ERGO PRAHA, a.s., IČO: 25752197 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti ERGO PRAHA, a.s. Údaje byly staženy 31. 7. 2022 z datové služby justice.cz dle IČO 25752197. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 25752197 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu6. 4. 1999
Obchodní firma
od 6. 4. 1999

ERGO PRAHA, a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 6. 4. 1999 do 16. 11. 2016
Praha 8, Sokolovská 35
IČO
od 6. 4. 1999

25752197

DIČ

CZ25752197

Identifikátor datové schránky:9u5pu74
Právní forma
od 6. 4. 1999
Akciová společnost
Spisová značka5873 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 17. 10. 2014
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 6. 4. 1999 do 6. 2. 2002
- provádění dražeb mimo výkon rozhodnutí
od 6. 4. 1999 do 17. 10. 2014
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej ( s výjimkou zboží vyloučeného zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů a jeho přílohami )
od 6. 4. 1999 do 17. 10. 2014
- činnost realitní kanceláře
od 6. 4. 1999 do 17. 10. 2014
- organizační a ekonomické poradenství
Ostatní skutečnosti
od 19. 10. 2012 do 15. 4. 2013
- Důvod snížení základního kapitálu: Důvodem snížení základního kapitálu je uvolnění prostředků Společnosti vázaných v základním kapitálu ve prospěch akcionářů, když dosavadní výše základního kapitálu je pro obchodní činnost Společnosti z ekonomického hlediska nepřiměřeně vysoká. Částka odpo vídající snížení základního kapitálu bude vyplacena stávajícím akcionářům Společnosti. Rozsah snížení základního kapitálu: Základní kapitál se snižuje o celkovou částku 9.075.000,- Kč (devět milionů sedmdesát pět tisíc korun českých), tedy z dosavadní výše 13.200.000,- Kč (třináct milionů dvě stě tisíc korun českých) na novou výši základního kapitálu 4.125.000,- Kč (čtyři mil iony jedno sto dvacet pět tisíc korun českých). Způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno: Snížení základního kapitálu bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty dosavadních akcií. Jmenovitá hodnota každé z 26 (dvaceti šesti) kusů akcií o dosavadní jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých) se snižuje o částku 137.500, - Kč (jedno sto třicet sedm tisíc pět set korun českých) na částku 62.500,- Kč (šedesát dva tisíc pět set korun českých) a jmenovitá hodnota každé z 80 (osmdesáti) kusů akcií o dosavadní jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) se snižuje o částku 68.750,- Kč (šedesát osm tisíc sedm set padesát korun českých) na částku 31.250,- Kč (třicet jedna tisíc dvě stě padesát korun českých). Snížení jmenovité hodnoty akcií bud e provedeno výměnou stávajících akcií za akcie s novou nižší jmenovitou hodnotou. S každou akcií o jmenovité hodnotě 31.250,- Kč (třicet jedna tisíc dvě stě padesát korun českých) bude spojen jeden hlas a s každou akcií o jmenovité hodnotě 62.500,- Kč (šedesát dva tisíc pět set korun českých) budou spojeny 2 (dva) hlasy při hlasování na valné hromadě. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacena stávajícím akcionářům Společnosti. Na každou jednu akcii bude vyplacena částka odpovídající snížení její jmenovité hodnoty, tj. na každou z 26 (dvaceti šesti) kusů akcií o dosavadní jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých) bude vyplacena částka 137.500,- Kč (jedno sto třicet sedm tisíc pět set korun českých) a na každou z 80 (osmdesáti) kusů akcií o dosavadní jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) bude vyplacena částka 68.750,- Kč (šedesát osm tisíc sedm set padesát korun českých). Lhůta pro předložení akcií: Lhůta pro předložení akcií Společnosti za účelem jejich výměny za akcie s nižší jmenovitou hodnotou bude činit 2 (dva) měsíce ode dne uveřejnění výzvy představenstva dle § 213a odst. 2 obchodního zákoníku.
od 18. 8. 2003 do 15. 12. 2004
