Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., IČO: 25916092 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s. Údaje byly staženy 27. 9. 2022 z datové služby justice.cz dle IČO 25916092. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 25916092 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu10. 2. 1999
Obchodní firma
od 4. 10. 2006

Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s.

od 1. 11. 1999 do 4. 10. 2006

Speciální škola SVÍTÁNÍ, o.p.s.

od 10. 2. 1999 do 1. 11. 1999

Speciální škola Svítání, o.p.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 1. 9. 2022
Kraj: Pardubický kraj
Okres: Pardubice
Obec: Pardubice
Část obce: Pardubice-Staré Město
Ulice: Klášterní
Adresní místo: Klášterní 52
PSČ: 53002
od 10. 11. 2015 do 1. 9. 2022
Pardubice, Komenského , PSČ 530 03
od 3. 4. 2008 do 10. 11. 2015
Pardubice, Komenského 432, PSČ 530 03
od 5. 11. 2003 do 3. 4. 2008
Pardubice, Komenského 432
od 10. 2. 1999 do 5. 11. 2003
Pardubice, Národních hrdinů 8
IČO
od 10. 2. 1999

25916092

Identifikátor datové schránky:ypbsq9b
Právní forma
od 10. 2. 1999
Obecně prospěšná společnost
Spisová značka53 O, Krajský soud v Hradci Králové
Předmět podnikání
od 7. 2. 2019
- 1. Hlavní činnost 1.1 Typy škol 1.1.1 Základní škola 1.1.2 Základní škola praktická 1.1.3 Základní škola speciální 1.1.4 Praktická škola dvouletá 1.1.5 Praktická škola jednoletá 1.2. Školská zařízení 1.2.1 Školní družina 1.2.2 Speciálně pedagogické centrum 1.2.3 Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 1.3 Nestátní zdravotnické zařízení 1.3.1 Fyzioterapie 1.3.2 Ergoterapie 1.4 Sociální služby 1.4.2 Sociálně terapeutické dílny 1.4.3 Denní stacionář 1.5 Aktivity na podporu činnosti školy 1.5.1 Vznik a realizace projektů 1.5.2 Sportovní, kulturní a společenské aktivity 1.5.3 Volnočasové a prázdninoové aktivity, pobyty 1.5.4 Zhotovování dekorativních předmětů 1.5.5 Školní doprava 1.6 Stravování 1.6.1 Školní výdejna Podmínky poskytování služeb 1. Služby společnosti jsou poskytovány v souladu s odpovídajícími předpisy - zákon č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zař ízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), v platném znění, vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výroční ch zpráv a vlastního hodnocení školy, v platném znění, vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích a školských účelových zařízeních, v platném znění, vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění, vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění, vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v platném znění, vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízení, v platném znění, vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, v platném znění, vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění, vyhláška č. 47/2005 Sb. , o ukončování vzdělávání na středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, v platném znění, vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, v platném znění, zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací so ukromým školám, předškolním školským zařízením, v platném znění, vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění, zákon č. 160/1992 Sb. O zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, v platném znění, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, z ákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informací, v platném znění, zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění, vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, v platném znění, vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech. 2. Služby společnosti jsou poskytovány za předem stanovených a pro všechny žáky a klienty stejných podmínek. 3. Poskytované služby budou zajišťovány - žákům Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o.p.s. na základě smlouvy o poskytování vzdělávání a školských služeb, - klientům sociálních služeb na základě smlouvy o poskytnutí sociální služby, - klientům Speciálně pedagogického centra SVÍTÁNÍ na základě žádosti o poskytnutí poradenských služeb, - klientům Nestátního zdravotnického zařízení 4. Žáci a klienti, případně jejich zákonní zástupci a opatrovníci, hradí část nákladů za poskytované služby, pokud zákon nestanoví jinak. Výši úhrady schvaluje správní rada na návrh ředitele. Pokud zákon nestanoví jinak, může být výše úhrady rozhodnutím ř editele snížena nebo prominuta. Podmínky snížení nebo prominutí musí být uvedeny ve smlouvě o poskytování služeb. 5. Hlavní činnost 5.1 Vzdělávání a výuka 5.1.1 Přijímají se děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami podle §16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb, školský zákon, v platném znění, na základě žádosti žáků nebo zákonných zástupců. 5.1.2 Žák je přijímán na základě - písemné žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce, - doporučení školského poradenského zařízení 5.1.3 Nelze přijmout zájemce - pokud je kapacita školy naplněna, - s převažujícím psychiatrickým onemocněním, - s agresí, která vede k napadání a ohrožování druhých osob, - s infekčním onemocněním v akutním stadiu. 5.1.4 O přijetí žáka do školy rozhoduje ředitelka školy. 5.2 Školská zařízení 5.2.1 Školní družina - zajišťuje volnočasové a prázdninové aktivity žáků školy, - provozuje svou činnost v budovách škol. 5.2.2 Speciálně pedagogické centrum - poskytuje speciálně pedagogické, sociální a psychologické poradenství a péči klientům s kombinovaným, mentálním a tělesným postižením, s autismem a vadami řeči - služby jsou poskytovány v terénu a ambulantně. 5.2.3 Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků - Studium pro asistenty pedagoga - kvalifikační studium realizované v rámci DVPP je v souladu s § 20 písm. e) zákona č. 563/2004 Sb. a § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb. a je akreditováno u MŠMT pod čj. 42790/2013-1-1041. - Studium je určeno pracovníků, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga a mají úspěšně ukončené základní vzdělání. - Studium je poskytováno do naplnění kapacity 20 účastníků. 5.2.4 Kurzy pro další vzdělávání zaměstnanců 5.3. Nestátní zdravotnické zařízení 5.3.1 Fyzioterapie - je poskytována pouze na základě lékařského doporučení odborného lékaře, - je poskytována do naplnění kapacity, - je poskytována žákům a klientům školy, absolventům školy a klientům SPC, kteří jsou klienty pojišťoven, se kterými má společnost uzavřenou smlouvu. 5.3.2 Ergoterapie - je poskytována pouze na základě lékařského doporučení odborného lékaře, - je poskytována do naplnění kapacity, - je poskytována žákům a klientům školy, absolventům školy a klientům SPC, kteří jsou klienty pojišťoven, se kterými má společnost uzavřenou smlouvu. 5.4. Sociální služby 5.4.1 Sociálně terapeutické dílny - Tranzitní program SVÍTÁNÍ je sociální služba - sociálně terapeutické dílny podle § 67 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. - posláním Tranzitního programu SVÍTÁNÍ je poskytování dlouhodobé a pravidelné podpory lidem s mentálním a kombinovaným postiženíim při osvojování sociálních a pracovních dovedností, tak aby měli tito lidé větší šanci při začleňování se do společnosti. Zv ýšit šanci nalézt práci na otevřeném trhu práce nebo chráněném pracovním místě. Osvojením sociálních a pracovních dovedností usnadnit přechod do chráněného bydlení. 5.4.2 Denní stacionář - Denní stacionář SVÍTÁNÍ je sociální služba podle § 46 zákona č. 18/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. Denní stacionář je ambulantní sociální službou a zahrnuje základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách. - posláním Denního stacionáře SVÍTÁNÍ je poskytnout lidem s těžkým kombinovaným postižením bezpečný prostor pro užívání důstojného života a rozvíjení nebo udržení jejich schopností a dovedností bez přerušení kontaktu s přirozeným sociálním prostředím. 5.5. Aktivity na podporu činnosti školy - aktivity na podporu činnosti školy jsou realizovány ve prospěch žáků a klientů školy 5.5.1 Doprava - je poskytována, pokud je bydliště žáků a klientů školy v oblasti dostupné svozovými trasami, které jsou stanoveny ve vnitřní dokumentaci, - zákonní zástupci zajistí dítěti vhodnou autosedačku, - doprava je poskytována do naplnění kapacity svozových vozidel. 5.6. Stravování Obědy jsou poskytovány na základě - přihlášení k odběru obědů, - zálohových úhrad provedených v řádném termínu. 6. Služby nebudou poskytovány - žákům a klientům, případně jejich zákonným zástupcům, kteří nedodržují smluvní podmínky (finanční krytí a další), - při naplnění kapacity.
od 2. 9. 2017 do 7. 2. 2019
