Zemědělská společnost Nalžovice, a.s., IČO: 25778706 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Zemědělská společnost Nalžovice, a.s. Údaje byly staženy 22. 9. 2022 z datové služby justice.cz dle IČO 25778706. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 25778706 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu8. 7. 1999
Obchodní firma
od 24. 2. 2004

Zemědělská společnost Nalžovice, a.s.

od 8. 7. 1999 do 24. 2. 2004

Zemědělská akciová společnost Nalžovice, a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 29. 6. 2019
Kraj: Středočeský kraj
Okres: Příbram
Obec: Nalžovice
Část obce: Nalžovice
Adresní místo: Nalžovice 23
PSČ: 26293
od 24. 2. 2004 do 29. 6. 2019
Nalžovice, č.p.23, PSČ 262 93
od 8. 7. 1999 do 24. 2. 2004
Nalžovice, 44, PSČ 262 93
IČO
od 8. 7. 1999

25778706

DIČ

CZ25778706

Identifikátor datové schránky:sg8g5b7
Právní forma
od 8. 7. 1999
Akciová společnost
Spisová značka6013 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 12. 7. 2013
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 12. 7. 2013
- výroba elektřiny
od 12. 7. 2013
- zemědělská výroba
od 9. 7. 2009 do 12. 7. 2013
- hospodaření v lese
od 27. 4. 2005 do 12. 7. 2013
- Zaměření zemědělské výroby: Rostlinná výroba včetně - pěstování rostlin pro technické využití Živočišná výroba zahrnující - chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem získávání a výroby živočišných produktů. Produkce chovných plemenných zvířat a využití jejich genetických materiálů. Výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin.
od 30. 9. 2004 do 12. 7. 2013
- nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 30. 9. 2004 do 12. 7. 2013
- skladování zboží a manipulace s nákladem
od 8. 7. 1999 do 27. 4. 2005
- zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje
od 8. 7. 1999 do 12. 7. 2013
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rámci živností volné
od 8. 7. 1999 do 12. 7. 2013
- pronájem motorových vozidel
Ostatní skutečnosti
od 9. 8. 2014
- Akcie je možno převádět pouze se souhlasem představenstva s výjimkou převodů akcií mezi akcionářem a osobou blízkou (§ 22 občanského zákoníku). Představenstvo je povinno souhlas s převodem odmítnout, jestliže by nabyvatel akcií získal převodem více jak 20 % základního kapitálu. Jestliže představenstvo odmítne udělit souhlas k převodu akcie v případech, kdy podle stanov nebylo povinno udělení souhlasu odmítnout, odkoupí společnost na žádost akcionáře tuto akcii do jednoho měsíce od doručení za cenu přiměřen ou jejich hodnotě. Souhlas představenstva se vyžaduje za účelem nabytí účinnosti a účinné změny v postavení akcionáře i v případě přechodu vlastnictví prodejem akcií v dražbě či v případě vydržení vlastnického práva k akciím. K přechodu vlastnického práva na základě rozhodnutí soudu o dědictví se souhlas představenstva nevyžaduje. Nerozhodne-li představenstvo o žádosti o převod akcií do dvou měsíců od doručení žádosti, platí, že souhlas k převodu akcií byl udělen.
od 9. 8. 2014 do 22. 6. 2017
- Počet členů statutárního orgánu: 5
od 9. 8. 2014 do 22. 6. 2017
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 24. 2. 2004 do 30. 9. 2004
- Mimořádná valná hromada společnosti přijala dne 29.11.2003 usnesení o zvýšení základního kapitálu tohoto znění:
od 24. 2. 2004 do 30. 9. 2004
- 1. Stávající základní kapitál společnosti ve výši 52,122.000,-Kč (slovy padesátdva milionů stodvacet tisíc korun českých, který byl zcela splacen, se zvýší peněžitým vkladem o částku 6,584.000,-Kč (slovy šestmilionů pětsetosmdesátčtyři tisíce korun český ch) na celkovou výši základního kapitálu 58,706.000,-Kč (slovy padesátosm miliónů sedmsetšest tisíc korun českých), a to upsáním:
od 24. 2. 2004 do 30. 9. 2004
- a) 632 (slovy šestsettřicetdva) kusů nových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie), o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy deset tisíc korun českých) každé akcie,
od 24. 2. 2004 do 30. 9. 2004
- b) 264 (slovy dvěstěšedesátčtyři( kusů nových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie), o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy tisíc korun českých) každé akcie.
od 24. 2. 2004 do 30. 9. 2004
- 2. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští
od 24. 2. 2004 do 30. 9. 2004
- 3. Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy deset tisíc korun českých) je 10.000,-Kč (slovy deset tisíc korun českých), emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy tisíc korun českých) je 1.000,-Kč (slovy ti síc korun českých).
od 24. 2. 2004 do 30. 9. 2004
- 4. Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, neboť se všichni akcionáři společnosti vzdali tohoto práva, a budou nabídnuty předem určeným zájemcům - věřitelům společnosti Zemědělská ackiová společnost Nalžovice, a.s., dle seznamu uvedeného v notářském zápisu v čl. čtvrtém bod 4.
od 24. 2. 2004 do 30. 9. 2004
- 5. Akcie budou jednotlivými předem určenými zájemci upsány podpisem smlouvy o upsání akcií, která bude po úředním ověření podpisu upisovatele a ve lhůtě stanovené pro upsání akcií doručena do sídla společnosti.
od 24. 2. 2004 do 30. 9. 2004
- 6. Lhůta pro upisování akcií počne bežetpatnáctého dne od zvěřejnění zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Městského soudu v Praze v Obchodním věstníku a skončí po uplynutí šedesáti kalendářních dnů od prvníh o dne úpisu. Připadne-li poslední den úpisu na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den.
od 24. 2. 2004 do 30. 9. 2004
- 7. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a výše emisního kursu bude předem určeným zájemcům představenstvem oznámen bez zbytečného odkladu doporučeným dopisem zaslaným na adresu jejich bydliště či sídla. Přílohou tohoto dopisu bude návrh smlouvy na upsání akci í a návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu.
od 24. 2. 2004 do 30. 9. 2004
- 8. Místem upisování akcií je sídlo společnosti Zemědělská akciová společnost Nalžovice, a.s., Nalžovice čp. 44, sekretariát ředitele pracovních dnech od 9.00 hod. do 15.00 hod.
od 24. 2. 2004 do 30. 9. 2004
- 9. Vyslovuje se souhlas se započtením splatných peněžitých pohledávek upisovatelů - předem určených zájemců - vzniklých na základě smluv o postoupení pohledávky za Zemědělským družstvem Radíč, se sídlem Nalžovice 44, okres Příbram IČ 00108332 mezi upisova telem (jako postupitelem) a Zemědělskou aciovou společností Nalžovice a.s. (jako postupníkem) a dodatků k těmto smlouvám uzavřených mezi postupiteli a postupníkem proti pohledávkám této společnosti na splacení emisního kursu všech 632 nových akcií o jmeno vité hodnotě 10.000,-Kč (slovy tisíc korun českých) a všech ěžč nových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy tisíc korun českých) dle seznamu uvedeného v notářském zápisu v čl. čtvrtém bod 9.
od 24. 2. 2004 do 30. 9. 2004
- 10. Upisovatelé - předem určení zájemci jsou povinni splatit emisní kurs jimi upsaných nových akcií v plné výši, tedy uzavřít se společností dohodu o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu ak cií uvedených v bodu 9 tohoto rozhodnutí nejpozději do jednoho měsíce od uzavření smlouvy o upsání akcií. Dohody o započtení budou mimo jiné obsahovat specifikaci pohledávek, právní důvod vzniku, počet, jmenovitou hodnotu a emisní kurs akcií, jejichž emi sní kurs bude započten proti pohledávce akcionáře. Podpisy na dohodě musí být úředně ověřeny.
