HONORIS FINANCE,a.s.
IČO: 25746626

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
Finanční subjekty
 
 
 
Datum zápisu18. 3. 1999
Obchodní firma
od 18. 3. 1999

HONORIS FINANCE,a.s.

Sídlo
od 29. 6. 2012 do 22. 12. 2014
Praha 1, Široká , PSČ 110 00
od 1. 10. 2009 do 29. 6. 2012
Praha 6, Na Ořechovce 560/17, PSČ 162 00
od 3. 11. 2004 do 1. 10. 2009
Praha 1, Zlatnická 1582/10, PSČ 110 00
od 18. 12. 2002 do 3. 11. 2004
Praha 1, Revoluční 1/655, PSČ 110 15
od 18. 3. 1999 do 18. 12. 2002
Praha 6, Svatovítská 2/504, PSČ 160 00
IČO
od 18. 3. 1999

25746626

DIČ

CZ25746626

Identifikátor datové schránky:7yuee85
Právní forma
od 18. 3. 1999
Akciová společnost
Spisová značka5847 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 2. 7. 2014
- činnost pojišťovacího makléře
od 2. 7. 2014
- činnost pojišťovacího agenta
od 2. 7. 2014
- činnost investičního zprostředkovatele
od 2. 7. 2014
- poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru
od 2. 7. 2014
- výroba, obchod a služvy neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 7. 3. 2006 do 24. 7. 2008
- realitní činnost
od 3. 12. 2003 do 2. 1. 2006
- správa a údržba nemovitostí
od 3. 12. 2003 do 24. 7. 2008
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb
od 18. 3. 1999 do 2. 1. 2006
- zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
od 18. 3. 1999 do 2. 1. 2006
- činnost organizačních a ekonomických poradců
od 18. 3. 1999 do 2. 1. 2006
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 18. 3. 1999 do 2. 7. 2014
- poradenství a poskytování služeb souvisejících s uzavíráním pojistných a úvěrových smluv a smluv o stavebním spoření
od 18. 3. 1999 do 2. 7. 2014
- zprostředkování pojištění v souladu s § 8 zák.č. 185/91 Sb., nikoliv pro zahraniční pojišťovnu
Ostatní skutečnosti
od 2. 7. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 2. 7. 2014 do 22. 12. 2014
- Počet členů správní rady: 2
od 2. 7. 2014 do 12. 6. 2017
- Počet členů statutárního orgánu: 1
od 13. 2. 2012 do 13. 8. 2012
- Dnem 12.1.2012 rozhodl jediný akcionář při výkonu valné hromady o snížení základního kapitálu za násl. podmínek: Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je koncentrace podnikatelské činnosti společnosti na jedinou činnost- činnost pojišťovacího makléře - jenž nebude vyžadovat dosavadní vysokou kapitálovou vybavenost. S celou částkou odpovídající snížení základního kapitálu společnosti bude naloženo tak, že bude vyplacena jedinému akcionáři společnosti. Základní kapitál společnosti se snižuje z dosavadní výše 69.500.000,- Kč (šedesát devět milionů pět set tisíc korun českých) o částku 67.415.000,- Kč (šedesát sedm milionů čtyři sta patnáct tisíc korun českých) na novou výši 2.085.000,- Kč (dva miliony a osmdesát pět tisíc korun českých). Základní kapitál bude snížen podle ustanovení § 213a obchodního zákoníku poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti tak, že: - jmenovitá hodnota každé listinné akcie znějící na jméno v původní výši 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) se snižuje na jmenovitou hodnotu ve výši 30.000,- Kč (třicet tisíc korun českých); - jmenovitá hodnota každé listinné akcie znějící na jméno v původní výši 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) se snižuje na jmenovitou hodnotu ve výši 3.000,- Kč (tři tisíce korun českých); - jmenovitá hodnota každé listinné akcie znějící na jméno v původní výši 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) se snižuje na jmenovitou hodnotu ve výši 30,- Kč (třicet korun českých). Snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno výměnou akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou. Představenstvo je povinno vyzvat ve lhůtě 1 (jednoho) měsíce ode dne, kdy se stane zápis rejstříkového soudu o snížení základního