Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

HOTEL BRIONI a.s.
IČO: 25872737

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu10. 1. 2001
Obchodní firma
od 10. 5. 2007

HOTEL BRIONI a.s.

od 10. 1. 2001 do 10. 5. 2007

AUTOSKLO Morava,  a.s.

Sídlo
od 4. 1. 2008 do 12. 5. 2014
Ostrava, Musorgského 876/8, PSČ 702 00
od 15. 3. 2007 do 4. 1. 2008
Ostrava, Velká 2984/23, PSČ 702 00
od 25. 11. 2003 do 15. 3. 2007
Ostrava, Musorgského 876/8, PSČ 702 00
od 10. 1. 2001 do 25. 11. 2003
Ostrava - Moravská Ostrava, Přívozská 703/10, PSČ 702 00
IČO
od 10. 1. 2001

25872737

DIČ

CZ25872737

Identifikátor datové schránky:npmefnk
Právní forma
od 10. 1. 2001
Akciová společnost
Spisová značka2439 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 20. 2. 2009
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 20. 2. 2009
- hostinská činnost
od 4. 1. 2008 do 20. 2. 2009
- Správa a údržba nemovitostí
od 4. 1. 2008 do 20. 2. 2009
- Realitní činnost
od 10. 1. 2001 do 19. 7. 2003
- Opravy silničních vozidel
od 10. 1. 2001 do 20. 2. 2009
- Činnost organizačních a ekonomických poradců
od 10. 1. 2001 do 20. 2. 2009
- Správa nemovitostí na základě honoráře nebo kontraktu
od 10. 1. 2001 do 20. 2. 2009
- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 10. 1. 2001 do 20. 2. 2009
- Zprostředkovatelská činnost
Ostatní skutečnosti
od 26. 9. 2005 do 15. 3. 2007
- Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 30.5.2005 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 66.870.000,- Kč, slovy: šedesátšestmilionůosmsetsedmdesáttisíc korun českých, tedy ze stávající výše základního kapitálu ve výši 1,000.000 ,- Kč, slovy: jeden milion korun českých, na výši 67,870.000,- Kč, slovy: šedesátsedmmilionůosmsetsedmdesáttisíc korun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje úpisem nových akcií a jejich emisní kurs bude splacen nepeněžitým vkladem. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 6687 ks, slovy: šesttisícšestsetosmdesátsedm kusů kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: desettisíc korun českých za akci i. Všechny akcie budou vydány v listinné podobě a nebudou registrovaným cenným papírem. Emisní kurs každé akcie je stanoven ve výši, která se rovná její jmenovité hodnotě, tedy 10.000,- Kč, slovy: desettisíc korun českých. Akcie se nabídnou k upsání pouze určitému zájemci, kterým je obchodní společnost GOLDEN GASTRO SERVICE, s.r.o. se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Musorgského 876, PSČ 702 00, identifikační číslo: 25856707, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vl ožka 22291; všechny akcie budou upsány na základě smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Z důvodu upisování akcií nepeněžitým vkladem se nepoužije ustanovení § 204a obchodního zákoníku o přednostním právu akcionářů k upisování akc ií. Místem pro upisování akcií předem určeným zájemcem je sídlo společnosti AUTOSKLO Morava, a.s. se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Musorgského 876/8, PSČ 702 00, identifikační číslo: 25872737; Lhůta pro upsání akcií předem určeným