HEMAT TRADE OSTRAVA, a.s.
IČO: 25831224

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu24. 2. 1999
Obchodní firma
od 24. 2. 1999

HEMAT TRADE OSTRAVA, a.s.

Sídlo
od 10. 4. 2000 do 24. 9. 2015
Ostrava-Moravská Ostrava, Tomkova 5/1072, PSČ 702 00
od 24. 2. 1999 do 10. 4. 2000
Ostrava - Přívoz, Trocnovská 6, PSČ 702 00
IČO
od 24. 2. 1999

25831224

DIČ

CZ25831224

Identifikátor datové schránky:kfeed6e
Právní forma
od 24. 2. 1999 do
Akciová společnost
Spisová značka2112 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 31. 10. 2014
- obráběčství
od 31. 10. 2014
- zámečnictví, nástrojářství
od 31. 10. 2014
- silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
od 31. 10. 2014
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 22. 1. 2008 do 31. 10. 2014
- silniční motorová doprava nákladní
od 22. 1. 2008 do 31. 10. 2014
- zasilatelství
od 22. 1. 2008 do 31. 10. 2014
- správa a údržba nemovitostí
od 14. 8. 2006 do 31. 10. 2014
- výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů
od 14. 8. 2006 do 31. 10. 2014
- pronájem a půjčování věcí movitých
od 14. 8. 2006 do 31. 10. 2014
- realitní činnost
od 14. 8. 2006 do 31. 10. 2014
- kovoobráběčství
od 14. 8. 2006 do 31. 10. 2014
- povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
od 14. 8. 2006 do 31. 10. 2014
- zámečnictví
od 24. 2. 1999 do 31. 10. 2014
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 24. 2. 1999 do 31. 10. 2014
- zprostředkovatelská činnost
Ostatní skutečnosti
od 4. 12. 2002 do 8. 1. 2003
- Rozhodnutí řádné valné hromady obchodní společnosti HEMAT TRADE OSTRAVA, a.s. o zvýšení základního kapitálu:
od 4. 12. 2002 do 8. 1. 2003
- 1. Základní kapitál obchodní společnosti HEMAT TRADE OSTRAVA, a.s. ve výši 1.000.000,- Kč, slovy: jedenmilion korun čekých byl v plné výši splacen.
od 4. 12. 2002 do 8. 1. 2003
- 2. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku ve výši 29.300.000,- Kč, slovy: dvacetdevětmilionůtřistatisíc korun českých, tedy z částky ve výši 1.000.000,- Kč, slovy: jedenmilion korun českých na částku ve výši 30.300.000,- Kč, slovy: třicetmilionůtřistatisíc korun českých, Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští.
od 4. 12. 2002 do 8. 1. 2003
- 3. Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je zejména zajištění předpokladů pro další rozvoj podnikatelské činnosti, zvýšení bonity jejího postavení na trhu a tím i zajištění zvýšení ochrany věřitelů, posílení stability hospodářské a ekonomické situace společnosti, jakož i ta skutečnost, že společnost může využít nepeněžitý vklad k rozvoji své podnikatelské činnosti.
od 4. 12. 2002 do 8. 1. 2003
- 4. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním 2930 ks (slovy: dvatisícedevětsettřicet kusů) nových kmenových akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy. desettisíc korun českých; všechny akcie na zvýšení základního kapitálu budou vydány v listinné podobě a nebudou registrovány.
od 4. 12. 2002 do 8. 1. 2003
