Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

UNIREAL HK a.s.
IČO: 25963571

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu22. 2. 2002
Obchodní firma
od 22. 2. 2002

UNIREAL HK a.s.

Sídlo
od 22. 2. 2002 do 23. 7. 2014
Hradec Králové, Velké náměstí čp. 162, PSČ 500 01
IČO
od 22. 2. 2002

25963571

DIČ

CZ25963571

Identifikátor datové schránky:5m8gtp4
Právní forma
od 22. 2. 2002
Akciová společnost
Spisová značka2199 B, Krajský soud v Hradci Králové
Předmět podnikání
od 23. 7. 2014
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 22. 2. 2002 do 23. 7. 2014
- realitní činnost
od 22. 2. 2002 do 23. 7. 2014
- velkoobchod
od 22. 2. 2002 do 23. 7. 2014
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačněhospodářské povahy u fyzických a právnických osob
Ostatní skutečnosti
od 19. 11. 2018
- Dle projektu fúze sloučením ze dne 12. října 2018 mezi společností Parcels & Property Investment s.r.o., se sídlem Velké náměstí 162/5, 500 03 Hradec Králové, IČO 287 76 071, na straně jedné jako zanikající společností, a společností UNIREAL HK a.s., se s ídlem Velké náměstí 162/5, 500 03 Hradec Králové, IČO 259 63 571, na straně druhé jako nástupnickou společností, došlo k zániku zanikající společnosti Parcels & Property Investment s.r.o. bez likvidace a k přechodu jejího jmění na nástupnickou společnost UNIREAL HK a.s., která vstoupila do právního postavení zanikající společnosti.
od 23. 7. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 23. 7. 2014 do 19. 11. 2018
- Počet členů správní rady: 3
od 23. 3. 2010 do 29. 4. 2010
- Zapisuje se usnesení valné hromady společnosti ze dne 5.3.2010 o zvýšení základního kapitálu společnosti: Důvody zvýšení základního kapitálu: potřeba získání finančního kapitálu pro další rozvoj společnosti. Způsob a rozsah základního kapitálu: Částka o níž má být základní kapitál akciové společnosti zvýšen: 4 000 000,-- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu není připuštěno. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: 40 kmenových akcií o jmenovité hodnotě 100 000,-- Kč v listinné podobě znějících na majitele. Z důvodu uvedené potřeby získání finančního kapitálu pro další rozvoj společnosti nové akcie na zvýšení základního kapitálu nebudou upsány s využitím přednostního práva akcionářů na upsání nových akcií, ale budou nabídnuty k upsání určitým zájemcům, který m budou: a) Zdeněk Hrnčál, rodné číslo 70 04 30/3207, bytem 500 03 Hradec Králové, Velké náměstí 161/6, kterému bude k upsání nabídnuto 20 akcií. b) ing. Zdeněk Hrnčál, rodné číslo 47 10 31/146, bytem 506 01 Jičín, Pod Lipami 894, kterému bude k upsání nabídnuto 20 akcií. Místo, kde lze akcie upsat: sídlo akciové společnosti, tedy Hradec Králové, Velké náměstí 162, PSČ 500 03. Nové akcie lze upsat ve lhůtě do 1 měsíce, která počne běžet dnem, který bude v písemném oznámení představenstva shora uvedeným zájemcům označen jako počáteční den upisování. Jako počáteční den upisování nemůže být označen den předcházející zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcie budou upsány smlouvou o upsání akcií, kterou upisovatel uzavře s akciovou společností. Emisní kurs nových akcií se určuje částkou 100 000,-- Kč za jednu akcii. Emisní kurs upisovaných akcií je tedy shodný s jejich jmenovitou hodnotou. 