zájemcem činí 30 (slovy: třicet) dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek lhůty sdělí představenstvo zájemci píse mně bez zbytečného odkladu po zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku; akcie upisuje zájemce na základě smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh smlouvy bude předem určenému zájemci zaslán představenstvem společnosti současně s oznámením o počátku běhu lhůty, nejpozději třetí následující pracovní den od nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v Ostravě o zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu na adresu jeho sídla, tj. Ostrava - Moravská Ostrava, Musorgského 876, PSČ 702 00; Předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti, a to: nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava na listu vlastnictví číslo 1580 pro Katastrální území Moravská Ostrava, obec Os trava, okres Ostrava-měso, a to budouva č.p. 876 v části obce Moravská Ostrava, občanská vybavenost na pozemku parcelního čísla 755 a pozemek parcelního čísla 755 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 748 m2. Nepeněžitý vklad obchodní společnosti GOLDEN G ASTRO SERVICE, s.r.o. byl oceněn na částku 66.872.530,00 Kč, slovy: šedesátšestmilionůosmsetsedmdesátdvatisícpětsettřicet korun českých, a to znaleckým posudkem vyhotoveným znalcem jmenovaným za tímto účelem soudem, a to panem Doc. Dipl. Ing. Jiřím Vítkem , CSc., Puchmajerova 9, Ostrava 1 - Moravská Ostrava ze dne 24.3.2005, číslo 1047/2005. Valná hromada schválila ocenění nepeněžitého vkladu na základě výše uvedeného znaleckého posudku s tím, že na vklad upisovatele - zájemce se stanoví částka ve výši 66. 870.000,- Kč, slovy: šedesátšestmilionůosmsetsedmdesáttisíc korun českých. Rozdíl mezi oceněním a částkou na zvýšení základního kapitálu, tedy částka ve výši 2.530,- Kč, slovy: dvatisícepětsettřicet korun českých bude upisovateli - zájemci společnosti GOL DEN GASTRO SERVICE, s.r.o. vyplacena do 30-ti (třiceti) dnů od zápisu nové výše základního kapitálu. Obchodní společnost GOLDEN GASTRO SERVICE, s.r.o. svým nepeněžitým vkladem upíše všechny akcie za emisní kurs, který se rovná jmenovité hodnotě každé akci e a za jeho nepeněžitý vklad mu bude vydáno 6687 ks, slovy: šesttisícšestsetosmdesátsedm kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: desettisíc korun českých za akcii. Upisovatel - zájemce je povinen zaplat it nepeněžitý vklad nejpozději před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; společnost GOLDEN GASTRO SERVICE, s.r.o. splatí nepeněžitý vklad tak, že předá společnosti prohlášení o vkladu vlastnického práva k nemovitostem spolu s předmětnými nemovitostmi a doklady opravňujícími k nakládání s nemovitostmi. O předání nemovitosti bud e pořízen zápis. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti AUTOSKLO Morava, a.s.
od 25. 11. 2003 do 15. 3. 2007
- Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu: 1. Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 32,280.000,- Kč, slovy: třicetdvamilionydvěstěosmdesáttisíc korun českých, tedy ze stávající výše základního kapitálu ve výši 1,000.000,- Kč, slovy: jedenmilion korun českých, n a výši 33,280.000,-Kč, slovy: třicettřimilionydvěstěosmdesáttisíc korun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Základní kapitál se zvyšuje úpisem nových akcií a jejich emisní kurs bude splacen nepeněžitým vkladem. 3. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 3.328 ks, slovy: třitisícetřistadvacetosm kusů kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: desettisíc korun českých za akcii. Všechny akcie budou vydány v listinné podobě a nebudou reg istrovaným cenným papírem. 4. Emisní kurs každé akcie je stanoven ve výši, která se rovná její jmenovité hodnotě, tedy 10.000,-Kč, slovy: desettisíc korun českých. 5. Akcie se nabídnou k upsání pouze určitému zájemci, kterým je obchodní společnost GOLDEN GASTRO SERVICE, s.r.o. se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Musorgského 876, PSČ 702 00, identifikační číslo: 25856707, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Kraj ským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka 22291; všechny akcie budou upsány na základě smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Z důvodu upisování akcií nepeněžitým vkladem se nepoužije ustanovení § 204a obchodního zákoníku o přednos tním právu akcionářů k upisování akcií. 6. Místem pro upisování akcií předem určeným zájemcem je sídlo společnosti AUTOSKLO Morava, a.s.; 7. Lhůta pro upsání akcií předem určeným zájemcem činí 30 ( slovy: třicet ) dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek lhůty sdělí představenstvo zájemci písemně bez zbytečného odkladu po zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku; akcie upisuje zájemce na základě smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh smlouvy bude předem určenému zájemci zaslán představenstvem společnosti současně s oznámením o poč átku běhu lhůty, nejpozději třetí následující pracovní den od nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v Ostravě o zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu na adresu jeho sídla, tj. Ostrava - Moravská Ostrava, Musorgského 876, PSČ 702 00; 8. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti, a to: nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Ostravě na listu vlastnictví číslo 1580 pro katastrální území Moravská Ostrava, obec Ostrava, okres Ostrava-město, a to budova č.p. 876 v části obce Moravská Ostrava, občanská vybavenost na pozemku parcelního čísla 755 a pozemek parcelního čísla 755 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 748m2. Nepeněžitý vklad obchodní společnosti GOLDEN GASTRO SERVICE, s.r.o. byl oceněn na částku 32,280.430,- Kč, slovy: třicetdvamilionydvěstěosmdesáttisícčtyřistatřicet korun českých, a to znaleckým posudkem vyhotoveným znalcem jmenovaným za tímto účelem soudem , a to panem Doc. Dipl. Ing. Jiřím Vítkem, CSc., Puchmajerova 9, Ostrava 1 - Moravská Ostrava ze dne 13.1.2003, číslo 1047/2003; Valná hromada s c h v a l u j e ocenění nepeněžitého vkladu na základě výše uvedeného znaleckého posudku s tím, že na vklad upisovatele - zájemce se stanoví částka ve výši 32,280.000,- Kč, slovy: třicetdvamilionydvěstěosmdesáttisíc korun českých. Rozdí l mezi oceněním a částkou na zvýšení základního kapitálu, tedy částka ve výši 430,-Kč, slovy: čtyřistatřicet korun českých bude upisovateli - zájemci společnosti GOLDEN GASTRO SERVICE, s.r.o. vyplacena do 30-ti ( třiceti ) dnů od zápisu nové výše základní ho kapitálu. 