Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

FANO TeX, a.s.
IČO: 25945858

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu15. 12. 2000
Obchodní firma
od 4. 4. 2002

FANO TeX, a.s.

od 15. 12. 2000 do 4. 4. 2002

FANO TEX, a.s.

Sídlo
od 15. 12. 2000 do 9. 11. 2016
Ústí nad Orlicí, Drážní 211, PSČ 562 04
IČO
od 15. 12. 2000

25945858

DIČ

CZ25945858

Identifikátor datové schránky:dtwd3bf
Právní forma
od 15. 12. 2000
Akciová společnost
Spisová značka2154 B, Krajský soud v Hradci Králové
Předmět podnikání
od 17. 7. 2014
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 4. 4. 2002 do 17. 7. 2014
- Výroba textilních vláken a tkanin
od 4. 4. 2002 do 17. 7. 2014
- Specializovaný maloobchod
od 4. 4. 2002 do 17. 7. 2014
- Zprostředkování služeb
od 4. 4. 2002 do 17. 7. 2014
- Zprostředkování obchodu
od 15. 12. 2000 do 4. 4. 2002
- Výroba textilních přízí
od 15. 12. 2000 do 4. 4. 2002
- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 15. 12. 2000 do 4. 4. 2002
- Zprostředkování
Ostatní skutečnosti
od 17. 7. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 17. 7. 2014 do 10. 2. 2016
- Počet členů statutárního orgánu: 2
od 17. 7. 2014 do 10. 2. 2016
- Počet členů dozorčí rady: 2
od 10. 11. 2010 do 8. 6. 2011
- Základní kapitál společnosti se snižuje takto: a) důvody snížení základního kapitálu společnosti spočívají jednak v tom, že toto snížení je způsobem, jak uhradit vzniklou ztrátu společnosti a ponechat ještě část na úhradu případné budoucí ztráty, o níž nelze s určitostí určit, zda nastane a v jaké výš i, a dále v tom, že zbývající část vlastních zdrojů, které budou snížením získány, nemusí společnost využít a lze ji vyplatit akcionářům, přičemž skutečnost, že společnost tyto vlastní zdroje nepotřebuje souvisí též s omezením podnikatelské činnosti spole čnosti, neboť došlo téměř úplně k ukončení výrobní činnosti a nadále společnost vykonává pouze obchodní činnost, b) způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu je následující: část ve výši 1.059.956,79 Kč, slovy: jedenmilionpadesátdevěttisícdevětset-padesátšest korunčeských sedmdesátdevět haléřů, bude použita na úhradu ztráty, část v e výši 140.043,21 Kč, slovy: jednostočtyřicettisícčtyřicettři koruny české dvacetjedna haléřů, bude účetně přesunuta na účet Ostatní kapitálové fondy a zbývající část ve výši 800.000,- Kč, slovy: osmsettisíc korunčeských, bude rozdělena mezi akcionáře v p oměru jmenovitých hodnot jimi vlastněných akcií, tj. rovným dílem, tedy každému z akcionářů 400.000,-- Kč, slovy: čtyřistatisíc korunčeských, c) základní kapitál se snižuje o částku 2.000.000,-- Kč, slovy: dvamiliony korunčeských, d) snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty stávajících akcií, a to tak, že namísto současné jmenovité hodnoty akcií, která činí 250.000,-- Kč, slovy: dvěstěpadesáttisíc korunčeských, bude jmenovitá hodnota každé z šestnácti a kcií činit 125.000,-- Kč, slovy: jednostodvacetpěttisíc korunčeských, s tím, že se nemění žádná práva spojená s akcií, ani počty hlasů spojené s akcií, tedy nadále bude s