Partners Financial Services
Ikona žárovky

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Městské lesy Hradec Králové a.s., Hradec Králové, IČO: 25962523 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Městské lesy Hradec Králové a.s.. Údaje byly staženy 13. 9. 2023 z datové služby justice.cz
dle IČO 25962523. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 25962523 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního rejstříku

Aktuální rejstřík
Úplný rejstřík
RES DPH Registr dotací
Datum vzniku a zápisu
14. 12. 2001
Obchodní firma
Městské lesy Hradec Králové a.s.
zapsáno 14. 12. 2001
Prověřit exekuce Reputace firmy
Firmy na stejné adrese
Přemyslova čp. 219, 500 08 Hradec Králové
zapsáno 14. 12. 2001 vymazáno 30. 6. 2014
Sídlo Kraj: Královéhradecký kraj
Okres: Hradec Králové
Obec: Hradec Králové
Část obce: Nový Hradec Králové
Ulice: Přemyslova
Adresní místo: Přemyslova 219/17
IČO
25962523
zapsáno 14. 12. 2001
DIČ
Identifikátor datové schránky
9bye6v8
Právní forma
Akciová společnost
zapsáno 14. 12. 2001
Spisová značka
B 2220/KSHK Krajský soud v Hradci Králové
zapsáno 14. 12. 2001
Rizikovost společnosti

Poslední změny a události

29. 8. 2023
Zapsán člen dozorčí rady Ing. Lukáš Řádek, MBA, jako člen dozorčí rady
29. 8. 2023
Vymazán člen dozorčí rady Ing. Michal Skaunic
1. 7. 2023
Změna adresy: člen statutárního orgánu RNDr. Ivo Králíček
28. 6. 2023
Zapsán člen statutárního orgánu Ing. Romana Dürrerová, jako člen představenstva
28. 6. 2023
Zapsán člen statutárního orgánu RNDr. Ivo Králíček, jako člen představenstva

Všechny změny a události ve společnosti

Vizualizace obchodních vztahů a vazeb Více o vizualizacích

Městské lesy Hradec Králové a.s., IČO: 25962523: vizualizace vztahů osob a společností

