Průmyslová zóna Tábor, a.s.
IČO: 26107937

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu18. 7. 2006
Obchodní firma
od 25. 3. 2008

Průmyslová zóna Tábor, a.s.

od 18. 7. 2006 do 25. 3. 2008

Obchodní dům Tábor, a.s.

Sídlo
od 18. 7. 2006 do 27. 10. 2016
Tábor, Vožická 2604, PSČ 390 02
IČO
od 18. 7. 2006

26107937

Identifikátor datové schránky:jaffvct
Právní forma
od 18. 7. 2006
Akciová společnost
Spisová značka1531 B, Krajský soud v Českých Budějovicích
Předmět podnikání
od 10. 10. 2014
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
od 10. 10. 2014
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 18. 7. 2006 do 10. 10. 2014
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 25. 3. 2008 do 1. 4. 2008
- Usnesení valné hromady ze dne 17. 3. 2008 o zvýšení základního kapitálu společnosti: Základní kapitál se zvyšuje o částku ve výši 5,300.000,- Kč (slovy pět milionů tři sta tisíc korun českých) na celkovou částku ve výši 7,300.000,- Kč (slovy sedm milionů tři sta tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrženého zvýšení se nepři pouští. Zvýšení základního kapitálu se provede upsáním 53 ks kmenových listinných akcií na jméno, přičemž s těmito akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva. Jmenovitá hodnota jedné nové akcie bude 100.000,- Kč. Emisní kurs jedné akcie se stanovuje na částku ve výši 100.000,- Kč, rozdíl mezi emisním kursem a jmenovitou hodnotou akcie není a proto se netvoří emisní ážio. Výše emisního kursu byla stanovena dle výše ocenění nepeněžitého vkladu ve vztahu k počtu a jmenovité hodnotě upisovaných akcií. práva spojen á s dříve vydanými akciemi zůstanou beze změny. Všechny akcie na zvýšení základního kapitálu budou upsány bez veřejné výzvy k upisování akcií. Z důvodu, že upisování nových akcií ke zvýšení základního kapitálu bude nepeněžitým vkladem, je přednostní právo akcionářů na úpis akcií vyloučeno. Upsání všec h akcií bude nabídnuto předem určenému zájemci - panu Karlu Dvořákovi, r.č. 51 10 23/254, bytem U Lípy 208, Tábor - Čelkovice, který je vlastníkem nemovitostí, jež budou předmětem nepeněžitého vkladu. Předem určený zájemce, pan Karel Dvořák, akcie upíše ve smlouvě o upsání akcií dle ustanovení ů 204 odst. 5 obch. zákoníku, která bude uzavřena ve lhůtě 30 dnů ode dne zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh smlouvy o upsání akcií předloží představenstvo společnosti předem určenému zájemci ve lhůtě deseti dnů ode dne zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že tento návrh smlouvy bude obsahovat nejmén ě náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obch. zákoníku. Místem pro upsání akcií bez využití přednostního práva, tedy místem, kde bude smlouva uzavřena, bude sídlo společnosti, které je adrese 390 02 Tábor, Vožická 2604. Schvaluje se, že emisní kurs upsaných akcií bude splacen nepeněžitým vkladem, předmětem kterého jsou následující nemovitosti: - pozemek parc. č. 1241/5 - orná půda o výměře 6636 m2, - pozemek parc. č. 1247/5 - orná půda o výměře 62606 m2, - pozemek parc. č. 1296/5 - ostatní plocha o výměře 550 m2, když všechny tyto nemovitosti jsou mimo jiné dosud zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor na LV č. 5950 pro obec a k.ú. Měšice u Tábora. Nepeněžitý vklad byl oceněn znalcem, jmenovaným pro tento účel dle ustanovení § 59 odst. 3 obch. zákoníku Krajským soudem v Českých Budějovicích dne 28. 12. 2007, číslo usnesení Nc 1753/2007, panem Ing. Pavlem Kratochvílem, ve znaleckém posudku č. 1881-0 51-2008, na částku ve výši 5,300.000,- Kč, slovy pět milionů tři sta tisíc korun českých. Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 53 ks kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné nové akcie ve výši 100.000,- Kč. Místem pro splac ení nepeněžitého vkladu, tedy místem, kde dojde k předání nemovitosti a dále k předání prohlášení podle § 204 odst. 3 obch. zákoníku, je sídlo společnosti, které je na adrese 390 02 Tábor, Vožická 2604. Nepeněžitý vklad bude splacen ve stejný den, jako bu de uzavřena smlouva o upsání akcií. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti úpisem nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen nepeněžitým vkladem, je realizace projektu Průmyslové zóny - nových výrobních a skladových hal v Tábře, k.ú. Měšice u Tábora společností, k dyž realizace tohoto projektu má zásadní význam pro další hospodářský rozvoj společnosti ve smyslu ustanovení § 204 odst. 3 obch. zákoníku. Zvýšením základního kapitálu nepeněžitým vkladem získá společnost do vlastnictvím nemovitosti nezbytné pro realizac i projektu bez nutnosti vynaložení dalších vlastních zdrojů společnosti, které by jinak ohrozily ekonomickou prognózu projektu, přičemž tato forma nabytí vlastnického práva je jako nejúčelnější rovněž podmínkou účasti vybraného bankovního ústavu na realiz aci projektu.
