Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Golf Club Český Krumlov a.s.
IČO: 26073838

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu1. 4. 2004
Obchodní firma
od 1. 4. 2004

Golf Club Český Krumlov a.s.

Sídlo
od 1. 4. 2004 do 1. 4. 2004
Svachova Lhotka 1, obec Mirkovice, 382 32 Velešín
od 1. 4. 2004 do 20. 1. 2015
Mirkovice, , PSČ 382 32
IČO
od 1. 4. 2004

26073838

DIČ

CZ26073838

Identifikátor datové schránky:e59vnxi
Právní forma
od 1. 4. 2004
Akciová společnost
Spisová značka1371 B, Krajský soud v Českých Budějovicích
Předmět podnikání
od 5. 8. 2009
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 1. 4. 2004 do 5. 8. 2009
- pronájem a půjčování věcí movitých
Ostatní skutečnosti
od 12. 12. 2008 do 14. 8. 2009
- Základní kapitál společnosti se zvyšuje upsáním nových akcií bez veřejné výzvy k upisování akcií s využitím přednostního práva dosavadních akcionářů, důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je posílení postavení společnosti u obchodních partnerů. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 12 000 000,- Kč (dvanáct milionů korun českých) na částku 50 000 000,- Kč (slovy padesát milionů korun českých) s tím, že upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základn í kapitál společnosti se zvyšuje upsáním nových akcií, bez veřejné výzvy k upisování akcií s využitím přednostního práva dosavadních akcionářů dle ustanovení § 204a odst. 1 obch. zák., s tím, že všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci (zájemcům), jejichž výběr provede představenstvo akciové společnosti formou aukce, při které bude umožněno upsání akcií zájemcům v pořadí podle výše emisního kurzu akcií, jejž jsou ochotni splatit, pokud je pro všechny stejný. Emisní kurs nových akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě a bude splacen peněžitými vklady dosavadních akcionářů s tím, že upisovatelé ? dosavadní akcionáři jsou povinni upsat akcie ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč (deset tisíc korun českých) do 60 (šedesáti) dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude akcionářům oznámen představenstvem společnosti vyvěšením na vývěsní desce v sídle společnosti s tím, že představenstv o společnosti je pověřeno, aby určilo, jaký podíl na jedné nové akcii připadá na jednu dosavadní akcii, popř. počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii společnosti. Představenstvo v této informaci o přednostním právu oznámí též jmenovi tou hodnotu, druh, formu, podobu a emisní kurz akcií upisovaných s využitím přednostního práva. Nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci (zájemcům), jejichž výběr provede představenstvo akciové společnosti formou aukce, při které bude umožněno upsání akcií zájemcům v pořadí podle výše emisního kurzu akcií, jejž jsou ochotni splatit, pokud je pro všechny stejný a musí být upsány do 240 (dvěstě čtyřiceti) dnů ode dne uplynutí lhůty pro upsání akcií dosavadními akcionáři společnosti. Peněžitý vklad jsou upisovatelé povinni upsat smlouvou o upsání akcií dle ust. § 204 odst. 5 obch. zák, která musí být uzavřena do čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu této smlouvy dosavadním akcionářům, popř. předem určenému zájemci (zájemcům) a společn osti, v sídle společnosti na adrese Svachova Lhotka 1, obec Mirkovice, PSČ 382 32 a splatit 100% emisního kurzu upisovaných akcií na zvláštní účet u banky, který za tímto účelem společnost otevře na své jméno ve lhůtě určené ve smlouvě o upsání akcií.
od 23. 4. 2008 do 31. 7. 2008
