Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

ELTON hodinářská, a.s.
IČO: 25931474

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu1. 1. 2000
Obchodní firma
od 1. 1. 2000

ELTON hodinářská, a.s.

Sídlo
od 18. 9. 2009 do 15. 8. 2014
Nové Město nad Metují, Náchodská 2105, PSČ 549 01
od 1. 10. 2003 do 18. 9. 2009
Nové Město nad Metují, Náchodská 2105
od 1. 1. 2000 do 1. 10. 2003
Nové Město nad Metují, Náchodská ul.
IČO
od 1. 1. 2000

25931474

DIČ

CZ25931474

Identifikátor datové schránky:j9eptue
Právní forma
od 1. 1. 2000
Akciová společnost
Spisová značka2007 B, Krajský soud v Hradci Králové
Předmět podnikání
od 15. 8. 2014
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 15. 8. 2014
- Obráběčství
od 15. 8. 2014
- Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
od 22. 1. 2007 do 15. 8. 2014
- Vydavatelské a nakladatelské činnosti
od 22. 1. 2007 do 15. 8. 2014
- Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
od 9. 11. 2005
- Zlatnictví a klenotnictví
od 1. 10. 2003 do 15. 8. 2014
- Kovoobráběčství
od 1. 10. 2003 do 15. 8. 2014
- Pronájem a půjčování věcí movitých
od 1. 3. 2000 do 15. 8. 2014
- Pronájem nemovitostí
od 1. 1. 2000
- Hodinářství
od 1. 1. 2000 do 15. 8. 2014
- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (mimo činností uvedených v příloze č.1 až 3 zákona č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů)
od 1. 1. 2000 do 15. 8. 2014
- Činnost organizačních a ekonomických poradců
Ostatní skutečnosti
od 13. 8. 2017
- Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu ze dne 9.6.2017: Valná hromada Společnosti rozhoduje, že základní kapitál společnosti ELTON hodinářská, a.s. ve výši 4.339.383,- Kč (slovy: čtyři miliony tři sta třicet devět tisíc tři sta osmdesát tři koruny české), který je v plném rozsahu splacen, se zvyšuje upisováním nových akcií, jejichž emisní kurz bude splacen peněžitými vklady, následovně: a)základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 31.099.998,- Kč (slovy: třicet jedna milionů devadesát devět tisíc devět set devadesát osm korun českých) na jeho novou výši 35.439.381,- Kč (slovy: třicet pět milionů čtyři sta třicet devět tisíc tři sta osmdesát jedna korun českých) upsáním nových akcií o souhrnné jmenovité hodnotě 31.099.998,- Kč (slovy: třicet jedna milionů devadesát devět tisíc devět set devadesát osm korun českých) s tím, že upisování akcií nad a pod navrhovanou částku, o níž se zák ladní kapitál zvyšuje, se nepřipouští; b)bude vydáno 10.366.666 (slovy: deset milionů tři sta šedesát šest tisíc šest set šedesát šest) kusů nových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 3,- Kč (slovy: tři koruny české) každá, a to kmenových akcií na jméno v listinné podobě (dále jen Nově upiso vané akcie); c)Nově upisované akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky ani obchodníkem s cennými papíry. Navrhovaný emisní kurz Nově upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, tj. emisní kurz každé nově upisované akcie činí 3,- Kč (slovy: tři koruny české). Valná hromada Společnosti rozhoduje v souladu s ust. § 488 odst. 1 ZOK o vyloučení přednostního práva akcionářů Společnosti na upisování Nově upisovaných akcií, a to v důležitém zájmu Společnosti, kterým je oddlužení Společnosti a související oživení její ho hospodaření. Nově upisované akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva a všechny Nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům, a to následujícím způsobem: a)5.000.000 (slovy: pět milionů) kusů nově upisovaných akcií o celkové jmenovité hodnotě 15.000.000,- Kč (slovy: patnáct milionů korun českých) (dále jen Nově upisované akcie 1) bude nabídnuto k úpisu společnosti E Centrum a.s., IČ: 158 88 118, se sídlem Praha Žižkov, Ježkova 944/9, PSČ 130 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 679 (dále jen E-Centrum), a b)5.366.666 (slovy: pět milionů tři sta šedesát šest tisíc šest set šedesát šest) kusů nově upisovaných akcií o celkové jmenovité hodnotě 16.099.998,- Kč (slovy: šestnáct milionů devadesát devět tisíc devět set devadesát osm korun českých) (dále jen Nově upisované akcie 2) bude nabídnuto k úpisu společnosti MADE CS a.s., IČ: 050 57 779, se sídlem Na poříčí 1071/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21533 (dále jen MADE CS). Nově upisované akcie 1, které budou nabídnuty k úpisu společnosti E-Centrum, budou upsány smlouvou o upsání akcií dle § 479 ZOK, uzavřenou mezi společností E-Centrum a Společností v sídle Společnosti; lhůta pro uzavření této smlouvy o upsání akcií je patn áct (15) kalendářních dnů od doručení návrhu; představenstvo Společnosti je povinno doručit návrh smlouvy o upsání akcií do patnácti (15) pracovních dnů ode dne přijetí tohoto usnesení valné hromady. Nově upisované akcie 2, které budou nabídnuty k úpisu společnosti MADE CS, budou upsány smlouvou o upsání akcií dle § 479 ZOK, uzavřenou mezi společností MADE CS a Společností v sídle Společnosti; lhůta pro uzavření této smlouvy o upsání akcií je patnáct (15) kalendářních dnů od doručení návrhu; představenstvo Společnosti je povinno doručit návrh smlouvy o upsání akcií do patnácti (15) pracovních dnů ode dne přijetí tohoto usnesení valné hromady. Valná hromada Společnosti připouští proti pohledávce Společnosti vůči E-Centrum na splacení emisního kurzu Nově upisovaných akcií 1 možnost započtení peněžitých pohledávek E-Centrum vůči Společnosti; jedná se o peněžité pohledávky E-Centrum vůči Společnos ti vyplývající (i)ze smlouvy o úvěru ze dne 25. 9. 2014, ve znění dodatku č. 1, uzavřené mezi E-Centrum, jako úvěrujícím, a Společností, jako úvěrovaným, na jejímž základě existuje závazek Společnosti na jistině částku 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých), (ii)ze smlouvy o úvěru ze dne 6. 11. 2014, ve znění dodatku č. 1, uzavřené mezi E-Centrum, jako úvěrujícím, a Společností, jako úvěrovaným, na jejímž základě existuje závazek Společnosti vrátit na jistině částku 2.500.000,- Kč (slovy: tři miliony korun če ských), (iii)ze smlouvy o úvěru ze dne 20. 2. 2015, ve znění dodatku č. 1 a 2, uzavřené mezi E-Centrum, jako úvěrujícím, a Společností, jako úvěrovaným, na jejímž základě existuje závazek Společnosti vrátit na jistině částku 3.000.000,- Kč (slovy: tři miliony kor un českých), (iv)ze smlouvy o úvěru uzavřené dne 15. 4. 2015, ve znění dodatku č. 1, uzavřené mezi E-Centrum, jako úvěrujícím, a Společností, jako úvěrovaným, na jejímž základě existuje závazek Společnosti vrátit na jistině částku 2.500.000,- Kč (slovy: dva miliony pě t set tisíc korun českých), (v)ze smlouvy o zápůjčce uzavřené dne 26. 1. 2016 mezi E-Centrum, jako zapůjčitelem, a Společností, jako vydlužitelem, na jejímž základě existuje závazek Společnosti vrátit na jistině částku 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých). Připuštěním možnosti započtení výše uvedených peněžitých pohledávek společnosti E-Centrum vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti vůči E-Centrum na splacení emisního kurzu Nově upisovaných akcií 1, valná hromadě současně připouští možnost splacení e misního kurzu Nově upisovaných akcií 1; tímto započtením bude emisní kurz všech Nově upisovaných akcií 1 splacen. Valná hromada současně ve smyslu ust. § 21 odst. 3 ZOK schvaluje znění návrhu smlouvy o započtení pohledávek společnosti E-Centrum vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti vůči E-Centrum na splacení emisního kurzu. Smlouva o započtení musí být uzavře na v sídle Společnosti nejpozději do patnácti (15) kalendářních dnů od ode dne, kdy bude mezi Společností a E-Centrum uzavřena smlouva o upsání akcií. Představenstvo je povinno společnosti E-Centrum doručit návrh smlouvy o započtení bez zbytečného odkladu po obdržení podepsané smlouvy o upsání akcií. Valná hromada Společnosti připouští proti pohledávce Společnosti vůči MADE CS na splacení emisního kurzu Nově upisovaných akcií 2 možnost započtení peněžité pohledávky MADE CS vůči Společnosti; jedná se o peněžité pohledávky MADE CS vůči Společnosti vyplý vající (i)ze smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 13. 5. 2016 uzavřené mezi Ing. Michalem Voráčkem, bytem Holandská 6/405, Praha 10 (Michal Voráček), jako postupitelem, a MADE CS, jako postupníkem, na jejímž základě došlo na MADE CS k postoupení pohledávek ze -smlouvy o zápůjčce ze dne 15. 8. 2014, ve znění dodatku č. 1, na jejímž základě existuje závazek Společnosti vrátit na jistině částku 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), -smlouvy o zápůjčce ze dne 1. 9. 2014, ve znění dodatku č. 1, na jejímž základě existuje závazek Společnosti vrátit na jistině částku 4.000.000,- Kč (slovy: čtyři miliony korun českých), (ii)ze smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 12. 10. 2016 uzavřené mezi společností CZECHOSLOVAK GROUP a.s., IČ: 03472302, se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8 (dále jen CSG), jako postupitelem, a MADE CS, jako postupníkem, na jejímž základ ě došlo na MADE CS k postoupení pohledávek ze -smlouvy o úvěru č. 2016/47 ze dne 30. 5. 2016, na jejímž základě existuje závazek Společnosti vrátit na jistině částku 3.100.000,- Kč (slovy: tři miliony jedno sto tisíc korun českých), -smlouvy o úvěru č. 2016/53 ze dne 11. 7. 2016, na jejímž základě existuje závazek Společnosti vrátit na jistině částku 4.000.000,- Kč (slovy: čtyři miliony korun českých), -smlouvy o úvěru č. 2016/72 ze dne 1. 8. 2016, na jejímž základě existuje závazek Společnosti vrátit na jistině částku 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých), -smlouvy o úvěru č. 2016/76 ze dne 12. 8. 2016, na jejímž základě existuje závazek Společnosti vrátit na jistině částku 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých). Připuštěním možnosti započtení výše uvedených peněžitých pohledávek společnosti MADE CS vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti vůči MADE CS na splacení emisního kurzu Nově upisovaných akcií 2, valná hromadě současně připouští možnost splacení emisn ího kurzu Nově upisovaných akcií 2; tímto započtením bude emisní kurz všech Nově upisovaných akcií 2 splacen. Valná hromada současně ve smyslu ust. § 21 odst. 3 ZOK schvaluje znění návrhu smlouvy o započtení pohledávek společnosti MADE CS vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti vůči MADE CS na splacení emisního kurzu. Smlouva o započtení musí být uzavřena v sídle Společnosti nejpozději do patnácti (15) kalendářních dnů od ode dne, kdy bude mezi Společností a MADE CS uzavřena smlouva o upsání akcií. Představenstvo je povinno společnosti MADE CS doručit návrh smlouvy o započtení bez zbytečného odkladu po obdr žení podepsané smlouvy o upsání akcií.
