Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Obchodní rejstřík HSF System a.s.
IČO: 25903101

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu27. 2. 2002
Obchodní firma
od 9. 6. 2004

HSF System a.s.

od 27. 2. 2002 do 9. 6. 2004

HSF SYSTEM s.r.o.

Adresa sídla
od 16. 7. 2014 do 4. 5. 2016
Vratimov, Mourová , PSČ 739 32
od 23. 11. 2012 do 16. 7. 2014
Vratimov, Mourová , PSČ 739 32
od 9. 6. 2004 do 23. 11. 2012
Vratimov, Mourova 1131, PSČ 739 32
od 27. 2. 2002 do 9. 6. 2004
Ostrava-Kunčičky, Vratimovská 624/11, PSČ 718 00
IČO
od 27. 2. 2002

25903101

DIČ

CZ25903101

Identifikátor datové schránky:xdhegfg
Právní forma
od 9. 6. 2004
Akciová společnost
od 27. 2. 2002 do 9. 6. 2004
Společnost s ručením omezeným
Spisová značka2804 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 16. 7. 2014
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 16. 7. 2014
- Zámečnictví, nástrojářství
od 16. 7. 2014
- Pokrývačství, tesařství
od 16. 7. 2014
- Klempířství a oprava karoserií
od 16. 7. 2014
- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
od 27. 2. 2002 do 16. 7. 2014
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
od 27. 2. 2002 do 16. 7. 2014
- velkoobchod
od 27. 2. 2002 do 16. 7. 2014
- specializovaný maloobchod
od 27. 2. 2002 do 16. 7. 2014
- zprostředkování obchodu
od 27. 2. 2002 do 16. 7. 2014
- zprostředkování služeb
od 27. 2. 2002 do 16. 7. 2014
- zámečnictví
od 27. 2. 2002 do 16. 7. 2014
- klempířství
od 27. 2. 2002 do 16. 7. 2014
- pokrývačství
Ostatní skutečnosti
od 16. 7. 2014 do 4. 5. 2016
- Počet členů statutárního orgánu: 1
od 16. 7. 2014 do 4. 5. 2016
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 16. 7. 2014 do 4. 5. 2016
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 16. 3. 2009 do 16. 7. 2009
- Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 6.3.2009 přijala následující rozhodnutí o přechodu akcií společnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře podle § 183i a následující zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném zně ní: 1) Hlavním akcionářem Společnosti je pan Ing. Jan Hasík, rodné číslo 65-04-23/0722, bytem Ostrava, Muglinov, Pěší 8/11(dále jen ?hlavní akcionář?), který vlastní akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje podíl ve výši 90% na základ ním kapitálu Společnosti. Vlastnictví akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno prostřednictvím Čestných prohlášení akcionáře ze dne 12.1.2009 a ze dne 6.3.2009, ve kterých hlavní akcionář prohlašuje, že je vlastníkem celkem 36 kusů listinných akcií Společn osti na majitele ve jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 50.000,- Kč. Z předložených dokumentů vyplývá, že hlavní akcionář je vlastníkem akcií emitovaných Společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady představuje podíl na základním kapitálu S polečnosti ve výši 90%, a že tedy hlavní akcionář je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu podle ust. § 183i a násl. obchodního zákoníku. 