Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Garážový park Strašnice a.s.
IČO: 25879774

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu24. 4. 2001
Obchodní firma
od 5. 11. 2003

Garážový park Strašnice a.s.

od 24. 4. 2001 do 5. 11. 2003

Pharm Invest, s.r.o.

Sídlo
od 24. 4. 2001 do 5. 11. 2003
Bystřice nad Olší, 1250, PSČ 739 95
IČO
od 24. 4. 2001

25879774

DIČ

CZ25879774

Identifikátor datové schránky:j7td76r
Právní forma
od 9. 12. 2005
Akciová společnost
od 24. 4. 2001 do 9. 12. 2005
Společnost s ručením omezeným
Spisová značka10377 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 11. 2. 2016
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 20. 12. 2002 do 11. 2. 2016
- Realitní činnost
od 20. 12. 2002 do 11. 2. 2016
- Správa a údržba nemovitostí
od 24. 4. 2001 do 11. 2. 2016
- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 24. 4. 2001 do 11. 2. 2016
- Zastavárny
od 24. 4. 2001 do 11. 2. 2016
- Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
Ostatní skutečnosti
od 29. 6. 2017
- Na základě Smlouvy o koupi části závodu uzavřené dne 29.6.2017 mezi společností Portz Insel s.r.o., se sídlem Na Plzeňce 165, 252 29 Dobřichovice, IČO: 25771540, zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 68771 (jako prodávajícím) a společností Garážový park Strašnice a.s., se sídlem Praha 10 Strašnice, Konojedská 1581/38, PSČ 100 00, IČO: 25879774, zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10377 (jako kupujícím) došlo dne 29.6. 2017 k převodu vlastnického práva k části obchodního závodu představující organizovaný soubor jmění společnosti Portz Insel s.r.o. sloužící k provozování obchodní činnosti společnosti Portz Insel s.r.o. v provozu hotelu MyHotel Lednice umístěného na adres e 21. dubna 657, Lednice na Moravě, který zahrnuje nemovité věci (pozemky parc. č. 1310/1, parc. č. 1310/2, parc. č. 1310/3, parc. č. 1310/4, parc. č. 1310/6, parc. č. 1310/8, parc. č. 1310/9, parc. č. 1310/11, parc. č. 1310/12, parc. č. 1310/15, parc. č. 1310/16, parc. č. 1313/11, parc. č. 1313/12, parc. č. 1315, parc. č. 1318/1, parc. č. 1318/2, parc. č. 1313/1 a parc. č. 1313/9, budovu bez čp/če (způsob využití občanská vybavenost), umístěnou na pozemku parc. č. 1310/8, a budovu bez čp/če (způsob využi tí občanská vybavenost), umístěnou na pozemcích parc. č. 1312/2, parc. č. 1313/9 a parc. č. 1313/10, včetně všech součástí a příslušenství, vše v katastrálním území Lednice na Moravě, obec Lednice), movité věci (zejména soubor vybavení části závodu), zamě stnance, ochranné známky (zejména ochranná známka Myhotel Lednice, č. zápisu 256033 vedené Uřadem průmyslového vlastnictví v České republice) a databáze (zejména databáze klientů) a smlouvy vztahující se k provozování obchodní činnosti společnosti Portz I nsel s.r.o. a MyHotel, včetně práv a povinností z nich vyplývajících a práv a povinností z pracovněprávních vztahů.
od 18. 8. 2009 do 27. 8. 2009
- Jediný akcionář společnosti Garážový park Strašnice a.s., IČ: 25879774 (dále jen ?Společnost?), rozhodl dne 12.8.2009 formou notářského zápisu o zvýšení základního kapitálu Společnosti upsáním nových akcií dle § 203 a násl. obchodního zákoníku, a to peněž itým a nepeněžitým vkladem. Peněžitý vklad je ve formě započtení peněžitých pohledávek předem určeného zájemce, společnosti Investtravel Internat. Trust Reg., Austrasse 15, Postfach 154, 9490 Vaduz, Lichtenštejnsko (dále jen ?ITIT?), vůči Společnosti, v celkové výši 68.679.888,- Kč (slovy: šedesát osm milionů šest set sedmdesát devět tisíc osm set osmdesát osm korun českých), proti pohledávce Společnosti vůči ITIT na splacení emisního kursu upisovaných akcií Společnosti. Proti emisnímu kurzu bude započtena částka 68.000.000,- Kč (sl ovy: šedesát osm milionů korun českých), zbylá pohledávka ve výši 679.888,- Kč bude i po zvýšení základního kapitálu nadále existovat. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou následující nemovitosti ve vlastnictví jediného akcionáře Společnosti, pana Ing. Jiřího Mariana, r.č. xxxx, bytem Praha 10, Konojedská 18, PSČ 100 00: - pozemek parc. č. St. 209, - pozemek parc. č. St. 210, - pozemek parc. č .300/6 (pozemková parcela), - pozemek parc. č. 300/85 (pozemková parcela), - budova č.p. 186 na pozemku parc. č. St. 209, - budova bez čp/če (garáž) na pozemku parc. č. St. 210, vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Praha - východ, pro katastrální území Jevany, obec Jevany, na listu vlastnictví č. 168, - pozemek parc. č. 1627, - pozemek parc. č. 3956/1, - pozemek parc. č. 3956/3, - pozemek parc. č. 4783, - rozestavěná budova (obč. vyb.) na pozemku parc. č. 1627, - budova (jiná st.) na pozemku parc. č. 4783, vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Mikulov, pro katastrální území Mikulov na Moravě, obec Mikulov, na listu vlastnictví č. 3546, - pozemek parc. č. 2008/1, pozemek ve zjednodušené evidenci, původ Pozemkový katastr, - pozemek parc. č. 2008/2, pozemek ve zjednodušené evidenci, původ Pozemkový katastr, - pozemek parc. č. 2008/3, pozemek ve zjednodušené evidenci, původ Pozemkový katastr, - pozemek parc. č. 2012, pozemek ve zjednodušené evidenci, původ Pozemkový katastr, vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Hustopeče, pro katastrální území Kobylí na Moravě, obec Kobylí, na listu vlastnictví č. 11087, - pozemek parc. č. 11/2, - pozemek parc. č. 13/3, - pozemek parc. č. 13/4, - pozemek parc. č. 2901, - pozemek parc. č. 2902/1, - pozemek parc. č. 2902/2, - pozemek parc. č. 3347, - pozemek parc. č. 3348, - pozemek parc. č. 3471/1, - pozemek parc. č. 3471/2, - pozemek parc. č. 3573/1, - pozemek parc. č. 3573/2, - pozemek parc. č. 3574, - pozemek parc. č. 3575/1, - pozemek parc. č. 3575/3, - pozemek parc. č. 3575/4, - pozemek parc. č. 4021/20, - pozemek parc. č. 4021/21, - pozemek parc. č. 4021/22, - pozemek parc. č. 4021/24, - budova č.p. 669 na pozemku parc. č. 2901 a 2902/2, - budova č.p. 1284 na pozemku parc. č. 3347, - budova č.p. 1560 na pozemku parc. č. 3471/1, - budova č.p. 1581 na pozemku parc. č. 3574, - budova bez čp/če (jiná st.) na pozemku parc. č. 3573/2, vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha, pro katastrální území Strašnice, obec Praha, na listu vlastnictví č. 2151. Základní kapitál Společnosti, zapsaný do obchodního rejstříku, nyní činí 3.000.000,- Kč (slovy: tři miliony korun českých). V celkem 11 znaleckých posudcích ze dne 1.6.2009, č. 3090 ? 100/1-11/2009, vyhotovených znalcem Ing. Janem Kontou, r.č.: xxxx , bytem U Zdravotního ústavu 3, 100 00 Praha 10, soudním znalcem z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace nemovitosti, jmenovaným ministrem spravedlnosti dne 17.2.1992, č.j.: ZT 2130/91, ustanoveným usnesením Městského soudu v Praze ze dne 4 .2.2008, č.j.: 2 Nc 4014/2008-17, které nabylo právní moci dne 25.2.2008, byla hodnota nepeněžitého vkladu oceněna celkovou částkou 219.125.000,- Kč (slovy: dvě stě devatenáct milionů jedno sto dvacet pět tisíc korun českých). Základní kapitál Společnosti se zvýší o částku 287.000.000,- Kč (slovy: Dvě stě osmdesát sedm milionů korun českých). Po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku tedy bude základní kapitál Společnosti činit celkem 290.000.000,- Kč (slovy: Dvě stě devadesát milionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští a tato částka tedy bude konečná. Při upisování akcií nepeněžitým vkladem nenáleží akcionáři přednostní právo na upisování akcií podle § 204a odst. 1 obchodn ího zákoníku. Jediný akcionář Společnosti, pan Ing. Jiří Marian, se při přijetí rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu v formě notářského zápisu vzdal svého přednostního práva na upisování akcií peněžitým vkladem. Celkem bude upisováno a následně vydáno : 27 (slovy: dvacet sedm) kusů nových kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých), 2 (slovy: dva) kusy nových kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, o jmenov ité hodnotě každé akcie 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých), a 7 (slovy: sedm) kusů nových kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). Za peněžitý vklad bude vydáno 6 (slovy: šest) kusů akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých), 1 (slovy: jeden) kus akcie o jmenovité hodnotě 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých), a 3 (slovy: tři) kusy akcií o jm enovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). Za nepeněžitý vklad bude vydáno 21 kusů akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých), 1 (slovy: jeden) kus akcie o jmenovité hodn otě 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých), a 4 (slovy: čtyři) kusy akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). Emisní kurs všech upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí tedy souhrnně 287.000.000,- Kč (slovy: dvě stě osmdesát sedm milionů korun českých). Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu, stanovenou posudky znalce, a emisním kursem akcií, které budou za nepeněžitý vklad vydány, činí 125.000,- Kč (slovy: jedno sto dvacet pět tisíc korun českých). Tuto částku Společnost vyplatí upisovateli Ing. Marianovi dle § 163a odst. 3 obchodního zákoníku ve spojení s § 204 odst. 1 obchodního zákoníku. M ístem pro upisování nových akcií, tedy pro uzavření smlouvy o upsání nových akcií mezi stávajícím akcionářem společnosti, panem Ing. Jiřím Marianem, a Společností, a pro uzavření smlouvy o upsání nových akcií mezi předem určeným zájemcem ITIT, a Společnos tí, bude sídlo Společnosti, které se nachází na adrese Praha 10, Strašnice, Konojedská 1581/38, PSČ 100 00. Návrh smlouvy o upsání akcií podepsané ze strany Společnosti doručí statutární orgán Společnosti zástupci ITIT ? advokátu JUDr. Vladimíru Szabo, Č AK 10142, na adresu jeho kanceláře Praha 4, Na Strži 65/1702, PSČ 140 62, ve lhůtě 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře do obchodního rejstříku, a to formou doporučeného dopisu nebo osobním předáním jmenovanému zástupci. Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Smlouva o upsání akcií bude obsahovat minimálně n áležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Návrh smlouvy o upsání akcií podepsané ze strany Společnosti doručí statutární orgán Společnosti akcionáři panu Ing. Jiřímu Marianovi, na adresu jeho bydliště Praha 10, Konojedská 18, PSČ 100 00, ve lhůtě 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře do obchodního rejstříku, a to formou doporučeného dopisu nebo osobním předáním jmenovanému zástupci. Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Smlouva o upsání akcií bude obsahovat minimálně náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku . Lhůta pro upsání nových akcií, tedy lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií, bude činit šedesát dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci, respektive jedinému akcionáři. Tato lhůta bude oznámena v návrhu smlouvy o upsání ak cií. Vklady musí být splaceny do šedesáti dnů ode dne upsání akcií, a to v případě peněžitého vkladu uzavřením dohody o započtení pohledávek, v případě nepeněžitého vkladu předáním prohlášení dle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku Společnosti spolu s předán ím nemovitostí tvořících nepeněžitý vklad. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo Společnosti, kde bude Společnosti předáno prohlášení vkladatele, fyzické předání jednotlivých nemovitostí proběhne na adresách těchto nemovitostí. Návrh dohody o z apočtení podepsané ze strany Společnosti doručí statutární orgán Společnosti zástupci ITIT ? advokátu JUDr. Vladimíru Szabo, ČAK 10142, na adresu jeho kanceláře Praha 4, Na Strži 65/1702, PSČ 140 62, ve lhůtě 5 (slovy: pěti) dnů ode dne uzavření příslušné smlouvy o upsání akcií, a to formou doporučeného dopisu nebo osobním předáním jmenovanému zástupci.
od 9. 12. 2005
- Společnost Garážový park Strašnice s.r.o., IČ 258 79 774 byla přeměněna na akciovou společnost Garážový park Strašnice a.s., IČ 258 79 774 se sídlem 100 00 Praha 10 - Strašnice, Konojedská 1581/37.
Kapitál
od 27. 8. 2009
Základní kapitál 290 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 9. 12. 2005 do 27. 8. 2009
Základní kapitál 3 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 24. 4. 2001 do 9. 12. 2005
Základní kapitál 200 000 Kč
od 11. 2. 2016
Akcie na jméno err, počet akcií: 27.
od 11. 2. 2016
Akcie na jméno err, počet akcií: 2.
od 11. 2. 2016
Akcie na jméno 1 000 000, počet akcií: 10.
od 27. 8. 2009 do 11. 2. 2016
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 7.
od 27. 8. 2009 do 11. 2. 2016
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 27.
od 27. 8. 2009 do 11. 2. 2016
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 2.
od 9. 12. 2005 do 11. 2. 2016
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 30.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 24. 5. 2017
Ing. JIŘÍ MARIAN - předseda představenstva
Praha - Strašnice, Konojedská, PSČ 100 00
den vzniku členství: 21. 12. 2015
den vzniku funkce: 21. 12. 2015
od 24. 5. 2017
PETR MARIAN - člen představenstva
Praha - Strašnice, Konojedská, PSČ 100 00
den vzniku členství: 21. 12. 2015
od 24. 5. 2017
Ing. MARTIN MARIAN - člen představenstva
Praha - Strašnice, Konojedská, PSČ 100 00
den vzniku členství: 21. 12. 2015
od 24. 5. 2017 do 24. 5. 2017
Ing. JIŘÍ MARIAN - předseda představenstva
Praha - Strašnice, Konojedská, PSČ 100 00
den vzniku členství: 20. 12. 2010 - 20. 12. 2015
den vzniku funkce: 20. 12. 2010 - 20. 12. 2015
od 24. 5. 2017 do 24. 5. 2017
PETR MARIAN - člen představenstva
Praha - Strašnice, Konojedská, PSČ 100 00
den vzniku členství: 20. 12. 2010 - 20. 12. 2015
od 24. 5. 2017 do 24. 5. 2017
MARTIN MARIAN - člen představenstva
Praha - Strašnice, Konojedská, PSČ 100 00
den vzniku členství: 20. 12. 2010 - 20. 12. 2015
od 19. 10. 2015 do 24. 5. 2017
PETR MARIAN - člen představenstva
Praha - Strašnice, Konojedská, PSČ 100 00
den vzniku funkce: 9. 12. 2005
od 19. 10. 2015 do 24. 5. 2017
Ing. MARTIN MARIAN - člen představenstva
Praha - Strašnice, Konojedská, PSČ 100 00
den vzniku funkce: 9. 12. 2005
od 30. 7. 2015 do 24. 5. 2017
Ing. JIŘÍ MARIAN - předseda představenstva
Praha - Strašnice, Konojedská, PSČ 100 00
den vzniku funkce: 9. 12. 2005 - 20. 12. 2010
od 9. 12. 2005 do 30. 7. 2015
Ing. Jiří Marian - předseda představenstva
Praha 10, Konojedská 18, PSČ 100 00
den vzniku funkce: 9. 12. 2005
od 9. 12. 2005 do 19. 10. 2015
Petr Marian - člen představenstva
