Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

IDIADA CZ a.s.
IČO: 25949896

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu7. 3. 2001
Obchodní firma
od 25. 1. 2008

IDIADA CZ a.s.

od 13. 3. 2006 do 25. 1. 2008

Applus Airon Technic, a.s.

od 7. 3. 2001 do 13. 3. 2006

AIRON Technic, a.s.

Sídlo
od 7. 3. 2001 do 23. 6. 2008
Hořice, Havlíčkova 57, PSČ 508 01
IČO
od 7. 3. 2001

25949896

DIČ

CZ25949896

Identifikátor datové schránky:zcdehhf
Právní forma
od 7. 3. 2001
Akciová společnost
Spisová značka2178 B, Krajský soud v Hradci Králové
Předmět podnikání
od 3. 9. 2010
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 23. 6. 2008 do 3. 9. 2010
- Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
od 7. 3. 2001 do 3. 9. 2010
- Příprava a vypracování technických návrhů
od 7. 3. 2001 do 3. 9. 2010
- Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
od 7. 3. 2001 do 3. 9. 2010
- Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
od 7. 3. 2001 do 3. 9. 2010
- Pořádání odborných kursů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
Ostatní skutečnosti
od 25. 1. 2008
- Na základě smlouvy o rozdělení odštěpením sloučením došlo ve smyslu § 69c odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, k rozdělení společnosti TechnoCentrum CAD s.r.o., se sídlem Praha 8, Primátorská 40, IČ 649 45 626, o dštěpením sloučením a na nástupnickou společnost Applus Airon Technic, a.s. přešla odštěpovaná část jmění rozdělované společnosti TechnoCentrum CAD s.r.o. specifikovaná ve smlouvě o rozdělení odštěpením sloučením.
od 13. 3. 2006 do 4. 5. 2006
- Valná hromada společnosti rozhodla dne 20. ledna 2006 usnesením ve formě notářského zápisu NZ 39/2006, N 42/2006 o zvýšení základního kapitálu společnosti o 6,000.000,-- Kč (slovy: šest milionů korun českých) z částky 3,000.000,-- Kč (slovy: tři miliony korun českých) na částku 9,000,000,-- Kč (slovy: devět milionů korun českých), a to upsáním nových akcií společnosti peněžitými vklady na základě smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obch. zák. předem určenými zájemci s uvedením osob zájemců podle § 203 odst. 2 písm. d) obch. zák. a) částka, o níž má být základní kapitál zvýšen: 6,000.000,-- Kč (slovy: šest milionů korun českých); upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; b) počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: 600 kmenových akcií o jmenovité hodnotě po 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), znějících na jméno s omezenou převoditelností, v listinné podobě; c) vzdání se přednostního práva na upisování nových akcií: přednostní právo akcionářů na upisování akcií se neuplatní, neboť se všichni akcionáři společnosti, tj. Ing. Petr Novotný, Ing. Tomáš Hendrych, Ing. Jiří Schmidt, Ing. Pavel Smrček, Ing. Petr Staněk, Ing. Petr Dubina, Ing. Michal Drábek, Ing. Jiří Bartauš ic, Ing. Josef Loukota, Jindřich Matuška, David Svoboda a Bc. Ladislav Švejdar, před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu vzdali podle § 204a odst. 7 obchodního zákoníku přednostního práva na upisování akcií; d) způsob, lhůta a místo pro upsání akcií bez využití přednostního práva: všechny nové akcie společnosti budou upsány předem určenými zájemci - panem Ing. Petrem Novotným, r.č.: xxxx, trvale bytem Kociánova 1718, Hořice, PSČ 508 01, v rozsahu 80 akcií, panem Ing. Tomášem Hendrychem, r.č.: xxxx, trvale bytem Husov a 126, Dvůr Králové nad Labem, PSČ 544 01, v rozsahu 18 akcií, Ing. Jiřím Schmidtem, r.č.: xxxx, trvale bytem Žerotínova 1555, Hořice, PSČ 508 01, v rozsahu 18 akcií, Ing. Pavlem Smrčkem, r.