TOPGAL a.s.
IČO: 25858891

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu26. 6. 2000
Obchodní firma
od 26. 6. 2000

TOPGAL a.s.

Sídlo
od 2. 5. 2011 do 14. 4. 2016
Šternberk, U Horní brány , PSČ 785 01
od 26. 6. 2000 do 2. 5. 2011
Šternberk, U Horní brány 8, PSČ 785 01
IČO
od 26. 6. 2000

25858891

DIČ

CZ25858891

Identifikátor datové schránky:q5zgpz6
Právní forma
od 26. 6. 2000
Akciová společnost
Spisová značka2336 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 8. 1. 2011
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 26. 6. 2000 do 8. 1. 2011
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 26. 6. 2000 do 8. 1. 2011
- výroba a prodej kožené galanterie
od 26. 6. 2000 do 8. 1. 2011
- zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
od 26. 6. 2000 do 8. 1. 2011
- překladatelská a tlumočnická činnost
Ostatní skutečnosti
od 10. 5. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 10. 5. 2014 do 14. 4. 2016
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 10. 5. 2014 do 14. 4. 2016
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 2. 9. 2013 do 11. 2. 2014
- Valná hromada společnosti TOPGAL a.s. rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti ze stávající výše 20.000.000,-- Kč, slovy: dvacet milionů korun českých, o částku 51.600.000,-- Kč, slovy: padesát jedna milionů šest set tisíc korun českých, na zákl adní kapitál ve výši 71.600.000,-- Kč, slovy: sedmdesát jedna milionů šest set tisíc korun českých. Upisování akcií nad navrženou výši základního kapitálu se nepřipouští. Emisní kurz akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, tj. emisní kurz jedné akcie činí 100.000,-- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých. Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 516 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-- Kč znějících na jméno v listinné podobě. Valná hromada schvaluje splacení emisního kurzu akcií nepeněžitým vkladem, jehož předmětem jsou ochranné známky obsahující slovní označení TOPGAL, a to : 1. TOPGAL - kombinovaná ochranná známka, národní registrace česká, zapsaná v rejstříku ochranných známek vedeném Úřadem průmyslového vlastnictví pod číslem zápisu 283133, datum podání přihlášky 7. 12. 2005 pro vlastníka Radomíra Bryndu, U Horní brány 8, 7 85 01 Šternberk, 2. TOPGAL - slovní ochranná známka, národní registrace česká, zapsaná v rejstříku ochranných známek vedeném Úřadem průmyslového vlastnictví pod číslem zápisu 199792, datum podání přihlášky 4. 12. 1995, pro vlastníka Radomíra Bryndu, U Horní brány 8, 785 01 Šternberk, 3. TOPGAL - kombinovaná ochranná známka, národní registrace slovenská, zapsaná v rejstříku ochranných známek vedeném Registrem ochranných známek Slovenské republiky pod číslem zápisu 218531, datum podání přihlášky 3. 5. 2006, pro vlastníka Radomíra Brynd u, U Horní brány 8, 785 01 Šternberk, 4. TOPGAL - kombinovaná ochranná známka, mezinárodní registrace platná pro členské země Evropské unie a Čínu, zapsaná v rejstříku ochranných známek vedeném Světovou organizací duševního vlastnictví pod číslem zápisu 966 693, datum registrace 22. 1. 2008, pro vlastníka Radomíra Bryndu, U Horní brány 8, 785 01 Šternberk, které jsou předmětem společného jmění manželů Radomíra Bryndy, nar. 2. 7. 1963, a Mgr. Dany Bryndové, nar. 19. 2. 1966, oba bytem Šternberk, U Horní brány 153/8. Nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem číslo 190/2013 vyhotoveným Ing. Zdeňkem Kučerou, znalcem jmenovaným rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací patenty, průmyslové vzory, užitné vzory, ochranné známky, který byl k ocenění ustanoven usnesením Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, č.j. 19Nc 8028/2013-17 ze dne 16. 