XODAX, a.s., IČO: 25772775 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti XODAX, a.s. Údaje byly staženy 30. 9. 2021 z datové služby justice.cz dle IČO 25772775. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 25772775 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu16. 6. 1999
Obchodní firma
od 16. 6. 1999

XODAX, a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 30. 3. 2002 do 10. 5. 2011
Praha 4, Branická 43, č.p. 26, PSČ 147 00
od 14. 7. 1999 do 30. 3. 2002
Praha 4, Branická 43, PSČ 147 00
od 16. 6. 1999 do 14. 7. 1999
Praha 4, Branická , PSČ 147 00
IČO
od 16. 6. 1999

25772775

Identifikátor datové schránky:499g3kr
Právní forma
od 16. 6. 1999
Akciová společnost
Spisová značka5976 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 13. 10. 2010
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 13. 10. 2010
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
od 14. 12. 2007 do 13. 10. 2010
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 16. 6. 1999 do 5. 12. 2007
- správa majetkových účastí, vyjma činností uvedených v § 3 zák.č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů,
od 16. 6. 1999 do 13. 10. 2010
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej,
od 16. 6. 1999 do 13. 10. 2010
- činnost ekonomických a organizačních poradců
od 16. 6. 1999 do 13. 10. 2010
- zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
od 16. 6. 1999 do 13. 10. 2010
- pronájem vlastních nemovitostí s poskytováním jiných než základních služeb spojených s pronájmem.
Ostatní skutečnosti
od 7. 7. 2020
- Valná hromada rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti zrušením vlastních akcii (dále jen Rušené akcie), a to v rozsahu celkové částky 9.000.000,- Kč (slovy: devět milionů korun českých), tj. ze 140.000.000,- Kč (slovy: jedno sto čtyřiceti mili onů korun českých) na 131.000.000,- Kč (slovy: jedno sto třicet jedna milion korun českých). Další povinné náležitosti usneseni: Důvod a účel sníženi základního kapitálu: Podle § 308 ZOK, pokud společnost akcie nezcizí do 1 roku od jejich nabytí, akcie zruší, a sníží o jejich jmenovitou hodnotu základní kapitál. Rozsah a způsob snížení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti bude snížen zrušením Rušených akcii. Zrušeni Rušených akcii bude provedeno jejich výmazem ze seznamu akcionářů. Souhrnná jmenovitá hodnota Rušených akcii odpovídá částce snížení z ákladního kapitálu, tj. částce 9.000.000,- Kč (slovy: devět milionů korun českých). Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: Vzhledem k tomu, že Rušené akcie jsou vlastními akciemi společnosti, bude o příslušnou částku odpovídající celkové částce snížení základního kapitálu, tj. 9.000.000,- Kč (slov y: devět milionů korun českých) snížen stav učtu základního kapitálu. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude tudíž naloženo pouze v účetním smyslu.
od 28. 12. 2011
- Podle Projektu vnitrostátní fúze formou sloučení ze dne 20.10.2011, NZ 453/2011, N 538/2011 z 5.12.2011, na společnost XODAX, a.s., IČ: 257 72 775, jako společnost nástupnickou, přešlo obchodní jmění zanikající společnosti ExYes, a.s., IČ: 266 83 539, se sídlem Praha 4, Branická 43, č.p. 26, PSČ 147 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7575 včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů.
od 28. 12. 2011
- Společnost XODAX, a.s., IČ: 257 72 775 se stala právním nástupcem, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, společností ExYes, a.s., IČ: 266 83 539.
od 17. 7. 2009 do 15. 1. 2010
