V Invest CZ a.s.
IČO: 25794655

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu29. 9. 1999
Obchodní firma
od 29. 9. 1999

V Invest CZ a.s.

Sídlo
od 29. 9. 1999 do 21. 2. 2005
Praha 6, Nad Závěrkou 16/489
IČO
od 29. 9. 1999

25794655

DIČ

CZ25794655

Identifikátor datové schránky:nfaguee
Právní forma
od 29. 9. 1999
Akciová společnost
Spisová značka6096 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 26. 10. 2017
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
od 16. 6. 2015
- poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru
od 1. 10. 2009
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 21. 2. 2005 do 1. 10. 2009
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 29. 9. 1999
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
od 29. 9. 1999
- projektová činnost ve výstavbě
od 29. 9. 1999 do 1. 10. 2009
- realitní kancelář
od 29. 9. 1999 do 1. 10. 2009
- poradenská činnost v oblasti stavebnictví
od 29. 9. 1999 do 1. 10. 2009
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma činností uvedených v příl.1,2,3 zák.č. 455/91 Sb.)
Ostatní skutečnosti
od 28. 12. 2017
- Valná hromada rozhodla v souladu s ust. § 281 Zákona o přeměnách o zvýšení základního kapitálu nástupnické společnosti V Invest CZ a.s. ze jmění zanikající společnosti Bohemia Property Development a.s., IČ: 27641325, se sídlem Eliášova 922/21, 160 00 Prah a 6, za účelem výměny podílů přiznáním nových vkladů akcionáři zanikající společnosti Bohemia Property Development a.s. výměnou za zaniklé podíly zanikající společnosti. Základní kapitál nástupnické společnosti V Invest CZ a.s. se zvyšuje o částku 250.000,-Kč, která bude plně uhrazena z rozštěpované části jmění zanikající společnosti Bohemia Property Development a.s. na částku 1.250.000,- Kč. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním nové emise 25 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o nominální hodnotě každé akcie 10.000,-- Kč. Jmenovitá hodnota dosavadních akcií společnosti V Invest CZ a.s. zůstává nezměněná, tj. ve výši 10.000,- Kč, na dosavadních akciích nebo hromadných listinách tyto akcie nahrazujících však bude vyznačena nová výše základního kapitálu společnosti. Dosavadní akcie či hromadné listiny tyto akcie nahrazující akcionáři předloží k rukám představenstva společnosti V Invest CZ a.s. v následujících termínech a lhůtách: Lhůta k předložení dosavadních akcií společnosti V Invest CZ a.s. za účelem vyznačení nové výše základního kapitálu činí dva měsíce a běží v souladu s ust. § 290 odst. 2 Zákona o přeměnách ode dne zápisu přeměny do obchodního rejstříku. Představenstvo spo lečnosti oznámí každému z akcionářů konkrétní lhůtu a další potřebné informace, a to způsobem daným pro svolání valné hromady. V případě, že některý z akcionářů nepředloží dosavadní akcie za účelem vyznačení nové výše základního kapitálu ve shora uvedené lhůtě, bude mu představenstvem společnosti stanovena náhradní lhůta k předložení akcií, která nebude kratší než jeden měsíc, a to opět způsobem daným pro svolání valné hromady. Nedojde-li ani v takto stanovené náhradní lhůtě k předložení dosavadních akcií za účelem vyznačení nové výše základního kapitálu, budou tyto akcie prohlášeny za neplatné a budou představenstvem společnosti prodány ve veřejné dražbě s tím, že výtěžek z prodeje po započtení pohledávek společnosti za dotčenou osobou vzniklých v souvislosti s prohlášením