kapitálu společnosti účinným vůči třetím osobám, způsobem stanoveným v zákoně a stanovách společnosti pro svolávání valné hro mady jediného akcionáře k předložení jeho akcií za účelem výměny akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou s uvedením lhůty pro předložení akcií v délce 60 (šedesáti) kalendářních dní ode dne učinění výzvy představenstva a upozornění na postup dle § 214 ObchZ. pro případ prodlení s předložením akcií. Jediný akcionář společnosti je povinen předložit všechny akcie společnosti k výměně akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou ve lhůtě 60 (šedesáti) kalendářních dnů od učinění výzvy představenstva společnosti jedinému akcionáři po zápisu snížení základn ího kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Předložení akcií společnosti a výměna akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou budou provedeny v sídle společnosti v pracovních dnech od 8,00 do 15,00 hodin. Ukládá se představenstvu společnosti zabezpečit za podmínky, že dojde k zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, výplatu částky ve výši 67.415.000,- Kč (šedesát sedm milionů čtyři sta patnáct tisíc korun českých), jedinému a kcionáři společnosti z titulu snížení základního kapitálu nejpozději do 31.12.2012(třicátého prvního prosince roku dvoutisícího dvanáctého). Náklady spojené s výplatou plnění budou zaúčtovány na vrub společnosti.
od 2. 1. 2006 do 6. 1. 2006
- Řádná valná hromada společnosti přijala na svém jednání dne 12.12.2005 rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti. Schválila zvýšení základního kapitálu z dosavadní výše 55.000.000,- Kč o částku 14.500.000,- Kč na novou výši 69.500.000,- Kč za n ásledujících podmínek: - upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští - nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitým vkladem - počet, jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba upisovaných akcií; - počet: 14 kusů - jmenovitá hodnota: 1.000.000,- Kč každá - počet: 5 kusů - jmenovitá hodnota: 100.000,- Kč každá - druh: kmenové - forma: na jméno - podoba: listinná - akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se oba akcionáři vzdali svého přednostního práva před tímto rozhodnutím valné hromady - všechny nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je společnost VENATIUM-CONSULTADORIA E MARKETING LDA, se sídlem Rua dos Murcas 88, Funchal, Madeira, Portugalsko, a to se Smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi společn ostí a předem určeným zájemcem, dle ustanovení § 204 odst. 5 ObchZ - místo a lhůta pro úpis nových akcií bez využití přednostního práva: úpis nových akcií bude proveden v notářské kanceláři JUDr. Bohdana Hallady, notáře se sídlem v Praze, s adresou notářské kanceláře v Praze 1, U Prašné brány 1078/1. Lhůta pro upsání akc ií předem určeným zájemcem činí 60 dnů a počátek této lhůty bude předem určenému zájemci oznámen dopisem, v němž bude obsažen i návrh Smlouvy o upsání akcií. Tento dopis včetně návrhu Smlouvy je představenstvo povinno zaslat předem určenému zájemci ve lhů tě 15 dnů ode dne následujícího po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Upisování akcií předem určeným zájemcem může začít dříve, než usnesení valné hromady, o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstř íku, je však vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. - emisní kurs každé akcie z takto upisovaných akcií se rovná jmenovité hodnotě jedné akcie. Řádná valná hromada společnosti udělila souhlas se započtením části peněžité pohledávky předem určeného zájemce, společnosti VENATIUM-CONSULTADORIA E MARKETING LDA vůči společnosti HONORIS FINANCE, a.s. proti pohledávce společnosti HONORIS FINANCE, a.s. n a splacení emisního kursu všech akcií společnosti, upsaných