- Valná hromada společnosti dne 15.6.2009 přijala následující usnesení: Valná hromada společnosti rozhoduje o snížení základního kapitálu takto: Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je požadavek akcionářů na uvolnění části vložených prostředků. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacena akcionářům. Základní kapitál bude snížen o částku 24.000.000,- Kč (slovy dvacet čtyři milióny korun českých). Základní kapitál bude snížen na základě návrhu akcionářům na úplatné vzetí akcií z oběhu a jejich zničením. Výše úplaty bude stanovena na základě hodnoty vlastního kapitálu společnosti připadajícího na jednu akcii k 31.12.2008. Lhůta pro předložení akcií společnosti činí 60 (slovy šedesát) dní a počíná běžet následující den po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 7. 9. 2006 do 20. 9. 2006
- Mimořádná valná hromada, konaná dne 25.srpna 2006, přijala toto usnesení: Valná hromada společnosti rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: - Základní kapitál společnosti XODAX, a.s. se zvyšuje takto: I. Stávající základní kapitál společnosti ve výši 143,000.000,- Kč (slovy stočtyřicettři miliónů korun českých), který byl zcela splacen, se zvýší o částku 21,000.000,- Kč (slovy dvacetjeden milión korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 16 4,000.000,- Kč (slovy stošedesátčtyři miliónů korun českých) peněžitým vkladem, a to upsáním 21 (slovy dvacetijedna) kusů nových akcií, znějících na majitele, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie), o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (slovy jeden milión korun českých) každé akcie. --------------------------- II. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. ------------------------------ III. Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (slovy jeden milión korun českých) je 1,190.000,- Kč (slovy jeden milión stodevadesáttisíc korun českých). - IV. Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, ale předem určeným zájemcem panem Ing. Vlastimilem Jiříkem, r.č. xxxx, bytem Děčín 1, Nerudova 231/10, PSČ 405 01. V. Akcie budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií, která bude ve lhůtě stanovené pro upsání akcií doručena do sídla společnosti. --------------------------------- VI. Lhůta pro upsání akcií je 15 dnů a začíná běžet pátého dne následujícího po dni podání návrhu na zápis usnesení rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Připadne-li poslední d en úpisu na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den. Úpis akcií je vázán na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do o bchodního rejstříku. -------------------------- VII. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a výše emisního kursu bude upisovateli - předem určenému zájemci oznámen představenstvem bez zbytečného odkladu písemně doporučeným dopisem zaslaným na adresu jeho bydliště. Přílohou tohoto dopisu bude návrh smlouvy o upsání akcií. ----------------------------------------------------- VIII.Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti XODAX, a.s., kancelář předsedy představenstva v pracovních dnech od 9.00 hod. do 15.00 hod.--------------------------- IX. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs jím upsaných nových akcií v plné výši do třiceti dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií na účet číslo 51-1099xxxx, vedený u Komerční banky, a.s., za tímto účelem zřízený. ---------------------------- X. Představenstvu společnosti se ukládá povinnost doručit upisovateli návrh smlouvy o upsání akcií.--------
od 9. 8. 2003 do 26. 11. 2003