akcií za neplatné, popřípadě s prodejem akcií, společnost vyplatí bez zbytečného odkladu dotčené osobě. Představenstvu společnosti V Invest CZ a.s. se dále ukládá emise nových akcií, a to 25 kusů akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč ve vztahu k základnímu kapitálu 1.250.000,- Kč, když tyto nově emitované akcie č. 101 až 125, které budou jako cenný papír vydány jedinému akcionáři zanikající společnosti Bohemia Property Development a.s., IČ: 27641325, se sídlem Eliášova 922/21, 160 00 Praha 6, výměnou za zaniklé podíly zanikající společnosti. Lhůta k převzetí těchto ak cií nástupnické společnosti V Invest CZ a.s. ze strany jediného akcionáře zanikající společnosti Bohemia Property Development a.s. činí dva měsíce ode dne zápisu projektu přeměny do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti V Invest CZ a.s. oznámí jedinému akcionáři zanikající společnosti Bohemia Property Development a.s. konkrétní lhůtu a další potřebné informace, a to způsobem daným pro svolání valné hromady. V případě, že si jediný akcionář zanikající společnosti Bohemia Property Development a.s. nepřevezme nově emitované akcie ve shora uvedené lhůtě, bude mu představenstvem společnosti V Invest CZ a.s. stanovena náhradní lhůta k vyzvednutí akcií, která nebud e kratší než jeden měsíc, a to opět způsobem daným pro svolání valné hromady. Nedojde-li ani v takto stanovené náhradní lhůtě k vyzvednutí těchto akcií, budou tyto akcie prohlášeny za neplatné a budou představenstvem společnosti V Invest CZ a.s. prodány ve veřejné dražbě s tím, že výtěžek z prodeje po započtení pohledávek společnosti za dotčenou osobou vzniklých v souvislosti s prohlášením akcií za neplatné, popřípadě s prodejem akcií, společnost V Invest CZ a.s. vyplatí bez zbytečného odkladu dotčené o sobě.
od 28. 12. 2017
- Za účelem splnění zákonné povinnosti podle článku VIII. bod 18 zákona č. 370/2000 Sb., kterým se změnil i zákon č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník, podle kterého platí, že pokud zvyšuje svůj základní kapitál akciová společnost, která má základní kapitál 1 m ilion korun českých, musí ho zvýšit minimálně na 2 miliony korun českých, valná hromada rozhoduje o dalším zvýšení základního kapitálu o 750.000,-- Kč na 2.000.000,-- Kč upsáním nových akcií s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základ ního kapitálu se nepřipouští. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs upisovaných akcií: Jmenovitá hodnota jedné akcie: 10.000,-- Kč, počet akcií: 75 kusů, druh, podoba a forma akcie: kmenová, listinná na jméno, emisní kurs jedné akcie: 10.000,-- Kč Důvod zvýšení základního kapitálu: Splnění povinnosti uložené zákonem. Přednostní práva stávajících akcionářů: Oba akcionáři společnosti se před rozhodnutím valné hromady vzdali v plném rozsahu svého přednostního práva na úpis nově emitovaných akcií s tím, že se budou podílet na zvýšení základního kapitálu jako předem určení zájemci. Úpis akcií bez využití přednostního práva k úpisu: Akcie budou upsány bez využití přednostního práva těmito předem určenými zájemci: Ing. Jaroslav Vondřička, nar. 2. 3. 1962, bytem Štorkánova 3235/14, 150 00 Praha 5, kterému bude předložen návrh na uzavření smlouvy o úpisu 48 kusů nově emitovaných kmenových akcií na jméno v listinné podobě o nominální hodnotě 10.000,-- Kč Ing. Jan Marek, nar. 5. 11. 