č.: xxxx, trvale bytem 3. května 1170, Nová Paka, PSČ 509 01, v rozsahu 16 akcií, Ing. Petrem Staňkem, r.č.: xxxx, trvale bytem Husova 2084, Hořice, PSČ 508 01, v rozsahu 12 akcií, Ing. Petrem Dubinou, r.č.: xxxx, trvale bytem Konecchlumského č.p. 289, Jičín, PSČ 506 01, v rozsahu 8 akcií, Ing. Michalem Drábkem, r.č.: xxxx, trvale bytem Nová 1939, Nový Bydžov, PSČ 504 01, v rozsahu 14 akcií, Ing. Jiřím Bartaušicem, r.č.: xxxx, trvale bytem Přemyslova 2150, Hořice, PSČ 508 01, v rozsahu 6 akcií, Ing. Josefem Loukotou, r.č.: 710 126/3378, trvale bytem Pod Lipou 1665, Hořice, PSČ 508 01, v rozsahu 2 akcií, Jindřichem Matuškou, r.č.: xxxx, trvale bytem Horní Brusnice 269, Mostek, PSČ 544 75, v rozsahu 2 akcií, Davidem Svobodou, r.č.: xxxx, trvale bytem Raisova 1001, H ořice, PSČ 508 01, v rozsahu 2 akcií, Bc. Ladislavem Švejdarem, r.č.: xxxx, trvale bytem Harantova 26, Lázně Bělohrad, PSČ 507 81, v rozsahu 2 akcií a společností Applus Servicios Tecnológicos S.L., se sídlem Barcelona, Avda. Diagonal 211, Torre Ag bar, Planta 23, Španělsko, v rozsahu 420 akcií, podle § 204 odst. 5 obch. zák. v souladu se smlouvou o upsání akcií (dále jen "Smlouva o upsání akcií"), která musí být uzavřena v sídle společnosti v pracovních dnech od 9,00 hodin do 16,00 hodin do 15 (pat nácti) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, kterou bez zbytečného odkladu po zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku zašle určeným zájemcům společnost. e) emisní kurz nových akcií emisní kurz každé nové akcie se bude rovnat její jmenovité hodnotě, tj. bude činit 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých); f) lhůta a způsob splacení emisního kursu nových akcií: emisní kurs akcií nových bude splatný ve lhůtě 10 (deseti) dnů, která počíná běžet dnem následujícím po uzavření smlouvy o upsání akcií; emisní kurs nových akcií bude splacen ve výši 100% jejich jmenovité hodnoty, a to na účet č. 35-6154xxxx vedený u banky Komerční banky, a.s.
od 29. 8. 2001 do 25. 1. 2002
- "Usnesení valné hromady ze dne 18.4.2001 o zvýšení základního kapitálu společnosti: I. Částka o níž má být základní kapitál zvýšen: 1.000.000,- Kč. slovy: jeden milion korun českých. Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. II. Počet, jmenovitá hodnota, druh forma a podoba upisovaných akcií: 100 (sto) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých). Podoba akcií: listinné akcie Forma akcií: akcie na jméno. III. Všichni akcionáři se přednostního práva / § 204a obch. zák / na upisování nových akcií před hlasováním o návrhu usnesení na zvýšení základního kapitálu vzdali. IV. Nové akcie na zvýšení základního kapitálu o částku 1.000.000,- Kč, a to v počtu všech 100 kusů budou k upsání nabídnuty určitému zájemci, a to společnosti STOLFIG s.r.o. se sídlem Chotěšov, Ostrov, PSČ 332 14, IČO 25 21 01 06. V. Místo, kde lze akcie upsat: Sídlo společnosti AIRON Technic, a.s., tj. Hořice, Havlíčkova 57, PSČ 508 01. Lhůta, ve které lze akcie zapsat: Akcie lze upsat ve lhůtě 15 / patnácti / dnů, která počíná běžet dnem, který bude v písemném oznámení představenstva zájemci uvedenému v čl. IV tohoto usnesení označen jako počáteční den upisování. Jako počáteční den upisování nemůže představenstvo stanovit den, který by předcházel dni, ve kterém bude toto usnesení zapsáno do obchodního rejstříku. Bude-li však již podán návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku, mohou společnost a zájemce uvedený v čl. IV tohoto usnesení, i přede dnem, ve kterém bude toto usnesení