od 30. 12. 2016
- U společnosti došlo ke sloučení a přešlo tak na ni jmění zanikající společnosti H&H hodinářská s.r.o., se sídlem Náchodská 2105, 549 01 Nové Město nad Metují, IČ: 474 73 452, a to v souladu s projektem fúze ze dne 10.10.2016.
od 30. 12. 2016 do 30. 12. 2016
- U společnosti došlo ke sloučení a přešlo tak na ni jmění zanikající společnosti H&H hodinářská s.r.o., se sídlem Náchodská 2105, 549 01 Nové Město nad Metují, IČ: 474 73 452, a to v souladu s projektem fúze dne 10.10.2016.
od 15. 8. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 15. 8. 2014 do 12. 12. 2016
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 15. 8. 2014 do 12. 12. 2016
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 5. 3. 2012 do 26. 4. 2012
- Valná hromada společnosti konaná dne 23.2.2012 rozhodla o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií, dále uvedeným způsobem: a) zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upsáním nových akcií v částce, která je určena rozpětím 5.000.000,-Kč (slovy pět milionů korun českých) až 10.000.000,-Kč (slovy deset milionů korun českých). Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení vnitřních zdrojů financování společnosti, za účelem realizace plánovaných investic v roce 2012 (slovy dva tisíce dvanáct) a 2013 (slovy dva tisíce třináct) a úhrada závazků; b) bude upsáno 100.000 (slovy jedno sto tisíc) až 200.000 (slovy dvě stě tisíc) kusů akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 50,-Kč (slovy padesát korun českých). Takto upsané akcie budou kmenové, znějící na jméno, v listinné podobě. c) Akcie, které se budou upisovat s využitím přednostního práva stávajících akcionářů, budou upisovány v kanceláři sídla společnosti ELTON hodinářská, a.s. v Novém Městě nad Metují, Náchodské ulici, číslo popisné 2105, v pracovních dnech od 8:00 (slovy os mi) hodin do 14:00 (slovy čtrnácti) hodin, ve lhůtě stanovené na 15 (slovy patnáct) dnů. Prvním dnem této lhůty bude den, který bude následovat po dni, kdy bude do obchodního rejstříku zapsáno rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Počáte k běhu lhůty pro vykonání přednostního práva bude akcionářům oznámen způsobem stanoveným pro svolání valné hromady společnosti, tedy tak, že oznámení informace o přednostním právu představenstvo zašle všem akcionářům s akciemi na jméno, doporučeným dopise m na adresu jejich sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů. Zároveň bude tato informace zveřejněna v Obchodním věstníku. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 50,-Kč (slovy padesát korun českých) lze uhradit podíl ve výši 0,148682 (slovy jedno sto čtyřicet osm tisíc šest set osmdesát dvě miliontiny) na jednom kusu celé nové akcie o jmenovité hodnotě 50,-Kč (slovy pad esát korun českých). Upisovat lze pouze celé akcie. S využitím přednostního práva stávajících akcionářů budou upisovány akcie o jmenovité hodnotě každé akcie 50,-Kč (slovy padesát korun českých). Takto upisované akcie budou kmenové, znějící na jméno, v listinné podobě, za cenu (emisní kurz), který odpovídá jmenovité hodnotě upisovaných akcií, tedy za 50,-Kč (slovy padesát korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 50,-Kč (slovy padesát korun českých). d) Akcie, které nebudou upsány na základě přednostního práva stávajících akcionářů, budou do výše 10.000.000,-Kč (slovy deset milionů korun českých), na základě rozhodnutí valné hromady: A) nabídnuty k úpisu konkrétnímu zájemci, kterým je: - Prof. MUDr. Jan Štulík, CSc., narozen 13.10.1967, bytem Dolní Břežany, Lhota, Keltská 175, v souhrnné jmenovité hodnotě až do výše 5.000.000,-Kč (slovy pět milionů korun českých); tímto zájemcem budou akcie upsány na základě smlouvy o upsání akcií v souladu s ustanovením § 204 odstavec 5 Obchodního zákoníku, kterou výše uvedený zájemce uzavře s obchodní společností ELTON hodinářská, a.s. Lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií je stanovena na 14 (slovy čtrnáct) dnů a počne běžet ode dne následujícím po dni, kdy vyprší lhůta určená k úpisu akcií s využitím přednostního práva stávajících akcionářů dle písmene"c" tohoto usnesení. Počátek běhu této lhůty bude zájemci oznámen nejpozdě ji do 5 (slovy pěti) dnů od počátku běhu této lhůty, formou doporučeného dopisu, či osobního doručení s potvrzením převzetí, který bude obsahovat návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Platí, že ve stanovené lhůtě musí být upisovatelem přijatý návrh sm louvy o upsání akcií doručen společnosti ELTON hodinářská, a.s. na adresu sídla - Nové Město nad Metují, Náchodská ulice 2105, což je zároveň místem pro upisování akcií. Emisní kurz takto upisovaných akcií, který odpovídá jmenovité hodnotě upisovaných akc ií, je v tomto případě stanoven rovněž na 50,-Kč (slovy padesát korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 50,-Kč (slovy padesát korun českých). B) Zbylé akcie až do výše horní hranice výše navrhovaného zvýšení základního kapitálu mohou být nabídnuty k úpisu představenstvem vybraným zájemcům, přičemž stěžejními kritérii pro výběr bude výběr osob (a) které projeví zájem o úpis nejvyššího množství a kcií a zároveň (b) jejich vstup do společnosti bude přínosem pro její rozvoj. Takto vybranými zájemci budou akcie upsány na základě smlouvy o upsání akcií v souladu s ustanovením § 204 odstavec 5 Obchodního zákoníku, kterou takto vybraní zájemci o úpis uz avřou se společností ELTON hodinářská, a.s. Lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií je stanovena na 14 (slovy čtrnáct) dnů a počne běžet ode dne následujícím po dni, kdy vyprší lhůta určená k úpisu akcií s využitím přednostního práva stávajících akcioná řů dle písmene "c" tohoto usnesení. Počátek běhu této lhůty bude zájemcům oznámen nejpozději do 5 (slovy pěti) dnů od počátku běhu této lhůty, formou doporučeného dopisu, či osobního doručení s potvrzením převzetí, který bude obsahovat návrh na uzavření s mlouvy o upsání akcií. Platí, že ve stanovené lhůtě musí být upisovatelem přijatý návrh smlouvy o upsání akcií doručen společnosti ELTON hodinářská, a.s., data uvedená výše na adresu jejího sídla - Nové Město nad Metují, Náchodská ulice 2105, což je zárov eň místem pro upisování akcií. Emisní kurz, takto upisovaných akcií, který odpovídá jmenovité hodnotě upisovaných akcií, je v tomto případě stanoven rovněž na 50,-Kč (slovy padesát korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 50,-Kč (slovy padesát ko run českých). e) Akcie upsané jak s využitím přednostního práva, tak předem určeným zájemcem, či zájemci budou upisovateli spláceny na zvláštní bankovní účet vedený Raiffeisenbank a.s., číslo účtu 219 7525 028/5500, ve lhůtě, která je stanovena na 30 (slovy třicet dnů) , od dne upsání akcie, v níž je akcionář povinen splatit celý emisní kurz jím upsaných akcií. f) Společnost nevydává akcie nového druhu. Nově upisované akcie jsou stejného druhu jako akcie, které společnost doposud vydala a rovněž i práva s těmito nově upisovanými akciemi spojená jsou stejná jako s akciemi společností již vydanými. g) Všechny akcie upisované s využitím přednostního práva budou splaceny peněžitými vklady upisovatelů. h) Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, uvedenou v písmeni "a" tohoto rozhodnutí. i) Neschvaluje se vydání poukázek na akcie podle § 204b Obchodního zákoníku.
od 6. 10. 2011 do 6. 1. 2012
- Valná hromada společnosti konaná dne 31.8.2011 rozhodla o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií, dále uvedeným způsobem: a) zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upsáním nových akcií v částce, která je určena rozpětím 23.000.000,-Kč (slovy dvacet tři miliony korun českých) až 27.500.000,-Kč (slovy dvacet sedm milionů pět set tisíc korun českých). Důvodem zv ýšení základního kapitálu je posílení vnitřních zdrojů financování společnosti, za účelem realizace plánovaných investic v roce 2011 (slovy dva tisíce jedenáct) a 2012 (slovy dva tisíce dvanáct), získání pro společnost strategických pozemků a úhrada pohle dávek; b) bude upsáno 460.000 (slovy čtyři sta šedesát tisíc) až 550.000 (slovy pět set padesát tisíc) kusů akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 50,-Kč (slovy padesát korun českých). Takto upsané akcie budou kmenové, znějící na jméno, v listinné podobě. c) Akcie, které se budou upisovat s využitím přednostního práva stávajících akcionářů, budou upisovány v kanceláři sídla společnosti ELTON hodinářská, a.s. v Novém Městě nad Metují, Náchodské ulici, číslo popisné 2105, v pracovních dnech od 8:00 (slovy os mi) hodin do 14:00 (slovy čtrnácti) hodin, ve lhůtě stanovené na 15 (slovy patnáct) dnů. Prvním dnem této lhůty bude den, který bude následovat po dni, kdy bude do obchodního rejstříku zapsáno rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Počáte k běhu lhůty pro vykonání přednostního práva bude akcionářům oznámen způsobem stanoveným pro svolání valné hromady společnosti, tedy tak, že oznámení informace o přednostním právu představenstvo zašle všem akionářům s akciemi na jméno, doporučeným dopisem na adresu jejich sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů. Zároveň bude tato informace zveřejnena v Obchodním věstníku. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 50,-Kč (slovy padesát korun českých) lze upsat podíl ve výši 0,645 (slovy šest se t čtyřicet pět setin) na jednom kusu celé nové akcie o jmenovité hodnotě 50,-Kč (slovy padesát korun českých). Upisovat lze pouze celé akcie. S využitím přednostního práva stávajících akcionářů budou upisovány akcie o jmenovité hodnotě každé akcie 50,-Kč (slovy padesát korun českých). Takto upisované akcie budou kmenové, znějící na jméno, v listinné podobě, za cenu (emisní kurz) , který odpovídá jmenovité hodnotě upisovaných akcií, tedy za 50,-Kč (slovy padesát korun českých) za jednu akcii o jmenovité ho dnotě 50,-Kč (slovy padesát korun českých). d) Akcie, které nebudou upsány na základě přednostního práva stávajících akcionářů, budou do výše 27.500.000,-Kč (slovy dvacet sedm milionů pět set tisíc korun českých), na základě rozhodnutí valné hromady, nabídnuty k úpisu konkrétním zájemcům, kterými j sou, a v tomto pořadí budou osloveni s nabídkou k úpisu akcií: - obchodní společnost NAIKA, a.s., se sídlem Nové Město nad Metují, Náchodská 2105, PSČ 549 01, identifikační číslo 642 59 510, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle B, vložce 1255, v souhrnné jmenovité hodnotě 7 .100.000,-Kč (slovy sedm milionů jedno sto tisíc korun českých), kterou byl oceněn předmětu vkladu, níže uvedené pozemky, kdy ocenění bylo provedeno proveden v souladu s ustanovením § 59a a následujících, obchodního zákoníku, na základě rozhodnutí předsta venstva, za použití hodnoty určené obeně uznávaným nezávislým odborníkem, za využití obecně uznávaných standardů a zásad oceňování, a to Ing. Bohuslava Rohleny, ze dne 16.8.2011. - obhcodní společnost E - Centrum a.s., se sídlem Praha 3, Ježkova 9/číslo popisné 944, poštovní směrovací číslo 130 00, identifikační číslo 158 88 118, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 679 a Ing. Jan Gaszc zyk, narozen 14.1.1963, bytem Praha 9, Horní Počernice, Vysokovská 1192/50, v souhrnné jmenovité hodnotě až do výše pěněžitých pohledávek, které mají obchodní společnosti E - Centrum a.s. a Ing. Jan Gaszczyk vůči obchodní společnosti ELTON hodinářská, a .s. a které jsou navrženy ke schválení k zápočtu proti pohledávce na splacení emisního kurz; těmito zájemci budou akcie upsány na základě smlouvy o upsání akcií v souladu s ustanovením § 204 odstavec 5 Obchodního zákoníku, kterou výše uvedený zájemce uzavře s obchodní společností ELTON hodinářská, a.s. Lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií je stanovena na 15 (slovy patnáct) dnů a počne běžet ode dne následujícím po dni, kdy vyprší lhůta určená k úpisu akcií s využitím přednostního práva stávajících akcionářů dle písmene "c)" tohoto usnesení. Počátek běhu této lhůty bude zájemci oznámen nejpoz ději do 5 (slovy pěti) dnů od počátku běhu této lhůty, formou doporučeného dopisu, či osobního doručení s potvrzením převzetí, který bude obsahovat návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Platí, že ve stanovené lhůtě musí být upisovatelem přijatý návrh smlouvy o upsání akcií doručen spolenčosti ELTON hodinářská, a.s. na adresu jejího sídla - Nové Město nad Metují, Náchodská ulice 2105, což je zároveň místem pro upisování akcií. Emisní kurz, takto upisovaných akcií, který odpovídá jmenovité hodnotě upiso vaných akcií, je v tomto případě stanoven rovněž na 50,-Kč (slovy padesát korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 50,-Kč (slovy padesát korun českých). e) Akcie upsané s využitím přednostního práva budou upisovateli spláceny na zvláštní bankovní účet vedený Raiffeisenbank a.s., číslo účtu 219 7525 028/5500, ve lhůtě, která je stanovena na 30 (slovy třicet dnů), od dne upsání akcie, v níž je akcionář povi nen splatit celý emisní kurz jím upsaných akcií. Akcie upsané předem určeným zájemcem - obchodní společnost NAIKA, a.s., data uvedená shora, budou splaceny nepeněžitým vkladem tohoto upisovatele, který tvoří tyto pozemky: pozemek parcelní číslo 549/7 ostatní plocha - manipulační plocha; podíl 376/1.000 pozemku parcelní číslo 549/8 ostatní plochy - jiné plochy; pozemek parcelní číslo 549/20 ostatní plocha - manipulační plocha; pozemek parcelní číslo 549/26 ostatní plocha - jiná plocha, zapsány na listu vlastnictví číslo 4553 pro katastrální území Nové Město nad Metují u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod. Ocenění předmětu vkladu, výše uvedených pozemků bylo provedeno v souladu s ustanovením § 59a a následujících, obchodního zákoníku, na základě rozhodnutí představenstva, za použití hodnoty určené obecně uznávaným nezávislým odborníkem, za využití obecně uz návaných standardů a zásad oceňování, a to Ing. Bohuslava Rohleny, ze dne 16.8.2011, částkou 7.100.000,-Kč, která zároveň odpovídá úhrnnému emisnímu kursu akcií, které mají být vydány jako protiplnění za tento nepeněžitý vklad, konkrétně 142.000 (jedno st o čtyřicet dva tisíce) kusů akcií o jmenovité hodnotě každé 50,-Kč (slovy padesát korun českých), které budou kmenové, znějící na jméno, v listinné podobě. Ke splacení tohoto vkladu dojde doručením písemného prohlášením vkladatele - obchodní společnosti NAIKA, a.s., data uvedená shora, s úředně ověřeným podpisem osoby oprávněné takové prohlášení jménem, či za vkladatele vydat, spolu s výzvou k fyzickému před ání tohoto nepeněžitého vkladu, ve lhůtě nejpozději do 15 (slovy patnácti) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 204 odstavce 5 Obchodního zákoníku, tedy ode dne upsání akcií, na adresu sídla společnosti ELTON hodinářská, a.s. - Nové Město n ad Metují, Náchodská ulice 2105, což je zároveň místem pro splacení tohoto nepeněžitého vkladu. f) Společnost nevydává akcie nového druhu. Nově upisované akcie jsou stejného druhu jako akcie, které společnost doposud vydala a rovněž i práva s těmito nově upisovanými akciemi spojená jsou stejná jako s akciemi společností již vydanými. g) Všechny akcie upisované s využitím přednostního práva budou splaceny peněžitými vklady upisovatelů. Ustanovení písmen "e)" a "i)" tohoto usnesení tímto nejsou dotčena. h) Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, uvedenou v písmeni "a)" tohoto rozhodnutí. i) Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu, a to pohledávky: - upisovatele obchodní společností E - Centrum a.s., data uvedená shora, vůči společnosti ELTON hodinářská, a.s., data rovněž uvedená shora, vzniklé z titulu poskytnutí peněžních prostředků v celkové výši 15.000.000,-Kč (slovy patnáct milionů korun českýc h), na základě smlouvy o půjčce ze dne 15.6.2011; - upisovatele Ing. Jana Gaszczyka, data uvedná shora, vůči společnosti ELTON hodinářská, a.s., data rovněž uvedená shora, vzniklé z titulu poskytnutí peněžních prostředků v celkové výši 2.500.000,-Kč (slovy dva miliony pět set tisíc korun českých), na zák ladě smlouvy o půjčce ze dne 15.6.2011. Proti peněžitým pohledávkám vůči, v písmeni "i)" uvedeným upisovatelům, které společnosti ELTON hodinářská, a.s., data uvedená shora, vzniknou z titulu jejich povinnosti splatit emisní kurz akcií a to do výše emisního kurzu jimi upsaných akcií, které, v p ísmeni "i)" uvedení upisovatelé, upíší, budou započteny jejich pěněžité pohledávky vůči společnosti ELTON hodinářská, a.s., data uvedená shora, v písmeni "i)" uvedené výši. Tyto pohledávky budou vzájemně započteny, na základě dohod o vzájemném započtení, v nominálních hodnotách započítavaných pohledávek. Dohody o vzájemném započtení pohledávek budou uzavřeny tak, že, v písmeni "i)" uvedený upisovatel doručí obchodní společno sti ELTON hodinářská, a.s., data uvedená shora, písemný návrh dohody o vzájemném započtení pohledávek, nejpozději do 15 (slovy patnácti) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 204 odstavce 5 Obchodního zákoníku, tedy ode dne upsání akcií. Obc hodní společností ELTON hodinářská, a.s., data uvedená shora, musí návrh dohody o vzájemném započtení přijmout v dalších 15 (slovy patnácti) dnech, nejpozději však v den podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to před podáním tohoto návrhu. Dohody o vzájemném započtení pohledávek budou uzavřeny tak, že na jejich základě dojde ke splacení celého emisního kurzu všech akcií upsaných na základě tohoto zvýšení základního kapitálu, upisovateli, jejichž pohledávky se započít ávají. j) Neschvaluje se vydání poukázek na akcie podle § 204b Obchodního zákoníku.
od 25. 5. 2009 do 18. 9. 2009