každou akcií, spojen jeden hlas, ačkoli již bude mít nižší jmenovitou hodnotu, e) snížení jmenovité hodnoty akcií, které jsou vydány v listinné podobě, bude provedeno výměnou akcií za akcie o nižší jmenovité hodnotě, f) lhůta k předložení akcií společnosti k výměně za akcie o nižší jmenovité hodnotě se stanoví na 2, slovy: dva, měsíce ode dne, kdy bude do obchodního rejstříku zapsána nižší výše základního kapitálu na základě tohoto jeho snížení; představenstvo vyzve a kcionáře k předložení jejich akcií společnosti stejným způsobem, jako se svolává valná hromoada, tj. dopisem adresovaným na jejich adresu uvedenou v seznamu akcionářů nejpozději 30, slovy: třicet, dní před uplynutím uvedený lhůty.
od 12. 12. 2005 do 24. 1. 2006
- Základní kapitál společnosti se zvyšuje tím způsobem, že dojde k upsání nových akcií nepeněžitým vkladem, a to za těchto podmínek: a) základní kapitál se zvyšuje o částku 1.500.000,-- Kč, slovy: jedenmilionpětsettisíckorunčeských, s tím, že upisování akcií nad částku tohoto navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, b) na toto zvýšení základního kapitálu budou upisovány nové kmenové akcie na jméno v listinné podobě v počtu 6 kusů, o jmenovité hodnotě 250.000,-- Kč, slovy: dvěstěpadesáttisíckorunčeských, c) údaje vztahující se k přednostnímu právu akcionářů se neuvádí, neboť všichni akcionáři se svého přednostního práva na upisování akcií vzdali před tímto rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu, d) vešekré akcie, které mají být upsány na toto zvýšení základního kapitálu, budou nabídnuty určitým zájemcům, a to rovným dílem oběma akcionářům, tedy panu Ing. Jiřímu Faltysovi, rodné číslo xxxx, bydliště Ústí nad Orlicí, Školní 36, budou nabídnu ty k upsání tři akcie, a panu Janu Glattovi, rodné číslo xxxx, bydliště Ústí nad Orlicí, Knapovec 154, budou nabídnuty k upsání taktéž tři akcie, dále jen "určití zájemci", e) akcie bez využití přednostního práva, tedy veškeré akcie, které budou upisovány na toto zvýšení základního kapitálu, budou upisovány v kancelářských prostorách společnosti na adrese sídla společnosti, tedy Ústí nad Orlicí, Drážní 211, a to formou smluv o upsání akcií, ve lhůtě 14, slovy: čtrnáct, dní, která běží ode dne, kdy shora uvedeným předem určeným zájemcům byl od společnosti doručen návrh smlouvy o upsání akcií; tento návrh je společnost oprávněna doručit předem určeným zájemcům až poté, co bude v obchodním rejstříku zapsáno toto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, a je povinna tak učinit do 14, slovy: čtrnácti, dní, od tohoto zápisu, f) emisní kurs jedné upsané akcie, tedy částka, za kterou se bude jedna akcie vydávat, bude roven jmenovité hodnotě akcie a bude tedy činit 250.000,-- Kč, slovy: dvěstěpadesáttisíckorunčeských, tedy každému z určitých zájemců budou nabídnuty akcie, jejich ž celkový emisní kurs bude činit 750.000,-- Kč, slovy: sedmsetpadesáttisíckorunčeských, g) přestože upsané akcie mají být spláceny peněžitými vklady, účet u banky a lhůta, v níž je upisovatel povinen splatit část emisního kursu upsaných