zapsáno do obchodního rejstříku, uzavřít smlouvu o upsání akcií /§ 204 odst. 5 obcho. zák./, avšak s rozvazovací podmínkou již je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchoního rejstříku. VI. Emisní kurs nových akcií, které budou nabídnuty k upsání zájemci uvedenému v čl. IV tohoto usnesení je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. VII. Upisovatel / zájemce uvedený v čl. IV tohoto usnesení / je povinen splatit celý emisní kurs upsaných akcií na účet společnosti vedený Komerční bankou, a.s. pobočka Jičín, číslo účtu 788 440 590 207/0100, a to ve lhůtě 15 dnů, která počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bude uzavřena smlouva o upsání akcií / § 204 odst. 5 obch. zák. / - to v případě, že smlouva o upsání akcií bude uzavřena na základě oznámení představenstva dle předposledního odstavce čl. V tohoto usnesení, resp. dnem, následujícím po dni, který bude uveden ve smlouvě o upsání akcií jako den, kterým smlouva o upsání akcií nabývá učinnosti, pokud smlouva o upsání akcií bude uzavřena postupem dle posledního odstavce čl. V tohoto usnesení, tedy bude uzavřena přede dnem, ve kterém bude toto usnesení zapsáno do obchodního rejstříku, avšak s rozvazovací podmínkou, již je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
Kapitál
od 4. 5. 2006
Základní kapitál 9 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 25. 1. 2002 do 4. 5. 2006
Základní kapitál 3 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 29. 8. 2001 do 25. 1. 2002
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 7. 3. 2001 do 29. 8. 2001
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 30 %.
od 20. 6. 2019
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 900 v zaknihované podobě.
od 20. 6. 2019
K převodu akcie na jméno se vyžaduje souhlas valné hromady.
od 4. 5. 2006 do 20. 6. 2019
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 900 v listinné podobě.
od 4. 5. 2006 do 20. 6. 2019
K převodu akcie na jméno se vyžaduje souhlas valné hromady.
od 25. 1. 2002 do 4. 5. 2006
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 300.
od 25. 1. 2002 do 4. 5. 2006
v listinné podobě K převodu akcie na jméno se vyžaduje souhlas valné hromady.
od 7. 3. 2001 do 25. 1. 2002
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 200.
od 7. 3. 2001 do 25. 1. 2002
v listinné podobě K převodu akcie na jméno se vyžaduje souhlas valné hromady.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 17. 6. 2019
THOMAS GERHARD RUCKSTUHL - Člen představenstva
Barcelona, Avenida Diagonal, 484, Piso P04, Puerta 3, PSČ 080 06, Španělské království
den vzniku členství: 12. 1. 2018
od 10. 6. 2011 do 17. 6. 2019
Thomas Gerhard Ruckstuhl - člen představenstva
08006 Barcelona, Avenida Diagonal 484, Piso P04, Puerta 3, Španělské království
den vzniku členství: 12. 4. 2011 - 12. 4. 2016
od 8. 6. 2009 do 10. 6. 2011
Ing. Petr Novotný - člen představenstva
Hořice, Kociánova 1718, PSČ 508 01
den vzniku členství: 20. 1. 2006 - 12. 4. 2011
od 23. 6. 2008 do 8. 6. 2009
Ing. Jiří Schmidt - Člen představenstva
Hradec Králové - Roudnička, Horní 252, PSČ 500 02
den vzniku členství: 20. 1. 2006 - 14. 4. 2009
od 13. 3. 2006 do 23. 6. 2008
Ing. Jiří Schmidt - Člen představenstva
Hořice, Žerotínova 1555, PSČ 508 01
den vzniku členství: 20. 1. 2006
od 13. 3. 2006 do 8. 6. 2009
Ing. Petr Novotný - Místopředseda představenstva
Hořice, Kociánova 1718, PSČ 508 01
den vzniku členství: 20. 1. 2006
den vzniku funkce: 20. 1. 2006 - 14. 4. 2009
od 13. 3. 2006 do 8. 6. 2009
Ramon Zabala - Druhý místopředseda představenstva
