Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Obchodní rejstřík:
PARTIS a.s., IČO: 25944967

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu13. 11. 2000
Obchodní firma
od 6. 9. 2007

PARTIS a.s.

od 13. 11. 2000 do 6. 9. 2007

PARTIS s.r.o.

Adresa sídla
od 25. 8. 2003 do 30. 6. 2015
Úpice, Suchovršice 110, PSČ 542 32
od 13. 11. 2000 do 25. 8. 2003
17. listopadu 237, 530 02 Pardubice
IČO
od 13. 11. 2000

25944967

DIČ

CZ25944967

Identifikátor datové schránky:ui4fkn2
Právní forma
od 6. 9. 2007
Akciová společnost
od 13. 11. 2000 do 6. 9. 2007
Společnost s ručením omezeným
Spisová značka2638 B, Krajský soud v Hradci Králové
Předmět podnikání
od 17. 9. 2008
- Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
od 17. 9. 2008
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 14. 8. 2002 do 17. 9. 2008
- Velkoobchod
od 14. 8. 2002 do 17. 9. 2008
- Specializovaný maloobchod
od 14. 8. 2002 do 17. 9. 2008
- Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
od 13. 11. 2000 do 17. 9. 2008
- Pronájem movitých a nemovitých věcí
Ostatní skutečnosti
od 30. 6. 2015 do 10. 12. 2015
- Valná hromada obchodní společnosti PARTIS a.s., konaná dne 30.6.2015, rozhodla o snížení základního kapitálu, níže uvedeným způsobem: a) základní kapitál společnosti se snižuje o částku 3.300.000,-Kč, z důvodu úhrady ztráty, k níž došlo vykoupením akcií společníka Mikhaila Bednyakova, který nesouhlasil se změnou právní formy společnosti, za účelem získání peněžních prostředků; b) ke snížení základního kapitálu budou použity akcie, vlastní akcie, které má společnost v majetku, z výše uvedeného vypořádání, konkrétně 33 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě každé 100.000,- Kč, čísla 34-66; c) částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita k částečné úhradě ztráty, k níž došlo vykoupením akcií společníka Mikhaila Bednyakova, který nesouhlasil se změnou právní formy společnosti.
od 12. 6. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 12. 6. 2014 do 7. 7. 2016
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 12. 6. 2014 do 7. 7. 2016
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 4. 1. 2008 do 25. 2. 2008
- Valná hromada konaná dne 11.12.2007 schvaluje zvýšení záklandího kapitálu společnosti PARTIS a.s. upsáním nových akcií takto: a) základní kapitál Společnosti se zvyšuje peněžitými vklady o částku 6.000.000,- Kč (slovy: šest milionů korun českých) ze stávající částky 13.200.000,- Kč (slovy: třináct milionů dvě stě tisíc korun českých) na částku 19.200.000,- Kč (slovy: devatenáct milionů dvěstě tisíc korun českých), a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Důvodem zvýšení je získání vlastních zdrojů pro obchodní činnost Společnosti. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií s tím, že v souladu se zněním ust. § 204a obchodního zákoníku v platném znění budou nové akcie nabídnuty nejprve k upsání stávajícím akcionářům k využití jejich přednostního práva na úpis nových akcií. Nedojde-li k upsání všech upisovaných akcií s využitím přednostního práva, budou neupsané akcie nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Emisní kurs všech dříve upsaných akcií je zcela splacen, b) zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno upsáním nových akcií Společnosti peněžitými vklady, kdy upisované akcie budou mít následující náležitosti: a) Podoba: Listinné akcie b) Druh: Kmenové akcie c) Forma: Na jméno d) Jmenovitá hodnota: 100.000,- Kč e) Počet: 60 ks S novými akciemi jsou spojená stejná práva, která dle obecně závazných předpisů a stanov Společnosti náleží ostatním kmenovým akciím vydaným Společností. Emisní kurs každé jedné takto upisované akcie činí 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), tzn. bude odpovídat jmenovité hodnotě každé jedné akcie. Emisní kurs všech upisovaných akcií činí 6.000.000,- Kč (slovy: šest milionů korun českých). c) úpis nových akcií při využití přednostního práva k jejich úpisu Místo a lhůta pro upisování akcií s využitím přednostního práva: upsat nové akcie s využitím přednostního práva k jejich úpisu mohou oprávněné osoby v sídle společnosti Brzobohatý Brož & Honsa, v.o.s., na adrese Praha 1, Klimentská 1207/10, PSČ 110 00, a to v pracovní dny od 10 do 14 hodin ve lhůtě dvou týdnů, počínaje dnem, který bude označen jako právní den uvedené lhůty pro úpis v písemném oznámení představenstva (obsahujícím další informace zejména dle ust. § 204a odst. 2 obchodního zákoníku). Toto oznámení představenstva Společnosti bude odesláno na adresu akcioná rů Společnosti uvedenou v seznamu akcionářů Společnosti, a to do 2 pracovních dnů po dni, ve kterém dojde k přijetí usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti. Rozvazovací podmínkou upisování nových akcií je právní moc rozh odnutí příslušného soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč. bude možno při využití přednostního práva k úpisu upsat 5/11 kusů nově upisovaných akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč. Upisovat lze pouze celé akcie. Každý akcionář bude mít možnost při využití přednostního práva upsat nejvýše 25 % nově upisovaných akcií, d) úpis nových akcií předem určenými zájemci Nové akcie společnosti, které nebudou v určené lhůtě upsány na základě využití přednostního práva na jejich úpis, a nové akcie, jejichž úpis byl v rámci úpisu s využitím přednostního práva neúčinný, budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům. Těmito zájemci jsou: pan Rostislav Sinitsyn, nar. 11.5.1966, trvale bytem Dmitry Ulianova 3-11, Moskava, Ruská federace; pan Nikolay Bednyakov, nar. 20.10.1974, trvale bytem Kutuzovský prospekt 4/2, Moskva, Ruská federace; a paní Tatiana Dansa, nar. 21.1.1946, trvale bytem Novinsky bulvár 14, Moskva, Ruská federace (dále také jen "předem určení zájemci"). Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva (lhůta pro uzavření smlouvy o upsání nových akcií) bude činit čtrnáct dnů ode dne, který bude označen jako první den uvedené lhůty pro úpis v písemném oznáme ní představenstva, jehož přílohou bude vzor návrhu na uzavření smlovy o upsání nových akcií, které bude zasláno předem určeným zájemcům do pěti pracovních dnů po uplynutí lhůty pro vykonání přednostního práva na úpis akcií. Upsat lze libovolný počet novýc h akcií, které nebyly upsány s využitím přednostního práva. Smlouva o upsání nových akcií bude uzavřena s předem určenými zájemci, ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, pokud ve lhůtě pro úpis osobně či prostřednictvím jimi pověřených osob dor učí do místa úpisu návrh smlouvy o upsání nových akcií, který se nebude obsahově lišit od vzoru návrhu smlouvy o upsání nových akcií přiloženého k oznámení představenstva doručeného předem určenému zájemci Společností a v němž budou uvedeny všechny náleži tosti a bude opatřen úředně ověřenými podpisy upisovatele nebo osob oprávněných jednat jeho jménem. Společnost je povinna smlouvu o upsání nových akcií s předem určenými zájemci řádně uzavřit v pracovní den bezprostředně následující po dni, kdy byl řádně podepsaný návrh smlouvy o upsání nových akcií Společnosti doručen, a její uzavření včetně data jejího uzavření předem určenému zájemci v tentýž den písemně potvrdit. Emisní kurs a místo úpisu budou shodné s emisním kursem a místem uvedenými shora pro úpis nových akcií s využitím přednostního práva pro úpis, e) lhůta pro splacení peněžitého vkladu: upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kursu všech jím upsaných nových akcií tak, aby úhrada za emisní kurs všech jím upsaných nových akcií byla připsána na bankovní účet Společnosti s účetním datem nejpozději posledního dne lhůty pro upisování nový ch akcií s využitím přednostního práva, resp. posledního dne lhůty pro upisování nových akcií předem určeným zájemcem, f) místem splacení peněžitého vkladu je zvláštní účet zřízený u Komerční banky, a.s., č.ú.: 43-1074xxxx. Představenstvo podá návrh na zápis zvýšeného základního kapitálu po splacení 100 % peněžitého vkladu.
od 6. 9. 2007 do 25. 2. 2008
- Obchodní společnost PARTIS s.r.o. se sídlem Úpice, Suchovršice 110, PSČ 542 32, identifikační číslo 259 44 967 změnila právní formu na akciovou společnost PARTIS a.s.
Kapitál
od 10. 12. 2015
Základní kapitál 15 900 000 Kč, splaceno 100 %.
od 25. 2. 2008 do 10. 12. 2015
Základní kapitál 19 200 000 Kč, splaceno 100 %.
od 6. 9. 2007 do 25. 2. 2008
Základní kapitál 13 200 000 Kč, splaceno 100 %.
od 17. 1. 2006 do 6. 9. 2007
Základní kapitál 13 200 000 Kč
od 9. 8. 2005 do 17. 1. 2006
Základní kapitál 13 200 000 Kč, splaceno 9 200 000 Kč.
od 26. 7. 2004 do 9. 8. 2005
Základní kapitál 8 200 000 Kč, splaceno 100 %.
od 13. 11. 2000 do 26. 7. 2004
Základní kapitál 100 000 Kč
od 1. 1. 2019
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 159.
od 1. 1. 2019
Převoditelnost akcií společnosti je omezena. Převod akcie je podmíněn souhlasem valné hromady společnosti. Akcionáři mají předkupní právo podle Článku 7 stanov.
od 10. 12. 2015 do 1. 1. 2019
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 159.
od 10. 12. 2015 do 1. 1. 2019
Převoditelnost akcií společnosti je omezena. Převod akcie je podmíněn souhlasem představenstva společnosti.
od 25. 2. 2008 do 10. 12. 2015
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 192.
od 25. 2. 2008 do 10. 12. 2015
Převoditelnost akcií společnosti je omezena. Převod akcie je podmíněn souhlasem představenstva společnosti.