2) Valná hromada Společnosti schvaluje dle § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím vydaných Společností ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dn i uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady v obchodním rejstříku (dále jen "den účinnosti přechodu akcií"). Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu akcií přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, je jichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od hlavního akcionáře. 3) Hlavní akcionář poskytne za vykupované akcie Společnosti peněžité protiplnění ve výši 1.598.100,- Kč ( slovy: jedenmilionpětsetdevadesátosmtisícjednosto korun českých) za jednu kmenovou akcii na majitele ve jmenovité hodnotě 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) v listinné podobě. Navržená výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 37/2008 ze dne 2. listopadu 2008, vyhotovený znaleckým ústavem Kvita, Pawlita & Partneři, s.r.o., se sídlem Ostrava, Slezská Ostrava, Olbrachtova 1334/27, identifikační číslo: 607 74 665 (dále též jen "Znalecký posudek" ). Z výrokové části znaleckého posudku vyplývá, že hodnota protiplnění za jednu akcii o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč je přiměřená hodnotě zjištěné tímto Znaleckým posudkem ve výši 1.598.100 ,- Kč. Jak vyplývá ze Znaleckého posudku, při posouzení přiměřenosti navrženého protiplnění byla hodnota jedné akcie emitované Společností stanovena metodou výnosovou. Znalecký posudek tvoří přílohu číslo 2 notářského zápisu. 4) Hlavní akcionář poskytne protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce ode dne předání vykoupených akcií společnosti podle § 183l odst. 5 a 6 obchodního zákoníku. Osobou oprávněnou k poskytnutí protiplnění bude vždy vlastník vykoupených akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií, pak hlavní akcionář poskytne příslušnou částku zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mez i ním a zástavním věřitelem určuje jinak). K provedení protiplnění podle § 183m odst. 3 a 4 obchodního zákoníku je pověřena banka Raiffeisenbank a.s. se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, identifikační číslo: 492 40 901 (dále jen "banka"). Hlavní ak cionář přede dnem konání této valné hromady předal v souladu s § 183i odst. 5 obchodního zákoníku bance peněžní prostředky ve výši 6.398.100,- Kč, slovy: šestmilionůtřistadevadesátosmtisícjednosto korun českých potřebné k výplatě protiplnění. 5) Dosavadní vlastníci akcií je předloží společnosti do 30 dnů po přechodu vlastnického práva v sídle společnosti. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcie do měsíce, bude společností stanovena dodatečná lhůta pro předložení akcií, která nesmí být kratší n ež 14 dnů. Pokud dosavadní vlastníci nepředloží akcie ani v dodatečné lhůtě budou prohlášeny za neplatné. Vrácené akcie předá společnost hlavnímu akcionáři bez zbytečného odkladu. Za akcie prohlášené za neplatné vydá představenstvo společnosti bez zbytečn ého odkladu hlavnímu akcionáři nové akcie stejné formy, podoby, druhu a jmenovité hodnoty.Předložení akcií společnosti ve stanovené lhůtě budou dosavadní vlastníci akcií uskutečňovat tak, že tyto akcie předloží v sídle společnosti HSF System a.s. na adres e Vratimov, Mourova 1131, PSČ 739 32, a to v pracovních dnech v době od 9.00 do 15.00 hod ve výše uvedené lhůtě. O předání akcií bude vyhotoven předávací protokol podepsaný Společností a předávajícím akcionářem, přičemž podpisy všech stran na tomto protok ole musí být úředně ověřeny. Předáním akcií vznikne dosavadním akcionářům právo na zaplacení protiplnění, které jim bude poskytnuto v pobočce banky na adrese Na Hradbách 8, 702 00 Ostrava do pěti pracovních dnů po předložení uvedeného protokolu o předání akcií s veškerými náležitostmi, a to bezhotovostním převodem na účet, který sdělí bance. Výplata peněžních prostředků v hotovosti není přípustná.
od 9. 6. 2004
- Společnost HSF System a.s. byla před změnou právní formy zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddíle C, vložce číslo 24893.
Kapitál
od 9. 6. 2004
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 23. 12. 2002 do 9. 6. 2004
Základní kapitál 2 000 000 Kč
od 27. 2. 2002 do 23. 12. 2002
Základní kapitál 200 000 Kč
od 16. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 40 v listinné podobě.
od 14. 8. 2007 do 16. 7. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 40.
od 14. 8. 2007 do 16. 7. 2014
v listinné podobě
od 9. 6. 2004 do 14. 8. 2007
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 40.
od 9. 6. 2004 do 14. 8. 2007
v listinné podobě
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 22. 2. 2017
Ing. JAN HASÍK - člen představenstva
Ostrava - Slezská Ostrava, Zámostní, PSČ 710 00
den vzniku členství: 8. 1. 2017
od 16. 7. 2014 do 22. 2. 2017
Ing. JAN HASÍK - člen představenstva
Ostrava - Slezská Ostrava, Zámostní, PSČ 710 00
den vzniku členství: 10. 10. 2011 - 8. 1. 2017
od 14. 10. 2011 do 16. 7. 2014
Ing. Jan Hasík - člen představenstva
Ostrava - Muglinov, Pěší, PSČ 712 00
den vzniku členství: 10. 10. 2011
od 16. 7. 2009 do 14. 10. 2011
Ing. Radomír Jekielek - místopředseda představenstva
Český Těšín, Kpt. Jaroše 695/19, PSČ 737 01
den vzniku členství: 23. 6. 2009 - 10. 10. 2011
den vzniku funkce: 23. 6. 2009 - 10. 10. 2011
od 16. 7. 2009 do 14. 10. 2011
Ing. Roman Hlinšťák - člen představenstva
Český Těšín, Potoční 2028/2, PSČ 737 01
den vzniku členství: 23. 6. 2009 - 10. 10. 2011
od 14. 8. 2007 do 16. 7. 2009
Ing. Jan Malý - člen představenstva
Teplice, Josefa Hory 1877/3
den vzniku členství: 1. 6. 2007 - 23. 6. 2009
od 14. 8. 2007 do 14. 10. 2011
Ing. Jan Hasík - předseda představenstva
Ostrava - Muglinov, Pěší 8/11
den vzniku členství: 1. 6. 2007 - 10. 10. 2011
den vzniku funkce: 1. 6. 2007 - 10. 10. 2011
od 14. 8. 2007 do 14. 10. 2011
Tomáš Hess - člen představenstva
Frýdek-Místek - Místek, Na Vyhlídce 2843