- Dne 9.6.2003 učinil jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti následující rozhodnutí, o nichž byl sepsán notářský zápis NZ 407/2003, N 457/2003: I. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 8,000.000,- Kč (slovy: osm miliónů korun českých) ze stávající částky 5,200.000,- Kč (slovy: pět miliónů dvěstě tisíc korun českých) na částku 13,200.000,- Kč (slovy: třináct miliónů dvěstě tisíc korun č eských). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. II. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 80ti kmenových akcií, v listinné podobě, na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč. III. Jediný akcionář se vzdal přednostního práva na upisování nových akcií ještě před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu. IV. Upisování akcií bude nabídnuto konkrétnímu předem určenému zájemci panu Ing. Josefu Strnadovi, r.č. xxxx, bytem: Praha 6, Srbská 185/1, PSČ: 160 00. V. Akcie budou upsány v sídle společnosti na adrese: Praha 8, Sokolovská 35, do čtrnácti dnů ode dne, kdy upisovateli bude společností doručen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, což společnost učiní do deseti dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí j ediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti. Ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 Obchodního zákoníku upisování akcií začne poté, co bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře společnosti do obchodního rejstříku a bude vázán o na rozvazovací podmínku, kterou bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře společnosti do obchodního rejstříku. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě, tj. 100.000,- Kč. VI. Nepeněžitý vklad bude splacen v sídle společnosti na adrese: Praha 8, Sokolovská 35, do deseti dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti do obchodního rejstříku. VII. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou tyto nemovitosti: pozemek parc. č. 1188/1 o výměře 718 m2 (zahrada) a pozemek parc. č. 1188/2 o výměře 87 m2 (zastavěná ploha a nádvoří), oba dva zapsané v katastru nemovitostí Praha-město na LV č. 215, pro k.ú. Dej vice, hl. m. Praha. Tyto nemovitosti byly oceněny znaleckým posudkem pana Doc. Ing. Jaromíra Rysky, CSc., znalcem z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí, č.zn.den.: 1663/17/2003, ze dne 23.5.2003, za účelm jejich vložení jako nepeněžitého vk ladu do společnosti, a to na částku 8,050.000,- Kč (slovy: osm miliónů padesát tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad společnost upisovateli vydá 80 kmenových akcií, v listinné podobě na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč. Roz díl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, je společnost povnna vyplatit upisovateli do 30 dnů ode dne z ápisu zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. VIII. Bere se na vědomí, bez připomínek námitek a výhrad Zpráva představenstva společnosti ze dne 6.6.2003, sepsaná dle ustanovení § 204 odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a předložená představenstvem jedinému akcionáři společnosti. XI. Přijímá se nové úplné znění Stanov společnosti, které je přílohou rozhodnutí jediného akcionáře společnosti.
od 18. 8. 2003 do 15. 12. 2004
- Celá částka ve výši 8,000.000,- Kč (slovy: osm miliónů korun českých) o níž byl zvýšen základní kapitál společnosti ze stávající částky 5,200.000,- Kč (slovy: pět milionů dvěstě tisíc korun českých) na částku 13,200.000,- Kč (slovy: třináct miliónů dvěstě tisíc korun českých) byl splacen nepeněžitým vkladem, a to před zápisem nové výše základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.
od 30. 7. 2003 do 18. 8. 2003