- Valná hromada společnosti konaná dne 7.5.2009 rozhodla o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií, dále uvedeným způsobem: a) zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upsáním nových akcií v částce, která je určena rozpětím 6.000.000,-Kč (slovy šestmilionů korun českých) až 17.000.000,-Kč (slovy sedmnáctmilionů korun českých). Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení vnitřních zdrojů financování společnosti, za účelem realizace plánovaných investic v roce 2009 (slovy dvatisícedevět) a 2010 (slovy dvatisícedeset) a úhrada pohledávky; b) bude upsáno 120.000 (slovy jednostodvacettisíc) až 340.000 (slovy třistačtyřicettisíc) kusů akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 50,-Kč (slovy padesát korun českých). Takto upsané akcie budou kmenové, znějící na jméno, v listinné podobě. c) Akcie, které se budou upisovat s využitím přednostního práva stávajících akcionářů budou upisovány v kanceláři sídla společnosti ELTON hodinářská, a.s. v Novém Městě nad Metují, Náchodské ulici, číslo popisné 2105, v pracovních dnech od 8:00 (slovy osm i) hodin do 14:00 (slovy čtrnácti) hodin, ve lhůtě stanovené na 15 (slovy patnáct) dnů. Prvním dnem této lhůty bude den, který bude následovat po dni, kdy bude do obchodního resjtříku zapsáno rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Počátek běhu lhůty pro vykonání přednostního práva bude akcionářům oznámen způsobem stanoveným pro svolání valné hromady společnosti, tedy tak, že oznámení informace o přednostním právu představenstvo zašle všem akcionářům s akciemi na jméno, doporučeným dopisem na adresu jejich sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů. Zároveň bude tato informace zveřejněna v Obchodním věstníku. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 50,-Kč (slovy padesát korun českých) lze upsat podíl ve výši 0,64 (slovy šedesáčtyři setin) na jednom kusu celé nové akcie o jmenovité hodnotě 50,-Kč (slovy padesát korun českých). Upisovat lze pouze celé akcie . S využitím přednostního práva stávajících akcionářů budou upisovány akcie o jmenovité hodnotě každé akcie 50,-Kč (slovy padesát korun českých). Takto upisované akcie budou kmenové, znějící na jméno, v listinné podobě, ze emisní kurz, který odpovídá jmenov ité hodnotě upisovaných akcií, tedy za 50,-Kč (slovy padesát korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 50,-Kč (slovy padesát korun českých). d) Akcie, které nebudou upsány na základě přednostního práva stávajících akcionářů, budou, na základě rozhodnutí valné hromady: A) nabídnuty k úpisu konkrétnímu zájemci, kterým je: - obchodní společnost E - Centrum a.s., se sídlem Praha 3, Ježkova 9/číslo popisné 944, poštovní směrovací číslo 130 00, identifikační číslo 158 88 118, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 679, v souhrnné jmen ovité hodnotě až do výše peněžité pohledávky, kterou má obchodní společnost E - Centrum a.s. vůči obchodní společnosti ELTON hodinářská, a.s. a která je navržena ke schválení k zápočtu proti pohledávce na splacení emisního kurzu; tímto zájemcem budou akci e upsány na základě smlouvy o upsání akcií v souladu s ustanovením § 204 odstavec 5 Obchodního zákoníku, kterou výše uvedený zájemce uzavře s obchodní společností ELTON hodinářská, a.s. Lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií je stanovena na 14 (slovy č trnáct) dnů a počne běžet ode dne následujícím po dni, kdy vyprší lhůta určená k úpisu akcií s využitím přednostního práva stávajících akcionářů dle písmene "c)" tohoto usnesení. Počátek běhu této lhůty bude zájemci oznámen nejpozději do 5 (slovy pěti) dn ů od počátku běhu této lhůty, formou doporučeného dopisu, či osobního doručení s potvrzením převzetí, který bude obsahovat návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Platí, že ve stanovené lhůtě musí být upisovatelem přijatý návrh smlouvy o upsání akcií doručen společnosti ELTON hodinářská, a.s. na adresu jejího sídla - Nové Město nad Metují, Náchodská ulice 2105. Emisní kurz, takto upisovaných akcií, který odpovídá j menovité hodnotě upisovaných akcií, je v tomto případě stanoven rovněž na 50,-Kč (slovy padesát korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 50,-Kč (slovy padesát korun českých). B) Zbylé akcie až do výše horní hranice výše navrhovaného zvýšení základního kapitálu mohou být nabídnuty k úpisu představenstvem vybraným zájemcům, přičemž stěžejními kritérii pro výběr bude výběr osob (a) které projeví zájem o úpis nejvyššího množství a kcií a zároveň (b) jejich vstup do společnosti bude přínosem pro její rozvoj. Takto vybranými zájemci budou akcie upsány na základě smlouvy o upsání akcií v souladu s ustanovením § 204 odstavec 5 Obchodního zákoníku, kterou takto vybraní zájemci o úpis, u zavřou se společností ELTON hodinářská, a.s. Lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií je stanovena na 14 (slovy čtrnáct) dnů a počně běžet ode dne následujícím po dni, kdy vyprší lhůta určená k úpisu akcií s využitím přednostního práva stávajících akcion ářů dle písmene "c)" tohoto usnesení. Počátek běhu této lhůty bude zájemcům oznámen nejpozději do 5 (slovy pěti) dnů od počátku běhu této lhůty, formou doporučeného dopisu, či osobního doručení s potvrzením převzetí, který bude obsahovat návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Platí, že ve stanovené lhůtě musí být upisovatelem přijatý návrh smlouvy o upsání akcií doručen společnosti ELTON hodinářská, a.s., data uvedená výše na adresu jejího sídla - Nové Město nad Metují, Náchodská ulice 2105. Emisní kur z, takto upisovaných akcií, který odpovídá jmenovité hodnotě upisovaných akcií, je v tomto případě stanoven rovněž na 50,-Kč (slovy padesát korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 50,-Kč (slovy padesát korun českých). e) Upsané akcie budou upisovateli spláceny na zvláštní bankovní účet vedený Raiffeisenbank a.s., číslo účtu 2197xxxx, ve lhůtě, která je stanovena na 90 (slovy devadesát dnů), od dne upsání akcie, akcionář je povinen v této lhůtě splatit celý emisn í kurz jím upsaných akcií. f) Společnost nevydává akcie nového druhu. Nově upisované akcie jsou stejného druhu jako akcie, které společnost doposud vydala a rovněž i práva s těmito nově upisovanými akciemi spojená jsou stejná jako s akciemi společností již vydanými. g) Všechny upisované akcie budou splaceny peněžitými vklady upisovatelů. Ustanovení písmene "i)" tohoto usnesení tímto není dotčeno. h) Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, uvedenou v písmeni "a)" tohoto rozhodnutí. i) Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu, a to pohledávky: - upisovatele obchodní společnosti E - Centrum a.s., data uvedená shora,vůči společnosti ELTON hodinářská, a.s., data rovněž uvedená shora, vzniklé z titulu poskytnutí peněžních prostředků v celkové výši 6.000.000,-Kč (slovy šestmilionů korun českých), na základě smlouvy o půjčce ze dne 20.11.2008. - Proti peněžité pohledávce vůči, v písmeni "i)" uvedenému upisovateli, která společnosti ELTON hodinářská, a.s., data uvedená shora, vznikne z titulu jeho povinnosti splatit emisní kurz akcií a to do výše emisního kurzu jím upsaných akcií, které, v písme ni "i)" uvedený zapisovatel, upíše, bude započtena jeho peněžitá pohledávka vůči společnosti ELTON hodinářská, a.s., data uvedená shora, v písmeni "i)" uvedené výši. -Tato pohledávka bude vzájemně započtena, na základě dohody o vzájemném započtení, v nominálních hodnotách započítávaných pohledávek. Dohoda o vzájemném započtení pohledávek bude uzavřena tak že, v písmeni "i)" uvedený upisovatel doručí obchodní společno sti ELTON hodinářská, a.s., data uvedená shora, písemný návrh dohody o vzájemném započtení pohledávek, nejpozději do 15 (slovy patnácti) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 204 odstavce 5 Obchodního zákoníku, tedy ode dne upsání akcií. Obc hodní společností ELTON hodinářská, a.s., data uvedená shora, musí návrh dohody o vzájemném započtení přijmout v dalších 15 (slovy patnácti) dnech, nejpozději však v den podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to před podáním tohoto návrhu. Dohoda o vzájemném započtení pohledávek bude uzavřena tak, že na jejím základě dojde ke splacení celého emisního kurzu všech akcií upsaných na základě tohoto zvýšení základního kapitálu j) Neschvaluje se vydání poukázek na akcie podle § 204b Obchodního zákoníku.
od 13. 10. 2008 do 30. 1. 2009
- Valná hromada společnosti konaná dne 25.9.2008 rozhodla o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií, dále uvedeným způsobem: a) zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upsáním nových akcií v částce, která je určena rozpětím 3.000.000,-Kč (slovy třimiliony korun českých) až 10.000.000,-Kč (slovy desetmilionů korun českých). Důvodem zvýšení základního kapitálu posí lení vnitřních zdrojů financování společnosti za účelem realizace plánovaných investic v roce 2008 (slovy dvatisíceosm) a 2009 (slovy dvatisícedevět); b) bude upsáno 60.000 (slovy šedesáttisíc) až 200.000 (slovy dvěstětisíc) kusů akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 50,-Kč (slovy padesát korun českých). Takto upsané akcie budou kmenové, znějící na jméno, v listinné podobě. c) Akcie, které se budou upisovat s využitím přednostního práva stávajících akcionářů budou upisovány v kanceláři sídla společnosti ELTON hodinářská, a.s. v Novém Městě nad Metují, Náchodské ulici, číslo popisné 2105, v pracovních dnech od 8:00 (slovy osm i) hodin do 14:00 (slovy čtrnácti) hodin, ve lhůtě stanovené na 35 (slovy třicetpět) dní. Prvním dnem této lhůty bude den, který bude následovat po dni, kdy bude do obchodního rejstříku zapsáno rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Počát ek běhu lhůty pro vykonání přednostního práva bude akcionářům oznámen způsobem stanoveným pro svolání valné hromady společnosti, tedy tak, že oznámení informace o přednostním právu představenstvo zašle všem akcionářům s akciemi na jméno doporučeným dopise m na adresu jejich sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů. Zároveň bude tato informace zveřejněna v Obchodním věstníku. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 50,-Kč (slovy padesát korun českých) lze upsat podíl ve výši 0,45 (slovy čtyřicetpět setin) kusu celé nové akcie o jmenovité hodnotě 50,-Kč (slovy padesát korun českých). Upisovat lze pouze celé akcie. S využitím přednostního práva stávajících akcionářů budou upisovány akcie o jmenovité hodnotě každé akcie 50,-Kč (slovy padesát korun českých). Takto upisované akcie budou kmenové, znějící na jméno, v listinné podobě, ze emisní kurz, který odpovídá jmenov ité hodnotě upisovaných akcií, tedy za 50,-Kč (slovy padesát korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 50,-Kč (slovy padesát korun českých). d) Akcie, které nebudou upsány na základě přednostního práva stávajících akcionářů, budou, na základě rozhodnutí valné hromady A) nabídnuty k úpisu konkrétním zájemcům, kterými jsou: - obchodní společnost E - Centrum a.s., se sídlem Praha 3, Ježkova 9/číslo popisné 944, poštovní směrovací číslo 130 00, identifikační číslo 158 88 118, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle B, vložce 679, v souh rnné jmenovité hodnotě až do výše součtu peněžitých pohledávek, které má obchodní společnost E - Centrum a.s. vůči obchodní společnosti ELTON hodinářská, a.s. a které jsou navrženy ke schválení k zápočtu proti pohledávce na splacení emisního kurzu; - pan Ing. Jiřího Helikara, rodné číslo 58 12 25/0092, bytem Nové Město nad Metují, Na Vyhlídce 1423, v souhrnné jmenovité hodnotě až do výše součtu peněžitých pohledávek, které má pan Ing. Jiří Helikar vůči obchodní společnosti ELTON hodinářská, a.s. a k teré jsou navrženy ke schválení k zápočtu proti pohledávce na splacení emisního kurzu; - obchodní společnost NAIKA, akciová společnost, se sídlem Nové Město nad Metují, Náchodská 2105, poštovní směrovací číslo 549 01, identifikační číslo 642 59 510, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle B, vložce 1 255, v souhrnné jmenovité hodnotě až do výše součtu peněžitých pohledávek, které má obchodní společnost NAIKA, akciová společnost vůči obchodní společnosti ELTON hodinářská, a.s. a které jsou navrženy ke schválení k zápočtu proti pohledávce na splacení em isního kurzu; - BD Invest, družstva, se sídlem Nové Město nad Metují, Náchodská 2105, poštovní směrovací číslo 549 01, identifikační číslo 632 16 795, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle Dr, vložce 363, v souhrnné jmenovité hodnotě až do výše součtu peněžitých pohledávek, které má BD Invest, družstvo vůči obchodní společnosti ELTON hodinářská, a.s. a které jsou navrženy ke schválení k zápočtu proti pohledávce na splacení emisního kurzu. Těmito zájemci budou akcie upsány na základě smlouvy o upsání akcií v souladu s ustanovením § 204 odstavec 5 Obchodního zákoníku, kterou výše uvedení zájemci uzavřou s obchodní společností ELTON hodinářská, a.s. Lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií j e stanovena na 30 (slovy třicet) dnů a počne běžet ode dne následujícím po dni, kdy vyprší lhůta určená k úpisu akcií s využitím přednostního práva stávajících akcionářů dle písmene "c)" tohoto usnesení. Počátek běhu této lhůty bude zájemci oznámen nejpoz ději do 5 (slovy pěti) dnů od počátku běhu této lhůty, formou doporučeného dopisu, či osobního doručení s potvrzením převzetí, který bude obsahovat návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Platí, že ve stanovené lhůtě musí být upisovatelem přijatý návrh smlouvy o upsání akcií doručen společnosti ELTON hodinářská, a.s. na adresu jejího sídla - Nové Město nad Metují, Náchodská ulice 2105. Emisní kurz, takto upisovaných akcií, který odpovídá jmenovité hodnotě upisovaných akcií, je v tomto případě stanoven r ovněž na 50,-Kč (slovy padesát korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 50,-Kč (slovy padesát korun českých). B) Zbylé akcie až do výše horní hranice výše navrhovaného zvýšení základního kapitálu mohou být nabídnuty k úpisu představenstvem vybraným zájemcům, přičemž stěžejními kritérii pro výběr bude výběr osob (a) které projeví zájem o úpis nejvyššího množství a kcií a zároveň (b) jejich vstup do společnosti bude přínosem pro její rozvoj, s ohledem na její předmět podnikání. Takto vybranými zájemci budou akcie upsány na základě smlouvy o upsání akcií v souladu s ustanovením § 204 odstavec 5 Obchodního zákoníku, k terou takto vybraní zájemci o úpis, uzavřou se společností ELTON hodinářská, a.s. Lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií je stanovena na 30 (slovy třicet) dnů a počne běžet ode dne následujícím po dni, kdy vyprší lhůta určená k úpisu akcií s využitím p řednostního práva stávajících akcionářů dle písmene "c)" tohoto usnesení. Počátek běhu této lhůty bude zájemcům oznámen nejpozději do 5 (slovy pěti) dnů od počátku běhu této lhůty, formou doporučeného dopisu, či osobního doručení s potvrzením převzetí, kt erý bude obsahovat návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Platí, že ve stanovené lhůtě musí být upisovatelem přijatý návrh smlouvy o upsání akcií doručen společnosti ELTON hodinářská, a.s., data uvedená výše na adresu jejího sídla - Nové Město nad Metu jí, Náchodská ulice 2105. Emisní kurz, takto upisovaných akcií, který odpovídá jmenovité hodnotě upisovaných akcií, je v tomto případě stanoven rovněž na 50,-Kč (slovy padesát korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 50,-Kč (slovy padesát korun č eských). e) Upsané akcie budou upisovateli spláceny na zvláštní bankovní účet vedený Raiffeisenbank a.s., číslo účtu 2197xxxx, ve lhůtě, která je stanovena na 30 (slovy třicet dnů), od dne upsání akcie, akcionář je povinen v této lhůtě splatit celý emisní k urz jím upsaných akcií. f) Společnost nevydává akcie nového druhu. Nově upisované akcie jsou stejného druhu jako akcie, které společnost doposud vydala a rovněž i práva s těmito nově upisovanými akciemi spojená jsou stejná jako s akciemi společností již vydanými. g) Všechny upisované akcie budou splaceny peněžitými vklady upisovatelů. Ustanovení písmene "j)" tohoto usnesení tímto není dotčeno. h) Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, uvedenou v písmeni "a)" tohoto rozhodnutí. i) Připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek vůči společnosti proti pohledávkám na splacení emisního kurzu, a to pohledávek: - upisovatele obchodní společnosti E - Centrum a.s., data uvedená shora, vůči společnosti ELTON hodinářská, a.s., data rovněž uvedená shora, vzniklé z titulu poskytnutí peněžních prostředků v celkové výši 3.000.000,-Kč (slovy tři miliony korun českých), n a základě smlouvy o půjčce ze dne 11.6.2008; - upisovatele Ing. Jiří Helikar, data uvedená shora, vůči společnosti ELTON hodinářská, a.s., data rovněž uvedená shora, vzniklých z titulu poskytnutí peněžních prostředků v celkové výši 712.573,-Kč (slovy sedm set dvanáct tisíc pět set sedmdesát tři koru ny české), na základě dvou půjček ve formě dvou směnek vystavených dne 28.2.2003 a finanční výpomoci ze dne 22.8.2008 a 2.9.2008; - upisovatele obchodní společnosti NAIKA, akciová společnost, data uvedená shora, vůči společnosti ELTON hodinářská, a.s., data rovněž uvedená shora, vzniklých z titulu povinnosti společnosti ELTON hodinářská, a.s. uhradit obchodní společnosti NAIKA, akci ová společnost závazky za pronájem movitých a nemovitých věcí a za věcné břemeno, na základě faktur číslo FAV280037, FAV280049, FAV280057, FAV280028, FAV280036, FAV280047, FAV280056, FAV280051, FAV280058 celkem částku 94.064,-Kč (slovy devadesát čtyři tis íce šedesát čtyři koruny české), na základě smluv o pronájmu a o zřízení věcného břemene; - upisovatele BD Invest, družstva, data uvedená shora, vůči společnosti ELTON hodinářská, a.s., data rovněž uvedená shora, vzniklých z titulu povinnosti společnosti ELTON hodinářská, a.s. uhradit BD Invest, družstvu závazky za poskytnutou poradenskou činn ost, na základě faktur číslo FAV2713, FAV2715, FAV2716, FAV2718, FAV2720, FAV28001, FAV28003, FAV28005, FAV28007, FAV28009, celkem částku 402.988,-Kč (slovy čtyři sta dva tisíce devět set osmdesát osm korun českých). - Proti peněžitým pohledávkám vůči, v písmeni "j)" uvedeným upisovatelům, které společnosti ELTON hodinářská, a.s., data uvedená shora, vzniknou z titulu jejich povinnosti splatit emisní kurz akcií a to do výše emisního kurzu jimi upsaných akcií, které, v písmeni "j)" uvedení upisovatelé, upíšou, budou započteny jejich peněžité pohledávky vůči společnosti ELTON hodinářská, a.s., data uvedená shora, v písmeni "j)" uvedených výších. - Tyto pohledávky budou vzájemně započteny, na základě dohod o vzájemném započtení, v jejich nominálních hodnotách. Dohody o vzájemném započtení pohledávek budou uzavřeny tak, že, v písmeni "j)" uvedení upisovatelé doručí obchodní společnosti ELTON hodiná řská, a.s., data uvedená shora, písemné návrhy dohod o vzájemném započtení pohledávek nejpozději do 15 (slovy patnácti) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 204 odstavce 5 Obchodního zákoníku, tedy ode dne upsání akcií. Obchodní společností ELTON hodinářská, a.s., data uvedená shora, musí návrh dohody o vzájemném započtení přijmout v dalších 15 (slovy patnácti) dnech, nejpozději však v den podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to před podáním tohoto n ávrhu. Dohody o vzájemném započtení pohledávek budou uzavřeny tak, že na jejich základě dojde ke splacení celého emisního kurzu všech akcií upsaných na základě tohoto zvýšení základního kapitálu. j) Neschvaluje se vydání poukázek na akcie podle § 204b Obchodního zákoníku.
od 9. 11. 2005 do 4. 5. 2006
- Valná hromada společnosti konaná dne 30.9.2005 rozhodla o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií, dále uvedeným způsobem: a) zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upsáním nových akcií v částce, která je určena rozpětím 50,-Kč až 30.000.000,-Kč. Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení vnitřních zdrojů financování společnosti, kapitalizace pohledávek, které umožní společnosti další ekonomický rozvoj,
od 9. 11. 2005 do 4. 5. 2006
- b) bude upsáno 1 až 600.000 kusů akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 50,-Kč. Takto upsané akcie budou kmenové, znějící na jméno, v listinné podobě.
od 9. 11. 2005 do 4. 5. 2006
