Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

SAPARIA a.s.
IČO: 26117649

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu5. 10. 1999
Obchodní firma
od 5. 10. 1999

SAPARIA a.s.

Sídlo
od 5. 10. 1999 do 21. 11. 2016
Praha 4, Libušská 319
IČO
od 5. 10. 1999

26117649

DIČ

CZ26117649

Identifikátor datové schránky:wkxsc8d
Právní forma
od 5. 10. 1999
Akciová společnost
Spisová značka6159 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 9. 2. 2015
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 5. 10. 1999
- pronájem bytových a nebytových prostor včetně poskytování jiých než základních služeb
od 5. 10. 1999 do 9. 2. 2015
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v režimu živnosti volné
od 5. 10. 1999 do 9. 2. 2015
- zprostředkovatelská činostv oblasti obchodu
od 5. 10. 1999 do 9. 2. 2015
- vedení obchodních záležitostí pro třetí osoby
od 5. 10. 1999 do 9. 2. 2015
- činnost organizačních a ekonomických poradců
od 5. 10. 1999 do 9. 2. 2015
- činnost realitní kanceláře
od 5. 10. 1999 do 9. 2. 2015
- spravování cizího hmotného a nehmotného majetku
Ostatní skutečnosti
od 29. 2. 2016
- Valná hromada obchodní společnosti SAPARIA, a.s. schválila dne 16.2.2016 projekt rozdělení této společnosti oddělením se vznikem nové společnosti Sapanova a.s., identifikační číslo 04841425.
od 25. 9. 2007 do 15. 2. 2008
- Usnesením valené hromady společnosti bylo rozhodnuto o: a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 66,240.000,- Kč ( slovy: šedesátšestmilionůdvěstěčtyřicettisíckorunčeských) na celkovou částku 72,000.000,- Kč ( slovy: sedmdesátdvamilionůkorunčeských) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení záklaního kapitálu se nepřipouští. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je posílení kapitálu společnosti a získání dalších finančních zdrojů k podnikání. b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno v souladu s ustanoveními § 203 a násl. obchodního zákoníku, úpisem 6624 kusů ( šesttisícšestsetdvacetčtyři) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 10.000,- Kč ( slovy: desettisíckorunčesk ých), znějících na jméno v listinné podobě. Současně dojde ke spojení akcií. Akcionáři se výhody přednostního práva upisování akcií nevzdávají. Všichni akcionáři budou upisovat akcie ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílu na základním kapi tálu společnosti. c) Lhůta pro upisování akcií činí 15 dnů. Počátek běhu této lhůty bude akcionářům oznámen stejným způsobem stanoveným pro svolání valné hromady, tzn. na adresu bydliště akcionáře. d) Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti. Valná hromada dále stanoví šedesátidenní lhůtu k předložení listinných akcií za účelem výměny za zatímní listy nebo nové akcie. Před zápisem o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vydá spo lečnost upisovateli písemné potvrzení, ve kterém uvede druh, formu, jmenovitou hodnotu, počet a celkovou hodnotu upsaných akcií. Toto potvrzení pak společnost po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vymění upisovateli za zatímní list ( pokud jde o upsané akcie, které ještě nebyly splaceny) a za akcie, jejichž hodnota byla již splacena. e) Upisovatel je povinen splatit 30% emisního kursu upsaných akcií převodem ve prospěch zvlášního účtu spoelčnosti u banky, který za tím účelem společnost otevřela, u České spořitelny a.s., na své jméno, číslo účtu 150xxxx, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne úpisu akcií upisovatelem. Nejpozději jsou akcionáři povinni splatit akcie do jednoho roku ode dne úpisu akcií.
od 9. 12. 2003 do 4. 2. 2004
- a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 260.000,- Kč (slovy: dvě stě šedesát tisíc korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno v souladu s ustanoveními § 203 a násl. obchodního zákoníku úpisem 26 (slovy: dvaceti šesti) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), znějícíc h na majitele v listinné podobě. c) Všichni akcionáři společnosti se ještě před hlasováním o zvýšení základního kapitálu vzdali přednostního práva na upisování akcií dle ustanovení § 204a odst. 7 obchodního zákoníku. d) Všechny akcie budou upsány akcionáři na základě dohody podle ust. § 205 obchodního zákoníku. e) Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti. Lhůta pro upisování akcií činí 15 dnů. Počátek běhu této lhůty bude akcionářům oznámen stejným způsobem jako svolání valné hromady, tzn. v deníku Hospodářské noviny. Ve lhůtě pro úpis uzavřou všichni akc ionáři dohodu, podle ust. § 205 obchodního zákoníku. Emisní kurs upisovaných akcií je 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). f) Upisovatel je povinen splatit 100% emisního kursu upsaných akcií převodem ve prospěch zvláštního účtu společnosti u banky, který za tím účelem společnost otevřela na své jméno: číslo účtu 199344xxxx, vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Praha 4, Novodvorská 7/434, a to ve lhůtě jednoho měsíce ode dne úpisu akcií upisovatelem.
