SCB Foundry, a.s., IČO: 26114861 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti SCB Foundry, a.s. Údaje byly staženy 13. 7. 2023 z datové služby justice.cz dle IČO 26114861. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 26114861 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu8. 1. 2007
Obchodní firma
od 8. 1. 2007

SCB Foundry, a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 29. 8. 2019
Kraj: Jihočeský kraj
Okres: České Budějovice
Obec: České Budějovice
Část obce: České Budějovice 3
Ulice: Riegrova
Adresní místo: Riegrova 1756/51
PSČ: 37001
od 19. 11. 2015 do 29. 8. 2019
České Budějovice, Okružní , PSČ 370 01
od 8. 1. 2007 do 19. 11. 2015
České Budějovice, Okružní 1, PSČ 370 01
IČO
od 8. 1. 2007

26114861

DIČ

CZ26114861

Identifikátor datové schránky:gigh3zq
Právní forma
od 8. 1. 2007
Akciová společnost
Spisová značka1568 B, Krajský soud v Českých Budějovicích
Předmět podnikání
od 28. 1. 2009
- Obráběčství
od 28. 1. 2009
- Slévárenství, modelářství
od 28. 1. 2009
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 28. 1. 2009
- Zámečnictví, nástrojářství
od 8. 1. 2007 do 28. 1. 2009
- zámečnictví
od 8. 1. 2007 do 28. 1. 2009
- slévárenství
od 8. 1. 2007 do 28. 1. 2009
- kovoobráběčství
od 8. 1. 2007 do 28. 1. 2009
- nástrojařství
od 8. 1. 2007 do 28. 1. 2009
- testování, měření, analýzy a kontroly
od 8. 1. 2007 do 28. 1. 2009
- velkoobchod
Ostatní skutečnosti
od 6. 6. 2008 do 28. 11. 2011
- Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 2. června 2008 o zvýšení základního kapitálu společnosti ve formě notářského zápisu takto: 1. Zvyšuje se základní kapitál společnosti SCB Foundry, a.s. z částky 2,000.000,- Kč (slovy: dvamiliony korun českých) o částku 100,000.000,- Kč (slovy: jednostomilionů korun českých) na celkovou částku ve výši 102,000.000,- Kč (slovy: jednostodvamilion ů korun českých) takto: - peněžitým vkladem ve výši 100,000.000,- Kč (slovy: jednostomilionů korun českých) s tím, že upsání akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem bude upsáno: - deset (10) kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (slovy: pětsettisíc korun českých), - devadesát pět (95) kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). 3. Deset (10) kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (slovy: pětsettisíc korun českých), splácených peněžitým vkladem a dvacetdevět (29) kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, každá o jm enovité hodnotě 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) bude nabídnuto k upsání předem určenému zájemci - obchodní společnosti METALURGIE, s.r.o., se sídlem Chrudim IV., Průmyslová čp. 890, PSČ 537 01, IČ: 252 60 090, zapsané v obchodním rejstř íku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíle C, vložce 10838 (dále též ?obchodní společnosti METALURGIE, s.r.o., předem určený zájemce?). 4. Šedesátšest (66) kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) bude nabídnuto k upsání předem určenému zájemci - obchodní společnosti ČKD Kutná Hora, a.s., se sídlem Kutná hora, Karlov č.p. 197, PSČ 284 49, IČ: 005 08 055, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle B, vložce 224 (dále též ?obchodní společnosti ČKD Kutná Hora, a.s., předem určený zájemce?). 5. Akcie společnosti SCB Foundry, a.s. budou upsány bez využití přednostního práva v sídle společnosti SCB Foundry, a.s., na adrese České Budějovice, Okružní 1, PSČ 370 01, v pracovní dny v době od 10.00 do 18.00 hodin. 