IDIADA CZ a.s., IČO: 25949896 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti IDIADA CZ a.s. Údaje byly staženy 18. 4. 2023 z datové služby justice.cz dle IČO 25949896. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 25949896 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu7. 3. 2001
Obchodní firma
od 25. 1. 2008

IDIADA CZ a.s.

od 13. 3. 2006 do 25. 1. 2008

Applus Airon Technic, a.s.

od 7. 3. 2001 do 13. 3. 2006

AIRON Technic, a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 7. 3. 2001 do 23. 6. 2008
Hořice, Havlíčkova 57, PSČ 508 01
IČO
od 7. 3. 2001

25949896

DIČ

CZ25949896

Identifikátor datové schránky:zcdehhf
Právní forma
od 7. 3. 2001
Akciová společnost
Spisová značka2178 B, Krajský soud v Hradci Králové
Předmět podnikání
od 3. 9. 2010
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 23. 6. 2008 do 3. 9. 2010
- Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
od 7. 3. 2001 do 3. 9. 2010
- Příprava a vypracování technických návrhů
od 7. 3. 2001 do 3. 9. 2010
- Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
od 7. 3. 2001 do 3. 9. 2010
- Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
od 7. 3. 2001 do 3. 9. 2010
- Pořádání odborných kursů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
Ostatní skutečnosti
od 29. 12. 2022
- I. Jako Jediný akcionář rozhoduji o zvýšení základního kapitálu: a) částku, o kterou má být základní kapitál zvýšen, s určením, zda se připouští upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku, popřípadě do jaké nejvyšší částky, základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku ve výši 15.000.000,- Kč (patnáct milionů korun českých), tj. ze stávajícího kapitálu ve výši 9.000.000,- Kč (slovy: devět milionů korun českých) dosud zapsaného v obchodním rejstříku nově na 24.000.000,- Kč (slovy: dvacet čtyři milionů korun českých); určuje se, že upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; b) počet a jmenovitou hodnotu upisovaných akcií, jejich formu, zda se upisují listinné nebo zaknihované akcie, a název druhu upisovaných akcií, mají-li být vydány akcie různých druhů, Počet akcií: 1500 ks (jeden tisíc pět set kusů) akcií, Jmenovitá hodnota jedné akcie: 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), Druh akcií: kmenové, Podoba akcií: zaknihované, Forma akcií: akcie na jméno, Akcie budou vydány jako zaknihované cenné papíry, Celkový emisní kurs všech akcií činí 15.000.000.- Kč (patnáct milionů korun českých). c) údaje pro využití přednostního práva na upisování akcií uvedené v § 485 odst. 1 ZOK, ledaže se všichni akcionáři nejpozději před hlasováním o zvýšení základního kapitálu vzdali přednostního práva nebo má-li být základní kapitál zvýšen dohodou akcionářů podle § 491 údaje pro využití přednostního práva na upisování akcií uvedené v § 485 odst. 1 ZOK se neuvádějí, protože s odkazem na ustanovení § 485 odst. 2 ZOK mají být všechny akcie upsány Jediným akcionářem; d) zda akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nebo jejich část upsány dohodou akcionářů podle § 491, zda budou nabídnuty určenému zájemci nebo zájemcům s uvedením osob anebo způsobu jeho nebo jejich výběru, nebo zda budou nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky, Vzhledem k tomu, že všechny akcie budou upsány Jediným akcionářem s odkazem na ustanovení § 485 odst. 2 ZOK, nebudou všechny nebo jejich část upsány dohodou akcionářů podle § 491 ZOK a nebudou nabídnuty určenému zájemci nebo zájemcům s uvedením osob anebo způsobu jeho nebo jejich výběru. Všechny akcie budou upsány Jediným akcionářem s využitím přednostního práva na úpis. e) určení, zda budou akcie nebo jejich část upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 ZOK, Všechny akcie budou upsány Jediným akcionářem, proto se konstatuje, že žádné akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 