den vzniku členství: 1. 6. 2007 - 10. 10. 2011
od 9. 6. 2004 do 14. 8. 2007
Ing. Jan Hasík - předseda
Ostrava - Muglinov, Pěší 8/11
den vzniku členství: 9. 6. 2004 - 1. 6. 2007
den vzniku funkce: 9. 6. 2004 - 1. 6. 2007
od 9. 6. 2004 do 14. 8. 2007
Vladimír Křístek - člen
Orlová - Poruba, K rybníku 173
den vzniku členství: 9. 6. 2004 - 1. 6. 2007
od 9. 6. 2004 do 14. 8. 2007
Tomáš Hess - člen
Frýdek-Místek - část Místek, ČSA 1936
den vzniku členství: 9. 6. 2004 - 1. 6. 2007
od 9. 6. 2004 do 14. 8. 2007
Mgr. Ctirad Hanzálek - člen
Brno-město, Běhounská 131/17
den vzniku členství: 9. 6. 2004 - 1. 6. 2007
od 27. 2. 2002 do 9. 6. 2004
Vladimír Křístek - jednatel
Orlová-Poruba, K Rybníku 173, PSČ 735 14
den vzniku funkce: 27. 2. 2002
od 27. 2. 2002 do 9. 6. 2004
Tomáš Hess - jednatel
Frýdek-Místek - část Místek, ČSA 1936, PSČ 738 01
den vzniku funkce: 27. 2. 2002
od 27. 2. 2002 do 9. 6. 2004
Ing. Jan Hasík - jednatel
Ostrava-Muglinov, Pěší 8/11, PSČ 712 00
den vzniku funkce: 27. 2. 2002
od 27. 2. 2002 do 9. 6. 2004
Mgr. Ctirad Hanzálek - jednatel
Brno-Město, Běhounská 131/17, PSČ 602 00
den vzniku funkce: 27. 2. 2002
od 16. 7. 2014
Za společnost jedná člen představenstva samostatně.
od 14. 10. 2011 do 16. 7. 2014
Způsob jednání: Za představenstvo jedná jménem společnosti člen představenstva samostatně.
od 16. 7. 2009 do 14. 10. 2011
Jednání: Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti a společnost zastupuje předseda představenstva samostatně nebo společně dva členové představenstva, z nichž jeden musí být místopředsedou představenstva.
od 14. 8. 2007 do 16. 7. 2009
Jednání: Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti a společnost zastupuje předseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva.
od 9. 6. 2004 do 14. 8. 2007
Jednání za společnost: Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti a společnost zastupuje kterýkoliv člen představenstva.
od 27. 2. 2002 do 9. 6. 2004
Jednání za společnost: Jménem společnosti jedná každý jednatel samostatně.
Dozorčí rada
od 25. 11. 2020
Ing. MIROSLAV KROP - člen dozorčí rady
Jablunkov, Bezručova, PSČ 739 91
den vzniku členství: 3. 11. 2020
od 29. 7. 2019
ZUZANA OGROCKÁ - předseda dozorčí rady
Ostrava - Zábřeh, Rezkova, PSČ 700 30
den vzniku členství: 11. 6. 2019
den vzniku funkce: 11. 6. 2019
od 29. 7. 2019
FRANTIŠEK FOREJT - člen dozorčí rady
Plzeň - Lhota, K Sinoru, PSČ 301 00
den vzniku členství: 11. 6. 2019
od 29. 7. 2019 do 9. 10. 2020
MIROSLAV MUSIALEK - člen dozorčí rady
Plzeň - Severní Předměstí, Vrbovecká, PSČ 323 00
den vzniku členství: 11. 6. 2019 - 23. 9. 2020
od 17. 7. 2016 do 29. 7. 2019
MIROSLAV MUSIALEK - člen dozorčí rady
Plzeň - Severní Předměstí, Vrbovecká, PSČ 323 00
den vzniku členství: 10. 6. 2014 - 10. 6. 2019
od 16. 7. 2014 do 17. 7. 2016
MIROSLAV MUSIALEK - člen dozorčí rady
Ostrava - Poruba, Hlavní třída, PSČ 708 00
den vzniku členství: 10. 6. 2014
od 16. 7. 2014 do 29. 7. 2019
ZUZANA OGROCKÁ - předseda dozorčí rady