1961, bytem Za Panskou zahradou 49, 250 66 Zdiby, kterému bude předložen návrh na uzavření smlouvy o úpisu 12 kusů nově emitovaných kmenových akcií na jméno v listinné podobě o nominální hodnotě 10.000,-- Kč Ing. Michal Horák, nar. 12. 3. 1966, bytem Praha 5, Klausova 1361/13A, PSČ 155 00, kterému bude předložen návrh na uzavření smlouvy o úpisu 15 kusů nově emitovaných kmenových akcií na jméno v listinné podobě o nominální hodnotě 10.000,-- Kč Místo a lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva, způsob oznámení počátku běhu této lhůty upisovateli, emisní kurs takto upisovaných akcií: Místo: sídlo společnosti Na Vidouli 1/1, 150 00 Praha 5, lhůta: 14 (čtrnáct) dnů, způsob oznámení o počátku lhůty: písemnou výzvou adresovanou předem určenému zájemci k uzavření smlouvy o úpisu akcie spolu s návrhem této smlouvy o úpisu akcií, emisní kurs akcie: 10.000,-- Kč. Předem určený zájemce může upsat maximálně v návrhu smlouvy o úpisu akcií nabídnutý počet akcií za emisní kurs, který je roven jejich nominální hodnotě. Účet u banky a lhůta, v níž je jakýkoliv upisovatel povinen splatit 100% emisního kursu upsaných akcií: běžný účet společnosti V Invest CZ a.s. č. účtu: 27-1582xxxx, lhůta: 1 (jeden) měsíc ode dne úpisu.
od 28. 12. 2017
- Od společnosti se odštěpila část jmění uvedená v projektu přeměny, která přešla na nově vznikající společnost W Management Group s.r.o., Na Vidouli 1/1, 15800 Praha 5, IČ: 06710247. Na společnost přešla část jmění uvedená v projektu přeměny zanikající rozštěpované společnosti Bohemia Property Development a.s., IČ: 27641325, se sídlem Eliášova 922/21, 160 00 Praha 6, další nástupnickou společností, na kterou přešla část jmění uvedená v projektu přeměny zanikající rozštěpované společnosti Bohemia Property Development a.s., je nově vznikající společnost W Management Group s.r.o., Na Vidouli 1/1, 15800 Praha 5, IČ: 06710247.
Kapitál
od 28. 12. 2017
Základní kapitál 1 250 000 Kč, splaceno 100 %.
od 29. 9. 1999 do 28. 12. 2017
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 6. 2. 2018
Kmenové akcie na jméno 10 000, počet akcií: 125.
od 6. 2. 2018
Převoditelnost akcií je omezena dle článku IV. odst. 5 stanov ze dne 5.2.2018 tak, že žádný akcionář není oprávněn, ať už přímo nebo nepřímo, prodat, postoupit, převést, darovat, svěřit nebo zastavit jakoukoliv akcii, ani postoupit jakákoliv práva spojená s akcií, zřídit zástavní právo k akcii ani jinak dobrovolně nebo nedobrovolně s akcií disponovat (společně Převést; slovo Převod bude interpretováno shodně) s tím, že akcionář je oprávněn uskutečnit Převod pouze s předchozím souhlasem valné hromady. Převoditelnost akcií je dále omezena dle článku IV. odst. 6 stanov ze dne 5.2.2018 předkupním právem ostatních akcionářů.
od 28. 12. 2017 do 6. 2. 2018
Kmenové akcie na jméno 10 000, počet akcií: 125.
od 8. 11. 2014 do 28. 12. 2017
Kmenové akcie na jméno 10 000, počet akcií: 100.
od 31. 7. 2006 do 8. 11. 2014
Akcie na majitele err, počet akcií: 100.
od 31. 7. 2006 do 8. 11. 2014
v listinné podobě
od 13. 3. 2001 do 31. 7. 2006
Akcie na jméno err, počet akcií: 100.
od 13. 3. 2001 do 31. 7. 2006
v listinné podobě
od 29. 9. 1999 do 13. 3. 2001
Akcie na majitele err, počet akcií: 70.
od 29. 9. 1999 do 13. 3. 2001
Podoba akcií: listinná.
od 29. 9. 1999 do 13. 3. 2001
Akcie na jméno err, počet akcií: 30.
od 29. 9. 1999 do 13. 3. 2001
Podoba akcií: listinná.
Statutární orgán
od 6. 2. 2018
Ing. KAREL HUBÁČEK - člen představenstva