akcií, se neuvádí, neboť je dále v tomto rozhodnutí připuštěna možnost započtení a emisní kurs všech akcií má být splacen výhradně započtením, h) tímto rozhodnutím se připouští možnost započtení peněžitých pohledávek určitých zájemců vůči společnosti proti pohledávkám společnosti na splacení emisního kursu akcií vydávaných na základě tohoto zvýšení základního kapitálu, s tím, že emisní kurs všec h nově vydávaných akcií bude splacen výhradně právě započtením, přičemž se vyslovuje souhlas s tím, že započteny mohou být: - pohledávky akcionáře Ing. Jiřího Faltyse, rodné číslo xxxx, bydliště Ústí nad Orlicí, Školní 36, na vrácení peněz ze smlouvy o půjčce ze dne 12. 3. 2004 ve výši 150.000,-- Kč, slovy: jednostopadesáttisíckorunčeských, ze smlouvy o půjčce ze dne 13. 1. 2005 ve výši 100.000,-- Kč, slovy: jednostotisíckorunčeských, ze smlouvy o půjčce ze dne 8. 2. 2005 ve výši 50.000,-- Kč, slovy: padesáttisíckorunčeských, ze smlouvy o půjčce ze dne 7. 4. 2005 ve výši 200.000,-- Kč, slovy: dvěstětisíckorunčeských, ze smlouvy o půjčce ze dne 29. 7. 2005 ve výši 50.000,-- Kč, slovy: padesáttisíckorunčeských, ze smlouvy o půjčce ze dne 3. 8. 2005 ve výši 100.000,-- Kč, slovy: jednostotisíckorunčeských, a ze smlouvy o půjčce ze dne 31. 10. 2005 ve výši 100.000,-- Kč, slovy: jednostotisíckorunčeských, tedy v celkové výši 750.000,-- Kč, slovy: sedmsetpadesáttisíckorunčeských; jedná se o splatné pohledávky na vrácení jistiny půjček, a to v plné výši, pouze v případě půjčky ze dne 12. 3. 2004 ve zbývající výši, neboť tato půjčka byla již částečně vrácena, - pohledávky akcionáře Jana Glatta, rodné číslo xxxx, bydliště Ústí nad Orlicí, Knapovec 154, na vrácení peněz ze smlouvy o půjčce ze dne 25. 2. 2005 ve výši 450.000,-- Kč, slovy: čtyřistapadesáttisíckorunčeských, ze smlouvy o půjčce ze dne 25. 7. 2005 ve výši 200.000,-- Kč, slovy: dvěstětisíckorunčeských, a ze smlouvy o půjčce ze dne 31. 10. 2005 ve výši 100.000,-- Kč, slovy jednostotisíckorunčeských, tedy v celkové výši 750.000,-- Kč, slovy: sedmsetpadesáttisíckorunčeských; jedná se o splatné pohledávky na vrácení jistiny půjček, a to v plné výši, i) pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení jsou následující: - návrh smlouvy o započtení předloží určitým zájemcům společnost, - návrh smlouvy o započtení je společnost povinna každému z určitých zájemců předložit nejpozději v den, kdy bude s oběma určitými zájemci uzavřena smlouva o upsání akcií, přičemž určití zájemci mohou požadovat, aby se mohli s tímto návrhem seznámit př ed tím, než uzavřou smlouvu o upsání akcií, - určití zájemci budou mít po předložení návrhu smlouvy o započtení možnost vyjádřit své připomínky s tím, že smlouvy o započtení musí být uzavřeny nejpozději do 14, slovy: čtrnácti, dní ode dne, kdy byla s každým z určitých zájemců uzavřena smlouva o  upsání akcií, - tím budou vklady určitých zájemců na toto zvýšení základního kapitálu splaceny, což bude ve smlouvě též uvedeno.
od 13. 5. 2003 do 23. 7. 2003
- Základní kapitál společnosti se zvyšuje tím způsobem, že dojde k upsání nových akcií nepeněžitým vkladem, a to za těchto podmínek:
od 13. 5. 2003 do 23. 7. 2003
- a) základní kapitál se zvyšuje o částku 1.500.000,-- Kč, slovy: jedenmilionpětsettisíckorunčeských, s tím, že upisování akcií nad částku tohoto navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští,
od 13. 5. 2003 do 23. 7. 2003
- b) na toto zvýšení základního kapitálu budou upisovány nové kmenové akcie na jméno v listinné podobě v počtu 6 kusů, o jmenovité hodnotě 250.000,-- Kč, slovy: dvěstěpadesáttisíckorunčeských,
od 13. 5. 2003 do 23. 7. 2003
- c) přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií je v tomto případě zákonem vyloučeno a neuplatní se tedy, neboť se základní kapitál zvyšuje upsáním akcií nepeněžitým vkladem,
od 13. 5. 2003 do 23. 7. 2003
- d) veškeré akcie, které budou upsány na toto zvýšení základního kapitálu, budou nabídnuty určitému zájemci, a to jednomu z akcionářů, panu Ing. Jiřímu Faltysovi, rodné číslo xxxx, bydliště Ústí nad Orlicí, Školní 36 a jeho manželce PaedDr. Evě Faltysové, rodné číslo xxxx, bydliště Ústí nad Orlicí, Školní 36, neboť nepeněžitý vklad je v jejich společném jmění, přičemž dle dohody mezi nimi budou akcie na základě předmětného nepeněžitého vkladu vydány na jméno Ing. Jiřího Faltyse, dále jen "určitý zájemce",
od 13. 5. 2003 do 23. 7. 2003
- e) akcie bez využití přednostního práva, tedy veškeré akcie, které budou upisovány na toto zvýšení základního kapitálu, budou upisovány v kancelářských prostorách společnosti na adrese sídla společnosti, tedy Ústí nad Orlicí, Drážní 211, a to formou smlouvy o upsání akcií, ve lhůtě 14, slovy: čtrnáct, dní, která běží ode dne, kdy shora uvedenému předem určenému zájemci byl od společnosti doručen návrh smlouvy o upsání akcií; tento návrh je společnost oprávněna doručit předem určenému zájemci až poté, co nabyde právní moci usnesení soudu, kterým bude v obchodním rejstříku zapsáno toto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, a to do 14, slovy, čtrnácti, dní, od právní moci tohoto usnesení,
od 13. 5. 2003 do 23. 7. 2003
- f) emisní kurs jedné upsané akcie, tedy částka, za kterou se bude jedna akcie vydávat, bude roven jmenovité hodnotě akcií a bude tedy činit 250.000,-- Kč, slovy: dvěstěpadesáttisíckorunčeských, a úhrnný emisní kurs akcií bude tedy přesně odpovídat hodnotě nepeněžitého vkladu,
od 13. 5. 2003 do 23. 7. 2003
- g) nepeněžitý vklad bude poté splacen v kancelářských prostorách společnosti na adrese sídla společnosti Ústí nad Orlicí, Drážní 211, tedy v místě předmětu nepeněžitého vkladu, ve lhůtě 14, slovy: čtrnácti, dnů ode dne, kdy smlouva o upsání akcií nabyde účinnosti; nepeněžitý vklad bude splacen předáním písemného prohlášení vkladatele o vložení tohoto nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti a předáním tohoto nepeněžitého vkladu společnosti, přičemž obě skutečnosti nastanou současně v místě splácení vkladu,
od 13. 5. 2003 do 23. 7. 2003