ZOK; f) upíše-li akcie obchodník s cennými papíry podle § 489 odst. 1 ZOK, údaje podle § 485 odst. 1 ZOK, místo a lhůtu, v níž může oprávněná osoba vykonat tam uvedené právo, a cenu, za niž je oprávněna akcie koupit, nebo způsob jejího určení; to neplatí, jest liže se všichni akcionáři nejpozději před hlasováním o zvýšení základního kapitálu vzdali přednostního práva nebo má-li být základní kapitál zvýšen rozhodnutím jiného orgánu, obchodník s cennými papíry neupisuje žádné akcie; g) případný údaj o vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování akcií, přednostní právo nebude vyloučeno ani omezeno; h) v případě upisování akcií bez využití přednostního práva upisovací lhůtu a navrhovanou výši emisního kursu nebo, má-li se splácet emisní kurs v penězích, odůvodněný způsob jeho určení anebo údaj o tom, že jeho určením bude pověřeno představenstvo, včet ně určení nejnižší možné výše, v jaké může být určen; s odkazem na § 475 písm. l) ZOK se údaje podle písmene h) neuvádějí; i) účet u banky a lhůtu, v níž upisovatel splatí emisní kurs nebo jeho část, popřípadě místo a lhůtu pro vnesení nepeněžitého vkladu, účet u banky: 117xxxx (IBAN: CZ1003000000000117389793), vedený u společnosti Československá obchodní banka, a.s.; lhůtu, v níž upisovatel splatí emisní kurs: 1 (jeden) měsíc ode dne podpisu smlouvy o úpisu akcií; místo a lhůta pro vnesení nepeněžitého vkladu se neuvádí, protože emisní kurz nebude splacen nepeněžitými vklady; j) schvaluje-li se nepeněžitý vklad, údaje o nepeněžitém vkladu podle § 474 odst. 2 písm. b) až d) ZOK, částku jeho ocenění, je-li určena na základě znaleckého posudku, a údaje o akciích uvedené v písmenu b), které se za tento nepeněžitý vklad vydají, emisní kurz nebude splacen nepeněžitými vklady; k) připouští-li se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, určení orgánu společnosti, který rozhodne o konečné částce zvýšení, upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští;
od 25. 1. 2008
- Na základě smlouvy o rozdělení odštěpením sloučením došlo ve smyslu § 69c odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, k rozdělení společnosti TechnoCentrum CAD s.r.o., se sídlem Praha 8, Primátorská 40, IČ 649 45 626, o dštěpením sloučením a na nástupnickou společnost Applus Airon Technic, a.s. přešla odštěpovaná část jmění rozdělované společnosti TechnoCentrum CAD s.r.o. specifikovaná ve smlouvě o rozdělení odštěpením sloučením.
od 13. 3. 2006 do 4. 5. 2006
- Valná hromada společnosti rozhodla dne 20. ledna 2006 usnesením ve formě notářského zápisu NZ 39/2006, N 42/2006 o zvýšení základního kapitálu společnosti o 6,000.000,-- Kč (slovy: šest milionů korun českých) z částky 3,000.000,-- Kč (slovy: tři miliony korun českých) na částku 9,000,000,-- Kč (slovy: devět milionů korun českých), a to upsáním nových akcií společnosti peněžitými vklady na základě smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obch. zák. předem určenými zájemci s uvedením osob zájemců podle § 203 odst. 2 písm. d) obch. zák. a) částka, o níž má být základní kapitál zvýšen: 6,000.000,-- Kč (slovy: šest milionů korun českých); upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; b) počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: 600 kmenových akcií o jmenovité hodnotě po 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), znějících na jméno s omezenou převoditelností, v listinné podobě; c) vzdání se přednostního práva na upisování nových akcií: přednostní právo akcionářů na upisování akcií se neuplatní, neboť se všichni akcionáři společnosti, tj. Ing. Petr Novotný, Ing. Tomáš Hendrych, Ing. Jiří Schmidt, Ing. Pavel Smrček, Ing. Petr Staněk, Ing. Petr Dubina, Ing. Michal Drábek, Ing. Jiří Bartauš ic, Ing. Josef Loukota, Jindřich Matuška, David Svoboda a Bc. Ladislav Švejdar, před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu vzdali podle § 204a odst. 7 obchodního zákoníku přednostního práva na upisování akcií; d) způsob, lhůta a místo pro upsání akcií bez využití přednostního práva: všechny nové akcie společnosti budou upsány předem určenými zájemci - panem Ing. Petrem Novotným, r.