od 6. 9. 2007 do 25. 2. 2008
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 132.
od 6. 9. 2007 do 25. 2. 2008
Převoditelnost akcií společnosti je omezena. Převod akcie je podmíněn souhlasem představenstva společnosti.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 1. 1. 2019
RADEK WAJSAR - statutární ředitel
Batňovice, , PSČ 542 37
den vzniku funkce: 1. 1. 2019
od 13. 7. 2018 do 1. 1. 2019
ALEJANDRO DANZA OLENIN - Předseda představenstva
Trutnov - Volanov, Hraniční, PSČ 541 01
den vzniku členství: 29. 6. 2017 - 1. 1. 2019
den vzniku funkce: 29. 6. 2017 - 1. 1. 2019
od 29. 9. 2017 do 1. 1. 2019
NIKOLAI BEDNIAKOV - Člen představenstva
Praha - Břevnov, Závěrka, PSČ 169 00
den vzniku členství: 1. 6. 2014 - 1. 1. 2019
od 13. 3. 2017 do 29. 9. 2017
NIKOLAI BEDNIAKOV - Člen představenstva
Trutnov - Kryblice, Zahradní Město, PSČ 541 01
den vzniku členství: 1. 6. 2014
od 7. 7. 2016 do 13. 3. 2017
NIKOLAI BEDNIAKOV - Člen představenstva
Trutnov - Kryblice, Zahradní město, PSČ 541 01
den vzniku členství: 1. 6. 2014
od 7. 7. 2016 do 13. 7. 2018
ALEJANDRO DANZA OLENIN - Předseda představenstva
Trutnov - Volanov, Hraniční, PSČ 541 01
den vzniku členství: 26. 6. 2012 - 29. 6. 2017
den vzniku funkce: 26. 6. 2012 - 29. 6. 2017
od 7. 7. 2016 do 1. 1. 2019
ROSTISLAV SINITSYN - Člen představenstva
Moskva, Dmitry Ulianova 3-11, Ruská federace
den vzniku členství: 1. 6. 2014 - 1. 1. 2019
od 11. 12. 2013 do 7. 7. 2016
Alejandro Danza Olenin - Předseda představenstva
Moskva, Novinski bulvar 14, PSČ 121 069, Ruská federace
den vzniku členství: 26. 6. 2012
den vzniku funkce: 26. 6. 2012
od 2. 7. 2013 do 12. 6. 2014
RADEK WAJSAR - Člen představenstva
Úpice, Pod Skalkou, PSČ 542 32
den vzniku členství: 26. 6. 2012 - 22. 5. 2014
od 9. 6. 2009 do 7. 7. 2016
Nikolay Bednyakov - Člen představenstva
Moskva, Kutuzovský prospekt 4/2, Ruská federace
den vzniku členství: 1. 6. 2009 - 1. 6. 2014
od 9. 6. 2009 do 7. 7. 2016
Rostislav Sinitsyn - Člen představenstva
Moskva, Dmitry Ulianova 3-11, Ruská federace
den vzniku členství: 1. 6. 2009 - 1. 6. 2014
od 6. 9. 2007 do 9. 6. 2009
Věra Kopecká - Člen představenstva
Trutnov 1, Obránců míru 193/3, PSČ 541 01
den vzniku členství: 6. 9. 2007 - 31. 5. 2009
od 6. 9. 2007 do 2. 7. 2013
Radek Wajsar - Člen představenstva
Úpice, Pod Skalkou 1002, PSČ 542 32
den vzniku členství: 6. 9. 2007 - 26. 6. 2012
od 6. 9. 2007 do 11. 12. 2013
Alekhandro Dansa Olenin - Předseda představenstva
Moskva, Novinski bulvar 14, 121 069, Ruská federace
den vzniku členství: 6. 9. 2007 - 26. 6. 2012
den vzniku funkce: 6. 9. 2007 - 26. 6. 2012
od 16. 11. 2006 do 6. 9. 2007
Radek Wajsar - jednatel
Úpice, Pod Skalkou 1002, PSČ 542 32
den vzniku funkce: 10. 11. 2006 - 6. 9. 2007
od 2. 6. 2005 do 16. 11. 2006
Mikhail Bednyakov - Jednatel
Trutnov, Kryblická 364/9, PSČ 542 01
den vzniku funkce: 1. 4. 2005 - 10. 11. 2006
od 14. 8. 2002 do 2. 6. 2005
Petr Kostovský - Jednatel
Úpice, Nová Závoď 935, PSČ 542 32
den vzniku funkce: 7. 8. 2002 - 31. 3. 2005
od 13. 11. 2000 do 14. 8. 2002
Ing. Zdeněk Hamáček - Jednatel
Boháčova 1722, 530 03 Pardubice