- Jediný akcionář rozhodl dne 9. července 2003 při výkonu působnosti valné hromady takto: I. Stávající základní kapitál společnosti ve výši 120 000 000,- Kč, který byl zcela splacen, se zvýší o částku 23 000 000,- Kč (slovy dvacetři miliónů korun českých) n a celkovou výši základního kapitálu 143 000 000,- Kč peněžitým vkladem, a to upsáním 23 (slovy dvacettři) kusů nových akcií, znějících na majitele, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie), o jmenovité hodnotě 1 000 0 00,- Kč (slovy jeden milión korun českých) každé akcie. II. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. III. Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč (slovy jeden milión korun českých) je 1 130 000,- Kč (slovy jeden milión stotřicettisíc korun českých). IV. Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, ale předem určeným zájemcem společností INTESUNION, a.s., se sídlem Teplice, Tolstého (čp.) 451, PSČ 416 82, identifikační číslo 14 86 46 31. V. Akcie budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií, která bude ve lhůtě stanovené pro upsání akcií doručena do sídla společnosti. VI. Lhůta pro upisování akcií počne běžet pátého dne od podání návrhu na zápis rozhodnutí akcionáře v působ nosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze a skončí po uplynutí patnácti kalendářních dnů od prvního dne úpisu. Připadne-li poslední den úpisu na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den. Úpis akcií je vázán na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozh odnutí jediného společníka v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. VII. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a výše emisního kursu bude upisovateli-předem určenému zájemci oznámen představenstvem bez zbytečného odkladu písemně doporučeným dopisem zaslaným na adresu jeho sídla. Přílohou tohoto dopisu bude návrh smlouvy o upsá ní akcií. VIII. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti XODAX, a.s., kancelář předsedy představenstva v pracovních dnech od 9.00 hod. do 15.00 hod. IX. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs jím upsaných nových akcií v plné výši do třiceti dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií na účet číslo 1xxxx, vedený u České spořitelny, a.s., za tímto účelem zřízený. X. Představenstvu společnosti se ukládá povinnost doručit upisovateli návrh smlouvy o upsání akcií.
Kapitál
od 10. 12. 2020
Základní kapitál 131 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 15. 1. 2010 do 10. 12. 2020
Základní kapitál 140 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 20. 9. 2006 do 15. 1. 2010
Základní kapitál 164 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 23. 2. 2004 do 20. 9. 2006
Základní kapitál 143 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 26. 11. 2003 do 23. 2. 2004
Základní kapitál 143 000 000 Kč, splaceno 129 200 000 Kč.
od 17. 12. 1999 do 26. 11. 2003
Základní kapitál 120 000 000.-Kč, splaceno 100 %.
od 16. 6. 1999 do 17. 12. 1999
Základní kapitál 120 000 000.-Kč, splaceno 36 000 000 Kč.
od 10. 12. 2020
Kmenové akcie na jméno 1 000 000, počet akcií: 131 v listinné podobě.
od 20. 10. 2014 do 10. 12. 2020
Kmenové akcie na jméno 1 000 000, počet akcií: 140 v listinné podobě.
od 15. 1. 2010 do 20. 10. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 140 v listinné podobě.
od 20. 9. 2006 do 15. 1. 2010
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 164 v listinné podobě.
od 26. 11. 2003 do 20. 9. 2006
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 143.
od 26. 11. 2003 do 20. 9. 2006
v listinné podobě
od 16. 6. 1999 do 26. 11. 2003
