HOTEL BRIONI a.s., IČO: 25872737 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti HOTEL BRIONI a.s. Údaje byly staženy 29. 8. 2021 z datové služby justice.cz dle IČO 25872737. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 25872737 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu10. 1. 2001
Obchodní firma
od 10. 5. 2007

HOTEL BRIONI a.s.

od 10. 1. 2001 do 10. 5. 2007

AUTOSKLO Morava,  a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 4. 1. 2008 do 12. 5. 2014
Ostrava, Musorgského 876/8, PSČ 702 00
od 15. 3. 2007 do 4. 1. 2008
Ostrava, Velká 2984/23, PSČ 702 00
od 25. 11. 2003 do 15. 3. 2007
Ostrava, Musorgského 876/8, PSČ 702 00
od 10. 1. 2001 do 25. 11. 2003
Ostrava - Moravská Ostrava, Přívozská 703/10, PSČ 702 00
IČO
od 10. 1. 2001

25872737

DIČ

CZ25872737

Identifikátor datové schránky:npmefnk
Právní forma
od 10. 1. 2001
Akciová společnost
Spisová značka2439 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 20. 2. 2009
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 20. 2. 2009
- hostinská činnost
od 4. 1. 2008 do 20. 2. 2009
- Správa a údržba nemovitostí
od 4. 1. 2008 do 20. 2. 2009
- Realitní činnost
od 10. 1. 2001 do 19. 7. 2003
- Opravy silničních vozidel
od 10. 1. 2001 do 20. 2. 2009
- Činnost organizačních a ekonomických poradců
od 10. 1. 2001 do 20. 2. 2009
- Správa nemovitostí na základě honoráře nebo kontraktu
od 10. 1. 2001 do 20. 2. 2009
- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 10. 1. 2001 do 20. 2. 2009
- Zprostředkovatelská činnost
Ostatní skutečnosti
od 26. 9. 2005 do 15. 3. 2007
- Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 30.5.2005 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 66.870.000,- Kč, slovy: šedesátšestmilionůosmsetsedmdesáttisíc korun českých, tedy ze stávající výše základního kapitálu ve výši 1,000.000 ,- Kč, slovy: jeden milion korun českých, na výši 67,870.000,- Kč, slovy: šedesátsedmmilionůosmsetsedmdesáttisíc korun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje úpisem nových akcií a jejich emisní kurs bude splacen nepeněžitým vkladem. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 6687 ks, slovy: šesttisícšestsetosmdesátsedm kusů kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: desettisíc korun českých za akci i. Všechny akcie budou vydány v listinné podobě a nebudou registrovaným cenným papírem. Emisní kurs každé akcie je stanoven ve výši, která se rovná její jmenovité hodnotě, tedy 10.000,- Kč, slovy: desettisíc korun českých. Akcie se nabídnou k upsání pouze určitému zájemci, kterým je obchodní společnost GOLDEN GASTRO SERVICE, s.r.o. se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Musorgského 876, PSČ 702 00, identifikační číslo: 25856707, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vl ožka 22291; všechny akcie budou upsány na základě smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Z důvodu upisování akcií nepeněžitým vkladem se nepoužije ustanovení § 204a obchodního zákoníku o přednostním právu akcionářů k upisování akc ií. Místem pro upisování akcií předem určeným zájemcem je sídlo společnosti AUTOSKLO Morava, a.s. se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Musorgského 876/8, PSČ 702 00, identifikační číslo: 25872737; Lhůta pro upsání akcií předem určeným zájemcem činí 30 (slovy: třicet) dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek lhůty sdělí představenstvo zájemci píse mně bez zbytečného odkladu po zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku; akcie upisuje zájemce na základě smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh smlouvy bude předem určenému zájemci zaslán představenstvem společnosti současně s oznámením o počátku běhu lhůty, nejpozději třetí následující pracovní den od nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v Ostravě o zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu na adresu jeho sídla, tj. Ostrava - Moravská Ostrava, Musorgského 876, PSČ 702 00; Předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti, a to: nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava na listu vlastnictví číslo 1580 pro Katastrální území Moravská Ostrava, obec Os trava, okres Ostrava-měso, a to budouva č.p. 876 v části obce Moravská Ostrava, občanská vybavenost na pozemku parcelního čísla 755 a pozemek parcelního čísla 755 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 748 m2. Nepeněžitý vklad obchodní společnosti GOLDEN G ASTRO SERVICE, s.r.o. byl oceněn na částku 66.872.530,00 Kč, slovy: šedesátšestmilionůosmsetsedmdesátdvatisícpětsettřicet korun českých, a to znaleckým posudkem vyhotoveným znalcem jmenovaným za tímto účelem soudem, a to panem Doc. Dipl. Ing. Jiřím Vítkem , CSc., Puchmajerova 9, Ostrava 1 - Moravská Ostrava ze dne 24.3.2005, číslo 1047/2005. Valná hromada schválila ocenění nepeněžitého vkladu na základě výše uvedeného znaleckého posudku s tím, že na vklad upisovatele - zájemce se stanoví částka ve výši 66. 870.000,- Kč, slovy: šedesátšestmilionůosmsetsedmdesáttisíc korun českých. Rozdíl mezi oceněním a částkou na zvýšení základního kapitálu, tedy částka ve výši 2.530,- Kč, slovy: dvatisícepětsettřicet korun českých bude upisovateli - zájemci společnosti GOL DEN GASTRO SERVICE, s.r.o. vyplacena do 30-ti (třiceti) dnů od zápisu nové výše základního kapitálu. Obchodní společnost GOLDEN GASTRO SERVICE, s.r.o. svým nepeněžitým vkladem upíše všechny akcie za emisní kurs, který se rovná jmenovité hodnotě každé akci e a za jeho nepeněžitý vklad mu bude vydáno 6687 ks, slovy: šesttisícšestsetosmdesátsedm kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: desettisíc korun českých za akcii. Upisovatel - zájemce je povinen zaplat it nepeněžitý vklad nejpozději před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; společnost GOLDEN GASTRO SERVICE, s.r.o. splatí nepeněžitý vklad tak, že předá společnosti prohlášení o vkladu vlastnického práva k nemovitostem spolu s předmětnými nemovitostmi a doklady opravňujícími k nakládání s nemovitostmi. O předání nemovitosti bud e pořízen zápis. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti AUTOSKLO Morava, a.s.
od 25. 11. 2003 do 15. 3. 2007
- Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu: 1. Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 32,280.000,- Kč, slovy: třicetdvamilionydvěstěosmdesáttisíc korun českých, tedy ze stávající výše základního kapitálu ve výši 1,000.000,- Kč, slovy: jedenmilion korun českých, n a výši 33,280.000,-Kč, slovy: třicettřimilionydvěstěosmdesáttisíc korun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Základní kapitál se zvyšuje úpisem nových akcií a jejich emisní kurs bude splacen nepeněžitým vkladem. 3. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 3.328 ks, slovy: třitisícetřistadvacetosm kusů kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: desettisíc korun českých za akcii. Všechny akcie budou vydány v listinné podobě a nebudou reg istrovaným cenným papírem. 4. Emisní kurs každé akcie je stanoven ve výši, která se rovná její jmenovité hodnotě, tedy 10.000,-Kč, slovy: desettisíc korun českých. 5. Akcie se nabídnou k upsání pouze určitému zájemci, kterým je obchodní společnost GOLDEN GASTRO SERVICE, s.r.o. se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Musorgského 876, PSČ 702 00, identifikační číslo: 25856707, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Kraj ským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka 22291; všechny akcie budou upsány na základě smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Z důvodu upisování akcií nepeněžitým vkladem se nepoužije ustanovení § 204a obchodního zákoníku o přednos tním právu akcionářů k upisování akcií. 