od 4. 5. 2002 do 9. 12. 2003
- Zvýšení základního jmění: a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 260.000,- Kč ( slovy: dvěstěšedesát tisíc korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno v souladu s usta- noveními § 203 a násl. obchodního zákoníku úpisem 260 (slovy: dvěstěšedesáti) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), znějících na jméno v listinné podobě. c) Všichni akcionáři společnosti se ještě před hlasováním o zvýšení základního kapitálu vzdali přednostního práva na upisování akcií dle ustanovení § 204a odst. 7 obchodního zákoníku. d) Všechny akcie budou upsány akcionáři na základě dohody podle ust. § 205 obchodního zákoníku. e) Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti. Lhůta pro upisování akcií činí jeden týden a počíná běžet po uplynutí patnácti dnů ode dne nabytí právní moci usnesení Městského sou- du v Praze o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodníhl rejstříku. Připadne-li poslední den této lhůty na sobotu, neděli nabo svátek, je posledním dnem úpisu poslední pracovní den. V této lhůtě uzavřou všichni akcionáři dohodu, podle ust.§ 205 obchodního zákoníku. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude upisovatelům oznámen dopisem zaslaným všem upisovatelům na adresu jejich bydliště nebo sídla zapsanou v seznamu akcionářů společnosti. Emisní kurs upisovaných akcií je 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). f) Upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kursu upsaných akcií převodem ve prospěch zvláštního účtu společnosti u banky, který za tím účelem společnost otevřela na své jméno: číslo účtu 199344xxxx, vedený u Komerční banky a.s., pobočka Praha 4, Novodvorská 7/434, a to ve lhůtě jednoho měsíce ode dne úpisu akcií upisovatelem. Emisní kurs nově vydaných akcií bude odpovídat jejich jmenovité hodnotě. Akcie budou v listinné podobě, neveřejně obchodovatelné. Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba a jejich jmeno- vitá hodnota zůstávají beze změny. Důvodem zvýšení základního jmění je posílení kapitálu společ- nosti pro další investice dle schváleného záměru rozvoje společ- nosti.
Kapitál
od 4. 2. 2004
Základní kapitál 5 760 000 Kč, splaceno 100 %.
od 5. 10. 1999 do 4. 2. 2004
Základní kapitál 5 500 000 Kč, splaceno 100 %.
od 10. 5. 2013
Akcie na jméno err, počet akcií: 576 v listinné podobě.
od 10. 5. 2013
Převod akcií na jméno je na jinou osobu, než stávajícího akcionáře společnosti, omezený a je podmíněn souhlasem valné hromady konané s programem udělování souhlasu s převodem akcií vždy 1 x ročně, a to v měsíci prosinci. Kvorum pro udělení souhlasu s přev odem akcií jsou alespoň dvě třetiny hlasů všech akcionářů (2/3 základního kapitálu). Převod akcií na jméno na stávajícího akcionáře společnosti je omezený a je podmíněn souhlasem představenstva s kvorem prosté většiny všech členů představenstva společnost i. Souhlas s převodem akcií je vyloučen a nebude udělen, pokud by nový akcionář měl nabýt akcie společnosti, jejichž celková jmenovitá hodnota by byla nižší než 1% základního kapitálu společnosti ke dni převodu akcií a/nebo pokud by jmenovitá hodnota zbýv ajících akcií akcionáře, který část svých akcií převádí, byla po převodu nižší než 1% základního kapitálu společnosti ke dni převodu akcií.
od 21. 4. 2011 do 10. 5. 2013
Akcie na jméno err, počet akcií: 576 v listinné podobě.
od 21. 4. 2011 do 10. 5. 2013
Převod akcií na jméno je omezený, a to tak, že každý převod je podmíněn souhlasem valné hromady, konané s programem udělování souhlasu s převodem vždy 1 x ročně, se souhlasem akcionářů, kteří mají dohromady alespoň dvě třetiny všech akcií (2/3 základního kapitálu). Stávající akcionář musí buď prodat všechny své akcie anebo ponechat aspoň pro sebe akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje celkem 1 % na základním kapitálu společnosti. Nový akcionář musí mít aspoň tolik akcií, jejichž jmenovitá hodnota př edstavuje celkem 1 % na základním kapitálu společnosti.