100% emisního kursu upsaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit peněžitými vklady nejpozději do 1 měsíc e ode dne upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. Připuštění možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu upsaných akcií: Schvaluje se připuštění možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu upsaných akcií na zvýšení základního kapitálu společnosti, a to peněžité pohledávky Zdeňka Hrnčála, rodné číslo 70 04 30/3207, byte m 500 03 Hradec Králové, Velké náměstí 161/6, vůči společnosti z titulu smlouvy o převodu obchodního podílu ze dne 20.1.2010, podle které společnost dluží panu Zdeňku Hrnčálovi částku ve výši 2 000 000,-- Kč, proti pohledávce společnosti na splacení emisn ího kursu upsaných akcií ve výši 2 000 000,-- Kč. Schvaluje se připuštění možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisníhi kursu upsaných akcií na zvýšení základního kapitálu společnosti, a to peněžité pohledávky ing. Zdeňka Hrnčála, rodné číslo 47 10 31/146, bytem 506 01 Jičín, Pod Lipami 894, vůči společnosti z titulu smlouvy o převodu obchodního podílu ze dne 20.1.2010, podle které společnost dluží panu ing. Zdeňku Hrnčálovi částku ve výši 2 000 000,-- Kč, proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií ve výši 2 000 000,-- Kč. Důvodem započtení je kapitalizace pohledávek. Pokud bude využita možnost započtení těchto peněžitých pohledávek vůči společnosti uzavřou upisovatelé a akciová společnost písemnou dohodu o započtení peněžitých pohledávek proti pohledávkám na splacení emisního kursu upsaných akcií nejpozději do 1 měsíc e ode dne upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií.
od 31. 10. 2008 do 28. 4. 2009
- Valná hromada společnosti rozhodnutím ze dne 24.10.2008 schválila zvýšení základního kapitálu společnosti UNIREAL HK a.s. takto: 1. Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 6.000.000,-- Kč (Šestmilionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 60 kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (Stotisíc korun českých) znějících na majitele. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou kótované. 3. Všichni akcionáři společnosti se přednostního práva akcionářů na upisování akcií dle ustanovení § 204a, odst. 7 obchodního zákoníku vzdali prohlášením učiněným na valné hromadě. 4. Upsání všech 60 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- (Stotisíc korun českých) znějících na majitele bude nabídnuto určitému zájemci ? akcionáři společnosti Zdeňku Hrnčálovi, r.č. xxxx, bytem Velké náměstí 16 1/6, Hradec Králové, PSČ 500 01. 5. Akcie je možno upsat v sídle společnosti UNIREAL HK a.s. v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí dva měsíce a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci. 6. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 ods t. 3) obchodního zákoníku. 7. Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost UNIREAL HK a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do jednoho týden ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové. 8. Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (Stotisíc korun českých) bude upsána emisním kursem 100.000,-- Kč (Stotisíc korun českých). 9. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem určitého zájemce. Peněžitý vklad je určitý zájemce jako upisovatel povinen splatit takto: Celý emisní kurs upsaných akcií je určitý zájemce povinen splatit peněžitým vkladem nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne upsání akcií, a to složením na účet společnosti číslo 5006xxxx vedený u společnosti Raiffeisenbank a.s., který za tím účelem společnost otevřela na své jméno. Dle ustanovení § 204 odst. 2 obchodního zákoníku banka nesmí umožnit společnosti disponovat se splaceným vkladem vloženým na tento účet před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
Kapitál
od 29. 4. 2010
Základní kapitál 20 500 000 Kč, splaceno 100 %.
od 27. 11. 2008 do 29. 4. 2010
