Partners Financial Services
Ikona žárovky

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

UNIREAL HK a.s., Hradec Králové, IČO: 25963571 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti UNIREAL HK a.s.. Údaje byly staženy 11. 8. 2023 z datové služby justice.cz
dle IČO 25963571. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 25963571 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního rejstříku

Aktuální rejstřík
Úplný rejstřík
RES DPH
Datum vzniku a zápisu
22. 2. 2002
Obchodní firma
UNIREAL HK a.s.
zapsáno 22. 2. 2002
Firmy na stejné adrese
Velké náměstí čp. 162, 500 01 Hradec Králové
zapsáno 22. 2. 2002 vymazáno 23. 7. 2014
Velké náměstí 162/5, 500 03 Hradec Králové - Hradec Králové
zapsáno 23. 7. 2014 vymazáno 26. 1. 2021
Sídlo Kraj: Královéhradecký kraj
Okres: Hradec Králové
Obec: Hradec Králové
Část obce: Hradec Králové
Ulice: Velké náměstí
Adresní místo: Velké náměstí 162/5
IČO
25963571
zapsáno 22. 2. 2002
DIČ
Identifikátor datové schránky
5m8gtp4
Právní forma
Akciová společnost
zapsáno 22. 2. 2002
Spisová značka
B 2199/KSHK Krajský soud v Hradci Králové
zapsáno 22. 2. 2002
Rizikovost společnosti

Poslední změny a události - UNIREAL HK a.s.

26. 1. 2021
Zapsán člen statutárního orgánu Zdeněk Hrnčál, jako člen správní rady
26. 1. 2021
Zapsán člen statutárního orgánu Zdeněk Hrnčál, jako člen správní rady
26. 1. 2021
Vymazán člen statutárního orgánu Eliška Flídrová
26. 1. 2021
Změna dne vzniku nebo zániku členství: Kateřina Hrnčálová
26. 1. 2021
Vymazán člen statutárního orgánu Jiří Slezák