od 24. 2. 2004 do 30. 9. 2004
- 11. Představenstvu společnosti se ukládá povinnost doručit upisovatelům - předem určeným zájemcům návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu současně s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií.
od 25. 1. 2003 do 21. 6. 2003
- Mimořádná valná hromada společnosti přijala dne 18.10.2002 usnesení o zvýšení základního kapitálu tohoto znění:
od 25. 1. 2003 do 21. 6. 2003
- 1. Stávající základní kapitál společnosti ve výši 1,100,000,-Kč (slovy jeden milión sto tisíc korun českých), který byl zcela splacen, se zvýší peněžitým vkladem o částku 51,022.000,-Kč (slovy padesátjeden milión dvacetdva tisíce korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 52,122.000,-Kč (slovy padesátdva milionů stodvacetdva tisíce korun českých), a to upsáním: a) 4.954 (slovy čtyři tisíce devětsetpadesátčtyři) kusů nových akcií, znějící na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie), o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy deset tisíc korun českých) každé akcie, b) 1.482 (slovy jeden tisíc čtyřistaosmdesátdva) kusů nových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie), o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy tisíc korun českých) každé akcie.
od 25. 1. 2003 do 21. 6. 2003
- 2. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.
od 25. 1. 2003 do 21. 6. 2003
- 3. Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy deset tisíc korun českých) je 10.000,-Kč (slovy deset tisíc korun českých), emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy tisíc korun českých) je 1.000,-Kč (slovy tisíc korun českých).
od 25. 1. 2003 do 21. 6. 2003
- 4.Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, neboť se všichni akcionáři společnosti vzdali tohoto práva, a budou nabídnuty předem určeným zájemcům - věřitelům společnosti Zemědělská akciová společnost Nalžovice, a.s., dle seznamu uvedeného v notářském zápisu v čl. čtvrtém bod 4.
od 25. 1. 2003 do 21. 6. 2003
- 5. Akcie budou jednotlivými předem určenými zájemci upsány podpisem smlouvy o upsání akcií, která bude po úředním ověření podpisu upisovatele a ve lhůtě stanovené pro upsání akcií doručena do sídla společnosti.
od 25. 1. 2003 do 21. 6. 2003
- 6. Lhůta pro upisování akcií počne běžet patnáctého dne od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Městského soudu v Praze v Obchodním věstníku a skončí po uplynutí šedesáti kalendářních dnů od prvního dne úpisu. Připadne-li poslední den úpisu na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den.
od 25. 1. 2003 do 21. 6. 2003
- 7. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a výše emisního kursu bude předem určeným zájemcům představenstvem oznámen bez zbytečného odkladu doporučeným dopisem zaslaným na adresu jejich bydliště či sídla. Přílohou tohoto dopisu bude návrh smlouvy na upsání akcií a návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu.
od 25. 1. 2003 do 21. 6. 2003
- 8. Místem upisování akcií je sídlo společnosti Zemědělská akciová společnost Nalžovice, a.s., Nalžovice čp.44, sekretariát ředitele v pracovních dnech od 9.00 hod. do 15.00 hod.
od 25. 1. 2003 do 21. 6. 2003