Olomouc - Chomoutov, Baarova, PSČ 783 35
den vzniku členství: 5. 2. 2018
od 8. 11. 2014
Ing. JAROSLAV VONDŘIČKA - předseda představenstva
Praha - Smíchov, Štorkánova, PSČ 150 00
den vzniku členství: 15. 9. 2014
den vzniku funkce: 15. 9. 2014
od 22. 10. 2014 do 22. 10. 2014
Ing. JAROSLAV VONDŘIČKA - předseda představenstva
Praha 5 - Smíchov, Štorkánova, PSČ 150 00
den vzniku členství: 13. 9. 2004 - 15. 9. 2009
den vzniku funkce: 14. 9. 2004 - 15. 9. 2009
od 22. 10. 2014 do 22. 10. 2014
Ing. JAROSLAV VONDŘIČKA - člen představenstva
Praha 5 - Smíchov, Štorkánova, PSČ 150 00
den vzniku členství: 29. 9. 1999 - 13. 9. 2004
od 22. 10. 2014 do 8. 11. 2014
Ing. JAROSLAV VONDŘIČKA - předseda představenstva
Praha 5 - Smíchov, Štorkánova, PSČ 150 00
den vzniku členství: 15. 9. 2009 - 15. 9. 2014
den vzniku funkce: 15. 9. 2009 - 15. 9. 2014
od 25. 7. 2014 do 22. 10. 2014
Ing. JAROSLAV VONDŘIČKA - předseda představenstva
Praha 5 - Smíchov, Štorkánova, PSČ 150 00
od 19. 12. 2013 do 8. 11. 2014
Ing. JITKA BŘEHOVÁ - člen představenstva
Lány, Polní, PSČ 270 61
den vzniku členství: 18. 11. 2010 - 7. 10. 2014
od 17. 6. 2013 do 6. 2. 2018
LUCIE PLACHÁ - člen představenstva
Lodhéřov, , PSČ 378 26
den vzniku členství: 20. 5. 2013 - 5. 2. 2018
od 8. 12. 2011 do 19. 12. 2013
Ing. Jitka Břehová - člen představenstva
Lány, Polní, PSČ 270 61
den vzniku členství: 18. 11. 2010
od 8. 2. 2011 do 8. 12. 2011
Ing. Jitka Břehová - člen představenstva
Tuchlovice, Hornická, PSČ 273 02
den vzniku členství: 18. 11. 2010
od 8. 2. 2011 do 17. 6. 2013
Iveta Provazníková - člen představenstva
Drevníky - Slovanská Lhota, , PSČ 263 01
den vzniku členství: 18. 11. 2010 - 20. 5. 2013
od 31. 7. 2006 do 8. 2. 2011
Ing. Pavel Valchář - člen představenstva
Nové Strašecí, Mlýnská 208, PSČ 271 01
den vzniku členství: 18. 7. 2006 - 25. 5. 2010
den vzniku funkce: 18. 7. 2006 - 25. 5. 2010
od 31. 7. 2006 do 8. 2. 2011
Petr Tomášek
Praha - Praha 6, Nevanova 1063, PSČ 160 00
den vzniku členství: 18. 7. 2006 - 21. 10. 2010
den vzniku funkce: 18. 7. 2006 - 21. 10. 2010
od 16. 5. 2005 do 25. 7. 2014
Ing. Jaroslav Vondřička - předseda představenstva
Praha 5 - Smíchov, U Nikolajky 3189/35
od 21. 2. 2005 do 16. 5. 2005
Ing. Jaroslav Vondřička - předseda představenstva
Praha 6, Kafkova 580/26
od 21. 2. 2005 do 31. 7. 2006
Ing. Michal Horák - člen představenstva
Praha 5, Klausova 1361/13a
od 21. 2. 2005 do 31. 7. 2006
Ing. Jan Marek - místopředseda představenstva
Zdiby, Za Panskou zahradou 49
den vzniku funkce: 14. 9. 2004 - 18. 7. 2006
od 13. 3. 2001 do 21. 2. 2005
Ing. Jaroslav Vondřička - předseda představenstva
Davle - Sázava, V Kopci 29
od 13. 3. 2001 do 21. 2. 2005
Ing. Michal Horák - člen představenstva
Praha 5, Běhounkova 2303, PSČ 155 00
od 13. 3. 2001 do 21. 2. 2005
Ing. Jan Marek - člen představenstva
Praha 5, Na Celné 9
od 29. 9. 1999 do 13. 3. 2001
Ing. Jan Marek - předseda
Praha 5, Na Celné 9
od 29. 9. 1999 do 13. 3. 2001
Ing. Michal Horák - místopředseda
Praha 5, Běhounkova 2303
od 29. 9. 1999 do 13. 3. 2001
Ing. Jaroslav Vondřička - člen
Davle, Sázava, V kopci 29
od 6. 2. 2018
Za společnost jednají a činí právní jednání vždy oba členové představenstva společně, vyjma jednání, která jsou činěna v rámci běžného obchodního styku společnosti a jejichž jednotlivá výše nebo v případě opakujícího se plnění souhrnná výše za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců nepřekročí částku ve výši 250.000,- Kč, kdy je oprávněn jednat každý člen představenstva samostatně.