od 19. 12. 2006 do 19. 12. 2006
Prioritní akcie na jméno err, počet akcií: 576 v listinné podobě.
od 19. 12. 2006 do 21. 4. 2011
Akcie na jméno err, počet akcií: 576 v listinné podobě.
od 4. 2. 2004 do 19. 12. 2006
Akcie na majitele err, počet akcií: 576.
od 4. 2. 2004 do 19. 12. 2006
v listinné podobě
od 9. 12. 2003 do 4. 2. 2004
Akcie na majitele err, počet akcií: 550.
od 9. 12. 2003 do 4. 2. 2004
v listinné podobě
od 5. 10. 1999 do 9. 12. 2003
Akcie na majitele err, počet akcií: 5 500.
od 5. 10. 1999 do 9. 12. 2003
akcie mají listinnou podobu.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 11. 5. 2020
DAN NGUYEN KHAC - člen představenstva
Vestec, Na Spojce, PSČ 252 50
den vzniku členství: 27. 2. 2020
od 11. 5. 2020
HAI DANG DUY - člen představenstva
Praha - Chodov, Vycpálkova, PSČ 149 00
den vzniku členství: 27. 2. 2020
od 11. 5. 2020
ANH TUAN NGUYEN - člen představenstva
Praha - Písnice, Nad Libušským potokem, PSČ 142 00
den vzniku členství: 27. 2. 2020
od 11. 5. 2020
THANG HOANG DINH - předseda představenstva
Praha - Písnice, Nad Libušským potokem, PSČ 142 00
den vzniku členství: 27. 2. 2020
den vzniku funkce: 27. 2. 2020
od 11. 5. 2020
NHUAN TAM TRAN - místopředseda představenstva
Praha - Libeň, Nad Rokoskou, PSČ 182 00
den vzniku členství: 27. 2. 2020
den vzniku funkce: 27. 2. 2020
od 11. 5. 2020
THANH GIANG - člen představenstva
Mladá Boleslav - Mladá Boleslav IV, Ptácká, PSČ 293 01
den vzniku členství: 27. 2. 2020
od 11. 5. 2020
THAI NGOC NGUYEN - místopředseda představenstva
Praha - Jinonice, U panské zahrady, PSČ 158 00
den vzniku členství: 27. 2. 2020
den vzniku funkce: 27. 2. 2020
od 11. 5. 2020
DUC THO PHAM - člen představenstva
Praha - Kunratice, Pod javory, PSČ 148 00
den vzniku členství: 27. 2. 2020
od 11. 5. 2020
DINH HAI NGO - člen představenstva
Praha - Holešovice, U průhonu, PSČ 170 00
den vzniku členství: 27. 2. 2020
od 23. 5. 2019 do 11. 5. 2020
DAN NGUYEN KHAC - člen představenstva
Vestec, Na Spojce, PSČ 252 50
den vzniku členství: 27. 2. 2017 - 26. 2. 2020
od 12. 4. 2019 do 23. 5. 2019
DAN NGUYEN KHAC - člen představenstva
Praha - Chodov, Vycpálkova, PSČ 149 00
den vzniku členství: 27. 2. 2017
od 18. 10. 2017 do 11. 5. 2020
NHUAN TAM TRAN - předseda představenstva
Praha - Libeň, Nad Rokoskou, PSČ 182 00
den vzniku členství: 27. 2. 2017 - 26. 2. 2020
den vzniku funkce: 27. 2. 2017 - 26. 2. 2020
od 4. 8. 2017 do 18. 10. 2017
NHUAN TAM TRAN - předseda představenstva
Praha - Libeň, Zenklova, PSČ 180 00
den vzniku členství: 27. 2. 2017
den vzniku funkce: 27. 2. 2017
od 28. 3. 2017 do 11. 5. 2020
Ing. SON DO HONG - místopředseda představenstva
Praha - Jinonice, Vidoulská, PSČ 158 00
den vzniku členství: 27. 2. 2017 - 26. 2. 2020
den vzniku funkce: 27. 2. 2017 - 26. 2. 2020
od 28. 3. 2017 do 11. 5. 2020
HAI DANG DUY - člen představenstva
Praha - Chodov, Vycpálkova, PSČ 149 00
den vzniku členství: 27. 2. 2017 - 26. 2. 2020
od 17. 3. 2017 do 28. 3. 2017
HONG SON DO - místopředseda představenstva
Praha - Jinonice, Vidoulská, PSČ 158 00
den vzniku členství: 27. 2. 2017
den vzniku funkce: 27. 2. 2017
od 17. 3. 2017 do 28. 3. 2017
DUY HAI DANG - člen představenstva
Praha - Chodov, Vycpálkova, PSČ 149 00
den vzniku členství: 27. 2. 2017
od 17. 3. 2017 do 4. 8. 2017
NHUAN TAM TRAN - předseda představenstva
Praha - Libeň, Nad Rokoskou, PSČ 182 00
den vzniku členství: 27. 2. 2017
den vzniku funkce: 27. 2. 2017
od 17. 3. 2017 do 12. 4. 2019
DAN NGUYEN KHAC - člen představenstva
Vestec, Na Spojce, PSČ 252 50
den vzniku členství: 27. 2. 2017
od 17. 3. 2017 do 11. 5. 2020
ANH TUAN NGUYEN - člen představenstva
Praha - Písnice, Nad Libušským potokem, PSČ 142 00
den vzniku členství: 27. 2. 2017 - 26. 2. 2020
od 17. 3. 2017 do 11. 5. 2020
THANG HOANG DINH - místopředseda představenstva
Praha - Písnice, Nad Libušským potokem, PSČ 142 00
den vzniku členství: 27. 2. 2017 - 26. 2. 2020
den vzniku funkce: 27. 2. 2017 - 26. 2. 2020
od 17. 3. 2017 do 11. 5. 2020
VIET DUNG TRINH - člen představenstva
Praha - Kunratice, U javoru, PSČ 148 00
den vzniku členství: 27. 2. 2017 - 26. 2. 2020
od 17. 3. 2017 do 11. 5. 2020
THANH GIANG - člen představenstva
Mladá Boleslav - Mladá Boleslav IV, Ptácká, PSČ 293 01
den vzniku členství: 27. 2. 2017 - 26. 2. 2020
od 17. 3. 2017 do 11. 5. 2020
TUAN PHAM - člen představenstva
Praha - Libuš, Betáňská, PSČ 142 00
den vzniku členství: 27. 2. 2017 - 26. 2. 2020
od 21. 11. 2016 do 17. 3. 2017
