Golf Club Český Krumlov a.s., IČO: 26073838 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Golf Club Český Krumlov a.s. Údaje byly staženy 12. 5. 2022 z datové služby justice.cz dle IČO 26073838. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 26073838 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu1. 4. 2004
Obchodní firma
od 1. 4. 2004

Golf Club Český Krumlov a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 1. 4. 2004 do 1. 4. 2004
Svachova Lhotka 1, obec Mirkovice, 382 32 Velešín
od 1. 4. 2004 do 20. 1. 2015
Mirkovice, , PSČ 382 32
IČO
od 1. 4. 2004

26073838

DIČ

CZ26073838

Identifikátor datové schránky:e59vnxi
Právní forma
od 1. 4. 2004
Akciová společnost
Spisová značka1371 B, Krajský soud v Českých Budějovicích
Předmět podnikání
od 5. 8. 2009
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 1. 4. 2004 do 5. 8. 2009
- pronájem a půjčování věcí movitých
Ostatní skutečnosti
od 12. 12. 2008 do 14. 8. 2009
- Základní kapitál společnosti se zvyšuje upsáním nových akcií bez veřejné výzvy k upisování akcií s využitím přednostního práva dosavadních akcionářů, důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je posílení postavení společnosti u obchodních partnerů. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 12 000 000,- Kč (dvanáct milionů korun českých) na částku 50 000 000,- Kč (slovy padesát milionů korun českých) s tím, že upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základn í kapitál společnosti se zvyšuje upsáním nových akcií, bez veřejné výzvy k upisování akcií s využitím přednostního práva dosavadních akcionářů dle ustanovení § 204a odst. 1 obch. zák., s tím, že všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci (zájemcům), jejichž výběr provede představenstvo akciové společnosti formou aukce, při které bude umožněno upsání akcií zájemcům v pořadí podle výše emisního kurzu akcií, jejž jsou ochotni splatit, pokud je pro všechny stejný. Emisní kurs nových akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě a bude splacen peněžitými vklady dosavadních akcionářů s tím, že upisovatelé ? dosavadní akcionáři jsou povinni upsat akcie ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč (deset tisíc korun českých) do 60 (šedesáti) dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude akcionářům oznámen představenstvem společnosti vyvěšením na vývěsní desce v sídle společnosti s tím, že představenstv o společnosti je pověřeno, aby určilo, jaký podíl na jedné nové akcii připadá na jednu dosavadní akcii, popř. počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii společnosti. Představenstvo v této informaci o přednostním právu oznámí též jmenovi tou hodnotu, druh, formu, podobu a emisní kurz akcií upisovaných s využitím přednostního práva. Nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci (zájemcům), jejichž výběr provede představenstvo akciové společnosti formou aukce, při které bude umožněno upsání akcií zájemcům v pořadí podle výše emisního kurzu akcií, jejž jsou ochotni splatit, pokud je pro všechny stejný a musí být upsány do 240 (dvěstě čtyřiceti) dnů ode dne uplynutí lhůty pro upsání akcií dosavadními akcionáři společnosti. Peněžitý vklad jsou upisovatelé povinni upsat smlouvou o upsání akcií dle ust. § 204 odst. 5 obch. zák, která musí být uzavřena do čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu této smlouvy dosavadním akcionářům, popř. předem určenému zájemci (zájemcům) a společn osti, v sídle společnosti na adrese Svachova Lhotka 1, obec Mirkovice, PSČ 382 32 a splatit 100% emisního kurzu upisovaných akcií na zvláštní účet u banky, který za tímto účelem společnost otevře na své jméno ve lhůtě určené ve smlouvě o upsání akcií.
od 23. 4. 2008 do 31. 7. 2008