- 9. Vyslovuje se souhlas se započetím splatných peněžitých pohledávek upisovatelů - předem určených zájemců - vzniklých na základě smluv o postoupení pohledávky za Zemělským družstvem Radíč, se sídlem Nalžovice 44, okres Příbram IČ 00108332 mezi upisovatelem (jako postupitelem) a Zemědělskou akciovou společností Nalžovice a.s. (jako postupníkem) a dodatků k těmto smlouvám uzavřených mezi postupiteli a postupníkem proti pohledávkám této společnosti na splacení emisního kursu všech 4.954 nových akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy deset tisíc a všech 1.482 nových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy tisíc korun českých) dle seznamu uvdeného v notářském zápisu v čl. čtvrtém bod 9. Dohodou o započtení bude uvedenými upisovateli splacen emisní kurz příslušného počtu akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- a příslušného počtu akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč podle seznamu upisovatelů uvedenému v čl. čtvrtém notářského zápisu.
od 25. 1. 2003 do 21. 6. 2003
- 10. Upisovatelé - předem určení zájemci jsou povinni splatit emisní kurs jimi upsaných nových akcií v plné výši, tedy uzavřít se společností dohodu o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu uvedených v bodu 9 tohoto rozhodnutí nejpozději do jednoho měsíce od uzavření smlouvy o uspání akcií. Dohody o započtení budou mimo jiné obsahovat specifikaci pohledávek, právní důvod vzniku, počet, jmenovitou hodnotu a emisní kurs akcií, jejichž emisní kurs bude započten proti pohledávce akcionáře. Podpisy na dohodě musí být úředně ověřeny.
od 25. 1. 2003 do 21. 6. 2003
- 11. Představenstvu společnosti se ukládá povinnost doručit upisovatelům - předem určeným zájemcům návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu současně s návrhem na uzavření slmouvy o upsání ackií.
od 8. 7. 1999 do 25. 3. 2016
- Omezení převoditelnosti akcií na jméno: Stanovy společnosti omezují převoditellnost akcií tak. že k platnosti převodu akcie je třeba souhlasu představenstva společnosti. Představenstvo je povinno udělit souhlas k převodu, jde-li o převod akcií na manžela akcionáře nebo jeho příbuzné v řadě přímé. Stanovy neupravují případy, kdy je představenstvo povinno odmítnout udělit k převodu souhlas.
Kapitál
od 11. 6. 2018
Základní kapitál 93 694 000 Kč, splaceno 100 %.
od 12. 7. 2013 do 11. 6. 2018
Základní kapitál 68 691 000 Kč, splaceno 100 %.
od 30. 9. 2004 do 12. 7. 2013
Základní kapitál 58 706 000 Kč, splaceno 100 %.
od 21. 6. 2003 do 30. 9. 2004
Základní kapitál 52 122 000 Kč, splaceno 100 %.
od 8. 7. 1999 do 21. 6. 2003
Základní kapitál 1 100 000 Kč, splaceno 100 %.
od 11. 6. 2018
Akcie na jméno err, počet akcií: 8 965.
od 11. 6. 2018
Akcie na jméno err, počet akcií: 4 044.
od 12. 7. 2013 do 11. 6. 2018
Akcie na jméno err, počet akcií: 6 570.
od 12. 7. 2013 do 11. 6. 2018
Akcie na jméno err, počet akcií: 2 991.
od 30. 9. 2004 do 12. 7. 2013
Akcie na jméno err, počet akcií: 5 686.
od 30. 9. 2004 do 12. 7. 2013
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 846.
od 21. 6. 2003 do 30. 9. 2004
Akcie na jméno err, počet akcií: 5 054.
od 21. 6. 2003 do 30. 9. 2004
akcie jsou v listinné podobě a nejsou veřejně obchodovatelné
od 21. 6. 2003 do 30. 9. 2004
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 582.
od 8. 7. 1999 do 21. 6. 2003
Akcie na jméno err, počet akcií: 100.
od 8. 7. 1999 do 21. 6. 2003
akcie jsou v listinné podobě a nejsou veřejně obchodovatelné
od 8. 7. 1999 do 21. 6. 2003
Akcie na jméno err, počet akcií: 100.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 29. 6. 2019
ing. MARIE ČERVENKOVÁ - předseda představenstva
Radíč - Žďár, , PSČ 264 01
den vzniku členství: 24. 5. 2019
den vzniku funkce: 24. 5. 2019
od 29. 6. 2019
ing. JAROSLAV PINKAS - místopředseda představenstva