den vzniku funkce: 13. 11. 2000 - 7. 8. 2002
od 1. 1. 2019
Za společnost jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány ve všech záležitostech týkajících se společnosti statutární ředitel.
od 12. 6. 2014 do 1. 1. 2019
Za společnost jedná každý z členů představenstva samostatně, pokud však hodnota dluhu, představenstvem za společnost uzavíraného, přesáhne částku 3 000 000,- Kč (slovy tři miliony korun českých), jednají za společnost alespoň dva členové představenstva sp olečně, vyjma jednání s bankami a spořitelními a úvěrními družstvy, při uzavírání smluv o poskytování úvěrů a záruk společnosti, zejména při uzavírání úvěrových smluv a úkonů tyto smlouvy zajišťující, kdy za společnost jedná samostatně předseda představen stva Alejandro Danza Olenin. V případě, že představenstvo společnosti je jednočlenné (dle článku 15 odst.1 stanov společnosti), jedná takový člen představenstva za společnost samostatně.
od 2. 7. 2013 do 12. 6. 2014
Jménem společnosti jedná každý z členů představenstva samostatně, pokud však hodnota závazku, představenstvem jménem společnosti uzavíraného, přesáhne částku 3 000 000,- Kč (slovy tři miliony korun českých), jednají jménem společnosti alespoň tři členové představenstva společně, vyjma jednání s bankami a spořitelními a úvěrními družstvy, při uzavírání smluv o poskytování úvěrů a záruk společnosti, zejména při uzavírání úvěrových smluv a úkonů tyto smlouvy zajišťující, kdy jménem společnosti jedná samostat ně buď předseda představenstva pan Alejandro Danza Olenin, nebo člen představenstva pan Radek Wajsar. V případě, že představenstvo společnosti je jednočlenné (dle článku 14 odst. 1 stanov společnosti), jedná takový člen představenstva jménem společnosti s amostatně.
od 9. 6. 2009 do 2. 7. 2013
Jménem společnosti jedná každý z členů představenstva samostatně, pokud však hodnota závazku, představenstvem jménem společnosti uzavíraného, přesáhne částku 3 000 000,- Kč (slovy tři miliony korun českých), jednají jménem společnosti alespoň tři členové představenstva společně. V případě, že představenstvo společnosti je jednočlenné, jedná takový člen představenstva jménem společnosti samostatně.
od 6. 9. 2007 do 9. 6. 2009
Způsob jednání jménem společnosti: Jménem společnosti jednají za představenstvo vždy dva členové představenstva společně. V případě, že představenstvo společnosti je jednočlenné, jedná takový člen představenstva jménem společnosti samostatně.
od 14. 8. 2002 do 6. 9. 2007
Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti je oprávněn jednat jednatel společnosti.
od 13. 11. 2000 do 14. 8. 2002
Způsob jednání za společnost: Jednatel jedná za společnost samostatně a podepisuje se tak, že k vytištěnému nebo psanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis.
Správní rada
od 1. 1. 2019
RADEK WAJSAR - člen správní rady
Batňovice, , PSČ 542 37
den vzniku členství: 1. 1. 2019
Prokura
od 1. 1. 2019
ALEJANDRO DANZA OLENIN
Trutnov - Volanov, Hraniční, PSČ 541 01
od 3. 9. 2015 do 1. 1. 2019
RADEK WAJSAR
Batňovice, , PSČ 542 37
od 3. 9. 2015 do 1. 1. 2019