předem určeným zájemcem. Pohledávkou předem určeného zájemce je dosud nesplacená půjčka v celkové nominální hodnotě 500.000,- EUR a příslušenství v celkové nominální hodnotě 10.917,81 Eur, tj. pohledávka v celkové výši 510.917,81 EUR vyplývající ze Smlouvy o půjčce, uzavřené mezi společností HONORIS FINANCE, a.s., jako dlužníkem a předem určeným zájemcem, jako věřitelem, dne 08.09.2003. Pohledávka předem určeného zájemce vůči společnosti HONORIS FINANCE, a.s., vyplývající ze shora uvedené Smlouvy o půjčce, činí dle předložené Aud itorské zprávy vydané společností TRIGGA AUDIT - CZ, s.r.o. dne 12.12.2005 k dnešnímu dni 15.232.500,- Kč a příslušenství z celkové nominální hodnotě 327.786,86 Kč, tj. pohledávka v celkové výši 15.560.286,86 Kč, a bude započtena ve výši 14.500.000,- Kč. Řádná valná hromada společnosti schválila pravidla postupu pro uzavření Dohody o započtení pohledávek: Dohoda o započtení pohledávek musí být zavřena v notářské kanceláři JUDr. Bohdana Hallady, notáře se sídlem v Praze, s adresou notářské kanceláře v Praz e 1, U Prašné brány 1078/1, nejdéle do 30 dnů od úpisu nových akcií, tj. od uzavření Smlouvy o upsání nových akcií. Návrh Dohody o započtení pohledávek bude akcionáři předložen současně se smlouvou o upsání nových akcií.
od 22. 6. 2005 do 29. 6. 2005
- Řádná valná hromada společnosti přijala na svém jednání dne 01.06.2005 rozhodnutí o zvýšení základní kapitálu společnosti. - schválila zvýšení základního kapitálu o částku 30.000.000,- Kč (slovy: třicetmilionů korun českých) na 55.000.000,- Kč (slovy: padesátpětmilionů korun českých) za následujících podmínek: - upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, - nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitým vkladem, - počet jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba upisovaných akcií: počet: 30 (třicet) jmenovitá hodnota: 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) každá, druh: kmenové, forma: na jméno, podoba: listinná, - akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se oba akcionáři vzdali svého přednostního práva před tímto rozhodnutím valné hromady, - všechny nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je VENATIUM - CONSULTADORIA E MARKETING LDA, se sídlem Rua dos Murcas 88, Funchal, Madeira, Portugalsko, a to smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi společností a přede m určeným zájemcem, dle ustanovení § 204 odst. 5 ObchZ, - místo a lhůta pro úpis nových akcií bez využití přednostního práva: úpis nových akcií bude proveden v notářské kanceláři JUDr. Bohdana Hallady, notáře v Praze, se sídlem v Praze 1, U Prašné brány 1078/1. Lhůta pro upsání akcií předem určeným zájemcem či ní 30 (třicet) dnů a počátek běhu této lhůty bude předem určenému zájemci oznámen doporučeným dopisem, v němž bude obsažen i návrh smlouvy o upsání akcií. Tento dopis včetně návrhu smlouvy je představenstvo povinno zaslat předem určenému zájemci ve lhůtě 15 (patnáct) dnů ode dne následujícího po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Upisování akcií předem určeným zájemcem může začít dříve, než usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku, je však vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, Emisní kurs každé akcie z takto upisovaných akcií se rovná jmenovit é hodnotě jedné akcie, tedy činí 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých), - účet u banky a lhůta, v níž je upisovatel povinen splatit emisní kurs upsaných akcií: předem určený zájemce je povinen splatit celý emisní kurs všech nově upsaných akcií nejpozději do 6 ti (šesti) měsíců od upsání akcií na zvláštní účet společnosti vede ný u ČSOB, a.s., pobočka Praha 1, Náměstí Republiky, číslo účtu 192xxxx.
od 3. 11. 2004 do 15. 11. 2004