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 120.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 5. 6. 2017
Ing. ROMAN ORSZÁGH - Předseda představenstva
Praha - Hlubočepy, Werichova, PSČ 152 00
den vzniku členství: 1. 8. 2016
den vzniku funkce: 1. 8. 2016
od 5. 6. 2017 do 7. 7. 2020
Mgr. PAVEL SAMEK - člen představenstva
Bělá nad Radbuzou, Školní, PSČ 345 26
den vzniku členství: 20. 4. 2017 - 18. 6. 2020
od 5. 6. 2017 do 7. 7. 2020
JAROSLAVA JIŘÍKOVÁ - člen představenstva
Děčín - Děčín I-Děčín, Nerudova, PSČ 405 02
den vzniku členství: 1. 11. 2016 - 18. 6. 2020
od 11. 9. 2012 do 5. 6. 2017
Mgr. Pavel Samek - člen
Vrané nad Vltavou, Březovská 552, PSČ 252 46
den vzniku členství: 20. 4. 2012 - 19. 4. 2017
od 20. 1. 2012 do 5. 6. 2017
Jaroslava Jiříková - člen představenstva
Děčín, Nerudova 10, PSČ 405 02
den vzniku členství: 1. 11. 2011 - 31. 10. 2016
od 11. 8. 2011 do 5. 6. 2017
Ing. Roman Országh - předseda představenstva
Praha 5 - Hlubočepy, Werichova, PSČ 152 00
den vzniku členství: 1. 8. 2011 - 31. 7. 2016
den vzniku funkce: 1. 8. 2011 - 31. 7. 2016
od 20. 6. 2007 do 11. 8. 2011
Svetlana Országhová - předseda představenstva
Liptovský Mikuláš, Socháňova 20, PSČ 031 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 20. 4. 2007 - 31. 7. 2011
den vzniku funkce: 20. 4. 2007 - 31. 7. 2011
od 20. 6. 2007 do 11. 9. 2012
Mgr. Pavel Samek - člen představenstva
Vrané nad Vltavou, Březovská 552, PSČ 252 46
den vzniku členství: 20. 4. 2007 - 19. 4. 2012
od 3. 11. 2006 do 20. 6. 2007
Ing. Vlastimil Jiřík - člen představenstva
Děčín, Nerudova 10, PSČ 405 02
den vzniku členství: 1. 11. 2006 - 28. 2. 2007
od 3. 11. 2006 do 20. 1. 2012
Jaroslava Jiříková - člen představenstva
Děčín, Nerudova 10, PSČ 405 02
den vzniku členství: 1. 11. 2006 - 31. 10. 2011
od 27. 12. 2005 do 3. 11. 2006
Světlana Országhová - člen představenstva
Bánská Bystrica, Limbová 15/6467, PSČ 974 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 21. 11. 2005 - 31. 10. 2006
od 30. 6. 2005 do 27. 12. 2005
Martin Stašek - člen představenstva
Praha 5, Fantova 1751/21, PSČ 155 00
den vzniku členství: 19. 4. 2005 - 21. 11. 2005
od 30. 6. 2005 do 3. 11. 2006
Mgr. Pavel Samek - člen představenstva
Vrané nad Vltavou, Březovská 552, PSČ 252 46
den vzniku členství: 1. 9. 2004 - 31. 10. 2006
od 23. 2. 2004 do 20. 6. 2007
Mgr. Renata Reichmanová - předseda představenstva
Děčín, Družstevní 127/19
den vzniku členství: 13. 12. 2003 - 20. 4. 2007
den vzniku funkce: 13. 12. 2003 - 20. 4. 2007
od 2. 8. 2000 do 30. 6. 2005
Martin Stašek - člen představenstva
Praha 5, Fantova 1751/21
den vzniku členství: 31. 3. 2000 - 19. 4. 2005
od 17. 12. 1999 do 23. 2. 2004
Ing. Vlastimil Jiřík - předseda
Děčín, Nerudova 231
den vzniku členství: 31. 8. 1999 - 12. 12. 2003
den vzniku funkce: 31. 8. 1999
od 17. 12. 1999 do 30. 6. 2005
Mgr. Pavel Samek - člen
Praha 5, Hostinského 1539
den vzniku členství: 31. 8. 1999 - 31. 8. 2004
od 16. 6. 1999 do 17. 12. 1999
Mgr. Jan Materna - předseda představenstva
Praha 3, Na Jarově 13
od 16. 6. 1999 do 17. 12. 1999
Ing. Emil Florián - člen představenstva
Praha 3, Biskupcova 48
od 16. 6. 1999 do 2. 8. 2000
Olga Chládková - člen představenstva
Hodonín, Brandlova 98
od 16. 6. 1999
Jménem společnosti jedná a podepisuje předseda představenstva samostatně.
Dozorčí rada
od 7. 7. 2020
Mgr. PAVEL SAMEK - člen dozorčí rady
Bělá nad Radbuzou, Školní, PSČ 345 26
den vzniku členství: 18. 6. 2020
den vzniku funkce: 18. 6. 2020
od 7. 7. 2020
JAROSLAVA JIŘÍKOVÁ - člen dozorčí rady
Děčín - Děčín I-Děčín, Nerudova, PSČ 405 02
den vzniku členství: 18. 6. 2020
den vzniku funkce: 18. 6. 2020
od 4. 7. 2019 do 7. 7. 2020