- 1. Hlavní činnost 1.1 Typy škol 1.1.1 Základní škola 1.1.2 Základní škola praktická 1.1.3 Základní škola speciální 1.1.4 Praktická škola dvouletá 1.1.5 Praktická škola jednoletá 1.2. Školská zařízení 1.2.1 Školní družina 1.2.2 Speciálně pedagogické centrum 1.2.3 Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 1.3 Nestátní zdravotnické zařízení 1.3.1 Fyzioterapie 1.3.2 Ergoterapie 1.4 Sociální služby 1.4.1 Osobní asistence 1.4.2 Sociálně terapeutické dílny 1.5 Aktivity na podporu činnosti školy 1.5.1 Vznik a realizace projektů 1.5.2 Sportovní, kulturní a společenské aktivity 1.5.3 Volnočasové a prázdninoové aktivity, pobyty 1.5.4 Zhotovování dekorativních předmětů 1.5.5 Školní doprava 1.6 Stravování 1.6.1 Školní výdejna Podmínky poskytování služeb 1. Služby společnosti jsou poskytovány v souladu s odpovídajícími předpisy - zákon č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zař ízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), v platném znění, vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výroční ch zpráv a vlastního hodnocení školy, v platném znění, vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích a školských účelových zařízeních, v platném znění, vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění, vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění, vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v platném znění, vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízení, v platném znění, vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, v platném znění, vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění, vyhláška č. 47/2005 Sb. , o ukončování vzdělávání na středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, v platném znění, vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, v platném znění, zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací so ukromým školám, předškolním školským zařízením, v platném znění, vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění, zákon č. 160/1992 Sb. O zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, v platném znění, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, z ákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informací, v platném znění, zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění, vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, v platném znění, zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech. 2. Služby společnosti jsou poskytovány za předem stanovených a pro všechny žáky a klienty stejných podmínek. 3. Poskytované služby budou zajišťovány - žákům Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o.p.s. na základě smlouvy o poskytování vzdělávání a školských služeb, - klientům sociálních služeb na základě smlouvy o poskytnutí sociální služby, - klientům Speciálně pedagogického centra SVÍTÁNÍ na základě žádosti o poskytnutí poradenských služeb, - klientům Nestátního zdravotnického zařízení 4. Žáci a klienti, případně jejich zákonní zástupci a opatrovníci, hradí část nákladů za poskytované služby, pokud zákon nestanoví jinak. Výši úhrady schvaluje správní rada na návrh ředitele. Pokud zákon nestanoví jinak, může být výše úhrady rozhodnutím ř editele snížena nebo prominuta. Podmínky snížení nebo prominutí musí být uvedeny ve smlouvě o poskytování služeb. 5. Hlavní činnost 5.1 Vzdělávání a výuka 5.1.1 Přijímají se děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami podle §16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb, školský zákon, v platném znění, na základě žádosti žáků nebo zákonných zástupců. 5.1.2 Žák je přijímán na základě - písemné žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce, - doporučení školského poradenského zařízení 5.1.3 Nelze přijmout zájemce - pokud je kapacita školy naplněna, - s převažujícím psychiatrickým onemocněním, - s agresí, která vede k napadání a ohrožování druhých osob, - s infekčním onemocněním v akutním stadiu. 5.1.4 O přijetí žáka do školy rozhoduje ředitelka školy. 5.2 Školská zařízení 5.2.1 Školní družina - zajišťuje volnočasové a prázdninové aktivity žáků školy, - provozuje svou činnost v budovách škol. 5.2.2 Speciálně pedagogické centrum - poskytuje speciálně pedagogické, sociální a psychologické poradenství a péči klientům s kombinovaným, mentálním a tělesným postižením, s autismem a vadami řeči - služby jsou poskytovány v terénu a ambulantně. 5.2.3 Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků - Studium pro asistenty pedagoga - kvalifikační studium realizované v rámci DVPP je v souladu s § 20 písm. e) zákona č. 563/2004 Sb. a § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb. a je akreditováno u MŠMT pod čj. 42790/2013-1-1041. - Studium je určeno pracovníků, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga a mají úspěšně ukončené základní vzdělání. - Studium je poskytováno do naplnění kapacity 20 účastníků. 5.2.4 Kurzy pro další vzdělávání zaměstnanců 5.3. Nestátní zdravotnické zařízení 5.3.1 Fyzioterapie - je poskytována pouze na základě lékařského doporučení odborného lékaře, - je poskytována do naplnění kapacity, - je poskytována žákům a klientům školy, absolventům školy a klientům SPC, kteří jsou klienty pojišťoven, se kterými má společnost uzavřenou smlouvu. 5.3.2 Ergoterapie - je poskytována pouze na základě lékařského doporučení odborného lékaře, - je poskytována do naplnění kapacity, - je poskytována žákům a klientům školy, absolventům školy a klientům SPC, kteří jsou klienty pojišťoven, se kterými má společnost uzavřenou smlouvu. 5.4. Sociální služby 5.4.1 Osobní asistence - je sociální služba podle § 39 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, - je poskytována v přirozeném sociálním prostředí osob a zahrnuje základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách, - posláním osobní asistence je poskytovat žákům s kombinovaným postižením podporu a pomoc v činnostech, které nemohou vykonávat samostatně, při rozvoji osobnosti, vzdělávání a uspokojování sociálních potřeb. 5.4.2 Sociálně terapeutické dílny - Tranzitní program SVÍTÁNÍ je sociální služba - sociálně terapeutické dílny podle § 67 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. - posláním Tranzitního programu SVÍTÁNÍ je poskytování dlouhodobé a pravidelné podpory lidem s mentálním a kombinovaným postiženíim při osvojování sociálních a pracovních dovedností, tak aby měli tito lidé větší šanci při začleňování se do společnosti. Zv ýšit šanci nalézt práci na otevřeném trhu práce nebo chráněném pracovním místě. Osvojením sociálních a pracovních dovedností usnadnit přechod do chráněného bydlení. 5.5. Aktivity na podporu činnosti školy - aktivity na podporu činnosti školy jsou realizovány ve prospěch žáků a klientů školy 5.5.1 Doprava - je poskytována, pokud je bydliště žáků a klientů školy v oblasti dostupné svozovými trasami, které jsou stanoveny ve vnitřní dokumentaci, - zákonní zástupci zajistí dítěti vhodnou autosedačku, - doprava je poskytována do naplnění kapacity svozových vozidel. 5.6. Stravování Obědy jsou poskytovány na základě - přihlášení k odběru obědů, - zálohových úhrad provedených v řádném termínu. 6. Služby nebudou poskytovány - žákům a klientům, případně jejich zákonným zástupcům, kteří nedodržují smluvní podmínky (finanční krytí a další), - při naplnění kapacity.
od 16. 9. 2016 do 2. 9. 2017
- 1. Hlavní činnost 1.1 Typy škol 1.1.1 Základní škola 1.1.2 Základní škola praktická 1.1.3 Základní škola speciální 1.1.4 Praktická škola dvouletá 1.1.5 Praktická škola jednoletá 1.2. Školská zařízení 1.2.1 Školní družina 1.2.2 Speciálně pedagogické centrum 1.2.3 Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 1.3 Nestátní zdravotnické zařízení 1.3.1 Fyzioterapie 1.3.2 Ergoterapie 1.4 Sociální služby 1.4.1 Osobní asistence 1.4.2 Sociálně terapeutické dílny 1.5 Aktivity na podporu činnosti školy 1.5.1 Vznik a realizace projektů 1.5.2 Sportovní, kulturní a společenské aktivity 1.5.3 Volnočasové a prázdninoové aktivity, pobyty 1.5.4 Zhotovování dekorativních předmětů 1.5.5 Školní doprava 1.6 Vzdělávání dospělých 1.6.1 Kurz pro získání základního vzdělání a základů vzdělání 1.7 Stravování 1.7.1 Školní výdejna Podmínky poskytování služeb 1. Služby společnosti jsou poskytovány v souladu s odpovídajícími předpisy - zákon č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zař ízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), v platném znění, vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výroční ch zpráv a vlastního hodnocení školy, v platném znění, vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích a školských účelových zařízeních, v platném znění, vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění, vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění, vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v platném znění, vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízení, v platném znění, vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, v platném znění, vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění, vyhláška č. 47/2005 Sb. , o ukončování vzdělávání na středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, v platném znění, vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, v platném znění, zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací so ukromým školám, předškolním školským zařízením, v platném znění, vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění, zákon č. 160/1992 Sb. O zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, v platném znění, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, z ákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informací, v platném znění, zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění, vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, v platném znění, zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech. 2. Služby společnosti jsou poskytovány za předem stanovených a pro všechny žáky a klienty stejných podmínek. 3. Poskytované služby budou zajišťovány - žákům Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o.p.s. na základě smlouvy o poskytování vzdělávání a školských služeb, - klientům sociálních služeb na základě smlouvy o poskytnutí sociální služby, - klientům Speciálně pedagogického centra SVÍTÁNÍ na základě žádosti o poskytnutí poradenských služeb, - klientům Nestátního zdravotnického zařízení 4. Žáci a klienti, případně jejich zákonní zástupci a opatrovníci, hradí část nákladů za poskytované služby, pokud zákon nestanoví jinak. Výši úhrady schvaluje správní rada na návrh ředitele. Pokud zákon nestanoví jinak, může být výše úhrady rozhodnutím ř editele snížena nebo prominuta. Podmínky snížení nebo prominutí musí být uvedeny ve smlouvě o poskytování služeb. 