- c) Akcie, které se budou upisovat s využitím přednostního práva stávajících akcionářů budou upisovány v kanceláři sídla společnosti ELTON hodinářská, a.s. v Novém Městě nad Metují, Náchodské ulici, číslo popisné 2105, v pracovních dnech od 8:00 hodin do 1 4:00 hodin, ve lhůtě stanovené na 30 dní. Prvním dnem této lhůty bude den, který bude následovat po dni, kdy bude do obchodního rejstříku zapsáno rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Počátek běhu lhůty pro vykonání přednostního práva bu de akcionářům oznámen způsobem stanoveným pro svolání valné hromady společnosti, tedy tak, že oznámení informace o přednostním právu představenstvo zašle všem akcionářům s akciemi na jméno doporučeným dopisem na adresu jejich sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů. Zároveň bude tato informace zveřejněna v Obchodním věstníku. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 50,-Kč lze upsat 12 kusů celých nových akcií o jmenovité hodnotě 50,-Kč. S využitím přednostního práva stávajících akcionářů budou upisovány akcie o jmenovité hodnotě každé akcie 50,-Kč. Takto upisované akcie b udou kmenové, znějící na jméno, v listinné podobě, za emisní kurz, který odpovídá jmenovité hodnotě upisovaných akcií, tedy za 50,-Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 50,-Kč.
od 9. 11. 2005 do 4. 5. 2006
- d) Akcie, které nebudou upsány na základě přednostního práva stávajících akcionářů, budou na základě rozhodnutí valné hromady:
od 9. 11. 2005 do 4. 5. 2006
- A) nabídnuty k úpisu konkrétnímu zájemci, kterým je: obchodní společnost NAIKA, akciová společnost, se sídlem Nové Město nad Metují, Náchodská ulice, poštovní směrovací číslo 549 01, identifikační číslo 642 59 510, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle B, vložce125 5, v souhrnné jmenovité hodnotě až do výše součtu dvou peněžitých pohledávek, které má obchodní společnost NAIKA, akciová společnost za obchodní společností ELTON hodinářská, a.s. Tímto zájemcem budou akcie upsány na základě smlouvy o upsání akcií v soula du s ustanovením § 204 odstavec 5 Obchodního zákoníku, kterou NAIKA, akciová společnost, uzavře se obchodní společností ELTON hodinářská, a.s. Lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií je stanovena na 180 dnů a počne běžet ode dne následujícím po dni, kdy vyprší lhůta určená k úpisu akcií s využitím přednostního práva stávajících akcionářů dle písmene c) tohoto usnesení. Počátek běhu této lhůty bude zájemci oznámen nejpozději do 5 dnů od počátku běhu této lhůty, formou doporučeného dopisu, či osobního doručení s potvrzením převzetí, který bude obsahovat návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Platí, že ve stanovené lhůtě musí být upisovatelem přijatý návrh smlouvy o upsání akcií doručen společnosti ELTON hodinářská, a.s. na adresu jejího sídla - Nové Město nad Metují, Náchodská ulice 2105. Emisní kurz, takto upisovaných akcií, který odpovídá jmenovité hodnotě upisovaných akcií, je v tomto příp adě stanoven rovněž na 50,-Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 50,-Kč.
od 9. 11. 2005 do 4. 5. 2006
- B) Zbylé akcie až do výše horní hranice výše navrhovaného zvýšení základního kapitálu budou nabídnuty k úpisu představenstvem vybraným zájemcům, přičemž stěžejními kritérii pro výběr bude výběr osob (a) které projeví zájem o úpis nejvyššího množství akcií a zároveň (b) jejich vstup do společnosti bude přínosem pro její rozvoj, s ohledem na její předmět podnikání. Takto vybranými zájemci budou akcie upsány na základě smlouvy o upsání akcií v souladu s ustanovením § 204 odstavec 5 Obchodního zákoníku, kter ou takto vybraní zájemci o úpis, uzavřou se společností ELTON hodinářská, a.s. Lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií je stanovena na 180 dnů a počne běžet ode dne následujícím po dni, kdy vyprší lhůta určená k úpisu akcií s využitím přednostního práva stávajících akcionářů dle písmene c) tohoto usnesení. Počátek běhu této lhůty bude zájemcům oznámen nejpozději do 5 dnů od počátku běhu této lhůty, formou doporučeného dopisu, či osobního doručení s potvrzením převzetí, který bude obsahovat návrh na uzav ření smlouvy o upsání akcií. Platí, že ve stanovené lhůtě musí být upisovatelem přijatý návrh smlouvy o upsání akcií doručen společnosti ELTON hodinářská, a.s., data uvedená výše na adresu jejího sídla - Nové Město nad Metují, Náchodská ulice 2105, Emisní kurz, takto upisovaných akcií, který odpovídá jmenovité hodnotě upisovaných akcií, je v tomto případě stanoven rovněž na 50,-Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 50,-Kč.
od 9. 11. 2005 do 4. 5. 2006
- e) Upsané akcie budou upisovateli spláceny na zvláštní bankovní účet vedený eBankou, a.s., číslo účtu 2197xxxx, ve lhůtě, která je stanovena na 30, od dne upsání akcie, akcionář je povinen v této lhůtě splatit celý emisní kurz jím upsaných akcií.
od 9. 11. 2005 do 4. 5. 2006
- f) Společnost nevydává akcie nového druhu. Nově upisované akcie jsou stejného druhu jako akcie, které společnost doposud vydala a rovněž i práva s těmito nově upisovanými akciemi spojená jsou stejná jako s akciemi společností již vydanými.
od 9. 11. 2005 do 4. 5. 2006
- g) Všechny upisované akcie budou splaceny peněžitými vklady upisovatelů. Ustanovení písmene i) tohoto usnesení tímto není dotčeno.
od 9. 11. 2005 do 4. 5. 2006
- h) Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, uvedenou v odstavci a) tohoto rozhodnutí.
od 9. 11. 2005 do 4. 5. 2006
- i) Připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu, a to pohledávek upisovatele obchodní společnosti NAIKA, akciová společnost, data uvedená shora, za společností ELTON hodinářská, a.s., da ta rovněž uvedená shora, vzniklých jednal z titulu poskytnutí půjčky ve výši 1.000.000,-Kč, na základě smlouvy o půjčce ze dne 16.5.2005 a jednak na základě směnky vlastní ze dne 30.6.2005 na částku 5.221.186,-Kč, vystavenou společností ELTON hodinářská, a.s. Ing. Jiřímu Helikarovi, která byla jím postoupena obchodní společnosti NAIKA, akciová společnost, proti pohledávce obchodní společnosti ELTON hodinářská, a.s., data uvedená shora, za upisovatelem obchodní společnosti NAIKA, akciová společnost, data u vedená shora, která vznikne z titulu jeho povinnosti splatit emisní kurz jím upsaných akcií, takto:
od 9. 11. 2005 do 4. 5. 2006
- Proti peněžité pohledávce za upisovatelem - obchodní společností NAIKA, akciová společnost, data uvedená shora, která společnosti ELTON hodinářská, a.s., data uvedená shora, vznikne z titulu jeho povinnosti splatit emisní kurz akcií do výše emisního ku rzu jím upsaných akcií, které obchodní společnost NAIKA, akciová společnost, data uvedená shora, upíše, budou započteny její peněžité pohledávky za společností ELTON hodinářská, a.s., data uvedená shora, v celkové výši 6.221.186,-Kč.
od 9. 11. 2005 do 4. 5. 2006
- Tyto pohledávky budou vzájemně započteny, na základě dohody o vzájemném započtení, v jejich nominálních hodnotách. Dohoda o vzájemném započtení pohledávek bude uzavřena, že upisovatel obchodní společnost NAIKA, akciová společnost, data uvedená shora, doručí obchodní společnosti ELTON hodinářská, a.s., data uvedená shora, písemný návrh dohody o vzájemném za počtení pohledávek nejpozději do 60 dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 204 odstavce 5 Obchodního zákoníku, tedy ode dne upsání akcií. Obchodní společností ELTON hodinářská, a.s., data uvedená shora, musí návrh přijmout v dalších 30 dnech, nejpozději však v den podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to před podnáním tohoto návrhu. Dohoda o vzájemném započtení pohledávek bude uzavřena tak, že na jejím základě, dojde ke splacení celého emisního kurzu vš ech akcií upsaných na základě tohoto zvýšení základního kapitálu.
od 9. 11. 2005 do 4. 5. 2006
- j) Neschvaluje se vydání poukázek na akcie podle § 204b Obchodního zákoníku.
Kapitál
od 13. 8. 2017
Základní kapitál 35 439 381 Kč, splaceno 100 %.
od 30. 12. 2016 do 13. 8. 2017
Základní kapitál 4 339 383 Kč, splaceno 100 %.
od 26. 4. 2012 do 30. 12. 2016
Základní kapitál 72 323 050 Kč, splaceno 100 %.
od 6. 1. 2012 do 26. 4. 2012
Základní kapitál 67 257 550 Kč, splaceno 100 %.
od 18. 9. 2009 do 6. 1. 2012
Základní kapitál 42 635 600 Kč, splaceno 100 %.
od 30. 1. 2009 do 18. 9. 2009
Základní kapitál 26 382 450 Kč, splaceno 100 %.
od 4. 5. 2006 do 30. 1. 2009
Základní kapitál 22 162 200 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 1. 2000 do 4. 5. 2006
Základní kapitál 2 500 000 Kč, splaceno 100 %.
od 13. 8. 2017
Kmenové akcie na jméno 3, počet akcií: 10 366 666.
od 30. 12. 2016
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 446 461.
od 26. 4. 2012 do 30. 12. 2016
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 446 461.
od 6. 1. 2012 do 26. 4. 2012
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 345 151.
od 18. 9. 2009 do 6. 1. 2012
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 852 712.
od 30. 1. 2009 do 18. 9. 2009
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 527 649.
od 4. 5. 2006 do 30. 1. 2009
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 443 244.
od 18. 12. 2001 do 4. 5. 2006
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 50 000.
od 1. 1. 2000 do 18. 12. 2001
Akcie na majitele err, počet akcií: 50 000.
Statutární orgán
od 15. 9. 2018
MILAN KOZEL - předseda představenstva
Psáry, Ve Višničkách, PSČ 252 44
den vzniku členství: 9. 7. 2018
den vzniku funkce: 9. 7. 2018
od 30. 11. 2017 do 15. 9. 2018
Ing. MICHAL BATELKA - předseda představenstva
Kutná Hora - Karlov, V Zákoutí, PSČ 284 01
den vzniku členství: 1. 11. 2017 - 9. 7. 2018
den vzniku funkce: 1. 11. 2017 - 9. 7. 2018
od 12. 12. 2016
Ing. MILOSLAV HOLÝ - člen představenstva
Nové Město nad Metují - Krčín, Nahořanská, PSČ 549 01
den vzniku členství: 7. 10. 2016
od 12. 12. 2016
Ing. ALEŠ FLEISCHMANN - člen představenstva
Rychnov nad Kněžnou, Nad Zvonicí, PSČ 516 01
den vzniku členství: 7. 10. 2016
od 12. 12. 2016 do 30. 11. 2017
MARTIN PABIŠKA - předseda představenstva
Liberec - Liberec VI-Rochlice, Ševčíkova, PSČ 460 06
den vzniku členství: 7. 10. 2016 - 1. 11. 2017
den vzniku funkce: 7. 10. 2016 - 1. 11. 2017
od 8. 6. 2016 do 12. 12. 2016
MARTIN PABIŠKA - předseda představenstva
Liberec - Liberec VI-Rochlice, Ševčíkova, PSČ 460 06
den vzniku členství: 23. 5. 2016
den vzniku funkce: 23. 5. 2016
od 8. 6. 2016 do 12. 12. 2016