- h) nepeněžitým vkladem, jímž budou nové akcie upisovány jsou nemovitosti, a to : - ideální jedna polovina budovy čp. 211 Kerhartice na pozemku evidovaném jako stavební parcela číslo 320, pozemků evidovaných jako stavební parcely číslo 320 a 358 a pozemků evidovaných jako pozemkové parcely číslo 155/1 a 155/4 v katastrálním území Kerhartice nad Orlicí zapsaných v katastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 3700 pro obec Ústí nad Orlicí a katastrálním území Kerhartice nad Orlicí, s ideální jednou polovinou příslušenství, které dle určení vlastníků tvoří budova kanceláře a šatny, vodoměrná šachta a kanalizační šachty, a dále ideální jedna polovina budovy způsobem využití jiná stavba na pozemku evidovaném jako stavební parcela čílo 358 v katastrálním území Kerhartice nad Orlicí zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 4298 pro obec Ústí nad Orlicí a katastrální území Kerhartice nad Orlicí; - podíl nemovitostí podle předchozího odstavce je ve společném jmění Ing. Jiřího Faltyse a PaedDr. Evy Faltysové shora uvedených; ideální jedna polovina budovy způsobem využití jiná stavba na pozemku evidovaném jako stavební parcela číslo 358 v katastrálním území Kerhartice nad Orlicí není v katastru nemovitostí zapsána ve společném jmění manželů Faltysových, avšak je v jejich společném jmění, neboť byla postavena mimo jiné Ing. Jiřím Faltysem a jeho manželkou z jejich prostředků za trvání manželství; skutečnost, že je ve společném jmění manželů byla společnosti osvědčena notářským zápisem JUDr. Marie Filipové, notářky v Ústí nad Orlicí, ze dne 15. 1. 2003, NZ 5/2003, N 274/2002, - nepeněžitý vklad je oceněn znaleckým posudkem znalce Ing. Petra Schwarzbacha, bytem Česká Třebová, Českých bratří 1943, č. 1459/111/2002, ze dne 24. 11. 2002, který byl pro účely provedení ocenění nepeněžitého vkladu jmenován Krajským soudem v Hradci Králové, usnesením ze dne 21. 10. 2002, sp. zn. 49 Nc 2515/2002, které nabylo právní moci dne 22. 11. 2002, - nepeněžitý vklad je oceněn na částku 1.500.000,-- Kč, slovy: jedenmilionpětsettisíckorunčeských, což je tedy hodnota nepeněžitého vkladu, - za tento nepeněžitý vklad se vydají nové kmenové akcie na jméno v listinné podobě v počtu 6 kusů, o jmenovité hodnotě 250.000,-- Kč, slovy: dvěstěpadesáttisíckorunčeských, jak je též uvedeno shora.
od 13. 5. 2003 do 23. 7. 2003
- Konstatuje se, že zvýšení základního kapitálu shora uvedeným nepeněžitým vkladem je v důležitém zájmu společnosti, neboť společnost je druhým spoluvlastníkem nemovitostí, které jsou předmětem nepeněžitého vkladu, a sloučení vlastnictví je nutné pro zajištění chodu a rozvoje společnosti, pro niž jsou základním výrobním prostředkem. A dále se konstatuje, že se shora uvedeného vyplývá, že společnost může tento nepeněžitý vklad využít ve vztahu k předmětu podnikání společnosti, neboť jej již využívá jako své sídlo pro administrativní a výrobní účely.
Kapitál
od 8. 6. 2011
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 24. 1. 2006 do 8. 6. 2011
Základní kapitál 4 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 23. 7. 2003 do 24. 1. 2006
Základní kapitál 2 500 000 Kč, splaceno 100 %.
od 4. 4. 2002 do 23. 7. 2003