Všechny změny a události ve společnosti

Vizualizace obchodních vztahů a vazeb - UNIREAL HK a.s.
Více o vizualizacích

UNIREAL HK a.s., IČO: 25963571: vizualizace vztahů osob a společností

UNIREAL HK a.s., IČO: 25963571

Zobrazit vztahy a firmy
Předmět podnikání
Realitní činnost
zapsáno 22. 2. 2002 vymazáno 23. 7. 2014
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačněhospodářské povahy u fyzických a právnických osob
zapsáno 22. 2. 2002 vymazáno 23. 7. 2014
Velkoobchod
zapsáno 22. 2. 2002 vymazáno 23. 7. 2014
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 23. 7. 2014
Základní kapitál
10 500 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 22. 2. 2002 vymazáno 27. 11. 2008
16 500 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 27. 11. 2008 vymazáno 29. 4. 2010
20 500 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 29. 4. 2010
Akcie
105 ks kmenové akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč v listinné podobě
zapsáno 22. 2. 2002 vymazáno 27. 11. 2008
165 ks akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč
zapsáno 27. 11. 2008 vymazáno 29. 4. 2010
205 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč
zapsáno 29. 4. 2010 vymazáno 23. 7. 2014
205 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč
zapsáno 23. 7. 2014
Ostatní skutečnosti
Valná hromada společnosti rozhodnutím ze dne 24.10.2008 schválila zvýšení základního kapitálu společnosti UNIREAL HK a.s. takto: 1. Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 6.000.000,-- Kč (Šestmilionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 60 kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (Stotisíc korun českých) znějících na majitele. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou kótované. 3. Všichni akcionáři společnosti se přednostního práva akcionářů na upisování akcií dle ustanovení § 204a, odst. 7 obchodního zákoníku vzdali prohlášením učiněným na valné hromadě. 4. Upsání všech 60 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- (Stotisíc korun českých) znějících na majitele bude nabídnuto určitému zájemci ? akcionáři společnosti Zdeňku Hrnčálovi, r.č. 700430/3207, bytem Velké náměstí 161/6, Hradec Králové, PSČ 500 01. 5. Akcie je možno upsat v sídle společnosti UNIREAL HK a.s. v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí dva měsíce a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci. 6. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3) obchodního zákoníku. 7. Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost UNIREAL HK a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do jednoho týden ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové. 8. Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (Stotisíc korun českých) bude upsána emisním kursem 100.000,-- Kč (Stotisíc korun českých). 9. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem určitého zájemce. Peněžitý vklad je určitý zájemce jako upisovatel povinen splatit takto: Celý emisní kurs upsaných akcií je určitý zájemce povinen splatit peněžitým vkladem nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne upsání akcií, a to složením na účet společnosti číslo 5006005016/5500 vedený u společnosti Raiffeisenbank a.s., který za tím účelem společnost otevřela na své jméno. Dle ustanovení § 204 odst. 2 obchodního zákoníku banka nesmí umožnit společnosti disponovat se splaceným vkladem vloženým na tento účet před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
zapsáno 31. 10. 2008 vymazáno 28. 4. 2009
Zapisuje se usnesení valné hromady společnosti ze dne 5.3.2010 o zvýšení základního kapitálu společnosti: Důvody zvýšení základního kapitálu: potřeba získání finančního kapitálu pro další rozvoj společnosti. Způsob a rozsah základního kapitálu: Částka o níž má být základní kapitál akciové společnosti zvýšen: 4 000 000,-- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu není připuštěno. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: 40 kmenových akcií o jmenovité hodnotě 100 000,-- Kč v listinné podobě znějících na majitele. Z důvodu uvedené potřeby získání finančního kapitálu pro další rozvoj společnosti nové akcie na zvýšení základního kapitálu nebudou upsány s využitím přednostního práva akcionářů na upsání nových akcií, ale budou nabídnuty k upsání určitým zájemcům, kterým budou: a) Zdeněk Hrnčál, rodné číslo 70 04 30/3207, bytem 500 03 Hradec Králové, Velké náměstí 161/6, kterému bude k upsání nabídnuto 20 akcií. b) ing. Zdeněk Hrnčál, rodné číslo 47 10 31/146, bytem 506 01 Jičín, Pod Lipami 894, kterému bude k upsání nabídnuto 20 akcií. Místo, kde lze akcie upsat: sídlo akciové společnosti, tedy Hradec Králové, Velké náměstí 162, PSČ 500 03. Nové akcie lze upsat ve lhůtě do 1 měsíce, která počne běžet dnem, který bude v písemném oznámení představenstva shora uvedeným zájemcům označen jako počáteční den upisování. Jako počáteční den upisování nemůže být označen den předcházející zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcie budou upsány smlouvou o upsání akcií, kterou upisovatel uzavře s akciovou společností. Emisní kurs nových akcií se určuje částkou 100 000,-- Kč za jednu akcii. Emisní kurs upisovaných akcií je tedy shodný s jejich jmenovitou hodnotou. 100% emisního kursu upsaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit peněžitými vklady nejpozději do 1 měsíce ode dne upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. Připuštění možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu upsaných akcií: Schvaluje se připuštění možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu upsaných akcií na zvýšení základního kapitálu společnosti, a to peněžité pohledávky Zdeňka Hrnčála, rodné číslo 70 04 30/3207, bytem 500 03 Hradec Králové, Velké náměstí 161/6, vůči společnosti z titulu smlouvy o převodu obchodního podílu ze dne 20.1.2010, podle které společnost dluží panu Zdeňku Hrnčálovi částku ve výši 2 000 000,-- Kč, proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií ve výši 2 000 000,-- Kč. Schvaluje se připuštění možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisníhi kursu upsaných akcií na zvýšení základního kapitálu společnosti, a to peněžité pohledávky ing. Zdeňka Hrnčála, rodné číslo 47 10 31/146, bytem 506 01 Jičín, Pod Lipami 894, vůči společnosti z titulu smlouvy o převodu obchodního podílu ze dne 20.1.2010, podle které společnost dluží panu ing. Zdeňku Hrnčálovi částku ve výši 2 000 000,-- Kč, proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií ve výši 2 000 000,-- Kč. Důvodem započtení je kapitalizace pohledávek. Pokud bude využita možnost započtení těchto peněžitých pohledávek vůči společnosti uzavřou upisovatelé a akciová společnost písemnou dohodu o započtení peněžitých pohledávek proti pohledávkám na splacení emisního kursu upsaných akcií nejpozději do 1 měsíce ode dne upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií.
zapsáno 23. 3. 2010 vymazáno 29. 4. 2010
Počet členů správní rady: 3
zapsáno 23. 7. 2014 vymazáno 19. 11. 2018
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
zapsáno 23. 7. 2014
Dle projektu fúze sloučením ze dne 12. října 2018 mezi společností Parcels & Property Investment s.r.o., se sídlem Velké náměstí 162/5, 500 03 Hradec Králové, IČO 287 76 071, na straně jedné jako zanikající společností, a společností UNIREAL HK a.s., se sídlem Velké náměstí 162/5, 500 03 Hradec Králové, IČO 259 63 571, na straně druhé jako nástupnickou společností, došlo k zániku zanikající společnosti Parcels & Property Investment s.r.o. bez likvidace a k přechodu jejího jmění na nástupnickou společnost UNIREAL HK a.s., která vstoupila do právního postavení zanikající společnosti.
zapsáno 19. 11. 2018

Statutární orgán - představenstvo - UNIREAL HK a.s.