- Řádná valná hromada společnosti přijala na svém jednání dne 05.10.2004 rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti. - schválila zvýšení základního kapitálu o částku 20.000.000,- Kč (slovy: dvacetmilionů korun českých) na 25.000.000,- Kč (slovy: dvacetpětmilionů korun českých) za následujících podmínek: - upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, - nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitým vkladem, - počet, jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba upisovaných akcií: - počet: 20 (dvacet) kusů - jmenovitá hodnota: 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) každá, - druh: kmenové, - forma: na jméno, - podoba: listinná, - akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se oba akcionáři vzdali svého přednostního práva před tímto rozhodnutím valné hromady, - všechny nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je Ing. Michal Herych, r.č. xxxx, bydliště Praha 7, Letohradská 36, a to smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi společností a předem určeným zájemcem, dle ustano vení § 204 odst. 5 ObchZ., - místo a lhůta pro úpis nových akcií bez využití přednostního práva: úpis nových akcií bude proveden v notářské kanceláři JUDr. Bohdana Hallady, notáře v Praze, se sídlem v Praze 1, U Prašné brány 1078/1. Lhůta pro upsání akcií předem určeným zájemcem či ní 30 (třicet) dnů a počátek běhu této lhůty bude předem určenému zájemci oznámen doporučeným dopisem, v němž bude obsažen i návrh smlouvy o upsání akcií. Tento dopis včetně návrhu smlouvy je představenstvo povinno zaslat předem určenému zájemci ve lhůtě 15 (patnáct) dnů ode dne následujícího po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. upisování akcií předem určeným zájemcem může začít dříve, než usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku, je však vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs každé akcie z takto upisovaných akcií se rovná jmenovit é hodnotě jedné akcie, tedy činí 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých). - účet u banky a lhůta, v níž je upisovatel povinen splatit emisní kurs upsaných akcií: předem určený zájemce je povinen splatit celý emisní kurs všech nově upsaných akcií nejpozději do 6 ti (šesti) měsíců od upsání akcií na zvláštní účet společnosti vede ný u ČSOB, a.s., pobočka Praha 1, Náměstí Republiky, číslo účtu 192xxxx.
od 18. 12. 2002 do 19. 2. 2003
- Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu: Jediný akcionář se vzdává přednostního práva na upsání všech nových akcií a přijímá rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. 1. základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 3 995 000,- Kč (třimilionydevětsetdevadesátpět tisíc korun českých) z původních 1 005 000,- Kč na 5 000 000,- Kč 2. upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští 3. nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitým vkladem 4. základní kapitál společnosti se zvyšuje vydáním 3 995 kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 5. emisní kurs každé nové akcie se rovná její jmenovité hodnotě 6. všechny nově vydané akcie společnosti budou upsány jediným akcionářem společnosti ing. Michalem herychem, bytem Letohradská 7, Praha 7, 170 00, za použití ustanovení § 204 odst. 5 smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi společností a jediným akcionářem 7. lhůta pro upsání akcií jediným akcionářem činí 15 dnů a počátek běhu této lhůty bude jedinému akcionáři oznámen doporučeným dopisem, v němž bude obsažen i nvárh smlouvy o upsání akcií. Tento dopis včetně návrhu smlouvy je představenstvo povinno zaslat jedinému akcionáři ve lhůtě 10 dnů od právní moci usnesení Městského soudu v Praze, jímž bude zapsáno rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku 8. emisní kurs všech upsaných akcií bude splacen jediným akcionářem na zvlášní účet společnosti č. 181xxxx, vedený u ČSOB, a.s., Praha 1, a to do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií.