Kapitál
od 1. 4. 2008
Základní kapitál 7 300 000 Kč, splaceno 100 %.
od 18. 7. 2006 do 1. 4. 2008
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 4. 2008
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 73.
od 18. 7. 2006 do 1. 4. 2008
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 20.
Statutární orgán
od 10. 10. 2014
KAREL DVOŘÁK - statutární ředitel
Tábor, Hradební, PSČ 390 01
den vzniku funkce: 25. 6. 2014
od 24. 6. 2013 do 10. 10. 2014
KAREL DVOŘÁK - předseda představenstva
Tábor, Hradební, PSČ 390 01
den vzniku členství: 24. 9. 2012
den vzniku funkce: 24. 9. 2012 - 25. 6. 2014
od 10. 10. 2012 do 24. 6. 2013
Karel Dvořák - předseda představenstva
Tábor - Čelkovice, U Lípy, PSČ 390 01
den vzniku členství: 24. 9. 2012
den vzniku funkce: 24. 9. 2012
od 22. 6. 2011 do 24. 6. 2013
Jan Deim - člen představenstva
Tábor, Janáčkova, PSČ 390 02
den vzniku členství: 19. 5. 2011 - 19. 6. 2013
od 18. 7. 2006 do 22. 6. 2011
Ing. Jan Bursa - člen představenstva
České Budějovice, Staroměstská 6, PSČ 370 04
den vzniku členství: 18. 7. 2006 - 19. 5. 2011
den vzniku funkce: 18. 7. 2006
od 18. 7. 2006 do 10. 10. 2012
Karel Dvořák - předseda představenstva
Tábor - Čelkovice, U Lípy 208, PSČ 390 01
den vzniku členství: 18. 7. 2006 - 24. 9. 2012
den vzniku funkce: 18. 7. 2006 - 24. 9. 2012
od 18. 7. 2006 do 24. 6. 2013
Ing. Petr Převrátil - člen představenstva
Tábor, Záluží 36, PSČ 390 02
den vzniku členství: 18. 7. 2006 - 19. 6. 2013
den vzniku funkce: 18. 7. 2006
od 10. 10. 2014
Za společnost jedná vůči třetím osobám statutární ředitel. Před soudy a před jinými orgány jedná za společnost v celém rozsahu statutární ředitel. Za společnost podepisuje statutární ředitel tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti při pojí svůj podpis.
od 18. 7. 2006 do 10. 10. 2014
Jménem společnosti jedná představenstvo tak, že ve všech záležitostech jednají jménem společnosti všichni členové představenstva společně nebo předseda představenstva samostatně. Jménem společnosti podepisuje představenstvo tak, že k obchodní firmě společnosti připojí vlastnoruční podpis buď všichni členové představenstva společně nebo předseda představenstva samostatně.
Správní rada
od 10. 10. 2014
KAREL DVOŘÁK - člen správní rady
Tábor, Hradební, PSČ 390 01
den vzniku členství: 25. 6. 2014
Prokura
od 12. 3. 2009 do 21. 9. 2012
Karel Dvořák
Tábor - Čelkovice, U Lípy 208, PSČ 391 01
od 21. 9. 2012
Prokurista je zmocněn ke všem právním úkonům, k nimž dochází při provozu podniku, i když se k nim jinak vyžaduje zvláštní plná moc. Prokurista je výslovně oprávněn zcizovat nemovitosti a zatěžovat je, dále je také oprávněn uzavírat úvěrové a zástavní sml ouvy.
od 12. 3. 2009 do 21. 9. 2012
Prokurista je zmocněn ke všem právním úkonům, k nimž dochází při provozu podniku, i když se k nim jinak vyžaduje zvláštní plná moc. Prokurista je výslovně oprávněn zcizovat nemovitosti a zatěžovat je, dále je také oprávněn uzavírat úvěrové a zástavní sml ouvy.
Dozorčí rada
od 24. 6. 2013 do 10. 10. 2014
JAN DEIM - člen dozorčí rady
Tábor, Janáčkova, PSČ 390 02
den vzniku členství: 19. 6. 2013 - 25. 6. 2014
od 10. 10. 2012 do 10. 10. 2014
Karel Dvořák - člen dozorčí rady
Tábor - Čelkovice, U Lípy, PSČ 390 01
den vzniku členství: 24. 9. 2012 - 25. 6. 2014
od 22. 6. 2011 do 24. 6. 2013
Ivana Dvořáková - člen dozorčí rady
Tábor - Čelkovice, U Lípy, PSČ 390 01
den vzniku členství: 1. 6. 2010 - 19. 6. 2013
od 18. 7. 2006 do 22. 6. 2011
Ing. Petra Adlerová - člen dozorčí rady
Milevsko, Jeřábkova 661, PSČ 399 01
den vzniku členství: 18. 7. 2006 - 1. 6. 2010
den vzniku funkce: 18. 7. 2006
od 18. 7. 2006 do 10. 10. 2012
Ing. Markéta Klofáčová - člen dozorčí rady
Tábor, Husinecká 2613, PSČ 390 02
den vzniku členství: 18. 7. 2006 - 24. 9. 2012
den vzniku funkce: 18. 7. 2006
od 18. 7. 2006 do 10. 10. 2014
Ivana Dvořáková - předseda dozorčí rady
Tábor - Čelkovice, U Lípy 208, PSČ 390 01
den vzniku členství: 18. 7. 2006 - 25. 6. 2014
den vzniku funkce: 18. 7. 2006 - 25. 6. 2014
Akcionáři
od 24. 6. 2013
KAREL DVOŘÁK
Tábor, Hradební, PSČ 390 01
Hodnocení firmy
-3
+
-