- Usnesení mimořádné valné hromady ze dne 28.3.2008 o zvýšení základního kapitálu společnosti: Základní kapitál společnosti se zvyšuje upsáním nových akcií bez veřejné výzvy k upisování akcií s využitím přednostního práva dosavadních akcionářů, důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je posílení postavení společnosti u obchodních partnerů. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 8 760 000,- Kč (osmmilionůsedmsetšedesát tisíc korun českých) s tím, že upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál společnosti se zvyšuje upsáním nových akc ií, bez veřejné výzvy k upisování akcií s využitím přednostního práva dosavadních akcionářů dle ustanovení § 204a odst. 1 obch. zák. s tím, že všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájem ci - Janu Bürgerovi, r.č. 58 11 21/0449, bytem České Budějovice, Kněžská 418/4, PSČ 370 01. Emisní kurz nových akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě a bude splacen peněžitými vklady dosavadních akcionářů s tím, že upisovatelé - dosavadní akcionáři jsou povinni upsat akcie ve jmenovité hodnotě 8 760 000,- Kč (osmmilionůsedmsetšedesát tisíc ko run českých) do 30 (třiceti) dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude akcionářům oznámen přestavenstvem společnosti vyvěšením na vývěsní desce v sídle společnosti s tím, že představenstvo společnosti je pověřeno, aby určilo, jaký podíl na jedné nové akcii připadá na jednu dosavadní akcii, popř. počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii společnosti. Představenstvo v této informaci o přednostním právu ozn ámí též jmenovitou hodnotu, druh, formu, podobu a emisní kurz akcií upisovaných s využitím přednostního práva. Nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci Janu Bürgerovi a musí být upsány do 60 (šedesáti) dnů ode dne uplynutí lhůty pro upsání akcií dosavadními akcionáři společnosti. Peněžitý vklad jsou upisovatelé povinni upsat smlouvou o upsání akcií dle ust. § 204 odst. 5 obch. zák., která musí být uzavřena do čtrnáci dnů ode dne doručení návrhu této smlouvy dosavadním akcionářům, popř. předem určenému zájemci a společnosti, v sídl e společnosti na adrese Svachova Lhotka 1, obec Mirkovice, PSČ 382 32 a splatit 100 % emisního kurzu upisovaných akcií na zvláštní účet u banky, který za tímto účelem společnost otevře na své jméno ve lhůtě určené ve smlouvě o upsání akcií.
od 2. 8. 2007 do 16. 8. 2007
- Usnesení valné hromady ze dne 29. 3. 2007: Akcionáři společnosti Golf Club Český Krumlov a.s., se sídlem Svachova Lhotka 1, obec Mirkovice, 382 32 Velešín, IČ 260 73 838, rozhodli dne 29. 3. 2007 ve smyslu ust. § 187 odst. 1 písm. b/ ObchZ. o zvýšení základního kapitálu společnosti z dosavadních 14,240.000,-- Kč o 15,000.000,-- Kč na novou výši 29,240.000,-- Kč, a to upsáním nových akcií ve smyslu ust. § 203 obchodního zákoníku v počtu 1.500 kusů ve jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,-- Kč v listinné podobě, znějící na majitele, veřejně neobcho dovatelné: I. - ve smyslu ust. § 203 písm. h/ ObchZ. nepeněžitým vkladem, který je tvořen nemovitým majetkem akcionáře VILLAGE CLUB, s.r.o., se sídlem Mirkovice, Svachova Lhotka 1, PSČ 382 32, IČ 450 18 057, a to podílem 1/4 pozemků ve zjednodušené evidenci parcel pův od pozemkový katastr (PK) č. 805, 806, 812/2, 823, 827, 828, 829, 830/1, 830/2, 831, 834/1 díl 1, 834/2 díl 1, 835, 845, 847, 851, 854, 856, 857, 858, 867/2, 869, 870, 872, 873/1, 873/2, 874, 876, 877, 878, 888, 890, 893, 897 a 907, vše zapsané u Katastrá lního úřadu pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Český Krumlov, pro obec Mirkovice, k.ú. Chabičovice na LV č. 282. Přesná specifikace nemovitostí, použité způsoby ocenění a stanovení ceny shora citovaných nemovitostí je uvedena v souladu s ust. § 59 odst. 3 ObchZ. ve znaleckém posudku vypracovaném soudním znalcem panem Janem Jakešem, bytem Za Nádražím 252, 381 01 Český Krumlov dne 28. 3. 2007 pod poř. č. 5636-61/07. Soudní znalec byl k ocenění nepeněžitého vkladu jmenován na základě Usnesení Krajské ho soudu v Českých Budějovicích ze dne 21. 3. 2007, č.j. Nc 1567/2007. Znaleckým posudkem vypracovaným znalcem panem Janem Jakešem, bytem Za Nádražím 252, 381 01 Český Krumlov dne 28. 3. 