Městské lesy Hradec Králové a.s., IČO: 25962523

Zobrazit vztahy a firmy
Předmět podnikání
Lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti
zapsáno 14. 12. 2001 vymazáno 25. 7. 2012
Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny
zapsáno 14. 12. 2001 vymazáno 25. 7. 2012
Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
zapsáno 14. 12. 2001 vymazáno 25. 7. 2012
Specializovaný maloobchod
zapsáno 14. 12. 2001 vymazáno 25. 7. 2012
Ubytovací služby
zapsáno 14. 12. 2001 vymazáno 25. 7. 2012
Velkoobchod
zapsáno 14. 12. 2001 vymazáno 25. 7. 2012
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
zapsáno 7. 2. 2002 vymazáno 25. 7. 2012
Hornická činnost dle oprávnění v rozsahu těchto předmětů činnosti: - otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek štěrkopísku mimo těžby z vody, - zřizování, zajišťování a likvidace lomů, - úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním, - zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při výše uváděných činostech
zapsáno 7. 2. 2002
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
zapsáno 7. 2. 2002
Zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje a chov ryb.
zapsáno 21. 8. 2003
Hostinská činnost
zapsáno 25. 7. 2012
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 25. 7. 2012
Základní kapitál
2 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 14. 12. 2001 vymazáno 17. 4. 2003
7 500 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 17. 4. 2003 vymazáno 26. 3. 2013
49 300 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 26. 3. 2013 vymazáno 23. 11. 2017
54 300 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 23. 11. 2017
Akcie
20 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč v zaknihované podobě
zapsáno 14. 12. 2001 vymazáno 3. 12. 2002
20 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč v listinné podobě
zapsáno 3. 12. 2002 vymazáno 17. 4. 2003
75 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč v listinné podobě
zapsáno 17. 4. 2003 vymazáno 26. 3. 2013
493 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč
zapsáno 26. 3. 2013 vymazáno 23. 11. 2017
543 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč
zapsáno 23. 11. 2017 vymazáno 11. 6. 2021
543 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč
zapsáno 11. 6. 2021
Ostatní skutečnosti
Valná hromada konaná dne 17.9.2002 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti takto:
zapsáno 3. 12. 2002 vymazáno 25. 7. 2012
1) Základní kapitál se zvýší o částku 5.500.000,-- Kč (pětmilionůpětsettisíc korun českých). Upisování akcií nad částku takto navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.
zapsáno 3. 12. 2002 vymazáno 25. 7. 2012
2) Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 55 (padesátpět) kusů akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na jméno, vydaných v listinné podobě, přičemž všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou registrované.
zapsáno 3. 12. 2002 vymazáno 25. 7. 2012
3) Upsání všech 55 (padesátipěti) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na jméno, vydaných v listinné podobě, bude nabídnuto určitému zájemci - stávajícímu jedinému akcionáři, tj. Městu Hradec Králové, IČ 00 26 88 10, který tímto rovněž ve smyslu § 204a obchodního zákoníku uplatní přednostní právo na upsání akcií.
zapsáno 3. 12. 2002 vymazáno 25. 7. 2012
4) Akcie je možné upsat v budově Magistrátu města Hradec Králové, Ulrichovo nám. 810, ode dne doručení písemného návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci Městu Hradec Králové na adresu Hradec Králové, Ulrichovo nám. 810, a lhůta pro upsání akcií činí třicet dnů ode dne jejího počátku. Představenstvo společnosti Městské lesy Hradec Králové a.s. je povinno doručit návrh smlouvy o upsání akcií určitému zájemci spolu s oznámením o počátku běhu lhůty pro upsání akcií po zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, nejpozději však do sedmi dnů ode dne zápisu.
zapsáno 3. 12. 2002 vymazáno 25. 7. 2012
5) Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstavci 3 obchodního zákoníku.
zapsáno 3. 12. 2002 vymazáno 25. 7. 2012
6) Emisní kurs upisovaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou - 55 (padesátpět) kusů akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) bude tedy upsáno emisním kursem 5.500.000,-- Kč (pětmilionůpětsettisíc korun českých) a splacen bude peněžitým vkladem ve výši 5.500.000,-- Kč (pětmilionůpětsettisíc korun českých).
zapsáno 3. 12. 2002 vymazáno 25. 7. 2012
7) Celý emisní kurs upisovaných akcií musí být splacen peněžitým vkladem, a to ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne účinnosti smlouvy o upsání akcií.
zapsáno 3. 12. 2002 vymazáno 25. 7. 2012
Upisovatel je povinen splatit 100 % (jednosto procent) peněžitého vkladu složením na zvláštní účet společnosti číslo 27-2034900217/0100 vedený u společnosti Komerční banka, a.s., který za tím účelem společnost otevřela na své jméno. Dle ustanovení § 204 odstavce 2) obchodního zákoníku banka nesmí umožnit společnosti disponovat se splaceným vkladem vloženým na tento účet před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
zapsáno 3. 12. 2002 vymazáno 25. 7. 2012
Připouští se možnost, aby část emisního kursu upsaných akcií v celkové výši 5.482.000,-- Kč (pětmilionůčtyřistaosmdesátdvatisíce korun českých) byla splacena započtením takto: započtením penežité pohledávky Města Hradec Králové, IČ 00 26 88 10, vůči společnosti Městské lesy Hradec Králové a.s. ve výši 5.482.000,-- Kč (pětmilionůčtyřistaosmdesátdvatisíce korun českých) vzniklé z titulu pohledávky na zaplacení kupní ceny za prodej části podniku ve váši 5.482.000,-- Kč (pětmilionůčtyřistaosmdesátdvatisíce korun českých) dle smlouvy o prodeji části podniku příspěvkové organizace Městské lesy Hradec Králové, IČ 42 19 20 99, uzavřené mezi příspěvkovou organizací Městské lesy Hradec Králové, na straně jedné jako převodcem, a společností Městské lesy Hradec Králové a.s., na straně druhé jako nabyvatelem proti peněžité pohledávce společnosti Městské lesy Hradec Králové a.s. za Městem Hradec Králové ve výši 5.482.000,-- Kč (pětmilionůčtyřistaosmdesátdvatisíce korun českých) z titulu splacení emisního kursu upsaných akcií.
zapsáno 3. 12. 2002 vymazáno 25. 7. 2012
Návrh smlouvy o započtení pohledávek předloží představenstvo společnosti Městské lesy Hradec Králové a.s. určitému zájemci (jedinému akcionáři Městu Hradec Králové) současně s návrhem smlouvy o upsání akcií dle bodu 4 tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Návrhem smlouvy o započtení pohledávek je společnost vázána po dobu lhůty pro splacení emisního kursu upsaných akcií.
zapsáno 3. 12. 2002 vymazáno 25. 7. 2012
STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ jako jediný akcionář společnosti Městské lesy Hradec Králové a.s. rozhodlo dne 20.11.2012 v působnosti valné hromady takto: Zvyšuje se základní kapitál společnosti Městské lesy Hradec Králové a.s. takto: 1. Zvýšení základního kapitálu 1.1. Zvyšuje se základní kapitál společnosti Městské lesy Hradec Králové a.s. upsáním nových akcií. 1.2. Důvodem zvýšení základního kapitálu je majetkové posílení společnosti a sjednocení uživatelských vztahů ke vkládanému majetku se vztahy vlastnickými a s tím spojená daňová optimalizace nákladů na provoz vkládaného majetku. 2. Rozsah zvýšení základního kapitálu 2.1. Základní kapitál společnosti se upsáním nových akcií zvyšuje z částky 7 500 000,00 Kč /slovy sedm milionů pět set tisíc korun českých/ o částku 41 800 000,00 Kč /slovy čtyřicet jedna milionů osm set tisíc korun českých/ na částku 49 300 000,00 Kč /slovy čtyřicet devět milionů tři sta tisíc korun českých/. 2.2. Zvýšení základního kapitálu se takto provede úpisem nových akcií bez veřejné nabídky na úpis akcií. 2.3. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 3. Nové akcie 3.1. Ke zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií bude upisováno celkem 418 /slovy čtyři sta osmnáct/ kusů nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 100 000,00 Kč /jedno sto tisíc korun českých/, které nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu ani zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu. 4. Emisní kurs 4.1. Emisní kurs každé jedné nově upisované akcie činí 100 000,00 Kč /jedno sto tisíc korun českých/. Emisní kurs bude splácen nepeněžitým vkladem. 4.2. Schvaluje se upisování akcií pouze dále uvedeným nepeněžitým vkladem v dále uvedené hodnotě. Z toho důvodu nevzniká dosavadním akcionářům přednostní právo k upisování akcií ke zvýšení základního kapitálu. 4.3. Akcie mohou být upisovány pouze nepeněžitým vkladem STATUTÁRNÍHO MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ, se sídlem Hradec Králové, Československé armády 408, PSČ 502 00, identifikační číslo 00268810, jehož předmětem bude: A/ Provozní objekt č.p. 219 /jiná stavba/ na pozemku – stavební parcele st. číslo parcelní 126/1, garáž na pozemku – stavební parcele st. číslo parcelní 126/6, pozemek – stavební parcela st. číslo parcelní 126/1, pozemek – stavební parcela st. číslo parcelní 126/6 a pozemek - pozemková parcela číslo parcelní 135/4 – vše v obci Hradec Králové, katastrální území Nový Hradec Králové B/ Bytový dům charakteru rodinného domu č.p. 36 na pozemku – stavební parcele st. číslo parcelní 70, hospodářský objekt /jiná stavba/ na pozemku – stavební parcele st. číslo parcelní 420, sádky na pozemku - pozemkové parcele číslo parcelní 234/10 /nepodléhající evidenci v katastru nemovitostí/, pozemek – stavební parcela st. číslo parcelní 70, pozemek – stavební parcela st. číslo parcelní 420 a pozemek - pozemková parcela číslo parcelní 234/10 - vše v obci Hradec Králové, katastrální území Roudnička – hájovna Datlík C/ Bytový dům charakteru rodinného domu č.p. 235 /jiná stavba/ na pozemku – stavební parcele st. číslo parcelní 223/1, pozemek – stavební parcela st. číslo parcelní 223/1 a pozemek - pozemková parcela číslo parcelní 942/62 v hranicích dle geometrického plánu č. 2370-6816/2012 vyhotoveného společností GEOŠRAFO, s.r.o. - vše v obci Hradec Králové, katastrální území Nový Hradec Králové – hájovna U Zeleného sloupku D/ Bytový dům charakteru rodinného domu č.p. 44 na pozemku – stavební parcele st. číslo parcelní 48 včetně příslušenství /zejména včetně dřevěné kolny na pozemku – stavební parcele st. číslo parcelní 48/, pozemek – stavební parcela st. číslo parcelní 48 a pozemek - pozemková parcela číslo parcelní 589/2 – vše v obci a katastrálním území Běleč nad Orlicí - hájovna Marokánka E/ Bytový dům charakteru rodinného domu č.p. 43 na pozemku – stavební parcele st. číslo parcelní 49 včetně příslušenství /zejména včetně objektu stodoly a objektu chléva na pozemku – stavební parcele st. číslo parcelní 49/, pozemek – stavební parcela st. číslo parcelní 49, pozemek - pozemková parcela číslo parcelní 572/2 a pozemek - pozemková parcela číslo parcelní 572/3 – vše v obci a katastrálním území Běleč nad Orlicí - hájovna Poděbradka F/ Bytová jednotka č. 198/2 v prvním a druhém nadzemním podlaží bytového domu č.p. 198 stojícího na pozemku – stavební parcele st. číslo parcelní 215 s podílem o velikosti tisíc čtyři sta tři ku dvěma tisícům osmi stům šesti na společných částech uvedeného bytového domu č.p. 198 a na pozemku – stavební parcele st. číslo parcelní 215 - vše v obci Hradec Králové, katastrálním území Nový Hradec Králové – hájovna U Dvou šraňků Celková plocha této bytové jednotky s příslušenstvím je 140,3 m2. Dispozice bytové jednotky je 3+1. Příslušenství bytové jednotky tvoří: vstupní veranda, předsíň, koupelna a WC v prvním nadzemním podlaží, schodiště do druhého nadzemního podlaží, kotelna, obývací pokoj, kuchyně, ložnice, pokoj a koupelna s WC ve druhém nadzemním podlaží /podkroví/, půda s přístupem po žebříku z chodbičky ve druhém nadzemním podlaží, sklep. Vybavení bytové jednotky sestává z běžných zařizovacích a jiných předmětů umožňujících užívání bytové jednotky včetně vybavení kuchyně a koupelny. K vlastnictví jednotky dále patří: - nenosné příčky, vstupní dveře do jednotky, vnitřní dveře nacházející se uvnitř jednotky - okna příslušejících k jednotce - vnitřní elektrické rozvody od bytových jističů pro danou jednotku a k nim připojené instalační předměty /světla, zářivky, zásuvky, vypínače/ - vybavení kotelny včetně kotle a rozvodů ústředního topení pro jednotku Jednotka je ohraničena vnitřní stranou obvodových zdí, vnější stranou vstupních dveří a vnějších oken. Součástí bytové jednotky jsou veškeré vnitřní instalace /potrubní rozvody studené a teplé vody, včetně vodoměrů a uzavíracích ventilů, elektroinstalace, odpady, apod./, kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů před jednotkou. K vlastnictví bytové jednotky dále patří užívání hospodářského stavení /stodůlka, půda, komory, bývalá prádelna a chlév/ umístěného na pozemku – stavební parcele st. číslo parcelní 215 v katastrálním území Nový Hradec Králové /znázorněno v příloze/. Schematicky znázorněné půdorysy všech obytných podlaží a suterénu předmětné budovy určující polohu bytových jednotek, nebytových jednotek a společných částí domu s údaji o podlahových plochách jednotek jsou v příloze. Společnými částmi domu, v němž se jednotka nachází, jsou: - základy včetně izolací, hlavní svislé a vodorovné konstrukce /zdivo obvodové a vnitřní nosné/, - stropy, krov, šikmá střecha včetně střešní krytiny a klempířských prvků, bleskosvodů a dešťosvodů, - vnější povrchy obvodového pláště včetně povrchů oken, - elektrická přípojka po rozvodnou skříň, elektrický rozvod po bytové jističe - studna umístěná na pozemku – pozemkové parcele číslo parcelní 943/26 v katastrálním území Nový Hradec Králové, - čistička a od ní rozvod kanalizace po odpadní šachtu umístěnou na pozemku – pozemkové parcele číslo parcelní 943/25 v katastrálním území Nový Hradec Králové - společná televizní anténa a rozvod po zásuvky v jednotkách Všechny tyto společné části domu mají právo užívat a povinnost podílet se na jejích opravách a údržbě všichni spoluvlastníci z titulu svého spoluvlastnického podílu. Na domě ani na pozemku nevážnou žádné právní povinnosti, jako nesplacené úvěry nebo jejich zbytky, zástavní