9. Obchodní společnost GOLDEN GASTRO SERVICE, s.r.o. svým nepeněžitým vkladem upíše všechny akcie za emisní kurs, který se rovná jmenovité hodnotě každé akcie a za jeho nepeněžitý vklad mu bude vydáno 3.328 ks, slovy: třitisícetřistadvacetosm kusů kmenový ch akcií na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: desettisíc korun českých za akcii. 10. Upisovatel - zájemce je povinen zaplatit nepeněžitý vklad nejpozději před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; společnost GOLDEN GASTRO SERVICE, s.r.o. splatí nepeněžitý vklad tak, že předá společnosti prohlášen í o vkladu vlastnického práva k nemovitostem spolu s předmětnými nemovitostmi a doklady opravňujícími k nakládání s nemovitostmi. O předání nemovitosti bude pořízen zápis. 11. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti AUTOSKLO Morava, a.s.
Kapitál
od 8. 11. 2005
Základní kapitál 67 870 000 Kč, splaceno 100 %.
od 25. 11. 2003 do 8. 11. 2005
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 10. 1. 2001 do 25. 11. 2003
Základní kapitál 1 000 000 Kč
od 16. 12. 2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 000, počet akcií: 1.
od 16. 12. 2014
Kmenové akcie na jméno 10 000 000, počet akcií: 6.
od 16. 12. 2014
Kmenové akcie na jméno 6 870 000, počet akcií: 1.
od 8. 11. 2005 do 16. 12. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 6 787.
od 10. 1. 2001 do 8. 11. 2005
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 100.
od 10. 1. 2001 do 8. 11. 2005
v listinné podobě
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 16. 12. 2014
Ing. JANA SEIDLEROVÁ
Ostrava - Výškovice, Koncová, PSČ 700 30
den vzniku funkce: 9. 9. 2014
od 18. 10. 2014 do 16. 12. 2014
Ing. JANA SEIDLEROVÁ - předseda představenstva
Ostrava - Výškovice, Koncová, PSČ 700 30
den vzniku členství: 28. 9. 2012 - 9. 9. 2014
den vzniku funkce: 28. 9. 2012 - 9. 9. 2014
od 12. 5. 2014 do 16. 12. 2014
MUDr. TOMÁŠ KRČMÁŘ - člen představenstva
Praha 2 - Vinohrady, Americká, PSČ 120 00
den vzniku členství: 24. 9. 2009 - 9. 9. 2014
od 12. 5. 2014 do 16. 12. 2014
VLADIMÍR KŘTĚN - člen představenstva
Ostrava - Hrabůvka, Cholevova, PSČ 700 30
den vzniku členství: 18. 12. 2009 - 9. 9. 2014
od 11. 5. 2014 do 18. 10. 2014
Ing. JANA SEIDLEROVÁ - předseda představenstva
Ostrava - Výškovice, Koncová, PSČ 700 30
den vzniku členství: 17. 9. 2007 - 28. 9. 2012
den vzniku funkce: 18. 12. 2009 - 28. 9. 2012
od 22. 12. 2009 do 11. 5. 2014
Ing. Jana Seidlerová - předseda představenstva
Ostrava - Zábřeh, Výškovická 2545/58, PSČ 700 30
den vzniku členství: 17. 9. 2007 - 28. 9. 2012
den vzniku funkce: 18. 12. 2009 - 28. 9. 2012
od 22. 12. 2009 do 12. 5. 2014
Vladimír Křtěn - člen představenstva