- Usnesení mimořádné valné hromady ze dne 28.3.2008 o zvýšení základního kapitálu společnosti: Základní kapitál společnosti se zvyšuje upsáním nových akcií bez veřejné výzvy k upisování akcií s využitím přednostního práva dosavadních akcionářů, důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je posílení postavení společnosti u obchodních partnerů. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 8 760 000,- Kč (osmmilionůsedmsetšedesát tisíc korun českých) s tím, že upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál společnosti se zvyšuje upsáním nových akc ií, bez veřejné výzvy k upisování akcií s využitím přednostního práva dosavadních akcionářů dle ustanovení § 204a odst. 1 obch. zák. s tím, že všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájem ci - Janu Bürgerovi, r.č. 58 11 21/0449, bytem České Budějovice, Kněžská 418/4, PSČ 370 01. Emisní kurz nových akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě a bude splacen peněžitými vklady dosavadních akcionářů s tím, že upisovatelé - dosavadní akcionáři jsou povinni upsat akcie ve jmenovité hodnotě 8 760 000,- Kč (osmmilionůsedmsetšedesát tisíc ko run českých) do 30 (třiceti) dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude akcionářům oznámen přestavenstvem společnosti vyvěšením na vývěsní desce v sídle společnosti s tím, že představenstvo společnosti je pověřeno, aby určilo, jaký podíl na jedné nové akcii připadá na jednu dosavadní akcii, popř. počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii společnosti. Představenstvo v této informaci o přednostním právu ozn ámí též jmenovitou hodnotu, druh, formu, podobu a emisní kurz akcií upisovaných s využitím přednostního práva. Nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci Janu Bürgerovi a musí být upsány do 60 (šedesáti) dnů ode dne uplynutí lhůty pro upsání akcií dosavadními akcionáři společnosti. Peněžitý vklad jsou upisovatelé povinni upsat smlouvou o upsání akcií dle ust. § 204 odst. 5 obch. zák., která musí být uzavřena do čtrnáci dnů ode dne doručení návrhu této smlouvy dosavadním akcionářům, popř. předem určenému zájemci a společnosti, v sídl e společnosti na adrese Svachova Lhotka 1, obec Mirkovice, PSČ 382 32 a splatit 100 % emisního kurzu upisovaných akcií na zvláštní účet u banky, který za tímto účelem společnost otevře na své jméno ve lhůtě určené ve smlouvě o upsání akcií.
od 2. 8. 2007 do 16. 8. 2007
- Usnesení valné hromady ze dne 29. 3. 2007: Akcionáři společnosti Golf Club Český Krumlov a.s., se sídlem Svachova Lhotka 1, obec Mirkovice, 382 32 Velešín, IČ 260 73 838, rozhodli dne 29. 3. 2007 ve smyslu ust. § 187 odst. 1 písm. b/ ObchZ. o zvýšení základního kapitálu společnosti z dosavadních 14,240.000,-- Kč o 15,000.000,-- Kč na novou výši 29,240.000,-- Kč, a to upsáním nových akcií ve smyslu ust. § 203 obchodního zákoníku v počtu 1.500 kusů ve jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,-- Kč v listinné podobě, znějící na majitele, veřejně neobcho dovatelné: I. - ve smyslu ust. § 203 písm. h/ ObchZ. nepeněžitým vkladem, který je tvořen nemovitým majetkem akcionáře VILLAGE CLUB, s.r.o., se sídlem Mirkovice, Svachova Lhotka 1, PSČ 382 32, IČ 450 18 057, a to podílem 1/4 pozemků ve zjednodušené evidenci parcel pův od pozemkový katastr (PK) č. 805, 806, 812/2, 823, 827, 828, 829, 830/1, 830/2, 831, 834/1 díl 1, 834/2 díl 1, 835, 845, 847, 851, 854, 856, 857, 858, 867/2, 869, 870, 872, 873/1, 873/2, 874, 876, 877, 878, 888, 890, 893, 897 a 907, vše zapsané u Katastrá lního úřadu pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Český Krumlov, pro obec Mirkovice, k.ú. Chabičovice na LV č. 282. Přesná specifikace nemovitostí, použité způsoby ocenění a stanovení ceny shora citovaných nemovitostí je uvedena v souladu s ust. § 59 odst. 3 ObchZ. ve znaleckém posudku vypracovaném soudním znalcem panem Janem Jakešem, bytem Za Nádražím 252, 381 01 Český Krumlov dne 28. 3. 2007 pod poř. č. 5636-61/07. Soudní znalec byl k ocenění nepeněžitého vkladu jmenován na základě Usnesení Krajské ho soudu v Českých Budějovicích ze dne 21. 3. 2007, č.j. Nc 1567/2007. Znaleckým posudkem vypracovaným znalcem panem Janem Jakešem, bytem Za Nádražím 252, 381 01 Český Krumlov dne 28. 3. 