THANG HOANG DINH - místopředseda představenstva
Praha - Písnice, Nad Libušským potokem, PSČ 142 00
den vzniku členství: 27. 2. 2011 - 26. 2. 2017
den vzniku funkce: 27. 2. 2014 - 26. 2. 2017
od 21. 11. 2016 do 17. 3. 2017
VIET DUNG TRINH - člen představenstva
Praha - Kunratice, U javoru, PSČ 148 00
den vzniku členství: 27. 2. 2011 - 26. 2. 2017
od 21. 11. 2016 do 17. 3. 2017
THANH GIANG - člen představenstva
Mladá Boleslav - Mladá Boleslav IV, Ptácká, PSČ 293 01
den vzniku členství: 27. 2. 2011 - 26. 2. 2017
od 21. 11. 2016 do 17. 3. 2017
ANH TUAN NGUYEN - člen představenstva
Praha - Písnice, Nad Libušským potokem, PSČ 142 00
den vzniku členství: 27. 2. 2014 - 26. 2. 2017
od 21. 11. 2016 do 17. 3. 2017
THU VU XUAN - člen představenstva
Praha - Hlubočepy, Renoirova, PSČ 152 00
den vzniku členství: 27. 2. 2014 - 26. 2. 2017
od 31. 8. 2016 do 17. 3. 2017
TUAN PHAM - člen představenstva
Praha - Libuš, Betáňská, PSČ 142 00
den vzniku členství: 27. 2. 2011 - 26. 2. 2017
od 30. 6. 2014 do 21. 11. 2016
THU VU XUAN - člen představenstva
Praha - Hlubočepy, Renoirova, PSČ 152 00
den vzniku členství: 27. 2. 2014
od 6. 5. 2014 do 30. 6. 2014
THU VU YUANA - člen představenstva
Praha 5 - Hlubočepy, Renoirova, PSČ 152 00
den vzniku členství: 27. 2. 2014
od 27. 2. 2014 do 6. 5. 2014
Thuan Vu Xuan - člen představenstva
Praha 5 - Hlubočepy, Renoirova, PSČ 152 00
den vzniku členství: 27. 2. 2014
od 27. 2. 2014 do 21. 11. 2016
Thang Hoang Dinh - místopředseda představenstva
Praha 4 - Písnice, Nad Libušským potokem, PSČ 142 00
den vzniku členství: 27. 2. 2011
den vzniku funkce: 27. 2. 2014
od 27. 2. 2014 do 21. 11. 2016
ANH TUAN NGUYEN - člen představenstva
Praha - Písnice, Nad Libušským potokem, PSČ 142 00
den vzniku členství: 27. 2. 2014
od 27. 2. 2014 do 17. 3. 2017
NHUAN TAM TRAN - předseda představenstva
Praha - Libeň, Nad Rokoskou, PSČ 182 00
den vzniku členství: 27. 2. 2011 - 26. 2. 2017
den vzniku funkce: 27. 2. 2014 - 26. 2. 2017
od 27. 2. 2014 do 17. 3. 2017
Hong Son Do - místopředseda představenstva
Praha 5 - Jinonice, Vidoulská, PSČ 158 00
den vzniku členství: 27. 2. 2011 - 26. 2. 2017
den vzniku funkce: 27. 2. 2014 - 26. 2. 2017
od 19. 9. 2012 do 27. 2. 2014
Hong Son Do - místopředseda představenstva
Praha 5 - Jinonice, Vidoulská, PSČ 158 00
den vzniku členství: 27. 2. 2011
den vzniku funkce: 3. 7. 2012
od 19. 9. 2012 do 17. 3. 2017
Duy Hai Dang - člen představenstva
Praha 4 - Chodov, Vycpálkova, PSČ 149 00
den vzniku členství: 27. 2. 2011 - 26. 2. 2017
od 2. 5. 2011 do 19. 9. 2012
Duy Hai Dang - místopředseda představenstva
Praha 4 - Chodov, Vycpálkova, PSČ 149 00
den vzniku členství: 27. 2. 2011
den vzniku funkce: 28. 2. 2011
od 2. 5. 2011 do 27. 2. 2014
Thang Hoang Dinh - místopředseda představenstva
Praha 4 - Písnice, Nad Libušským potokem, PSČ 142 00
den vzniku členství: 27. 2. 2011
den vzniku funkce: 28. 2. 2011
od 21. 4. 2011 do 21. 4. 2011
Tan Binh Huynh - člen představenstva
Praha 4 - Šeberov, Pod vsí, PSČ 149 00
den vzniku členství: 27. 2. 2011
od 21. 4. 2011 do 2. 5. 2011
Duy Hai Dang - člen představenstva
Praha 4 - Chodov, Vycpálkova, PSČ 149 00
den vzniku členství: 27. 2. 2011
od 21. 4. 2011 do 2. 5. 2011
Thang Hoang Dinh - člen představenstva
Praha 4 - Písnice, Nad Libušským potokem, PSČ 142 00
den vzniku členství: 27. 2. 2011
od 21. 4. 2011 do 19. 9. 2012
Hong Son Do - člen představenstva
Praha 5 - Jinonice, Vidoulská, PSČ 158 00
den vzniku členství: 27. 2. 2011
od 21. 4. 2011 do 27. 2. 2014
Nhuan Tam Tran - předseda představenstva
Praha 8 - Libeň, Nad Rokoskou, PSČ 182 00
den vzniku členství: 27. 2. 2011
den vzniku funkce: 28. 2. 2011
od 21. 4. 2011 do 27. 2. 2014
Binh Huynh Tan - člen představenstva
Praha 4 - Šeberov, Pod vsí, PSČ 149 00
den vzniku členství: 27. 2. 2011 - 27. 2. 2014
od 21. 4. 2011 do 27. 2. 2014
Khac Dan Nguyen - člen představenstva
Vestec, Na Spojce, PSČ 252 42
den vzniku členství: 27. 2. 2011 - 27. 2. 2014
od 21. 4. 2011 do 31. 8. 2016
Tuan Pham - člen představenstva
Praha 4 - Libuš, Betáňská, PSČ 142 00
den vzniku členství: 27. 2. 2011
od 21. 4. 2011 do 21. 11. 2016
Viet Dung Trinh - člen představenstva
Praha 4 - Kunratice, U Javoru, PSČ 148 00
den vzniku členství: 27. 2. 2011
od 21. 4. 2011 do 21. 11. 2016
Thanh Giang - člen představenstva
Mladá Boleslav - Mladá Boleslav IV, Ptácká, PSČ 293 01
den vzniku členství: 27. 2. 2011
od 10. 7. 2008 do 21. 4. 2011
Thanh Son Nguyen - člen představenstva
Praha 6 - Řepy, Na Fialce II 1622/90, PSČ 163 00
den vzniku členství: 18. 4. 2008 - 27. 2. 2011