č.: xxxx, trvale bytem Kociánova 1718, Hořice, PSČ 508 01, v rozsahu 80 akcií, panem Ing. Tomášem Hendrychem, r.č.: xxxx, trvale bytem Husov a 126, Dvůr Králové nad Labem, PSČ 544 01, v rozsahu 18 akcií, Ing. Jiřím Schmidtem, r.č.: xxxx, trvale bytem Žerotínova 1555, Hořice, PSČ 508 01, v rozsahu 18 akcií, Ing. Pavlem Smrčkem, r.č.: xxxx, trvale bytem 3. května 1170, Nová Paka, PSČ 509 01, v rozsahu 16 akcií, Ing. Petrem Staňkem, r.č.: xxxx, trvale bytem Husova 2084, Hořice, PSČ 508 01, v rozsahu 12 akcií, Ing. Petrem Dubinou, r.č.: xxxx, trvale bytem Konecchlumského č.p. 289, Jičín, PSČ 506 01, v rozsahu 8 akcií, Ing. Michalem Drábkem, r.č.: xxxx, trvale bytem Nová 1939, Nový Bydžov, PSČ 504 01, v rozsahu 14 akcií, Ing. Jiřím Bartaušicem, r.č.: xxxx, trvale bytem Přemyslova 2150, Hořice, PSČ 508 01, v rozsahu 6 akcií, Ing. Josefem Loukotou, r.č.: 710 126/3378, trvale bytem Pod Lipou 1665, Hořice, PSČ 508 01, v rozsahu 2 akcií, Jindřichem Matuškou, r.č.: xxxx, trvale bytem Horní Brusnice 269, Mostek, PSČ 544 75, v rozsahu 2 akcií, Davidem Svobodou, r.č.: xxxx, trvale bytem Raisova 1001, H ořice, PSČ 508 01, v rozsahu 2 akcií, Bc. Ladislavem Švejdarem, r.č.: xxxx, trvale bytem Harantova 26, Lázně Bělohrad, PSČ 507 81, v rozsahu 2 akcií a společností Applus Servicios Tecnológicos S.L., se sídlem Barcelona, Avda. Diagonal 211, Torre Ag bar, Planta 23, Španělsko, v rozsahu 420 akcií, podle § 204 odst. 5 obch. zák. v souladu se smlouvou o upsání akcií (dále jen "Smlouva o upsání akcií"), která musí být uzavřena v sídle společnosti v pracovních dnech od 9,00 hodin do 16,00 hodin do 15 (pat nácti) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, kterou bez zbytečného odkladu po zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku zašle určeným zájemcům společnost. e) emisní kurz nových akcií emisní kurz každé nové akcie se bude rovnat její jmenovité hodnotě, tj. bude činit 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých); f) lhůta a způsob splacení emisního kursu nových akcií: emisní kurs akcií nových bude splatný ve lhůtě 10 (deseti) dnů, která počíná běžet dnem následujícím po uzavření smlouvy o upsání akcií; emisní kurs nových akcií bude splacen ve výši 100% jejich jmenovité hodnoty, a to na účet č. 35-6154xxxx vedený u banky Komerční banky, a.s.
od 29. 8. 2001 do 25. 1. 2002
- "Usnesení valné hromady ze dne 18.4.2001 o zvýšení základního kapitálu společnosti: I. Částka o níž má být základní kapitál zvýšen: 1.000.000,- Kč. slovy: jeden milion korun českých. Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. II. Počet, jmenovitá hodnota, druh forma a podoba upisovaných akcií: 100 (sto) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých). Podoba akcií: listinné akcie Forma akcií: akcie na jméno. III. Všichni akcionáři se přednostního práva / § 204a obch. zák / na upisování nových akcií před hlasováním o návrhu usnesení na zvýšení základního kapitálu vzdali. IV. Nové akcie na zvýšení základního kapitálu o částku 1.000.000,- Kč, a to v počtu všech 100 kusů budou k upsání nabídnuty určitému zájemci, a to společnosti STOLFIG s.r.o. se sídlem Chotěšov, Ostrov, PSČ 332 14, IČO 25 21 01 06. V. Místo, kde lze akcie upsat: Sídlo společnosti AIRON Technic, a.s., tj. Hořice, Havlíčkova 57, PSČ 508 01. Lhůta, ve které lze akcie zapsat: Akcie lze upsat ve lhůtě 15 / patnácti / dnů, která počíná běžet dnem, který bude v písemném oznámení představenstva zájemci uvedenému v čl. IV tohoto usnesení označen jako počáteční den upisování. Jako počáteční den upisování