6. Místem pro upisování akcií předem určeným zájemcem je sídlo společnosti AUTOSKLO Morava, a.s.; 7. Lhůta pro upsání akcií předem určeným zájemcem činí 30 ( slovy: třicet ) dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek lhůty sdělí představenstvo zájemci písemně bez zbytečného odkladu po zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku; akcie upisuje zájemce na základě smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh smlouvy bude předem určenému zájemci zaslán představenstvem společnosti současně s oznámením o poč átku běhu lhůty, nejpozději třetí následující pracovní den od nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v Ostravě o zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu na adresu jeho sídla, tj. Ostrava - Moravská Ostrava, Musorgského 876, PSČ 702 00; 8. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti, a to: nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Ostravě na listu vlastnictví číslo 1580 pro katastrální území Moravská Ostrava, obec Ostrava, okres Ostrava-město, a to budova č.p. 876 v části obce Moravská Ostrava, občanská vybavenost na pozemku parcelního čísla 755 a pozemek parcelního čísla 755 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 748m2. Nepeněžitý vklad obchodní společnosti GOLDEN GASTRO SERVICE, s.r.o. byl oceněn na částku 32,280.430,- Kč, slovy: třicetdvamilionydvěstěosmdesáttisícčtyřistatřicet korun českých, a to znaleckým posudkem vyhotoveným znalcem jmenovaným za tímto účelem soudem , a to panem Doc. Dipl. Ing. Jiřím Vítkem, CSc., Puchmajerova 9, Ostrava 1 - Moravská Ostrava ze dne 13.1.2003, číslo 1047/2003; Valná hromada s c h v a l u j e ocenění nepeněžitého vkladu na základě výše uvedeného znaleckého posudku s tím, že na vklad upisovatele - zájemce se stanoví částka ve výši 32,280.000,- Kč, slovy: třicetdvamilionydvěstěosmdesáttisíc korun českých. Rozdí l mezi oceněním a částkou na zvýšení základního kapitálu, tedy částka ve výši 430,-Kč, slovy: čtyřistatřicet korun českých bude upisovateli - zájemci společnosti GOLDEN GASTRO SERVICE, s.r.o. vyplacena do 30-ti ( třiceti ) dnů od zápisu nové výše základní ho kapitálu. 9. Obchodní společnost GOLDEN GASTRO SERVICE, s.r.o. svým nepeněžitým vkladem upíše všechny akcie za emisní kurs, který se rovná jmenovité hodnotě každé akcie a za jeho nepeněžitý vklad mu bude vydáno 3.328 ks, slovy: třitisícetřistadvacetosm kusů kmenový ch akcií na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: desettisíc korun českých za akcii. 10. Upisovatel - zájemce je povinen zaplatit nepeněžitý vklad nejpozději před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; společnost GOLDEN GASTRO SERVICE, s.r.o. splatí nepeněžitý vklad tak, že předá společnosti prohlášen í o vkladu vlastnického práva k nemovitostem spolu s předmětnými nemovitostmi a doklady opravňujícími k nakládání s nemovitostmi. O předání nemovitosti bude pořízen zápis. 11. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti AUTOSKLO Morava, a.s.
Kapitál
od 8. 11. 2005
Základní kapitál 67 870 000 Kč, splaceno 100 %.
od 25. 11. 2003 do 8. 11. 2005
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 10. 1. 2001 do 25. 11. 2003
Základní kapitál 1 000 000 Kč
od 16. 12. 2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 000, počet akcií: 1 v listinné podobě.
od 16. 12. 2014
Kmenové akcie na jméno 10 000 000, počet akcií: 6 v listinné podobě.
od 16. 12. 2014
Kmenové akcie na jméno 6 870 000, počet akcií: 1 v listinné podobě.
od 8. 11. 2005 do 16. 12. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 6 787 v listinné podobě.