5. Hlavní činnost 5.1 Vzdělávání a výuka 5.1.1 Přijímají se děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami podle §16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb, školský zákon, v platném znění, na základě žádosti žáků nebo zákonných zástupců. 5.1.2 Žák je přijímán na základě - písemné žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce, - doporučení školského poradenského zařízení 5.1.3 Nelze přijmout zájemce - pokud je kapacita školy naplněna, - s převažujícím psychiatrickým onemocněním, - s agresí, která vede k napadání a ohrožování druhých osob, - s infekčním onemocněním v akutním stadiu. 5.1.4 O přijetí žáka do školy rozhoduje ředitelka školy. 5.2 Školská zařízení 5.2.1 Školní družina - zajišťuje volnočasové a prázdninové aktivity žáků školy, - provozuje svou činnost v budovách škol. 5.2.2 Speciálně pedagogické centrum - poskytuje speciálně pedagogické, sociální a psychologické poradenství a péči klientům s kombinovaným, mentálním a tělesným postižením, s autismem a vadami řeči - služby jsou poskytovány v terénu a ambulantně. 5.2.3 Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků - Studium pro asistenty pedagoga - kvalifikační studium realizované v rámci DVPP je v souladu s § 20 písm. e) zákona č. 563/2004 Sb. a § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb. a je akreditováno u MŠMT pod čj. 42790/2013-1-1041. - Studium je určeno pracovníků, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga a mají úspěšně ukončené základní vzdělání. - Studium je poskytováno do naplnění kapacity 20 účastníků. 5.2.4 Kurzy pro další vzdělávání zaměstnanců 5.3. Nestátní zdravotnické zařízení 5.3.1 Fyzioterapie - je poskytována pouze na základě lékařského doporučení odborného lékaře, - je poskytována do naplnění kapacity, - je poskytována žákům a klientům školy, absolventům školy a klientům SPC, kteří jsou klienty pojišťoven, se kterými má společnost uzavřenou smlouvu. 5.3.2 Ergoterapie - je poskytována pouze na základě lékařského doporučení odborného lékaře, - je poskytována do naplnění kapacity, - je poskytována žákům a klientům školy, absolventům školy a klientům SPC, kteří jsou klienty pojišťoven, se kterými má společnost uzavřenou smlouvu. 5.4. Sociální služby 5.4.1 Osobní asistence - je sociální služba podle § 39 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, - je poskytována v přirozeném sociálním prostředí osob a zahrnuje základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách, - posláním osobní asistence je poskytovat žákům s kombinovaným postižením podporu a pomoc v činnostech, které nemohou vykonávat samostatně, při rozvoji osobnosti, vzdělávání a uspokojování sociálních potřeb. 5.4.2 Sociálně terapeutické dílny - Tranzitní program SVÍTÁNÍ je sociální služba - sociálně terapeutické dílny podle § 67 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. - posláním Tranzitního programu SVÍTÁNÍ je poskytování dlouhodobé a pravidelné podpory lidem s mentálním a kombinovaným postiženíim při osvojování sociálních a pracovních dovedností, tak aby měli tito lidé větší šanci při začleňování se do společnosti. Zv ýšit šanci nalézt práci na otevřeném trhu práce nebo chráněném pracovním místě. Osvojením sociálních a pracovních dovedností usnadnit přechod do chráněného bydlení. 5.5. Aktivity na podporu činnosti školy - aktivity na podporu činnosti školy jsou realizovány ve prospěch žáků a klientů školy 5.5.1 Doprava - je poskytována, pokud je bydliště žáků a klientů školy v oblasti dostupné svozovými trasami, které jsou stanoveny ve vnitřní dokumentaci, - zákonní zástupci zajistí dítěti vhodnou autosedačku, - doprava je poskytována do naplnění kapacity svozových vozidel. 5.6 Vzdělávání dospělých Kurz pro získání základního vzdělání a základů vzdělání - do kurzu může být zařazen klient s nedokončeným základním vzděláním nebo s nedokončenými základy vzdělání. 5.7. Stravování Obědy jsou poskytovány na základě - přihlášení k odběru obědů, - zálohových úhrad provedených v řádném termínu. 6. Služby nebudou poskytovány - žákům a klientům, případně jejich zákonným zástupcům, kteří nedodržují smluvní podmínky (finanční krytí a další), - při naplnění kapacity.
od 24. 5. 2016 do 16. 9. 2016
- 1. Hlavní činnost 1.1 Typy škol 1.1.1 Základní škola 1.1.2 Základní škola praktická 1.1.3 Základní škola speciální 1.1.4 Praktická škola dvouletá 1.2. Školská zařízení 1.2.1 Školní družina 1.2.2 Speciálně pedagogické centrum 1.2.3 Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 1.3 Nestátní zdravotnické zařízení 1.3.1 Fyzioterapie 1.3.2 Ergoterapie 1.4 Sociální služby 1.4.1 Osobní asistence 1.4.2 Sociálně terapeutické dílny 1.5 Aktivity na podporu činnosti školy 1.5.1 Vznik a realizace projektů 1.5.2 Sportovní, kulturní a společenské aktivity 1.5.3 Volnočasové aktivity, pobyty 1.5.4 Zhotovování dekorativních předmětů 1.5.5 Školní doprava 1.6 Vzdělávání dospělých 1.6.1 Kurz pro získání základního vzdělání a základů vzdělání 1.7 Stravování 1.7.1 Školní výdejna Podmínky poskytování služeb 1. Služby společnosti jsou poskytovány v souladu s odpovídajícími předpisy - zákon č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní ma triky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou nestanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení škol y, vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích a školských účelových zařízeních, vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízení, vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, vy hláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání na středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, vyhláš ka č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, zákon č. 306/1999 Sb., (255/2001 Sb.) o poskytování dotací soukromým školám, předškolním školským zařízením, vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, zákon č. 160/1992 Sb. O zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně údajů a o změ ně některých zákonů, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v souladu s podmínkami účelových dotací a nadačních příspěvků, podmínkami grantů poskytnutých z fondů EU, z rozpočtů ministerstev, rozpočtů krajů a obcí, dále v souladu s vnitř ními předpisy. 2. Služby společnosti jsou poskytovány za předem stanovených a pro všechny žáky a klienty stejných podmínek. 3. Poskytované služby budou zajišťovány - žákům Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o.p.s. na základě smlouvy o poskytování vzdělávání a školských služeb, - klientům sociálních služeb na základě smlouvy o poskytnutí sociální služby, - klientům Speciálně pedagogického centra, - klientům Nestátního zdravotnického zařízení 4. Žáci a klienti, případně jejich zákonní zástupci a opatrovníci, hradí část nákladů za poskytované služby, pokud zákon nestanoví jinak. Výši úhrady schvaluje správní rada na návrh ředitele. Pokud zákon nestanoví jinak, může být výše úhrady rozhodnutím ř editele snížena nebo prominuta. Podmínky snížení nebo prominutí musí být uvedeny ve smlouvě o poskytování služeb. 5. Hlavní činnost 5.1 Vzdělávání a výuka 5.1.1 Přijímají se děti zdravotně postižené s více vadami na základě žádosti rodičů nebo zákonných zástupců, případně organizací. 5.1.2 Žák je přijímán na základě - žádost rodičů nebo zákonných zástupců, - psychologického vyšetření v SPC nebo PPP, - lékařských zpráv. 5.1.3 Nelze přijmout zájemce - pokud je kapacita školy naplněna, - s převažujícím psychiatrickým onemocněním, - s agresí, která vede k napadání a ohrožování druhých osob, - s infekčním onemocněním v akutním stadiu. 5.1.4 O přijetí žáka do školy rozhoduje ředitelka školy. 5.2 Školská zařízení 5.2.1 Školní družina - zajišťuje volnočasové aktivity žáků školy, - provozuje svou činnost v budovách škol. 5.2.2 Speciálně pedagogické centrum - poskytuje speciálně pedagogické, sociální a psychologické poradenství a péči klientům s kombinovaným, mentálním a tělesným postižením, s autismem a vadami řeči - služby jsou poskytovány v terénu a ambulantně. 5.3. Nestátní zdravotnické zařízení 5.3.1 Fyzioterapie - je poskytována pouze na základě lékařského doporučení odborného lékaře, - je poskytována do naplnění kapacity, - je poskytována žákům a klientům školy, kteří jsou klienty pojišťoven, se kterými má společnost uzavřenou smlouvu. 5.3.2 Ergoterapie - je poskytována pouze na základě lékařského doporučení odborného lékaře, - je poskytována do naplnění kapacity, - je poskytována žákům a klientům školy, kteří jsou klienty pojišťoven, se kterými má společnost uzavřenou smlouvu. 5.4. Sociální služby 5.4.1 Osobní asistence - je poskytována na základě zdravotní dokumentace, aktuálního počtu žáků a jejich stupně a typu zdravotního postižení a počtu dospělých osob ve třídě, - je poskytována dle výše finanční dotace na zajištění asistence. 5.4.2 Sociálně terapeutické dílny - navazuje na systém vzdělávání a výchovy žáků s mentálním postižením, - je určen lidem s mentálním a s více vadami s mentálním postižením ve věku od 16 do 40 let, kteří dosud nenašli uplatnění na trhu práce či chráněném pracovišti nebo tuto možnost z různých důvodů ztratili, - poskytuje služby zaměřené na podporu zaměstnavateli a zapojení lidí s mentálním postižením do běžného života. 5.5. Aktivity na podporu činnosti školy 5.5.1 Doprava - je poskytována, pokud je bydliště žáků a klientů školy v oblasti dostupné svozovými trasami, které jsou stanoveny ve vnitřním pokynu, - rodiče nebo zákonní zástupci zajistí dítěti vhodnou autosedačku, - doprava je poskytována do naplnění kapacity svozových vozidel. Aktivity na podporu činnosti školy jsou realizovány ve prospěch žáků a klientů školy. 5.6 Vzdělávání dospělých Kurz pro získání základního vzdělání a základů vzdělání - do kurzu může být zařazen klient s nedokončeným základním vzděláním nebo s nedokončenými základy vzdělání. 5.7. Stravování Obědy jsou poskytovány na základě - přihlášení k odběru obědů, - zálohových úhrad provedených v řádném termínu. 6. Služby nebudou poskytovány 6.1. Žáci a klienti, případně jejich zákonní zástupci a opatrovníci, nedodržují smluvní podmínky. 6.2 Při nedostatečném finančním krytí poskytované služby. 6.3 Při naplnění kapacity.