- Prokurista zastupuje společnost samostatně. Prokurista se podepisuje takovým způsobem, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis a údaj označující prokuru.
od 12. 6. 2014 do 3. 9. 2015
RADEK WAJSAR
Úpice, Pod Skalkou, PSČ 542 32
od 12. 6. 2014 do 3. 9. 2015
- Prokurista zastupuje společnost samostatně. Prokurista se podepisuje takovým způsobem, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis a údaj označující prokuru.
Dozorčí rada
od 13. 7. 2018 do 1. 1. 2019
Ing. EVA POSPÍŠILOVÁ - Předseda dozorčí rady
Vlkov, , PSČ 551 01
den vzniku členství: 29. 6. 2017 - 1. 1. 2019
den vzniku funkce: 29. 6. 2017 - 1. 1. 2019
od 13. 7. 2018 do 1. 1. 2019
JAN KAČER - Člen dozorčí rady
Trutnov - Střední Předměstí, Zámečnická, PSČ 541 01
den vzniku členství: 29. 6. 2017 - 1. 1. 2019
od 13. 7. 2018 do 1. 1. 2019
OLDŘICH BENEŠ - Člen dozorčí rady
Malé Svatoňovice, Úpická, PSČ 542 34
den vzniku členství: 29. 6. 2018 - 1. 1. 2019
od 24. 5. 2017 do 13. 7. 2018
JAN KAČER - Člen dozorčí rady
Trutnov - Střední Předměstí, Zámečnická, PSČ 541 01
den vzniku členství: 1. 4. 2017 - 29. 6. 2017
od 7. 7. 2016 do 24. 5. 2017
VĚRA KOPECKÁ - Člen dozorčí rady
Trutnov - Horní Předměstí, Švábenicova, PSČ 541 01
den vzniku členství: 1. 6. 2014 - 31. 1. 2017
od 7. 7. 2016 do 13. 7. 2018
Ing. EVA POSPÍŠILOVÁ - Předseda dozorčí rady
Vlkov, , PSČ 551 01
den vzniku členství: 26. 6. 2012 - 29. 6. 2017
den vzniku funkce: 26. 6. 2012 - 29. 6. 2017
od 14. 10. 2013 do 7. 7. 2016
Ing. EVA POSPÍŠILOVÁ - Předseda dozorčí rady
Vlkov, , PSČ 551 01
den vzniku členství: 11. 9. 2008 - 26. 6. 2012
den vzniku funkce: 1. 6. 2009 - 26. 6. 2012
od 14. 10. 2013 do 13. 7. 2018
OLDŘICH BENEŠ - Člen dozorčí rady
Malé Svatoňovice, Úpická, PSČ 542 34
den vzniku členství: 4. 9. 2013 - 29. 6. 2018
od 6. 10. 2013 do 7. 7. 2016
VĚRA KOPECKÁ - Člen dozorčí rady
Trutnov - Horní Předměstí, Švábenicova, PSČ 541 01
den vzniku členství: 1. 6. 2009 - 1. 6. 2014
od 9. 6. 2009 do 6. 10. 2013
Věra Kopecká - Člen dozorčí rady
Trutnov - Horní Předměstí, Obránců míru 193, PSČ 541 01
den vzniku členství: 1. 6. 2009
od 9. 6. 2009 do 14. 10. 2013
Ing. Eva Pospíšilová - Předseda dozorčí rady
Vlkov, 36, PSČ 551 01
den vzniku členství: 11. 9. 2008
den vzniku funkce: 1. 6. 2009
od 17. 9. 2008 do 9. 6. 2009
Pavel Kocourek - Předseda dozorčí rady
Trutnov - Horní Staré Město, Pomněnková 441, PSČ 541 02
den vzniku členství: 11. 9. 2008 - 31. 5. 2009
den vzniku funkce: 11. 9. 2008 - 31. 5. 2009
od 17. 9. 2008 do 9. 6. 2009
Ing. Eva Pospíšilová - Člen dozorčí rady
Vlkov, 36, PSČ 551 01
den vzniku členství: 11. 9. 2008
od 17. 9. 2008 do 14. 10. 2013
Oldřich Beneš - Člen dozorčí rady
Malé Svatoňovice, Úpická 337, PSČ 542 34
den vzniku členství: 10. 9. 2008 - 4. 9. 2013
od 6. 9. 2007 do 17. 9. 2008
Pavel Kocourek - Předseda dozorčí rady
Trutnov, Pomněnková 441, PSČ 541 02
den vzniku členství: 6. 9. 2007 - 11. 9. 2008
den vzniku funkce: 6. 9. 2007 - 11. 9. 2008
od 6. 9. 2007 do 17. 9. 2008
Ing. Eva Pospíšilová - Člen dozorčí rady
Jaroměř - Vlkov, 36, PSČ 551 01
den vzniku členství: 6. 9. 2007 - 11. 9. 2008
od 6. 9. 2007 do 17. 9. 2008
Oldřich Beneš - Člen dozorčí rady
Malé Svatoňovice, Úpická 337, PSČ 542 34