Ing. ALEŠ FLEISCHMANN - člen představenstva
Rychnov nad Kněžnou, Nad Zvonicí, PSČ 516 01
den vzniku členství: 23. 5. 2016
od 8. 6. 2016 do 12. 12. 2016
Ing. MILOSLAV HOLÝ - člen představenstva
Nové Město nad Metují - Krčín, Nahořanská, PSČ 549 01
den vzniku členství: 23. 5. 2016
od 21. 5. 2015 do 8. 6. 2016
ALEŠ VERNAR - člen představenstva
Zábrodí - Horní Rybníky, , PSČ 549 41
den vzniku členství: 19. 3. 2015 - 23. 5. 2016
od 11. 3. 2015 do 8. 6. 2016
Ing. ALEŠ FLEISCHMANN - předseda představenstva
Rychnov nad Kněžnou, Nad Zvonicí, PSČ 516 01
den vzniku členství: 15. 8. 2014 - 23. 5. 2016
den vzniku funkce: 1. 3. 2015 - 23. 5. 2016
od 28. 8. 2014 do 5. 3. 2015
JAN KUBÍČEK - člen představenstva
Praha 1 - Staré Město, Dlouhá, PSČ 110 00
den vzniku členství: 21. 7. 2014 - 15. 8. 2014
od 28. 8. 2014 do 11. 3. 2015
69 Marketing s.r.o., IČO: 27603822 - Předseda představenstva
Zvole, Severní, PSČ 252 45
den vzniku členství: 21. 7. 2014 - 28. 2. 2015
den vzniku funkce: 25. 7. 2014 - 28. 2. 2015
od 28. 8. 2014 do 11. 3. 2015
- Zastoupení právnické osoby: ZDENĚK LÖFFELMANN, dat. nar. 12.10.1969 Severní 130, 252 45 Zvole
od 15. 8. 2014 do 28. 8. 2014
Ing. JIŘÍ HELIKAR - předseda představenstva
Nové Město nad Metují, Na Vyhlídce, PSČ 549 01
den vzniku členství: 31. 8. 2011 - 21. 7. 2014
den vzniku funkce: 23. 2. 2012 - 21. 7. 2014
od 15. 8. 2014 do 28. 8. 2014
Ing. ALEŠ FLEISCHMANN - člen představenstva
Rychnov nad Kněžnou, Nad Zvonicí, PSČ 516 01
den vzniku členství: 23. 2. 2012 - 21. 7. 2014
od 15. 8. 2014 do 8. 6. 2016
Ing. MILOSLAV HOLÝ - člen představenstva
Nové Město nad Metují - Krčín, Nahořanská, PSČ 549 01
den vzniku členství: 31. 8. 2011 - 23. 5. 2016
od 5. 3. 2012 do 15. 8. 2014
Ing. Jiří Helikar - předseda představenstva
Nové Město nad Metují, Na Vyhlídce, PSČ 549 01
den vzniku členství: 31. 8. 2011 - 21. 7. 2014
den vzniku funkce: 23. 2. 2012 - 21. 7. 2014
od 5. 3. 2012 do 15. 8. 2014
Ing. Aleš Fleischmann - člen představenstva
Rychnov nad Kněžnou, Nad Zvonicí, PSČ 516 01
den vzniku členství: 23. 2. 2012 - 21. 7. 2014
od 6. 10. 2011 do 5. 3. 2012
Ing. Jan Gaszczyk - předseda představenstva
Praha 9, Vysokovská, PSČ 193 00
den vzniku členství: 31. 8. 2011 - 23. 2. 2012
den vzniku funkce: 31. 8. 2011 - 23. 2. 2012
od 6. 10. 2011 do 5. 3. 2012
Ing. Jiří Helikar - člen představenstva
Nové Město nad Metují, Na Vyhlídce, PSČ 549 01
den vzniku členství: 31. 8. 2011
od 6. 10. 2011 do 15. 8. 2014
Ing. Miloslav Holý - člen představenstva
Nové Město nad Metují - Krčín, Nahořanská, PSČ 549 01
den vzniku členství: 31. 8. 2011
od 29. 6. 2011 do 6. 10. 2011
Ing. Jan Gaszczyk - předseda představenstva
Praha 9, Vysokovská, PSČ 193 00
den vzniku členství: 23. 6. 2011 - 31. 8. 2011
den vzniku funkce: 23. 6. 2011 - 31. 8. 2011
od 29. 6. 2011 do 6. 10. 2011
Ing. Jiří Helikar - člen představenstva
Nové Město nad Metují, Na Vyhlídce 1423, PSČ 549 01
den vzniku členství: 7. 5. 2009 - 31. 8. 2011
od 25. 5. 2009 do 9. 9. 2010
Ing. Jan Gaszczyk - člen představenstva
Praha 9 - Horní Počernice, Vysokovská 1192/50, PSČ 193 00
den vzniku členství: 7. 5. 2009 - 23. 6. 2010
od 25. 5. 2009 do 29. 6. 2011
Ing. Jiří Helikar - předseda představenstva
Nové Město nad Metují, Na Vyhlídce 1423, PSČ 549 01
den vzniku členství: 7. 5. 2009
den vzniku funkce: 7. 5. 2009 - 23. 6. 2011
od 25. 5. 2009 do 29. 6. 2011
Ing. Aleš Fleischmann - člen představenstva
Rychnov nad Kněžnou, Nad Zvonicí 815, PSČ 516 01
den vzniku členství: 7. 5. 2009 - 24. 6. 2011
od 5. 3. 2009 do 25. 5. 2009
Ing. Aleš Fleischmann - Člen představenstva
Rychnov nad Kněžnou, Nad Zvonicí 815, PSČ 516 01
den vzniku členství: 12. 2. 2009 - 7. 5. 2009
od 12. 10. 2007 do 25. 5. 2009
Ing. Jan Gaszczyk - Člen představenstva
Praha 9 - Horní Počernice, Vysokovská 1192/50, PSČ 193 00
den vzniku členství: 1. 12. 2006 - 7. 5. 2009
od 22. 1. 2007 do 12. 10. 2007
Ing. Jan Gaszczyk - Člen představenstva
Ostrava - Zábřeh, Průkopnická 2101/21, PSČ 700 30
den vzniku členství: 1. 12. 2006
od 28. 9. 2006 do 22. 1. 2007
Ing. Jan Gaszczyk - Člen představenstva
Ostrava - Zábřeh, Průkopnická 2101/21, PSČ 700 30
den vzniku členství: 27. 7. 2006 - 1. 12. 2006
od 27. 11. 2002 do 5. 3. 2009
Jan Prokop - Člen představenstva
Praha 6, Štefkova 22
den vzniku členství: 8. 3. 2002 - 12. 2. 2009
od 30. 11. 2000 do 25. 5. 2009
Ing. Jiří Helikar - Předseda představenstva
Nové Město nad Metují, Na Vyhlídce 1423
od 1. 1. 2000 do 30. 11. 2000
Ing. Jan Nešetřil - Předseda představenstva
Kramolna, 220
od 1. 1. 2000 do 27. 11. 2002
Ondřej Fábera - Člen představenstva
Vršovka, 53
od 1. 1. 2000 do 28. 9. 2006
Ing. Adolf Sýkora - Člen představenstva
U lípy 872, Nové Město nad Metují
od 15. 8. 2014
Za společnost jedná samostatně předseda představenstva, nebo nejméně dva členové představenstva společně.
od 1. 1. 2000 do 15. 8. 2014
Způsob jednání za společnost: Společnost zastupuje a jedná jménem společnosti vůči třetím osobám předseda představenstva samostatně nebo alespoň dva členové představenstva současně. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo alespoň dva členové představenstva.
Prokura
od 1. 3. 2000 do 30. 11. 2000
Ing. Jiří Helikar
Nové Město nad Metují, Na Vyhlídce 1423
od 1. 3. 2000 do 30. 11. 2000
- Prokurista se bude za společnost podepisovat tak, že k vytištěnému nebo nadepsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis s dodatkem "p.p." nebo "prokurista".
Dozorčí rada
od 12. 12. 2016
MICHAL STRNAD - předseda dozorčí rady
Slatiňany, Tyršova, PSČ 538 21
den vzniku členství: 7. 10. 2016
den vzniku funkce: 7. 10. 2016
od 12. 12. 2016
Ing. ZDENĚK VĚTROVEC - místopředseda dozorčí rady
Kladno, Zd. Petříka, PSČ 272 01
den vzniku členství: 7. 10. 2016
den vzniku funkce: 7. 10. 2016
od 12. 12. 2016
Ing. PETR RUSEK - člen dozorčí rady
Opatovec, , PSČ 568 02
den vzniku členství: 7. 10. 2016
od 8. 6. 2016 do 12. 12. 2016
MICHAL STRNAD - předseda dozorčí rady
Slatiňany, Tyršova, PSČ 538 21
den vzniku členství: 13. 5. 2016
den vzniku funkce: 13. 5. 2016
od 8. 6. 2016 do 12. 12. 2016
ZDENĚK VĚTROVEC - místopředseda dozorčí rady
Kladno, Zd. Petříka, PSČ 272 01
den vzniku členství: 17. 2. 2015 - 13. 8. 2015
den vzniku funkce: 13. 5. 2016 - 13. 8. 2015
od 5. 3. 2015 do 8. 6. 2016
ZDENĚK VĚTROVEC - předseda dozorčí rady
Kladno, Zd. Petříka, PSČ 272 01
den vzniku členství: 17. 2. 2015
den vzniku funkce: 17. 2. 2015 - 13. 5. 2016
od 15. 8. 2014 do 26. 2. 2015
Ing. JAN GASZCZYK - předseda dozorčí rady
Praha 9 - Horní Počernice, Vysokovská, PSČ 193 00
den vzniku členství: 30. 6. 2014 - 27. 12. 2014
den vzniku funkce: 30. 6. 2014 - 27. 12. 2014
od 15. 8. 2014 do 8. 6. 2016
PhDr. PETR VÁCLAVÍK - místopředseda dozorčí rady
Praha - Horní Počernice, Vysokovská, PSČ 193 00
den vzniku členství: 23. 2. 2012 - 30. 4. 2016
den vzniku funkce: 30. 6. 2014 - 30. 4. 2016
od 15. 8. 2014 do 12. 12. 2016
LENKA FREISLEROVÁ - člen dozorčí rady
Praha - Nusle, Svatoslavova, PSČ 140 00
den vzniku členství: 31. 8. 2011 - 13. 6. 2016
od 5. 3. 2012 do 15. 8. 2014
Ing. Jan Gaszczyk - místopředseda dozorčí rady
Praha 9 - Horní Počernice, Vysokovská, PSČ 193 00
den vzniku členství: 23. 2. 2012 - 19. 6. 2014
den vzniku funkce: 23. 2. 2012 - 19. 6. 2014
od 5. 3. 2012 do 15. 8. 2014
PhDr. Petr Václavík - člen dozorčí rady
Praha 9 - Horní Počernice, Vysokovská, PSČ 193 00
den vzniku členství: 23. 2. 2012
od 6. 10. 2011 do 25. 6. 2014
Ing. Libor Hovorka - člen dozorčí rady
Nové Město nad Metují, Na Zadomí, PSČ 549 01
den vzniku členství: 31. 8. 2011 - 30. 4. 2014
od 6. 10. 2011 do 15. 8. 2014
Prof. MUDr. Jan Štulík, CSc. - předseda dozorčí rady
Dolní Břežany - Lhota, Keltská, PSČ 252 41
den vzniku členství: 31. 8. 2011 - 19. 6. 2014
den vzniku funkce: 31. 8. 2011 - 19. 6. 2014
od 6. 10. 2011 do 15. 8. 2014
Lenka Freislerová - člen dozorčí rady
Praha 4 - Nusle, Svatoslavova, PSČ 140 00
den vzniku členství: 31. 8. 2011
od 9. 9. 2010 do 6. 10. 2011
Ing. Pavel Kunert - člen dozorčí rady
Mělník, Komenského, PSČ 276 01
den vzniku členství: 24. 6. 2010 - 31. 8. 2011
od 17. 5. 2010 do 9. 9. 2010
Lenka Freislerová - člen dozorčí rady
Praha 4, Svatoslavova, PSČ 140 00
den vzniku členství: 7. 5. 2009 - 17. 6. 2010
od 17. 5. 2010 do 6. 10. 2011
Ing. Jan Helikar - předseda dozorčí rady
Vranovice, Přibická 642, PSČ 691 25
den vzniku členství: 7. 5. 2009 - 31. 8. 2011
den vzniku funkce: 7. 5. 2009 - 31. 8. 2011
od 17. 5. 2010 do 6. 10. 2011
Ing. Libor Hovorka - člen dozorčí rady
Nové Město nad Metují, Na Zadomí, PSČ 549 01
den vzniku členství: 7. 5. 2009 - 31. 8. 2011
od 22. 1. 2007 do 17. 5. 2010
Martin Urban - Člen dozorčí rady
Šestajovice, Lipová 742, PSČ 250 92
den vzniku členství: 1. 12. 2006 - 7. 5. 2009
od 22. 1. 2007 do 17. 5. 2010
Lenka Freislerová - Člen dozorčí rady
Praha 1 - Staré Město, Dlouhá 711/30, PSČ 110 00
den vzniku členství: 1. 12. 2006 - 7. 5. 2009
od 28. 9. 2006 do 22. 1. 2007
Lenka Freislerová - Člen dozorčí rady
Praha 1 - Staré Město, Dlouhá 711/30, PSČ 110 00
den vzniku členství: 20. 5. 2006 - 1. 12. 2006
od 21. 3. 2003 do 8. 2. 2005
Jiří Nekola - Člen
Praha 4, Čimelická 963/13, PSČ 140 00
den vzniku členství: 21. 6. 2002
od 21. 3. 2003 do 22. 1. 2007
Martin Prokop - Člen
Praha 6, Štefkova 22, PSČ 169 00
den vzniku členství: 21. 6. 2002 - 1. 12. 2006
od 21. 3. 2003 do 17. 5. 2010
Ing. Jan Helikar - Člen
Vranovice, 642, PSČ 691 25
den vzniku členství: 21. 6. 2002 - 7. 5. 2009
od 30. 11. 2000 do 21. 3. 2003
Ing. Michal Vaculka - Člen
Studnice, 92
od 1. 1. 2000 do 30. 11. 2000
Jan Čopík - Člen
T.G.Masaryka 41, Nové Město nad Metují
od 1. 1. 2000 do 21. 3. 2003
Josef Bauer - Člen
Příkopy 1183, Náchod
od 1. 1. 2000 do 21. 3. 2003
Ing. Luisa Opltová - Člen
ul.Zdeňka Nejedlého 697, Dobruška
Akcionáři
od 1. 1. 2000 do 18. 12. 2001
IG Invest, a.s., IČO: 45534551
Nové Město nad Metují, Náchodská ul.
Hodnocení firmy
-12
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