Kňovice, , PSČ 264 01
den vzniku členství: 24. 5. 2019
den vzniku funkce: 24. 5. 2019
od 29. 6. 2019
VLADIMÍR BARTŮNĚK - člen představenstva
Radíč, , PSČ 264 01
den vzniku členství: 24. 5. 2019
od 29. 6. 2019
DAGMAR MICHÁLKOVÁ - člen představenstva
Dublovice - Líchovy, , PSČ 264 01
den vzniku členství: 24. 5. 2019
od 29. 6. 2019
PETR KODET - člen představenstva
Kňovice - Kňovičky, , PSČ 264 01
den vzniku členství: 1. 5. 2019
od 22. 6. 2017 do 29. 6. 2019
PETR KODET - člen představenstva
Kňovice - Kňovičky, , PSČ 264 01
den vzniku členství: 5. 5. 2017 - 30. 4. 2019
den vzniku funkce: 5. 5. 2017
od 9. 8. 2014 do 12. 5. 2016
Ing. LUBOŠ SKALKA - člen představenstva
Sedlčany, Karla Hynka Máchy, PSČ 264 01
den vzniku členství: 23. 5. 2014 - 31. 3. 2016
od 9. 8. 2014 do 29. 6. 2019
Ing. MARIE ČERVENKOVÁ - předseda představenstva
Radíč - Žďár, , PSČ 264 01
den vzniku členství: 23. 5. 2014 - 23. 5. 2019
den vzniku funkce: 18. 6. 2014 - 23. 5. 2019
od 9. 8. 2014 do 29. 6. 2019
Ing. JAROSLAV PINKAS - místopředseda představenstva
Kňovice, , PSČ 264 01
den vzniku členství: 23. 5. 2014 - 23. 5. 2019
den vzniku funkce: 18. 6. 2014 - 23. 5. 2019
od 9. 8. 2014 do 29. 6. 2019
VLADIMÍR BARTŮNĚK - člen představenstva
Radíč, , PSČ 264 01
den vzniku členství: 23. 5. 2014 - 23. 5. 2019
od 9. 8. 2014 do 29. 6. 2019
DAGMAR MICHÁLKOVÁ - člen představenstva
Dublovice - Líchovy, , PSČ 264 01
den vzniku členství: 23. 5. 2014 - 23. 5. 2019
od 4. 5. 2013 do 9. 8. 2014
MARIE ČERVENKOVÁ - předseda představenstva
Radíč - Žďár, , PSČ 264 01
den vzniku členství: 16. 5. 2009 - 16. 5. 2014
den vzniku funkce: 16. 5. 2009 - 16. 5. 2014
od 26. 6. 2012 do 9. 8. 2014
Petr Kodet - člen představenstva
Sedlčany - Kňovičky, , PSČ 264 01
den vzniku členství: 20. 4. 2012 - 28. 4. 2014
od 9. 7. 2009 do 26. 6. 2012
Ladislav Hrma - člen představenstva
Sedlčany, Velběhy 11, PSČ 264 01
den vzniku členství: 16. 5. 2009 - 20. 12. 2011
od 9. 7. 2009 do 4. 5. 2013
Ing. Marie Červenková - předseda představenstva
Solopysky, 42, PSČ 264 01
den vzniku členství: 16. 5. 2009 - 16. 5. 2014
den vzniku funkce: 16. 5. 2009 - 16. 5. 2014
od 9. 7. 2009 do 9. 8. 2014
Ing. Jaroslav Pinkas - místopředseda představenstva
Kňovice, 17, PSČ 264 01
den vzniku členství: 16. 5. 2009 - 16. 5. 2014
den vzniku funkce: 16. 5. 2009 - 16. 5. 2014
od 9. 7. 2009 do 9. 8. 2014
Vladimír Bartůněk - člen představenstva
Radíč, 62, PSČ 264 01
den vzniku členství: 16. 5. 2009 - 16. 5. 2014
od 9. 7. 2009 do 9. 8. 2014
Ing. Luboš Skalka - člen představenstva
Sedlčany, Karla Hynka Máchy 601, PSČ 264 01
den vzniku členství: 16. 5. 2009 - 16. 5. 2014
od 13. 3. 2006 do 9. 7. 2009
Ladislav Hrma - člen
Sedlčany, Velběhy 11, PSČ 264 01
den vzniku členství: 1. 8. 2005 - 16. 5. 2009
od 24. 1. 2006 do 9. 7. 2009
ing. Jaroslav Pinkas - místopředseda představenstva
Kňovice, 17, PSČ 264 01
den vzniku členství: 29. 5. 2004 - 16. 5. 2009
den vzniku funkce: 23. 8. 2005 - 16. 5. 2009
od 30. 9. 2004 do 24. 1. 2006
Roman Janda - místopředseda představenstva
Kňovice, 101, PSČ 264 01
den vzniku funkce: 29. 5. 2004 - 31. 7. 2005
od 30. 9. 2004 do 24. 1. 2006
ing. Jaroslav Pinkas - člen představenstva
Kňovice, 17, PSČ 264 01
den vzniku funkce: 29. 5. 2004
od 30. 9. 2004 do 9. 7. 2009
ing. Marie Červenková - předseda představenstva
Solopysky, 42, PSČ 264 01
den vzniku funkce: 29. 5. 2004 - 16. 5. 2009
od 30. 9. 2004 do 9. 7. 2009
Vladimír Bartůněk - člen představenstva
Radíč, 62, PSČ 264 01
den vzniku funkce: 29. 5. 2004 - 16. 5. 2009
od 30. 9. 2004 do 9. 7. 2009
Petr Kodet - člen představenstva
Kňovičky, 2, PSČ 264 01