- 5. Určuje, že akcie budou všechny upsány bez přednostního práva, a to takto: * 1600 ks (jedentisícšestset kusů) nových kmenových akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč v listinné podobě bude nabídnuto určitému zájemci, a to vlastníku nepeněžitého vkladu - podniku, kterým je obchodní společnost HEMAT spol. s r.o. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Tomkova 5/1072, identifikační číslo: 47 15 36 61, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka 4073; * 665 ks (šestsetšedesátpět kusů) nových kmenových akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč v listinné podobě bude nabídnuto určitému zájemci, kterým je pan Ing. Stanislav Matusik, rodné číslo 61-11-02/0256, bytem Karviná - Mizerov, Zahradnická 947/24; * 665 ks (šestsetšedesátpět kusů) nových kmenových akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč v listinné podobě bude nabídnuto určitému zájemci, kterým je pan Ing. Aleš Gerát, rodné číslo 62-06-21/1924, bytem Havířov - Bludovice, Jasmínová 14/1099.
od 4. 12. 2002 do 8. 1. 2003
- 6. Určuje, že místem upsání akcií bez využití přednostního práva je sídlo obchodní společnosti HEMAT TRADE OSTRAVA, a.s., tedy Ostrava - Moravská Ostrava, Tomkova 5/1072, PSČ 702 00, a to místnost předsedy představenstva vždy v každý pracovní den lhůty od 8,00 hodin do 15,00 hodin.
od 4. 12. 2002 do 8. 1. 2003
- 7. Určuje lhůtu pro upisování akcií bez využití přednostního práva tak, že určitý zájemce, a to společnost HEMAT, spol. s r.o., pan Ing. Stanislav Matusik a pan Ing. Aleš Gerát, jsou povinni upsat akcie ve lhůtě do třiceti (30) dnů ode dne, kdy nabude právní moci usnesení Krajského soudu v Ostravě, kterým bude toto rozhodnutí valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku; upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůty v souladu se způsobem pro svolání valné hromady, tedy oznámením představenstva o počátku běhu lhůty zaslaným zájemci na jeho adresu; akcie budou upsány způsobem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, tedy písemnou smlouvou o upsání akcií s úředně ověřenými podpisy smluvních stran s tím, že k upsání akcií je povinna společnost poskytnout lhůtu 15 (patnáct) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií.
od 4. 12. 2002 do 8. 1. 2003
- 8. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí tak částku 10.000,- Kč slovy: desettisíc korun českých.
od 4. 12. 2002 do 8. 1. 2003
- 9. Schvaluje upisování akcií nepeněžitým vkladem zájemce, kterým je společnost HEMAT spol. s r.o. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Tomkova 5/1072, identifikační číslo: 47 15 36 61, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka 4073.
od 4. 12. 2002 do 8. 1. 2003
- 10. Předmětem tohoto nepeněžitého vkladu je: podnik obchodní společnosti HEMAT spol. s r.o., který je tvořen zejména nemovitostmi zapsanými u Katastrálního úřadu v Ostravě v katastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 2628 pro katastrální území Moravská Ostrava, část obce Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to budova č.p. 1072 na pozemku parcelního čísla 2124 a pozemek parcelního čísla 2124 - zastavěná plocha a nádvoří, ostatními věcmi nehmotného investičního majetku, právy a ostatními majetkovými hodnotami a s nimi spojenými právy a závazky, jak jsou tyto uvedeny a specifikovány ve znaleckém posudku soudního znalce Doc. Ing. Kamila Kolarčíka, CSc., ul. Míru 474, Bohumín - Skřečoň, PSČ 735 81 ze dne 23.9.2002, číslo posudku 170/22/2002. Schvaluje tento předmět nepeněžitého vkladu.
od 4. 12. 2002 do 8. 1. 2003