od 24. 10. 2013 do 24. 5. 2016
- 1. Hlavní činnost 1.1 Typy škol 1.1.1 Základní škola I. stupeň 1.1.2 Základní škola praktická 1.1.3 Základní škola speciální 1.1.4 Praktická škola dvouletá 1.2. Školská zařízení 1.2.1 Školní družina 1.2.2 Speciálně pedagogické centrum 1.2.3 Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 1.3 Nestátní zdravotnické zařízení 1.3.1 Fyzioterapie 1.3.2 Ergoterapie 1.4 Sociální služby 1.4.1 Osobní asistence 1.4.2 Sociálně terapeutické dílny 1.5 Aktivity na podporu činnosti školy 1.5.1 Vznik a realizace projektů 1.5.2 Sportovní, kulturní a společenské aktivity 1.5.3 Volnočasové aktivity, pobyty 1.5.4 Zhotovování dekorativních předmětů 1.5.5 Školní doprava 1.6 Vzdělávání dospělých 1.6.1 Kurz pro získání základního vzdělání a základů vzdělání 1.7 Stravování 1.7.1 Školní výdejna Podmínky poskytování služeb 1. Služby společnosti jsou poskytovány v souladu s odpovídajícími předpisy - zákon č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní ma triky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou nestanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení škol y, vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích a školských účelových zařízeních, vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízení, vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, vy hláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání na středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, vyhláš ka č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, zákon č. 306/1999 Sb., (255/2001 Sb.) o poskytování dotací soukromým školám, předškolním školským zařízením, vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, zákon č. 160/1992 Sb. O zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně údajů a o změ ně některých zákonů, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v souladu s podmínkami účelových dotací a nadačních příspěvků, podmínkami grantů poskytnutých z fondů EU, z rozpočtů ministerstev, rozpočtů krajů a obcí, dále v souladu s vnitř ními předpisy. 2. Služby společnosti jsou poskytovány za předem stanovených a pro všechny žáky a klienty stejných podmínek. 3. Poskytované služby budou zajišťovány - žákům Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o.p.s. na základě smlouvy o poskytování vzdělávání a školských služeb, - klientům sociálních služeb na základě smlouvy o poskytnutí sociální služby, - klientům Speciálně pedagogického centra, - klientům Nestátního zdravotnického zařízení 4. Žáci a klienti, případně jejich zákonní zástupci a opatrovníci, hradí část nákladů za poskytované služby, pokud zákon nestanoví jinak. Výši úhrady schvaluje správní rada na návrh ředitele. Pokud zákon nestanoví jinak, může být výše úhrady rozhodnutím ř editele snížena nebo prominuta. Podmínky snížení nebo prominutí musí být uvedeny ve smlouvě o poskytování služeb. 5. Hlavní činnost 5.1 Vzdělávání a výuka 5.1.1 Přijímají se děti zdravotně postižené s více vadami na základě žádosti rodičů nebo zákonných zástupců, případně organizací. 5.1.2 Žák je přijímán na základě - žádost rodičů nebo zákonných zástupců, - psychologického vyšetření v SPC nebo PPP, - lékařských zpráv. 5.1.3 Nelze přijmout zájemce - pokud je kapacita školy naplněna, - s převažujícím psychiatrickým onemocněním, - s agresí, která vede k napadání a ohrožování druhých osob, - s infekčním onemocněním v akutním stadiu. 5.1.4 O přijetí žáka do školy rozhoduje ředitelka školy. 5.2 Školská zařízení 5.2.1 Školní družina - zajišťuje volnočasové aktivity žáků školy, - provozuje svou činnost v budovách škol. 5.2.2 Speciálně pedagogické centrum - poskytuje speciálně pedagogické, sociální a psychologické poradenství a péči klientům s kombinovaným, mentálním a tělesným postižením, s autismem a vadami řeči - služby jsou poskytovány v terénu a ambulantně. 5.3. Nestátní zdravotnické zařízení 5.3.1 Fyzioterapie - je poskytována pouze na základě lékařského doporučení odborného lékaře, - je poskytována do naplnění kapacity, - je poskytována žákům a klientům školy, kteří jsou klienty pojišťoven, se kterými má společnost uzavřenou smlouvu. 5.3.2 Ergoterapie - je poskytována pouze na základě lékařského doporučení odborného lékaře, - je poskytována do naplnění kapacity, - je poskytována žákům a klientům školy, kteří jsou klienty pojišťoven, se kterými má společnost uzavřenou smlouvu. 5.4. Sociální služby 5.4.1 Osobní asistence - je poskytována na základě zdravotní dokumentace, aktuálního počtu žáků a jejich stupně a typu zdravotního postižení a počtu dospělých osob ve třídě, - je poskytována dle výše finanční dotace na zajištění asistence. 5.4.2 Sociálně terapeutické dílny - navazuje na systém vzdělávání a výchovy žáků s mentálním postižením, - je určen lidem s mentálním a s více vadami s mentálním postižením ve věku od 16 do 40 let, kteří dosud nenašli uplatnění na trhu práce či chráněném pracovišti nebo tuto možnost z různých důvodů ztratili, - poskytuje služby zaměřené na podporu zaměstnavateli a zapojení lidí s mentálním postižením do běžného života. 5.5. Aktivity na podporu činnosti školy 5.5.1 Doprava - je poskytována, pokud je bydliště žáků a klientů školy v oblasti dostupné svozovými trasami, které jsou stanoveny ve vnitřním pokynu, - rodiče nebo zákonní zástupci zajistí dítěti vhodnou autosedačku, - doprava je poskytována do naplnění kapacity svozových vozidel. Aktivity na podporu činnosti školy jsou realizovány ve prospěch žáků a klientů školy. 5.6 Vzdělávání dospělých Kurz pro získání základního vzdělání a základů vzdělání - do kurzu může být zařazen klient s nedokončeným základním vzděláním nebo s nedokončenými základy vzdělání. 5.7. Stravování Obědy jsou poskytovány na základě - přihlášení k odběru obědů, - zálohových úhrad provedených v řádném termínu. 6. Služby nebudou poskytovány 6.1. Žáci a klienti, případně jejich zákonní zástupci a opatrovníci, nedodržují smluvní podmínky. 6.2 Při nedostatečném finančním krytí poskytované služby. 6.3 Při naplnění kapacity.
od 2. 6. 2011 do 24. 10. 2013
- 1. Hlavní činnost 1.1 Typy škol 1.1.1 Základní škola I. stupeň 1.1.2 Základní škola praktická 1.1.3 Základní škola speciální 1.1.4 Praktická škola dvouletá 1.2. Školská zařízení 1.2.1 Školní družina 1.2.2 Speciálně pedagogické centrum 1.3 Nestátní zdravotnické zařízení 1.3.1 Fyzioterapie 1.3.2 Ergoterapie 1.4 Sociální služby 1.4.1 Osobní asistence 1.4.2 Sociálně terapeutické dílny 1.5 Aktivity na podporu činnosti školy 1.5.1 Vznik a realizace projektů 1.5.2 Sportovní, kulturní a společenské aktivity 1.5.3 Volnočasové aktivity, pobyty 1.5.4 Zhotovování dekorativních předmětů 1.5.5 Školní doprava 1.6 Vzdělávání dospělých 1.6.1 Kurz pro získání základního vzdělání a základů vzdělání 1.7 Stravování 1.7.1 Školní výdejna Podmínky poskytování služeb 1. Služby společnosti jsou poskytovány v souladu s odpovídajícími předpisy - zákon č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní ma triky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou nestanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení škol y, vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích a školských účelových zařízeních, vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízení, vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, vy hláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání na středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, vyhláš ka č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, zákon č. 306/1999 Sb., (255/2001 Sb.) o poskytování dotací soukromým školám, předškolním školským zařízením, vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, zákon č. 160/1992 Sb. O zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně údajů a o změ ně některých zákonů, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v souladu s podmínkami účelových dotací a nadačních příspěvků, podmínkami grantů poskytnutých z fondů EU, z rozpočtů ministerstev, rozpočtů krajů a obcí, dále v souladu s vnitř ními předpisy. 2. Služby společnosti jsou poskytovány za předem stanovených a pro všechny žáky a klienty stejných podmínek. 3. Poskytované služby budou zajišťovány - žákům Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o.p.s. na základě smlouvy o poskytování vzdělávání a školských služeb, - klientům sociálních služeb na základě smlouvy o poskytnutí sociální služby, - klientům Speciálně pedagogického centra, - klientům Nestátního zdravotnického zařízení 4. Žáci a klienti, případně jejich zákonní zástupci a opatrovníci, hradí část nákladů za poskytované služby, pokud zákon nestanoví jinak. Výši úhrady schvaluje správní rada na návrh ředitele. Pokud zákon nestanoví jinak, může být výše úhrady rozhodnutím ř editele snížena nebo prominuta. Podmínky snížení nebo prominutí musí být uvedeny ve smlouvě o poskytování služeb. 5. Hlavní činnost 5.1 Vzdělávání a výuka 5.1.1 Přijímají se děti zdravotně postižené s více vadami na základě žádosti rodičů nebo zákonných zástupců, případně organizací. 5.1.2 Žák je přijímán na základě - žádost rodičů nebo zákonných zástupců, - psychologického vyšetření v SPC nebo PPP, - lékařských zpráv. 