Kapitál
od 13. 8. 2012
Základní kapitál 2 085 000 Kč, splaceno 100 %.
od 6. 1. 2006 do 13. 8. 2012
Základní kapitál 69 500 000 Kč, splaceno 100 %.
od 29. 6. 2005 do 6. 1. 2006
Základní kapitál 55 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 15. 11. 2004 do 29. 6. 2005
Základní kapitál 25 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 19. 2. 2003 do 15. 11. 2004
Základní kapitál 5 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 18. 3. 1999 do 19. 2. 2003
Základní kapitál 1 005 000 Kč, splaceno 100 %.
od 13. 8. 2012
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 5 000.
od 13. 8. 2012
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 64.
od 13. 8. 2012
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 5.
od 6. 1. 2006 do 13. 8. 2012
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 64.
od 6. 1. 2006 do 13. 8. 2012
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 5.
od 29. 6. 2005 do 6. 1. 2006
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 50.
od 15. 11. 2004 do 29. 6. 2005
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 20.
od 15. 11. 2004 do 29. 6. 2005
v listinné podobě
od 19. 2. 2003 do 13. 8. 2012
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 5 000.
od 19. 2. 2003 do 13. 8. 2012
v listinné podobě
od 18. 12. 2002 do 19. 2. 2003
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 005.
od 18. 12. 2002 do 19. 2. 2003
v listinné podobě
od 18. 3. 1999 do 18. 12. 2002
Akcie na majitele err, počet akcií: 1 005.
od 18. 3. 1999 do 18. 12. 2002
v listinné podobě
Statutární orgán
od 7. 3. 2018
JAKUB BOUŠA - člen představenstva
Šestajovice, Vřesová, PSČ 250 92
den vzniku členství: 7. 6. 2017
od 11. 9. 2017 do 7. 3. 2018
JAKUB BOUŠA - člen představenstva
Praha - Modřany, Jordana Jovkova, PSČ 143 00
den vzniku členství: 7. 6. 2017
od 12. 6. 2017
Ing. RADOMÍR HAVEL - předseda představenstva
Plzeň - Severní Předměstí, Pálavská, PSČ 323 00
den vzniku členství: 7. 6. 2017
den vzniku funkce: 7. 6. 2017
od 12. 6. 2017 do 11. 9. 2017
JAKUB BOUŠA - člen představenstva
Praha - Žižkov, Viklefova, PSČ 130 00
den vzniku členství: 7. 6. 2017
od 2. 7. 2014 do 12. 6. 2017
Ing. RADOMÍR HAVEL - statutární ředitel
Plzeň - Severní Předměstí, Pálavská, PSČ 323 00
den vzniku funkce: 17. 6. 2014 - 7. 6. 2017
od 19. 11. 2012 do 2. 7. 2014
Ing. Radomír Havel - předseda představenstva
Plzeň - Severní Předměstí, Pálavská, PSČ 323 00
den vzniku členství: 24. 10. 2012 - 17. 6. 2014
den vzniku funkce: 26. 10. 2012 - 17. 6. 2014
od 30. 5. 2012 do 2. 7. 2014
Ing. Jana Víchová - člen představenstva
Praha 9, K Čihadlům, PSČ 190 12
den vzniku členství: 1. 5. 2012 - 17. 6. 2014
od 30. 5. 2012 do 2. 7. 2014
Zdeňka Homolová - místopředseda představenstva
Praha 6 - Bubeneč, Jednořadá, PSČ 160 00
den vzniku členství: 30. 6. 2008 - 30. 9. 2013
den vzniku funkce: 2. 5. 2012 - 30. 9. 2013
od 13. 2. 2012 do 30. 5. 2012
Pavel Vašíček - místopředseda představenstva
Ostrava - Hrabůvka, U lesa 63, PSČ 700 30
den vzniku členství: 17. 11. 2011 - 30. 4. 2012
den vzniku funkce: 17. 11. 2011 - 30. 4. 2012
od 13. 2. 2012 do 19. 11. 2012
Ing. Radomír Havel - předseda představenstva
Plzeň, Pálavská 1553, PSČ 323 00
den vzniku členství: 1. 9. 2007 - 24. 10. 2012
den vzniku funkce: 1. 9. 2007 - 24. 10. 2012
od 10. 9. 2010 do 30. 5. 2012
Zdeňka Homolová - člen představenstva
Praha 6 - Bubeneč, Jednořadá, PSČ 160 00
den vzniku členství: 30. 6. 2008
od 24. 7. 2008 do 10. 9. 2010
Zdeňka Homolová - člen představenstva
Praha 6, Šumberova 16, PSČ 160 00
den vzniku členství: 30. 6. 2008
od 24. 7. 2008 do 13. 2. 2012