Předseda představenstva
Eliška Flídrová
Třebechovická, Hradec Králové
Den vzniku funkce: 22. 2. 2002
Den zániku funkce: 5. 3. 2010
Den zániku členstvi: 5. 3. 2010
zapsáno 22. 2. 2002 vymazáno 23. 3. 2010
Člen představenstva
Miroslav Petr
ul. 5. května, Rokytnice v Orlických horách
Den vzniku funkce: 22. 2. 2002
Den zániku členstvi: 5. 3. 2010
zapsáno 22. 2. 2002 vymazáno 23. 3. 2010
Člen představensva
Zdeňka Stříteská
Školská, Předměřice nad Labem
Den vzniku funkce: 22. 2. 2002
Den zániku funkce: 5. 3. 2010
zapsáno 22. 2. 2002 vymazáno 23. 3. 2010
Předseda představenstva
Eliška Flídrová
Třebechovická, 500 03 Hradec Králové
Den vzniku funkce: 5. 3. 2010
Den zániku funkce: 27. 6. 2014
Den vzniku členstvi: 5. 3. 2010
Den zániku členstvi: 27. 6. 2014
zapsáno 23. 3. 2010 vymazáno 23. 7. 2014
Člen představenstva
Ing. Zdeněk Hrnčál
Pod Lipami, 506 01 Jičín
Den vzniku členstvi: 5. 3. 2010
Den zániku členstvi: 27. 6. 2014
zapsáno 23. 3. 2010 vymazáno 23. 7. 2014
Člen představenstva
Zdeňka Stříteská
Školská, 503 02 Předměřice nad Labem
Den vzniku členstvi: 5. 3. 2010
Den zániku členstvi: 27. 6. 2014
zapsáno 23. 3. 2010 vymazáno 23. 7. 2014
Způsob jednání
Způsob jednání za společnost: Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva.
zapsáno 22. 2. 2002 vymazáno 23. 7. 2014

Statutární ředitel - UNIREAL HK a.s.

Statutární ředitel
Zdeněk Hrnčál
Velké náměstí, 500 03 Hradec Králové - Hradec Králové
Den vzniku funkce: 27. 6. 2014
zapsáno 23. 7. 2014 vymazáno 1. 1. 2021
Způsob jednání
Společnost zastupuje statutární ředitel samostatně, přičemž písemné úkony činí tak, že připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis, popřípadě i údaj o své funkci.
zapsáno 23. 7. 2014 vymazáno 1. 1. 2021

Správní rada - UNIREAL HK a.s.

Předseda správní rady
Jiří Slezák
Spojovací, 503 11 Hradec Králové - Svobodné Dvory
Den vzniku funkce: 27. 6. 2014
Den zániku funkce: 26. 1. 2021
Den vzniku členstvi: 27. 6. 2014
Den zániku členstvi: 26. 1. 2021
zapsáno 23. 7. 2014 vymazáno 26. 1. 2021
Člen správní rady
Kateřina Hrnčálová
Vysoká nad Labem, 503 31 Vysoká nad Labem - Vysoká nad Labem
Den vzniku členstvi: 27. 6. 2014
Den zániku členstvi: 26. 1. 2021
zapsáno 23. 7. 2014 vymazáno 26. 1. 2021
Člen správní rady
Eliška Flídrová
Třebechovická, 500 03 Hradec Králové - Slezské Předměstí
Den vzniku členstvi: 27. 6. 2014
Den zániku členstvi: 26. 1. 2021
zapsáno 23. 7. 2014 vymazáno 26. 1. 2021
Člen správní rady
Zdeněk Hrnčál
Velké náměstí, 500 03 Hradec Králové - Hradec Králové
Den vzniku členstvi: 26. 1. 2021
zapsáno 26. 1. 2021
Člen správní rady
Kateřina Hrnčálová
Vysoká nad Labem, 503 31 Vysoká nad Labem - Vysoká nad Labem
Den vzniku členstvi: 26. 1. 2021
zapsáno 26. 1. 2021
Člen správní rady
Zdeněk Hrnčál
Vysoká nad Labem, 503 31 Vysoká nad Labem - Vysoká nad Labem
Den vzniku členstvi: 26. 1. 2021
zapsáno 26. 1. 2021
Počet členů
3
zapsáno 19. 11. 2018
Způsob jednání
Správní rada je statutárním orgánem společnosti. Za společnost jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány ve všech záležitostech týkajících se společnosti každý člen správní rady samostatně s výjimkou právního jednání, jehož předmětem je nabytí či zcizení movitých či nemovitých věcí v majetku společnosti v hodnotě přesahující 100.000 Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých), nebo právního jednání, týkající se uzavření zástavní či úvěrové smlouvy, když v těchto případech zastupují společnost vždy dva členové správní rady společně.
zapsáno 26. 1. 2021