- Dne 9.6.2003 učinil jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti následující rozhodnutí, o nichž byl sepsán notářský zápis NZ 407/2003, N 457/2003: I. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 8,000.000,- Kč (slovy: osm miliónů korun českých) ze stávající částky 5,200.000,- Kč (slovy: pět miliónů dvěstě tisíc korun českých) na částku 13,200.000,- Kč (slovy: třináct miliónů dvěstě tisíc korun č eských). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. II. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 80ti kmenových akcií, v listinné podobě, na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč. III. Jediný akcionář se vzdal přednostního práva na upisování nových akcií ještě před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu. IV. Upisování akcií bude nabídnuto konkrétnímu předem určenému zájemci panu Ing. Josefu Strnadovi, r.č. xxxx, bytem: Praha 6, Srbská 185/1, PSČ: 160 00. V. Akcie budou upsány v sídle společnosti na adrese: Praha 8, Sokolovská 35, do čtrnácti dnů ode dne, kdy upisovateli bude společností doručen návrh na uzvření smlouvy o upsání akcií, což společnost učiní do deseti dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí je diného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti. Ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 Obchodního zákoníku upisování akcií začne poté, co bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře společnosti do obchodního rejstříku a bude vázáno na rozvazovací podmínku, kterou bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře společnosti do obchodního rejstříku. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě, tj. 100.000,- Kč. VI. Nepeněžitý vklad bude splacen v sídle společnosti na adrese: Praha 8, Sokolovská 35, do deseti dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti do obchodního rejstříku. VII. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou tyto nemovitosti: pozemek parc. č. 1188/1 o výměře 718 m2 (zahrada) a pozemek parc. č. 1188/2 o výměře 87 m2 (zastavěná ploha a nádvoří), oba dva zapsané v katastru nemovitostí Praha-město na LV č. 215, pro k.ú. Dej vice, hl. m. Praha. Tyto nemovitosti byly oceněny znaleckým posudkem pana Doc. Ing. Jaromíra Rysky, CSc., znalcem z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí, č.zn.den.: 1663/17/2003, ze dne 23.5.2003, za účelm jejich vložení jako nepeněžitého vk ladu do společnosti, a to na částku 8,050.000,- Kč (slovy: osm miliónů padesát tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad společnost upisovateli vydá 80 kmenových akcií, v listinné podobě na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč. Roz díl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, je společnost povnna vyplatit upisovateli do 30 dnů ode dne z ápisu zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. VIII. Bere se na vědomí, bez připomínek námitek a výhrad Zpráva představenstva společnosti ze dne 6.6.2003, sepsaná dle ustanovení § 204 odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a předložená představenstvem jedinému akcionáři společnosti. XI. Přijímá se nové úplné znění Stanov společnosti, které je přílohou rozhodnutí jediného akcionáře společnosti.
od 6. 4. 1999 do 15. 12. 2004
- Celá hodnota základního jmění byla upsána nepeněžitým vkladem-nemovitostí, jež byl splacen před vznikem společnosti.
Kapitál
od 15. 4. 2013
Základní kapitál 4 125 000 Kč, splaceno 100 %.
od 18. 8. 2003 do 15. 4. 2013
Základní kapitál 13 200 000 Kč, splaceno 100 %.
od 6. 4. 1999 do 18. 8. 2003
Základní kapitál 5 200 000 Kč, splaceno 100 %.
od 17. 10. 2014
Akcie na jméno 62 500, počet akcií: 26 v listinné podobě.
od 17. 10. 2014
Akcie na jméno 31 250, počet akcií: 80 v listinné podobě.
od 15. 4. 2013 do 17. 10. 2014
Akcie na majitele 62 500, počet akcií: 26 v listinné podobě.
od 15. 4. 2013 do 17. 10. 2014
Akcie na majitele 31 250, počet akcií: 80 v listinné podobě.
od 18. 8. 2003 do 15. 4. 2013
Akcie na majitele err, počet akcií: 80.
od 18. 8. 2003 do 15. 4. 2013
v listinné podobě
od 6. 4. 1999 do 15. 4. 2013
Akcie na majitele err, počet akcií: 26.
od 6. 4. 1999 do 15. 4. 2013
akcie jsou v listinné podobě
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 17. 10. 2014
JUDr. JIŘÍ HARTMANN - Předseda představenstva