od 10. 1. 2001 do 8. 11. 2005
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 100.
od 10. 1. 2001 do 8. 11. 2005
v listinné podobě
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 16. 12. 2014
Ing. JANA SEIDLEROVÁ - předseda správní rady
Ostrava - Výškovice, Koncová, PSČ 700 30
den vzniku členství: 9. 9. 2014
den vzniku funkce: 9. 9. 2014
od 16. 12. 2014 do 1. 1. 2021
Ing. JANA SEIDLEROVÁ
Ostrava - Výškovice, Koncová, PSČ 700 30
den vzniku funkce: 9. 9. 2014
od 18. 10. 2014 do 16. 12. 2014
Ing. JANA SEIDLEROVÁ - předseda představenstva
Ostrava - Výškovice, Koncová, PSČ 700 30
den vzniku členství: 28. 9. 2012 - 9. 9. 2014
den vzniku funkce: 28. 9. 2012 - 9. 9. 2014
od 12. 5. 2014 do 16. 12. 2014
MUDr. TOMÁŠ KRČMÁŘ - člen představenstva
Praha 2 - Vinohrady, Americká, PSČ 120 00
den vzniku členství: 24. 9. 2009 - 9. 9. 2014
od 12. 5. 2014 do 16. 12. 2014
VLADIMÍR KŘTĚN - člen představenstva
Ostrava - Hrabůvka, Cholevova, PSČ 700 30
den vzniku členství: 18. 12. 2009 - 9. 9. 2014
od 11. 5. 2014 do 18. 10. 2014
Ing. JANA SEIDLEROVÁ - předseda představenstva
Ostrava - Výškovice, Koncová, PSČ 700 30
den vzniku členství: 17. 9. 2007 - 28. 9. 2012
den vzniku funkce: 18. 12. 2009 - 28. 9. 2012
od 22. 12. 2009 do 11. 5. 2014
Ing. Jana Seidlerová - předseda představenstva
Ostrava - Zábřeh, Výškovická 2545/58, PSČ 700 30
den vzniku členství: 17. 9. 2007 - 28. 9. 2012
den vzniku funkce: 18. 12. 2009 - 28. 9. 2012
od 22. 12. 2009 do 12. 5. 2014
Vladimír Křtěn - člen představenstva
Ostrava - Hrabůvka, Cholevova 1472/39, PSČ 700 30
den vzniku členství: 18. 12. 2009
od 13. 10. 2009 do 12. 5. 2014
MUDr. Tomáš Krčmář - člen představenstva
Praha 2 - Vinohrady, Americká 517/7, PSČ 102 00
den vzniku členství: 24. 9. 2009
od 4. 1. 2008 do 13. 10. 2009
Táňa Zimermanová - člen představenstva
Dolní Benešov - Zábřeh, Opavská 490, PSČ 747 22
den vzniku členství: 17. 9. 2007 - 24. 9. 2009
od 4. 1. 2008 do 22. 12. 2009
Slavomír Golomb - předseda představenstva
Ostrava - Muglinov, Úpadní 408/8, PSČ 712 00
den vzniku členství: 17. 9. 2007 - 18. 12. 2009
den vzniku funkce: 17. 9. 2007 - 18. 12. 2009
od 4. 1. 2008 do 22. 12. 2009
Ing. Jana Seidlerová - člen představenstva
Ostrava - Zábřeh, Výškovická 2545/58, PSČ 700 30
den vzniku členství: 17. 9. 2007
od 10. 5. 2007 do 4. 1. 2008
Slavomír Golomb - předseda představenstva
Ostrava - Muglinov, Úpadní 408/8, PSČ 712 00
den vzniku členství: 1. 6. 2006 - 17. 9. 2007
den vzniku funkce: 1. 6. 2006 - 17. 9. 2007
od 10. 5. 2007 do 4. 1. 2008
Eva Loduhová - člen představenstva
Ostrava - Dubina, Jana Maluchy 47/18, PSČ 700 30
den vzniku členství: 1. 6. 2006 - 17. 9. 2007
od 10. 5. 2007 do 4. 1. 2008
Lenka Anežková - člen představenstva
Ostrava - Hrabůvka, Jubilejní 338/15, PSČ 700 30
den vzniku členství: 1. 6. 2006 - 17. 9. 2007
od 15. 3. 2007 do 10. 5. 2007
Ing. Milan Babišta - předseda představenstva
Hlučín, Dukelská 9/1795, PSČ 748 01
den vzniku členství: 30. 3. 2004 - 1. 6. 2006
den vzniku funkce: 30. 3. 2004 - 1. 6. 2006
od 25. 11. 2003 do 15. 3. 2007
Ing. Milan Babišta - předseda představenstva
Hlučín, Dukelská 9/1795, PSČ 748 01
den vzniku funkce: 10. 1. 2001 - 30. 3. 2004
od 25. 11. 2003 do 10. 5. 2007
Eva Loduhová - člen představenstva
Ostrava - Dubina, Jana Maluchy 47/18, PSČ 700 30
den vzniku členství: 24. 3. 2003 - 1. 6. 2006
od 25. 11. 2003 do 10. 5. 2007
Lenka Anežková - člen představenstva
Ostrava - Hrabůvka, Jubilejní 338/15, PSČ 700 30
den vzniku členství: 24. 3. 2003 - 1. 6. 2006
od 10. 1. 2001 do 25. 11. 2003
Ing. Milan Babišta - předseda představenstva
Hlučín, Dukelská 9/1795, PSČ 748 01
od 10. 1. 2001 do 25. 11. 2003
Kazi Babištová - člen představenstva
Hlučín, Dukelská 9/1795, PSČ 748 01
od 10. 1. 2001 do 25. 11. 2003