Ostrava - Zábřeh, Rezkova, PSČ 700 30
den vzniku členství: 10. 6. 2014 - 10. 6. 2019
den vzniku funkce: 10. 6. 2014 - 10. 6. 2019
od 16. 7. 2014 do 29. 7. 2019
FRANTIŠEK FOREJT - člen dozorčí rady
Plzeň - Lhota, K Sinoru, PSČ 301 00
den vzniku členství: 10. 6. 2014 - 10. 6. 2019
od 19. 1. 2014 do 16. 7. 2014
FRANTIŠEK FOREJT - člen dozorčí rady
Plzeň - Lhota, K Sinoru, PSČ 301 00
den vzniku členství: 22. 6. 2007 - 22. 6. 2012
od 7. 7. 2008 do 16. 7. 2014
Miroslav Musialek - člen dozorčí rady
Ostrava - Poruba, Hlavní třída 562
den vzniku členství: 30. 6. 2008 - 30. 6. 2013
od 14. 8. 2007 do 7. 7. 2008
Mgr. Ctirad Hanzálek - člen dozorčí rady
Brno-Město, Běhounská 131/17
den vzniku členství: 1. 6. 2007 - 30. 6. 2008
od 14. 8. 2007 do 19. 1. 2014
František Forejt - člen dozorčí rady
Plzeň - Lhota, 40
den vzniku členství: 22. 6. 2007 - 22. 6. 2012
od 14. 8. 2007 do 16. 7. 2014
Zuzana Ogrocká - předseda dozorčí rady
Ostrava - Zábřeh, Rezkova 2, PSČ 700 30
den vzniku členství: 1. 6. 2007 - 1. 6. 2012
den vzniku funkce: 6. 8. 2007 - 1. 6. 2012
od 9. 6. 2004 do 14. 8. 2007
Zuzana Ogrocká - předseda
Ostrava - Zábřeh, Rezkova 2
den vzniku členství: 9. 6. 2004 - 1. 6. 2007
den vzniku funkce: 9. 6. 2004 - 1. 6. 2007
od 9. 6. 2004 do 14. 8. 2007
Ing. Eva Venhudová - člen
Ostrava - Poruba, B. Nikodéma 4483
den vzniku členství: 9. 6. 2004 - 1. 6. 2007
od 9. 6. 2004 do 14. 8. 2007
František Forejt - člen
Plzeň - Lhota, 40
den vzniku členství: 9. 6. 2004 - 1. 6. 2007
Společníci s vkladem
od 23. 12. 2002 do 9. 6. 2004
Vladimír Křístek
Orlová-Poruba, K Rybníku 173, PSČ 735 14
Vklad: 500 000 Kč, splaceno 500 000 Kč. Obchodní podíl 25%
od 23. 12. 2002 do 9. 6. 2004
Tomáš Hess
Frýdek-Místek - část Místek, ČSA 1936, PSČ 738 01
Vklad: 500 000 Kč, splaceno 500 000 Kč. Obchodní podíl 25%
od 23. 12. 2002 do 9. 6. 2004
Ing. Jan Hasík
Ostrava-Muglinov, Pěší 8/11, PSČ 712 00
Vklad: 500 000 Kč, splaceno 500 000 Kč. Obchodní podíl 25%
od 23. 12. 2002 do 9. 6. 2004
Mgr. Ctirad Hanzálek
Brno-Město, Běhounská 131/17, PSČ 602 00
Vklad: 500 000 Kč, splaceno 500 000 Kč. Obchodní podíl 25%
od 27. 2. 2002 do 23. 12. 2002
Vladimír Křístek
Orlová-Poruba, K Rybníku 173, PSČ 735 14
Vklad: 50 000 Kč, splaceno 50 000 Kč. Obchodní podíl 25%
od 27. 2. 2002 do 23. 12. 2002
Tomáš Hess
Frýdek-Místek - část Místek, ČSA 1936, PSČ 738 01
Vklad: 50 000 Kč, splaceno 50 000 Kč. Obchodní podíl 25%
od 27. 2. 2002 do 23. 12. 2002
Ing. Jan Hasík
Ostrava-Muglinov, Pěší 8/11, PSČ 712 00
Vklad: 50 000 Kč, splaceno 50 000 Kč. Obchodní podíl 25%
od 27. 2. 2002 do 23. 12. 2002
Mgr. Ctirad Hanzálek
Brno-Město, Běhounská 131/17, PSČ 602 00
Vklad: 50 000 Kč, splaceno 50 000 Kč. Obchodní podíl 25%
Akcionáři
od 16. 7. 2014
Ing. JAN HASÍK
Ostrava - Slezská Ostrava, Zámostní, PSČ 710 00
od 16. 7. 2009 do 16. 7. 2014
Ing. Jan Hasík
Ostrava - Muglinov, Pěší 8/11, PSČ 712 00
Hodnocení firmy
+9
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Skoro devět z deseti hospod otevře hned, jak to půjde