den vzniku členství: 6. 9. 2007 - 10. 9. 2008
Společníci s vkladem
od 17. 1. 2006 do 6. 9. 2007
Sinitsyn Rostislav
Moskva, Samarkandský bulvár 9/1, Ruská federace
Vklad: 3 300 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 25 %
od 17. 1. 2006 do 6. 9. 2007
Bednyakov Mikhail
Moskva, Maršála Nedělina 34, blok 1, Ruská federace
Vklad: 3 300 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 25 %
od 17. 1. 2006 do 6. 9. 2007
Bednyakov Nikolay
Moskva, Kutuzovský prospekt 4/2, Ruská federace
Vklad: 3 300 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 25 %
od 17. 1. 2006 do 6. 9. 2007
Dansa Tatiana
Moskva, Novinsky bulvár 14, Ruská federace
Vklad: 3 300 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 25 %
od 9. 8. 2005 do 17. 1. 2006
Sinitsyn Rostislav
Moskva, Samarkandský bulvár 9/1, Ruská federace
Vklad: 3 300 000 Kč, splaceno 2 300 000 Kč. Obchodní podíl 25 %
od 9. 8. 2005 do 17. 1. 2006
Bednyakov Mikhail
Moskva, Maršála Nedělina 34, blok 1, Ruská federace
Vklad: 3 300 000 Kč, splaceno 2 300 000 Kč. Obchodní podíl 25 %
od 9. 8. 2005 do 17. 1. 2006
Bednyakov Nikolay
Moskva, Kutuzovský prospekt 4/2, Ruská federace
Vklad: 3 300 000 Kč, splaceno 2 300 000 Kč. Obchodní podíl 25 %
od 9. 8. 2005 do 17. 1. 2006
Dansa Tatiana
Moskva, Novinsky bulvár 14, Ruská federace
Vklad: 3 300 000 Kč, splaceno 2 300 000 Kč. Obchodní podíl 25 %
od 26. 7. 2004 do 9. 8. 2005
Sinitsyn Rostislav
Moskva, Samarkandský bulvár 9/1, Ruská federace
Vklad: 2 050 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 25 %
od 26. 7. 2004 do 9. 8. 2005
Bednyakov Mikhail
Moskva, Maršála Nedělina 34, blok 1, Ruská federace
Vklad: 2 050 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 25 %
od 26. 7. 2004 do 9. 8. 2005
Bednyakov Nikolay
Moskva, Kutuzovský prospekt 4/2, Ruská federace
Vklad: 2 050 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 25 %
od 26. 7. 2004 do 9. 8. 2005
Dansa Tatiana
Moskva, Novinsky bulvár 14, Ruská federace
Vklad: 2 050 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 25 %
od 20. 12. 2002 do 26. 7. 2004
Dansa Tatiana
Moskva, Novinsky bulvár 14, Ruská federace
Vklad: 25 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 25 %
od 14. 8. 2002 do 20. 12. 2002
Dansa Olenin Alekhandro
Moskva, Novikovskij bulvár 14, Ruská federace
Vklad: 25 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 25 %
od 14. 8. 2002 do 26. 7. 2004
Sinitsyn Rostislav
Moskva, Samarkandský bulvár 9/1, Ruská federace
Vklad: 25 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 25 %
od 14. 8. 2002 do 26. 7. 2004
Bednyakov Mikhail
Moskva, Maršála Nedělina 34, blok 1, Ruská federace
Vklad: 25 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 25 %
od 14. 8. 2002 do 26. 7. 2004
Bednyakov Nikolay
Moskva, Kutuzovský prospekt 4/2, Ruská federace
Vklad: 25 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 25 %
od 13. 11. 2000 do 14. 8. 2002
DEMIT s.r.o., IČO: 25930621
Pardubice, 17. listopadu 237, PSČ 530 02
Vklad: 100 000 Kč, splaceno 100 %.
Hodnocení firmy
-60
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Krize rodí příležitosti. Startupy očima expertů