6. Lhůta pro upsání nových akcií společnosti SCB Foundry, a.s. předem určenými zájemci činí patnáct (15) dnů a počíná jim běžet prvý den následující po dni, v němž jim bude doručena písemná informace o možnosti upsání akcií bez využití přednostního práv a obsahující náležitosti podle ustanovení § 203 odst. 2 písm. e/ obchodního zákoníku a návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti podle ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. 7. Upsání nových akcií předem určenými zájemci bude ve smyslu ust. § 203 odst. 4 obch. zák., provedeno ve lhůtě třiceti (30) dnů po podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, a to uzavřením smlouvy o upsání akcií s tím, že účinnost smlouvy o upsání akcií bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního ka pitálu do obchodního rejstříku. 8. Představenstvo společnosti odešle předem určeným zájemcům návrh smlouvy o upsání akcií, obsahující alespoň náležitosti podle ust. § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, do patnácti (15) dnů od dne podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v půs obnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. 9. Připouští se možnost započtení části peněžité pohledávky předem určeného zájemce - obchodní společnosti METALURGIE, s.r.o. za společností SCB Foundry, a.s., vzniklé z titulu pohledávky na zaplacení kupní ceny dle Kupní smlouvy o prodeji a koupi nem ovitostí, uzavřené dne 17.10.2007, mezi obchodní společností METALURGIE, s.r.o., jako prodávající a obchodní společností SCB Foundry, a.s., jako kupující, ve výši 34,000.000,- Kč (slovy : třicetčtyřimilionů korun českých), s tím, že celková výše pohledáv ky činí 62,880.000,-Kč (slovy: šedesátdvamilionůosmsetosmdesáttisíc korun českých), proti pohledávce na splacení emisního kursu upsaných nových akcií určitým zájemcem - deseti (10) kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, každá o jmenovité h odnotě 500.000,-Kč (slovy: pětsettisíc korun českých), splácených peněžitým vkladem a dvacetidevíti (29) kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1,000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých), splácených peněžitý m vkladem, kterou lze na emisní kurz části jím upsaných akcií započíst ve výši 34,000.000,-Kč (slovy: třicetčtyřimilionů korun českých). 10. Připouští se možnost započtení části peněžité pohledávky předem určeného zájemce - obchodní společnosti ČKD Kutná Hora, a.s. za společností SCB Foundry, a.s, vzniklé z titulu pohledávky na zaplacení dluhu dle Smlouvy o uznání závazku podle ust. § 3 23 obchodního zákoníku, dohody o jeho splacení a dohody o uznání závazku s přímou vykonatelností, uzavřené dne 29.05.2008 ve formě notářského zápisu, sepsaného dne 29.05.2008 panem JUDr. Josefem Doležalem, notářem se sídlem v Kutné Hoře, pod sp. zn. N 95/ 2008, NZ 90/2008, mezi obchodní společností ČKD Kutná Hora, a.s. jako věřitelem a obchodní společností SCB Foundry, a.s., jako dlužníkem, ve výši 66,000.000,-Kč (slovy: šedesátšest milionů korun českých), s tím, že celková výše pohledávky činí 68,007.67 4,71 Kč (slovy : šedesátosmmilionůsedmtisícšestsetsedmdesátčtyři korun českých 71/100) proti pohledávce na splacení emisního kursu upsaných nových akcií určitým zájemcem - šedesátišesti (66) kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, každá o jm enovité hodnotě 1,000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých), splácených peněžitým vkladem, kterou lze na emisní kurz části jím upsaných akcií započíst ve výši 66,000.000,-Kč (slovy: šedesátšest milionů korun českých). 11. Na úhradu emisního kursu nových akcií mohou být započteny výlučně pohledávky uvedené a specifikované v odstavci 9. a 10. tohoto rozhodnutí. 