Ostrava - Hrabůvka, Cholevova 1472/39, PSČ 700 30
den vzniku členství: 18. 12. 2009
od 13. 10. 2009 do 12. 5. 2014
MUDr. Tomáš Krčmář - člen představenstva
Praha 2 - Vinohrady, Americká 517/7, PSČ 102 00
den vzniku členství: 24. 9. 2009
od 4. 1. 2008 do 13. 10. 2009
Táňa Zimermanová - člen představenstva
Dolní Benešov - Zábřeh, Opavská 490, PSČ 747 22
den vzniku členství: 17. 9. 2007 - 24. 9. 2009
od 4. 1. 2008 do 22. 12. 2009
Slavomír Golomb - předseda představenstva
Ostrava - Muglinov, Úpadní 408/8, PSČ 712 00
den vzniku členství: 17. 9. 2007 - 18. 12. 2009
den vzniku funkce: 17. 9. 2007 - 18. 12. 2009
od 4. 1. 2008 do 22. 12. 2009
Ing. Jana Seidlerová - člen představenstva
Ostrava - Zábřeh, Výškovická 2545/58, PSČ 700 30
den vzniku členství: 17. 9. 2007
od 10. 5. 2007 do 4. 1. 2008
Slavomír Golomb - předseda představenstva
Ostrava - Muglinov, Úpadní 408/8, PSČ 712 00
den vzniku členství: 1. 6. 2006 - 17. 9. 2007
den vzniku funkce: 1. 6. 2006 - 17. 9. 2007
od 10. 5. 2007 do 4. 1. 2008
Eva Loduhová - člen představenstva
Ostrava - Dubina, Jana Maluchy 47/18, PSČ 700 30
den vzniku členství: 1. 6. 2006 - 17. 9. 2007
od 10. 5. 2007 do 4. 1. 2008
Lenka Anežková - člen představenstva
Ostrava - Hrabůvka, Jubilejní 338/15, PSČ 700 30
den vzniku členství: 1. 6. 2006 - 17. 9. 2007
od 15. 3. 2007 do 10. 5. 2007
Ing. Milan Babišta - předseda představenstva
Hlučín, Dukelská 9/1795, PSČ 748 01
den vzniku členství: 30. 3. 2004 - 1. 6. 2006
den vzniku funkce: 30. 3. 2004 - 1. 6. 2006
od 25. 11. 2003 do 15. 3. 2007
Ing. Milan Babišta - předseda představenstva
Hlučín, Dukelská 9/1795, PSČ 748 01
den vzniku funkce: 10. 1. 2001 - 30. 3. 2004
od 25. 11. 2003 do 10. 5. 2007
Eva Loduhová - člen představenstva
Ostrava - Dubina, Jana Maluchy 47/18, PSČ 700 30
den vzniku členství: 24. 3. 2003 - 1. 6. 2006
od 25. 11. 2003 do 10. 5. 2007
Lenka Anežková - člen představenstva
Ostrava - Hrabůvka, Jubilejní 338/15, PSČ 700 30
den vzniku členství: 24. 3. 2003 - 1. 6. 2006
od 10. 1. 2001 do 25. 11. 2003
Ing. Milan Babišta - předseda představenstva
Hlučín, Dukelská 9/1795, PSČ 748 01
od 10. 1. 2001 do 25. 11. 2003
Kazi Babištová - člen představenstva
Hlučín, Dukelská 9/1795, PSČ 748 01
od 10. 1. 2001 do 25. 11. 2003
Ing. Tomáš Pchálek - člen představenstva
Bohumín - Nový Bohumín, Nerudova 975, PSČ 735 81
od 16. 12. 2014
Za společnost jedná statutární ředitel samostatně.
od 10. 5. 2007 do 16. 12. 2014
J e d n á n í : Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně.
od 25. 11. 2003 do 10. 5. 2007
Jednání: Jménem společnosti jednají vždy dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis dva členové představenstva.
od 10. 1. 2001 do 25. 11. 2003
Jednání: Předseda představenstva samostatně v plném rozsahu a bez omezení, nebo dva členové představenstva v plném rozsahu a bez omezení. Podepisování za společnost se dějě tak, že k vytištěnému nebo nadepsanému jménu obchodní společnosti připojí svůj podpis osoba oprávněná jednat jménem společnosti.
Správní rada
od 16. 12. 2014
Ing. JANA SEIDLEROVÁ - předseda správní rady
Ostrava - Výškovice, Koncová, PSČ 700 30