2007 pod poř. č. 5636-61/07 na ocenění nepeněžitého vkladu - shora u vedených nemovitostí byl tento oceněn částkou 1,013.350,-- Kč. Na toto zvýšení základního kapitálu - nepeněžitým vkladem budou upisovány kmenové akcie v počtu 101 kusů ve jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,-- Kč, v listinné podobě, znějící na majitele, veřejně neobchodovatelné. Hodnota nepeněžitého vkladu odpovídá emisnímu kurzu upsaných akcií splacených tímto vkladem s tím, že rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií ve výši 3.350,-- Kč bude ve smyslu ust. § 163a ObchZ. použit na tvorbu rezervního f ondu. Akcionář VILLAGE CLUB, s.r.o., se sídlem Mirkovice, Svachova Lhotka 1, PSČ 382 32, IČ 450 18 057, upisuje 101 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč, tedy celkem v celkové jmenovité hodnotě 1,010.000,-- Kč. Nepeněžitý vklad bude splacen před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to předáním písemného prohlášení spolu s předáním nemovitostí ve smyslu ust. § 60 odst. 1 a 2 ObchZ. Představenstvo společnosti předložilo valné hromadě písemnou zprávu ze dne 26. 3. 2007 ve smyslu ust. § 204 odst. 3 ObchZ. II. - peněžitými vklady ve smyslu ust. § 203 ObchZ. upsáním nových akcií částkou 13,990.000,-- Kč. Upisování akcií nad tuto částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na toto zvýšení základního kapitálu společnosti budou upisovány kmenové akcie v počtu 1.399 kusů ve jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,-- Kč v listinné podobě, znějící na majitele, veřejně neobchodovatelné. Výše emisního kurzu je rovna jmenovité hodnotě upisovaných akcií. Nové akcie budou upsány s využitím přednostního práva dosavadních akcionářů, kteří mohou své přednostní právo vykonat v sídle společnosti ve Svachově Lhotce 1, 382 32 Velešín ve lhůtě do jednoho měsíce po provedení zápisu zvýšení základního kapitálu spol ečnosti do obchodního rejstříku. Nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky a musí být upsány v sídle společnosti ve Svachově Lhotce 1, 382 32 Velešín ve lhůtě do 30. 6. 2008. Upisovatelům bude oznámen počátek běhu této lhůty vyvěšením na vývěsní desce v sídle společnosti s tím, že představenstvo společnosti je pověřeno, aby určilo emisní kurs takto upisovaných akcií, a to v minimální výši jmenovité hodnotě upisovaných akcií a lhůta pro splacení části jmenovité hod noty nově upisovaných akcií na zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady ve výši 30 % činí 30 dnů ode dne rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu a lhůta pro splacení zbývající části jmenovité hodnoty nově upisovaných akcií na zvýšení z ákladního kapitálu peněžitými vklady činí 2 roky ode dne provedení zápisu zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Emisní kurs musí být splacen ve shora uvedených lhůtách na účet společnosti č.ú. 2xxxx vedený u České spořitelny a.s., pobočka České Budějovice.
Kapitál
od 14. 8. 2009
Základní kapitál 50 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 31. 7. 2008 do 14. 8. 2009
Základní kapitál 38 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 12. 2. 2008 do 31. 7. 2008
Základní kapitál 29 240 000 Kč, splaceno 29 240 000 Kč.
od 16. 8. 2007 do 12. 2. 2008
Základní kapitál 29 240 000 Kč, splaceno 23 540 000 Kč.
od 1. 4. 2004 do 1. 4. 2004
Základní kapitál 14 240 000 Kč, splaceno 14 240 000 Kč.
od 1. 4. 2004 do 16. 8. 2007
Základní kapitál 14 240 000 Kč, splaceno 10 490 000 Kč.
od 14. 8. 2009
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 5 000.
od 31. 7. 2008 do 14. 8. 2009
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 3 800.
od 16. 8. 2007 do 31. 7. 2008
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 2 924.
od 1. 4. 2004 do 16. 8. 2007
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 1 424.
od 1. 4. 2004 do 16. 8. 2007
- v listinné podobě
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 6. 1. 2019
JAN BÜRGER - statutární ředitel
Litvínovice, , PSČ 370 01
den vzniku funkce: 11. 12. 2014
od 20. 1. 2015 do 6. 1. 2019
JAN BÜRGER - statutární ředitel
České Budějovice - České Budějovice 1, Kněžská, PSČ 370 01
den vzniku funkce: 11. 12. 2014
od 13. 11. 2013 do 20. 1. 2015
JAN BÜRGER - předseda představenstva
České Budějovice - České Budějovice 1, Kněžská, PSČ 370 01