4. 12. 2020 | | Ondřej Tůma

 Krize rodí příležitosti. Startupy očima expertů

Jak se daří startupům v době koronavirové? Chopí se dravé firmy příležitosti? Na co se mají připravit ty, které chtějí uspět?

Zaplať stovku a máš klid. Paušální daň pro OSVČ prošla

1. 12. 2020 | | Jiří Hovorka, Petr Kučera | 102 komentářů

Zaplať stovku a máš klid. Paušální daň pro OSVČ prošla

Poslanci definitivně schválili návrh na paušální daň pro OSVČ. Využití nového systému bude dobrovolné, podnikatelům může přinést výhody i nevýhody.

Obchody a služby otevřou ve čtvrtek, zmírní i další omezení

29. 11. 2020 | | Petr Kučera | 9 komentářů

Obchody a služby otevřou ve čtvrtek, zmírní i další omezení

Do třetího stupně protiepidemického systému PES se Česko přesune od čtvrtka 3. prosince. Rozhodla o tom vláda na nedělním jednání. Otevřou se všechny obchody a služby včetně restaurací. Od pondělí do středy platí ještě dosavadní omezení.

Skoro devět z deseti hospod otevře hned, jak to půjde

27. 11. 2020 | | Petr Kučera | 7 komentářů

Skoro devět z deseti hospod otevře hned, jak to půjde

Naprostá většina hospod a restaurací otevře okamžitě v den, kdy jim to vládní rozhodnutí umožní. Ukázal to průzkum Plzeňského Prazdroje na vzorku 8200 tuzemských podniků, kam dodává svá piva.

Odklad, nebo definitivní konec? EET očima expertů

27. 11. 2020 | | Jiří Hovorka, Ondřej Tůma | 24 komentářů

Odklad, nebo definitivní konec? EET očima expertů

Jak se za čtyři roky fungování osvědčila elektronická evidence tržeb? A má smysl ji za dva roky resuscitovat, nebo spíš zaslouží poslední ránu z milosti?

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 655,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 665,00 Kč
Czech Exchange 2 695,00 Kč
Expobank CZ 2 698,60 Kč
Poštovní spořitelna 2 712,70 Kč
ČSOB 2 712,70 Kč
Komerční banka 2 721,13 Kč
Česká spořitelna 2 736,00 Kč
Raiffeisenbank 2 766,68 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 775,20 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  13 173 369 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Jiří Bartoška

Jiří Bartoška

- herec a ředitel filmového festivalu

+28
+
-
2.Vladimír Franz

Vladimír Franz

- výtvarník, bývalý kandidát na prezidenta

+20
+
-
3.Miroslav Pelta

Miroslav Pelta

- podnikatel a majitel fotbalového klubu z Jablonce nad Nisou

+9
+
-
4.Jaroslav  Hřebík

Jaroslav Hřebík

- fotbalový trenér

0
+
-
5.Tomáš Sedláček

Tomáš Sedláček

- ekonom

-130
+
-

Články na Heroine.cz

Potřebujeme ty nejlepší lidi. O mýtu meritokracie a jeho škodlivosti

Potřebujeme ty nejlepší lidi. O mýtu meritokracie a jeho škodlivosti

Nebyl by svět krásný, kdyby každý měl šanci uspět zcela jen podle svých schopností a snahy?...více

Děti kvůli covidu nezhloupnou. Otázka je, jak dobře je budeme učit, až se vrátí do škol

Děti kvůli covidu nezhloupnou. Otázka je, jak dobře je budeme učit, až se vrátí do škol

Rozhovor s lingvistkou Evou Lehečkovou a odbornicí na vzdělávání Kateřinou Šormovou o...více

Nebojte se investovat. Jde to ekologicky a odpovědně

Nebojte se investovat. Jde to ekologicky a odpovědně

Pokud chceme pomáhat světu, musíme začít nejdříve sami u sebe. Peníze řídí svět, a pokud...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Hypo vs Uver stav.spoř. prvních 5 let
Poradna > Hypoteční úvěr > Hypo vs Uver stav.spoř. prvních 5 let

Otázka: Dobrý den, mám nabídku na klasickou hypoteku od Raifaisen s urokem 2,05% p.a.a fixací na 5 let. Poté mám druhou nabídku na uvěr ze stavebního sporeni od lišky s urokem 1,59% p.a. a fixací na 6 let. Jde...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services