den vzniku členství: 9. 9. 2014
den vzniku funkce: 9. 9. 2014
Dozorčí rada
od 18. 10. 2014 do 16. 12. 2014
Mgr. TAŤÁNA KRČMÁŘOVÁ - předseda dozorčí rady
Hlučín, Promenádní, PSČ 748 01
den vzniku členství: 28. 9. 2012 - 9. 9. 2014
den vzniku funkce: 28. 9. 2012 - 9. 9. 2014
od 18. 10. 2014 do 16. 12. 2014
Ing. VLADIMÍRA BITTNEROVÁ - člen dozorčí rady
Ostrava - Hrabůvka, Klegova, PSČ 700 30
den vzniku členství: 28. 9. 2012 - 9. 9. 2014
od 18. 10. 2014 do 16. 12. 2014
MILOSLAVA KŘTĚNOVÁ - člen dozorčí rady
Ostrava - Výškovice, Koncová, PSČ 700 30
den vzniku členství: 28. 9. 2012 - 9. 9. 2014
od 12. 5. 2014 do 18. 10. 2014
Mgr. TAŤÁNA KRČMÁŘOVÁ - předseda dozorčí rady
Hlučín, Promenádní, PSČ 748 01
den vzniku členství: 17. 9. 2007 - 28. 9. 2012
den vzniku funkce: 17. 9. 2007 - 28. 9. 2012
od 12. 5. 2014 do 18. 10. 2014
Ing. VLADIMÍRA BITTNEROVÁ - člen dozorčí rady
Ostrava - Hrabůvka, Klegova, PSČ 700 30
den vzniku členství: 17. 9. 2007 - 28. 9. 2012
od 12. 5. 2014 do 18. 10. 2014
MILOSLAVA KŘTĚNOVÁ - člen dozorčí rady
Ostrava - Výškovice, Koncová, PSČ 700 30
den vzniku členství: 17. 9. 2007 - 28. 9. 2012
od 4. 1. 2008 do 12. 5. 2014
Mgr. Taťána Krčmářová - předseda dozorčí rady
Hlučín, Hornická 36, PSČ 748 01
den vzniku členství: 17. 9. 2007 - 28. 9. 2012
den vzniku funkce: 17. 9. 2007 - 28. 9. 2012
od 4. 1. 2008 do 12. 5. 2014
Ing. Vladimíra Bittnerová - člen dozorčí rady
Ostrava - Hrabůvka, Klegova 1440/21, PSČ 700 30
den vzniku členství: 17. 9. 2007 - 28. 9. 2012
od 4. 1. 2008 do 12. 5. 2014
Miloslava Křtěnová - člen dozorčí rady
Ostrava - Hrabůvka, Cholevova 1472/39, PSČ 700 30
den vzniku členství: 17. 9. 2007 - 28. 9. 2012
od 10. 5. 2007 do 4. 1. 2008
Mgr. Karel Adamík - předseda dozorčí rady
Zlín - Podlesí, 4948, PSČ 760 05
den vzniku členství: 1. 6. 2006 - 17. 9. 2007
den vzniku funkce: 1. 6. 2006 - 17. 9. 2007
od 10. 5. 2007 do 4. 1. 2008
Kamila Habudová - člen dozorčí rady
Ostrava - Slezská Ostrava, U Staré elektrárny 1881/4, PSČ 710 00
den vzniku členství: 1. 6. 2006 - 17. 9. 2007
od 15. 3. 2007 do 10. 5. 2007
Ing. Tomáš Suder - člen dozorčí rady
Praha 6 - Břevnov, Patočkova 1459/73, PSČ 169 00
den vzniku členství: 15. 6. 2003 - 1. 6. 2006
od 25. 11. 2003 do 15. 3. 2007
Ing. Tomáš Suder - člen
Praha 6 - Břevnov, Patočkova 1459/73, PSČ 169 00
den vzniku členství: 10. 1. 2001 - 15. 6. 2003
od 25. 11. 2003 do 10. 5. 2007
Ing. Jiří Šumník - předseda
Ostrava - Poruba, Slepá 1098/4, PSČ 708 00
den vzniku funkce: 24. 3. 2003 - 1. 6. 2006
od 25. 11. 2003 do 10. 5. 2007
Kamila Habudová - člen
Ostrava - Slezská Ostrava, Zapletalova 1024/6, PSČ 710 00
den vzniku členství: 24. 3. 2003 - 1. 6. 2006
od 10. 1. 2001 do 25. 11. 2003
Ing. Tomáš Suder - předseda
Praha 6 - Břevnov, Patočkova 1459/73, PSČ 169 00
od 10. 1. 2001 do 25. 11. 2003
Ing. Milada Suderová - člen
Ostrava - Petřkovice, Hlučínská 317, PSČ 725 29
od 10. 1. 2001 do 25. 11. 2003
Dr. Ing. Renáta Hótová - člen
Bohumín, Komenského 1150, PSČ 735 81
Hodnocení firmy
-154
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Teď, nebo nikdy. Regulace Airbnb očima expertů