den vzniku členství: 21. 9. 2007 - 11. 12. 2014
den vzniku funkce: 21. 9. 2007 - 11. 12. 2014
od 27. 12. 2012 do 20. 1. 2015
Mgr. MARTIN PRAŽÁK - člen představenstva
České Budějovice - České Budějovice 1, Krajinská, PSČ 370 01
den vzniku členství: 12. 12. 2012 - 11. 12. 2014
od 15. 1. 2008 do 27. 12. 2012
Miroslav Jedlička - člen představenstva
Český Krumlov, Sídliště Plešivec 383, PSČ 381 01
den vzniku členství: 21. 9. 2007 - 31. 8. 2012
od 15. 1. 2008 do 13. 11. 2013
Jan Bürger - předseda představenstva
České Budějovice, Kněžská 4/418, PSČ 370 01
den vzniku členství: 21. 9. 2007
den vzniku funkce: 21. 9. 2007
od 15. 1. 2008 do 20. 1. 2015
Pavel Štěpán - člen představenstva
Větřní, Zahradní 258, PSČ 382 11
den vzniku členství: 21. 9. 2007 - 11. 12. 2014
od 1. 4. 2004 do 15. 1. 2008
Ing. Miloslav Havlis - předseda představenstva
Dolní Břežany, Lhota 424 E
den vzniku členství: 1. 4. 2004 - 21. 9. 2007
den vzniku funkce: 1. 4. 2004 - 21. 9. 2007
od 1. 4. 2004 do 15. 1. 2008
Ing. Ladislav Šraga - člen představenstva
České Budějovice, Krčínova 1089/4
den vzniku členství: 1. 4. 2004 - 21. 9. 2007
den vzniku funkce: 1. 4. 2004
od 1. 4. 2004 do 15. 1. 2008
Ing. Jiří Jaroš - člen představenstva
České Budějovice, Plachého 272/25
den vzniku členství: 1. 4. 2004
den vzniku funkce: 1. 4. 2004
od 20. 1. 2015
Společnost zastupuje statutární ředitel samostatně.
od 31. 7. 2008 do 20. 1. 2015
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané, vytištěné nebo jinak zobrazené obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně.
od 1. 4. 2004 do 31. 7. 2008
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané, otištěné nebo jinak zobrazené firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva a současně nejméně jeden další člen představenstva.
Správní rada
od 6. 1. 2019
JAN BÜRGER - předseda správní rady
Litvínovice, , PSČ 370 01
den vzniku členství: 11. 12. 2014
den vzniku funkce: 11. 12. 2014
od 20. 1. 2015 do 6. 1. 2019
JAN BÜRGER - předseda správní rady
České Budějovice - České Budějovice 1, Kněžská, PSČ 370 01
den vzniku členství: 11. 12. 2014
den vzniku funkce: 11. 12. 2014
Dozorčí rada
od 26. 7. 2014 do 20. 1. 2015
JUDr. EVA ZAJÍČKOVÁ - předseda dozorčí rady
Český Krumlov - Vyšný, , PSČ 381 01
den vzniku členství: 28. 11. 2009 - 11. 12. 2014
den vzniku funkce: 12. 12. 2012 - 11. 12. 2014
od 27. 12. 2012 do 26. 7. 2014
JUDr. EVA ZAJÍČKOVÁ - předseda dozorčí rady
Český Krumlov - Plešivec, Sídliště Plešivec, PSČ 381 01
den vzniku členství: 28. 11. 2009
den vzniku funkce: 12. 12. 2012
od 27. 12. 2012 do 20. 1. 2015
Ing. MARTIN TREŠL - člen dozorčí rady
České Budějovice - České Budějovice 7, Komenského, PSČ 370 01
den vzniku členství: 12. 12. 2012 - 11. 12. 2014
od 14. 8. 2009 do 27. 12. 2012
JUDr. Eva Zajíčková - člen dozorčí rady
Český Krumlov, Sídliště Plešivec 389, PSČ 381 01
den vzniku členství: 28. 11. 2009 - 28. 11. 2009
od 15. 1. 2008 do 14. 8. 2009
Ing. Miloslav Havlis - člen dozorčí rady
Dolní Břežany - Lhota, 424E, PSČ 252 41
den vzniku členství: 21. 9. 2007 - 28. 11. 2008
od 15. 1. 2008 do 27. 12. 2012
Ing. Tomáš Burian - předseda dozorčí rady
České Budějovice, Vrchlického nábřeží 12, PSČ 370 01
den vzniku členství: 21. 9. 2007 - 31. 8. 2012
den vzniku funkce: 21. 9. 2007 - 31. 8. 2012
od 15. 1. 2008 do 20. 1. 2015
Václav Cvach - člen dozrčí rady
Kamenný Újezd, Plavnická 560, PSČ 373 81
den vzniku členství: 21. 9. 2007 - 11. 12. 2014
od 1. 4. 2004 do 15. 1. 2008
Jan Bürger - předseda dozorčí rady
České Budějovice, Buděšínského 1040/12
den vzniku členství: 1. 4. 2004 - 21. 9. 2007
den vzniku funkce: 1. 4. 2004 - 21. 9. 2007
od 1. 4. 2004 do 15. 1. 2008
Eva Jakešová - člen dozorčí rady
Český Krumlov, Sídliště Plešivec 389
den vzniku členství: 1. 4. 2004 - 21. 9. 2007
den vzniku funkce: 1. 4. 2004
od 1. 4. 2004 do 15. 1. 2008
PhDr. Jiří Fleyberk - člen dozorčí rady
Praha 1, Kaprova 12
den vzniku členství: 1. 4. 2004 - 21. 9. 2007
den vzniku funkce: 1. 4. 2004
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