právo, ani věcná břemena nebo jiné právní vady. G/ Pozemek - pozemková parcela číslo parcelní 943/25 v obci Hradec Králové, katastrálním území Nový Hradec Králové H/ Bytový dům charakteru rodinného domu č.p. 29 na pozemku – stavební parcele st. číslo parcelní 69 včetně příslušenství /zejména včetně objektu garáží, skladu a dílny na pozemku – stavební parcele st. číslo parcelní 69, pozemek – stavební parcela st. číslo parcelní 69 a pozemek - pozemková parcela číslo parcelní 585 – vše v obci Býšť, katastrálním území Hoděšovice - hájovna Bažantnice I/ Provozní objekt charakteru administrativní budovy č.p. 9 na pozemku – stavební parcele st. číslo parcelní 28/1 včetně příslušenství /zejména včetně čističky odpadních vod na pozemku - pozemkové parcele číslo parcelní 313/1/, pozemek – stavební parcela st. číslo parcelní 28/1, pozemek - pozemková parcela číslo parcelní 600 a pozemek - pozemková parcela číslo parcelní 313/1 - vše v obci Býšť, katastrálním území Hoděšovice - Mazurova chalupa J/ Lovecká chata /rodinný dům/ Šanovec bez č.p. na pozemku – stavební parcele st. číslo parcelní 79 a pozemek – stavební parcela st. číslo parcelní 79 - vše v obci a katastrálním území Běleč nad Orlicí K/ Altán – objekt bez č.p. na pozemku - pozemkové parcele číslo parcelní 943/35, altán – objekt bez č.p. na pozemku - pozemkové parcele číslo parcelní 943/37, altán – objekt bez č.p. na pozemku - pozemkové parcele číslo parcelní 942/21, altán – objekt bez č.p. na pozemku - pozemkové parcele číslo parcelní 943/6, altán – objekt bez č.p. na pozemku - pozemkové parcele číslo parcelní 942/79 a altán – objekt bez č.p. na pozemku - pozemkové parcele číslo parcelní 941/13 – vše v obci Hradec Králové, katastrálním území Nový Hradec Králové /nepodléhající evidenci katastru nemovitostí/ L/ Kryté ohniště – objekt bez č.p. na pozemku - pozemkové parcele číslo parcelní 539/5 v obci Býšť, katastrálním území Hoděšovice, kryté ohniště – objekt bez č.p. na pozemku - pozemkové parcele číslo parcelní 943/6 a kryté ohniště – objekt bez č.p. na pozemku - pozemkové parcele číslo parcelní 942/76 – vše v obci Hradec Králové, katastrálním území Nový Hradec Králové /nepodléhající evidenci katastru nemovitostí/ M/ Garáž /jiná stavba/ pro nákladní automobil bez č.p. na pozemku – stavební parcele st. číslo parcelní 656, pozemek – stavební parcela st. číslo parcelní 656 – vše v obci Hradec Králové, katastrálním území Nový Hradec Králové N/ Halový objekt prodejny palivového dřeva /jiná stavba/ na pozemku – stavební parcele st. číslo parcelní 3039, pozemek – stavební parcela st. číslo parcelní 3039 – vše v obci Hradec Králové, katastrálním území Nový Hradec Králové včetně příslušenství. předmět nepeněžitého vkladu byl oceněn znaleckým ústavem – společností EXPERTIZA CZ - ZNALECKÝ ÚSTAV s.r.o. - jmenovaným za tím účelem usnesením Krajského soudu v Hradci Králové číslo jednací 2Nc 347/2012-15 ve znaleckém posudku č. 016/2012 ze dne 16.11.2012, a to tak, že hodnota tohoto majetku byla stanovena částkou 41 812 000,00 Kč /slovy čtyřicet jedna milionů osm set dvanáct tisíc korun českých/. na splacení emisního kursu akcií se tento vklad započítává částkou 41 800 000,00 Kč /slovy čtyřicet jedna milionů osm set tisíc korun českých/. část hodnoty tohoto vkladu nad výši, kterou se započítává na splacení emisního kursu akcií, tj. částku 12 000,00 Kč /slovy dvanáct tisíc korun českých/, poskytne tento vkladatel jako příplatek nad emisní kurs akcií na vytvoření rezervního fondu společnosti Městské lesy Hradec Králové a.s. při zvýšení základního kapitálu. za tento nepeněžitý vklad se vydá 418 /slovy čtyři sta osmnáct/ kusů nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 100 000,00 Kč /jedno sto tisíc korun českých/, které nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu ani zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu. 4.4. Předmět vkladu společnost hospodářsky využije, kdy již nyní tento majetek fakticky využívá k výkonu své činnosti coby lesního hospodáře. 4.5. Za nepeněžitý vklad uvedený v bodu 4.2 budou vydány akcie uvedené v bodu 3 tohoto usnesení. 5. Přednostní právo 5.1. Jelikož se nové akcie upisují pouze nepeněžitým vkladem, akcionáři nemají přednostní právo na úpis nových akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu a údaje dle par. 203 odstavec 2 písmeno c/ obchodního zákoníku se proto neuvádí. 6. Akcie neupsané s využitím přednostního práva 6.1. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty předem určenému zájemci STATUTÁRNÍMU MĚSTU HRADEC KRÁLOVÉ, se sídlem Hradec Králové, Československé armády 408, PSČ 502 00, identifikační číslo 00268810. 6.2. Předem určený zájemce STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ, se sídlem Hradec Králové, Československé armády 408, PSČ 502 00, identifikační číslo 00268810 bude upisovat akcie na základě písemné smlouvy o upsání akcií, která musí obsahovat náležitosti dle par. 205 odstavec 3 obchodního zákoníku a musí být vázána na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Podpisy na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. Lhůta pro úpis akcií bude činit 90 /devadesát/ dnů a počíná běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií představenstvem společnosti předem určenému zájemci. Počátek běhu lhůty k upisování akcií a emisní kurs upisovaných akcií bude předem určenému zájemci oznámen doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, který je představenstvo společnosti povinno odeslat upisovateli do 30 /třiceti/ dnů po podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 6.3. Místo pro úpis akcií je sídlo společnosti Městské lesy Hradec Králové a.s. na adrese Hradec Králové, Přemyslova čp. 219, PSČ 500 08. 6.4. Emisní kurs upsaných akcií je upisovatel povinen splatit v celé výši nejpozději do 2 /dvou/ měsíců ode dne úpisu akcií, a to v sídle společnosti Městské lesy Hradec Králové a.s. na adrese Hradec Králové, Přemyslova čp. 219, PSČ 500 08. 7. Rozvazovací podmínka upisování 7.1. Upisování akcií ke zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
zapsáno 27. 11. 2012 vymazáno 26. 3. 2013
Počet členů statutárního orgánu: 5
zapsáno 30. 6. 2014 vymazáno 18. 6. 2015
Počet členů dozorčí rady: 3
zapsáno 30. 6. 2014 vymazáno 18. 6. 2015