12. Návrh smlouvy o započtení vůči předem určeným zájemcům - obchodní společnosti METALURGIE, s.r.o. a obchodní společnosti ČKD Kutná Hora, a.s., je povinno vypracovat představenstvo společnosti SCB Foundry, a.s. a doručit ho předem určeným zájemcům ne jpozději do patnácti (15) dnů ode dne, kdy s tímto předem určeným zájemcem společnost uzavřela smlouvu o upsání akcií. 13. Smlouva o započtení musí kromě obecných náležitostí smlouvy obsahovat i přesné označení pohledávek specifikací osob dlužníka a věřitele, právní důvod vzniku pohledávek, ciferné určení celkové výše pohledávek ke dni uzavření smlouvy o započtení (tj. jistiny s příslušenstvím), ciferné určení výše pohledávky za jistinou ke dni uzavření smlouvy o započtení a ciferné určení výše příslušenství a právní důvod jeho vzniku (zejména označení, zda jde o běžný úrok, úrok z prodlení, smluvní pokutu, atd.), přesn é určení na úhradu jaké ciferně vyjádřené části emisního kursu se každá pohledávka započítává, přesné určení, jaká částka se započítává, přesné určení, jaká částka se započítává z jistiny a jaká z příslušenství; smlouva o započtení musí být podepsána před orgánem provádějícím legalizaci. 14. Smlouva o započtení musí být uzavřena nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne následujícího po doručení návrhu smlouvy upisovateli; uzavřením smlouvy je až do výše započítané pohledávky splacen emisní kurs akcií. 15. Emisní kurz nově vydaných akcií bude roven její jmenovité hodnotě. 16. S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi dosavadními. 17. Veřejný úpis se nepřipouští.
Kapitál
od 28. 11. 2011
Základní kapitál 340 000 000 Kč, splaceno 340 000 000 Kč.
od 19. 6. 2008 do 28. 11. 2011
Základní kapitál 102 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 8. 1. 2007 do 19. 6. 2008
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 29. 8. 2019
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 340 v listinné podobě.
od 28. 11. 2011 do 29. 8. 2019
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 340 v listinné podobě.
od 19. 6. 2008 do 28. 11. 2011
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 20 v listinné podobě.
od 19. 6. 2008 do 28. 11. 2011
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 10 v listinné podobě.
od 19. 6. 2008 do 28. 11. 2011
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 95 v listinné podobě.
od 8. 1. 2007 do 19. 6. 2008
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 20 v listinné podobě.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 31. 10. 2019
ANDRII TERTYCHKO - předseda představenstva
Grebinka, Krupskoi st.2/28b, PSČ 374 00, Ukrajina
den vzniku členství: 1. 8. 2019
den vzniku funkce: 2. 8. 2019
od 31. 10. 2019
TETIANA LYTOVCHENKO - místopředsedkyně představenstva
Petropavlivska Borschagivka, Kyjevský region, Soborna str., budova 10-d/1, byt. č. 47, PSČ 081 29, Ukrajina
den vzniku členství: 5. 9. 2019
den vzniku funkce: 5. 9. 2019
od 31. 10. 2019
VITALIY KRAPLYNA - člen představenstva
Kremenčug, Krasnoarmejskaja 57/2, PSČ 396 00, Ukrajina
den vzniku členství: 1. 8. 2019
od 13. 3. 2017 do 31. 10. 2019
ANDRIY TERTYCHKO - předseda představenstva
Grebinka city, Krupskoi str., budova 28b, byt č. 2, Ukrajina
den vzniku členství: 2. 1. 2017 - 1. 8. 2019
den vzniku funkce: 14. 2. 2017 - 1. 8. 2019
od 13. 3. 2017 do 31. 10. 2019
IURII BULICH - místopředseda představenstva
Uzhgorod, ul. 8. března 42, Ukrajina
den vzniku členství: 1. 11. 2014 - 1. 8. 2019
den vzniku funkce: 14. 2. 2017 - 1. 8. 2019
od 13. 3. 2017 do 31. 10. 2019
OLEKSANDR FESYNETS - člen představenstva
České Budějovice - České Budějovice 3, Staroměstská, PSČ 370 04
den vzniku členství: 1. 11. 2014 - 1. 8. 2019
od 16. 9. 2016 do 13. 3. 2017