Praha - Podolí, Nad spádem, PSČ 147 00
den vzniku členství: 9. 7. 2014
den vzniku funkce: 9. 7. 2014
od 17. 10. 2014
MUDr. TOMÁŠ FOŘT - člen představenstva
Praha - Karlín, Sokolovská, PSČ 186 00
den vzniku členství: 9. 7. 2014
od 17. 10. 2014 do 24. 3. 2022
Ing. JOSEF STRNAD - Místopředseda představenstva
Praha - Dejvice, Vostrovská, PSČ 160 00
den vzniku členství: 9. 7. 2014
den vzniku funkce: 9. 7. 2014
od 19. 10. 2012 do 17. 10. 2014
JUDr. Jiří Hartmann - předseda představenstva
Praha 4 - Podolí, Nad spádem, PSČ 147 00
den vzniku členství: 26. 7. 2012 - 9. 7. 2014
den vzniku funkce: 26. 7. 2012 - 9. 7. 2014
od 19. 10. 2012 do 17. 10. 2014
Jakub Strnad - místopředseda představenstva
Říčany, Labská, PSČ 251 01
den vzniku členství: 26. 7. 2012 - 9. 7. 2014
den vzniku funkce: 26. 7. 2012 - 9. 7. 2014
od 19. 10. 2012 do 17. 10. 2014
Tomáš Fořt - člen představenstva
Praha 8 - Karlín, Sokolovská, PSČ 186 00
den vzniku členství: 26. 7. 2012 - 9. 7. 2014
od 18. 12. 2008 do 19. 10. 2012
Ing. Jakub Strnad - člen představenstva
Praha 4 - Podolí, Kubištova 1098/5, PSČ 140 00
den vzniku funkce: 9. 6. 2003 - 26. 7. 2012
od 15. 12. 2004 do 18. 12. 2008
Ing. Jakub Strnad - člen představenstva
Praha 4, Tererova 1358/12, PSČ 149 00
den vzniku funkce: 9. 6. 2003
od 15. 12. 2004 do 19. 10. 2012
JUDr. Jiří Hartmann - předseda představenstva
Praha 4, Nad Spádem 206/9
den vzniku funkce: 16. 6. 2004 - 26. 7. 2012
od 15. 12. 2004 do 19. 10. 2012
Ing. Tomáš Vych - člen představenstva
Kostelec nad Orlicí, U Váhy 1196
den vzniku funkce: 6. 4. 1999 - 26. 7. 2012
od 30. 7. 2003 do 15. 12. 2004
Jakub Strnad - člen
Praha 4, Tererova 1358/12, PSČ 149 00
den vzniku členství: 9. 6. 2003
od 6. 4. 1999 do 30. 7. 2003
Mgr. Pavel Fráňa
Praha 7, Ortenovo nám. 14
od 6. 4. 1999 do 15. 12. 2004
Tomáš Vych
Kostelec nad Orlicí, U váhy 1196
od 6. 4. 1999 do 15. 12. 2004
Petr Smolík
Praha 6, Laudova 1019/11
od 17. 10. 2014
Společnost zastupují ve všech věcech společně 2 (dva) členové představenstva.
od 6. 4. 1999 do 17. 10. 2014
Způsob jednání a podepisování za společnost: Jménem společnosti jednají současně dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis dva členové představenstva.
Dozorčí rada
od 19. 6. 2017
Ing. PAVEL ZÁRUBA - Předseda dozorčí rady
Praha - Motol, Hamsíkova, PSČ 150 00
den vzniku členství: 1. 2. 2017
den vzniku funkce: 1. 2. 2017
od 17. 10. 2014
Ing. ONDŘEJ NĚMEC - člen dozorčí rady
Praha - Stodůlky, Frimlova, PSČ 155 00
den vzniku členství: 9. 7. 2014
od 17. 10. 2014
HELENA HARTMANNOVÁ - člen dozorčí rady
Praha - Podolí, Nad spádem, PSČ 147 00
den vzniku členství: 9. 7. 2014
od 17. 10. 2014 do 19. 6. 2017
JAKUB STRNAD - Předseda dozorčí rady
Říčany, Labská, PSČ 251 01
den vzniku členství: 9. 7. 2014 - 1. 2. 2017
den vzniku funkce: 9. 7. 2014 - 1. 2. 2017
od 19. 10. 2012 do 17. 10. 2014
Josef Strnad - předseda dozorčí rady
Praha 6 - Dejvice, Vostrovská, PSČ 160 00
den vzniku členství: 26. 7. 2012 - 9. 7. 2014
den vzniku funkce: 26. 7. 2012 - 9. 7. 2014
od 19. 10. 2012 do 17. 10. 2014
Helena Hartmannová - člen dozorčí rady
Praha 4 - Podolí, Nad spádem, PSČ 147 00
den vzniku členství: 26. 7. 2012 - 9. 7. 2014
od 19. 10. 2012 do 17. 10. 2014
Ing. Ondřej Němec - člen dozorčí rady
Praha 5 - Stodůlky, Frimlova, PSČ 155 00
od 18. 12. 2008 do 19. 10. 2012
Ing. Josef Strnad - předseda dozorčí rady
Praha 6 - Dejvice, Vostrovská 2678/4, PSČ 160 00
den vzniku funkce: 16. 6. 2004 - 26. 7. 2012
od 15. 12. 2004 do 18. 12. 2008
Ing. Josef Strnad - předseda
Praha 6, Srbská 185/1
den vzniku funkce: 16. 6. 2004
od 15. 12. 2004 do 19. 10. 2012
Helena Hartmannová - člen
Praha 4, Nad Spádem 206/9
den vzniku funkce: 16. 6. 2004 - 26. 7. 2012
od 6. 4. 1999 do 15. 12. 2004
Zdeněk Tichý
Praha 4, Cílkova 644/14
od 6. 4. 1999 do 15. 12. 2004
Iva Molenová
Praha 4, Kloboukova 2224
od 6. 4. 1999 do 19. 10. 2012
Ing. Arnošt Hübner
Praha 6, Na Pískách 11
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Ivo Lukačovič