30. 10. 2020 | | Ondřej Tůma

Teď, nebo nikdy. Regulace Airbnb očima expertů

Vrátí se po skončení koronakrize byznys krátkodobých pronájmů do zajetých kolejí? A měla by přijít důsledná regulace už teď, nebo je lepší počkat, až se ekonomika stabilizuje?

Pomoc pro OSVČ: Senát nechce zákaz souběhu

29. 10. 2020 | | Petr Kučera | 1 komentářů

Pomoc pro OSVČ: Senát nechce zákaz souběhu

Zákon, který stanoví pravidla nového kompenzačního bonusu pro podnikatele, se vrací k poslancům. Senátoři navrhují, aby z něj vypadl zákaz současného pobírání bonusu a státního příspěvku na nájem provozovny. Chtějí také kompenzaci pro kraje.

Jednu a dost. Kompenzační bonus už nejde čerpat s jinou podporu

27. 10. 2020 | | Petr Kučera | 17 komentářů

Jednu a dost. Kompenzační bonus už nejde čerpat s jinou podporu

Kdo chce pomoc z volného pokračování programu Pětadvacítka, nemusí už dosáhnout na státní příspěvek na nájemné, ošetřovné pro OSVČ nebo na speciální podporu pro některé obory. Pravidla jsou o dost přísnější než na jaře.

Záchrana pracovních míst: Prodlouží se i Antivirus B

26. 10. 2020 | | Petr Kučera

Záchrana pracovních míst: Prodlouží se i Antivirus B

Vláda prodloužila program Antivirus do konce roku také v části B. Jejím prostřednictvím mohou firmy žádat o náhradu mezd zaměstnancům, pokud musely omezit výrobu nebo služby kvůli omezení poptávky, dostupnosti zdrojů nebo výpadku personálu.

Pokuta za daňové přiznání e-mailem. Nesmysl, rozhodl soud

26. 10. 2020 | | Petr Kučera | 15 komentářů

Pokuta za daňové přiznání e-mailem. Nesmysl, rozhodl soud

Nejste stát ve státě, vzkázal Nejvyšší správní soud finanční správě. Ta podle něj chybovala, když odmítala přijmout daňové přiznání zaslané e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Czech Exchange 2 745,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 750,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 760,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 813,20 Kč
ČSOB 2 813,20 Kč
Komerční banka 2 814,93 Kč
Expobank CZ 2 819,10 Kč
Česká spořitelna 2 830,00 Kč
Raiffeisenbank 2 859,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 871,10 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 993 854 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Radim Jančura

Radim Jančura

- podnikatel a majitel Student Agency

+51
+
-
2.Tomáš Berdych

Tomáš Berdych

- bývalý tenista

+23
+
-
3.Jiří Král

Jiří Král

- bývalý youtuber

-76
+
-
4.Pavel Novotný

Pavel Novotný

- starosta

-126
+
-
5.Vladimír Franz

Vladimír Franz

- výtvarník, bývalý kandidát na prezidenta

-130
+
-

Články na Heroine.cz

Ženám ocenění nepatří. Co říkají státní vyznamenaní o tom, jak vidíme ženské hrdinství

Ženám ocenění nepatří. Co říkají státní vyznamenaní o tom, jak vidíme ženské hrdinství

Včerejší udělení státních vyznamenání opět ukázalo, jak jsou ve veřejném prostoru ženy...více

Zůstaňte doma. Pokud můžete a zaměstnavatel vás za to nepotrestá

Zůstaňte doma. Pokud můžete a zaměstnavatel vás za to nepotrestá

Jste doma na home office a vyjdete ven maximálně na nákup? Mohlo by se zdát, že to tak...více

Proč jsem feministka. Výzkum ukazuje na potřebu rovných možností a života bez předsudků

Proč jsem feministka. Výzkum ukazuje na potřebu rovných možností a života bez předsudků

Aktuální číslo tištěného magazínu Heroine má jako své téma feminismus. Mluví o něm - a...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Po roce nemá akumulátor ani 50 % kapacity
Poradna > Spotřebitelská poradna > Po roce nemá akumulátor ani 50 % kapacity

Otázka: Dobrý den, bojuji teď s e-shopem, u kterého jsem zakoupil akumulátor VARTA 12V 60Ah do svého automobilu, který mě po necelém roce zklamal, když jsem ráno nedokázal automobil nastartovat. Mám zařízení na...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services