- 11. Schvaluje výši ocenění tohoto nepeněžitého vkladu určeného posudkem znalce pana Doc. Ing. Kamila Kolarčíka, CSc. pod pořadovým číslem 170/22/2002 ze dne 23.9.2002 částkou ve výši 21.242.000,- Kč, slovy: dvacetjedenmiliondvěstěčtyřicetdvatisíce s tím, že na vklad zájemce - vkladatele, a to obchodní společnosti HEMAT, spol. s r.o. se započítává částka ve výši 16.000.000,- Kč (slovy: šestnáctmilionů korun českých) a za tento nepeněžitý vklad bude vydáno vkladateli 1600 ks (jedentisícšestset kusů) nových kmenových akcií ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých) v listinné podobě znějící na jméno. Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu odpovídá úhrnnému emisnímu kursu akcií, které mají být vydány jako protiplnění za tento nepeněžitý vklad. Rozdíl mezi hodnotou tohoto nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být za tento vklad akcionáři - zájemci vydány jako protiplnění, tedy částka ve výši 5.242.000,- Kč, slovy: pětmilionůdvěstěčtyřicetdvatisíce korun českých bude vyplacena vkladateli, tedy obchodní společnosti HEMAT, spol. s r.o., a to v penězích do 60-ti dnů ode dne zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 4. 12. 2002 do 8. 1. 2003
- 12. Zvýšení základního kapitálu tímto nepeněžitým vkladem je v důležitém zájmu společnosti, když společnost může tento vklad využít k provozování své podnikatelské činnosti. Hodnota tohoto majetku je hospodářsky zjistitelná a s ohledem na předmět podnikání společnosti lze tento nepeněžitý vklad hospodářsky využít.
od 4. 12. 2002 do 8. 1. 2003
- 13. Tento nepeněžitý vklad musí být splacen před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisovatel - vkladatel je povinen předat společnosti písemné prohlášení dle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Vklad je splacen předáním tohoto prohlášení spolu s předáním nepeněžitého vkladu. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu se stanoví sídlo společnosti, tedy Ostrava - Moravská Ostrava, Tomkova 5/1072, a to kancelář předsedy představenstva.
od 4. 12. 2002 do 8. 1. 2003
- 14. Konstatuje, že ke dni konání valné hromady existuje peněžitá pohledávka pana Ing. Stanislava Matusika, rodné číslo 61-11-02/0256, bytem Karviná - Mizerov, Zahradnická 947/24 - ve výši 6,750.000,- Kč, slovy: šestmilionůsedmsetpadesáttisíc korun českých za společností HEMAT TRADE OSTRAVA, a.s., která vznikla panu Ing. Stanislavu Matusikovi na základě smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 1. října 2002; Konstatuje, že ke dni konání valné hromady dále existuje peněžitá pohledávka pana Ing. Aleše Geráta, rodné číslo 62-06-21/1924, bytem Havířov - Bludovice, Jasmínová 14/1099 - ve výši 6,750.000,- Kč, slovy: šestmilionůsedmsetpadesáttisíc korun českých za společností HEMAT TRADE OSTRAVA, a.s., která vznikla panu Ing. Aleši Gerátovi na základě smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 1. října 2002. Tyto pohledávky jsou plně způsobilé k řádnému započtení; vhodnost zápočtu nároků těchto akcionářů na splacení emisního kursu při zvyšování základního kapitálu společnosti je doložena Zprávou auditora - HARD audit, s.r.o., Ostrava, Trocnovského 6/773 ze dne 10. října 2002.
od 4. 12. 2002 do 8. 1. 2003
- 15. Připouští se započtení peněžité pohledávky upisovatele, tedy pana Ing. Stanislava Matusika ve výši 6,650.000,- Kč, slovy: šestmilionůšestsetpadesáttisíc korun českých, za obchodní společností HEMAT TRADE OSTRAVA, a.s. se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Tomkova 5/1072, PSČ 702 00, identifikační číslo: 25 83 12 24, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 2112, jak vyplývá ze smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené mezi obchodní společností HEMAT, spol. s r.o. se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Tomkova 