EVA NOVÁKOVÁ - člen dozorčí rady
Jihlava, Stamicova, PSČ 586 01
den vzniku členství: 27. 6. 2018 - 18. 6. 2020
od 27. 9. 2017 do 7. 7. 2020
OTTO ŠMAHEL - člen dozorčí rady
Děčín - Děčín I-Děčín, Pohraniční, PSČ 405 02
den vzniku členství: 26. 6. 2017 - 18. 6. 2020
od 5. 6. 2017
SVETLANA ORSZÁGHOVÁ - předseda dozorčí rady
Praha - Hlubočepy, Werichova, PSČ 152 00
den vzniku členství: 1. 8. 2016
den vzniku funkce: 1. 8. 2016
od 28. 5. 2016 do 4. 7. 2019
EVA NOVÁKOVÁ - člen dozorčí rady
Jihlava, Stamicova, PSČ 586 01
den vzniku členství: 27. 6. 2013 - 26. 6. 2018
od 20. 10. 2014 do 28. 5. 2016
Eva Nováková - člen dozorčí rady
Jihlava, Stamicova 11, PSČ 586 01
den vzniku členství: 27. 6. 2013
od 11. 9. 2012 do 11. 9. 2012
Otto Šmahel - člen
Děčín, Pohraniční, PSČ 405 02
den vzniku členství: 19. 4. 2012 - 25. 6. 2012
od 11. 9. 2012 do 27. 9. 2017
Otto Šmahel - člen
Děčín, Pohraniční, PSČ 405 02
den vzniku členství: 26. 6. 2012 - 25. 6. 2017
od 11. 8. 2011 do 5. 6. 2017
Svetlana Országhová - předseda dozorčí rady
Praha 5 - Hlubočepy, Werichova, PSČ 152 00
den vzniku členství: 1. 8. 2011 - 31. 7. 2016
den vzniku funkce: 1. 8. 2011 - 31. 7. 2016
od 17. 7. 2009 do 17. 7. 2009
Ing. Roman Országh - předseda dozorčí rady
Praha 5 - Hlubočepy, Werichova 1145/33, PSČ 152 00
den vzniku členství: 12. 12. 2008 - 15. 6. 2009
den vzniku funkce: 12. 12. 2008 - 15. 6. 2009
od 17. 7. 2009 do 11. 8. 2011
Ing. Roman Országh - předseda dozorčí rady
Praha 5 - Hlubočepy, Werichova 1145/33, PSČ 152 00
den vzniku členství: 15. 6. 2009 - 31. 7. 2011
den vzniku funkce: 15. 6. 2009 - 31. 7. 2011
od 24. 6. 2008 do 20. 10. 2014
Eva Nováková - člen dozorčí rady
Jihlava, Stamicova 11, PSČ 586 01
den vzniku členství: 22. 4. 2008 - 21. 4. 2013
od 20. 6. 2007 do 11. 9. 2012
Otto Šmahel - člen dozorčí rady
Děčín, Pohraniční 1220, PSČ 405 02
den vzniku členství: 19. 4. 2007 - 18. 4. 2012
od 18. 5. 2006 do 3. 11. 2006
RNDr. Miroslav Stöhr, PhD. - člen dozorčí rady
Praha 8, Křivenická 410/10, PSČ 181 00
den vzniku členství: 27. 4. 2006 - 31. 10. 2006
od 19. 1. 2006 do 18. 5. 2006
RNDr. Miroslav Stöhr, Ph.D. - člen dozorčí rady
Praha 8, Křivenická 410/10, PSČ 181 00
den vzniku členství: 21. 11. 2005 - 27. 4. 2006
od 27. 12. 2005 do 17. 7. 2009
Ing. Roman Országh - předseda dozorčí rady
Bánská Bystrica, Limbová 6467/15, Slovenská republika
den vzniku členství: 12. 12. 2003 - 11. 12. 2008
den vzniku funkce: 21. 11. 2005 - 11. 12. 2008
od 30. 6. 2005 do 27. 12. 2005
Václav Jiřík - předseda dozorčí rady
Děčín, Nerudova 231/10, PSČ 405 01
den vzniku členství: 19. 4. 2005 - 11. 11. 2005
den vzniku funkce: 18. 4. 2005 - 11. 11. 2005
od 23. 2. 2004 do 27. 12. 2005
Ing. Roman Országh - člen dozorčí rady
Bánská Bystrica, Limbová 6467/15, Slovenská republika
den vzniku členství: 12. 12. 2003
od 30. 3. 2002 do 24. 6. 2008
Eva Nováková - člen dozorčí rady
Jihlava, Stamicova 11, PSČ 586 01
den vzniku členství: 19. 4. 2001
od 16. 6. 1999 do 30. 3. 2002
Mgr. Jan Švec - člen dozorčí rady
Praha 6, Na Kocínce 8
od 16. 6. 1999 do 23. 2. 2004
Renata Sládečková - člen dozorčí rady
Děčín, Družstevní 19
den vzniku členství: 16. 6. 1999 - 12. 12. 2003
od 16. 6. 1999 do 30. 6. 2005
Václav Jiřík - předseda dozorčí rady
Děčín I., Nerudova 213
den vzniku členství: 16. 6. 1999 - 19. 4. 2005
den vzniku funkce: 16. 6. 1999
Akcionáři
od 30. 3. 2002 do 23. 2. 2004
REDASH, a.s., IČO: 44012080
Praha 4, Branická 43, PSČ 147 00
od 16. 6. 1999 do 30. 3. 2002
XEMAX, a.s.
Praha 4, Branická 43
od 16. 6. 1999 do 30. 3. 2002
- IČ: 44 01 20 80
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Simona Janoušková

