BESS DEVELOPMENT a.s., IČO: 25738411 - Vymazáno - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti BESS DEVELOPMENT a.s. Údaje byly staženy 10. 4. 2023 z datové služby justice.cz dle IČO 25738411. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 25738411 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu17. 2. 1999
Datum zániku17. 12. 2019
StavVymazáno
Obchodní firma
od 17. 2. 1999 do 17. 12. 2019

BESS DEVELOPMENT a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 9. 7. 2015 do 18. 1. 2016
Praha, Nad Kazankou , PSČ 171 00
od 27. 12. 2005 do 9. 7. 2015
Praha 7, Nad Kazankou 41/71, PSČ 171 00
od 17. 2. 1999 do 27. 12. 2005
Praha 3, Vinohradská 174, PSČ 130 00
IČO
od 17. 2. 1999 do 17. 12. 2019

25738411

Identifikátor datové schránky:mtyc4yt
Právní forma
od 17. 2. 1999 do 17. 12. 2019
Akciová společnost
Spisová značka5795 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 18. 1. 2016 do 17. 12. 2019
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 18. 1. 2016 do 17. 12. 2019
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
od 7. 6. 1999 do 18. 1. 2016
- inženýrská činnost ve stavebnictví
od 17. 2. 1999 do 18. 1. 2016
- vypracovávání architektonických studií, včetně studií interiérů,
od 17. 2. 1999 do 18. 1. 2016
- pronájem bytových a nebytových prostor včetně poskytování doplňkových služeb,
od 17. 2. 1999 do 18. 1. 2016
- obstaravatelská činnost v oblasti správy bytového a nebytového fondu,
od 17. 2. 1999 do 18. 1. 2016
- zprostředkování inženýrské činnosti ve stavebnictví,
od 17. 2. 1999 do 18. 1. 2016
- činnost realitní kanceláře.
od 17. 2. 1999 do 17. 12. 2019
- projektová činnost ve výstavbě,
od 17. 2. 1999 do 17. 12. 2019
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování,
Ostatní skutečnosti
od 18. 1. 2016 do 17. 12. 2019
- Rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu, které je obsaženo v notářském zápisu NZ 494/2015, N 550/2015, ze dne 21.12.2015: ---------------------------------------------r o z h o d n u t í ---------------------------------------------- jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti BESS DEVELOPMENT a.s., se sídlem Nad Kazankou 71/41, Troja, 171 00 Praha 7, IČ: 257 38 411, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5795. -- ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Jediný akcionář společnosti Ing. Josef Novotný, v souvislosti s dále uvedeným rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu společnosti, prohlašuje, že emisní kurs dříve upsaných akcií byl zcela splacen.-------------------------------------------------------- ----------------------------------- A. a) Jediný akcionář společnosti rozhodl při výkonu působnosti valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku ve výši 9.000.000,-- Kč (slovy: devět milionů korun českých) z částky ve výši 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion ko run českých) /současná výše základního kapitálu společnosti/ na částku ve výši 10.000.000,-- Kč (slovy: deset milionů korun českých) /nová výše základního kapitálu společnosti/ upsáním nových akcií s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad ani pod navr hovanou částku zvýšení základního kapitálu.-------------------------------------------------------------------------------------- b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem 900 ks (slovy: devíti set kusů) nových kmenových akcií na jméno, vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) každá.------------------------------------ ---------------------------- c) Základní kapitál se bude zvyšovat tak, že všechny nové akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře společnosti Ing. Josefa Novotného, dat. nar. 07.06.1960, trvalý pobyt Praha 7 Troja, Nad Kazankou 71/41, podle § 484 ZOK.------- ------- S využitím přednostního práva jediného akcionáře společnosti na upsání nových akcií bude upsáno všech nových 900 ks (slovy: devět set kusů) kmenových akcií na jméno, vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun čes kých) každá, tedy akcie o celkové jmenovité hodnotě 9.000.000,-- Kč (slovy: devět milionů korun českých). Emisní kurz každé nové akcie odpovídá (se rovná) její jmenovité hodnotě, tj. částce 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). ---------------- --------------------------------------- Jediný akcionář společnosti určuje, že místem pro vykonání přednostního práva jediného akcionáře společnosti na upsání nových akcií bude sídlo společnosti na adrese Nad Kazankou 71/41, Troja, 171 00 Praha 7. Lhůta pro vykonání přednostního práva jediného akcionáře společnosti na upsání nových akcií činí 1 (jeden) měsíc od okamžiku doručení oznámení jedinému akcionáři společnosti s tím, že tato lhůta nezačne běžet dříve, než dnem následujícím po zápisu rozhodnutí jediného akcionáře společnosti při výkonu p ůsobnosti valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude jedinému akcionáři společnosti oznámen v souladu se ZOK a platnými stanovami společnosti, tedy představenstvem společnos ti (resp. statutárním ředitelem společnosti) způsobem stanoveným pro svolávání valné hromady, spolu s návrhem na uzavření smlouvy o upisování akcií, doručeným na adresu jeho bydliště nebo doručeným osobně, přičemž představenstvo společnosti (resp. statutá rní ředitel společnosti) je povinno takový návrh smlouvy o upsání akcií zaslat jedinému akcionáři společnosti do 7 (sedmi) dnů poté, co bude proveden zápis rozhodnutí jediného akcionáře společnosti při výkonu působnosti valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta pro přijetí návrhu smlouvy o úpisu akcií jediným akcionářem společnosti je 14 (čtrnáct) dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií. Podpisy osob zastupujících společnost a jediného akcionáře společnos ti na smlouvě o úpisu akcií musejí být úředně ověřeny.