OLEKSANDR FESYNETS - předseda představenstva
České Budějovice - České Budějovice 3, Staroměstská, PSČ 370 04
den vzniku členství: 1. 11. 2014
den vzniku funkce: 1. 11. 2014 - 14. 2. 2017
od 19. 11. 2015 do 16. 9. 2016
OLEKSANDR FESYNETS - předseda představenstva
Kutná Hora - Kutná Hora-Vnitřní Město, Brandlova, PSČ 284 01
den vzniku členství: 1. 11. 2014
den vzniku funkce: 1. 11. 2014
od 18. 4. 2015 do 13. 3. 2017
IURII BULICH - člen představenstva
Uzhgorod, ul. 8. března 42, Ukrajina
den vzniku členství: 1. 11. 2014
od 4. 3. 2015 do 19. 11. 2015
OLEKSANDR FESYNETS - předseda představenstva
České Budějovice - České Budějovice 3, Staroměstská, PSČ 370 04
den vzniku členství: 1. 11. 2014
den vzniku funkce: 1. 11. 2014
od 27. 7. 2014 do 18. 12. 2014
MICHAL MÍČEK - člen představenstva
Močovice, , PSČ 286 01
den vzniku členství: 21. 11. 2011 - 14. 8. 2014
od 28. 11. 2011 do 27. 7. 2014
Michal Míček - člen představenstva
Močovice, , PSČ 286 01
den vzniku členství: 21. 11. 2011
od 28. 11. 2011 do 31. 12. 2014
Pavlo Ignatov - předseda představenstva
Kyjev, Radunskaja 9-b, Ukrajina
den vzniku členství: 21. 11. 2011 - 30. 10. 2014
den vzniku funkce: 21. 11. 2011 - 30. 10. 2014
od 28. 11. 2011 do 31. 12. 2014
Yuriy Atamanchuk - místopředseda představenstva
Kyjev, ul. Mežigorskaja, PSČ 040 71, Ukrajina
den vzniku členství: 21. 11. 2011 - 30. 10. 2014
den vzniku funkce: 21. 11. 2011 - 30. 10. 2014
od 28. 11. 2011 do 31. 10. 2019
Vitaliy Kraplyna - člen představenstva
Kremenčug, Krasnoarmejskaja, Ukrajina
den vzniku členství: 21. 11. 2011 - 1. 8. 2019
od 27. 2. 2009 do 8. 6. 2010
Ing. Tomáš Vojta - člen představenstva
Liberec, Boženy Němcové 498/2, PSČ 460 05
den vzniku členství: 18. 11. 2008 - 30. 10. 2009
od 8. 1. 2007 do 27. 2. 2009
Bc. Jiří Fikota - člen představenstva
České Budějovice, L.B. Schneidera 24/324
den vzniku členství: 8. 1. 2007 - 18. 11. 2008
den vzniku funkce: 8. 1. 2007
od 8. 1. 2007 do 28. 11. 2011
Ing. Pavel Krenk - předseda představenstva
Liberec IV., Svatoplukova 458/23, PSČ 460 01
den vzniku členství: 8. 1. 2007 - 21. 11. 2011
den vzniku funkce: 8. 1. 2007 - 21. 11. 2011
od 8. 1. 2007 do 28. 11. 2011
Ing. Milan Jeřábek - místopředseda představenstva
Most, A. Dvořáka 2196/23, PSČ 434 01
den vzniku členství: 8. 1. 2007 - 21. 11. 2011
den vzniku funkce: 8. 1. 2007 - 21. 11. 2011
od 18. 4. 2015
Jménem společnosti je oprávněno jednat a podepisovat představenstvo jako její statutární orgán. Dále je oprávněn jednat a podepisovat jménem společnosti samostatně předseda představenstva, nebo společně dva členové představenstva.
od 4. 3. 2015 do 18. 4. 2015
Jménem společnosti je oprávněno jednat a podepisovat ve všech věcech představenstvo jako její statutární orgán. Dále je oprávněn jednat a podepisovat jménem společnosti samostatně předseda představenstva, nebo společně dva členové představenstva.
od 8. 1. 2007 do 4. 3. 2015
Jménem společnosti je oprávněno jednat a podepisovat ve všech věcech představenstvo jako její statutární orgán. Dále je oprávněn jednat a podepisovat jménem společnosti samostatně předseda představenstva, nebo místopředseda představenstva společně s jední m dalším členem představenstva.
Dozorčí rada
od 31. 10. 2019
MAKSYM DRONOV - člen dozorčí rady
Bojarka city, Kyjevský region, Partizanska str., budova 31a, PSČ 081 50, Ukrajina
den vzniku členství: 1. 8. 2019
od 26. 6. 2016 do 23. 8. 2017
DMYTRO KISEL'OV - člen dozorčí rady
České Budějovice - České Budějovice 3, J. Plachty, PSČ 370 04
den vzniku členství: 13. 12. 2013 - 5. 7. 2017
od 26. 6. 2016 do 23. 8. 2017
- adresa na Ukrajině: Novomoskovska, Pisčanska, Rabočaja 119, Ukrajina
od 10. 6. 2016 do 26. 6. 2016