od 15. 5. 2008 do 21. 4. 2011
Duy Hai Dang - místopředseda představenstva
Praha 4 - Chodov, Vycpálkova 495/15, PSČ 149 00
den vzniku členství: 18. 4. 2008 - 27. 2. 2011
den vzniku funkce: 21. 4. 2008 - 27. 2. 2011
od 15. 5. 2008 do 21. 4. 2011
Thai Ngoc Nguyen - předseda představenstva
Praha 5 - Jinonice, U Panské zahrady 723/16, PSČ 158 00
den vzniku členství: 18. 4. 2008 - 27. 2. 2011
den vzniku funkce: 21. 4. 2008 - 27. 2. 2011
od 15. 5. 2008 do 21. 4. 2011
Thang HOANG DINH - místopředseda představenstva
Praha 4 - Písnice, Nad Libušským potokem 520/5, PSČ 142 00
den vzniku členství: 18. 4. 2008 - 27. 2. 2011
den vzniku funkce: 21. 4. 2008 - 27. 2. 2011
od 15. 5. 2008 do 21. 4. 2011
Tan Binh Huynh - člen představenstva
Praha 4 - Šeberov, Pod vsí 248, PSČ 149 00
den vzniku členství: 18. 4. 2008 - 27. 2. 2011
od 15. 5. 2008 do 21. 4. 2011
Hong Son Do - člen představenstva
Lukavec, 97, PSČ 410 02
den vzniku členství: 18. 4. 2008 - 27. 2. 2011
od 19. 12. 2006 do 15. 5. 2008
Hung Do Tuan - místopředseda představenstva
Praha 9, Nad Krocínkou 31
den vzniku členství: 7. 8. 2001
den vzniku funkce: 1. 1. 2007
od 19. 12. 2006 do 15. 5. 2008
Thai Ngoc Nguyen - předseda představenstva
Praha 6, Patočkova 89
den vzniku členství: 7. 8. 2001
den vzniku funkce: 1. 1. 2007 - 18. 4. 2008
od 19. 12. 2006 do 15. 5. 2008
Son Nguyen Thanh - místopředseda představenstva
Praha 6, Křenová 2/254
den vzniku členství: 7. 8. 2001
den vzniku funkce: 1. 1. 2007
od 19. 12. 2006 do 15. 5. 2008
Nhuan Tam Tran - člen představenstva
Praha 7, U Průhonu 2
den vzniku členství: 5. 10. 1999
od 19. 12. 2006 do 15. 5. 2008
Thanh Giang - člen představenstva
Mladá Boleslav IV, Ptácká 107/52
den vzniku členství: 1. 1. 2006
od 19. 12. 2006 do 15. 5. 2008
Bac Ta Trung - člen představenstva
Praha 5, Pajerova 2913/7
den vzniku členství: 1. 1. 2006
od 3. 1. 2006 do 19. 12. 2006
Hung DO TUAN - člen
Praha 9, Nad Krocínkou 31
den vzniku členství: 7. 8. 2001 - 31. 12. 2005
den vzniku funkce: 1. 1. 2005 - 31. 12. 2005
od 3. 1. 2006 do 19. 12. 2006
Thai Ngoc Nguyen - člen
Praha 6, Patočkova 89
den vzniku členství: 5. 10. 1999 - 31. 12. 2005
den vzniku funkce: 1. 1. 2005 - 31. 12. 2005
od 3. 1. 2006 do 19. 12. 2006
Nhuan Tam Tran - předseda
Praha 7, U Průhonu 2
den vzniku členství: 5. 10. 1999 - 31. 12. 2006
den vzniku funkce: 1. 1. 2006 - 31. 12. 2006
od 3. 1. 2006 do 19. 12. 2006
Thanh Giang - místopředseda
Mladá Boleslav IV, Ptácká 107/52
den vzniku členství: 1. 1. 2006
den vzniku funkce: 1. 1. 2006 - 31. 12. 2006
od 3. 1. 2006 do 19. 12. 2006
Bac Ta Trung - místopředseda
Praha 5, Pajerova 2913/7
den vzniku členství: 1. 1. 2006 - 31. 12. 2006
den vzniku funkce: 1. 1. 2006 - 31. 12. 2006
od 3. 1. 2006 do 15. 5. 2008
Thang HOANG DINH - člen
Proboštov, Zemská 417
den vzniku členství: 1. 1. 2005
den vzniku funkce: 1. 1. 2005 - 31. 12. 2005
od 11. 1. 2005 do 3. 1. 2006
Hung DO TUAN - místopředseda
Praha 9, Nad Krocínkou 31
den vzniku členství: 7. 8. 2001
den vzniku funkce: 1. 1. 2005
od 11. 1. 2005 do 3. 1. 2006
Thai Ngoc Nguyen - předseda
Praha 6, Patočkova 89
den vzniku členství: 5. 10. 1999
den vzniku funkce: 1. 1. 2005
od 11. 1. 2005 do 3. 1. 2006
Thang HOANG DINH - místopředseda
Proboštov, Zemská 417
den vzniku členství: 1. 1. 2005
den vzniku funkce: 1. 1. 2005
od 11. 1. 2005 do 3. 1. 2006
Nhuan Tam Tran - člen
Praha 7, U Průhonu 2
den vzniku členství: 5. 10. 1999
od 11. 1. 2005 do 3. 1. 2006
Thu VU XUAN - člen
Praha 5 - Hlubočepy, Renoirova 622, PSČ 152 00
den vzniku členství: 1. 1. 2005 - 31. 12. 2005
od 11. 1. 2005 do 3. 1. 2006
Hong Son DO - člen
Zeleneč, Komenského 197
den vzniku členství: 7. 8. 2001 - 31. 12. 2005
od 11. 1. 2005 do 15. 5. 2008
Dung TRINH VIET - člen
Praha 5, Armády 244
den vzniku členství: 7. 8. 2001
od 11. 1. 2005 do 15. 5. 2008
Hien Pham Van - člen
Praha 4, Chaloupkova 1370, PSČ 149 00
den vzniku členství: 1. 1. 2005
od 29. 1. 2004 do 11. 1. 2005
Hung DO TUAN - člen
Praha 9, Nad Krocínkou 31
den vzniku členství: 7. 8. 2001
od 29. 1. 2004 do 11. 1. 2005
Thai Ngoc Nguyen - člen
Praha 6, Patočkova 89
den vzniku členství: 5. 10. 1999
od 14. 1. 2004 do 11. 1. 2005
Thanh GIANG - člen
Mladá Boleslav IV, Ptácká 107/52
den vzniku členství: 1. 1. 2004 - 31. 12. 2004
od 14. 1. 2004 do 11. 1. 2005
Nhuan Tam Tran - předseda
Praha 7, U Průhonu 2
den vzniku členství: 5. 10. 1999
den vzniku funkce: 1. 1. 2004 - 31. 12. 2004
od 14. 1. 2004 do 11. 1. 2005
Dung TRINH VIET - místopředseda
Praha 5, Armády 244