Základní kapitál 16 500 000 Kč, splaceno 100 %.
od 22. 2. 2002 do 27. 11. 2008
Základní kapitál 10 500 000 Kč, splaceno 100 %.
od 23. 7. 2014
Akcie na jméno 100 000, počet akcií: 205.
od 29. 4. 2010 do 23. 7. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 205.
od 27. 11. 2008 do 29. 4. 2010
Akcie na majitele err, počet akcií: 165.
od 22. 2. 2002 do 27. 11. 2008
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 105.
od 22. 2. 2002 do 27. 11. 2008
v listinné podobě
Statutární orgán
od 23. 7. 2014
ZDENĚK HRNČÁL - statutární ředitel
Hradec Králové, Velké náměstí, PSČ 500 03
den vzniku funkce: 27. 6. 2014
od 23. 3. 2010 do 23. 7. 2014
Eliška Flídrová - předseda představenstva
Hradec Králové, Třebechovická 824, PSČ 500 03
den vzniku členství: 5. 3. 2010 - 27. 6. 2014
den vzniku funkce: 5. 3. 2010 - 27. 6. 2014
od 23. 3. 2010 do 23. 7. 2014
Ing. Zdeněk Hrnčál - člen představenstva
Jičín, Pod Lipami 894, PSČ 506 01
den vzniku členství: 5. 3. 2010 - 27. 6. 2014
od 23. 3. 2010 do 23. 7. 2014
Zdeňka Stříteská - člen představenstva
Předměřice nad Labem, Školská 312, PSČ 503 02
den vzniku členství: 5. 3. 2010 - 27. 6. 2014
od 22. 2. 2002 do 23. 3. 2010
Eliška Flídrová - Předseda představenstva
Hradec Králové, Třebechovická 824
den vzniku funkce: 22. 2. 2002 - 5. 3. 2010
od 22. 2. 2002 do 23. 3. 2010
Miroslav Petr - Člen představenstva
Rokytnice v Orlických horách, ul. 5. května 49
den vzniku funkce: 22. 2. 2002
od 22. 2. 2002 do 23. 3. 2010
Zdeňka Stříteská - Člen představensva
Předměřice nad Labem, Školská 312
den vzniku funkce: 22. 2. 2002 - 5. 3. 2010
od 23. 7. 2014
Společnost zastupuje statutární ředitel samostatně, přičemž písemné úkony činí tak, že připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis, popřípadě i údaj o své funkci.
od 22. 2. 2002 do 23. 7. 2014
Způsob jednání za společnost: Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva.
Správní rada
od 23. 7. 2014
JIŘÍ SLEZÁK - předseda správní rady
Hradec Králové - Svobodné Dvory, Spojovací, PSČ 503 11
den vzniku členství: 27. 6. 2014
den vzniku funkce: 27. 6. 2014
od 23. 7. 2014
KATEŘINA HRNČÁLOVÁ - člen správní rady
Vysoká nad Labem, , PSČ 503 31
den vzniku členství: 27. 6. 2014
od 23. 7. 2014
ELIŠKA FLÍDROVÁ - člen správní rady
Hradec Králové - Slezské Předměstí, Třebechovická, PSČ 500 03
den vzniku členství: 27. 6. 2014
Dozorčí rada
od 23. 3. 2010 do 23. 7. 2014
JUDr. Jiří Slezák - předseda dozorčí rady
Hradec Králové, Spojovací 672, PSČ 503 11
den vzniku členství: 5. 3. 2010 - 27. 6. 2014
den vzniku funkce: 5. 3. 2010 - 27. 6. 2014
od 23. 3. 2010 do 23. 7. 2014
Jana Beková - člen dozorčí rady
Hradec Králové, Bieblova 488, PSČ 500 03
den vzniku členství: 5. 3. 2010 - 27. 6. 2014
od 23. 3. 2010 do 23. 7. 2014
Kateřina Hrnčálová - člen dozorčí rady
Hradec Králové, Bieblova 488, PSČ 500 03
den vzniku členství: 5. 3. 2010 - 27. 6. 2014
od 12. 1. 2005 do 23. 3. 2010
Kateřina Hrnčálová - Člen dozorčí rady
Hradec Králové, Bieblova 488
den vzniku funkce: 5. 8. 2004
od 22. 2. 2002 do 12. 1. 2005
Marek Mojžíš - Člen dozorčí rady
Hradec Králové, Spořilovská 311
den vzniku funkce: 22. 2. 2002 - 5. 8. 2004
od 22. 2. 2002 do 23. 3. 2010
JUDr. Jiří Slezák - Předseda dozorčí rady
Hradec Králové, Spojovací 672
den vzniku funkce: 22. 2. 2002 - 5. 3. 2010
od 22. 2. 2002 do 23. 3. 2010
Jana Beková - Člen dozorčí rady
Hradec Králové, Bieblova 448
den vzniku funkce: 22. 2. 2002
Akcionáři
od 22. 2. 2002 do 30. 3. 2005
UNITIP, spol. s r.o., IČO: 15057844
506 01 Jičín, Pod lipami 894
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Místo taxametru stačí aplikace. Poslanci zjednodušili pravidla