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 15. 12. 2000 do 4. 4. 2002
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 300 000 Kč.
od 8. 6. 2011
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 16.
od 8. 6. 2011
K převodu akcií je třeba písemného souhlasu všech ostatních akcionářů.
od 24. 1. 2006 do 8. 6. 2011
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 16.
od 24. 1. 2006 do 8. 6. 2011
K převodu akcií je třeba písemného souhlasu všech ostatních akcionářů.
od 23. 7. 2003 do 24. 1. 2006
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 10.
od 23. 7. 2003 do 24. 1. 2006
v listinné podobě K převodu akcií je třeba písemného souhlasu všech ostatních akcionářů.
od 13. 5. 2003 do 23. 7. 2003
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 4.
od 13. 5. 2003 do 23. 7. 2003
v listinné podobě
od 4. 4. 2002 do 13. 5. 2003
Akcie na jméno err, počet akcií: 100.
od 4. 4. 2002 do 13. 5. 2003
v listinné podobě K převodu akcií je třeba písemného souhlasu všech ostatních akcionářů.
od 15. 12. 2000 do 4. 4. 2002
Akcie na jméno err, počet akcií: 100.
od 15. 12. 2000 do 4. 4. 2002
v listinné podobě
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 10. 2. 2016
Ing. JIŘÍ FALTYS - místopředseda představenstva
Ústí nad Orlicí - Kerhartice, Školní, PSČ 562 04
den vzniku členství: 10. 2. 2016
den vzniku funkce: 10. 2. 2016
od 17. 7. 2014
Ing. JIŘÍ FALTYS - předseda představenstva
Ústí nad Orlicí - Kerhartice, Školní, PSČ 562 04
den vzniku členství: 19. 6. 2014
den vzniku funkce: 19. 6. 2014
od 17. 7. 2014 do 10. 2. 2016
JAN GLATT - místopředseda představenstva
Ústí nad Orlicí - Knapovec, , PSČ 562 01
den vzniku členství: 19. 6. 2014 - 10. 2. 2016
den vzniku funkce: 19. 6. 2014 - 10. 2. 2016
od 10. 11. 2010 do 17. 7. 2014
ing. Jiří Faltys - předseda představenstva
Ústí nad Orlicí, Školní 36, PSČ 562 04
den vzniku členství: 21. 10. 2010 - 19. 6. 2014
den vzniku funkce: 21. 10. 2010 - 19. 6. 2014
od 10. 11. 2010 do 17. 7. 2014
Jan Glatt - místopředseda představenstva
Ústí nad Orlicí - Knapovec, 154, PSČ 562 01
den vzniku členství: 21. 10. 2010 - 19. 6. 2014
den vzniku funkce: 21. 10. 2010 - 19. 6. 2014
od 10. 11. 2010 do 17. 7. 2014
Eva Krummer - člen představenstva
Ústí nad Orlicí, Popradská 1290, PSČ 562 06
den vzniku členství: 21. 10. 2010 - 19. 6. 2014
od 24. 1. 2006 do 10. 11. 2010
ing. Jiří Faltys - Předseda představenstva
Ústí nad Orlicí, Školní 36, PSČ 562 04
den vzniku členství: 16. 12. 2005 - 21. 10. 2010
den vzniku funkce: 16. 12. 2005 - 21. 10. 2010
od 24. 1. 2006 do 10. 11. 2010
Jan Glatt - Místopředseda představenstva
Ústí nad Orlicí, Knapovec 154, PSČ 562 01
den vzniku členství: 16. 12. 2005 - 21. 10. 2010
den vzniku funkce: 16. 12. 2005 - 21. 10. 2010
od 24. 1. 2006 do 10. 11. 2010
Eva Faltysová - Člen představenstva
Ústí nad Orlicí, Školní 36, PSČ 562 04
den vzniku členství: 16. 12. 2005 - 21. 10. 2010
od 15. 12. 2000 do 24. 1. 2006
ing. Jiří Faltys - Předseda představenstva
Ústí nad Orlicí, Školní 36, PSČ 562 04
den vzniku členství: 15. 12. 2000 - 15. 12. 2005
den vzniku funkce: 15. 12. 2000 - 15. 12. 2005