DMYTRO KISEL'OV - člen dozorčí rady
České Budějovice - České Budějovice 3, J. Plachty, PSČ 370 04
den vzniku členství: 13. 12. 2013
od 10. 6. 2016 do 26. 6. 2016
- adresa na Ukrajině: Novomoskovska, Pisčanska, Rabočaja 119, Ukrajina
od 19. 11. 2015 do 10. 6. 2016
DMYTRO KISEL'OV - člen dozorčí rady
České Budějovice - České Budějovice 3, J. Plachty, PSČ 370 04
den vzniku členství: 13. 12. 2013
od 19. 11. 2015 do 10. 6. 2016
- adresa na Ukrajině: Novomoskovska, Pisčanska, Rabočaja 119, Ukrajina
od 31. 12. 2013 do 13. 1. 2015
YURIY LINNIK - člen dozorčí rady
České Budějovice - České Budějovice 3, Staroměstská, PSČ 370 04
den vzniku členství: 13. 12. 2013 - 30. 10. 2014
od 31. 12. 2013 do 13. 1. 2015
- adresa na Ukrajině: Kremenchuk, Perchotravneva 3, Ukrajina
od 31. 12. 2013 do 19. 11. 2015
Dmytro Kiseľov - člen dozorčí rady
České Budějovice, U Stromovky, PSČ 370 02
den vzniku členství: 13. 12. 2013
od 31. 12. 2013 do 19. 11. 2015
- adresa na Ukrajině: Novomoskovska, Pisčanska, Rabočaja 119, Ukrajina
od 26. 11. 2012 do 26. 11. 2012
Vladimír Hadrava - člen dozorčí rady
České Budějovice - České Budějovice 3, Jírovcova, PSČ 370 04
den vzniku členství: 21. 9. 2012
od 26. 11. 2012 do 18. 12. 2014
JUDr. Vladimír Hadrava - člen dozorčí rady
České Budějovice - České Budějovice 3, Jírovcova, PSČ 370 04
den vzniku členství: 21. 9. 2012 - 25. 9. 2014
od 28. 11. 2011 do 31. 12. 2013
Volodymyr Sultan - předseda dozorčí rady
Nove, prospekt Čkalova, Ukrajina
den vzniku členství: 21. 11. 2011 - 13. 12. 2013
den vzniku funkce: 21. 11. 2011 - 13. 12. 2013
od 28. 11. 2011 do 31. 12. 2013
Andriy Zakharchuk - místopředseda dozorčí rady
Kyjev, Prospekt Pravdy, Ukrajina
den vzniku členství: 21. 11. 2011 - 13. 12. 2013
den vzniku funkce: 21. 11. 2011 - 13. 12. 2013
od 8. 6. 2010 do 28. 11. 2011
Ing. Miroslav Štoček - člen dozorčí rady
Čáslav, Brambory, PSČ 286 01
den vzniku členství: 5. 5. 2009 - 21. 11. 2011
od 27. 2. 2009 do 8. 6. 2010
Ing. Luděk Radil - člen dozorčí rady
Čáslav, Chlum 32, PSČ 286 01
den vzniku členství: 23. 1. 2008 - 5. 5. 2009
od 27. 2. 2009 do 28. 11. 2011
Ing. Miroslav Vaníček - člen dozorčí rady
Kutná Hora, Kouřimská 938, PSČ 284 01
den vzniku členství: 23. 1. 2008 - 21. 11. 2011
od 10. 7. 2007 do 26. 11. 2012
Ing. Josef Goldschmid - člen dozorčí rady
Klatovy, Korálkova 875, PSČ 339 01
den vzniku členství: 29. 3. 2007 - 29. 3. 2012
od 8. 1. 2007 do 10. 7. 2007
Ing. Libuše Čížová - člen dozorčí rady
Praha, Dany Medřické 618/33, PSČ 190 15
den vzniku členství: 8. 1. 2007 - 27. 3. 2007
den vzniku funkce: 8. 1. 2007
od 8. 1. 2007 do 27. 2. 2009
Ing. Miroslav Vaníček - předseda dozorčí rady
Kutná Hora, Kouřimská 938, PSČ 284 01
den vzniku členství: 8. 1. 2007 - 23. 1. 2008
den vzniku funkce: 8. 1. 2007 - 23. 1. 2008
od 8. 1. 2007 do 27. 2. 2009
Ing. Luděk Radil - místopředseda dozorčí rady
Čáslav, Chlum 32, PSČ 286 01
den vzniku členství: 8. 1. 2007 - 23. 1. 2008
den vzniku funkce: 8. 1. 2007 - 23. 1. 2008
Akcionáři
od 29. 8. 2019
CURRUS LIMITED
Belize City, Blake Building, Suite 302, Corner of Hutson & Eyre Street, Belize
od 28. 8. 2017 do 29. 8. 2019
Invertex Ltd.
Tortola, Road Town 3175, Britské Panenské ostrovy
od 13. 3. 2017 do 28. 8. 2017
INTEGRATED RAIL-CASTING COMPANY LIMITED, W1J 5EN
Londýn, 7-9 St. Jame's street, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 28. 11. 2011 do 13. 3. 2017
INTEGRATED RAIL-CASTING COMPANY LIMITED, W1J 5EN
Londýn, Charles Street, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 28. 11. 2011 do 13. 3. 2017
- IČ 7442907
Hodnocení firmy
-72
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Kateřina Neumannová