5.1.3 Nelze přijmout zájemce - pokud je kapacita školy naplněna, - s převažujícím psychiatrickým onemocněním, - s agresí, která vede k napadání a ohrožování druhých osob, - s infekčním onemocněním v akutním stadiu. 5.1.4 O přijetí žáka do školy rozhoduje ředitelka školy. 5.2 Školská zařízení 5.2.1 Školní družina - zajišťuje volnočasové aktivity žáků školy, - provozuje svou činnost v budovách škol. 5.2.2 Speciálně pedagogické centrum - poskytuje speciálně pedagogické, sociální a psychologické poradenství a péči klientům s kombinovaným, mentálním a tělesným postižením, s autismem a vadami řeči - služby jsou poskytovány v terénu a ambulantně. 5.3. Nestátní zdravotnické zařízení 5.3.1 Fyzioterapie - je poskytována pouze na základě lékařského doporučení odborného lékaře, - je poskytována do naplnění kapacity, - je poskytována žákům a klientům školy, kteří jsou klienty pojišťoven, se kterými má společnost uzavřenou smlouvu. 5.3.2 Ergoterapie - je poskytována pouze na základě lékařského doporučení odborného lékaře, - je poskytována do naplnění kapacity, - je poskytována žákům a klientům školy, kteří jsou klienty pojišťoven, se kterými má společnost uzavřenou smlouvu. 5.4. Sociální služby 5.4.1 Osobní asistence - je poskytována na základě zdravotní dokumentace, aktuálního počtu žáků a jejich stupně a typu zdravotního postižení a počtu dospělých osob ve třídě, - je poskytována dle výše finanční dotace na zajištění asistence. 5.4.2 Sociálně terapeutické dílny - navazuje na systém vzdělávání a výchovy žáků s mentálním postižením, - je určen lidem s mentálním a s více vadami s mentálním postižením ve věku od 16 do 40 let, kteří dosud nenašli uplatnění na trhu práce či chráněném pracovišti nebo tuto možnost z různých důvodů ztratili, - poskytuje služby zaměřené na podporu zaměstnavateli a zapojení lidí s mentálním postižením do běžného života. 5.5. Aktivity na podporu činnosti školy 5.5.1 Doprava - je poskytována, pokud je bydliště žáků a klientů školy v oblasti dostupné svozovými trasami, které jsou stanoveny ve vnitřním pokynu, - rodiče nebo zákonní zástupci zajistí dítěti vhodnou autosedačku, - doprava je poskytována do naplnění kapacity svozových vozidel. Aktivity na podporu činnosti školy jsou realizovány ve prospěch žáků a klientů školy. 5.6 Vzdělávání dospělých Kurz pro získání základního vzdělání a základů vzdělání - do kurzu může být zařazen klient s nedokončeným základním vzděláním nebo s nedokončenými základy vzdělání. 5.7. Stravování Obědy jsou poskytovány na základě - přihlášení k odběru obědů, - zálohových úhrad provedených v řádném termínu. 6. Služby nebudou poskytovány 6.1. Žáci a klienti, případně jejich zákonní zástupci a opatrovníci, nedodržují smluvní podmínky. 6.2 Při nedostatečném finančním krytí poskytované služby. 6.3 Při naplnění kapacity.
od 29. 5. 2009 do 2. 6. 2011
- 1. Hlavní činnost 1.1 Typy škol 1.1.1 Základní škola I. stupeň 1.1.2 Základní škola praktická 1.1.3 Základní škola speciální 1.1.4 Praktická škola dvouletá 1.2. Školská zařízení 1.2.1 Školní družina 1.2.2 Speciálně pedagogické centrum 1.3 Nestátní zdravotnické zařízení 1.3.1 Fyzioterapie 1.3.2 Ergoterapie 1.4 Sociální služby 1.4.1 Osobní asistence 1.4.2 Sociálně terapeutické dílny 1.5 Aktivity na podporu činnosti školy 1.5.1 Vznik a realizace projektů 1.5.2 Sportovní, kulturní a společenské aktivity 1.5.3 Volnočasové aktivity, pobyty 1.5.4 Zhotovování dekorativních předmětů 1.5.5 Školní doprava 1.6 Vzdělávání dospělých 1.6.1 Kurz pro získání základního vzdělání a základů vzdělání 1.7 Stravování 1.7.1 Školní výdejna 2. Doplňková činnost nebude vykonávána. Podmínky poskytování služeb 1. Služby společnosti jsou poskytovány v souladu s odpovídajícími předpisy - zákon č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní ma triky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou nestanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení škol y, vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích a školských účelových zařízeních, vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízení, vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, vy hláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání na středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, vyhláš ka č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, zákon č. 306/1999 Sb., (255/2001 Sb.) o poskytování dotací soukromým školám, předškolním školským zařízením, vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, zákon č. 160/1992 Sb. O zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně údajů a o změ ně některých zákonů, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v souladu s podmínkami účelových dotací a nadačních příspěvků, podmínkami grantů poskytnutých z fondů EU, z rozpočtů ministerstev, rozpočtů krajů a obcí, dále v souladu s vnitř ními předpisy. 2. Služby společnosti jsou poskytovány za předem stanovených a pro všechny žáky a klienty stejných podmínek. 3. Poskytované služby budou zajišťovány - žákům Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o.p.s. na základě smlouvy o poskytování vzdělávání a školských služeb, - klientům sociálních služeb na základě smlouvy o poskytnutí sociální služby, - klientům Speciálně pedagogického centra, - klientům Nestátního zdravotnického zařízení 4. Žáci a klienti, případně jejich zákonní zástupci a opatrovníci, hradí část nákladů za poskytované služby, pokud zákon nestanoví jinak. Výši úhrady schvaluje správní rada na návrh ředitele. Pokud zákon nestanoví jinak, může být výše úhrady rozhodnutím ř editele snížena nebo prominuta. Podmínky snížení nebo prominutí musí být uvedeny ve smlouvě o poskytování služeb. 5. Hlavní činnost 5.1 Vzdělávání a výuka 5.1.1 Přijímají se děti zdravotně postižené s více vadami na základě žádosti rodičů nebo zákonných zástupců, případně organizací. 5.1.2 Žák je přijímán na základě - žádost rodičů nebo zákonných zástupců, - psychologického vyšetření v SPC nebo PPP, - lékařských zpráv. 5.1.3 Nelze přijmout zájemce - pokud je kapacita školy naplněna, - s převažujícím psychiatrickým onemocněním, - s agresí, která vede k napadání a ohrožování druhých osob, - s infekčním onemocněním v akutním stadiu. 5.1.4 O přijetí žáka do školy rozhoduje ředitelka školy. 5.2 Školská zařízení 5.2.1 Školní družina - zajišťuje volnočasové aktivity žáků školy, - provozuje svou činnost v budovách škol. 5.2.2 Speciálně pedagogické centrum - poskytuje speciálně pedagogické, sociální a psychologické poradenství a péči klientům s kombinovaným, mentálním a tělesným postižením, s autismem a vadami řeči - služby jsou poskytovány v terénu a ambulantně. 5.3. Nestátní zdravotnické zařízení 5.3.1 Fyzioterapie - je poskytována pouze na základě lékařského doporučení odborného lékaře, - je poskytována do naplnění kapacity, - je poskytována žákům a klientům školy, kteří jsou klienty pojišťoven, se kterými má společnost uzavřenou smlouvu. 5.3.2 Ergoterapie - je poskytována pouze na základě lékařského doporučení odborného lékaře, - je poskytována do naplnění kapacity, - je poskytována žákům a klientům školy, kteří jsou klienty pojišťoven, se kterými má společnost uzavřenou smlouvu. 5.4. Sociální služby 5.4.1 Osobní asistence - je poskytována na základě zdravotní dokumentace, aktuálního počtu žáků a jejich stupně a typu zdravotního postižení a počtu dospělých osob ve třídě, - je poskytována dle výše finanční dotace na zajištění asistence. 5.4.2 Sociálně terapeutické dílny - navazuje na systém vzdělávání a výchovy žáků s mentálním postižením, - je určen lidem s mentálním a s více vadami s mentálním postižením ve věku od 16 do 40 let, kteří dosud nenašli uplatnění na trhu práce či chráněném pracovišti nebo tuto možnost z různých důvodů ztratili, - poskytuje služby zaměřené na podporu zaměstnavateli a zapojení lidí s mentálním postižením do běžného života. 5.5. Aktivity na podporu činnosti školy 5.5.1 Doprava - je poskytována, pokud je bydliště žáků a klientů školy v oblasti dostupné svozovými trasami, které jsou stanoveny ve vnitřním pokynu, - rodiče nebo zákonní zástupci zajistí dítěti vhodnou autosedačku, - doprava je poskytována do naplnění kapacity svozových vozidel. Aktivity na podporu činnosti školy jsou realizovány ve prospěch žáků a klientů školy. 5.6 Vzdělávání dospělých Kurz pro získání základního vzdělání a základů vzdělání - do kurzu může být zařazen klient s nedokončeným základním vzděláním nebo s nedokončenými základy vzdělání. 5.7. Stravování Obědy jsou poskytovány na základě - přihlášení k odběru obědů, - zálohových úhrad provedených v řádném termínu. 6. Služby nebudou poskytovány 6.1. Žáci a klienti, případně jejich zákonní zástupci a opatrovníci, nedodržují smluvní podmínky. 6.2 Při nedostatečném finančním krytí poskytované služby. 6.3 Při naplnění kapacity.
od 4. 10. 2006 do 29. 5. 2009