Jediný akcionář přijal v působnosti valné hromady dne 22.11.2017 toto rozhodnutí: Schvaluje se zvýšení základního kapitálu společnosti Městské lesy Hradec Králové a.s. takto: Zvýšení základního kapitálu Zvyšuje se základní kapitál společnosti Městské lesy Hradec Králové a.s., upsáním nových akcií, a to takto: 1.Rozsah zvýšení základního kapitálu 1.1.Základní kapitál společnosti se upsáním nových akcií, bez veřejné nabídky na úpis akcií, zvyšuje z částky 49 300 000,00 Kč (slovy: čtyřicet devět miliónů tři sta tisíc korun českých) o částku 5 000 000,00 Kč (slovy: pět miliónů korun českých) na částku 54 300 000,00 Kč (slovy: padesát čtyři milióny tři sta tisíc korun českých). 1.2.Upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2.Nové akcie 2.1.Ke zvýšení základního kapitálu bude upisováno celkem 50 (slovy: padesát) kusů nových kmenových akcií na jméno (cenné papíry na řad), v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100 000,00 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), které nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu ani zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu a nebudou imobilizovány. 3.Emisní kurs 3.1.Emisní kurs každé jedné nově upisované akcie činí 100 420,00 Kč (slovy: jedno sto tisíc čtyři sta dvacet korun českých). Emisní kurs bude splácen nepeněžitým vkladem. 3.2.Schvaluje se upisování akcií pouze dále uvedeným nepeněžitým vkladem v dále uvedené ceně. Z toho důvodu nevzniká dosavadním akcionářům přednostní právo k upisování akcií ke zvýšení základního kapitálu. 3.3.Akcie mohou být upisovány pouze nepeněžitým vkladem STATUTÁRNÍHO MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ, se sídlem Hradec Králové, Československé armády 408, PSČ 502 00, IČ: 00268810, jehož předmětem bude: 3.3.1.bytová jednotka č. 198/1 o velikosti 3+1 (140,30 m2) v 1. a 2. (podkroví) nadzemním podlaží obytného domu č.p. 198 v obci Hradec Králové a části obce Nový Hradec Králové stojícího na pozemku stavební parcele st. číslo parcelní 215 v katastrálním území Nový Hradec Králové. K této bytové jednotce náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 1403/2806 (slovy: jeden tisíc čtyři sta tři lomeno dva tisíce osm set šest) na společných částech uvedeného domu a uvedeného pozemku. příslušenství této bytové jednotky tvoří: vstupní veranda, chodba a schodiště do 2. nadzemního podlaží, koupelna, WC, kuchyňský kout s jídelnou, obývací pokoj v prvním nadzemním podlaží, schodiště, chodba, sprchový kout s WC, dvě ložnice ve druhém nadzemním podlaží (podkroví), sklep a půda. vybavení bytové jednotky sestává z běžných zařizovacích a jiných předmětů umožňujících užívání bytové jednotky včetně vybavení kuchyně a koupelny. k vlastnictví jednotky dále patří: nenosné příčky, vstupní dveře do jednotky, vnitřní dveře nacházející se uvnitř jednotky okna příslušejících k jednotce vnitřní elektrické rozvody od bytových jističů pro danou jednotku a k nim připojené instalační předměty (světla, zářivky, zásuvky, vypínače) kotel a rozvody ústředního topení pro jednotku jednotka je ohraničena vnitřní stranou obvodových zdí, vnější stranou vstupních dveří a vnějších oken. součástí bytové jednotky jsou veškeré vnitřní instalace (potrubní rozvody studené a teplé vody, včetně vodoměrů a uzavíracích ventilů, elektroinstalace, odpady, apod.), kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů před jednotkou k vlastnictví bytové jednotky dále patří užívání hospodářského stavení (stodůlka, půda, komory, bývalá prádelna a chlév) umístěného na pozemku stavební parcele st. číslo parcelní 215 v katastrálním území Nový Hradec Králové. schematicky znázorněné půdorysy všech obytných podlaží a suterénu předmětné budovy určující polohu bytových jednotek, nebytových jednotek a společných částí domu s údaji o podlahových plochách jednotek jsou v příloze. společnými částmi domu, v němž se jednotka nachází, jsou: základy včetně izolací, hlavní svislé a vodorovné konstrukce (zdivo obvodové a vnitřní nosné), stropy, krov, šikmá střecha včetně střešní krytiny a klempířských prvků, bleskosvodů a dešťosvodů, vnější povrchy obvodového pláště včetně povrchů oken, elektrická přípojka po rozvodnou skříň, elektrický rozvod po bytové jističe studna umístěná na pozemku pozemkové parcele číslo parcelní 943/26 v katastrálním území Nový Hradec Králové, čistička a od ní rozvod kanalizace po odpadní šachtu umístěnou na pozemku pozemkové parcele číslo parcelní 943/25 v katastrálním území Nový Hradec Králové společná televizní anténa a rozvod po zásuvky v jednotkách. všechny tyto společné části domu mají právo užívat a povinnost podílet se na jejích opravách a údržbě všichni spoluvlastníci z titulu svého spoluvlastnického podílu. na domě ani na pozemku neváznou žádné právní povinnosti, jako nesplacené úvěry nebo jejich zbytky, zástavní právo, ani věcná břemena nebo jiné právní vady. 3.3.2.pozemek - pozemková parcela číslo parcelní 943/26 v katastrálním území Nový Hradec Králové 3.3.3.pozemek - pozemková parcela číslo parcelní 943/5 v katastrálním území Nový Hradec Králové. 3.4.Uvedený předmět vkladu jediný akcionář společnosti Městské lesy Hradec Králové a.s., oceňuje částkou 5 021 000,00 Kč (slovy: pět miliónů dvacet jeden tisíc korun českých) na základě posudku znalce Ing. Václava Zimy č. 006/6163/2017 ze dne 27.2.2017, ve kterém byla cena tohoto majetku stanovena právě částkou 5 021 000,00 Kč (slovy: pět miliónů dvacet jeden tisíc korun českých). za tento nepeněžitý vklad se za celkový emisní kurs 5 021 000,00 Kč (slovy: pět miliónů dvacet jeden tisíc korun českých) vydá 50 (slovy: padesát) kusů nových kmenových akcií na jméno (cenné papíry na řad), v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100 000,00 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), které nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu ani zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu a nebudou imobilizovány. rozdíl mezi cenou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, se považuje za emisní ážio. 4.Přednostní právo 4.1.Jelikož se nové akcie upisují pouze nepeněžitým vkladem, akcionáři nemají přednostní právo na úpis nových akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu a údaje dle § 475 písmeno c) zákona o obchodních korporacích se proto neuvádí. 5.Akcie neupsané s využitím přednostního práva 5.1.Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nabídnuty předem určenému zájemci, a to STATUTÁRNÍMU MĚSTU HRADEC KRÁLOVÉ, se sídlem Hradec Králové, Československé armády 408, PSČ 502 00, IČ: 00268810. Tomuto zájemci bude za jeho výše uvedený vklad nabídnuto k upsání 50 (slovy: padesát) kusů nových kmenových akcií na jméno (cenné papíry na řad), v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100 000,00 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), které nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu ani zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu a nebudou imobilizovány. 5.2.Předem určený zájemce bude upisovat akcie na základě písemné smlouvy o upsání akcií. Podpisy na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. Upisovací lhůta pro úpis akcií bude činit 5 (pět) měsíců a počíná běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií představenstvem společnosti předem určenému zájemci. 5.3.Místo pro úpis akcií je sídlo společnosti Městské lesy Hradec Králové a.s. na adrese Přemyslova 219/17, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové. 5.4.Emisní kurs upsaných akcií je upisovatel povinen splatit v celé výši (vnést nepeněžitý vklad) nejpozději do 2 (dvou) měsíců ode dne úpisu akcií, a to v sídle společnosti Městské lesy Hradec Králové a.s., na adrese Přemyslova 219/17, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové.
zapsáno 23. 11. 2017 vymazáno 11. 6. 2021
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
zapsáno 30. 6. 2014