nemůže představenstvo stanovit den, který by předcházel dni, ve kterém bude toto usnesení zapsáno do obchodního rejstříku. Bude-li však již podán návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku, mohou společnost a zájemce uvedený v čl. IV tohoto usnesení, i přede dnem, ve kterém bude toto usnesení zapsáno do obchodního rejstříku, uzavřít smlouvu o upsání akcií /§ 204 odst. 5 obcho. zák./, avšak s rozvazovací podmínkou již je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchoního rejstříku. VI. Emisní kurs nových akcií, které budou nabídnuty k upsání zájemci uvedenému v čl. IV tohoto usnesení je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. VII. Upisovatel / zájemce uvedený v čl. IV tohoto usnesení / je povinen splatit celý emisní kurs upsaných akcií na účet společnosti vedený Komerční bankou, a.s. pobočka Jičín, číslo účtu 788 440 590 207/0100, a to ve lhůtě 15 dnů, která počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bude uzavřena smlouva o upsání akcií / § 204 odst. 5 obch. zák. / - to v případě, že smlouva o upsání akcií bude uzavřena na základě oznámení představenstva dle předposledního odstavce čl. V tohoto usnesení, resp. dnem, následujícím po dni, který bude uveden ve smlouvě o upsání akcií jako den, kterým smlouva o upsání akcií nabývá učinnosti, pokud smlouva o upsání akcií bude uzavřena postupem dle posledního odstavce čl. V tohoto usnesení, tedy bude uzavřena přede dnem, ve kterém bude toto usnesení zapsáno do obchodního rejstříku, avšak s rozvazovací podmínkou, již je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
Kapitál
od 29. 12. 2022
Základní kapitál err Kč, splaceno 100 %.
od 4. 5. 2006 do 29. 12. 2022
Základní kapitál err Kč, splaceno 100 %.
od 25. 1. 2002 do 4. 5. 2006
Základní kapitál err Kč, splaceno 100 %.
od 29. 8. 2001 do 25. 1. 2002
Základní kapitál err Kč, splaceno 100 %.
od 7. 3. 2001 do 29. 8. 2001
Základní kapitál err Kč, splaceno 30 %.
od 29. 12. 2022
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 2 400 v zaknihované podobě.
od 29. 12. 2022
K převodu akcie na jméno se vyžaduje souhlas valné hromady.
od 20. 6. 2019 do 29. 12. 2022
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 900 v zaknihované podobě.
od 20. 6. 2019 do 29. 12. 2022
K převodu akcie na jméno se vyžaduje souhlas valné hromady.
od 4. 5. 2006 do 20. 6. 2019
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 900 v listinné podobě.
od 4. 5. 2006 do 20. 6. 2019
K převodu akcie na jméno se vyžaduje souhlas valné hromady.
od 25. 1. 2002 do 4. 5. 2006
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 300.
od 25. 1. 2002 do 4. 5. 2006
v listinné podobě K převodu akcie na jméno se vyžaduje souhlas valné hromady.
od 7. 3. 2001 do 25. 1. 2002
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 200.
od 7. 3. 2001 do 25. 1. 2002
v listinné podobě K převodu akcie na jméno se vyžaduje souhlas valné hromady.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 12. 8. 2021
IGNASI FERRER BALLESTER - Člen představenstva
Barcelona, Street Ordi, Vilanova i la Geltrú, 13, PSČ 088 00, Španělské království
den vzniku členství: 15. 6. 2021
od 26. 7. 2021 do 12. 8. 2021
IGNASI FERRER BALLESTERA - Člen představenstva
Barcelona, Street Ordi, 13, 08800 Vilanova i la Geltrú, Španělské království
den vzniku členství: 15. 6. 2021
od 17. 6. 2019 do 26. 7. 2021
THOMAS GERHARD RUCKSTUHL - Člen představenstva
Barcelona, Avenida Diagonal, 484, Piso P04, Puerta 3, PSČ 080 06, Španělské království
den vzniku členství: 12. 1. 2018 - 15. 6. 2021
od 10. 6. 2011 do 17. 6. 2019
Thomas Gerhard Ruckstuhl - člen představenstva
08006 Barcelona, Avenida Diagonal 484, Piso P04, Puerta 3, Španělské království
den vzniku členství: 12. 4. 2011 - 12. 4. 2016
od 8. 6. 2009 do 10. 6. 2011
Ing. Petr Novotný - člen představenstva
Hořice, Kociánova 1718, PSČ 508 01