Kateřina Neumannová

- klasická lyžařka a manažerka

-28

+
-
Dan  Vávra

Dan Vávra

- tvůrce videoher

-106

+
-
Radim Jančura

Radim Jančura

- podnikatel a majitel Student Agency

-112

+
-
Roman Šmucler

Roman Šmucler

- stomatolog, televizní moderátor a podnikatel

-135

+
-
Vladimír Franz

Vladimír Franz

- výtvarník, bývalý kandidát na prezidenta

-172

+
-
Radovan Krejčíř

Radovan Krejčíř

- kontroverzní podnikatel

-190

+
-

A tohle už jste četli?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Dohodáři získají nárok na dovolenou i na příplatky. Rodiče malých dětí si mohou říct o home office. Novela, kterou definitivně potvrdili poslanci, přináší i řadu dalších změn.

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Podnikatelé s účtem od Air Bank mohou nově jednoduše fakturovat přímo v mobilní aplikaci My Air. Služba je propojená s bankovním účtem a umožňuje klientům snadno a zdarma vystavovat profesionální faktury, upozornit na faktury po splatnosti nebo třeba přidat na fakturu QR kód pro snadné zaplacení.

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Nejsme Amerika, rádi chodíme do práce a při nakupování nedáme dopustit na živý kontakt. Fondy zaměřené na maloobchodní centra a kancelářské budovy zažívají poslední roky v regionu střední Evropy velmi dobré období. Krizím navzdory.

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Spořící účet plně online

Spořící účet plně online

Spořte s úrokem 5,3 % ročně bez podmínek

Doporučujeme

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Stál u zrodu tří zdravotnických zařízení, které prodal, když mohla naplno fungovat bez něj. Pak ale v...

Partners Financial Services