Pavel Vašíček - místopředseda představenstva
Ostrava - Hrabůvka, U lesa 63, PSČ 700 30
den vzniku členství: 16. 8. 2006 - 16. 11. 2011
den vzniku funkce: 1. 7. 2008 - 16. 11. 2011
od 19. 9. 2007 do 24. 7. 2008
Ing. Karel Čvančara - místopředseda představenstva
Praha 10 - Kolovraty, Meduňková 600/30, PSČ 100 00
den vzniku členství: 2. 6. 2005 - 30. 6. 2008
den vzniku funkce: 1. 9. 2007 - 30. 6. 2008
od 19. 9. 2007 do 24. 7. 2008
Pavel Vašíček - člen představenstva
Ostrava - Hrabůvka, U lesa 63, PSČ 700 30
den vzniku členství: 16. 8. 2006
od 19. 9. 2007 do 13. 2. 2012
Ing. Radomír Havel - předseda představenstva
Plzeň, Rabštejnská 1581/37
den vzniku členství: 1. 9. 2007
den vzniku funkce: 1. 9. 2007
od 5. 9. 2006 do 19. 9. 2007
Ing. Karel Čvančara - předseda představenstva
Praha 10 - Kolovraty, Meduňková 600/30, PSČ 100 00
den vzniku členství: 2. 6. 2005
den vzniku funkce: 16. 8. 2006 - 1. 9. 2007
od 5. 9. 2006 do 19. 9. 2007
Pavel Vašíček - místopředseda představenstva
Ostrava - Hrabůvka, U lesa 63, PSČ 700 30
den vzniku členství: 16. 8. 2006
den vzniku funkce: 16. 8. 2006 - 1. 9. 2007
od 5. 9. 2006 do 19. 9. 2007
Ing. Jana Víchová - člen představenstva
Praha 9, K čihadlům 832, PSČ 192 19
den vzniku členství: 16. 8. 2006 - 1. 9. 2007
od 22. 6. 2005 do 5. 9. 2006
Ing. Karel Čvančara - místopředseda představenstva
Praha 10 - Kolovraty, Meduňková 600/30, PSČ 100 00
den vzniku členství: 2. 6. 2005
den vzniku funkce: 2. 6. 2005 - 16. 8. 2006
od 3. 12. 2003 do 5. 9. 2006
Ing. Jan Mazáček - člen představenstva
Praha 10, Na Spádu 15/393
den vzniku členství: 14. 10. 2003 - 16. 8. 2006
od 18. 12. 2002 do 3. 12. 2003
Ing. Jana Víchová - člen představenstva
Praha 9, K čihadlům 832, PSČ 192 19
od 18. 12. 2002 do 22. 6. 2005
Karel Křivan - místopředseda představenstva
Praha 6, Zemědělská 2, PSČ 160 00
den vzniku členství: 27. 11. 2002 - 1. 6. 2005
den vzniku funkce: 27. 11. 2002 - 1. 6. 2005
od 18. 12. 2002 do 5. 9. 2006
Ing. Michal Herych - předseda představenstva
Praha 7, Letohradská 36, PSČ 170 00
od 18. 3. 1999 do 18. 12. 2002
Ing. Michal Herych - předseda představenstva
Praha 5, Gabinova 823, PSČ 152 00
od 18. 3. 1999 do 18. 12. 2002
Ing. Jan Kadaník - místopředseda představenstva
Praha 9, Uherská 618, PSČ 190 17
od 18. 3. 1999 do 18. 12. 2002
Jana Víchová - člen představenstva
Praha 9, K čihadlům 832, PSČ 192 19
od 12. 6. 2017
Společnost zastupuje v celém rozsahu představenstvo, a to předseda představenstva samostatně, nebo člen představenstva společně s předsedou představenstva.
od 2. 7. 2014 do 12. 6. 2017
Společnost zastupuje ve všech záležitostech samostatně ředitel.
od 3. 11. 2004 do 2. 7. 2014
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda nebo místopředseda představenstva samostatně nebo člen představenstva, který není předsedou nebo místopředsedou představenstva, jedná navenek vždy společně s předsedou nebo místopředsedou představenstva.
od 18. 3. 1999 do 3. 11. 2004
Jednání, zavazování a podepisování za společnost: Jednat jménem společnosti a zavazovat společnost navenek je oprávněn předseda nebo místopředseda představenstva vždy samostatně. Člen představenstva, který není předsedou nebo místopředsedou představenstva, jedná navenek vždy společně s předsedou nebo místopředsedou představenstva. Představenstvo za společnost podepisuje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda představenstva, člen představenstva, který není předsedou nebo místopředsedou představenstva, připojí svůj podpis společně s předsedou nebo místopředsedou představenstva.
Správní rada
od 24. 2. 2015 do 12. 6. 2017
Ing. MICHAL HERYCH
Praha - Veleslavín, Pod dvorem, PSČ 162 00
den vzniku členství: 17. 6. 2014 - 7. 6. 2017
den vzniku funkce: 17. 6. 2014 - 7. 6. 2017
od 22. 12. 2014 do 24. 2. 2015
Ing. MICHAL HERYCH