5/1072, identifikační číslo: 47 15 36 61, jako postupitelem a panem Ing. Stanislavem Matusikem jako postupníkem ze dne 1.10.2002 ve smyslu § 524 občanského zákoníku, proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu s tím, že zbývající část ve výši 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých zůstává dále jako pohledávka pana Ing. Stanislava Matusika za společností HEMAT TRADE OSTRAVA, a.s. Připouští se započtení peněžité pohledávky upisovatele, tedy pana Ing. Aleše Geráta ve výši 6,650.000,- Kč, slovy: šestmilionůšestsetpadesáttisíc korun českých, za obchodní společností HEMAT TRADE OSTRAVA, a.s. se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Tomkova 5/1072, PSČ 702 00, identifikační číslo: 25 83 12 24, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 2112, jak vyplývá ze smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené mezi obchodní společností HEMAT, spol. s r.o. se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Tomkova 5/1072, identifikační číslo: 25 83 12 24, jako postupitelem a panem Ing. Stanislavem Matusikem jako postupníkem ze dne 1.10.2002 ve smyslu ust. § 524 občanského zákoníku, proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu s tím, že zbývající část ve výši 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých zůstává dále jako pohledávka pana Ing. Stanislava Matusika za společností HEMAT TRADE OSTRAVA, a.s. Připouští se započtení pohledávky upisovatele, tedy pana Ing. Aleše Geráta ve výši 6,650.000,- Kč, slovy: šestmilionůšestsetpadesáttisíc korun českých, za obchodní společností HEMAT TRADE OSTRAVA, a.s. se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Tomkova 5/1072, PSČ 702 00, identifikační číslo: 25 83 12 24, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 2112, jak vyplývá ze smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené mezi obchodní společností HEMAT, spol. s r.o. se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Tomkova 5/1072, identifikační číslo: 47 15 36 61 jako postupitelem a panem Ing. Alešem Gerátem jako postupníkem ze dne 1.10.2002 ve smyslu ust. § 524 občanského zákoníku, proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu s tím, že zbývající část ve výši 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých zůstává dále jako pohledávka pana Ing. Aleše Geráta za společností HEMAT TRADE OSTRAVA, a.s.
od 4. 12. 2002 do 8. 1. 2003
- Stanoví pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení takto: * smlouva o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, a to zejména ust. § 580 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a ust. § 358 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů; * ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikována pohledávka, která je předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávku, jejíž započtení bylo schváleno touto valnou hromadou společnosti; * peněžitá pohledávka upisovatele, tedy pana Ing. Stanislava Matusika a pana Ing. Aleše Geráta bude započtena každá ve výši 6,650.000,- Kč, slovy: šestmilionůšestsetpadesáttisíc korun českých na splacení emisního kursu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu; * zůstatek každé pohledávky ve výši 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých bude i nadále tvořit pohledávku pana Ing. Stanislava Matusika a pana Ing. Aleše Geráta za společností HEMAT TRADE OSTRAVA, a.s. * dnem podpisu smlouvy o započtení dochází k započtení