Ing. Tomáš Pchálek - člen představenstva
Bohumín - Nový Bohumín, Nerudova 975, PSČ 735 81
od 16. 12. 2014 do 1. 1. 2021
Za společnost jedná statutární ředitel samostatně.
od 10. 5. 2007 do 16. 12. 2014
J e d n á n í : Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně.
od 25. 11. 2003 do 10. 5. 2007
Jednání: Jménem společnosti jednají vždy dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis dva členové představenstva.
od 10. 1. 2001 do 25. 11. 2003
Jednání: Předseda představenstva samostatně v plném rozsahu a bez omezení, nebo dva členové představenstva v plném rozsahu a bez omezení. Podepisování za společnost se dějě tak, že k vytištěnému nebo nadepsanému jménu obchodní společnosti připojí svůj podpis osoba oprávněná jednat jménem společnosti.
Dozorčí rada
od 18. 10. 2014 do 16. 12. 2014
Mgr. TAŤÁNA KRČMÁŘOVÁ - předseda dozorčí rady
Hlučín, Promenádní, PSČ 748 01
den vzniku členství: 28. 9. 2012 - 9. 9. 2014
den vzniku funkce: 28. 9. 2012 - 9. 9. 2014
od 18. 10. 2014 do 16. 12. 2014
Ing. VLADIMÍRA BITTNEROVÁ - člen dozorčí rady
Ostrava - Hrabůvka, Klegova, PSČ 700 30
den vzniku členství: 28. 9. 2012 - 9. 9. 2014
od 18. 10. 2014 do 16. 12. 2014
MILOSLAVA KŘTĚNOVÁ - člen dozorčí rady
Ostrava - Výškovice, Koncová, PSČ 700 30
den vzniku členství: 28. 9. 2012 - 9. 9. 2014
od 12. 5. 2014 do 18. 10. 2014
Mgr. TAŤÁNA KRČMÁŘOVÁ - předseda dozorčí rady
Hlučín, Promenádní, PSČ 748 01
den vzniku členství: 17. 9. 2007 - 28. 9. 2012
den vzniku funkce: 17. 9. 2007 - 28. 9. 2012
od 12. 5. 2014 do 18. 10. 2014
Ing. VLADIMÍRA BITTNEROVÁ - člen dozorčí rady
Ostrava - Hrabůvka, Klegova, PSČ 700 30
den vzniku členství: 17. 9. 2007 - 28. 9. 2012
od 12. 5. 2014 do 18. 10. 2014
MILOSLAVA KŘTĚNOVÁ - člen dozorčí rady
Ostrava - Výškovice, Koncová, PSČ 700 30
den vzniku členství: 17. 9. 2007 - 28. 9. 2012
od 4. 1. 2008 do 12. 5. 2014
Mgr. Taťána Krčmářová - předseda dozorčí rady
Hlučín, Hornická 36, PSČ 748 01
den vzniku členství: 17. 9. 2007 - 28. 9. 2012
den vzniku funkce: 17. 9. 2007 - 28. 9. 2012
od 4. 1. 2008 do 12. 5. 2014
Ing. Vladimíra Bittnerová - člen dozorčí rady
Ostrava - Hrabůvka, Klegova 1440/21, PSČ 700 30
den vzniku členství: 17. 9. 2007 - 28. 9. 2012
od 4. 1. 2008 do 12. 5. 2014
Miloslava Křtěnová - člen dozorčí rady
Ostrava - Hrabůvka, Cholevova 1472/39, PSČ 700 30
den vzniku členství: 17. 9. 2007 - 28. 9. 2012
od 10. 5. 2007 do 4. 1. 2008
Mgr. Karel Adamík - předseda dozorčí rady
Zlín - Podlesí, 4948, PSČ 760 05
den vzniku členství: 1. 6. 2006 - 17. 9. 2007
den vzniku funkce: 1. 6. 2006 - 17. 9. 2007
od 10. 5. 2007 do 4. 1. 2008
Kamila Habudová - člen dozorčí rady
Ostrava - Slezská Ostrava, U Staré elektrárny 1881/4, PSČ 710 00
den vzniku členství: 1. 6. 2006 - 17. 9. 2007
od 15. 3. 2007 do 10. 5. 2007
Ing. Tomáš Suder - člen dozorčí rady
Praha 6 - Břevnov, Patočkova 1459/73, PSČ 169 00
den vzniku členství: 15. 6. 2003 - 1. 6. 2006
od 25. 11. 2003 do 15. 3. 2007
Ing. Tomáš Suder - člen
Praha 6 - Břevnov, Patočkova 1459/73, PSČ 169 00
den vzniku členství: 10. 1. 2001 - 15. 6. 2003
od 25. 11. 2003 do 10. 5. 2007
Ing. Jiří Šumník - předseda
Ostrava - Poruba, Slepá 1098/4, PSČ 708 00
den vzniku funkce: 24. 3. 2003 - 1. 6. 2006
od 25. 11. 2003 do 10. 5. 2007
Kamila Habudová - člen
Ostrava - Slezská Ostrava, Zapletalova 1024/6, PSČ 710 00
den vzniku členství: 24. 3. 2003 - 1. 6. 2006
od 10. 1. 2001 do 25. 11. 2003
Ing. Tomáš Suder - předseda
Praha 6 - Břevnov, Patočkova 1459/73, PSČ 169 00
od 10. 1. 2001 do 25. 11. 2003
Ing. Milada Suderová - člen
Ostrava - Petřkovice, Hlučínská 317, PSČ 725 29
od 10. 1. 2001 do 25. 11. 2003
Dr. Ing. Renáta Hótová - člen
Bohumín, Komenského 1150, PSČ 735 81
Hodnocení firmy
-154
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Andrej Babiš