4. 2013, ve znění opravného usnesení čj. 19Nc 8028/2013-21 ze dne 31. 7. 2013, a jejich hodnota činí 51.640.00 0,-- Kč, slovy: padesát jedna milionů šest set čtyřicet tisíc korun českých. Za nepeněžité vklady - ochranné známky TOPGAL, jak jsou popsány výše pod body 1. až 4., bude vydáno 516 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-- Kč znějících na jméno v listinné podobě. Akcie budou upsány smlouvou o upsání akcií podle ustanovení § 204, odst. 5 obchodního zákoníku, jejíž návrh vyhotoví představenstvo společnosti TOPGAL a.s. Lhůta pro upsání akcií činí 30, slovy: třicet, dní ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. O počátku běhu lhůty bude představenstvo společnosti informovat předem vlastníky nepeněžitého vkladu a spolu s informací o začátku lhůty k upisování akcií bude předem určeným zájemcům zaslán i návrh smlouvy o upsání akcií. Lhůta k přijetí návrhu smlouvy o upsání akcií končí koncem lhůty pro upisování akcií, nejdříve však po čtrnácti dnech ode dne doručení návrhu s mlouvy o upsání akcií určenému zájemci. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti. Lhůta pro splacení nepeněžitých vkladů činí 90, slovy: devadesát, dní ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. O počátku běhu lhůty bude představenstvo společnosti informovat předem určené zájemce spolu s informací o začátku lhůty k upisování akcií. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti.
od 10. 6. 2009 do 8. 1. 2011
- Valná hromada společnosti TOPGAL a.s. konaná dne 29.5.2009 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti ze stávající výše 13,000.000,--Kč, slovy: třináctmiliónůkorunčeských, o částku 7,000.000--Kč, slovy: sedmmiliónůkorunčeských, na základní kapitál ve výši 20,000.000,--Kč, slovy: dvacetmiliónůkorunčeských. Upisování akcií nad navrženou výši základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 70 kusů kmenových akcií v nominální hodnotě jedné akcie 100.000.--Kč, znějících na jméno v listinné podobě. Emisní kurz akcií je roven jejich nominální hodnotě, tj. emisní kurz jedné akcie je 100.000,--Kč, slovy: jednostotisíckorunčeských. Valná hromada rozhodla o vyloučení přednostního práva akcionářů na upisování nových akcií společnosti na zvýšení základního kapitálu. Akcie na zvýšení základního kapitálu budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům, kterými jsou tito věřitelé společnosti: - Mgr. Radomír Brynda. r. č. xxxx, bytem Šternberk, U Horní Brány 8, kterému bude nabídnuto k upsání 35 kusů akcií ve jme novité hodnotě celkem 3,500.000,--Kč, - Mgr. Dana Bryndová, r. č. xxxx, bytem Šternberk, U Horní brány 6, PSČ 785 01, které bude nabídnuto k upsání 35 kusů akcií ve jmenovité hodnotě celkem 3,500.000,--Kč. Akcie budou upsány smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi společností a určeným zájemcem. Návrh smlouvy o upsání akcií vyhotoví představenstvo společnosti. Lhůta k upsání akcií činí jeden měsíc ode dne zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. O počátku běhu lhůty bude představenstvo společnosti pís emně informovat předem určené zájemce nejpozději v den počátku jejího běhu. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti. Emisní kurz akcií bude v plném rozsahu splacen započtením pohledávek předem určených zájemců za společností vůči pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu akcií. Valná hromada souhlasí se splacením emisního kurzu akcií na zvýšení základního kapitálu započtením pohledávek věřitelů společnosti vůči pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu akcií následovně: - věřitel a předem určený zájemce o upsání akcií Mg r. Radomír Brynda, r.č.: xxxx, Šternberk, U Horní Brány 8, má za společností TOPGAL a.s. pohledávku ve výši 3,500.000,--Kč z titulu půjčky poskytnuté na základě smlouvy o půjčce ze dne 27.3.2009 věřiteli Mgr. Radomírem Bryndou a Mgr. Danou Bryndovo u na částku 10,000.000,--Kč. Valná hromada souhlasí se započtením částky 3,500.000,--Kč z této pohledávky na splacení emisního kurzu 35 kusů akcií v nominální hodnotě celkem 3,500.000,--Kč, - věřitel a předem určený zájemce o upsání akcií Mgr. Dana Bryndová, r.č.: xxxx, bytem Šternberk, U Horní brány 8, PSČ: 785 01, má za společností TOPGAL a.s. pohledávku ve výši 3,500.000,--Kč z titulu půjčky poskytnuté na základě smlouvy o půjčce ze dne 27.3.2009 věřiteli Mgr. Radomírem Bryndou a Mgr. Danou Bryndovou na částku 10,000.000-- Kč. Valná hromada souhlasí se započtením částky 3,500.000,--Kč z této pohledávky na splacení emisního kurzu 35 kusů akcií v nominální hodnotě celkem 3,500.000,--Kč. Započtení pohledávek vůči společnosti proti pohledávkám na splacení emisního kurzu bude realizováno smlouvou o započtení. Postup pro uzavírání smluv o započtení je následující: - návrh smluv o započtení připraví představenstvo společnosti, - návrh smluv o započtení bude předložen určeným zájemcům spolu s oznámením o počátku lhůty pro upisování akcií, - smlouva o započtení musí být uzavřena nejpozději zároveň se smlouvou o upsání akcií s tím, že může být uzavřena jako jedna smlouva.
od 2. 8. 2005 do 15. 8. 2005
- Valná hromada společnosti konaná dne 6.6.2005 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti ze stávající výše 1.000.000,- Kč, slovy: jedenmilionkorunčeských, o částku 12.000.000,- Kč, slovy: dvanáctmiliónůkorunčeských, na základní kapitál ve výši 13. 000.000,- Kč, slovy: třináctmiliónůkorunčeských. Upisování akcií nad navrženou výši základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 120 kusů kmenových akcií v nominální hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč, znějících na jméno v listinné podobě. Emisní kurz akcií je roven jejich nominální hodnotě, tj. emisní kurz jedné akcie je 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíckorunčeských. Valná hromada rozhodla o vyloučení přednostního práva akcionářů na upisování nových akcií společnosti na zvýšení základního kapitálu. Akcie na zvýšení základního kapitálu budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům, kterými jsou tito věřitelé společnosti: - Mgr. Radomír Brynda, r.č. xxxx, bytem Šternberk, U Horní Brány 8, kterému bude nabídnuto k upsání 60 kusů akcií ve jmenovité hodnotě celkem 6.000.000,- Kč, - Ing. Zdeněk Chmela, r.č. xxxx, bytem Moravský Beroun, Nádražní 378, kterému bude nabídnuto k upsání 60 kusů akcií ve jmenovité hodnotě celkem 6.000.000,- Kč. Akcie budou upsány smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi společností a určeným zájemcem. Návrh smlouvy o upsání akcií vyhotoví představenstvo společnosti. Lhůta k upsání akcií činí jeden měsíc ode dne zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. O počátku běhu lhůty bude představenstvo společnosti písemně informovat předem určené zájemce nejpozději v den počátku jej ího běhu. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti. Emisní kurz akcií bude v plném rozsahu splacen započtením pohledávek předem určených zájemců za společností vůči pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu akcií. Valná hromada souhlasí se splacením emisního kurzu akcií na zvýšení základního kapitálu započtením pohledávek věřitelů společnosti vůči pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu akcií následovně: - věřitel a předem určený zájemce o upsání akcií Mgr. Radomír Brynda, bytem Šternberk, U Horní Brány 8, má za společností TOPGAL a.s. pohledávku ve výši 6.000.000,- Kč z titulu úvěru poskytnutého na základě smlouvy o poskytnutí finančního úvěru ze dne 25. 5.2004 a na základě dodatku k této smlouvě ze dne 20.12.2004 věřitelem Ing. Zdeňkem Chmelou na částku 4.000.000,- Kč a z titulu úvěru poskytnutého na základě smlouvy o poskytnutí finančního úvěru ze dne 20.2.2004 a na základě dodatku k této smlouvě ze dne 19.11.2004 věřitelem Ing. Zdeňkem Chmelou na částku 2.000.000,- Kč, když Mgr. Radomír Brynda se stal věřitelem na základě dohody o postoupení pohledávky uzavřené dne 20.5.2005. Valná hromada souhlasí se započtením částky 6.000.000,- Kč z této pohledávky na splacení emisního kurzu 60 kusů akcií v nominální hodnotě celkem 6.000.000,- Kč, - věřitel a předem určený zájemce o upsání akcií Ing. Zdeněk Chmela, bytem Moravský Beroun, Nádražní 378, má za společností TOPGAL a.s. pohledávku ve výši 10.000.000,- Kč z titulu úvěru poskytnutého na základě smlouvy o poskytnutí finančního úvěru ze dne 1.7.2004 a dodatku k této smlouvě ze dne 20.12.2004. Valná hromada souhlasí se započtením částky 6.000.000,- Kč z této pohledávky na splacení emisního kurzu 60 kusů akcií v nominální hodnotě celkem 6.000.000,- Kč. Započtení pohledávek vůči společnosti proti pohledávkám na splacení emisního kurzu bude realizováno smlouvou o započtení. Postup pro uzavírání smluv o započtení je následující: - návrh smluv o započtení připraví představenstvo společnosti, - návrh smluv o započtení bude předložen určeným zájemcům spolu s oznámením o počátku lhůty pro upisování akcií, - smlouva o započtení musí být uzavřena nejpozději zároveň se smlouvou o upsání akcií s tím, že může být uzavřena jako jedna smlouva.
Kapitál
od 12. 8. 2009
Základní kapitál 20 000 000 Kč
od 15. 8. 2005 do 12. 8. 2009
Základní kapitál 13 000 000 Kč
od 26. 6. 2000 do 15. 8. 2005
Základní kapitál 1 000 000 Kč
od 12. 8. 2009
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 200.
od 15. 8. 2005 do 12. 8. 2009
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 130.
od 20. 8. 2004 do 15. 8. 2005
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 10.
od 20. 8. 2004 do 15. 8. 2005
v listinné podobě
od 26. 6. 2000 do 20. 8. 2004
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 000.
Statutární orgán
od 14. 4. 2016
Mgr. RADOMÍR BRYNDA - předseda představenstva
Šternberk, U horní brány, PSČ 785 01
den vzniku členství: 16. 3. 2016
den vzniku funkce: 16. 3. 2016
od 14. 4. 2016
Ing. LIBOR CHALOUPKA - místopředseda představenstva
Olomouc - Nová Ulice, Litovelská, PSČ 779 00
den vzniku členství: 16. 3. 2016
den vzniku funkce: 16. 3. 2016
od 14. 4. 2016
MONIKA PAPRSKÁŘOVÁ - místopředseda představenstva
Šternberk, Uničovská, PSČ 785 01
den vzniku členství: 16. 3. 2016
den vzniku funkce: 16. 3. 2016
od 10. 5. 2014 do 14. 4. 2016
MONIKA PAPRSKÁŘOVÁ - místopředseda přestavenstva
Šternberk, Uničovská, PSČ 785 01
den vzniku členství: 17. 4. 2014 - 16. 3. 2016
den vzniku funkce: 17. 4. 2014 - 16. 3. 2016
od 27. 8. 2012 do 10. 5. 2014
Ing. Ivana Tomková - místopředseda představenstva