Praha 10, Konojedská 18, PSČ 100 00
den vzniku funkce: 9. 12. 2005
od 9. 12. 2005 do 19. 10. 2015
Ing. Martin Marian - člen představenstva
Praha 10, Konojedská 18, PSČ 100 00
den vzniku funkce: 9. 12. 2005
od 5. 11. 2003 do 9. 12. 2005
Ing. Jiří Marian - Jednatel
Praha 10, Konojedská 18, PSČ 100 00
den vzniku funkce: 24. 10. 2003
od 20. 12. 2002 do 5. 11. 2003
Ing. Miroslav Řehounek - jednatel
Bystřice nad Olší, 1250
den vzniku funkce: 25. 1. 2002 - 24. 10. 2003
od 20. 12. 2002 do 5. 11. 2003
Marie Zelenická - jednatel
Praha 2, Bruselská 12
den vzniku funkce: 25. 1. 2002 - 24. 10. 2003
od 24. 4. 2001 do 1. 10. 2003
Ing. Zlatuše Zelenická - jednatel
Český Těšín, Nádražní 27, PSČ 737 01
od 24. 5. 2017
Za společnost jedná předseda představenstva samostatně nebo ostatní dva členové představenstva společně.
od 9. 12. 2005 do 24. 5. 2017
Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně nebo všichni členové představenstva společně.
od 5. 11. 2003 do 9. 12. 2005
Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jedná a podepisuje jednatel samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis jednatel.
od 24. 4. 2001 do 5. 11. 2003
Způsob jednání za společnost: Jednatel jedná jménem společnosti samostatně.
Prokura
od 20. 12. 2002 do 5. 11. 2003
Ing. Antonín Vykydal
Moravská Třebová, Komenského 20, PSČ 571 01
od 20. 12. 2002 do 5. 11. 2003
Prokurista podepisuje tím způsobem, že k firmě podnikatele, za kterého jedná, připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis.
Dozorčí rada
od 14. 10. 2016
EVA MARIANOVÁ - člen
Praha - Strašnice, Konojedská, PSČ 100 00
den vzniku funkce: 9. 12. 2005
od 8. 4. 2016
Dr. MARTA MARIANOVÁ - člen
Praha - Strašnice, Konojedská, PSČ 100 00
den vzniku funkce: 9. 12. 2005
od 11. 2. 2016
DANIEL MARIAN - člen
Praha - Strašnice, Konojedská, PSČ 100 00
den vzniku funkce: 12. 12. 2015
od 22. 8. 2013 do 11. 2. 2016
JUDr. VLADIMÍR SZABO - člen
Praha - Podolí, Na Klaudiánce, PSČ 147 00
den vzniku funkce: 9. 12. 2005 - 11. 12. 2015
od 9. 12. 2005 do 22. 8. 2013
JUDr. Vladimír Szabo - člen
Praha 4, Na Klaudiánce 784/28
den vzniku funkce: 9. 12. 2005
od 9. 12. 2005 do 8. 4. 2016
Dr. Marta Marianová - člen
Praha 10, Konojedská 38, PSČ 100 00
den vzniku funkce: 9. 12. 2005
od 9. 12. 2005 do 14. 10. 2016
Eva Marianová - člen
Vlašim, Prokopova 1638, PSČ 258 01
den vzniku funkce: 9. 12. 2005
Společníci s vkladem
od 5. 11. 2003 do 9. 12. 2005
Ing. Jiří Marian
Praha 10, Konojedská 18, PSČ 100 00
Vklad: 200 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 100 %
od 20. 12. 2002 do 5. 11. 2003
Ing. Zlatuše Zelenická
Český Těšín, Nádražní 27, PSČ 737 01
Vklad: 49 000 Kč, splaceno 49 000 Kč. Obchodní podíl 24,5 %
od 20. 12. 2002 do 5. 11. 2003
JUDr. František Zelenický
Praha 2, Bruselská 413/12, PSČ 120 00
Vklad: 102 000 Kč, splaceno 102 000 Kč. Obchodní podíl 51 %
od 20. 12. 2002 do 5. 11. 2003
LEMIROJ Investment, a.s., IČO: 25361821
Praha 2 - Vinohrady, Sokolská 1792/52, PSČ 120 00
Vklad: 49 000 Kč, splaceno 49 000 Kč. Obchodní podíl 24,5 %
od 24. 4. 2001 do 20. 12. 2002
Ing. Zlatuše Zelenická
Český Těšín, Nádražní 27, PSČ 737 01
Vklad: 60 000 Kč, splaceno 60 000 Kč.
od 24. 4. 2001 do 20. 12. 2002
JUDr. František Zelenický
Praha 2, Bruselská 413/12, PSČ 120 00
Vklad: 80 000 Kč, splaceno 80 000 Kč.
od 24. 4. 2001 do 20. 12. 2002
LEMIROJ Investment, a.s., IČO: 25361821
Praha 2 - Vinohrady, Sokolská 1792/52, PSČ 120 00
Vklad: 60 000 Kč, splaceno 60 000 Kč.
Akcionáři
od 11. 2. 2016
Ing. JIŘÍ MARIAN
Praha - Strašnice, Konojedská, PSČ 100 00
Hodnocení firmy
+3
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