Andrej Babiš

- podnikatel, majitel holdingu Agrofert a jeden z nejbohatších Čechů

+33

+
-
Tomio Okamura

Tomio Okamura

- moravsko-japonský podnikatel

-27

+
-
Ivo Lukačovič

Ivo Lukačovič

- zakladatel Seznam.cz

-95

+
-
Roman Berbr

Roman Berbr

- fotbalový funkcionář

-133

+
-
Roman Šmucler

Roman Šmucler

- stomatolog, televizní moderátor a podnikatel

-149

+
-
Jaromír  Soukup

Jaromír Soukup

- moderátor, mediální magnát

-227

+
-

A tohle už jste četli?

Vaše peněženka po volbách. Co čekat od nové vlády

Vaše peněženka po volbách. Co čekat od nové vlády

Dosavadní opozice získala většinu v Poslanecké sněmovně. Než se koalicím Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN podaří sestavit vládu, připomeňme si, s jakými plány šly do voleb. Zajímají nás hlavně osobní finance a drobné podnikání.

Žebříček nejbohatších Čechů má novou jedničku

Žebříček nejbohatších Čechů má novou jedničku

Nejbohatším Čechem je Renáta Kellnerová s rodinou. Vdova po zakladateli a hlavním majiteli PPF Petru Kellnerovi ovládá spolu se svou rodinou majetek v hodnotě 374,7 miliardy korun. Ukazuje to nový žebříček, který vydal magazín Forbes.

Zvýšit odvody OSVČ? Co strany chystají pro podnikatele

Zvýšit odvody OSVČ? Co strany chystají pro podnikatele

Jsou živnostníci a další podnikatelé černými pasažéry, kteří do systému odvádějí mnohem méně než zaměstnanci? Nebo jsou naopak těmi nejméně náročnými cestujícími, protože se o sebe většinou dokážou postarat sami? Dávná otázka se vrací i letos před volbami.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  14 789 004 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Radost z pádu Babiše střídá strach z ODS. Co čekat od Fialy?

Radost z pádu Babiše střídá strach z ODS. Co čekat od Fialy?

Občanská demokratická strana bude dominovat budoucí vládě a mnoho lidí se ptá: co čekat od strany, která...

Nejde o to, kdo vynese koš, ale kdo na to myslí. Mentální zátěž je neviditelná domácí práce

Nejde o to, kdo vynese koš, ale kdo na to myslí. Mentální zátěž je neviditelná domácí práce

Mentální zátěž označuje nerovnost v rozložení činností v domácnosti, které zpravidla organizuje žena....

Partners Financial Services