od 8. 11. 2014 do 6. 2. 2018
Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně.
od 21. 2. 2005 do 8. 11. 2014
Jménem společnosti je oprávněn jednat každý člen představenstva samostatně. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k vytištěné nebo napsané firmě společnosti připojí svůj podpis kterýkoliv člen představenstva samostatně.
od 13. 3. 2001 do 21. 2. 2005
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti vždy společně předseda představenstva a jeden člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva a jeden člen představenstva.
od 29. 9. 1999 do 13. 3. 2001
Jménem společnosti jsou oprávněni jednat a podepisovat členové představenstva, a to každý samostatně.
Dozorčí rada
od 6. 2. 2018
LUCIE PLACHÁ - Předseda dozorčí rady
Lodhéřov, , PSČ 378 26
den vzniku členství: 5. 2. 2018
den vzniku funkce: 5. 2. 2018
od 6. 2. 2018
ZUZANA KUBÁSKOVÁ - Člen dozorčí rady
Olomouc - Neředín, Družstevní, PSČ 779 00
den vzniku členství: 5. 2. 2018
od 16. 10. 2015 do 6. 2. 2018
Ing. JIŘÍ OTTA - člen dozorčí rady
Liberec - Liberec XIV-Ruprechtice, Horská, PSČ 460 14
den vzniku členství: 20. 10. 2013 - 5. 2. 2018
od 8. 11. 2014 do 16. 10. 2015
Ing. Jiří Otta - člen dozorčí rady
Praha 5, Pod Skalkou 2736/7, PSČ 150 00
den vzniku členství: 20. 10. 2013
od 22. 10. 2014 do 22. 10. 2014
Ing. JITKA VONDŘIČKOVÁ - předseda dozorčí rady
Praha 5 - Smíchov, Štorkánova, PSČ 150 00
den vzniku členství: 15. 9. 2004 - 15. 9. 2009
den vzniku funkce: 15. 9. 2004 - 15. 9. 2009
od 22. 10. 2014 do 8. 11. 2014
Ing. JITKA VONDŘIČKOVÁ - předseda dozorčí rady
Praha 5 - Smíchov, Štorkánova, PSČ 150 00
den vzniku členství: 15. 9. 2009 - 15. 9. 2014
den vzniku funkce: 15. 9. 2009 - 15. 9. 2014
od 22. 10. 2014 do 8. 11. 2014
Ing. Mgr. TOMÁŠ HORÁK - místopředseda dozorčí rady
Praha 9 - Hostavice, Staňkovská, PSČ 198 00
den vzniku členství: 15. 9. 2009 - 15. 9. 2014
den vzniku funkce: 15. 9. 2009 - 15. 9. 2014
od 24. 7. 2014 do 22. 10. 2014
Ing. JITKA VONDŘIČKOVÁ - předseda dozorčí rady
Praha 5 - Smíchov, Štorkánova, PSČ 150 00
den vzniku funkce: 15. 9. 2004
od 28. 6. 2013 do 22. 10. 2014
Ing. Mgr. TOMÁŠ HORÁK - místopředseda dozorčí rady
Praha 9 - Hostavice, Staňkovská, PSČ 198 00
den vzniku členství: 15. 9. 2004 - 15. 9. 2009
den vzniku funkce: 15. 9. 2004 - 15. 9. 2009
od 14. 10. 2009 do 8. 11. 2014
Ing. Jiří Otta - člen dozorčí rady
Praha 5, Pod Skalkou 2736/7, PSČ 150 00
den vzniku členství: 20. 10. 2008 - 20. 10. 2013
od 31. 7. 2006 do 24. 7. 2014
Ing. Jitka Vondřičková - předseda dozorčí rady
Praha 5, U Nikolajky 3189/35, PSČ 150 00
den vzniku funkce: 15. 9. 2004
od 21. 2. 2005 do 31. 7. 2006
Ing. Jitka Vondřičková - předseda dozorčí rady
Praha 6, Kafkova 580/26
den vzniku funkce: 15. 9. 2004
od 21. 2. 2005 do 14. 10. 2009
Mgr. Michal Bedrna - člen dozorčí rady
Praha 10, Pod strání 2168, PSČ 100 00
den vzniku členství: 15. 9. 2004 - 20. 10. 2008
od 21. 2. 2005 do 28. 6. 2013
Ing. Mgr. Tomáš Horák - místopředseda dozorčí rady
Praha 9, Staňkovská 378, PSČ 198 00
den vzniku členství: 15. 9. 2004
den vzniku funkce: 15. 9. 2004
od 29. 9. 1999 do 21. 2. 2005
Ing. Jitka Vondřičková
Davle, Sázava, V kopci 29
od 29. 9. 1999 do 21. 2. 2005
JUDr. Božena Čechová
Praha 4, Cuřínova 589
od 29. 9. 1999 do 21. 2. 2005
Marie Tomášková
Praha 5, Na Skalce 13
Hodnocení firmy
0
+
-