den vzniku členství: 20. 1. 2006 - 12. 4. 2011
od 23. 6. 2008 do 8. 6. 2009
Ing. Jiří Schmidt - Člen představenstva
Hradec Králové - Roudnička, Horní 252, PSČ 500 02
den vzniku členství: 20. 1. 2006 - 14. 4. 2009
od 13. 3. 2006 do 23. 6. 2008
Ing. Jiří Schmidt - Člen představenstva
Hořice, Žerotínova 1555, PSČ 508 01
den vzniku členství: 20. 1. 2006
od 13. 3. 2006 do 8. 6. 2009
Ing. Petr Novotný - Místopředseda představenstva
Hořice, Kociánova 1718, PSČ 508 01
den vzniku členství: 20. 1. 2006
den vzniku funkce: 20. 1. 2006 - 14. 4. 2009
od 13. 3. 2006 do 8. 6. 2009
Ramon Zabala - Druhý místopředseda představenstva
Barcelona, Cerdanyola del Valles, Anselm Clavé 20 3-4 , Španělsko
den vzniku členství: 20. 1. 2006 - 14. 4. 2009
den vzniku funkce: 20. 1. 2006 - 14. 4. 2009
od 13. 3. 2006 do 8. 6. 2009
Christophe Gayton - Třetí místopředseda představenstva
Barcelona, C/Rossello 209,2,1, Španělsko
den vzniku členství: 20. 1. 2006 - 14. 4. 2009
den vzniku funkce: 20. 1. 2006 - 14. 4. 2009
od 13. 3. 2006 do 3. 9. 2010
Peter Zeiser - Předseda představenstva
Buxheim, Lärchenstrasse 6A, PSČ 851 14, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 20. 1. 2006 - 2. 1. 2010
den vzniku funkce: 20. 1. 2006 - 2. 1. 2010
od 9. 12. 2005 do 13. 3. 2006
Ing. Tomáš Hendrych - Člen představenstva
Dvůr Králové nad Labem, Husova 126, PSČ 544 01
den vzniku členství: 24. 2. 2004 - 20. 1. 2006
od 9. 12. 2005 do 13. 3. 2006
Ing. Jiří Schmidt - Člen představenstva
Hořice, Žerotínova 1555, PSČ 508 01
den vzniku členství: 24. 2. 2004 - 20. 1. 2006
od 9. 12. 2005 do 13. 3. 2006
Ing. Petr Novotný - Člen představenstva
Hořice, Kociánova 1718, PSČ 508 01
den vzniku členství: 24. 2. 2004 - 20. 1. 2006
od 29. 8. 2001 do 9. 12. 2005
Ing. Petr Novotný - Člen představenstva
Hořice, Kociánova 1718
den vzniku funkce: 18. 4. 2001 - 23. 2. 2004
od 7. 3. 2001 do 29. 8. 2001
Ing. Petr Staněk - Člen představenstva
Hořice, Pod Lipou 1649
den vzniku funkce: 7. 3. 2001 - 18. 4. 2001
od 7. 3. 2001 do 9. 12. 2005
Ing. Tomáš Hendrych - Člen představenstva
Lázně Bělohrad, Harantova 26
den vzniku funkce: 7. 3. 2001 - 23. 2. 2004
od 7. 3. 2001 do 9. 12. 2005
Ing. Jiří Schmidt - Člen představenstva
Hořice, Žerotínova 1555
den vzniku funkce: 7. 3. 2001 - 23. 2. 2004
od 20. 6. 2019
Za společnost jedná člen představenstva samostatně.
od 8. 6. 2009 do 20. 6. 2019
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek každý člen představenstva, a to samostatně. To neplatí pro právní úkony, jejichž předmětem je plnění ve výši nejméně 3 000 000,- Kč, které vyžadují společného jednání předsedy předst avenstva a dalšího člena představenstva.
od 13. 3. 2006 do 8. 6. 2009
Způsob jednání jménem společnosti: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek každý člen představenstva, a to samostatně. To neplatí pro právní úkony, jejichž předmětem je plnění ve výši nejméně 3.000.000,-Kč, které vyžadují (i) společné jednání předsedy představenstva a jakéhokoli dalšího člena představenstva nebo (ii) společné jednání místopředsedy představenstva a druhého místopředs edy představenstva nebo třetího místopředsedy představenstva.
od 7. 3. 2001 do 13. 3. 2006
Způsob jednání a podepisování za společnost: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek každý člen představenstva, a to samostatně. To neplatí pro jednání o uzavírání úvěrových smluv, která vyžadují společného jednání všech členů představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné, nebo jinak vyznačené obchodní firmě připojí svůj podpis některý z členů představenstva. To neplatí pro podepisování úvěrových smluv, které vyžadují podpisu všech členů představenstva.
Dozorčí rada
od 7. 11. 2019
JAVIER BELTRAN BALBUENA - předseda dozorčí rady
08790 Gelida, c/Martí Coma i Rovira 1, Španělské království
den vzniku členství: 17. 10. 2019