Ivo Lukačovič

- zakladatel Seznam.cz

+412

+
-
Michal Horáček

Michal Horáček

- hudebník, podnikatel, kandidát na prezidenta

+35

+
-
Tomáš Čupr

Tomáš Čupr

- podnikatel, Rohlik.cz, Slevomat

-140

+
-
Marek Dospiva

Marek Dospiva

- miliardář, Penta

-152

+
-
Marek Dalík

Marek Dalík

- lobbista a podnikatel

-229

+
-
Radovan Krejčíř

Radovan Krejčíř

- kontroverzní podnikatel

-287

+
-

A tohle už jste četli?

EET definitivně končí. Nevrátí se ani jako dobrovolná

EET definitivně končí. Nevrátí se ani jako dobrovolná

Podnikatelé se už nebudou muset znovu zapojit do elektronické evidence tržeb (EET), jejímž původním cílem bylo omezit daňové úniky. Definitivní zrušení této povinnosti dnes potvrdili poslanci na návrh koaliční vlády ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů.

Sociální pojištění OSVČ 2023. Minimální zálohy a pravidla

Sociální pojištění OSVČ 2023. Minimální zálohy a pravidla

Jak se platí zálohy na důchodové pojištění podnikatelů? Kolik dělá nemocenské pojištění? A co se mění pro rok 2023? Tady je přehled.

Zdravotní pojištění OSVČ 2023. Minimální zálohy a pravidla

Zdravotní pojištění OSVČ 2023. Minimální zálohy a pravidla

Novou výši minimální zálohy musí podnikatelé zaslat na účet zdravotní pojišťovny nejpozději do osmého února.

Doporučujeme

Vláda mění plány. Energetická krize zbourala její pravicovou politiku

Vláda mění plány. Energetická krize zbourala její pravicovou politiku

Pravicová politika – taková, kterou si nalinkovala občanskými demokraty vedená pětikoalice – bere za...

„Někdy jen brečím bolestí a zoufalstvím.“ Nemoc typickou pro ženy po čtyřicítce medicína neřeší

„Někdy jen brečím bolestí a zoufalstvím.“ Nemoc typickou pro ženy po čtyřicítce medicína neřeší

Bolest přichází nečekaně a nesmyslně. Spouštěče mohou být naprosto nevinné – jídlo, dotek, únava, stres....

Partners Financial Services