Statutární orgán - představenstvo

Předseda představenstva
Ing. Zdeněk Petřík
Přemyslova, Hradec Králové 8
Den vzniku funkce: 14. 12. 2001
Den zániku funkce: 22. 5. 2007
Den zániku členstvi: 22. 5. 2007
zapsáno 14. 12. 2001 vymazáno 27. 6. 2007
Místopředseda představenstva
Ing. Pavel Kamenický
Křivá, Hradec Králové 11
Den vzniku funkce: 14. 12. 2001
Den zániku funkce: 17. 6. 2003
zapsáno 14. 12. 2001 vymazáno 21. 8. 2003
Člen představenstva
Ing. Pavel Pavliš
Mandysova, Hradec Králové 12
Den vzniku funkce: 14. 12. 2001
Den zániku členstvi: 22. 5. 2007
zapsáno 14. 12. 2001 vymazáno 27. 6. 2007
Člen představenstva
Ing. Otakar Divíšek
U Melounky, Hradec Králové-Plotiště
Den vzniku funkce: 14. 12. 2001
Den zániku funkce: 17. 5. 2005
zapsáno 14. 12. 2001 vymazáno 21. 7. 2005
Člen představenstva
Mgr. Jiří Morávek
Vysocká, Hradec Králové 11
Den vzniku funkce: 14. 12. 2001
zapsáno 14. 12. 2001 vymazáno 20. 5. 2005
Místopředseda představenstva
Ing. Jan Doskočil
Fučíkova, Hradec Králové 9
Den vzniku funkce: 17. 6. 2003
Den zániku funkce: 22. 5. 2007
Den vzniku členstvi: 17. 6. 2003
Den zániku členstvi: 22. 5. 2007
zapsáno 21. 8. 2003 vymazáno 27. 6. 2007
Člen představenstva
Mgr. Jiří Morávek
Pražská třída, Hradec Králové - Kukleny
Den vzniku funkce: 14. 12. 2001
Den zániku členstvi: 22. 5. 2007
zapsáno 20. 5. 2005 vymazáno 27. 6. 2007
Člen představenstva
Ing. Pavla Finfrlová
Dubová, 500 09 Hradec Králové - Malšovice
Den vzniku členstvi: 17. 5. 2005
Den zániku členstvi: 22. 5. 2007
zapsáno 21. 7. 2005 vymazáno 27. 6. 2007
Předseda představenstva
Ing. Zdeněk Petřík
Přemyslova, 500 08 Hradec Králové
Den vzniku funkce: 29. 5. 2007
Den zániku funkce: 3. 5. 2011
Den vzniku členstvi: 22. 5. 2007
Den zániku členstvi: 3. 5. 2011
zapsáno 27. 6. 2007 vymazáno 8. 7. 2011
Místopředseda představenstva
Ing. Jan Doskočil
Fučíkova, 500 09 Hradec Králové
Den vzniku funkce: 29. 5. 2007
Den zániku funkce: 3. 5. 2011
Den vzniku členstvi: 22. 5. 2007
Den zániku členstvi: 3. 5. 2011
zapsáno 27. 6. 2007 vymazáno 8. 7. 2011
Člen představenstva
Ing. Pavla Finfrlová
Dubová, 500 09 Hradec Králové - Malšovice
Den vzniku členstvi: 22. 5. 2007
Den zániku členstvi: 3. 5. 2011
zapsáno 27. 6. 2007 vymazáno 8. 7. 2011
Člen představenstva
MUDr. Tomáš Vrbica
Šimkova, 500 03 Hradec Králové
Den vzniku členstvi: 22. 5. 2007
Den zániku členstvi: 3. 5. 2011
zapsáno 27. 6. 2007 vymazáno 8. 7. 2011
Člen představenstva
Ing. Jiří Seidler
Horní, 794 01 Krnov
Den vzniku členstvi: 22. 5. 2007
zapsáno 27. 6. 2007 vymazáno 26. 10. 2007
Člen představenstva
Ing. Jiří Seidler
Nad Dubinkou, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Den vzniku členstvi: 22. 5. 2007
Den zániku členstvi: 3. 5. 2011
zapsáno 26. 10. 2007 vymazáno 8. 7. 2011
Předseda představenstva
Ing. arch. Lenka Zídková
K Biřičce, 500 08 Hradec Králové
Den vzniku funkce: 30. 5. 2011
Den vzniku členstvi: 3. 5. 2011
zapsáno 8. 7. 2011 vymazáno 30. 6. 2014
Místopředseda představenstva
Bc. Leoš Kučera
Dukelská třída, 500 02 Hradec Králové
Den vzniku funkce: 30. 5. 2011
Den zániku funkce: 4. 6. 2012
Den vzniku členstvi: 3. 5. 2011
zapsáno 8. 7. 2011 vymazáno 25. 7. 2012
Člen představenstva
doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D.
Střelecká, 500 02 Hradec Králové
Den vzniku členstvi: 3. 5. 2011
zapsáno 8. 7. 2011 vymazáno 6. 2. 2014
Člen představenstva
Ing. Jiří Oliva
Oucmanice, 562 01 Oucmanice
Den vzniku členstvi: 3. 5. 2011
zapsáno 8. 7. 2011 vymazáno 30. 6. 2014
Člen představenstva
Ing. Jiří Seidler
Nad Dubinkou, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Den vzniku členstvi: 3. 5. 2011
Den zániku členstvi: 15. 5. 2012
zapsáno 8. 7. 2011 vymazáno 25. 7. 2012
Místopředseda představenstva
Ing. Milan Zerzán
Hoděšovice, 534 01 Býšť - Hoděšovice
Den vzniku funkce: 4. 6. 2012
Den zániku funkce: 12. 5. 2014
Den vzniku členstvi: 15. 5. 2012
zapsáno 25. 7. 2012 vymazáno 30. 6. 2014
Člen představenstva
Bc. Leoš Kučera
Dukelská třída, 500 02 Hradec Králové
Den vzniku členstvi: 3. 5. 2011
Den zániku členstvi: 2. 11. 2012
zapsáno 25. 7. 2012 vymazáno 31. 1. 2013
Člen představenstva
Josef Melichar
Sedláčkova, 500 02 Hradec Králové - Pražské Předměstí
Den vzniku členstvi: 20. 11. 2012
Den zániku členstvi: 2. 5. 2017
zapsáno 31. 1. 2013 vymazáno 15. 6. 2017
Člen představenstva
doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D.
Střelecká, 500 02 Hradec Králové - Hradec Králové
Den vzniku členstvi: 3. 5. 2011
Den zániku členstvi: 31. 3. 2015
zapsáno 6. 2. 2014 vymazáno 18. 6. 2015
Předseda představenstva
Ing. arch. Lenka Zídková
K Biřičce, 500 08 Hradec Králové - Nový Hradec Králové
Den vzniku funkce: 30. 5. 2011
Den zániku funkce: 31. 3. 2015
Den vzniku členstvi: 3. 5. 2011
