2015 - 2. 2. 2016
od 14. 10. 2015 do 29. 6. 2016
OTTO BERGER - předseda dozorčí rady
Bratislava, Trnavská 14, PSČ 821 08, Slovenská republika
den vzniku členství: 29. 9. 2015 - 7. 6. 2016
den vzniku funkce: 29. 9. 2015 - 7. 6. 2016
od 14. 10. 2015 do 23. 2. 2017
PAVEL KREJČÍ - člen dozorčí rady
Kladno - Kročehlavy, Vitry, PSČ 272 01
den vzniku členství: 29. 9. 2015 - 22. 2. 2017
od 15. 10. 2012 do 14. 10. 2015
Petr Targa - předseda dozorčí rady
Praha - Lhotka, V zahradní čtvrti, PSČ 142 00
den vzniku členství: 28. 9. 2012 - 29. 9. 2015
den vzniku funkce: 1. 10. 2012 - 29. 9. 2015
od 15. 10. 2012 do 14. 10. 2015
Jiří Horáček - místopředseda dozorčí rady
Praha - Libeň, U Vlachovky, PSČ 182 00
den vzniku členství: 28. 9. 2012 - 29. 9. 2015
den vzniku funkce: 1. 10. 2012 - 29. 9. 2015
od 15. 10. 2012 do 14. 10. 2015
Jiří Kulhánek - člen dozorčí rady
Libeř, , PSČ 252 41
den vzniku členství: 28. 9. 2012 - 29. 9. 2015
od 28. 4. 2011 do 15. 10. 2012
Bc. Matěj Orálek - místopředseda dozorčí rady
Přerov - Přerov I - Město, Velká Dlážka, PSČ 750 02
den vzniku členství: 1. 3. 2011 - 28. 9. 2012
den vzniku funkce: 23. 3. 2011 - 28. 9. 2012
od 28. 4. 2011 do 15. 10. 2012
Lukáš Porubský - člen dozorčí rady
Lipník nad Bečvou - Lipník nad Bečvou I - Město, Nám. T.G.Masaryka, PSČ 751 31
den vzniku členství: 1. 3. 2011 - 28. 9. 2012
od 28. 7. 2010 do 28. 4. 2011
Jiří Kotík - místopředseda dozorčí rady
Lipník nad Bečvou - Lipník nad Bečvou IV - Loučka, , PSČ 751 31
den vzniku členství: 11. 8. 2009 - 1. 3. 2011
den vzniku funkce: 30. 6. 2010 - 1. 3. 2011
od 28. 7. 2010 do 15. 10. 2012
JUDr. Jiří Novák - předseda dozorčí rady
Praha - Praha 5 - Hlubočepy, Voskovcova, PSČ 152 00
den vzniku členství: 30. 6. 2010 - 28. 9. 2012
den vzniku funkce: 30. 6. 2010 - 28. 9. 2012
od 23. 9. 2009 do 28. 7. 2010
Roman Zapletal - předseda dozorčí rady
Přerov - Přerov I - Město, Klivarova 2611/3, PSČ 750 02
den vzniku členství: 11. 8. 2009 - 30. 6. 2010
den vzniku funkce: 11. 8. 2009 - 30. 6. 2010
od 23. 9. 2009 do 28. 7. 2010
Jiří Kotík - člen dozorčí rady
Lipník nad Bečvou VI. - Loučka, 94, PSČ 751 31
den vzniku členství: 11. 8. 2009
od 23. 9. 2009 do 28. 4. 2011
Božena Kačerovská - člen dozorčí rady
Veselíčko, 232, PSČ 751 25
den vzniku členství: 11. 8. 2009 - 1. 3. 2011
od 14. 8. 2007 do 23. 9. 2009
Roman Zapletal - člen dozorčí rady
Přerov I-Město, Klivarova 2611/3, PSČ 750 02
den vzniku členství: 30. 6. 2006 - 11. 8. 2009
od 12. 6. 2003 do 5. 11. 2003
Karel Kabrna - člen
Praha 4 - Nusle, Mikuláše z Husi 519/10, PSČ 140 00
den vzniku členství: 30. 1. 2003 - 17. 6. 2003
od 12. 6. 2003 do 23. 9. 2009
Jiří Kotík - předseda
Lipník nad Bečvou VI., Loučka 94, PSČ 751 31
den vzniku členství: 5. 8. 2002 - 11. 8. 2009
den vzniku funkce: 30. 1. 2003 - 11. 8. 2009
od 2. 4. 2003 do 12. 6. 2003
Eduard Rybka - předseda
Přerov, Za Mlýnem 3, PSČ 750 02
den vzniku členství: 28. 6. 2002 - 30. 1. 2003
den vzniku funkce: 5. 8. 2002 - 30. 1. 2003
od 2. 4. 2003 do 12. 6. 2003
Jiří Kotík - člen
Lipník nad Bečvou VI., Loučka 94, PSČ 751 31
den vzniku členství: 5. 8. 2002
od 2. 4. 2003 do 23. 9. 2009
Martin Kryl - člen
Olomouc, Na Šibeníku 318/14, PSČ 779 00
den vzniku členství: 5. 8. 2002 - 11. 8. 2009
od 29. 1. 2003 do 2. 4. 2003
Jiří Kacovský - člen
Kostelec nad Černými Lesy, Pražská 110, PSČ 281 63
den vzniku členství: 28. 6. 2002 - 5. 8. 2002
od 29. 1. 2003 do 2. 4. 2003
Eva Boťová - člen
Benešov, Jiřího Horáka 1559, PSČ 256 01
den vzniku členství: 28. 6. 2002 - 5. 8. 2002
od 29. 1. 2003 do 2. 4. 2003
Eduard Rybka - člen
Přerov, Za Mlýnem 3, PSČ 750 02
den vzniku členství: 28. 6. 2002
od 24. 10. 2000 do 29. 1. 2003
Jiří Čížkovský - člen
Hranice I.-Město, Hromůvka 1883
den vzniku členství: 1. 8. 2000 - 28. 6. 2002
od 21. 3. 2000 do 24. 10. 2000
Pavel Vojtíšek - člen
Frenštát pod Radhoštěm, Mariánská 230
od 21. 3. 2000 do 29. 1. 2003
Richard Vogel - předseda
Přerov, Za Mlýnem 3
den vzniku členství: 12. 8. 1999 - 28. 6. 2002
den vzniku funkce: 13. 8. 1999 - 28. 6. 2002
od 21. 3. 2000 do 29. 1. 2003
Jiří Přinosil - člen
Praha 1, Spálená 79/10
den vzniku členství: 12. 8. 1999 - 28. 6. 2002
od 19. 8. 1998 do 21. 3. 2000
Jana Macháčková - předseda
Praha 4, Bělčická 2829
od 19. 8. 1998 do 21. 3. 2000
Josef Dobš - člen
Dolany, 162, PSČ 278 01
od 19. 8. 1998 do 21. 3. 2000
Zdeněk Kopelent - člen
Praha 4, Nechvílova 1845
Hodnocení firmy
-4
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Karel Schwarzenberg