den vzniku funkce: 29. 5. 2004 - 16. 5. 2009
od 8. 7. 1999 do 30. 9. 2004
Jaroslav Tůma - předseda představenstva
Sedlčany, Osečany 58, PSČ 264 01
od 8. 7. 1999 do 30. 9. 2004
Marta Sainerová - místopředseda představenstva
Sedlčany, Kňovice 91, PSČ 264 01
od 8. 7. 1999 do 30. 9. 2004
Roman Janda - člen představenstva
Sedlčany, Kňovice 101, PSČ 264 01
od 25. 3. 2016
Jménem společnosti jedná představenstvo tak, že zastupují buď všichni členové představenstva nebo samostatně předseda představenstva. Jménem společnosti se představenstvo podepisuje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis všichni členov é představenstva nebo sám předseda představenstva nebo v jeho nepřítomnosti sám místopředseda představenstva.
od 9. 8. 2014 do 25. 3. 2016
Jménem společnosti jedná představenstvo tak, že jednají buď společně všichni členové představenstva nebo samostatně předseda představenstva. Jménem společnosti se představenstvo podepisuje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis buď všichni členové představenstva nebo sám předseda představenstva nebo v jeho nepřítomnosti sám místopředseda představenstva.
od 8. 7. 1999 do 9. 8. 2014
Jménem společnosti jedná představenstvo tak, že jednají buď společně všichni členové představenstva nebo samostatně předseda představenstva. Jménem společnosti se představenstvo podepisuje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis buď všichni členové představenstva nebo sám předseda představenstva nebo v jeho nepřítomnosti sám místopředseda představenstva.
Dozorčí rada
od 29. 6. 2019
HANA VOLFOVÁ - předseda dozorčí rady
Radíč - Žďár, , PSČ 264 01
den vzniku členství: 24. 5. 2019
den vzniku funkce: 24. 5. 2019
od 29. 6. 2019
HANA HRONOVÁ - člen dozorčí rady
Kňovice, , PSČ 264 01
den vzniku členství: 24. 5. 2019
od 29. 6. 2019
PAVEL SOSNOVEC - člen dozorčí rady
Nalžovice - Chlum, , PSČ 262 93
den vzniku členství: 24. 5. 2019
od 9. 8. 2014 do 29. 6. 2019
HANA VOLFOVÁ - předseda dozorčí rady
Radíč - Žďár, , PSČ 264 01
den vzniku členství: 23. 5. 2014 - 23. 5. 2019
den vzniku funkce: 23. 5. 2014 - 23. 5. 2019
od 9. 8. 2014 do 29. 6. 2019
HANA HRONOVÁ - člen dozorčí rady
Kňovice, , PSČ 264 01
den vzniku členství: 23. 5. 2014 - 23. 5. 2019
od 9. 8. 2014 do 29. 6. 2019
PAVEL SOSNOVEC - člen dozorčí rady
Nalžovice - Chlum, , PSČ 262 93
den vzniku členství: 23. 5. 2014 - 23. 5. 2019
od 9. 7. 2009 do 9. 8. 2014
Hana Volfová - předseda dozorčí rady
Radíč - Žďár, 9, PSČ 264 01
den vzniku členství: 16. 5. 2009 - 16. 5. 2014
den vzniku funkce: 16. 5. 2009 - 16. 5. 2014
od 9. 7. 2009 do 9. 8. 2014
Hana Hronová - člen dozorčí rady
Kňovice, 41, PSČ 264 01
den vzniku členství: 20. 4. 2009 - 20. 4. 2014
od 9. 7. 2009 do 9. 8. 2014
Pavel Sosnovec - člen dozorčí rady
Nalžovice - Chlum, 2, PSČ 262 93
den vzniku členství: 16. 5. 2009 - 20. 4. 2014
od 30. 9. 2004 do 9. 7. 2009
Hana Volfová - předseda dozorčí rady
Žďár, 9, PSČ 264 01
den vzniku funkce: 29. 5. 2004 - 16. 5. 2009
od 30. 9. 2004 do 9. 7. 2009
Jaroslava Mandovcová - člen dozorčí rady
Kňovice, 28, PSČ 264 01
den vzniku funkce: 29. 5. 2004 - 16. 5. 2009
od 30. 9. 2004 do 9. 7. 2009
Josef Čermák - člen dozorčí rady
Kňovičky, 20, PSČ 264 01
den vzniku funkce: 29. 5. 2004
od 25. 8. 2004 do 30. 9. 2004
Pavel Sosnovec - předseda dozorčí rady
Nalžovice, Chlum 10, PSČ 262 93
od 25. 8. 2004 do 30. 9. 2004
Jitka Malá - člen dozorčí rady
Nalžovice, Chlum 79, PSČ 262 93
od 25. 8. 2004 do 30. 9. 2004
Luděk Hulan - člen dozorčí rady
Sedlčany, Osečany 17, PSČ 264 01
Hodnocení firmy
+3
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Václav Bláha