------------------------------------------------------------------------------------------------------ d) Akcie ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 - § 483 ZOK.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- e) Emisní kurs nově upisovaných akcií bude splacen:------------------------------------------------- 1) peněžitým vkladem jediného akcionáře společnosti ve výši 2.440.000,-- Kč (slovy: dva miliony čtyři sta čtyřicet tisíc korun českých); tímto peněžitým vkladem bude upsáno 244 ks (slovy: dvě stě čtyřicet čtyři kusů) kmenových akcií na jméno, vydaných v l istinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) každá, tedy akcie o celkové jmenovité hodnotě 2.440.000,-- Kč (slovy: dva miliony čtyři sta čtyřicet tisíc korun českých), s tím, že emisní kurs každé nové akcie odpovídá ( se rovná) její jmenovité hodnotě, tj. částce 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých);-------------------------------------------- 2) nepeněžitým vkladem vnosem nemovitých věcí uvedených pod písmenem g) jediným akcionářem společnosti v obvyklé ceně 6.560.000,-- Kč (slovy: šest milionů pět set šedesát tisíc korun českých); tímto nepeněžitým vkladem bude upsáno 656 ks (slovy: šest set padesát šest kusů) kmenových akcií na jméno, vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) každá, tedy akcie o celkové jmenovité hodnotě 6.560.000,-- Kč (slovy: šest milionů pět set šedesát tisíc korun čes kých), s tím, že emisní kurs každé nové akcie odpovídá (se rovná) její jmenovité hodnotě, tj. částce 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých).------------------------------------------------------- f) Emisní kurz akcií upisovaných peněžitým vkladem je upisovatel - jediný akcionář společnosti - povinen splatit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne, kdy budou akcie upsány, a to na zvláštní k tomu účelu zřízený účet číslo 49xxxx, vedený UniCredit Ba nk Czech Republic and Slovakia, a.s. na jméno společnosti.----------------------------------------------------- Určuje se, že místem pro vnesení nepeněžitého vkladu na upsání nových akcií společnosti bude sídlo společnosti na adrese Nad Kazankou 71/41, Troja, 171 00 Praha 7.------------------- Určuje se, že lhůta pro vnesení nepeněžitého vkladu činí 30 (slovy: třicet) dní s tím, že tato lhůta začne běžet dnem následujícím po dni tohoto rozhodnutí jediného akcionáře společnosti. ------------------------------------------------------------------- ------------------------------ g) Jediný akcionář společnosti rozhodl při výkonu působnosti valné hromady společnosti, v souvislosti s výše uvedeným rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu společnosti, o schválení nepeněžitého vkladu jediného akcionáře společnosti Ing. Josefa Novotné ho, dat. nar. 07.06.1960, trvalý pobyt Praha 7 Troja, Nad Kazankou 71/41. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou tyto nemovité věci: ---------------------------------------------------------- 1) parcela pozemek parc. č. 3997 ostatní plocha o výměře 657 m2, v katastrálním území Smíchov, obec Praha, zapsaný v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro Hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví číslo 5770 , jejímž výlučným vlastníkem je jediný akcionář společnosti Ing. Josef Novotný, dat. nar. 07.06.1960, trvalý pobyt Praha 7 Troja, Nad Kazankou 71/41;------------------------------------ 2) parcela pozemek st. parc. č. 308 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 229 m2, parcela pozemek st. parc. č. 309/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 198 m2, parcela pozemek st. parc. č. 682 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 533 m2, parcela poze mek parc. č. 453/5 zahrada o výměře 252 m2, parcela pozemek parc. č. 453/6 zahrada o výměře 147 m2, vše v katastrálním území Luhačovice, obec Luhačovice, zapsané v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracovi ště Valašské Klobouky, na listu vlastnictví číslo 877, jejichž výlučným vlastníkem je jediný akcionář společnosti Ing. Josef Novotný, dat. nar. 07.06.1960, trvalý pobyt Praha 7 Troja, Nad Kazankou 71/41.--------------------------------------------------- ------------------------------------------- Tento nepeněžitý vklad byl oceněn Znaleckým posudkem vypracovaným společností s ručením omezeným MONTEKALA, znaleckým ústavem zapsaným do seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost při Ministerstvu spravedlnosti České republiky podle ustanovení § 21 odst. 3 zákona číslo 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících a ustanovení § 6 odst. 1 vyhlášky číslo 37/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů, do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika s rozsahem znaleck ého oprávnění pro oceňování movitých věcí, nemovitostí, motorových vozidel, nehmotného investičního majetku, cenných papírů, podniků a obchodních společností, ze dne 21.12.2015, který určil obvyklou cenu předmětu nepeněžitého vkladu celkovou částkou 6.560 .000,-- Kč (slovy: šest milionů pět set šedesát tisíc korun českých). Znalecký úkon je zapsán pod pořadovým číslem 5241/2015 znaleckého deníku. Odpovědná osoba: Ing. Jaroslav Karásek - soudní znalec, jednatel společnosti. Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 656 ks (slovy: šest set padesát šest kusů) kmenových akcií na jméno, vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) každá, s tím, že emisní kurs každé nové akcie odpovíd á (se rovná) její jmenovité hodnotě, tj. částce 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých); tedy akcie o celkové jmenovité hodnotě 6.560.000,-- Kč (slovy: šest milionů pět set šedesát tisíc korun českých). Na emisní kurz za nepeněžitý vklad jediného akcionáře společnosti akcionáře Ing. Josefa Novotného se započítává částka ve výši 6.560.000,-- Kč (slovy: šest milionů pět set šedesát tisíc korun českých). Ing. Josef Novotný prohlašuje, že na parcelách pozemcích st. parc. č. 308, st. parc. č. 309/1 a st. parc. č. 682 (vše zastavěná plocha a nádvoří), v kat. úz. Luhačovice, obec Luhačovice, byly na základě demoličních výměrů vydaných Odborem stavebním, stav ebním úřadem, Městský úřad Luhačovice, provedeny demolice, a z tohoto důvodu neexistují žádné stavby (budovy), které by byly součástí těchto pozemků.
Kapitál
od 18. 1. 2016 do 17. 12. 2019
Základní kapitál 10 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 17. 2. 1999 do 18. 1. 2016
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 18. 1. 2016 do 17. 12. 2019
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 000 v listinné podobě.
od 17. 2. 1999 do 18. 1. 2016
Akcie na jméno err, počet akcií: 100.
Statutární orgán
od 18. 1. 2016 do 17. 12. 2019
Ing. JOSEF NOVOTNÝ - statutární ředitel
Praha - Troja, Nad Kazankou, PSČ 171 00
den vzniku funkce: 18. 1. 2016
od 16. 7. 2015 do 18. 1. 2016
Ing. JOSEF NOVOTNÝ - předseda představenstva
Praha - Troja, Nad Kazankou, PSČ 171 00
den vzniku členství: 14. 8. 2007 - 18. 1. 2016
den vzniku funkce: 14. 8. 2007 - 18. 1. 2016
od 26. 9. 2007 do 16. 7. 2015
Ing. Josef Novotný - předseda představenstva
Praha 7 - Troja, Nad Kazankou 41/71, PSČ 171 00
den vzniku členství: 14. 8. 2007
den vzniku funkce: 14. 8. 2007
od 27. 12. 2005 do 26. 9. 2007
Ing. Josef Novotný - předseda
Praha 7 - Troja, Nad Kazankou 41/71, PSČ 171 00
od 27. 12. 2005 do 26. 9. 2007
Ing. Eva Novotná - člen
Praha 7 - Troja, Nad Kazankou 41/71, PSČ 171 00
od 21. 11. 2000 do 27. 12. 2005
ing. Eva Novotná - člen představenstva
Praha 10, Nad Kapličkou 20, PSČ 100 00
od 21. 11. 2000 do 26. 9. 2007
ing. Marie Novotná - člen představenstva
Praha 3, Bořivojova 6, PSČ 130 00
od 17. 2. 1999 do 21. 11. 2000
Petr Kallista - člen představenstva
Praha 3, Pod lipami 35
od 17. 2. 1999 do 21. 11. 2000
Ing.arch. Michal Frank - člen představenstva
Praha 8, S.K. Neumanna 6
od 17. 2. 1999 do 27. 12. 2005
Ing. Josef Novotný - předseda představenstva
Praha 10, Nad Kapličkou 20
od 18. 1. 2016 do 17. 12. 2019
Jménem společnosti jedná statutární ředitel.
od 26. 9. 2007 do 18. 1. 2016
Jménem společnosti jedná předseda představenstva.
od 21. 11. 2000 do 26. 9. 2007
Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo. Za společnost se podepisuje samostatně předseda představenstva a to tak, že k názvu společnosti nebo otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.
od 17. 2. 1999 do 21. 11. 2000
Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo. Za společnost se podepisuje samostatně předseda představenstva nebo za ni podepisují společně dva členové představenstva, a to tak, že k názvu společnosti nebo otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.
Správní rada
od 18. 1. 2016 do 17. 12. 2019
Ing. VÁCLAV PŮŽA - předseda správní rady
Praha - Záběhlice, Krajánkova, PSČ 141 00
den vzniku členství: 18. 1. 2016
den vzniku funkce: 18. 1. 2016
Dozorčí rada
od 26. 9. 2015 do 18. 1. 2016
Ing. MARIE NOVOTNÁ - člen dozorčí rady
Praha - Žižkov, Bořivojova, PSČ 130 00
den vzniku členství: 14. 8. 2008 - 18. 1. 2016
od 25. 8. 2008 do 26. 9. 2015
Ing. Marie Novotná - člen dozorčí rady
Praha 3, Bořivojova 6, PSČ 130 00
den vzniku členství: 14. 8. 2008
od 25. 8. 2008 do 18. 1. 2016
Ing. Eva Novotná - člen dozorčí rady
Praha 7 - Troja, Nad Kazankou 41/71, PSČ 171 00
den vzniku členství: 14. 8. 2008 - 18. 1. 2016
od 26. 9. 2007 do 25. 8. 2008
Ing. arch. Michal Frank - člen dozorčí rady
Praha 8, S.K. Neumanna 2006/6, PSČ 180 00
den vzniku členství: 14. 8. 2007 - 14. 8. 2008
od 26. 9. 2007 do 25. 8. 2008
Ing. Adam Ruml - člen dozorčí rady
Ostrava - jih, 29. dubna 258/31, PSČ 700 30
den vzniku členství: 14. 8. 2007 - 14. 8. 2008
od 26. 9. 2007 do 18. 1. 2016
Ludvík Staněk - předseda dozorčí rady
Roztoky, Čechova 1030, PSČ 252 63
den vzniku členství: 14. 8. 2007 - 18. 1. 2016
den vzniku funkce: 14. 8. 2007 - 18. 1. 2016
od 21. 11. 2000 do 26. 9. 2007
Josef Novotný
Praha 2, Legerova 4
od 21. 11. 2000 do 26. 9. 2007
Anežka Novotná
Praha 2, Legerova 4
od 17. 2. 1999 do 21. 11. 2000
Ing. Robert Tachovský
Liberec 1, Budyšínská 200/5
od 17. 2. 1999 do 21. 11. 2000
Martina Václavská
Praha 8, Dolákova 802/21
od 17. 2. 1999 do 26. 9. 2007
Zuzana Pilařová
Praha 7, Bukovská 23
Akcionáři
od 9. 7. 2015 do 17. 12. 2019
Ing. Josef Novotný
Praha - Troja, Nad Kazankou, PSČ 171 00
od 26. 9. 2007 do 9. 7. 2015
Ing. Josef Novotný
Praha 7 - Troja, Nad Kazankou 41/71, PSČ 171 00
Hodnocení firmy
+1
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Simona Kijonková