19. 9. 2020 | | Martin Vlnas | 7 komentářů

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

Kariéra finančního poradce se vám slibně rozjíždí, klientů přibývá a vy najednou zjistíte, že by bylo fajn nebýt na všechno sám. Jenže kde sehnat ty správné lidi, jak je namotivovat a hlavně jak je udržet, aby vám po dvou měsících nedali košem? Michal Krejčí, který vede v Partners tým 230 lidí, má v rukávu pár tipů, které by vám mohly usnadnit krušné začátky.

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

18. 9. 2020 | | Petr Kučera | 8 komentářů

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

Veřejnost získá bezplatný přístup k závazným technickým normám. Rozhodli o tom poslanci na návrh Pirátů. Elektrikáři, stavaři a další živnostníci tak mohou ušetřit tisíce korun ročně na poplatcích.

Banky zpřísnily úvěry pro firmy. Někomu nepůjčí vůbec

18. 9. 2020 | | Jiří Hovorka

Banky zpřísnily úvěry pro firmy. Někomu nepůjčí vůbec

Banky jsou při poskytování podnikatelských úvěrů výrazněji opatrnější. Ukazují to zkušenosti finanční skupiny SFG Holding, která pomáhá firmám zajistit bankovní financování investic do nemovitostí, developmentu, podnikání a startupů.

Končí prodloužený termín pro přehledy OSVČ

17. 9. 2020 | | Jiří Hovorka

Končí prodloužený termín pro přehledy OSVČ

V pátek končí prodloužený termín, do kterého musí osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) odevzdat přehledy sociálního a zdravotního pojištění za rok 2019.

Omezení Airbnb: Jak má vypadat, až se vrátí turisté?

17. 9. 2020 | | Veronika Hejná | 5 komentářů

Omezení Airbnb: Jak má vypadat, až se vrátí turisté?

Hlasy kritiků „platforem pro sdílené ubytování“ sílí. Ve hře je hned několik návrhů na regulaci.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Czech Exchange 2 700,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 710,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 720,00 Kč
Komerční banka 2 777,80 Kč
ČSOB 2 785,60 Kč
Poštovní spořitelna 2 785,60 Kč
Česká spořitelna 2 798,00 Kč
Expobank CZ 2 801,60 Kč
Raiffeisenbank 2 824,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 853,90 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 814 339 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Jan  Ledecký

Jan Ledecký

- zpěvák

+117
+
-
2.Václav Bláha

Václav Bláha

- zpěvák, kytarista, frotman kapely Divoký Bill

+85
+
-
3.Leoš Mareš

Leoš Mareš

- moderátor

-14
+
-
4.Andrej Babiš

Andrej Babiš

- podnikatel, majitel holdingu Agrofert a jeden z nejbohatších Čechů

-76
+
-
5.Miroslav  Topolánek

Miroslav Topolánek

- bývalý premiér,podnikatel

-194
+
-

Články na Heroine.cz

Špatné dcery, trapné matky. Mluvit o stárnutí rodičů je pořád do jisté míry tabu

Špatné dcery, trapné matky. Mluvit o stárnutí rodičů je pořád do jisté míry tabu

Dospíváme v závislosti na tom, jakých dosahujeme životních met. Někdo dospěje manželstvím...více

Nejdřív máma, pak astronautka? Away je rozkročené mezi sci-fi a vztahovým dramatem

Nejdřív máma, pak astronautka? Away je rozkročené mezi sci-fi a vztahovým dramatem

Seriál Away (Daleko) z produkce Netflixu je v krátkém čase už druhým audiovizuálním dílem,...více

Václav Klaus ml. radí matkám, jak by měly žít

Václav Klaus ml. radí matkám, jak by měly žít

Předseda Trikolóry radí často a rád a stejně tak rád se stylizuje do podoby moudrého muže,...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Kde platit sociální a zdravotnípojištění
Poradna > Daně > Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění > Kde platit sociální a zdravotnípojištění

Otázka: Dobrý den, ráda bych se zeptala na platbu sociálního a zdravotního pojištění v případě, kdy jsem nastoupila od 1.9. k pojišťovně na smlouvu o obchodním zastoupení a pomoci při správě. Bylo mi řečeno,...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services