Vizualizace vztahů

Vizualizace zobrazuje pouze první úroveň vazeb. Pro zobrazení všech vazeb klikněte zde.

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Přehled pro sociálku a zdravotní pojišťovnu na poslední chvíli. Jak na to

23. 4. 2018 | Jak na to | Petra Dlouhá

Přehled pro sociálku a zdravotní pojišťovnu na poslední chvíli. Jak na to

Na podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2017 zdravotní pojišťovně a okresní správě sociálního zabezpečení zbývá většině podnikatelů už jen pár dní. Připomínáme vše důležité a nabízíme čerstvé formuláře i kalkulačku.

Nový výpočet mateřské. Rodiny s vyššími příjmy si polepší

23. 4. 2018 | Co se děje | Monika Hájková | 1 komentářů

Nový výpočet mateřské. Rodiny s vyššími příjmy si polepší

Poslanci TOP 09 navrhují zrušení redukčních hranic pro výpočet peněžité pomoci v mateřství. Pokud novinka projde, polepší si zhruba třicet procent rodičů s vyššími příjmy. Co konkrétně se změní a o kolik jim mateřská stoupne?

Lovci talentu

21. 4. 2018 | Rozhovor | Martin Vlnas

Lovci talentu

Martin Jahoda a Honza Březina pomohli vybrat ideální sport pro tři sta tisíc dětí. I díky nim mají poprvé v dějinách školáci z měst lepší kondici než jejich vrstevníci na venkově.

Brno se chtělo stát velkoměstem, dopadlo to jako vždycky

20. 4. 2018 | Komentář | Michal Kašpárek | 16 komentářů

Brno se chtělo stát velkoměstem, dopadlo to jako vždycky

Osekávání projektu přesunu brněnského nádraží je tragické pro Brno – a příznačné pro celou republiku.

Očima expertů: Neprodávejte jídlo moc levně!

20. 4. 2018 | Očima expertů | Ondřej Tůma | 2 komentáře

Očima expertů: Neprodávejte jídlo moc levně!

Ministr zemědělství v demisi Jiří Milek by chtěl stanovením minimálních marží zabránit obchodním řetězcům, aby prodávaly potraviny pod cenou. Pomůže to v praxi českým zemědělcům a potravinářům, nebo by se měl stát v téhle problematice angažovat jinak, pokud vůbec?

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Iveta Pomeje Bartošová

Iveta Pomeje Bartošová

- zpěvačka

-7
+
-
2.Libuše Šmuclerová

Libuše Šmuclerová

- bývalá programová ředitelka TV Nova, dnes vede nakladatelství Ringier

-127
+
-
3.Jiří Pomeje

Jiří Pomeje

- herec a producent, bývalý manžel zpěvačky Ivety Bartošové

-140
+
-
4.Milan Jančík

Milan Jančík

- podnikatel, bývalý místopředseda pražské ODS a starosta Prahy 5

-243
+
-
5.Aleš Řebíček

Aleš Řebíček

- podnikatel a bývalý ministr dopravy

-254
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 290 561 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Broadway Change 2 540,00 Kč
Czech Exchange 2 550,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 550,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 560,00 Kč
Expobank CZ 2 608,00 Kč
MONETA Money Bank 2 614,00 Kč
Sberbank CZ 2 614,00 Kč
Česká spořitelna 2 657,00 Kč
ČSOB 2 649,00 Kč
Komerční banka 2 667,07 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 694,50 Kč
Raiffeisenbank 2 698,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Zamítnutá reklamace MT
Poradna > Spotřebitelská poradna > Zamítnutá reklamace MT

Otázka: Dobrý den, popis viz níže. Dne 29.3.2018 byl zakoupen nový mobilní telefon (dále jen MT) přes E-SHOP. Dne 10.4.2018 jsme tento MT reklamovali z důvodu deformace ohnutí/prohnutí, které mělo být údajně...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.