Simona Janoušková

– podnikatelka a manželka Romana Janouška, která se nerada fotí

-100

+
-
Radovan Krejčíř

Radovan Krejčíř

- kontroverzní podnikatel

-103

+
-
Marek Dalík

Marek Dalík

- lobbista a podnikatel

-126

+
-
Milan Hnilička

Milan Hnilička

- hokejový brankář, olympijský vítěz, poslanec

-128

+
-
Daniel Křetínský

Daniel Křetínský

- miliardář, spoluvlastník AC Sparta Praha a Le Monde

-140

+
-
Václav Kočka

Václav Kočka

- podnikatel, Matějská pouť

-171

+
-

A tohle už jste četli?

Úvěry zdražují. Přichází doba alternativního financování

Úvěry zdražují. Přichází doba alternativního financování

Inflace jen tak nezpomalí a úrokové sazby České národní sazby dál porostou. To nahrává alternativnímu financování. Je nejlepší čas se v něm alespoň trochu zorientovat. Může se vám to brzy hodit.

Paušální daň se blíží. Spočítejte si, jestli se vám vyplatí

Paušální daň se blíží. Spočítejte si, jestli se vám vyplatí

Noví zájemci se mohou k paušální dani hlásit do 10. ledna. Kolik za rok 2022 zaplatí a komu se to vyplatí? Máme kalkulačku.

Síť kaváren vzdoruje pandemii. Promění krizi v příležitost?

Síť kaváren vzdoruje pandemii. Promění krizi v příležitost?

Až do příchodu koronaviru vedli manželé Kolští prosperující síť kaváren. Ze dne na den museli najet na krizové řízení, aby minimalizovali ztráty v době lockdownů. Kam se teď posunout jim v pořadu Krotitelé dluhů radil Tomáš Kresl z Partners.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  14 824 907 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Radost z pádu Babiše střídá strach z ODS. Co čekat od Fialy?

Radost z pádu Babiše střídá strach z ODS. Co čekat od Fialy?

Občanská demokratická strana bude dominovat budoucí vládě a mnoho lidí se ptá: co čekat od strany, která...

Nejde o to, kdo vynese koš, ale kdo na to myslí. Mentální zátěž je neviditelná domácí práce

Nejde o to, kdo vynese koš, ale kdo na to myslí. Mentální zátěž je neviditelná domácí práce

Mentální zátěž označuje nerovnost v rozložení činností v domácnosti, které zpravidla organizuje žena....

Partners Financial Services