- Společnost bude poskytovat tyto služby: 1. Hlavní činnost 1.1 Typy škol 1.1.1 Základní škola I. stupeň 1.1.2 Základní škola praktická 1.1.3 Základní škola speciální 1.1.4 Praktická škola dvouletá 1.2. Školská zařízení 1.2.1 Školní družina 1.2.2 Speciálně pedagogické centrum 1.3 Nestátní zdravotnické zařízení 1.3.1 Fyzioterapie 1.3.2 Ergoterapie 1.4 Sociální služby 1.4.1 Doprava 1.4.2 Asistence 1.4.3 Tranzitní program 1.5 Aktivity na podporu činnosti školy 1.5.1 Vznik a realizace projektů 1.5.2 Sportovní, kulturní a společenské aktivity 1.5.3 Volnočasové aktivity, pobyty 1.5.4 Zhotovování dekorativních předmětů 1.6 Vzdělávání dospělých 1.6.1 Kurz pro získání základního vzdělání a základů vzdělání 1.7 Stravování 1.7.1 Školní výdejna Podmínky poskytování služeb 1. Služby společnosti jsou poskytovány v souladu s odpovídajícimi předpisy - zákon 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matri ky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou nestanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích a školských účelových zařízeních, vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, vyhláška č. 73/2003 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádné nadaných, vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízení, vyhláška 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání na středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončnování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, zákon 306/1999 Sb., (255/2001 Sb.) o poskytování dotací soukromým školám předškolním školským zařízením, vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, 160/1992 Sb. o zdravotní péči v  nestátních zdravotnických zařízeních, zákon 161/1993 Sb. o změnách ve všeobecném zdravotním pojištění a o změnách a doplnění některých dalších zákonů, v souladu s účelovými dotacemi, nadačními příspěvky a granty poskytnutými z Evropské unie a z rozpočtů m inisterstev, krajů a obcí, dále v souladu s vnitřními předpisy pro jednotlivé poskytované služby. 2. Poskytované služby budou zajišťovány - žákům Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o.p.s. na základě uzavřené písemné Smlouvy o poskytovaných službách, - klientům Speciálně pedagogického centra, - klientům Tranzitního programu. 3. Od žáků a klientů je vybírán příspěvek na provoz školy a příspěvek na dopravu. Ceny se stanoví pro příjemce jednotlivých druhů služeb jednotně. Výše příspěvků pokrývá část nákladů spojených s poskytováním těchto služeb. 4. Hlavní činnost 4.1 Vzdělávání a výuka 4.1.1 Přijímají se děti zdravotně postižené s více vadami na základě žádosti rodičů nebo zákonných zástupců, případně organizací. 4.1.2 Žák je příjímán na základě - žádosti rodičů nebo zákonných zástupců, - vyšetření klinického psychologa, - lékařských zpráv. 4.1.3 Nelze přijmout zájemce - pokud je kapacita školy naplněna, - s převažujícím psychiatrickým onemocněním, - s agresí, která vede k napadání a ohrožování druhých osob, - s infekčním onemocněním v akutním stadiu. 4.1.4 O přijetí žáka do školy rozhoduje ředitelka školy. 4.2 Školská zařízení 4.2.1 Školní družina - zajišťuje volnočasové aktivity žáků školy, - provozuje svou činnost v budovách škol. 4.2.2 Speciálně pedagogické centrum - zajišťuje speciálně pedagogickou, sociální a psychologickou péči klientům s vícečetným postižením předškolního a školního věku, - služby jsou poskytovány v terénu a ambulantně. 4.3 Nestátní zdravotnické zařízení 4.3.1 Fyzioterapie - je poskytována pouze na základě lékařského doporučení odborného lékaře, - je poskytována do naplnění kapacity, - je poskytována žákům a klientům školy, kteří jsou klienty pojišťoven, se kterými má společnost uzavřenou smlouvu. 4.3.2 Ergoterapie - je poskytována pouze na základě lékařského doporučení odborného lékaře, - je poskytována do naplnění kapacity, - je poskytována žákům a klientům školy, kteří jsou klienty pojišťoven, se kterými má společnost uzavřenou smlouvu. 4.4 Sociálné služby 4.4.1 Doprava - je poskytována, pokud je bydliště žáků a klientů školy v oblasti dostupné svozovými trasami, které jsou stanoveny ve vnitřním pokynu, - rodiče nebo zákonní zástupci zajistí dítěti vhodnou autosedačku, - doprava je poskytována do naplnění kapacity svozových vozidel. 4.4.2 Asistence - je poskytována na základě zdravotní dokumentace, aktuálního počtu žáků a jejich stupně a typu zdravotního postižení a počtu dospělých osob ve třídě, - je poskytována dle výše finanční dotace na zajištění asistence. 4.4.3 Tranzitní program - navazuje na systém vzdělávání a výchovy žáků s mentálním postižením, - je určen lidem s mentálním a s více vadami s mentálním postižením ve věku od 16 do 40 let, kteří dosud nenašli uplatnění na trhu práce či chráněném pracovišti nebo tuto možnost z různých důvodů ztratili, - poskytuje služby zeměřené na podporu zaměstnavatelnosti a zapojení lidí s mentálním postižením do běžného života. 4.5 Aktivity na podporu činnosti školy Aktivity na podporu činnosti školy jsou realizovány ve prospěch žáků a klientů školy. 4.6 Vzdělávání dospělých Kurz pro získání základního vzdělání a základů vzdělání - do kurzu může být zařazen klient s nedokončeným základním vzděláním nebo s nedokončenými základy vzdělání. 4.7 Stravování Obědy jsou poskytovány na základě - přihlášení k odběru obědů, - zálohových úhrad provedených v řádném termínu. 5. Služby neboud poskytovány 5.1 Pokud zákonný zástupce neplní podmínky stanovené písemnou smlouvou o poskytovaných službách. 5.2 Při nedostatečném finančním krytí poskytované služby. 5.3 Při naplnění kapacity.
od 5. 11. 2003 do 4. 10. 2006
- 1. Hlavní činnost 1.1 Vzdělávání a výuka v těchto typech škol 1.1.1 Speciální základní škola pro žáky s více vadami - 1. stupeň 1.1.2 Zvláštní škola pro žáky s více vadami 1.1.3 Pomocná škola pro žáky s více vadami 1.1.4 Praktická škola 1.1.5 Speciální mateřská škola 1.1.6 Školní družina, školní klub 1.2 Speciální pedagogické centrum 1.3 Zdravotní péče rehabilitační 1.4 Sociální služby 1.4.1 Doprava dětí 1.4.2 Osobní asistence 1.5 Volnočasové aktivity 1.5.1 Sportovní, kulturní a společenstké aktivity rozvíjející duševní schopnosti žáků 1.5.2 Výroba drobných dekorativních předmětů z různých materiálů -2. Doplňová činnost nebude vykonávána.
od 18. 8. 2001 do 5. 11. 2003
- Výuka v těchto typech škol: - speciální základní škola pro žáky s více vadami - l.stupeň - zvláštní škola pro žáky s více vadami - pomocná škola pro žáky s více vadami - praktická škola - speciální mateřská škola - školní družina, školní klub - speciálně pedagogické centrum, doprava dětí
od 10. 2. 1999 do 18. 8. 2001
- Výuka v těchto typech škol: - speciální základní škola pro žáky s více vadami - l.stupeň - zvláštní škola pro žáky s více vadami - pomocná škola pro žáky s více vadami - praktická škola - speciální mateřská škola - školní družina, školní klub - speciálně pedagogické centrum
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 10. 11. 2015
Mgr. MILUŠE HORSKÁ
Pardubice - Černá za Bory, Na Rybníčkách, PSČ 533 01
od 10. 11. 2015
- den vzniku funkce: 7.2.2011
od 25. 12. 2013 do 10. 11. 2015
Mgr. MILUŠE HORSKÁ
Pardubice - Černá za Bory, Na Rybníčkách, PSČ 533 01
od 25. 12. 2013 do 10. 11. 2015
- den vzniku funkce: 7.2.2011
od 2. 6. 2011 do 25. 12. 2013
Mgr. Miluše Horská
Černá za Bory,
od 2. 6. 2011 do 25. 12. 2013
- den vzniku funkce: 7.2.2011
Správní rada
od 7. 2. 2019
RENATA CHYBOVÁ - Předseda správní rady
Třebosice, , PSČ 530 02
den vzniku členství: 13. 12. 2018
den vzniku funkce: 13. 12. 2018
od 7. 2. 2019
Mgr. RENATA JANECKÁ - člen správní rady
Pardubice - Studánka, Pod Zahradami, PSČ 530 03
den vzniku členství: 13. 12. 2018
od 7. 2. 2019
MUDr. VLADIMÍR NĚMEC - člen správní rady
Sezemice - Veská, , PSČ 533 04
den vzniku členství: 13. 12. 2018
od 7. 2. 2019
PhD.Prof.Ing. MIROSLAV LUDWIG, CsC. - člen správní rady
Pardubice - Staročernsko, Podhumenská, PSČ 530 02
den vzniku členství: 13. 12. 2018
od 7. 2. 2019
Ing. JANA KREJČÍŘOVÁ - člen správní rady
Pardubice - Zelené Předměstí, Sokolovská, PSČ 530 02
den vzniku členství: 13. 12. 2018
od 7. 2. 2019
ALENA TRNKOVÁ - člen správní rady
Pardubice - Studánka, Josefa Janáčka, PSČ 530 12
den vzniku členství: 13. 12. 2018
od 16. 9. 2016 do 7. 2. 2019
RENATA CHYBOVÁ - předseda správní rady
Třebosice, , PSČ 530 02
den vzniku členství: 18. 12. 2015 - 13. 12. 2018
den vzniku funkce: 18. 12. 2015 - 13. 12. 2018
od 16. 9. 2016 do 7. 2. 2019
RENATA JANECKÁ - člen správní rady
Pardubice - Studánka, Pod Zahradami, PSČ 530 03
den vzniku členství: 18. 12. 2015 - 13. 12. 2018
od 16. 9. 2016 do 7. 2. 2019
MUDr. VLADIMÍR NĚMEC - člen správní rady
Sezemice - Veská, , PSČ 533 04
den vzniku členství: 18. 12. 2015 - 13. 12. 2018
od 16. 9. 2016 do 7. 2. 2019
PhDr. Prof. Ing. MIROSLAV LUDWIG, CsC. - člen správní rady
Pardubice - Staročernsko, Podhumenská, PSČ 530 02
den vzniku členství: 18. 12. 2015 - 13. 12. 2018
od 16. 9. 2016 do 7. 2. 2019
Ing. JANA KREJČÍŘOVÁ - člen správní rady
Pardubice - Zelené Předměstí, Sokolovská, PSČ 530 02
den vzniku členství: 18. 12. 2015 - 13. 12. 2018
od 16. 9. 2016 do 7. 2. 2019
ALENA TRNKOVÁ - člen správní rady
Pardubice - Studánka, Josefa Janáčka, PSČ 530 12
den vzniku členství: 18. 12. 2015 - 13. 12. 2018
od 10. 11. 2015 do 16. 9. 2016
RENATA CHYBOVÁ - předseda správní rady
Třebosice, , PSČ 530 02
den vzniku členství: 14. 8. 2013 - 18. 12. 2015
den vzniku funkce: 19. 9. 2013 - 18. 12. 2015
od 10. 11. 2015 do 16. 9. 2016
RENATA JANECKÁ - člen správní rady
Pardubice - Studánka, Pod Zahradami, PSČ 530 03
den vzniku členství: 31. 8. 2013 - 18. 12. 2015
od 10. 11. 2015 do 16. 9. 2016
JANA KREJČÍŘOVÁ - člen správní rady
Pardubice - Zelené Předměstí, Sokolovská, PSČ 530 02
den vzniku členství: 14. 8. 2012 - 18. 12. 2015
od 10. 11. 2015 do 16. 9. 2016
ALENA TRNKOVÁ - člen správní rady
Pardubice - Studánka, Josefa Janáčka, PSČ 530 12
den vzniku členství: 14. 8. 2012 - 18. 12. 2015
od 10. 11. 2015 do 16. 9. 2016
VLADIMÍR NĚMEC - člen správní rady
Sezemice - Veská, , PSČ 533 04
den vzniku členství: 10. 12. 2012 - 18. 12. 2015
od 10. 11. 2015 do 16. 9. 2016
MIROSLAV LUDWIG - člen správní rady
Pardubice - Staročernsko, Podhumenská, PSČ 530 02
den vzniku členství: 10. 12. 2012 - 18. 12. 2015
od 24. 10. 2013 do 10. 11. 2015
RENATA CHYBOVÁ - předseda správní rady
Třebosice, , PSČ 530 02
den vzniku členství: 14. 8. 2013
den vzniku funkce: 19. 9. 2013
od 24. 10. 2013 do 10. 11. 2015
Renáta Janecká - člen správní rady
Pardubice - Studánka, Pod Zahradami, PSČ 530 03
den vzniku členství: 31. 8. 2013
od 1. 3. 2013 do 10. 11. 2015
JANA KREJČÍŘOVÁ - člen správní rady