Barcelona, Cerdanyola del Valles, Anselm Clavé 20 3-4 , Španělsko
den vzniku členství: 20. 1. 2006 - 14. 4. 2009
den vzniku funkce: 20. 1. 2006 - 14. 4. 2009
od 13. 3. 2006 do 8. 6. 2009
Christophe Gayton - Třetí místopředseda představenstva
Barcelona, C/Rossello 209,2,1, Španělsko
den vzniku členství: 20. 1. 2006 - 14. 4. 2009
den vzniku funkce: 20. 1. 2006 - 14. 4. 2009
od 13. 3. 2006 do 3. 9. 2010
Peter Zeiser - Předseda představenstva
Buxheim, Lärchenstrasse 6A, PSČ 851 14, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 20. 1. 2006 - 2. 1. 2010
den vzniku funkce: 20. 1. 2006 - 2. 1. 2010
od 9. 12. 2005 do 13. 3. 2006
Ing. Tomáš Hendrych - Člen představenstva
Dvůr Králové nad Labem, Husova 126, PSČ 544 01
den vzniku členství: 24. 2. 2004 - 20. 1. 2006
od 9. 12. 2005 do 13. 3. 2006
Ing. Jiří Schmidt - Člen představenstva
Hořice, Žerotínova 1555, PSČ 508 01
den vzniku členství: 24. 2. 2004 - 20. 1. 2006
od 9. 12. 2005 do 13. 3. 2006
Ing. Petr Novotný - Člen představenstva
Hořice, Kociánova 1718, PSČ 508 01
den vzniku členství: 24. 2. 2004 - 20. 1. 2006
od 29. 8. 2001 do 9. 12. 2005
Ing. Petr Novotný - Člen představenstva
Hořice, Kociánova 1718
den vzniku funkce: 18. 4. 2001 - 23. 2. 2004
od 7. 3. 2001 do 29. 8. 2001
Ing. Petr Staněk - Člen představenstva
Hořice, Pod Lipou 1649
den vzniku funkce: 7. 3. 2001 - 18. 4. 2001
od 7. 3. 2001 do 9. 12. 2005
Ing. Tomáš Hendrych - Člen představenstva
Lázně Bělohrad, Harantova 26
den vzniku funkce: 7. 3. 2001 - 23. 2. 2004
od 7. 3. 2001 do 9. 12. 2005
Ing. Jiří Schmidt - Člen představenstva
Hořice, Žerotínova 1555
den vzniku funkce: 7. 3. 2001 - 23. 2. 2004
od 20. 6. 2019
Za společnost jedná člen představenstva samostatně.
od 8. 6. 2009 do 20. 6. 2019
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek každý člen představenstva, a to samostatně. To neplatí pro právní úkony, jejichž předmětem je plnění ve výši nejméně 3 000 000,- Kč, které vyžadují společného jednání předsedy předst avenstva a dalšího člena představenstva.
od 13. 3. 2006 do 8. 6. 2009
Způsob jednání jménem společnosti: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek každý člen představenstva, a to samostatně. To neplatí pro právní úkony, jejichž předmětem je plnění ve výši nejméně 3.000.000,-Kč, které vyžadují (i) společné jednání předsedy představenstva a jakéhokoli dalšího člena představenstva nebo (ii) společné jednání místopředsedy představenstva a druhého místopředs edy představenstva nebo třetího místopředsedy představenstva.
od 7. 3. 2001 do 13. 3. 2006
Způsob jednání a podepisování za společnost: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek každý člen představenstva, a to samostatně. To neplatí pro jednání o uzavírání úvěrových smluv, která vyžadují společného jednání všech členů představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné, nebo jinak vyznačené obchodní firmě připojí svůj podpis některý z členů představenstva. To neplatí pro podepisování úvěrových smluv, které vyžadují podpisu všech členů představenstva.
Dozorčí rada
od 7. 11. 2019
JAVIER BELTRAN BALBUENA - předseda dozorčí rady
08790 Gelida, c/Martí Coma i Rovira 1, Španělské království
den vzniku členství: 17. 10. 2019
den vzniku funkce: 18. 10. 2019
od 7. 11. 2019
JAVIER CONTRERAS CASTRO - člen dozorčí rady
08023 Barcelona, Passatge Montornés 13, 2-4, Španělské království
den vzniku členství: 17. 10. 2019
od 13. 6. 2019 do 7. 11. 2019
JAVIER BELTRAN BALBUENA - Předseda dozorčí rady
Gelida, c/Martí Coma i Rovira 1, PSČ 087 90, Španělské království