Praha 6 - Veleslavín, Pod dvorem, PSČ 162 00
den vzniku členství: 17. 6. 2014
den vzniku funkce: 17. 6. 2014
od 2. 7. 2014 do 22. 12. 2014
Ing. MICHAL HERYCH - Předseda správní rady
Praha 6 - Dejvice, Zemědělská, PSČ 160 00
den vzniku členství: 17. 6. 2014
den vzniku funkce: 17. 6. 2014
od 2. 7. 2014 do 12. 6. 2017
Ing. RADOMÍR HAVEL - člen správní rady
Plzeň - Severní Předměstí, Pálavská, PSČ 323 00
den vzniku členství: 17. 6. 2014 - 7. 6. 2017
od 2. 7. 2014 do 12. 6. 2017
-
Dozorčí rada
od 12. 6. 2017
Ing. MICHAL HERYCH - člen dozorčí rady
Praha - Veleslavín, Pod dvorem, PSČ 162 00
den vzniku členství: 7. 6. 2017
od 19. 11. 2012 do 2. 7. 2014
Ing. Michal Herych - předseda dozorčí rady
Praha 6 - Dejvice, Zemědělská, PSČ 160 00
den vzniku členství: 13. 1. 2012 - 17. 6. 2014
den vzniku funkce: 13. 1. 2012 - 17. 6. 2014
od 13. 2. 2012 do 19. 11. 2012
Ing. Michal Herych - předseda dozorčí rady
Praha 7 - Holešovice, U Pergamenky, PSČ 170 00
den vzniku členství: 13. 1. 2012 - 13. 1. 2012
den vzniku funkce: 13. 1. 2012 - 13. 1. 2012
od 13. 2. 2012 do 2. 7. 2014
Ing. Martina Vávrová - člen dozorčí rady
Třinec, Jeřabinová, PSČ 739 61
den vzniku členství: 13. 1. 2012 - 17. 6. 2014
od 13. 2. 2012 do 2. 7. 2014
JUDr. Dagmar Chlebečková - člen dozorčí rady
Praha 6 - Břevnov, Brixiho, PSČ 162 00
den vzniku členství: 13. 1. 2012 - 17. 6. 2014
od 22. 2. 2007 do 13. 2. 2012
Ing. Michal Herych - předseda dozorčí rady
Praha 7 - Holešovice, U Pergamenky 1145/12, PSČ 170 00
den vzniku členství: 16. 8. 2006 - 16. 11. 2011
den vzniku funkce: 16. 8. 2006 - 16. 11. 2011
od 5. 9. 2006 do 22. 2. 2007
Ing. Michal Herych - předseda dozorčí rady
Praha 7, Letohradská 36, PSČ 170 00
den vzniku členství: 16. 8. 2006
den vzniku funkce: 16. 8. 2006
od 5. 9. 2006 do 13. 2. 2012
JUDr. Dagmar Chlebečková - člen dozorčí rady
Praha 6 - Břevnov, Brixiho 1620/8, PSČ 162 00
den vzniku členství: 13. 12. 2005 - 13. 3. 2011
od 2. 1. 2006 do 5. 9. 2006
JUDr. Dagmar Chlebečková - předseda dozorčí rady
Praha 6 - Břevnov, Brixiho 1620/8, PSČ 162 00
den vzniku členství: 13. 12. 2005
den vzniku funkce: 13. 12. 2005 - 16. 8. 2006
od 22. 6. 2005 do 2. 1. 2006
Bc. Silvie Herychová - předseda dozorčí rady
Praha 7, Letohradská 36, PSČ 170 00
den vzniku členství: 27. 11. 2002 - 12. 12. 2005
den vzniku funkce: 12. 4. 2005 - 12. 12. 2005
od 22. 6. 2005 do 5. 9. 2006
Pavel Vašíček - člen dozorčí rady
Ostrava - Hrabůvka, U lesa 63, PSČ 700 30
den vzniku členství: 12. 4. 2005 - 16. 8. 2006
od 22. 6. 2005 do 13. 2. 2012
RNDr. Zdeněk Somr - člen dozorčí rady
Nymburk, Palackého třída 116, PSČ 288 02
den vzniku členství: 2. 6. 2005 - 2. 9. 2010
od 3. 11. 2004 do 22. 6. 2005
JUDr. Dagmar Chlebečková - předseda dozorčí rady
Praha 6, Brixiho 1620/8, PSČ 162 00
den vzniku členství: 6. 10. 2004 - 11. 4. 2005
den vzniku funkce: 6. 10. 2004 - 11. 4. 2005
od 3. 11. 2004 do 22. 6. 2005
Vladimír Kuba - člen dozorčí rady
Praha 10, Za zahradami 397, PSČ 100 00
den vzniku členství: 6. 10. 2004 - 1. 6. 2005
od 18. 12. 2002 do 22. 6. 2005
Silvie Herychová - člen dozorčí rady
Praha 7, Letohradská 36, PSČ 170 00
den vzniku členství: 27. 11. 2002
od 18. 3. 1999 do 18. 12. 2002
Ing. Pavla Sirová - člen dozorčí rady
Praha 7, U Studánky 29, PSČ 170 00
od 18. 3. 1999 do 3. 11. 2004
Josef Veselý - předseda dozorčí rady
Kolín II, Rimavské Soboty 836, PSČ 280 02
od 18. 3. 1999 do 3. 11. 2004
JUDr. Přemysl Herych - člen dozorčí rady
Praha 6, Zemědělská 12, PSČ 160 00
Akcionáři
od 5. 9. 2006 do 1. 12. 2012
HONORIS MANAGEMENT LTD.
Londýn N3 1RL, 4th Floor, Lawford House, Albert Place, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 5. 9. 2006 do 1. 12. 2012
- reg. v obchodním rejstříku pro Anglii a Wales č. 5585203
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Babiš vlevo vybočený