Olomouc - Chválkovice, Bystrovanská, PSČ 779 00
den vzniku členství: 31. 3. 2011 - 17. 4. 2014
den vzniku funkce: 31. 3. 2011 - 17. 4. 2014
od 2. 5. 2011 do 27. 8. 2012
Ing. Ivana Soukupová - místopředseda představenstva
Olomouc - Nová Ulice, Kmochova, PSČ 779 00
den vzniku členství: 31. 3. 2011 - 17. 4. 2014
den vzniku funkce: 31. 3. 2011 - 17. 4. 2014
od 2. 5. 2011 do 14. 4. 2016
Mgr. Radomír Brynda - předseda představenstva
Šternberk, U Horní brány, PSČ 785 01
den vzniku členství: 31. 3. 2011 - 16. 3. 2016
den vzniku funkce: 31. 3. 2011 - 16. 3. 2016
od 2. 5. 2011 do 14. 4. 2016
Ing. Libor Chaloupka - místopředseda představenstva
Olomouc - Nová Ulice, Litovelská, PSČ 779 00
den vzniku členství: 31. 3. 2011 - 16. 3. 2016
den vzniku funkce: 31. 3. 2011 - 16. 3. 2016
od 14. 4. 2009 do 2. 5. 2011
Ing. Ivana Soukupová - místopředseda představenstva
Olomouc - Nová Ulice, Kmochova 211/13, PSČ 779 00
den vzniku členství: 31. 3. 2006 - 31. 3. 2011
den vzniku funkce: 2. 4. 2009 - 31. 3. 2011
od 14. 4. 2009 do 2. 5. 2011
Ing. Libor Chaloupka - místopředseda představenstva
Hlubočky, Havlíčkova 204, PSČ 783 61
den vzniku členství: 31. 3. 2006 - 31. 3. 2011
den vzniku funkce: 2. 4. 2009 - 31. 3. 2011
od 16. 5. 2006 do 14. 4. 2009
Ing. Ivana Soukupová - člen představenstva
Červenka, Vítězná 384, PSČ 784 01
den vzniku členství: 31. 3. 2006
od 16. 5. 2006 do 14. 4. 2009
Ing. Libor Chaloupka - člen představenstva
Hlubočky, Havlíčkova 204, PSČ 783 61
den vzniku členství: 31. 3. 2006
od 20. 8. 2004 do 16. 5. 2006
Ing. Zdeněk Chmela - místopředseda představenstva
Moravský Beroun, Nádražní 378, PSČ 793 05
den vzniku členství: 28. 6. 2004 - 31. 3. 2006
den vzniku funkce: 28. 6. 2004 - 31. 3. 2006
od 20. 8. 2004 do 16. 5. 2006
RNDr. Renata Chmelová - člen představenstva
Moravský Beroun, Nádražní 378, PSČ 793 05
den vzniku členství: 28. 6. 2004 - 31. 3. 2006
od 20. 8. 2004 do 2. 5. 2011
Mgr. Radomír Brynda - předseda představenstva
Šternberk, U Horní brány 8, PSČ 785 01
den vzniku členství: 26. 6. 2000 - 31. 3. 2011
den vzniku funkce: 26. 6. 2000 - 31. 3. 2011
od 29. 4. 2004 do 20. 8. 2004
Mgr. Dana Bryndová - člen představenstva
Šternberk, U Horní brány 8, PSČ 785 01
den vzniku členství: 12. 2. 2004 - 28. 6. 2004
od 28. 12. 2002 do 29. 4. 2004
Ing. Hana Mikalová - člen představenstva
Šternberk, Komenského 30
den vzniku členství: 9. 4. 2002 - 12. 2. 2003
od 28. 12. 2002 do 20. 8. 2004
Ing. Jitka Fibichrová - člen představenstva
Moravský Beroun, Polní 611
den vzniku členství: 9. 4. 2002 - 28. 6. 2004
od 26. 6. 2000 do 28. 12. 2002
PaedDr. Emil Blažek - člen představenstva
Plzeň - Bolevec, Žlutická 11
od 26. 6. 2000 do 28. 12. 2002
JUDr. Jan Vyjídák - člen představenstva
Šternberk, Dřevařská 71
od 26. 6. 2000 do 20. 8. 2004
Radomír Brynda - předseda představenstva
Šternberk, Uničovská 30
od 10. 5. 2014
Společnost zastupuje samostatně předseda představenstva nebo samostatně místopředseda představenstva.
od 20. 8. 2004 do 10. 5. 2014
Jednání: Jménem společnosti jedná a podepisuje představenstvo, nebo samostatně předseda představenstva, nebo samostatně místopředseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že ke znění obchodní firmy připojí svůj podpis členové představenstva, neb o samostatně předseda představenstva, nebo samostatně místopředseda představenstva.
od 26. 6. 2000 do 20. 8. 2004
Jednání: Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva samostatně nebo alespoň dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost činí tak, že k vypsanému názvu společnosti či otisku razítka připojí svůj podpis s uvedením funkce v představenstvu.