13. 9. 2019 | | Petr Kučera | 67 komentářů

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

Poslanci definitivně schválili rozšíření elektronické evidence tržeb. Vládní koalice odmítla většinu opozičních návrhů, přehlasovala i senátní veto. Láká na nižší DPH a úlevu pro drobné podnikatele.

Klid za 500 korun. Spočítali jsme, komu se vyplatí paušální daň

30. 8. 2019 | | Jiří Hovorka | 27 komentářů

Klid za 500 korun. Spočítali jsme, komu se vyplatí paušální daň

Nechcete řešit daně ani pojištění? Zaplaťte 500 korun za měsíc. Takovou pobídku pro drobné podnikatele chystá ministerstvo financí. Těm nejmenším se to ale nevyplatí.

Nový paušál pro OSVČ a méně papírování. Bude líp, slibuje desatero

28. 8. 2019 | | Jiří Hovorka | 14 komentářů

Nový paušál pro OSVČ a méně papírování. Bude líp, slibuje desatero

Ministryně financí Alena Schillerová a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček slibují živnostníkům a dalším osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) usnadnění podmínek pro podnikání.

BudgetBakers chystají novou aplikaci. Do Wallet se zapojí všechny banky

26. 7. 2019 | | Petra Jaroměřská

BudgetBakers chystají novou aplikaci. Do Wallet se zapojí všechny banky

Podnikáte? Jsou vaši spolupracovníci dostatečně efektivní? Nebude váš byznys potřebovat během půl roku financování? I to umí zhodnotit nová aplikace s názvem Board z dílny české fintechové společnosti BudgetBakers. „Na trh ji uvedeme ještě během léta,“ říká její výkonný ředitel Michal Kratochvíl.

Zlevni jízdné, zabij konzum na vsi

9. 6. 2019 | | Adam Páleníček | 38 komentářů

Zlevni jízdné, zabij konzum na vsi

Jízdné skoro zadarmo, to nejsou jen stovky a tisíce šťastných seniorů a studentů, kteří teď můžou brázdit Českem a nemyslet na to, kolik jim cinká v kapse. Dotované jízdenky můžou taky být po EET další hřebíček do rakve některých malých živností.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Broadway Change 2 595,00 Kč
Czech Exchange 2 600,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 600,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 610,00 Kč
Česká spořitelna 2 661,00 Kč
Komerční banka 2 666,64 Kč
Expobank CZ 2 667,70 Kč
Sberbank CZ 2 681,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 719,30 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  10 947 383 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Jaromír Jágr

Jaromír Jágr

- hokejista, mistr světa a olympijský vítěz

+110
+
-
2.Radim Jančura

Radim Jančura

- podnikatel a majitel Student Agency

+2
+
-
3.Bohumír Ďuričko

Bohumír Ďuričko

- podnikatel toho času ve výkonu trestu

-58
+
-
4.František Chvalovský

František Chvalovský

- podnikatel a kontroverzní fotbalový funkcionář

-112
+
-
5.Marek Dalík

Marek Dalík

- lobbista a podnikatel

-174
+
-

Články na Heroine.cz

Truchlení na sociálních sítích aneb Neznal jsem, ale rip!

Truchlení na sociálních sítích aneb Neznal jsem, ale rip!

Život na online sítích nás čím dál častěji staví do situací, na kterých ještě nepanuje...více

Neschopná být mámou

Neschopná být mámou

Nový seriál porodní asistentky Alžběty Samkové se týká odvrácené strany období, kdy přichází...více

Jen si to -ová škrtněte, však ona si s vámi čeština poradí

Jen si to -ová škrtněte, však ona si s vámi čeština poradí

Jak vidím nepřechýlenou ženskou, otvírá se mně v kapse červené pero.

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Darování bytu
Poradna > Realitní poradna > Darování bytu

Otázka: Dobrý den, chtěla bych koupit byt a darovat ho dceři. Zajímalo by mě, jestli se tento dar pak bude zohledňovat v dědickém řízení? Jestli se pak bude muset dcera dělit o tento dar s mým druhým dítětem...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services