Pardubice - Zelené Předměstí, Sokolovská, PSČ 530 02
den vzniku členství: 14. 8. 2012
od 1. 3. 2013 do 10. 11. 2015
ALENA TRNKOVÁ - člen správní rady
Pardubice - Studánka, Josefa Janáčka, PSČ 530 12
den vzniku členství: 14. 8. 2012
od 1. 3. 2013 do 10. 11. 2015
VLADIMÍR NĚMEC - člen správní rady
Sezemice - Veská, , PSČ 533 04
den vzniku členství: 10. 12. 2012
od 1. 3. 2013 do 10. 11. 2015
MIROSLAV LUDWIG - člen správní rady
Pardubice - Staročernsko, Podhumenská, PSČ 530 02
den vzniku členství: 10. 12. 2012
od 22. 1. 2011 do 24. 10. 2013
Renata Chybová - předseda správní rady
Pardubice, Třebosice 61, PSČ 530 02
den vzniku členství: 14. 8. 2010
den vzniku funkce: 30. 8. 2010
od 22. 1. 2011 do 24. 10. 2013
Mgr. Renáta Janecká
Pardubice - Studánka, Pod Zahradami 709, PSČ 530 03
den vzniku členství: 31. 8. 2010
od 5. 8. 2010 do 1. 3. 2013
Man Lin Maureen Chang - člen správní rady
8801 Fallbrook Dr., Houston, Texas 77064, Spojené státy americké
den vzniku členství: 14. 8. 2009 - 14. 8. 2012
od 5. 8. 2010 do 1. 3. 2013
Ing. Jana Krejčířová - člen správní rady
Pardubice, Sokolovská
den vzniku členství: 14. 8. 2009 - 14. 8. 2012
od 5. 8. 2010 do 1. 3. 2013
Alena Trnková - člen správní rady
Pardubice, J. Janáčka
den vzniku členství: 14. 8. 2009 - 14. 8. 2012
od 5. 8. 2010 do 1. 3. 2013
Dagmara Vtípilová - člen správní rady
Chrudim, Husova
den vzniku členství: 14. 8. 2009 - 14. 8. 2012
od 29. 5. 2009 do 22. 1. 2011
Renata Chybová - předseda správní rady
Pardubice, Třebosice 61, PSČ 530 02
den vzniku členství: 14. 8. 2007 - 14. 8. 2010
den vzniku funkce: 14. 8. 2007 - 14. 8. 2010
od 3. 4. 2008 do 29. 5. 2009
Renata Chybová - Předseda správní rady
Pardubice, Karla Šípka 282, PSČ 530 09
den vzniku členství: 14. 8. 2007
den vzniku funkce: 14. 8. 2007
od 3. 4. 2008 do 22. 1. 2011
Mgr. Renáta Janecká
Pardubice - Studánka, Pod Zahradami 709, PSČ 530 03
den vzniku členství: 31. 8. 2007 - 31. 8. 2010
od 4. 10. 2006 do 3. 4. 2008
Renata Chybová
Pardubice, Karla Šípka 282
den vzniku funkce: 14. 8. 2006
od 4. 10. 2006 do 3. 4. 2008
Ing. Filip Pecháček
Pardubice, Ohrazenická 172
den vzniku funkce: 14. 8. 2006 - 26. 7. 2007
od 4. 10. 2006 do 5. 8. 2010
Man Lin Maureen Chang
8801 Fallbrook Dr., Houston, Texas 77064, USA
den vzniku funkce: 14. 8. 2006 - 14. 8. 2009
od 4. 10. 2006 do 5. 8. 2010
Ing. Jana Krejčířová
Pardubice, Sokolovská 2353
den vzniku funkce: 14. 8. 2006 - 14. 8. 2009
od 4. 10. 2006 do 5. 8. 2010
Alena Trnková
Pardubice, J. Janáčka 951
den vzniku funkce: 14. 8. 2006 - 14. 8. 2009
od 4. 10. 2006 do 5. 8. 2010
Dagmara Vtípilová
Chrudim, Husova 1132
den vzniku funkce: 14. 8. 2006 - 14. 8. 2009
od 5. 11. 2003 do 4. 10. 2006
Jitka Šidáková - Předseda správní rady
Stavařov 87, Pardubice
den vzniku funkce: 15. 6. 2003 - 14. 8. 2006
od 5. 11. 2003 do 4. 10. 2006
Prof. Ing. Miroslav Trojan, DrSc. - Člen správní rady
Jiránkova 2274, Pardubice
den vzniku funkce: 15. 6. 2003 - 14. 8. 2006
od 5. 11. 2003 do 4. 10. 2006
Alena Hašková - Člen správní rady
Holubova 719, Pardubice
den vzniku funkce: 15. 6. 2003 - 14. 8. 2006
od 18. 8. 2001 do 5. 11. 2003
Jana Samková
Přelouč, Studentská 1358
od 18. 8. 2001 do 5. 11. 2003
- den vzniku funkce 21. 3. 2000
od 18. 8. 2001 do 5. 11. 2003
Iva Štreitová
Pardubice, E. Košťála 957
den vzniku funkce: 21. 3. 2000
od 18. 8. 2001 do 5. 11. 2003
Jana Šmahelová
Pardubice, U Borku 415
od 18. 8. 2001 do 5. 11. 2003
- den vzniku funkce 21. 3. 2000
od 18. 8. 2001 do 5. 11. 2003
Marcela Kolmanová
Rosice nad Labem, Dukelská 565
od 18. 8. 2001 do 5. 11. 2003
- den vzniku funkce 21. 3. 2000
od 10. 2. 1999 do 18. 8. 2001
Ing. Viliam Kozár
Pardubice, Palackého 1948
od 10. 2. 1999 do 18. 8. 2001
Jaromír Sedlák
Chrudim, V Tejnecku 1050
od 10. 2. 1999 do 5. 11. 2003
František Šidák
Pardubice, Stavařov 87
od 2. 6. 2011
Způsob jednání za společnost: Statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem, je ředitel, který společnost zastupuje a za společnost podepisuje ve všech věcech samostatně.
od 29. 5. 2009 do 2. 6. 2011
Způsob jednání za společnost: Společnost zastupuje a za společnost podepisuje ve všech věcech samostatně předseda správní rady. Společnost může zastupovat a za společnost může jednat také místopředseda správní rady, pokud ho k tomu předseda správní rady písemně pověří.
od 5. 11. 2003 do 29. 5. 2009
Zastupování a podepisování: Společnost zastupuje a za společnost podepisuje předseda správní rady, své pravomoci převede na základě plné moci na ředitele společnosti s výjimkou těch, které zákon svěřuje správní radě.
od 10. 2. 1999 do 5. 11. 2003
Zastupování a podepisování: Za obecně prospěšnou společnost jedná předseda správní rady nebo její člen pověřený správní radou.
Dozorčí rada
od 5. 9. 2020
LENKA VONDROUŠOVÁ - člen dozorčí rady
Pardubice - Polabiny, Ohrazenická, PSČ 530 09
den vzniku členství: 26. 6. 2020
od 19. 7. 2019
ZUZANA ČERMÁKOVÁ - předseda dozorčí rady
Břehy, Bahníkova, PSČ 535 01
den vzniku členství: 21. 6. 2019
den vzniku funkce: 21. 6. 2019
od 7. 2. 2019
VERONIKA ČEJKOVÁ - člen dozorní rady
Pardubice - Polabiny, Gagarinova, PSČ 530 09
den vzniku členství: 13. 12. 2018
od 7. 2. 2019 do 19. 7. 2019
PAVLÍNA ZOUBKOVÁ - předseda dozorčí rady
Pardubice - Polabiny, Brožíkova, PSČ 530 09
den vzniku členství: 13. 12. 2018 - 21. 6. 2019
den vzniku funkce: 13. 12. 2018 - 21. 6. 2019
od 7. 2. 2019 do 5. 9. 2020
HANA KRACÍKOVÁ - člen dozorčí rady
Ostřešany, , PSČ 530 02
den vzniku členství: 13. 12. 2018 - 26. 6. 2020
od 23. 5. 2018 do 7. 2. 2019
LENKA BUCHTELOVÁ - člen dozorčí rady
Svinčany, , PSČ 535 01
den vzniku členství: 18. 12. 2015 - 13. 12. 2018
od 16. 9. 2016 do 23. 5. 2018
LENKA BUCHTELOVÁ - člen dozorčí rady
Tuněchody, , PSČ 537 01
den vzniku členství: 18. 12. 2015
od 16. 9. 2016 do 7. 2. 2019
PAVLÍNA ZOUBKOVÁ - předseda dozorčí rady
Pardubice - Polabiny, Brožíkova, PSČ 530 09
den vzniku členství: 18. 12. 2015 - 13. 12. 2018
den vzniku funkce: 18. 12. 2015 - 13. 12. 2018
od 16. 9. 2016 do 7. 2. 2019
MARIE OVČAČÍKOVÁ - člen dozorčí rady
Ostřetín, , PSČ 534 01
den vzniku členství: 18. 12. 2015 - 13. 12. 2018
od 10. 11. 2015 do 16. 9. 2016
PAVLÍNA ZOUBKOVÁ - předseda dozorčí rady
Pardubice - Polabiny, Brožíkova, PSČ 530 09
den vzniku členství: 2. 2. 2011 - 18. 12. 2015
den vzniku funkce: 2. 2. 2011 - 18. 12. 2015
od 10. 11. 2015 do 16. 9. 2016
LENKA BUCHTELOVÁ - člen dozorčí rady
Tuněchody, , PSČ 537 01
den vzniku členství: 14. 8. 2012 - 18. 12. 2015
od 10. 11. 2015 do 16. 9. 2016
MARIE OVČAČÍKOVÁ - člen dozorčí rady
Ostřetín, , PSČ 534 01
den vzniku členství: 14. 8. 2012 - 18. 12. 2015
od 25. 2. 2015 do 10. 11. 2015
PAVLÍNA ZOUBKOVÁ - předseda dozorčí rady
Pardubice - Polabiny, Brožíkova, PSČ 530 09
den vzniku členství: 2. 2. 2011
den vzniku funkce: 2. 2. 2011
od 25. 12. 2013 do 25. 2. 2015
PAVLÍNA ZOUBKOVÁ - předseda dozorčí rady
Pardubice - Pardubičky, Kyjevská, PSČ 530 03
den vzniku členství: 2. 2. 2011
den vzniku funkce: 2. 2. 2011
od 1. 3. 2013 do 10. 11. 2015
LENKA BUCHTELOVÁ - člen dozorčí rady
Tuněchody, , PSČ 537 01
den vzniku členství: 14. 8. 2012
od 1. 3. 2013 do 10. 11. 2015
MARIE OVČAČÍKOVÁ - člen dozorčí rady
Ostřetín, , PSČ 534 01
den vzniku členství: 14. 8. 2012
od 2. 6. 2011 do 25. 12. 2013
Pavlína Zoubková - předseda dozorčí rady
Pardubice, Kyjevská, PSČ 530 03
den vzniku členství: 2. 2. 2011
den vzniku funkce: 2. 2. 2011
od 5. 8. 2010 do 2. 6. 2011
Jitka Šidáková - předseda dozorčí rady
Pardubice, Stavařov
den vzniku členství: 14. 8. 2009 - 21. 12. 2010
den vzniku funkce: 14. 8. 2009 - 21. 12. 2010
od 5. 8. 2010 do 1. 3. 2013
Lenka Buchtelová - člen dozorčí rady
Chrudim - Tuněchody,
den vzniku členství: 14. 8. 2009 - 14. 8. 2012
od 5. 8. 2010 do 1. 3. 2013
Marie Ovčačíková - člen dozorčí rady
Holice, Ostřetín
den vzniku členství: 14. 8. 2009 - 14. 8. 2012
od 4. 10. 2006 do 5. 8. 2010
Prof. Ing. Miroslav Trojan, DrSc.
Pardubice, Jiránkova 2274
den vzniku funkce: 14. 8. 2006 - 14. 8. 2009
od 4. 10. 2006 do 5. 8. 2010
Jitka Šidáková
Pardubice, Stavařov 87
den vzniku funkce: 14. 8. 2006 - 14. 8. 2009
od 4. 10. 2006 do 5. 8. 2010
Marie Ovčačíková
Holice, Ostřetín 249
den vzniku funkce: 14. 8. 2006 - 14. 8. 2009
od 5. 11. 2003 do 4. 10. 2006
Alena Trnková - Předseda dozorčí rady
J. Janáčka 951, Pardubice
den vzniku funkce: 15. 6. 2003 - 14. 8. 2006
od 5. 11. 2003 do 4. 10. 2006
Dagmara Vtípilová - Člen dozorčí rady
Husova 1132, Chrudim
den vzniku funkce: 15. 6. 2003 - 14. 8. 2006
od 5. 11. 2003 do 4. 10. 2006
Renata Chybová - Člen dozorčí rady
Karla Šípka 282, Pardubice
den vzniku funkce: 15. 6. 2003 - 14. 8. 2006
od 18. 8. 2001 do 5. 11. 2003
Miluše Leníčková
Vysoké Mýto, Tolstého 469
od 18. 8. 2001 do 5. 11. 2003
Jitka Šidáková
Pardubice, Stavařov 87
od 1. 11. 1999 do 18. 8. 2001
Iva Bandžuchová
Nová 161, Srch
od 10. 2. 1999 do 1. 11. 1999
Iva Banžuchová
Nová 161, Srch
od 10. 2. 1999 do 18. 8. 2001
Jana Samková
Přelouč, Studentská 1358
od 10. 2. 1999 do 5. 11. 2003
Jindra Jelínková
Pardubice, Brožíkova 427
Nadační fond
od 7. 2. 2019
Mgr. MILUŠE HORSKÁ
Pardubice - Černá za Bory, Na Rybníčkách, PSČ 533 01
od 10. 11. 2015 do 7. 2. 2019
MILUŠE HORSKÁ
Pardubice - Černá za Bory, Na Rybníčkách, PSČ 533 01
od 25. 12. 2013 do 10. 11. 2015
MILUŠE HORSKÁ
Pardubice - Černá za Bory, Na Rybníčkách, PSČ 533 01
od 29. 5. 2009 do 1. 3. 2013
Marcela Kolmanová
Pardubice, Dukelská 565, PSČ 533 51
od 10. 2. 1999 do 18. 8. 2001
Ivana Dolečková
Pardubice, Polská 529
od 10. 2. 1999 do 29. 5. 2009
Svítání - sdružení pro pomoc zdravotně postiženým dětem, IČO: 42939658
Pardubice, Stavbařů 304
od 10. 2. 1999 do 25. 12. 2013
Miluše Horská
Černá za Bory, 169
Hodnocení firmy
+1
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Zdeněk  Pohlreich