den vzniku funkce: 18. 10. 2019
od 7. 11. 2019
JAVIER CONTRERAS CASTRO - člen dozorčí rady
08023 Barcelona, Passatge Montornés 13, 2-4, Španělské království
den vzniku členství: 17. 10. 2019
od 13. 6. 2019 do 7. 11. 2019
JAVIER BELTRAN BALBUENA - Předseda dozorčí rady
Gelida, c/Martí Coma i Rovira 1, PSČ 087 90, Španělské království
den vzniku členství: 17. 10. 2014 - 17. 10. 2019
den vzniku funkce: 17. 10. 2014 - 17. 10. 2019
od 13. 6. 2019 do 7. 11. 2019
JAVIER CONTRERAS CASTRO - Člen dozorčí rady
Barcelona, Passatge Montornés 13, 2-4, PSČ 080 23, Španělské království
den vzniku členství: 17. 10. 2014 - 17. 10. 2019
od 11. 12. 2014 do 13. 6. 2019
JAVIER BELTRAN BALBUENA - Předseda dozorčí rady
Gelida, c/Martí Coma i Rovira 1, PSČ 087 90, Španělské království
den vzniku členství: 17. 10. 2014
den vzniku funkce: 17. 10. 2014
od 11. 12. 2014 do 13. 6. 2019
JAVIER CONTRERAS CASTRO - Člen dozorčí rady
Barcelona, Passatge Montornés 13, 2-4, PSČ 080 23, Španělské království
den vzniku členství: 17. 10. 2014
od 11. 12. 2014 do 7. 11. 2019
Ing. JIŘÍ SCHMIDT - Člen dozorčí rady
Hradec Králové - Roudnička, Horní, PSČ 500 02
den vzniku členství: 17. 10. 2014 - 17. 10. 2019
od 8. 6. 2009 do 11. 12. 2014
Javier Beltran Balbuena - předseda dozorčí rady
Gelida, c/Martí Coma i Rovira 1, PSČ 087 90, Španělské království
den vzniku členství: 14. 4. 2009 - 14. 7. 2014
den vzniku funkce: 14. 4. 2009 - 14. 7. 2014
od 8. 6. 2009 do 11. 12. 2014
Dr. Burkhard Paul Bruno Scholz - člen dozorčí rady
Stammhamm, Mozartstr. 14, PSČ 851 34, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 14. 4. 2009 - 14. 7. 2014
od 8. 6. 2009 do 11. 12. 2014
Ing. Jiří Schmidt - člen dozorčí rady
Hradec Králové - Roudnička, Horní 252, PSČ 500 02
den vzniku členství: 14. 4. 2009 - 14. 7. 2014
od 13. 3. 2006 do 8. 6. 2009
Carles Grasas - Předseda dozorčí rady
Barcelona, Crer Arimon 11, At. 1, Španělsko
den vzniku členství: 20. 1. 2006 - 14. 4. 2009
den vzniku funkce: 20. 1. 2006 - 14. 4. 2009
od 13. 3. 2006 do 8. 6. 2009
Rafael Mas - Člen dozorčí rady
Barcelona, Plaza Tirant Lo Blanc 9,1,2, Španělsko
den vzniku členství: 20. 1. 2006 - 14. 4. 2009
od 13. 3. 2006 do 8. 6. 2009
Ing. Michal Drábek - Člen dozorčí rady
Nový Bydžov, Nová 1939, PSČ 504 01
den vzniku členství: 20. 1. 2006 - 14. 4. 2009
od 9. 12. 2005 do 13. 3. 2006
Ing. Michal Drábek - Člen dozorčí rady
Nový Bydžov, Nová 1939, PSČ 504 01
den vzniku funkce: 25. 6. 2005 - 20. 1. 2006
od 9. 12. 2005 do 13. 3. 2006
Ing. Petr Staněk - Člen dozorčí rady
Hořice, Husova 2084, PSČ 508 01
den vzniku členství: 25. 6. 2005 - 20. 1. 2006
od 9. 12. 2005 do 13. 3. 2006
Ing. Josef Loukota - Člen dozorčí rady
Hořice, Pod Lipou 1665, PSČ 508 01
den vzniku členství: 25. 6. 2005 - 20. 1. 2006
od 29. 8. 2001 do 9. 12. 2005
Margit Pelíšková - Člen dozorčí rady
Stod, revoluční 487, PSČ 333 01
den vzniku funkce: 18. 4. 2001 - 24. 6. 2005
od 7. 3. 2001 do 29. 8. 2001
Ing. Pavel Smrček - Člen dozorčí rady
Jičín, Tyršova 392
den vzniku funkce: 7. 3. 2001 - 18. 4. 2001
od 7. 3. 2001 do 9. 12. 2005
Ing. Michal Drábek - Člen dozorčí rady
Nový Bydžov, Nová 1939
den vzniku funkce: 7. 3. 2001 - 24. 6. 2005
od 7. 3. 2001 do 9. 12. 2005
Ing. Petr Dubina - Člen dozorčí rady
Ústí nad Labem, Zvonková 2780/4
den vzniku funkce: 7. 3. 2001 - 24. 6. 2005
Akcionáři
od 9. 5. 2012
Idiada Automotive Technology, S.A.
Tarragona - Santa Oliva, L´Albornar, Španělské království
od 23. 6. 2008 do 9. 5. 2012
Applus Servicios Tecnológicos S.L.
Bellatera (Barcelona), Campus de la Universidad Autonoma de Barcelona, carretera de Acceso a la Facultad de Medicina, Španělské království
od 4. 10. 2007 do 23. 6. 2008
Applus Servicios Tecnológicos S.L.
Barcelona, Avda. Diagonal 211, Torre Agbar, Planta 23, Španělské království
Hodnocení firmy
+7
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Zdeněk Bakala