19. 9. 2020 | | Martin Vlnas | 7 komentářů

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

Kariéra finančního poradce se vám slibně rozjíždí, klientů přibývá a vy najednou zjistíte, že by bylo fajn nebýt na všechno sám. Jenže kde sehnat ty správné lidi, jak je namotivovat a hlavně jak je udržet, aby vám po dvou měsících nedali košem? Michal Krejčí, který vede v Partners tým 230 lidí, má v rukávu pár tipů, které by vám mohly usnadnit krušné začátky.

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

18. 9. 2020 | | Petr Kučera | 8 komentářů

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

Veřejnost získá bezplatný přístup k závazným technickým normám. Rozhodli o tom poslanci na návrh Pirátů. Elektrikáři, stavaři a další živnostníci tak mohou ušetřit tisíce korun ročně na poplatcích.

Banky zpřísnily úvěry pro firmy. Někomu nepůjčí vůbec

18. 9. 2020 | | Jiří Hovorka

Banky zpřísnily úvěry pro firmy. Někomu nepůjčí vůbec

Banky jsou při poskytování podnikatelských úvěrů výrazněji opatrnější. Ukazují to zkušenosti finanční skupiny SFG Holding, která pomáhá firmám zajistit bankovní financování investic do nemovitostí, developmentu, podnikání a startupů.

Končí prodloužený termín pro přehledy OSVČ

17. 9. 2020 | | Jiří Hovorka

Končí prodloužený termín pro přehledy OSVČ

V pátek končí prodloužený termín, do kterého musí osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) odevzdat přehledy sociálního a zdravotního pojištění za rok 2019.

Omezení Airbnb: Jak má vypadat, až se vrátí turisté?

17. 9. 2020 | | Veronika Hejná | 6 komentářů

Omezení Airbnb: Jak má vypadat, až se vrátí turisté?

Hlasy kritiků „platforem pro sdílené ubytování“ sílí. Ve hře je hned několik návrhů na regulaci.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 710,00 Kč
Czech Exchange 2 710,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 720,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 765,90 Kč
ČSOB 2 765,90 Kč
Komerční banka 2 777,80 Kč
Expobank CZ 2 778,90 Kč
Česká spořitelna 2 792,00 Kč
Raiffeisenbank 2 817,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 833,50 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 814 339 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Ester Ledecká

Ester Ledecká

- sportovkyně, olympijská vítězka

+156
+
-
2.Lucie Borhyová

Lucie Borhyová

- moderátorka

+52
+
-
3.Miloš Knor

Miloš Knor

- moderátor, bavič

+26
+
-
4.Michael Kocáb

Michael Kocáb

- zpěvák

-70
+
-
5.Miroslav  Topolánek

Miroslav Topolánek

- bývalý premiér,podnikatel

-181
+
-

Články na Heroine.cz

Už zase pandemie. Ještě se vám chce v karanténě uklízet a cvičit jógu?

Už zase pandemie. Ještě se vám chce v karanténě uklízet a cvičit jógu?

Šábes ekonomiky. Čas odpočinku. S vyhlídkou na druhou vlnu epidemie si vzpomenu na výrok...více

Špatné dcery, trapné matky. Mluvit o stárnutí rodičů je pořád do jisté míry tabu

Špatné dcery, trapné matky. Mluvit o stárnutí rodičů je pořád do jisté míry tabu

Dospíváme v závislosti na tom, jakých dosahujeme životních met. Někdo dospěje manželstvím...více

Nejdřív máma, pak astronautka? Away je rozkročené mezi sci-fi a vztahovým dramatem

Nejdřív máma, pak astronautka? Away je rozkročené mezi sci-fi a vztahovým dramatem

Seriál Away (Daleko) z produkce Netflixu je v krátkém čase už druhým audiovizuálním dílem,...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Kde platit sociální a zdravotnípojištění
Poradna > Daně > Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění > Kde platit sociální a zdravotnípojištění

Otázka: Dobrý den, ráda bych se zeptala na platbu sociálního a zdravotního pojištění v případě, kdy jsem nastoupila od 1.9. k pojišťovně na smlouvu o obchodním zastoupení a pomoci při správě. Bylo mi řečeno,...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services