Simona Kijonková

- podnikatelka, investorka, Zásilkovna.cz

+3

+
-
Libor Bouček

Libor Bouček

- moderátor

-98

+
-
Aleš Řebíček

Aleš Řebíček

- podnikatel a bývalý ministr dopravy

-100

+
-
Martin Dejdar

Martin Dejdar

- herec

-148

+
-
David Rath

David Rath

- podnikatel a sociálnědemokratický politik

-189

+
-
Tomio Okamura

Tomio Okamura

- moravsko-japonský podnikatel

-289

+
-

A tohle už jste četli?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Dohodáři získají nárok na dovolenou i na příplatky. Rodiče malých dětí si mohou říct o home office. Novela, kterou definitivně potvrdili poslanci, přináší i řadu dalších změn.

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Podnikatelé s účtem od Air Bank mohou nově jednoduše fakturovat přímo v mobilní aplikaci My Air. Služba je propojená s bankovním účtem a umožňuje klientům snadno a zdarma vystavovat profesionální faktury, upozornit na faktury po splatnosti nebo třeba přidat na fakturu QR kód pro snadné zaplacení.

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Nejsme Amerika, rádi chodíme do práce a při nakupování nedáme dopustit na živý kontakt. Fondy zaměřené na maloobchodní centra a kancelářské budovy zažívají poslední roky v regionu střední Evropy velmi dobré období. Krizím navzdory.

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Spořící účet plně online

Spořící účet plně online

Spořte s úrokem 5,3 % ročně bez podmínek

Doporučujeme

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Stál u zrodu tří zdravotnických zařízení, které prodal, když mohla naplno fungovat bez něj. Pak ale v...

Partners Financial Services