Zdeněk Bakala

- podnikatel a uhlobaron

+302

+
-
Martin Kasa

Martin Kasa

- podnikatel, Pilulka.cz

0

+
-
Miluše Bittnerová
+
-
Marek Dospiva

Marek Dospiva

- miliardář, Penta

-64

+
-
Jiří Mádl

Jiří Mádl

- herec, režisér

-107

+
-
Tomio Okamura

Tomio Okamura

- moravsko-japonský podnikatel

-324

+
-

A tohle už jste četli?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Dohodáři získají nárok na dovolenou i na příplatky. Rodiče malých dětí si mohou říct o home office. Novela, kterou definitivně potvrdili poslanci, přináší i řadu dalších změn.

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Podnikatelé s účtem od Air Bank mohou nově jednoduše fakturovat přímo v mobilní aplikaci My Air. Služba je propojená s bankovním účtem a umožňuje klientům snadno a zdarma vystavovat profesionální faktury, upozornit na faktury po splatnosti nebo třeba přidat na fakturu QR kód pro snadné zaplacení.

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Nejsme Amerika, rádi chodíme do práce a při nakupování nedáme dopustit na živý kontakt. Fondy zaměřené na maloobchodní centra a kancelářské budovy zažívají poslední roky v regionu střední Evropy velmi dobré období. Krizím navzdory.

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Spořící účet plně online

Spořící účet plně online

Spořte s úrokem 5,3 % ročně bez podmínek

Doporučujeme

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Stál u zrodu tří zdravotnických zařízení, které prodal, když mohla naplno fungovat bez něj. Pak ale v...

Partners Financial Services