Dozorčí rada
od 14. 4. 2016
Mgr. DANA BRYNDOVÁ - předseda dozorčí rady
Šternberk, U horní brány, PSČ 785 01
den vzniku členství: 16. 3. 2016
den vzniku funkce: 16. 3. 2016
od 14. 4. 2016
LADISLAV ŠPUNDA - místopředseda dozorčí rady
Šternberk, Nádražní, PSČ 785 01
den vzniku členství: 16. 3. 2016
den vzniku funkce: 16. 3. 2016
od 14. 4. 2016
MICHAL SITÁR - člen dozorčí rady
Olomouc - Svatý Kopeček, U ovčačky, PSČ 779 00
den vzniku členství: 16. 3. 2016
od 28. 10. 2015 do 14. 4. 2016
Mgr. DANA BRYNDOVÁ - předseda dozorčí rady
Šternberk, U horní brány, PSČ 785 01
den vzniku členství: 31. 3. 2011 - 16. 3. 2016
den vzniku funkce: 31. 3. 2011 - 16. 3. 2016
od 16. 7. 2015 do 14. 4. 2016
ANDREJ SITÁR - místopředseda dozorčí rady
Slatinice - Lípy, , PSČ 783 42
den vzniku členství: 31. 3. 2011 - 16. 3. 2016
den vzniku funkce: 31. 3. 2011 - 16. 3. 2016
od 2. 5. 2011 do 16. 7. 2015
Andrej Sitár - místopředseda dozorčí rady
Slatinice, Lípy, PSČ 783 42
den vzniku členství: 31. 3. 2011
den vzniku funkce: 31. 3. 2011
od 2. 5. 2011 do 28. 10. 2015
Mgr. Dana Bryndová - předseda dozorčí rady
Šternberk, U Horní brány, PSČ 785 01
den vzniku členství: 31. 3. 2011
den vzniku funkce: 31. 3. 2011
od 2. 5. 2011 do 14. 4. 2016
Ladislav Špunda - člen dozorčí rady
Šternberk, Nádražní, PSČ 785 01
den vzniku členství: 31. 3. 2011 - 16. 3. 2016
od 8. 1. 2011 do 2. 5. 2011
Andrej Sitár - místopředseda dozorčí rady
Slatinice, Lípy 87, PSČ 783 42
den vzniku členství: 31. 3. 2006 - 31. 3. 2011
den vzniku funkce: 31. 3. 2006 - 31. 3. 2011
od 16. 5. 2006 do 8. 1. 2011
Andrej Sitár - místopředseda dozorčí rady
Svatý Kopeček, U ovčačky 20, PSČ 772 00
den vzniku členství: 31. 3. 2006
den vzniku funkce: 31. 3. 2006
od 16. 5. 2006 do 2. 5. 2011
Mgr. Dana Bryndová - předseda dozorčí rady
Šternberk, U Horní brány 8, PSČ 785 01
den vzniku členství: 28. 6. 2004 - 31. 3. 2011
den vzniku funkce: 31. 3. 2006 - 31. 3. 2011
od 16. 5. 2006 do 2. 5. 2011
Ladislav Špunda - člen dozorčí rady
Šternberk, Nádražní 12, PSČ 785 01
den vzniku členství: 31. 3. 2006 - 31. 3. 2011
od 20. 8. 2004 do 16. 5. 2006
Zdeněk Chmela - předseda
Moravský Beroun, Nádražní 378, PSČ 793 05
den vzniku členství: 28. 6. 2004 - 31. 3. 2006
den vzniku funkce: 28. 6. 2004 - 31. 3. 2006
od 20. 8. 2004 do 16. 5. 2006
Mgr. Dana Bryndová - místopředseda
Šternberk, U Horní brány 8, PSČ 785 01
den vzniku členství: 28. 6. 2004
den vzniku funkce: 28. 6. 2004 - 31. 3. 2006
od 20. 8. 2004 do 16. 5. 2006
Hana Bryndová - člen
Šternberk, U Horní brány 8, PSČ 785 01
den vzniku členství: 28. 6. 2004 - 31. 3. 2006
od 29. 4. 2004 do 20. 8. 2004
Ing. Ivana Soukupová - předseda
Červenka, Vítězná 384, PSČ 784 01
den vzniku členství: 9. 4. 2002 - 28. 6. 2004
den vzniku funkce: 10. 4. 2002 - 28. 6. 2004
od 28. 12. 2002 do 29. 4. 2004
Ing. Ivana Nevrlá - předseda
Olomouc-Neředín, Kmochova 211/13
den vzniku členství: 9. 4. 2002
den vzniku funkce: 10. 4. 2002
od 28. 12. 2002 do 20. 8. 2004
Ing. Jan Štěpánek - člen
Olomouc-Neředín, Einsteinova 46
den vzniku členství: 9. 4. 2002 - 28. 6. 2004
od 28. 12. 2002 do 20. 8. 2004
Ladislav Špunda - člen
Šternberk, Nádražní 12
den vzniku členství: 9. 4. 2002 - 28. 6. 2004
od 26. 6. 2000 do 28. 12. 2002
Dana Bryndová - předseda
Šternberk, Uničovská 30
od 26. 6. 2000 do 28. 12. 2002
Hana Mikalová - člen
Šternberk, U Horní brány 8
od 26. 6. 2000 do 28. 12. 2002
Pavel Šléška - člen
Šternberk, U Horní brány 8
Hodnocení firmy
+1
+
-