2007 pod poř. č. 5636-61/07 na ocenění nepeněžitého vkladu - shora u vedených nemovitostí byl tento oceněn částkou 1,013.350,-- Kč. Na toto zvýšení základního kapitálu - nepeněžitým vkladem budou upisovány kmenové akcie v počtu 101 kusů ve jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,-- Kč, v listinné podobě, znějící na majitele, veřejně neobchodovatelné. Hodnota nepeněžitého vkladu odpovídá emisnímu kurzu upsaných akcií splacených tímto vkladem s tím, že rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií ve výši 3.350,-- Kč bude ve smyslu ust. § 163a ObchZ. použit na tvorbu rezervního f ondu. Akcionář VILLAGE CLUB, s.r.o., se sídlem Mirkovice, Svachova Lhotka 1, PSČ 382 32, IČ 450 18 057, upisuje 101 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč, tedy celkem v celkové jmenovité hodnotě 1,010.000,-- Kč. Nepeněžitý vklad bude splacen před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to předáním písemného prohlášení spolu s předáním nemovitostí ve smyslu ust. § 60 odst. 1 a 2 ObchZ. Představenstvo společnosti předložilo valné hromadě písemnou zprávu ze dne 26. 3. 2007 ve smyslu ust. § 204 odst. 3 ObchZ. II. - peněžitými vklady ve smyslu ust. § 203 ObchZ. upsáním nových akcií částkou 13,990.000,-- Kč. Upisování akcií nad tuto částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na toto zvýšení základního kapitálu společnosti budou upisovány kmenové akcie v počtu 1.399 kusů ve jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,-- Kč v listinné podobě, znějící na majitele, veřejně neobchodovatelné. Výše emisního kurzu je rovna jmenovité hodnotě upisovaných akcií. Nové akcie budou upsány s využitím přednostního práva dosavadních akcionářů, kteří mohou své přednostní právo vykonat v sídle společnosti ve Svachově Lhotce 1, 382 32 Velešín ve lhůtě do jednoho měsíce po provedení zápisu zvýšení základního kapitálu spol ečnosti do obchodního rejstříku. Nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky a musí být upsány v sídle společnosti ve Svachově Lhotce 1, 382 32 Velešín ve lhůtě do 30. 6. 2008. Upisovatelům bude oznámen počátek běhu této lhůty vyvěšením na vývěsní desce v sídle společnosti s tím, že představenstvo společnosti je pověřeno, aby určilo emisní kurs takto upisovaných akcií, a to v minimální výši jmenovité hodnotě upisovaných akcií a lhůta pro splacení části jmenovité hod noty nově upisovaných akcií na zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady ve výši 30 % činí 30 dnů ode dne rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu a lhůta pro splacení zbývající části jmenovité hodnoty nově upisovaných akcií na zvýšení z ákladního kapitálu peněžitými vklady činí 2 roky ode dne provedení zápisu zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Emisní kurs musí být splacen ve shora uvedených lhůtách na účet společnosti č.ú. 2xxxx vedený u České spořitelny a.s., pobočka České Budějovice.
Kapitál
od 14. 8. 2009
Základní kapitál 50 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 31. 7. 2008 do 14. 8. 2009
Základní kapitál 38 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 12. 2. 2008 do 31. 7. 2008
Základní kapitál 29 240 000 Kč, splaceno 29 240 000 Kč.
od 16. 8. 2007 do 12. 2. 2008
Základní kapitál 29 240 000 Kč, splaceno 23 540 000 Kč.
od 1. 4. 2004 do 1. 4. 2004
Základní kapitál 14 240 000 Kč, splaceno 14 240 000 Kč.
od 1. 4. 2004 do 16. 8. 2007
Základní kapitál 14 240 000 Kč, splaceno 10 490 000 Kč.
od 14. 8. 2009
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 5 000 v listinné podobě.
od 31. 7. 2008 do 14. 8. 2009
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 3 800 v listinné podobě.
od 16. 8. 2007 do 31. 7. 2008
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 2 924 v listinné podobě.
od 1. 4. 2004 do 16. 8. 2007
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 1 424.
od 1. 4. 2004 do 16. 8. 2007
- v listinné podobě
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 6. 1. 2019
JAN BÜRGER - předseda správní rady
Litvínovice, , PSČ 370 01
den vzniku členství: 11. 12. 2014
den vzniku funkce: 11. 12. 2014
od 6. 1. 2019 do 1. 1. 2021
JAN BÜRGER - statutární ředitel
Litvínovice, , PSČ 370 01
den vzniku funkce: 11. 12. 2014
od 20. 1. 2015 do 6. 1. 2019
JAN BÜRGER - předseda správní rady