části předmětné pohledávky specifikované v tomto rozhodnutí valné hromady, účinností smlouvy o započtení tato část pohledávky ve výši 6,650.000,- Kč zaniká a je tímto splněna povinnost každého z upisovatelů splatit emisní kurs akcie na zvýšení základního kapitálu; * smlouva o započtení musí být uzavřena nejpozději před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Důvodem navrhovaného započtení výše specifikovaných pohledávek, resp. jejich částí, je zánik dluhu společnosti HEMAT TRADE OSTRAVA, a.s. vůči panu Ing. Stanislavu Matusikovi ve výši 6,650.000,- Kč a vůči panu Ing. Aleši Gerátovi ve výši 6,650.000,- Kč a tím dojde k ekonomickému posílení hospodářské a ekonomické stability společnosti HEMAT TRADE OSTRAVA, a.s., což je v souladu se zájmy společnosti jako celku.
od 4. 12. 2002 do 8. 1. 2003
- 16. Emisní kurs bude splacen výhradně započtením peněžitých pohledávek, resp. jejich částí, akcionářů pana Ing. Stanislava Matusika a pana Ing. Aleše Geráta.
od 4. 12. 2002 do 8. 1. 2003
- 17. Určuje, že místem splacení je sídlo společnosti, tedy Ostrava - Moravská Ostrava, Tomkova 5/1072, a to kancelář předsedy představenstva; nepeněžitý vklad musí být splacen před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 24. 2. 1999
- Omezení převoditelnosti akcií na jméno: Akcie společnosti znějící na jméno jsou převoditelné pouze za podmínky předchozího souhlasu valné hromady společnosti.
od 24. 2. 1999 do 8. 1. 2003
- Jediný akcionář: HEMAT spol.s r.o. Moravská Ostrava, Trocnovská 6, PSČ 702 00 IČO 47 15 36 61
Kapitál
od
Základní kapitál 30 300 000 Kč, splaceno 100 %.
od 8. 1. 2003 do 8. 1. 2003
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 10. 4. 2000 do 10. 4. 2000
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 30 %.
od 22. 1. 2008
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 302.
od 22. 1. 2008
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 10.
od 8. 1. 2003 do 22. 1. 2008
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 3 030.
od 24. 2. 1999 do 8. 1. 2003
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 100.
Statutární orgán
od 24. 9. 2015
Ing. STANISLAV MATUSIK - předseda představenstva
Karviná - Mizerov, Zahradnická, PSČ 734 01
den vzniku členství: 20. 12. 2012
den vzniku funkce: 20. 12. 2012
od 24. 9. 2015
Ing. ALEŠ GERÁT - místopředseda představenstva
Havířov - Prostřední Suchá, Lísková, PSČ 735 64
den vzniku členství: 20. 12. 2012
den vzniku funkce: 20. 12. 2012
od 24. 9. 2015
Ing. STANISLAV RUSOŇ - člen představenstva
Orlová - Lutyně, 1. máje, PSČ 735 14
den vzniku členství: 20. 12. 2012
od 31. 10. 2014 do 24. 9. 2015
Ing. STANISLAV MATUSIK - předseda představenstva
Karviná - Mizerov, Zahradnická, PSČ 734 01
den vzniku členství: 20. 12. 2012
den vzniku funkce: 20. 12. 2012
od 31. 10. 2014 do 24. 9. 2015
Ing. ALEŠ GERÁT - místopředseda představenstva
Havířov - Prostřední Suchá, Lísková, PSČ 735 64
den vzniku členství: 20. 12. 2012
den vzniku funkce: 20. 12. 2012
od 31. 10. 2014 do 24. 9. 2015
Ing. STANISLAV RUSOŇ - člen představenstva
Orlová - Lutyně, 1. máje, PSČ 735 14
den vzniku členství: 20. 12. 2012
od 22. 1. 2008 do 31. 10. 2014
Ing. Stanislav Matusik - předseda představenstva
Karviná - Mizerov, Zahradnická 947/24, PSČ 734 01
den vzniku členství: 20. 12. 2007 - 20. 12. 2012
den vzniku funkce: 20. 12. 2007 - 20. 12. 2012
od 22. 1. 2008 do 31. 10. 2014
Ing. Aleš Gerát - místopředseda představenstva
Havířov - Prostřední Suchá, Lísková 1431/11