Karel Schwarzenberg

- šlechtic, podnikatel

+111

+
-
Michael Kocáb

Michael Kocáb

- zpěvák

+64

+
-
Dominik Hašek

Dominik Hašek

- hokejista, olympijský vítěz a držitel Stanley Cupu

+59

+
-
Jiří Král

Jiří Král

- bývalý youtuber

-13

+
-
Karel Janeček

Karel Janeček

- miliardář, bojovník s korupcí

-21

+
-
Libor Bouček

Libor Bouček

- moderátor

-30

+
-

A tohle už jste četli?

EET definitivně končí. Nevrátí se ani jako dobrovolná

EET definitivně končí. Nevrátí se ani jako dobrovolná

Podnikatelé se už nebudou muset znovu zapojit do elektronické evidence tržeb (EET), jejímž původním cílem bylo omezit daňové úniky. Definitivní zrušení této povinnosti dnes potvrdili poslanci na návrh koaliční vlády ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů.

Mateřská a rodičovská pro OSVČ v roce 2023. Kdo má nárok a jak se počítá

Mateřská a rodičovská pro OSVČ v roce 2023. Kdo má nárok a jak se počítá

Kdy má podnikatelka nárok na mateřskou a jak je to s čerpáním rodičovského příspěvku? Poradíme. Máme i kalkulačky.

Sociální pojištění OSVČ 2023. Minimální zálohy a pravidla

Sociální pojištění OSVČ 2023. Minimální zálohy a pravidla

Jak se platí zálohy na důchodové pojištění podnikatelů? Kolik dělá nemocenské pojištění? A co se mění pro rok 2023? Tady je přehled.

Doporučujeme

Vláda mění plány. Energetická krize zbourala její pravicovou politiku

Vláda mění plány. Energetická krize zbourala její pravicovou politiku

Pravicová politika – taková, kterou si nalinkovala občanskými demokraty vedená pětikoalice – bere za...

Jak nosit šaty v zimě. Čokoládově hnědé odstíny a pohádkově malebné kombinace, vrstvy dokonale zahřejí

Jak nosit šaty v zimě. Čokoládově hnědé odstíny a pohádkově malebné kombinace, vrstvy dokonale zahřejí

Nosíte ráda šaty a sukně, ale v zimě přecházíte na kalhoty, protože nevíte, jak šaty nakombinovat a jak...

Partners Financial Services