Dozorčí rada - UNIREAL HK a.s.

Předseda dozorčí rady
JUDr. Jiří Slezák
Spojovací, Hradec Králové
Den vzniku funkce: 22. 2. 2002
Den zániku funkce: 5. 3. 2010
Den zániku členstvi: 5. 3. 2010
zapsáno 22. 2. 2002 vymazáno 23. 3. 2010
Člen dozorčí rady
Jana Beková
Bieblova, Hradec Králové
Den vzniku funkce: 22. 2. 2002
Den zániku členstvi: 5. 3. 2010
zapsáno 22. 2. 2002 vymazáno 23. 3. 2010
Člen dozorčí rady
Marek Mojžíš
Spořilovská, Hradec Králové
Den vzniku funkce: 22. 2. 2002
Den zániku funkce: 5. 8. 2004
zapsáno 22. 2. 2002 vymazáno 12. 1. 2005
Člen dozorčí rady
Kateřina Hrnčálová
Bieblova, Hradec Králové
Den vzniku funkce: 5. 8. 2004
Den zániku členstvi: 5. 3. 2010
zapsáno 12. 1. 2005 vymazáno 23. 3. 2010
Předseda dozorčí rady
JUDr. Jiří Slezák
Spojovací, 503 11 Hradec Králové
Den vzniku funkce: 5. 3. 2010
Den zániku funkce: 27. 6. 2014
Den vzniku členstvi: 5. 3. 2010
Den zániku členstvi: 27. 6. 2014
zapsáno 23. 3. 2010 vymazáno 23. 7. 2014
Člen dozorčí rady
Jana Beková
Bieblova, 500 03 Hradec Králové
Den vzniku členstvi: 5. 3. 2010
Den zániku členstvi: 27. 6. 2014
zapsáno 23. 3. 2010 vymazáno 23. 7. 2014
Člen dozorčí rady
Kateřina Hrnčálová
Bieblova, 500 03 Hradec Králové
Den vzniku členstvi: 5. 3. 2010
Den zániku členstvi: 27. 6. 2014
zapsáno 23. 3. 2010 vymazáno 23. 7. 2014

Jediný akcionář - UNIREAL HK a.s.

Jediný akcionář
UNITIP, spol. s r.o., IČO: 15057844
Pod lipami 894, 506 01 Jičín - Valdické Předměstí
zapsáno 22. 2. 2002 vymazáno 30. 3. 2005

Skuteční majitelé - UNIREAL HK a.s.

Přímý skutečný majitel
Zdeněk Hrnčál
Automatický průpis: ne
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Postavení skutečného majitele je založeno na tom, že je příjemcem rozdělovaných prostředků. Velikost podílu: 100%.
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 7. 12. 2018
zapsáno 7. 12. 2018

Hodnocení firmy - UNIREAL HK a.s.

0
-
+

Sídlo společnosti na mapě - UNIREAL HK a.s.

Sbírka listin

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Celebrity v rejstříku

Milan Richtr

Milan Richtr

politik a oděvní podnikatel

-1276
-
+
Marek Dospiva

Marek Dospiva

miliardář, Penta

-1363
-
+
Aleš Zavoral

Aleš Zavoral

zakladatel Alza.cz

-800
-
+
Marcel Gecov

Marcel Gecov

bývalý fotbalista, podnikatel

-363
-
+
Leonard Lekaj

Leonard Lekaj

podnikatel, přítel Moniky Bagárové

-302
-
+
Ivan Mládek

Ivan Mládek

hudebník

1851
-
+

A tohle už jste četli?

Firmy s podobným IČO

Firmy s podobným názvem

Penzijko s finančním bonusem

Založte si penzijko Conseq a získejte nejen státní příspěvky a daňovou úsporu, ale i bonus pro věrné klienty.