den vzniku členství: 17. 10. 2014 - 17. 10. 2019
den vzniku funkce: 17. 10. 2014 - 17. 10. 2019
od 13. 6. 2019 do 7. 11. 2019
JAVIER CONTRERAS CASTRO - Člen dozorčí rady
Barcelona, Passatge Montornés 13, 2-4, PSČ 080 23, Španělské království
den vzniku členství: 17. 10. 2014 - 17. 10. 2019
od 11. 12. 2014 do 13. 6. 2019
JAVIER BELTRAN BALBUENA - Předseda dozorčí rady
Gelida, c/Martí Coma i Rovira 1, PSČ 087 90, Španělské království
den vzniku členství: 17. 10. 2014
den vzniku funkce: 17. 10. 2014
od 11. 12. 2014 do 13. 6. 2019
JAVIER CONTRERAS CASTRO - Člen dozorčí rady
Barcelona, Passatge Montornés 13, 2-4, PSČ 080 23, Španělské království
den vzniku členství: 17. 10. 2014
od 11. 12. 2014 do 7. 11. 2019
Ing. JIŘÍ SCHMIDT - Člen dozorčí rady
Hradec Králové - Roudnička, Horní, PSČ 500 02
den vzniku členství: 17. 10. 2014 - 17. 10. 2019
od 8. 6. 2009 do 11. 12. 2014
Javier Beltran Balbuena - předseda dozorčí rady
Gelida, c/Martí Coma i Rovira 1, PSČ 087 90, Španělské království
den vzniku členství: 14. 4. 2009 - 14. 7. 2014
den vzniku funkce: 14. 4. 2009 - 14. 7. 2014
od 8. 6. 2009 do 11. 12. 2014
Dr. Burkhard Paul Bruno Scholz - člen dozorčí rady
Stammhamm, Mozartstr. 14, PSČ 851 34, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 14. 4. 2009 - 14. 7. 2014
od 8. 6. 2009 do 11. 12. 2014
Ing. Jiří Schmidt - člen dozorčí rady
Hradec Králové - Roudnička, Horní 252, PSČ 500 02
den vzniku členství: 14. 4. 2009 - 14. 7. 2014
od 13. 3. 2006 do 8. 6. 2009
Carles Grasas - Předseda dozorčí rady
Barcelona, Crer Arimon 11, At. 1, Španělsko
den vzniku členství: 20. 1. 2006 - 14. 4. 2009
den vzniku funkce: 20. 1. 2006 - 14. 4. 2009
od 13. 3. 2006 do 8. 6. 2009
Rafael Mas - Člen dozorčí rady
Barcelona, Plaza Tirant Lo Blanc 9,1,2, Španělsko
den vzniku členství: 20. 1. 2006 - 14. 4. 2009
od 13. 3. 2006 do 8. 6. 2009
Ing. Michal Drábek - Člen dozorčí rady
Nový Bydžov, Nová 1939, PSČ 504 01
den vzniku členství: 20. 1. 2006 - 14. 4. 2009
od 9. 12. 2005 do 13. 3. 2006
Ing. Michal Drábek - Člen dozorčí rady
Nový Bydžov, Nová 1939, PSČ 504 01
den vzniku funkce: 25. 6. 2005 - 20. 1. 2006
od 9. 12. 2005 do 13. 3. 2006
Ing. Petr Staněk - Člen dozorčí rady
Hořice, Husova 2084, PSČ 508 01
den vzniku členství: 25. 6. 2005 - 20. 1. 2006
od 9. 12. 2005 do 13. 3. 2006
Ing. Josef Loukota - Člen dozorčí rady
Hořice, Pod Lipou 1665, PSČ 508 01
den vzniku členství: 25. 6. 2005 - 20. 1. 2006
od 29. 8. 2001 do 9. 12. 2005
Margit Pelíšková - Člen dozorčí rady
Stod, revoluční 487, PSČ 333 01
den vzniku funkce: 18. 4. 2001 - 24. 6. 2005
od 7. 3. 2001 do 29. 8. 2001
Ing. Pavel Smrček - Člen dozorčí rady
Jičín, Tyršova 392
den vzniku funkce: 7. 3. 2001 - 18. 4. 2001
od 7. 3. 2001 do 9. 12. 2005
Ing. Michal Drábek - Člen dozorčí rady
Nový Bydžov, Nová 1939
den vzniku funkce: 7. 3. 2001 - 24. 6. 2005
od 7. 3. 2001 do 9. 12. 2005
Ing. Petr Dubina - Člen dozorčí rady
Ústí nad Labem, Zvonková 2780/4
den vzniku funkce: 7. 3. 2001 - 24. 6. 2005
Akcionáři
od 9. 5. 2012
Idiada Automotive Technology, S.A.
Tarragona - Santa Oliva, L´Albornar, Španělské království
od 23. 6. 2008 do 9. 5. 2012
Applus Servicios Tecnológicos S.L.
Bellatera (Barcelona), Campus de la Universidad Autonoma de Barcelona, carretera de Acceso a la Facultad de Medicina, Španělské království
od 4. 10. 2007 do 23. 6. 2008
Applus Servicios Tecnológicos S.L.
Barcelona, Avda. Diagonal 211, Torre Agbar, Planta 23, Španělské království
Hodnocení firmy
+6
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Stát dá lidem 70 % mzdy, když zůstanou v krizi doma