Den zániku členstvi: 31. 3. 2015
zapsáno 30. 6. 2014 vymazáno 18. 6. 2015
Člen představenstva
Ing. Jiří Oliva
Oucmanice, 562 01 Oucmanice - Oucmanice
Den vzniku členstvi: 3. 5. 2011
Den zániku členstvi: 2. 5. 2017
zapsáno 30. 6. 2014 vymazáno 15. 6. 2017
Člen představenstva
Milan Zerzán
Hoděšovice, 534 01 Býšť - Hoděšovice
Den vzniku členstvi: 15. 5. 2012
Den zániku členstvi: 2. 5. 2017
zapsáno 30. 6. 2014 vymazáno 15. 6. 2017
Předseda představenstva
Ing. Petr Kubát
Praskačka, 503 33 Praskačka - Praskačka
Den vzniku funkce: 21. 4. 2015
Den zániku funkce: 2. 5. 2017
Den vzniku členstvi: 1. 4. 2015
Den zániku členstvi: 2. 5. 2017
zapsáno 18. 6. 2015 vymazáno 15. 6. 2017
Člen představenstva
Ing. Rostislav Jireš
Gagarinova, 500 03 Hradec Králové - Slezské Předměstí
Den vzniku členstvi: 1. 4. 2015
zapsáno 18. 6. 2015 vymazáno 9. 9. 2016
Člen představenstva
Ing. Rostislav Jireš
Markovická, 500 03 Hradec Králové - Slezské Předměstí
Den vzniku členstvi: 1. 4. 2015
Den zániku členstvi: 2. 5. 2017
zapsáno 9. 9. 2016 vymazáno 15. 6. 2017
Předseda představenstva
Ing. Petr Kubát
Praskačka, 503 33 Praskačka - Praskačka
Den vzniku funkce: 2. 5. 2017
Den zániku funkce: 14. 5. 2019
Den vzniku členstvi: 2. 5. 2017
Den zániku členstvi: 14. 5. 2019
zapsáno 15. 6. 2017 vymazáno 5. 7. 2019
Člen představenstva
Ing. Jiří Oliva
Oucmanice, 562 01 Oucmanice - Oucmanice
Den vzniku členstvi: 2. 5. 2017
Den zániku členstvi: 2. 5. 2022
zapsáno 15. 6. 2017 vymazáno 29. 7. 2022
Člen představenstva
Ing. Josef Melichar
Sedláčkova, 500 02 Hradec Králové - Pražské Předměstí
Den vzniku členstvi: 2. 5. 2017
Den zániku členstvi: 14. 5. 2019
zapsáno 15. 6. 2017 vymazáno 5. 7. 2019
Člen představenstva
Ing. Milan Zerzán
Hoděšovice, 534 01 Býšť - Hoděšovice
Den vzniku členstvi: 2. 5. 2017
zapsáno 15. 6. 2017 vymazáno 5. 7. 2019
Člen představenstva
Ing. Rostislav Jireš
Markovická, 500 03 Hradec Králové - Slezské Předměstí
Den zániku funkce: 14. 5. 2019
Den vzniku členstvi: 2. 5. 2017
Den zániku členstvi: 14. 5. 2019
zapsáno 15. 6. 2017 vymazáno 5. 7. 2019
Předseda představenstva
Ing. Milan Zerzán
Hoděšovice, 534 01 Býšť - Hoděšovice
Den vzniku funkce: 17. 5. 2019
Den zániku funkce: 2. 5. 2022
Den vzniku členstvi: 2. 5. 2017
Den zániku členstvi: 2. 5. 2022
zapsáno 5. 7. 2019 vymazáno 29. 7. 2022
Člen představenstva
Ing. Oldřich Vlasák
Za Jízdárnou, 500 09 Hradec Králové - Nový Hradec Králové
Den vzniku členstvi: 14. 5. 2019
Den zániku členstvi: 25. 4. 2023
zapsáno 5. 7. 2019 vymazáno 28. 6. 2023
Člen představenstva
Ing. Adam Záruba, Ph.D.
Lhotecká, 500 09 Hradec Králové - Malšova Lhota
Den vzniku členstvi: 14. 5. 2019
Den zániku členstvi: 25. 4. 2023
zapsáno 5. 7. 2019 vymazáno 28. 6. 2023
Člen představenstva
MUDr. Jiří Mašek
Pod Strání, 500 06 Hradec Králové - Třebeš
Den vzniku členstvi: 14. 5. 2019
Den zániku členstvi: 25. 4. 2023
zapsáno 5. 7. 2019 vymazáno 28. 6. 2023
Předseda představenstva
Ing. Milan Zerzán
Hoděšovice, 534 01 Býšť - Hoděšovice
Den vzniku funkce: 17. 6. 2022
Den zániku funkce: 25. 4. 2023
Den vzniku členstvi: 14. 6. 2022
Den zániku členstvi: 25. 2. 2023
zapsáno 29. 7. 2022 vymazáno 28. 6. 2023
Člen představenstva
Ing. Miloš Pochobradský
Bačetín, 518 01 Bačetín - Bačetín
Den vzniku členstvi: 14. 6. 2022
Den zániku členstvi: 25. 4. 2023
zapsáno 29. 7. 2022 vymazáno 28. 6. 2023
Předseda představenstva
Ing. Milan Zerzán
Hoděšovice, 534 01 Býšť - Hoděšovice
Den vzniku funkce: 2. 5. 2023
Den vzniku členstvi: 25. 4. 2023
zapsáno 28. 6. 2023
Člen představenstva
Ing. Miloš Pochobradský
Bačetín, 518 01 Bačetín - Bačetín
Den vzniku členstvi: 25. 4. 2023
zapsáno 28. 6. 2023
Člen představenstva
Jaroslav Filip
Palachova, 500 06 Hradec Králové - Nový Hradec Králové
Den vzniku členstvi: 25. 4. 2023
zapsáno 28. 6. 2023
Člen představenstva
RNDr. Ivo Králíček
Jana Masaryka, 500 12 Hradec Králové - Nový Hradec Králové
Den vzniku členstvi: 25. 4. 2023
zapsáno 28. 6. 2023 vymazáno 1. 7. 2023
Člen představenstva
Ing. Romana Dürrerová
Gruzínská, 503 41 Hradec Králové - Věkoše
Den vzniku členstvi: 25. 4. 2023
zapsáno 28. 6. 2023
Člen představenstva
RNDr. Ivo Králíček
třída SNP, 500 03 Hradec Králové - Slezské Předměstí
Den vzniku členstvi: 25. 4. 2023
zapsáno 1. 7. 2023
Počet členů
5
zapsáno 18. 6. 2015
Způsob jednání
Zastupování: Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva.
zapsáno 14. 12. 2001 vymazáno 25. 7. 2012
Způsob jednání jménem společnosti: Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti společně vždy předseda představenstva a další člen představenstva.
zapsáno 25. 7. 2012 vymazáno 30. 6. 2014
Společnost zastupují společně vždy předseda představenstva a další člen představenstva.
zapsáno 30. 6. 2014