den vzniku členství: 7. 8. 2001
den vzniku funkce: 1. 1. 2004 - 31. 12. 2004
od 14. 1. 2004 do 11. 1. 2005
BacTA TRUNG - člen
Praha 5, Pajerova 2913/7
den vzniku funkce: 7. 8. 2001
od 14. 1. 2004 do 11. 1. 2005
Hong Son DO - místopředseda
Zeleneč, Komenského 197
den vzniku členství: 7. 8. 2001
den vzniku funkce: 1. 1. 2004 - 31. 12. 2004
od 14. 1. 2004 do 15. 5. 2008
Binh HUYNH TAN - člen
Praha 4 - Šeberov, Pod vsí 248, PSČ 149 00
den vzniku členství: 1. 1. 2004
od 16. 6. 2003 do 14. 1. 2004
Thai Ngoc Nguyen - předseda
Praha 6, Patočkova 89
den vzniku členství: 5. 10. 1999
den vzniku funkce: 5. 4. 2003 - 31. 12. 2003
od 16. 6. 2003 do 14. 1. 2004
Thang HOANG DINH - místopředseda
Proboštov, Zemská 417
den vzniku členství: 7. 8. 2001 - 31. 12. 2003
den vzniku funkce: 5. 4. 2003 - 31. 12. 2003
od 16. 6. 2003 do 14. 1. 2004
Hong Son DO - člen
Zeleneč, Komenského 197
den vzniku členství: 7. 8. 2001
od 16. 6. 2003 do 14. 1. 2004
- trvale bytem: Khu Tap The Phuong Mai, Hanoi, Vietnam
od 16. 6. 2003 do 14. 1. 2004
Thu VU XUAN - člen
Praha 5 - Hlubočepy, Renoirova 622, PSČ 152 00
den vzniku členství: 7. 8. 2001 - 31. 12. 2003
den vzniku funkce: 9. 5. 2002
od 16. 6. 2003 do 14. 1. 2004
Hung DO TUAN - místopředseda
Praha 7, U Průhonu 2
den vzniku členství: 7. 8. 2001
den vzniku funkce: 5. 4. 2003 - 31. 12. 2003
od 16. 6. 2003 do 19. 12. 2006
Son Nguyen Thanh - člen
Praha 6, Křenová 2/254
den vzniku členství: 7. 8. 2001
od 19. 8. 2002 do 16. 6. 2003
Hong Son DO - předseda
Zeleneč, Komenského 197
den vzniku členství: 7. 8. 2001
den vzniku funkce: 9. 5. 2002 - 5. 4. 2003
od 19. 8. 2002 do 16. 6. 2003
- trvale bytem: Khu Tap The Phuong Mai, Hanoi, Vietnam
od 19. 8. 2002 do 16. 6. 2003
Son Nguyen Thanh - místopředseda
Praha 6, Křenová 2/254
den vzniku členství: 7. 8. 2001
den vzniku funkce: 9. 5. 2002 - 5. 4. 2003
od 19. 8. 2002 do 16. 6. 2003
Thu VU XUAN - místopředseda
Praha 5, Krškova 785/76
den vzniku členství: 7. 8. 2001
den vzniku funkce: 9. 5. 2002 - 5. 4. 2003
od 19. 8. 2002 do 14. 1. 2004
Nhuan Tam Tran - člen
Praha 7, U Průhonu 2
den vzniku funkce: 9. 5. 2002
od 19. 8. 2002 do 14. 1. 2004
Dung TRINH VIET - člen
Praha 5, Armády 244
od 19. 8. 2002 do 11. 1. 2005
Tuan PHAM - člen
Praha 4, Chladírenská 113/3
od 4. 5. 2002 do 19. 8. 2002
Nhuan Tam Tran - místopředseda
Praha 7, U Průhonu 2
den vzniku funkce: 7. 8. 2001
od 4. 5. 2002 do 19. 8. 2002
Dung TRINH VIET - předseda
Praha 5, Armády 244
den vzniku funkce: 7. 8. 2001
od 4. 5. 2002 do 19. 8. 2002
Tuan PHAM - místopředseda
Praha 4, Chladírenská 113/3
den vzniku funkce: 7. 8. 2001
od 4. 5. 2002 do 19. 8. 2002
Hong Son DO - člen
Zeleneč, Komenského 197
den vzniku funkce: 7. 8. 2001
od 4. 5. 2002 do 19. 8. 2002
- trvale bytem: Khu Tap The Phuong Mai, Hanoi, Vietnam
od 4. 5. 2002 do 19. 8. 2002
Son Nguyen Thanh - člen
Praha 6, Křenová 2/254
den vzniku funkce: 7. 8. 2001
od 4. 5. 2002 do 19. 8. 2002
Thu VU XUAN - člen
Praha 5, Krškova 785/76
den vzniku funkce: 7. 8. 2001
od 4. 5. 2002 do 16. 6. 2003
Thang HOANG DINH - člen
Proboštov, Zemská 417
den vzniku funkce: 7. 8. 2001
od 4. 5. 2002 do 16. 6. 2003
Hung DO TUAN - člen
Praha 7, U Průhonu 2
den vzniku funkce: 7. 8. 2001
od 4. 5. 2002 do 14. 1. 2004
BacTA TRUNG - člen
Praha 5, Petržílkova 2484
den vzniku funkce: 7. 8. 2001
od 4. 5. 2002 do 15. 5. 2008
Thu VU THI - člen
Praha 7, U Průhonu 2
den vzniku funkce: 7. 8. 2001
od 4. 5. 2002 do 15. 5. 2008
- trvale bytem: Tu Liem, Hanoi, Vietnamská socialistická republika
od 5. 10. 1999 do 4. 5. 2002
Nhuan Tam Tran dat.nar.03.08.1963 - předseda
Praha 7, U Průhonu 2
od 5. 10. 1999 do 4. 5. 2002
Tan Binh Huynh dat.nar.02.01.1964 - místopředseda
470 Nguyen, Tri Phuong, Danang, Vietnamská socialistická republika
od 5. 10. 1999 do 4. 5. 2002
- v České republice bytem: Bedřichovice 113, okr. Brno-venkov
od 5. 10. 1999 do 16. 6. 2003
Thai Ngoc Nguyen dat.nar.07.06.1969 - člen
Praha 6, Patočkova 89
od 19. 8. 2002
Jménem společnosti jedná společně předseda a jeden z místopředsedů představenstva nebo společně dva místopředsedové představenstva. Při podepisování za společnost připojí jednající k obchodní firmě společnosti svůj podpis.
od 5. 10. 1999 do 19. 8. 2002
Jménem společnosti jednají společně vždy nejméně dva členové představenstva. Za společnost se podepisují dva členové představenstva tak, že k vytištěnému nebo jinak napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis.
Dozorčí rada
od 11. 5. 2020
THANH HUONG NGUYEN - člen dozorčí rady