Václav Bláha

- zpěvák, kytarista, frotman kapely Divoký Bill

0

+
-
Miroslav  Topolánek

Miroslav Topolánek

- bývalý premiér,podnikatel

-53

+
-
Richard Krajčo

Richard Krajčo

- zpěvák

-130

+
-
Milan Richtr

Milan Richtr

- politik a oděvní podnikatel

-136

+
-
Marek Dospiva

Marek Dospiva

- miliardář, Penta

-138

+
-
Radovan Krejčíř

Radovan Krejčíř

- kontroverzní podnikatel

-186

+
-

A tohle už jste četli?

Přihlaste se o přeplatek na silniční dani. Zbývá přes 1,5 miliardy

Přihlaste se o přeplatek na silniční dani. Zbývá přes 1,5 miliardy

Podnikatelé a firmy mají na daňových účtech celkový přeplatek ve výši 1,5 miliardy, který vznikl z uhrazených záloh na silniční daň. Ty byly v průběhu roku 2022 zrušeny. Finanční správa proto podnikatele upozorňuje, aby si zkontrolovali stav svých daňových účtů a případně zažádali o vrácení přeplatku či o jeho převedení na jinou daň.

Pomoc s drahými energiemi přijde i pro firmy

Pomoc s drahými energiemi přijde i pro firmy

Firmy, na které se nebude vztahovat cenový strop oznámený vládou v pondělí, by měly mít od listopadu k dispozici dotační program na úlevu od vysokých cen energií. Po jednání vlády to oznámil ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Firmám chybějí zaměstnanci. Výše mzdy je teď důležitější než jistota práce

Firmám chybějí zaměstnanci. Výše mzdy je teď důležitější než jistota práce

Nedostatek zaměstnanců se prohlubuje v celém Česku, a to napříč všemi obory. Firmy musí bojovat o pracovníky, jenže ne všechny jim mohou zvýšit mzdu tak, jak lidé chtějí. Vyplývá to z rozsáhlého průzkumu personální agentury Grafton Recruitment, která sleduje 300 pracovních pozic v osmi hlavních oborech ekonomiky.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  16 584 154 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Na Česko se valí sociální bouře. Smete i vládu?

Na Česko se valí sociální bouře. Smete i vládu?

Vláda konečně naznačila, jak chce zvládnout energetickou krizi. Podoba a výsledek jejího záchranného...

Tvůrci série Pozadí událostí nevidí, v čem je problém. A to je právě ten problém

Tvůrci série Pozadí událostí nevidí, v čem je problém. A to je právě ten problém

Uvedení detektivní minisérie v režii Jana Hřebejka vyvolalo u části kritiky značné pobouření. Zatímco...

Partners Financial Services