České Budějovice - České Budějovice 1, Kněžská, PSČ 370 01
den vzniku členství: 11. 12. 2014
den vzniku funkce: 11. 12. 2014
od 20. 1. 2015 do 6. 1. 2019
JAN BÜRGER - statutární ředitel
České Budějovice - České Budějovice 1, Kněžská, PSČ 370 01
den vzniku funkce: 11. 12. 2014
od 13. 11. 2013 do 20. 1. 2015
JAN BÜRGER - předseda představenstva
České Budějovice - České Budějovice 1, Kněžská, PSČ 370 01
den vzniku členství: 21. 9. 2007 - 11. 12. 2014
den vzniku funkce: 21. 9. 2007 - 11. 12. 2014
od 27. 12. 2012 do 20. 1. 2015
Mgr. MARTIN PRAŽÁK - člen představenstva
České Budějovice - České Budějovice 1, Krajinská, PSČ 370 01
den vzniku členství: 12. 12. 2012 - 11. 12. 2014
od 15. 1. 2008 do 27. 12. 2012
Miroslav Jedlička - člen představenstva
Český Krumlov, Sídliště Plešivec 383, PSČ 381 01
den vzniku členství: 21. 9. 2007 - 31. 8. 2012
od 15. 1. 2008 do 13. 11. 2013
Jan Bürger - předseda představenstva
České Budějovice, Kněžská 4/418, PSČ 370 01
den vzniku členství: 21. 9. 2007
den vzniku funkce: 21. 9. 2007
od 15. 1. 2008 do 20. 1. 2015
Pavel Štěpán - člen představenstva
Větřní, Zahradní 258, PSČ 382 11
den vzniku členství: 21. 9. 2007 - 11. 12. 2014
od 1. 4. 2004 do 15. 1. 2008
Ing. Miloslav Havlis - předseda představenstva
Dolní Břežany, Lhota 424 E
den vzniku členství: 1. 4. 2004 - 21. 9. 2007
den vzniku funkce: 1. 4. 2004 - 21. 9. 2007
od 1. 4. 2004 do 15. 1. 2008
Ing. Ladislav Šraga - člen představenstva
České Budějovice, Krčínova 1089/4
den vzniku členství: 1. 4. 2004 - 21. 9. 2007
den vzniku funkce: 1. 4. 2004
od 1. 4. 2004 do 15. 1. 2008
Ing. Jiří Jaroš - člen představenstva
České Budějovice, Plachého 272/25
den vzniku členství: 1. 4. 2004
den vzniku funkce: 1. 4. 2004
od 20. 1. 2015 do 1. 1. 2021
Společnost zastupuje statutární ředitel samostatně.
od 31. 7. 2008 do 20. 1. 2015
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané, vytištěné nebo jinak zobrazené obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně.
od 1. 4. 2004 do 31. 7. 2008
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané, otištěné nebo jinak zobrazené firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva a současně nejméně jeden další člen představenstva.
Dozorčí rada
od 26. 7. 2014 do 20. 1. 2015
JUDr. EVA ZAJÍČKOVÁ - předseda dozorčí rady
Český Krumlov - Vyšný, , PSČ 381 01
den vzniku členství: 28. 11. 2009 - 11. 12. 2014
den vzniku funkce: 12. 12. 2012 - 11. 12. 2014
od 27. 12. 2012 do 26. 7. 2014
JUDr. EVA ZAJÍČKOVÁ - předseda dozorčí rady
Český Krumlov - Plešivec, Sídliště Plešivec, PSČ 381 01
den vzniku členství: 28. 11. 2009
den vzniku funkce: 12. 12. 2012
od 27. 12. 2012 do 20. 1. 2015
Ing. MARTIN TREŠL - člen dozorčí rady
České Budějovice - České Budějovice 7, Komenského, PSČ 370 01
den vzniku členství: 12. 12. 2012 - 11. 12. 2014
od 14. 8. 2009 do 27. 12. 2012
JUDr. Eva Zajíčková - člen dozorčí rady
Český Krumlov, Sídliště Plešivec 389, PSČ 381 01
den vzniku členství: 28. 11. 2009 - 28. 11. 2009
od 15. 1. 2008 do 14. 8. 2009
Ing. Miloslav Havlis - člen dozorčí rady
Dolní Břežany - Lhota, 424E, PSČ 252 41
den vzniku členství: 21. 9. 2007 - 28. 11. 2008
od 15. 1. 2008 do 27. 12. 2012
Ing. Tomáš Burian - předseda dozorčí rady
České Budějovice, Vrchlického nábřeží 12, PSČ 370 01
den vzniku členství: 21. 9. 2007 - 31. 8. 2012
den vzniku funkce: 21. 9. 2007 - 31. 8. 2012
od 15. 1. 2008 do 20. 1. 2015
Václav Cvach - člen dozrčí rady
Kamenný Újezd, Plavnická 560, PSČ 373 81
den vzniku členství: 21. 9. 2007 - 11. 12. 2014
od 1. 4. 2004 do 15. 1. 2008
Jan Bürger - předseda dozorčí rady
České Budějovice, Buděšínského 1040/12
den vzniku členství: 1. 4. 2004 - 21. 9. 2007
den vzniku funkce: 1. 4. 2004 - 21. 9. 2007
od 1. 4. 2004 do 15. 1. 2008
Eva Jakešová - člen dozorčí rady
Český Krumlov, Sídliště Plešivec 389
den vzniku členství: 1. 4. 2004 - 21. 9. 2007
den vzniku funkce: 1. 4. 2004
od 1. 4. 2004 do 15. 1. 2008
PhDr. Jiří Fleyberk - člen dozorčí rady
Praha 1, Kaprova 12
den vzniku členství: 1. 4. 2004 - 21. 9. 2007
den vzniku funkce: 1. 4. 2004
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Jaromír Jágr