Praha - Bohnice, Na Bendovce, PSČ 181 00
den vzniku členství: 27. 2. 2020
od 11. 5. 2020
Ing. SON DO HONG - předseda dozorčí rady
Praha - Jinonice, Vidoulská, PSČ 158 00
den vzniku členství: 27. 2. 2020
den vzniku funkce: 27. 2. 2020
od 17. 3. 2017 do 11. 5. 2020
THANH HUONG NGUYEN - člen dozorčí rady
Praha - Bohnice, Na Bendovce, PSČ 181 00
den vzniku členství: 27. 2. 2017 - 26. 2. 2020
od 17. 3. 2017 do 11. 5. 2020
THAI NGOC NGUYEN - předseda dozorčí rady
Praha - Jinonice, U panské zahrady, PSČ 158 00
den vzniku členství: 27. 2. 2017 - 26. 2. 2020
den vzniku funkce: 27. 2. 2017 - 26. 2. 2020
od 17. 3. 2017 do 11. 5. 2020
VAN HIEN PHAM - člen dozorčí rady
Praha - Chodov, 7. května, PSČ 149 00
den vzniku členství: 27. 2. 2017 - 26. 2. 2020
od 12. 1. 2016 do 17. 3. 2017
THANH HUONG NGUYEN - Člen dozorčí rady
Praha - Bohnice, Na Bendovce, PSČ 181 00
den vzniku členství: 30. 6. 2015 - 26. 2. 2017
od 6. 9. 2015 do 17. 3. 2017
THAI NGOC NGUYEN - předseda dozorčí rady
Praha - Jinonice, U panské zahrady, PSČ 158 00
den vzniku členství: 27. 2. 2011 - 26. 2. 2017
den vzniku funkce: 27. 2. 2014 - 26. 2. 2017
od 27. 2. 2014 do 20. 7. 2015
THANH TRINH VAN - člen dozorčí rady
Volary, Sídl. Míru, PSČ 384 51
den vzniku členství: 27. 2. 2014 - 3. 5. 2015
od 27. 2. 2014 do 6. 9. 2015
Thai Ngoc Nguyen - předseda dozorčí rady
Praha 5 - Jinonice, U Panské zahrady, PSČ 158 00
den vzniku členství: 27. 2. 2011
den vzniku funkce: 27. 2. 2014
od 21. 4. 2011 do 27. 2. 2014
Thai Ngoc Nguyen - předseda dozorčí rady
Praha 5 - Jinonice, U Panské zahrady, PSČ 158 00
den vzniku členství: 27. 2. 2011
den vzniku funkce: 28. 2. 2011
od 21. 4. 2011 do 27. 2. 2014
Thanh Huong Nguyen - člen dozorčí rady
Praha 8 - Bohnice, Na Bendovce, PSČ 181 00
den vzniku členství: 27. 2. 2011 - 27. 2. 2014
od 21. 4. 2011 do 17. 3. 2017
Van Hien Pham - člen dozorčí rady
Praha 4 - Chodov, 7. května, PSČ 149 00
den vzniku členství: 27. 2. 2011 - 26. 2. 2017
od 10. 7. 2008 do 21. 4. 2011
Van Hien Pham - člen dozorčí rady
Praha 4 - Chodov, 7.května 71/42, PSČ 149 00
den vzniku členství: 18. 4. 2008 - 27. 2. 2011
od 15. 5. 2008 do 21. 4. 2011
Nhuan Tam Tran - předseda dozorčí rady
Praha 8, Nad Rokoskou 41, PSČ 182 00
den vzniku členství: 18. 4. 2008 - 27. 2. 2011
den vzniku funkce: 21. 4. 2008 - 27. 2. 2011
od 15. 5. 2008 do 21. 4. 2011
Thanh Huong Nguyen - člen dozorčí rady
Praha 8, Na Bendovce 196/28, PSČ 181 00
den vzniku členství: 18. 4. 2008 - 27. 2. 2011
od 3. 1. 2006 do 15. 5. 2008
Thu Vu Xuan - člen
Praha 5 - Hlubočepy, Renoirova 622, PSČ 152 00
den vzniku členství: 1. 1. 2006
od 3. 1. 2006 do 15. 5. 2008
Hong Son Do - člen
Zeleneč, Komenského 197
den vzniku členství: 1. 1. 2006
od 11. 1. 2005 do 3. 1. 2006
Thanh GIANG - člen
Mladá Boleslav IV, Ptácká 107/52
den vzniku členství: 1. 1. 2005 - 31. 12. 2005
od 11. 1. 2005 do 3. 1. 2006
Bac TA TRUNG - člen
Praha 5, Pajerova 2913/7
den vzniku členství: 1. 1. 2005 - 31. 12. 2005
od 11. 1. 2005 do 15. 5. 2008
Tuan PHAM - předseda
Praha 4, Betáňská 315/15, PSČ 142 00
den vzniku členství: 1. 1. 2005
den vzniku funkce: 1. 1. 2005
od 14. 1. 2004 do 11. 1. 2005
Thu VU XUAN - člen
Praha 5 - Hlubočepy, Renoirova 622, PSČ 152 00
den vzniku členství: 1. 1. 2004 - 31. 12. 2004
od 14. 1. 2004 do 11. 1. 2005
Thang HOANG DINH - člen
Proboštov, Zemská 417
den vzniku členství: 1. 1. 2004 - 31. 12. 2004
od 14. 1. 2004 do 11. 1. 2005
Hien Pham Van dat.nar. 01.05.1964 - předseda
Praha 4, Chaloupkova 1370, PSČ 149 00
den vzniku členství: 5. 10. 1999 - 31. 12. 2004
den vzniku funkce: 1. 1. 2004 - 31. 12. 2004
od 4. 5. 2002 do 14. 1. 2004
Binh HUYNH TAN - předseda
Bedřichovice, 113
den vzniku funkce: 7. 8. 2001 - 31. 12. 2003
od 4. 5. 2002 do 14. 1. 2004
- trvale bytem: 470 Nguyen Tri Phuong, Danang, Vietnam
od 4. 5. 2002 do 14. 1. 2004
Thanh GIANG - člen
Mladá Boleslav IV, Ptácká 107/52
den vzniku funkce: 7. 8. 2001 - 31. 12. 2003
od 5. 10. 1999 do 4. 5. 2002
Thu VU THI dat.nar.05.03.0935
Tu Liem, Hanoi, Vietnamská socialistická republika
od 5. 10. 1999 do 4. 5. 2002
- v České republice bytem: Praha 7, U Průhonu 2
od 5. 10. 1999 do 4. 5. 2002
Son Do Hong dat.nar.17.05.1963
Khu Tap The Phuong Mai, Hanoi, Vietnamská socialistická republika
od 5. 10. 1999 do 4. 5. 2002
- v České republice bytem: Zeleneč, Komenského 197, okres Praha-východ
od 5. 10. 1999 do 14. 1. 2004
Hien Pham Van dat.nar. 01.05.1964
Praha 4, Chaloupkova 1370, PSČ 149 00
Hodnocení firmy
-1
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