Vizualizace vztahů

Vizualizace zobrazuje pouze první úroveň vazeb. Pro zobrazení všech vazeb klikněte zde.

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Lovci talentu

21. 4. 2018 | Rozhovor | Martin Vlnas

Lovci talentu

Martin Jahoda a Honza Březina pomohli vybrat ideální sport pro tři sta tisíc dětí. I díky nim mají poprvé v dějinách školáci z měst lepší kondici než jejich vrstevníci na venkově.

Brno se chtělo stát velkoměstem, dopadlo to jako vždycky

20. 4. 2018 | Komentář | Michal Kašpárek | 13 komentářů

Brno se chtělo stát velkoměstem, dopadlo to jako vždycky

Osekávání projektu přesunu brněnského nádraží je tragické pro Brno – a příznačné pro celou republiku.

Očima expertů: Neprodávejte jídlo moc levně!

20. 4. 2018 | Očima expertů | Ondřej Tůma | 2 komentáře

Očima expertů: Neprodávejte jídlo moc levně!

Ministr zemědělství v demisi Jiří Milek by chtěl stanovením minimálních marží zabránit obchodním řetězcům, aby prodávaly potraviny pod cenou. Pomůže to v praxi českým zemědělcům a potravinářům, nebo by se měl stát v téhle problematice angažovat jinak, pokud vůbec?

Srovnání spořicích účtů: nováčci útočí

19. 4. 2018 | Co se děje | Ondřej Tůma | 5 komentářů

Srovnání spořicích účtů: nováčci útočí

Kdo vám dnes na spořicím účtu nejvíc zhodnotí sto tisíc a kdo milion korun? V čele našeho žebříčku jsou nové banky.

Zaměstnavatel dluží. Od května rostou „náhradní výplaty“ vyplácené úřadem práce

19. 4. 2018 | Co se děje | Terezie Nývltová Vojáčková

Zaměstnavatel dluží. Od května rostou „náhradní výplaty“ vyplácené úřadem práce

Zaměstnanci, kterým insolventní zaměstnavatel dluží mzdu, si můžou říct o „náhradní výplatu“ na úřadu práce. Od 1. května se zvyšuje maximální částka, kterou úřad vyplácí.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Iveta Pomeje Bartošová

Iveta Pomeje Bartošová

- zpěvačka

-13
+
-
2.Taťána Kuchařová

Taťána Kuchařová

- modelka, vítězka Miss World

-44
+
-
3.Simona Janoušková

Simona Janoušková

– podnikatelka a manželka Romana Janouška, která se nerada fotí

-94
+
-
4.Dominik Hašek

Dominik Hašek

- hokejista, olympijský vítěz a držitel Stanley Cupu

-129
+
-
5.Tomio Okamura

Tomio Okamura

- moravsko-japonský podnikatel

-210
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 254 658 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Broadway Change 2 540,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 545,00 Kč
Czech Exchange 2 550,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 555,00 Kč
MONETA Money Bank 2 608,00 Kč
Expobank CZ 2 608,00 Kč
Sberbank CZ 2 612,00 Kč
Česká spořitelna 2 650,00 Kč
ČSOB 2 647,00 Kč
Komerční banka 2 667,07 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 689,30 Kč
Raiffeisenbank 2 698,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Zamítnutá reklamace MT
Poradna > Spotřebitelská poradna > Zamítnutá reklamace MT

Otázka: Dobrý den, popis viz níže. Dne 29.3.2018 byl zakoupen nový mobilní telefon (dále jen MT) přes E-SHOP. Dne 10.4.2018 jsme tento MT reklamovali z důvodu deformace ohnutí/prohnutí, které mělo být údajně...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.