od 15. 12. 2000 do 24. 1. 2006
Jan Glatt - Místopředseda představenstva
Ústí nad Orlicí, Knapovec 154, PSČ 562 01
den vzniku členství: 15. 12. 2000 - 15. 12. 2005
den vzniku funkce: 15. 12. 2000 - 15. 12. 2005
od 15. 12. 2000 do 24. 1. 2006
Eva Faltysová - Člen představenstva
Trhanov, 109, PSČ 345 33
den vzniku členství: 15. 12. 2000 - 15. 12. 2005
od 15. 12. 2000
Způsob jednání za společnost: Jednat za společnost je oprávněn předseda představenstva nebo místopředseda představenstva samostatně a každý z nich podepisuje za společnost tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu připojí svůj podpis.
Dozorčí rada
od 17. 7. 2014
PaedDr. EVA FALTYSOVÁ - předseda dozorčí rady
Ústí nad Orlicí - Kerhartice, Školní, PSČ 562 04
den vzniku členství: 19. 6. 2014
den vzniku funkce: 19. 6. 2014
od 17. 7. 2014 do 10. 2. 2016
Ing. KAREL KUNA - místopředseda dozorčí rady
Sudislav nad Orlicí, , PSČ 562 01
den vzniku členství: 19. 6. 2014 - 10. 2. 2016
den vzniku funkce: 19. 6. 2014 - 10. 2. 2016
od 10. 11. 2010 do 17. 7. 2014
Ing. Ivana Glattová - předseda dozorčí rady
Ústí nad Orlicí - Knapovec, 154, PSČ 562 01
den vzniku členství: 21. 10. 2010 - 19. 6. 2014
den vzniku funkce: 21. 10. 2010 - 19. 6. 2014
od 10. 11. 2010 do 17. 7. 2014
PaedDr. Eva Faltysová - místopředseda dozorčí rady
Ústí nad Orlicí, Školní 36, PSČ 562 04
den vzniku členství: 21. 10. 2010 - 19. 6. 2014
den vzniku funkce: 21. 10. 2010 - 19. 6. 2014
od 10. 11. 2010 do 17. 7. 2014
Ing. Jan Glatt - člen dozorčí rady
Ústí nad Orlicí, Příkopy 1520, PSČ 562 01
den vzniku členství: 21. 10. 2010 - 19. 6. 2014
od 24. 1. 2006 do 10. 11. 2010
ing. Ivana Glattová - Předseda dozorčí rady
Ústí nad Orlicí, Knapovec 154, PSČ 562 01
den vzniku členství: 16. 12. 2005 - 21. 10. 2010
den vzniku funkce: 16. 12. 2005 - 21. 10. 2010
od 24. 1. 2006 do 10. 11. 2010
PaedDr. Eva Faltysová - Místopředseda dozorčí rady
Ústí nad Orlicí, Školní 36, PSČ 562 04
den vzniku členství: 16. 12. 2005 - 21. 10. 2010
den vzniku funkce: 16. 12. 2005 - 21. 10. 2010
od 24. 1. 2006 do 10. 11. 2010
ing. Jan Glatt - Člen dozorčí rady
Ústí nad Orlicí, Příčná 1330, PSČ 562 01
den vzniku členství: 16. 12. 2005 - 21. 10. 2010
od 13. 5. 2003 do 24. 1. 2006
PaedDr. Eva Faltysová - Místopředseda dozorčí rady
Ústí nad Orlicí, Školní 36, PSČ 562 04
den vzniku členství: 15. 12. 2000 - 15. 12. 2005
den vzniku funkce: 15. 12. 2000 - 15. 12. 2005
od 15. 12. 2000 do 13. 5. 2003
Eva Faltysová - Místopředseda dozorčí rady
Ústí nad Orlicí, Školní 36, PSČ 562 04
den vzniku členství: 15. 12. 2000
den vzniku funkce: 15. 12. 2000
od 15. 12. 2000 do 24. 1. 2006
ing. Ivana Glattová - Předseda dozorčí rady
Ústí nad Orlicí, Knapovec 154, PSČ 562 01
den vzniku členství: 15. 12. 2000 - 15. 12. 2005
den vzniku funkce: 15. 12. 2000 - 15. 12. 2005
od 15. 12. 2000 do 24. 1. 2006
ing. Jan Glatt - Člen dozorčí rady
Ústí nad Orlicí, Příčná 1330, PSČ 562 01
den vzniku členství: 15. 12. 2000 - 15. 12. 2005
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Nová omezení: Vnitřní akce 10 lidí, venku 20, sport bez diváků