Dozorčí rada

Předseda dozorčí rady
Ing. Miroslav Zbudil
Uhelná, Hradec Králové 3
Den vzniku funkce: 14. 12. 2001
Den zániku funkce: 7. 1. 2003
zapsáno 14. 12. 2001 vymazáno 17. 4. 2003
Místopředseda dozorčí rady
Ing. Jan Doskočil
Fučíkova, Hradec Králové 9
Den vzniku funkce: 14. 12. 2001
Den zániku funkce: 7. 1. 2003
zapsáno 14. 12. 2001 vymazáno 17. 4. 2003
Člen dozorčí rady
Tomáš Jankovský
Lesní, Hradec Králové 8
Den vzniku funkce: 14. 12. 2001
Den zániku funkce: 7. 1. 2003
zapsáno 14. 12. 2001 vymazáno 17. 4. 2003
Předseda dozorčí rady
Ing. Miroslav Zbudil
Uhelná, Hradec Králové 3
Den vzniku funkce: 7. 1. 2003
Den zániku funkce: 22. 5. 2007
Den vzniku členstvi: 7. 1. 2003
Den zániku členstvi: 22. 5. 2007
zapsáno 17. 4. 2003 vymazáno 27. 6. 2007
Místopředseda dozorčí rady
Ing. Jan Doskočil
Fučíkova, Hradec Králové 9
Den vzniku funkce: 7. 1. 2003
Den zániku funkce: 17. 6. 2003
Den vzniku členstvi: 7. 1. 2003
Den zániku členstvi: 17. 6. 2003
zapsáno 17. 4. 2003 vymazáno 21. 8. 2003
Člen dozorčí rady
Tomáš Jankovský
Lesní, Hradec Králové 8
Den vzniku členstvi: 7. 1. 2003
zapsáno 17. 4. 2003 vymazáno 21. 8. 2003
Místopředseda dozorčí rady
Tomáš Jankovský
Lesní, Hradec Králové
Den vzniku funkce: 17. 6. 2003
Den vzniku členstvi: 7. 1. 2003
zapsáno 21. 8. 2003 vymazáno 27. 6. 2007
Člen dozorčí rady
MUDr. Zdeněk Fink
Špitálská, Hradec Králové
Den vzniku členstvi: 17. 6. 2003
Den zániku členstvi: 22. 5. 2007
zapsáno 21. 8. 2003 vymazáno 27. 6. 2007
Předseda dozorčí rady
Ing. Miroslav Zbudil
Uhelná, 500 03 Hradec Králové
Den vzniku funkce: 5. 6. 2007
Den zániku funkce: 3. 5. 2011
Den vzniku členstvi: 22. 5. 2007
Den zániku členstvi: 3. 5. 2011
zapsáno 27. 6. 2007 vymazáno 8. 7. 2011
Místopředseda dozorčí rady
MUDr. Zdeněk Fink
Ulrichovo náměstí, 500 02 Hradec Králové
Den vzniku funkce: 5. 6. 2007
Den zániku funkce: 3. 5. 2011
Den vzniku členstvi: 22. 5. 2007
Den zániku členstvi: 3. 5. 2011
zapsáno 27. 6. 2007 vymazáno 8. 7. 2011
Člen dozorčí rady
Tomáš Jankovský
Lesní, 500 08 Hradec Králové
Den vzniku členstvi: 7. 1. 2003
Den zániku členstvi: 5. 8. 2008
zapsáno 27. 6. 2007 vymazáno 12. 9. 2008
Člen dozorčí rady
Tomáš Jankovský
Lesní, 500 08 Hradec Králové
Den vzniku členstvi: 5. 8. 2008
Den zániku členstvi: 3. 5. 2011
zapsáno 12. 9. 2008 vymazáno 8. 7. 2011
Člen dozorčí rady
Tomáš Jankovský
Lesní, 500 08 Hradec Králové
Den zániku členstvi: 3. 5. 2011
zapsáno 8. 7. 2011 vymazáno 8. 7. 2011
Předseda dozorčí rady
Ing. Miroslav Zbudil
Uhelná, 500 03 Hradec Králové
Den vzniku funkce: 12. 5. 2011
Den zániku funkce: 15. 5. 2012
Den vzniku členstvi: 3. 5. 2011
Den zániku členstvi: 15. 5. 2012
zapsáno 8. 7. 2011 vymazáno 25. 7. 2012
Místopředseda dozorčí rady
MUDr. Zdeněk Fink
Ulrichovo náměstí, 500 02 Hradec Králové
Den vzniku funkce: 12. 5. 2011
Den zániku funkce: 4. 6. 2014
Den vzniku členstvi: 3. 5. 2011
zapsáno 8. 7. 2011 vymazáno 26. 4. 2014
Člen dozorčí rady
Tomáš Jankovský
Lesní, 500 08 Hradec Králové
Den vzniku členstvi: 3. 5. 2011
Den zániku členstvi: 15. 5. 2012
zapsáno 8. 7. 2011 vymazáno 25. 7. 2012
Předseda dozorčí rady
Ing. Jiří Seidler
Nad Dubinkou, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Den vzniku funkce: 22. 6. 2012
Den vzniku členstvi: 15. 5. 2012
zapsáno 25. 7. 2012 vymazáno 30. 6. 2014
Člen dozorčí rady
Ing. Radek Jůza
Sedláčkova, 500 02 Hradec Králové
Den vzniku členstvi: 15. 5. 2012
zapsáno 25. 7. 2012 vymazáno 30. 6. 2014
Místopředseda dozorčí rady
MUDr. Zdeněk Fink
Ulrichovo náměstí, 500 02 Hradec Králové - Hradec Králové
Den vzniku funkce: 12. 5. 2011
Den zániku funkce: 4. 6. 2014
Den vzniku členstvi: 3. 5. 2011
zapsáno 26. 4. 2014 vymazáno 30. 6. 2014
Předseda dozorčí rady
Jiří Seidler
Nad Dubinkou, 516 01 Rychnov nad Kněžnou - Rychnov nad Kněžnou
Den vzniku funkce: 22. 6. 2012
Den zániku funkce: 31. 3. 2015
Den vzniku členstvi: 15. 5. 2012
Den zániku členstvi: 31. 3. 2015
zapsáno 30. 6. 2014 vymazáno 18. 6. 2015
Člen dozorčí rady
Radek Jůza
Sedláčkova, 500 02 Hradec Králové - Pražské Předměstí
Den vzniku členstvi: 15. 5. 2012
Den zániku členstvi: 2. 5. 2017
zapsáno 30. 6. 2014 vymazáno 15. 6. 2017
Člen dozorčí rady
MUDr. Zdeněk Fink
Ulrichovo náměstí, 500 02 Hradec Králové - Hradec Králové
Den vzniku členstvi: 3. 5. 2011
Den zániku členstvi: 2. 5. 2017
zapsáno 30. 6. 2014 vymazáno 15. 6. 2017
Předseda dozorčí rady
Mgr. Vladimír Springer
Severní, 500 03 Hradec Králové - Slezské Předměstí
Den vzniku funkce: 4. 5. 2015
Den zániku funkce: 2. 5. 2017
Den vzniku členstvi: 1. 4. 2015
Den zániku členstvi: 2. 5. 2017
zapsáno 18. 6. 2015 vymazáno 15. 6. 2017
Předseda dozorčí rady
Mgr. Vladimír Springer
Severní, 500 03 Hradec Králové - Slezské Předměstí
Den vzniku funkce: 2. 5. 2017
Den zániku funkce: 14. 5. 2019
Den vzniku členstvi: 2. 5. 2017
Den zániku členstvi: 14. 5. 2019
zapsáno 15. 6. 2017 vymazáno 5. 7. 2019
Člen dozorčí rady
Ing. Radek Jůza
Sedláčkova, 500 02 Hradec Králové - Pražské Předměstí
Den vzniku členstvi: 2. 5. 2017
Den zániku členstvi: 2. 5. 2022
zapsáno 15. 6. 2017 vymazáno 29. 7. 2022
Člen dozorčí rady
MUDr. Zdeněk Fink
Ulrichovo náměstí, 500 02 Hradec Králové - Hradec Králové
Den vzniku členstvi: 2. 5. 2017
Den zániku členstvi: 14. 5. 2019
zapsáno 15. 6. 2017 vymazáno 5. 7. 2019
Předseda dozorčí rady
Bc. Michal Moravec
Za Jízdárnou, 500 09 Hradec Králové - Nový Hradec Králové
Den vzniku funkce: 21. 5. 2019
Den zániku funkce: 25. 4. 2023
Den vzniku členstvi: 14. 5. 2019
Den zániku členstvi: 25. 4. 2023
zapsáno 5. 7. 2019 vymazáno 28. 6. 2023
Člen dozorčí rady
PhDr. Ivo Králíček
Jana Masaryka, 500 12 Hradec Králové - Nový Hradec Králové
Den vzniku členstvi: 14. 5. 2019
Den zániku členstvi: 1. 12. 2020
zapsáno 5. 7. 2019 vymazáno 29. 7. 2021
Člen dozorčí rady
Mgr. Libuše Friedlová
Kejzlarova, 500 12 Hradec Králové - Nový Hradec Králové
Den vzniku členstvi: 8. 6. 2021
Den zániku členstvi: 25. 4. 2023
zapsáno 29. 7. 2021 vymazáno 28. 6. 2023
Člen dozorčí rady
Lukáš Hýsek
Pardubická, 533 75 Dolní Ředice - Dolní Ředice
Den vzniku členstvi: 14. 6. 2022
Den zániku členstvi: 25. 4. 2023
zapsáno 29. 7. 2022 vymazáno 28. 6. 2023
Předseda dozorčí rady
Lukáš Hýsek
Pardubická, 533 75 Dolní Ředice - Dolní Ředice
Den vzniku funkce: 10. 5. 2023
Den vzniku členstvi: 25. 4. 2023
zapsáno 28. 6. 2023
Člen dozorčí rady
Ing. Michal Skaunic
Cihlářská, 503 11 Hradec Králové - Svobodné Dvory
Den vzniku členstvi: 25. 4. 2023
Den zániku členstvi: 18. 7. 2023
zapsáno 28. 6. 2023 vymazáno 29. 8. 2023
Člen dozorčí rady
Pavel Oščiatka
U Lesíka, 503 32 Hradec Králové - Březhrad
Den vzniku členstvi: 25. 4. 2023
zapsáno 28. 6. 2023
Člen dozorčí rady
Ing. Lukáš Řádek, MBA
Mánesova, 500 02 Hradec Králové - Hradec Králové
Den vzniku členstvi: 18. 7. 2023
zapsáno 29. 8. 2023
Počet členů
3
zapsáno 18. 6. 2015

Jediný akcionář

Jediný akcionář
Město Hradec Králové, IČO: 00268810
Ulrichovo náměstí 810, 502 10 Hradec Králové
zapsáno 14. 12. 2001 vymazáno 20. 5. 2005
Jediný akcionář
STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ, IČO: 00268810
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
zapsáno 20. 5. 2005 vymazáno 28. 8. 2013
Jediný akcionář
Statutární město Hradec Králové, IČO: 00268810
Československé armády 408/51, 500 03 Hradec Králové - Hradec Králové
zapsáno 28. 8. 2013

Hodnocení firmy

0
-
+

Sídlo společnosti na mapě

Sbírka listin

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Celebrity v rejstříku

Zdeněk Bakala

Zdeněk Bakala

podnikatel a uhlobaron

-464
-
+
Patrik Hezucký

Patrik Hezucký

moderátor

438
-
+
Marcel Gecov

Marcel Gecov

bývalý fotbalista, podnikatel

-288
-
+
Miloš Knor

Miloš Knor

moderátor, bavič

214
-
+
Milan Hnilička

Milan Hnilička

hokejový brankář, olympijský vítěz, poslanec

1363
-
+
František Chvalovský

František Chvalovský

podnikatel a kontroverzní fotbalový funkcionář

-483
-
+

A tohle už jste četli?

Firmy s podobným IČO

Firmy s podobným názvem

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.