Jaromír Jágr

- hokejista, mistr světa a olympijský vítěz

+163

+
-
Milan Richtr

Milan Richtr

- politik a oděvní podnikatel

-136

+
-
Jiří Mádl

Jiří Mádl

- herec, režisér

-143

+
-
Pavel Bém

Pavel Bém

- psychiatr, horolezec, podnikatel a bývalý pražský primátor

-164

+
-
Václav Kočka

Václav Kočka

- podnikatel, Matějská pouť

-219

+
-
Radim Jančura

Radim Jančura

- podnikatel a majitel Student Agency

-242

+
-

A tohle už jste četli?

Přihlaste se o přeplatek na silniční dani. Zbývá přes 1,5 miliardy

Přihlaste se o přeplatek na silniční dani. Zbývá přes 1,5 miliardy

Podnikatelé a firmy mají na daňových účtech celkový přeplatek ve výši 1,5 miliardy, který vznikl z uhrazených záloh na silniční daň. Ty byly v průběhu roku 2022 zrušeny. Finanční správa proto podnikatele upozorňuje, aby si zkontrolovali stav svých daňových účtů a případně zažádali o vrácení přeplatku či o jeho převedení na jinou daň.

Pomoc s drahými energiemi přijde i pro firmy

Pomoc s drahými energiemi přijde i pro firmy

Firmy, na které se nebude vztahovat cenový strop oznámený vládou v pondělí, by měly mít od listopadu k dispozici dotační program na úlevu od vysokých cen energií. Po jednání vlády to oznámil ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Firmám chybějí zaměstnanci. Výše mzdy je teď důležitější než jistota práce

Firmám chybějí zaměstnanci. Výše mzdy je teď důležitější než jistota práce

Nedostatek zaměstnanců se prohlubuje v celém Česku, a to napříč všemi obory. Firmy musí bojovat o pracovníky, jenže ne všechny jim mohou zvýšit mzdu tak, jak lidé chtějí. Vyplývá to z rozsáhlého průzkumu personální agentury Grafton Recruitment, která sleduje 300 pracovních pozic v osmi hlavních oborech ekonomiky.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  16 584 154 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Na Česko se valí sociální bouře. Smete i vládu?

Na Česko se valí sociální bouře. Smete i vládu?

Vláda konečně naznačila, jak chce zvládnout energetickou krizi. Podoba a výsledek jejího záchranného...

Tvůrci série Pozadí událostí nevidí, v čem je problém. A to je právě ten problém

Tvůrci série Pozadí událostí nevidí, v čem je problém. A to je právě ten problém

Uvedení detektivní minisérie v režii Jana Hřebejka vyvolalo u části kritiky značné pobouření. Zatímco...

Partners Financial Services