den vzniku členství: 20. 12. 2007 - 20. 12. 2012
den vzniku funkce: 20. 12. 2007 - 20. 12. 2012
od 22. 1. 2008 do 31. 10. 2014
Ing. Stanislav Rusoň - člen představenstva
Orlová - Lutyně, 1. máje 1266
den vzniku členství: 20. 12. 2007 - 20. 12. 2012
od 4. 12. 2002 do 22. 1. 2008
Ing. Martin Hynek - člen představenstva
Ostrava - Moravská Ostrava, Ženíškova 2563/7
den vzniku funkce: 11. 11. 2002 - 20. 12. 2007
od 24. 2. 1999 do 15. 6. 2002
Ing. Svatopluk Demel - člen představenstva
Háj ve Slezsku, Antonína Vaška 86, PSČ 747 92
od 24. 2. 1999 do 22. 1. 2008
Ing. Stanislav Matusik - předseda představenstva
Karviná - Mizerov, Zahradnická 947/24, PSČ 734 01
den vzniku funkce: 24. 2. 1999 - 20. 12. 2007
od 24. 2. 1999 do 22. 1. 2008
Ing. Aleš Gerát - místopředseda představenstva
Havířov - Bludovice, Jasmínová 14/1099, PSČ 736 01
den vzniku funkce: 24. 2. 1999 - 20. 12. 2007
od 24. 9. 2015
Jménem společnosti jedná předseda nebo místopředseda představenstva samostatně.
od 24. 2. 1999 do 24. 9. 2015
Jednání: Jménem společnosti jedná předseda nebo místopředseda představenstva samostatně.
Prokura
od 24. 9. 2015
Ing. MARTIN HYNEK
Ostrava - Moravská Ostrava, Budečská, PSČ 702 00
od 21. 1. 2004 do 24. 9. 2015
Ing. Martin Hynek
Ostrava - Moravská Ostrava, Ženíškova 2563/7, PSČ 702 00
od 21. 1. 2004
Způsob podepisování prokuristy: prokurista podepisuje za společnost tak, že k obchodní firmě podnikatele připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis.
Dozorčí rada
od 24. 9. 2015
JANA GERÁTOVÁ - člen dozorčí rady
Havířov - Prostřední Suchá, Lísková, PSČ 735 64
den vzniku členství: 24. 1. 2011
od 24. 9. 2015
Ing. LUCJA MATUSIKOVÁ - člen dozorčí rady
Karviná - Mizerov, Zahradnická, PSČ 734 01
den vzniku členství: 20. 12. 2012
od 31. 10. 2014
ANDRZEJ BIELAWSKI - člen dozorčí rady
Žory, Woj. Šlaskie, Wesola 21, Polská republika
den vzniku členství: 20. 12. 2012
od 31. 10. 2014 do 24. 9. 2015
Ing. LUCJA MATUSIKOVÁ - člen dozorčí rady
Karviná - Mizerov, Zahradnická, PSČ 734 01
den vzniku členství: 20. 12. 2012
od 27. 12. 2012 do 24. 9. 2015
JANA GERÁTOVÁ - člen dozorčí rady
Havířov - Prostřední Suchá, Lísková, PSČ 735 64
den vzniku členství: 24. 1. 2011
od 1. 2. 2011 do 27. 12. 2012
Jana Gerátová - člen dozorčí rady
Karviná - Mizerov, Tř. Těreškovové, PSČ 734 01
den vzniku členství: 24. 1. 2011
od 22. 1. 2008 do 1. 2. 2011
Ing. Zbyhněv Owczarzy - člen dozorčí rady
Havířov - Podlesí, Krajní 1428/1
den vzniku členství: 20. 12. 2007 - 24. 1. 2011
od 22. 1. 2008 do 31. 10. 2014
Ing. Lucja Matusiková - člen dozorčí rady
Karviná - Mizerov, Zahradnická 947/24, PSČ 734 01
den vzniku členství: 20. 12. 2007 - 20. 12. 2012
od 22. 1. 2008 do 31. 10. 2014
Andrzej Bielawski - člen dozorčí rady
Woj. Ślaskie - Žory, Wesola 21, PSČ 442 40, Polská republika
den vzniku členství: 20. 12. 2007 - 20. 12. 2012
od 4. 12. 2002 do 22. 1. 2008
Zbyhněv Owczarzy - člen
Havířov - Podlesí, Krajní 1428/1
den vzniku funkce: 11. 11. 2002 - 20. 12. 2007
od 24. 2. 1999 do 15. 6. 2002
Mgr. Ing. Marian Banach - člen
Pawia 4/36, Sosnowiec, Polsko
od 24. 2. 1999 do 15. 6. 2002
- dat.nar.: 1.5.1947
od 24. 2. 1999 do 14. 8. 2006
Ing. Barbora Gerátová - člen
Havířov - Bludovice, Jasmínová 14/1099, PSČ 736 01
den vzniku funkce: 24. 2. 1999
od 24. 2. 1999 do 22. 1. 2008
Ing. Lucja Matusiková - člen
Karviná - Mizerov, Zahradnická 947/24, PSČ 734 01
den vzniku funkce: 24. 2. 1999 - 20. 12. 2007
Hodnocení firmy
0
+
-