25. 9. 2020 | | Jiří Hovorka | 9 komentářů

Stát dá lidem 70 % mzdy, když zůstanou v krizi doma

Vláda se dohodla na pravidlech takzvaného stálého kurzarbeitu. Firmy budou moci při ekonomických potížích poslat zaměstnance na část týdne domů, na mzdy jim přispěje stát.

Podnikatelé můžou žádat o terminál na rok zdarma

23. 9. 2020 | | Jiří Hovorka

Podnikatelé můžou žádat o terminál na rok zdarma

Drobní obchodníci a živnostníci si mohou říci o platební terminál, který dostanou na rok zdarma. Projekt Česko platí kartou prodloužil do konce roku termín, ve kterém se podnikatelé o terminály mohou hlásit. Nově je dostanou i provozovatelé e-shopů.

Restaurace zavřou už v deset. Prymula oznámil nová opatření

23. 9. 2020 | | Jiří Hovorka | 11 komentářů

Restaurace zavřou už v deset. Prymula oznámil nová opatření

Restaurace a další stravovací zařízení budou muset zavírat v deset hodin večer. Omezí se také počet povolených osob na hromadných akcích. Nová opatření, které reagují na nárůst počet nakažených koronavirem z posledních dnů, představil ministr zdravotnictví Roman Prymula.

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

19. 9. 2020 | | Martin Vlnas | 7 komentářů

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

Kariéra finančního poradce se vám slibně rozjíždí, klientů přibývá a vy najednou zjistíte, že by bylo fajn nebýt na všechno sám. Jenže kde sehnat ty správné lidi, jak je namotivovat a hlavně jak je udržet, aby vám po dvou měsících nedali košem? Michal Krejčí, který vede v Partners tým 230 lidí, má v rukávu pár tipů, které by vám mohly usnadnit krušné začátky.

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

18. 9. 2020 | | Petr Kučera | 9 komentářů

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

Veřejnost získá bezplatný přístup k závazným technickým normám. Rozhodli o tom poslanci na návrh Pirátů. Elektrikáři, stavaři a další živnostníci tak mohou ušetřit tisíce korun ročně na poplatcích.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 730,00 Kč
Czech Exchange 2 735,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 740,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 794,80 Kč
ČSOB 2 794,80 Kč
Komerční banka 2 802,15 Kč
Expobank CZ 2 802,60 Kč
Česká spořitelna 2 818,00 Kč
Raiffeisenbank 2 836,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 849,70 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 850 242 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Ewa Farna

Ewa Farna

- zpěvačka

+102
+
-
2.Leoš Mareš

Leoš Mareš

- moderátor

-27
+
-
3.Michael Kocáb

Michael Kocáb

- zpěvák

-136
+
-
4.Martin Dejdar

Martin Dejdar

- herec

-146
+
-
5.Zdeněk  Pohlreich

Zdeněk Pohlreich

- kuchař

-294
+
-

Články na Heroine.cz

Stačí málo. Jan Němec radí, jak žít minimalisticky v miniaturních domech

Stačí málo. Jan Němec radí, jak žít minimalisticky v miniaturních domech

V rámci festivalu minimalismu Stačí málo, jehož je Heroine mediálním partnerem, bude přednášet...více

Nebát se a pomáhat. Alice Masaryková prosazovala myšlenky, které provokují i dnes

Nebát se a pomáhat. Alice Masaryková prosazovala myšlenky, které provokují i dnes

S Masarykovým „nebát se a nekrást“ si ani po sto letech tak úplně nevíme rady. Moralizujícímu...více

Ve snech vycházíme své duši vstříc. Zkusme jim rozumět, říká terapeut Lukáš Karas

Ve snech vycházíme své duši vstříc. Zkusme jim rozumět, říká terapeut Lukáš Karas

Práce se sny připomíná komunikaci s cizincem, jemuž nerozumíme. Pokud chceme, můžeme se...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Automatické prodloužení reklamace
Poradna > Spotřebitelská poradna > Automatické prodloužení reklamace

Otázka: Dobrý den, píši z pozice pracovnice na reklamačním oddělení. Lhůty pro reklamaci / odstoupení, výměnu vždy splňujeme, jak nám je ukládá zákon. Bohužel stále tápeme nad tím, jak vyřešit reklamaci, když...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services