Vizualizace vztahů

Vizualizace zobrazuje pouze první úroveň vazeb. Pro zobrazení všech vazeb klikněte zde.

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Brno se chtělo stát velkoměstem, dopadlo to jako vždycky

20. 4. 2018 | Komentář | Michal Kašpárek

Brno se chtělo stát velkoměstem, dopadlo to jako vždycky

Osekávání projektu přesunu brněnského nádraží je tragické pro Brno – a příznačné pro celou republiku.

Očima expertů: Neprodávejte jídlo moc levně!

20. 4. 2018 | Očima expertů | Ondřej Tůma

Očima expertů: Neprodávejte jídlo moc levně!

Ministr zemědělství v demisi Jiří Milek by chtěl stanovením minimálních marží zabránit obchodním řetězcům, aby prodávaly potraviny pod cenou. Pomůže to v praxi českým zemědělcům a potravinářům, nebo by se měl stát v téhle problematice angažovat jinak, pokud vůbec?

Srovnání spořicích účtů: nováčci útočí

19. 4. 2018 | Co se děje | Ondřej Tůma | 3 komentáře

Srovnání spořicích účtů: nováčci útočí

Kdo vám dnes na spořicím účtu nejvíc zhodnotí sto tisíc a kdo milion korun? V čele našeho žebříčku jsou nové banky.

Zaměstnavatel dluží. Od května rostou „náhradní výplaty“ vyplácené úřadem práce

19. 4. 2018 | Co se děje | Terezie Nývltová Vojáčková

Zaměstnavatel dluží. Od května rostou „náhradní výplaty“ vyplácené úřadem práce

Zaměstnanci, kterým insolventní zaměstnavatel dluží mzdu, si můžou říct o „náhradní výplatu“ na úřadu práce. Od 1. května se zvyšuje maximální částka, kterou úřad vyplácí.

Dlouhodobé pravidelné investice: vyplatí se předplácet poplatky na třicet let?

18. 4. 2018 | Jak na to | Jan Traxler | 8 komentářů

Dlouhodobé pravidelné investice: vyplatí se předplácet poplatky na třicet let?

Předplacené poplatky jsou u podílových fondů logicky nižší než ty placené průběžně. Na třicetiletém a delším investičním horizontu s sebou ale přinášejí rizika.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Libuše Šmuclerová

Libuše Šmuclerová

- bývalá programová ředitelka TV Nova, dnes vede nakladatelství Ringier

-107
+
-
2.Milan Richtr

Milan Richtr

- politik a oděvní podnikatel

-112
+
-
3.Zdeněk Bakala

Zdeněk Bakala

- podnikatel a uhlobaron

-185
+
-
4.Miroslav Pelta

Miroslav Pelta

- podnikatel a majitel fotbalového klubu z Jablonce nad Nisou

-251
+
-
5.Pavel Bém

Pavel Bém

- psychiatr, horolezec, podnikatel a bývalý pražský primátor

-375
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 254 658 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Broadway Change 2 540,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 545,00 Kč
Czech Exchange 2 550,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 555,00 Kč
MONETA Money Bank 2 608,00 Kč
Sberbank CZ 2 606,00 Kč
Expobank CZ 2 608,00 Kč
Česká spořitelna 2 650,00 Kč
ČSOB 2 644,00 Kč
Komerční banka 2 661,18 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 689,30 Kč
Raiffeisenbank 2 692,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vlhkost v domě
Poradna > Realitní poradna > Vlhkost v domě

Otázka: Dobrý den Chtěl bych Vás poprosit o radu. Loni v létě jsme koupili s přítelkyní rodinný dům. Dům byl po vyklizení předchozího majitele k nastěhování a tak jsme vymalovali a nastěhovali se. Vybavili jsme...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.