Vizualizace vztahů

Vizualizace zobrazuje pouze první úroveň vazeb. Pro zobrazení všech vazeb klikněte zde.

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Lovci talentu

21. 4. 2018 | Rozhovor | Martin Vlnas

Lovci talentu

Martin Jahoda a Honza Březina pomohli vybrat ideální sport pro tři sta tisíc dětí. I díky nim mají poprvé v dějinách školáci z měst lepší kondici než jejich vrstevníci na venkově.

Brno se chtělo stát velkoměstem, dopadlo to jako vždycky

20. 4. 2018 | Komentář | Michal Kašpárek | 13 komentářů

Brno se chtělo stát velkoměstem, dopadlo to jako vždycky

Osekávání projektu přesunu brněnského nádraží je tragické pro Brno – a příznačné pro celou republiku.

Očima expertů: Neprodávejte jídlo moc levně!

20. 4. 2018 | Očima expertů | Ondřej Tůma | 2 komentáře

Očima expertů: Neprodávejte jídlo moc levně!

Ministr zemědělství v demisi Jiří Milek by chtěl stanovením minimálních marží zabránit obchodním řetězcům, aby prodávaly potraviny pod cenou. Pomůže to v praxi českým zemědělcům a potravinářům, nebo by se měl stát v téhle problematice angažovat jinak, pokud vůbec?

Srovnání spořicích účtů: nováčci útočí

19. 4. 2018 | Co se děje | Ondřej Tůma | 5 komentářů

Srovnání spořicích účtů: nováčci útočí

Kdo vám dnes na spořicím účtu nejvíc zhodnotí sto tisíc a kdo milion korun? V čele našeho žebříčku jsou nové banky.

Zaměstnavatel dluží. Od května rostou „náhradní výplaty“ vyplácené úřadem práce

19. 4. 2018 | Co se děje | Terezie Nývltová Vojáčková

Zaměstnavatel dluží. Od května rostou „náhradní výplaty“ vyplácené úřadem práce

Zaměstnanci, kterým insolventní zaměstnavatel dluží mzdu, si můžou říct o „náhradní výplatu“ na úřadu práce. Od 1. května se zvyšuje maximální částka, kterou úřad vyplácí.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Andrej Babiš

Andrej Babiš

- podnikatel, majitel holdingu Agrofert a jeden z nejbohatších Čechů

-12
+
-
2.Petr Kellner

Petr Kellner

- podnikatel, majoritní vlastník holdingové společnosti PPF Group N.V

-47
+
-
3.Leoš Mareš

Leoš Mareš

- moderátor

-74
+
-
4.Tomio Okamura

Tomio Okamura

- moravsko-japonský podnikatel

-207
+
-
5.Milan Jančík

Milan Jančík

- podnikatel, bývalý místopředseda pražské ODS a starosta Prahy 5

-230
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 254 658 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Broadway Change 2 540,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 545,00 Kč
Czech Exchange 2 550,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 555,00 Kč
MONETA Money Bank 2 608,00 Kč
Expobank CZ 2 608,00 Kč
Sberbank CZ 2 612,00 Kč
Česká spořitelna 2 650,00 Kč
ČSOB 2 647,00 Kč
Komerční banka 2 667,07 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 689,30 Kč
Raiffeisenbank 2 698,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Zamítnutá reklamace MT
Poradna > Spotřebitelská poradna > Zamítnutá reklamace MT

Otázka: Dobrý den, popis viz níže. Dne 29.3.2018 byl zakoupen nový mobilní telefon (dále jen MT) přes E-SHOP. Dne 10.4.2018 jsme tento MT reklamovali z důvodu deformace ohnutí/prohnutí, které mělo být údajně...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.