19. 9. 2020 | | Martin Vlnas | 5 komentářů

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

Kariéra finančního poradce se vám slibně rozjíždí, klientů přibývá a vy najednou zjistíte, že by bylo fajn nebýt na všechno sám. Jenže kde sehnat ty správné lidi, jak je namotivovat a hlavně jak je udržet, aby vám po dvou měsících nedali košem? Michal Krejčí, který vede v Partners tým 230 lidí, má v rukávu pár tipů, které by vám mohly usnadnit krušné začátky.

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

18. 9. 2020 | | Petr Kučera | 6 komentářů

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

Veřejnost získá bezplatný přístup k závazným technickým normám. Rozhodli o tom poslanci na návrh Pirátů. Elektrikáři, stavaři a další živnostníci tak mohou ušetřit tisíce korun ročně na poplatcích.

Banky zpřísnily úvěry pro firmy. Někomu nepůjčí vůbec

18. 9. 2020 | | Jiří Hovorka

Banky zpřísnily úvěry pro firmy. Někomu nepůjčí vůbec

Banky jsou při poskytování podnikatelských úvěrů výrazněji opatrnější. Ukazují to zkušenosti finanční skupiny SFG Holding, která pomáhá firmám zajistit bankovní financování investic do nemovitostí, developmentu, podnikání a startupů.

Končí prodloužený termín pro přehledy OSVČ

17. 9. 2020 | | Jiří Hovorka

Končí prodloužený termín pro přehledy OSVČ

V pátek končí prodloužený termín, do kterého musí osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) odevzdat přehledy sociálního a zdravotního pojištění za rok 2019.

Omezení Airbnb: Jak má vypadat, až se vrátí turisté?

17. 9. 2020 | | Veronika Hejná | 5 komentářů

Omezení Airbnb: Jak má vypadat, až se vrátí turisté?

Hlasy kritiků „platforem pro sdílené ubytování“ sílí. Ve hře je hned několik návrhů na regulaci.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Czech Exchange 2 680,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 685,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 695,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 743,90 Kč
ČSOB 2 743,90 Kč
Expobank CZ 2 749,10 Kč
Komerční banka 2 752,03 Kč
Česká spořitelna 2 768,00 Kč
Raiffeisenbank 2 796,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 809,00 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 814 339 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Helena Vondráčková

Helena Vondráčková

- zpěvačka

+30
+
-
2.Tomáš  Břínek

Tomáš Břínek

- výtvarník, TMBK

+13
+
-
3.Jan  Hrušínský

Jan Hrušínský

- herec

-83
+
-
4.Daniel Křetínský

Daniel Křetínský

- miliardář, spoluvlastník AC Sparta Praha a Le Monde

-233
+
-
5.Roman Šmucler

Roman Šmucler

- stomatolog, televizní moderátor a podnikatel

-235
+
-

Články na Heroine.cz

Chcete mít ve skříni šaty od českého návrháře? Kde začít a jak se neztratit na módní scéně

Chcete mít ve skříni šaty od českého návrháře? Kde začít a jak se neztratit na módní scéně

Už dávno neplatí, že autorská móda přímo od návrháře musí být drahá, a zároveň pro ženy...více

Užít si sama sebe. Proč se téměř nebavíme o ženské masturbaci?

Užít si sama sebe. Proč se téměř nebavíme o ženské masturbaci?

Můžu si sama sebe užít? Můžu. Chci o tom mluvit? Chci, nebo možná nechci. Musím o tom...více

Deprese a vyhoření můžou potkat každého. Nezlehčujte je, často jde o čas

Deprese a vyhoření můžou potkat každého. Nezlehčujte je, často jde o čas

Lenka Krákorová je zdravá devětatřicetiletá žena, která dělá práci snů na manažerské pozici....více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Kde platit sociální a zdravotnípojištění
Poradna > Daně > Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění > Kde platit sociální a zdravotnípojištění

Otázka: Dobrý den, ráda bych se zeptala na platbu sociálního a zdravotního pojištění v případě, kdy jsem nastoupila od 1.9. k pojišťovně na smlouvu o obchodním zastoupení a pomoci při správě. Bylo mi řečeno,...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services