27. 11. 2020 | | Petr Kučera | 5 komentářů

Skoro devět z deseti hospod otevře hned, jak to půjde

Naprostá většina hospod a restaurací otevře okamžitě v den, kdy jim to vládní rozhodnutí umožní. Ukázal to průzkum Plzeňského Prazdroje na vzorku 8200 tuzemských podniků, kam dodává svá piva.

Odklad, nebo definitivní konec? EET očima expertů

27. 11. 2020 | | Jiří Hovorka, Ondřej Tůma | 20 komentářů

Odklad, nebo definitivní konec? EET očima expertů

Jak se za čtyři roky fungování osvědčila elektronická evidence tržeb? A má smysl ji za dva roky resuscitovat, nebo spíš zaslouží poslední ránu z milosti?

Progresivní daň se rozšíří na víc příjmů. Změny pohledem experta

25. 11. 2020 | | Renata Lichtenegerová | 14 komentářů

Progresivní daň se rozšíří na víc příjmů. Změny pohledem experta

Zahodit a napsat celý znovu. Tak by podle Michala Jelínka z poradenské skupiny V4 Group bylo nejlepší naložit se zákonem o daních z příjmů. „Podnikatelské prostředí potřebuje stabilní daňový systém. Jeho neustálé změny, v horším případě navíc pouze dočasné, firmy nesmyslně zatěžují,“ říká v rozhovoru, který se týká nejen čerstvě schváleného balíčku.

Čínu jde porazit jedině kvalitou

15. 11. 2020 | | Renata Lichtenegerová | 5 komentářů

Čínu jde porazit jedině kvalitou

Navzdory koronakrizi pokračujeme v expanzi na nové zahraniční trhy. Druhá vlna zatím odběratele zasáhla méně než ta jarní, říká v rozhovoru Jiří Fejt, manažer pro export ve společnosti Huddy Diamonds.

Nový kompenzační bonus: Začíná příjem žádostí

10. 11. 2020 | | Petr Kučera | 22 komentářů

Nový kompenzační bonus: Začíná příjem žádostí

Oproti jarnímu programu Pětadvacítka dosáhne na přímou podporu mnohem méně podnikatelů. A i ti, kteří mají nárok, musí počítat s omezeními.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 630,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 640,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 686,50 Kč
ČSOB 2 686,50 Kč
Expobank CZ 2 692,40 Kč
Czech Exchange 2 695,00 Kč
Komerční banka 2 696,44 Kč
Česká spořitelna 2 710,00 Kč
Raiffeisenbank 2 738,43 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 747,30 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  13 137 466 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Roman Vaněk

Roman Vaněk

- kuchař

+27
+
-
2.Lukáš Konečný

Lukáš Konečný

- boxer

0
+
-
3.Richard Krajčo

Richard Krajčo

- zpěvák

-5
+
-
4.Libor Bouček

Libor Bouček

- moderátor

-21
+
-
5.Tomáš Čupr

Tomáš Čupr

- podnikatel, Rohlik.cz, Slevomat

-133
+
-

Články na Heroine.cz

Co mě moje dvouletá dcera naučila o feminismu

Co mě moje dvouletá dcera naučila o feminismu

Po narození dcery jsem si feministickou otázku začal uvědomovat mnohem palčivěji než dřív....více

Může být věřící žena feministka? Jak to vidí mladé české křesťanky

Může být věřící žena feministka? Jak to vidí mladé české křesťanky

Jak se tisíce let stará pravidla slučují s postmoderní dobou a Instagramem? V čem moderním...více

Testujeme UFO 2 od Foreo. Efekt jako ze salonu za 90 vteřin

Testujeme UFO 2 od Foreo. Efekt jako ze salonu za 90 vteřin

Vyzkoušeli jsme účinky nové řady kosmetického přístroje UFO, které poskytuje hned tři...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Půjčka - Zákon o spotřebitelském úvěru
Poradna > Poradna při finanční tísni > Půjčka - Zákon o spotřebitelském úvěru

Otázka: Dobrý den, můj syn si vzal u jedný nebankovní společnosti půjčku celkově mu půjčili 30 073,00 Kč můžete mi říct jak mu muzou pujcit když měl do nedávna jen brigádu žádnou smlouvu nic.. Je to měsíc zpátky...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services