18. 6. 2018 | Komentář | Pavel Jégl | 10 komentářů

Babiš vlevo vybočený

Páteř chystané vlády Andreje Babiše bude vychýlená doleva. Postarají se o to jak sociální demokraté, tak komunisté.

Levnější elektřina za tisíce korun. Podvodníci si oblíbili aukce energií

18. 6. 2018 | Co se děje | Jana Poncarová | 3 komentáře

Levnější elektřina za tisíce korun. Podvodníci si oblíbili aukce energií

Nejdřív to byly LED žárovky. Teď mezi podomními prodejci a neúnavnými telefonisty frčí energetické aukce. Slibují nejnižší cenu elektřiny. Možná ji opravdu dostanete. Možná ale zaplatíte tisícikorunovou pokutu.

Bez realiťáka dnes prodáte cokoliv

16. 6. 2018 | Rozhovor | Martin Vlnas | 3 komentáře

Bez realiťáka dnes prodáte cokoliv

„Nefungujeme jako realitky, ale jako supermarket. Nestanovujeme různé ceny pečiva nebo masa podle toho, jakým jste do obchodu přijeli autem. To je absurdní. U nás si dáte do košíku jen to, co potřebujete, a platíte jen za služby, které skutečně využijete a které byste si nezvládli zajistit sami,“ vysvětluje výhody prodeje bez realitky šéf Bezrealitky.cz Hendrik Meyer.

Kolem AirBnB radši po špičkách

15. 6. 2018 | Komentář | Michal Kašpárek | 19 komentářů

Kolem AirBnB radši po špičkách

AirBnB nejspíš není takovým požehnáním, jak ho maluje PR oddělení. Ale důkazů, že by astronomicky zvyšovalo nájmy, se nedostává.

Očima expertů: Do čeho teď investovat?

15. 6. 2018 | Očima expertů | Ondřej Tůma | 2 komentáře

Očima expertů: Do čeho teď investovat?

Finanční trhy nezažívají nejlepší období. Kde hledat atraktivní investiční příležitosti a jak se vyhnout průšvihu, který zamává s vaším portfoliem? Zeptali jsme se předních ekonomů, analytiků, investorů a potrfolio manažerů investičních společností.

Další čtení na flowee.cz - Peníze.cz doporučují

Lékař, který má zlepšit stravu v nemocnicích, píše o "vnitřním matrixu"

Lékař, který má zlepšit stravu v nemocnicích, píše o "vnitřním matrixu"

Když se spojí dva mladí lidé, může z toho něco být. Když je navíc jeden z nich ministr zdravotnictví a druhý celostní lékař, který se specializuje na výživu, může z toho být...více

Einstein popsal Číňany jako "upracované, špinavé a tupé"

Einstein popsal Číňany jako "upracované, špinavé a tupé"

Publikace soukromých deníků Alberta Einsteina, ve kterých autor podrobně popisuje svou cestu po Asii ve dvacátých letech minulého století, odhaluje jeho kontroverzní názory...více

Nenávidím tě, protože tě miluji. Trpím totiž "negativní projekcí"

Nenávidím tě, protože tě miluji. Trpím totiž "negativní projekcí"

Den blbec. Jen co ráno vstanete, cítíte v kostech, že dnes to rozhodně nebude ono. Všechno vás štve a na nic nemáte náladu. V práci nemůžete přežít dotěrné otázky vlezlých...více

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Ivan Mládek

Ivan Mládek

- hudebník

+377
+
-
2.Iveta Pomeje Bartošová

Iveta Pomeje Bartošová

- zpěvačka

+52
+
-
3.Marek Dalík

Marek Dalík

- lobbista a podnikatel

-228
+
-
4.Pavel Bém

Pavel Bém

- psychiatr, horolezec, podnikatel a bývalý pražský primátor

-305
+
-
5.Roman Janoušek

Roman Janoušek

– podnikatel a lobbista

-335
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 577 785 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Broadway Change 2 584,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 585,00 Kč
Czech Exchange 2 590,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 600,00 Kč
MONETA Money Bank 2 647,00 Kč
Expobank CZ 2 648,10 Kč
Sberbank CZ 2 651,00 Kč
Česká spořitelna 2 691,00 Kč
ČSOB 2 691,00 Kč
Komerční banka 2 702,22 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 729,90 Kč
Raiffeisenbank 2 740,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR

Další čtení na flowee.cz

Lékař, který má zlepšit stravu v nemocnicích, píše o "vnitřním matrixu"

Lékař, který má zlepšit stravu v nemocnicích, píše o "vnitřním matrixu"

Když se spojí dva mladí lidé, může z toho něco být. Když je navíc jeden z nich ministr...více

Einstein popsal Číňany jako "upracované, špinavé a tupé"

Einstein popsal Číňany jako "upracované, špinavé a tupé"

Publikace soukromých deníků Alberta Einsteina, ve kterých autor podrobně popisuje svou...více

Nenávidím tě, protože tě miluji. Trpím totiž "negativní projekcí"

Nenávidím tě, protože tě miluji. Trpím totiž "negativní projekcí"

Den blbec. Jen co ráno vstanete, cítíte v kostech, že dnes to rozhodně nebude ono. Všechno...více

Zdroj: Logo Flowee
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Převod bytu s podnájemníky z DV do OV
Poradna > Realitní poradna > Převod bytu s podnájemníky z DV do OV

Otázka: Dobrý den, koupila jsem byt v DV (a také jsem se stala členkou družstva a nájemcem bytu). Byt jsem pak na základě podnájemní smlouvy na rok pronajala. V průběhu toho roku byl byt převeden z OV do DV....Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.