30. 9. 2020 | | Petr Kučera

Nová omezení: Vnitřní akce 10 lidí, venku 20, sport bez diváků

Vláda od pondělí 5. října vyhlásí další výrazná omezení s cílem zpomalit šíření epidemie Covid-19. Podle ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) půjde o plošné rozhodnutí bez ohledu na takzvaný semafor.

Stát dá lidem 70 % mzdy, když zůstanou v krizi doma

25. 9. 2020 | | Jiří Hovorka | 9 komentářů

Stát dá lidem 70 % mzdy, když zůstanou v krizi doma

Vláda se dohodla na pravidlech takzvaného stálého kurzarbeitu. Firmy budou moci při ekonomických potížích poslat zaměstnance na část týdne domů, na mzdy jim přispěje stát.

Podnikatelé můžou žádat o terminál na rok zdarma

23. 9. 2020 | | Jiří Hovorka

Podnikatelé můžou žádat o terminál na rok zdarma

Drobní obchodníci a živnostníci si mohou říci o platební terminál, který dostanou na rok zdarma. Projekt Česko platí kartou prodloužil do konce roku termín, ve kterém se podnikatelé o terminály mohou hlásit. Nově je dostanou i provozovatelé e-shopů.

Restaurace zavřou už v deset. Prymula oznámil nová opatření

23. 9. 2020 | | Jiří Hovorka | 11 komentářů

Restaurace zavřou už v deset. Prymula oznámil nová opatření

Restaurace a další stravovací zařízení budou muset zavírat v deset hodin večer. Omezí se také počet povolených osob na hromadných akcích. Nová opatření, které reagují na nárůst počet nakažených koronavirem z posledních dnů, představil ministr zdravotnictví Roman Prymula.

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

19. 9. 2020 | | Martin Vlnas | 7 komentářů

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

Kariéra finančního poradce se vám slibně rozjíždí, klientů přibývá a vy najednou zjistíte, že by bylo fajn nebýt na všechno sám. Jenže kde sehnat ty správné lidi, jak je namotivovat a hlavně jak je udržet, aby vám po dvou měsících nedali košem? Michal Krejčí, který vede v Partners tým 230 lidí, má v rukávu pár tipů, které by vám mohly usnadnit krušné začátky.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Czech Exchange 2 720,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 725,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 735,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 794,80 Kč
ČSOB 2 794,80 Kč
Komerční banka 2 797,61 Kč
Expobank CZ 2 802,60 Kč
Česká spořitelna 2 812,00 Kč
Raiffeisenbank 2 839,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 849,70 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 850 242 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Kamil Bartošek

Kamil Bartošek

- bavič

-42
+
-
2.Ivo Lukačovič

Ivo Lukačovič

- zakladatel Seznam.cz

-158
+
-
3.Miroslav  Topolánek

Miroslav Topolánek

- bývalý premiér,podnikatel

-240
+
-
4.Karel Janeček

Karel Janeček

- miliardář, bojovník s korupcí

-277
+
-
5.Miroslav Pelta

Miroslav Pelta

- podnikatel a majitel fotbalového klubu z Jablonce nad Nisou

-369
+
-

Články na Heroine.cz

Bravo pro nové divadlo! Za špičkovými akrobaty do Braníka

Bravo pro nové divadlo! Za špičkovými akrobaty do Braníka

Skupina Losers Cirque Company bude od podzimu poprvé ve své historii účinkovat ve vlastním...více

Stačí málo. Jan Němec radí, jak žít minimalisticky v miniaturních domech

Stačí málo. Jan Němec radí, jak žít minimalisticky v miniaturních domech

V rámci festivalu minimalismu Stačí málo, jehož je Heroine mediálním partnerem, bude přednášet...více

Nebát se a pomáhat. Alice Masaryková prosazovala myšlenky, které provokují i dnes

Nebát se a pomáhat. Alice Masaryková prosazovala myšlenky, které provokují i dnes

S Masarykovým „nebát se a nekrást“ si ani po sto letech tak úplně nevíme rady. Moralizujícímu...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Automatické prodloužení reklamace
Poradna > Spotřebitelská poradna > Automatické prodloužení reklamace

Otázka: Dobrý den, píši z pozice pracovnice na reklamačním oddělení. Lhůty pro reklamaci / odstoupení, výměnu vždy splňujeme, jak nám je ukládá zákon. Bohužel stále tápeme nad tím, jak vyřešit reklamaci, když...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services