Zdeněk Pohlreich

- kuchař

+157

+
-
Adam Gebrian

Adam Gebrian

- architekt

+35

+
-
Kamil Bartošek

Kamil Bartošek

- bavič

-2

+
-
Miroslav  Topolánek

Miroslav Topolánek

- bývalý premiér,podnikatel

-34

+
-
Milan Richtr

Milan Richtr

- politik a oděvní podnikatel

-44

+
-
Miroslav Pelta

Miroslav Pelta

- podnikatel a majitel fotbalového klubu z Jablonce nad Nisou

-63

+
-

A tohle už jste četli?

Změna v registraci k DPH. Co teď udělat, abyste už neplatili

Změna v registraci k DPH. Co teď udělat, abyste už neplatili

Limit pro registraci k DPH stoupne z jednoho na dva miliony korun. Kdo se chce rychle zbavit dosavadní povinnosti, má čas jenom do 8. prosince.

Evidence skutečných majitelů už nemá být přístupná každému

Evidence skutečných majitelů už nemá být přístupná každému

Soudní dvůr Evropské unie zrušil ustanovení, podle kterého mají být evidence skutečných majitelů firem v členských státech veřejně přístupné. Posuzoval dva případy z Lucemburska, kde místní soudy odmítly znepřístupnit některé osobní údaje o fyzických osobách – skutečných vlastnících řady právnických osob.

EET definitivně končí. Nevrátí se ani jako dobrovolná

EET definitivně končí. Nevrátí se ani jako dobrovolná

Podnikatelé se už nebudou muset znovu zapojit do elektronické evidence tržeb (EET), jejímž původním cílem bylo omezit daňové úniky. Definitivní zrušení této povinnosti dnes potvrdili poslanci na návrh koaliční vlády ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů.

Doporučujeme

Vláda mění plány. Energetická krize zbourala její pravicovou politiku

Vláda mění plány. Energetická krize zbourala její pravicovou politiku

Pravicová politika – taková, kterou si nalinkovala občanskými demokraty vedená pětikoalice – bere za...

Poprvé v historii namalovala, jak žena vnímá obtěžování. Její akty pohoršovaly, dnes se očišťují

Poprvé v historii namalovala, jak žena vnímá obtěžování. Její akty pohoršovaly, dnes se očišťují

V umění po staletí dominovali muži. Ženy oficiálně profesionálními malířkami být nemohly. První ženou...

Partners Financial Services