27. 11. 2019 | | Petr Kučera

Místo taxametru stačí aplikace. Poslanci zjednodušili pravidla

Poslanci dnes napříč stranami schválili novelu zákona o silniční dopravě, který upravuje podmínky pro poskytování taxislužby. Reaguje hlavně na nástup alternativních přepravců jako Uber nebo Bolt (dříve Taxify).

Schillerová chce zrušit podvojné účetnictví pro podnikatele

14. 11. 2019 | | Petr Kučera | 2 komentáře

Schillerová chce zrušit podvojné účetnictví pro podnikatele

Ministerstvo financí dokončilo návrh věcného záměru nového zákona o účetnictví a posílá ho do mezirezortního připomínkového řízení.

Za upozornění na podezřelou zakázku se už nebude platit

13. 11. 2019 | | Jiří Hovorka

Za upozornění na podezřelou zakázku se už nebude platit

Ústavní soud dnes zrušil poplatek 10 000 korun, kterým bylo od října roku 2016 zpoplatněno podání podnětu k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Podle nálezu Ústavního soudu příslušný zákon nestanovil poplatkovou povinnost zcela jednoznačně, srozumitelně, konzistentně a předvídatelně.

V Česku je sto tisíc spících firem, ukazuje analýza

12. 11. 2019 | | Jiří Hovorka | 1 komentářů

V Česku je sto tisíc spících firem, ukazuje analýza

Český obchodní rejstřík je zaplevelený spícími firmami. Podle analýzy poradenské společnosti Bisnode je v Česku téměř 100 tisíc společností, které nevyvíjejí žádné podnikatelské aktivity.

Realitní zprostředkovatelé dostanou přísnější pravidla

8. 11. 2019 | | Petr Kučera | 3 komentáře

Realitní zprostředkovatelé dostanou přísnější pravidla

Nový zákon o realitním zprostředkování schválili po poslancích také senátoři. Podle ministerstva pro místní rozvoj má víc chránit klienty realitních kanceláří. Kromě obecných předpisů (živnostenský zákon či občanský zákoník) doteď neexistoval žádný zákon, který by přímo upravoval poskytování realitního zprostředkování.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 560,00 Kč
Broadway Change 2 560,00 Kč
Czech Exchange 2 565,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 570,00 Kč
Česká spořitelna 2 621,00 Kč
Komerční banka 2 627,02 Kč
Expobank CZ 2 628,60 Kč
Sberbank CZ 2 642,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 678,60 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 342 316 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Karel Gott

Karel Gott

- zpěvák

+68
+
-
2.Iveta Pomeje Bartošová

Iveta Pomeje Bartošová

- zpěvačka

+11
+
-
3.Libuše Šmuclerová

Libuše Šmuclerová

- bývalá programová ředitelka TV Nova, dnes vede nakladatelství Ringier

-33
+
-
4.Kateřina Neumannová

Kateřina Neumannová

- klasická lyžařka a manažerka

-36
+
-
5.Karel Schwarzenberg

Karel Schwarzenberg

- šlechtic, podnikatel

-122
+
-

Články na Heroine.cz

A žila sama šťastně až do smrti. Párování přeceňujeme, říká psycholog

A žila sama šťastně až do smrti. Párování přeceňujeme, říká psycholog

Když Emma Watson nedávno řekla, že je ve svých skoro třicíti spokojená i bez vztahu, vyvolalo...více

Vít Samek Na vlastní otvor: Urologie

Vít Samek Na vlastní otvor: Urologie

Poslední otvor. Ten nejmenší a nejcitlivější. Otvor zásadní. Cystoskopie, endoskopické...více

Šest filmů z kohoutku podle Apoleny Rychlíkové

Šest filmů z kohoutku podle Apoleny Rychlíkové

Někdo chodí do kina, někdo krade. Jiný má telku. A někdo si pustí film z Aerovodu. Zeptali...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: pozemky
Poradna > Realitní poradna > pozemky

Otázka: Dobrý den. Soused se v roce 2011 rozhodl prodat nějaké pozemky zemědělskému družstvu. Teď, v roce 2019 nám prodal domek s pergolou,kde jsme teprve teď zjistili, že i pozemek pod pergolou a vybudovaná příjezdová...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services