TVO Europe Holdings a.s.
IČO: 26130653

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu23. 11. 1999
Obchodní firma
od 17. 7. 2009

TVO Europe Holdings a.s.

od 11. 12. 2003 do 17. 7. 2009

ORCO Property Management, a.s.

od 23. 11. 1999 do 11. 12. 2003

ORCO ASSET MANAGEMENT, a.s.

Sídlo
od 4. 2. 2011 do 8. 8. 2017
Praha 6, Milady Horákové , PSČ 160 00
od 2. 11. 2006 do 4. 2. 2011
Praha 3, Přemyslovská 2845/43, PSČ 130 00
od 1. 12. 2004 do 2. 11. 2006
Praha 2, Anglická 26, PSČ 120 00
od 17. 10. 2000 do 1. 12. 2004
Praha 2, Londýnská 41, PSČ 120 00
od 23. 11. 1999 do 17. 10. 2000
Praha 2, Americká 17, PSČ 120 00
IČO
od 23. 11. 1999

26130653

DIČ

CZ26130653

Identifikátor datové schránky:z9y6wrj
Právní forma
od 23. 11. 1999
Akciová společnost
Spisová značka6237 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 17. 7. 2009
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 2. 4. 2005
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
od 1. 12. 2004 do 26. 1. 2011
- realitní činnost
od 1. 12. 2004 do 26. 1. 2011
- specializovaný maloobchod
od 1. 12. 2004 do 26. 1. 2011
- správa a údržba nemovitostí
od 23. 11. 1999 do 1. 12. 2004
- realitní kancelář
od 23. 11. 1999 do 1. 12. 2004
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Ostatní skutečnosti
od 21. 12. 2012
- Na společnost TVO Europe Holdings a.s., IČ 261 30 653, se sídlem Praha 6 - Hradčany, Milady Horákové 116/109, PSČ 160 00, přešlo z důvodu fúze sloučením obchodní jmění zanikající společnosti TVO Europe Property and Facility Management Services s.r.o., IČ 284 49 045, se sídlem Praha 6 - Hradčany, Milady Horákové 116/109, PSČ 160 00.
od 10. 12. 2010 do 24. 2. 2011
- (1) Jediný akcionář společnosti TVO Europe Holdings a.s. zvyšuje základní kapitál společnosti TVO Europe Holdings a.s. o částku 9.067.000,- Kč (devět milionů šedesát sedm tisíc korun českých) ze současné výše 14.000.000,- Kč (čtrnáct milionů korun českých ) na výši 23.067.000,- Kč (dvacet tři milionů šedesát sedm tisíc korun českých) za následujících podmínek: (a) Upisování nad tuto částku se nepřipouští; (b) Důvodem pro zvýšení základního kapitálu společnosti TVO Europe Holdings a.s. je posílení vlastního kapitálu společnosti TVO Europe Holdings a.s.; (c) Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen pouze peněžitým vkladem, s nabídkou upisování akcií určitému zájemci; (d) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 906 (devíti set šesti) kusů nových kmenových akcií znějících na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) a 7 (sedmi) kusů nových kmenových akcií znějících na m ajitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), které všechny budou vydány v listinné podobě a nebudou kótované na oficiálním trhu. (e) Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, jelikož se jediný akcionář vzdal přednostního práva. Všechny akcie budou nabídnuty jednomu určitému zájemci, a to společnosti TVO GLOBAL PARTNERS L.L.C., se sídlem Chicago, 70 East Lake Street Ste 60 0, 606 01, Spojené státy americké, registrovaná úřadem státního tajemníka státu Illinois složka č. 00739065 (dále jen "TVO GLOBAL PARTNERS L.L.C."); (f) Místem pro upsání akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti TVO Europe Holdings a.s., vždy v každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 8,00 hodin do 16,00 hodin. (g) Upisování akcií může začít po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti TVO Europe Holdings a.s. do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, přičemž je upisování vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti TVO Europe Holdings a.s. o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Lhůta pro upisování akcií se stanoví na třicet dnů od podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti TVO Europe Holdings a.s. do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Počátek té to lhůty bude upisovateli oznámen představenstvem společnosti TVO Europe Holdings a.s. písemným oznámením zaslaným upisovateli. (h) Akcie budou upsány způsobem uvedeným v § 204 odst. 5 ObchZ, tedy smlouvou o upsání akcií, která musí mít písemnou formu, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 ObchZ. K upsání akcií je povinna společnost poskytnout lhůtu patnáct dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. (i) Emisní kurs každé upisované akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), se bude rovnat její jmenovité hodnotě a bude činit 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) za jednu kmenovou akcii znějící na majitele o jmenovité hodnotě j edné akcie 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) vydanou v listinné podobě, která nebude kótovaná na oficiálním trhu a emisní kurs každé upisované akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), se bude rovnat (j) její jmenovité hodnotě a bude činit 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) za jednu kmenovou akcii znějící na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) vydanou v listinné podobě, která nebude kótovaná na oficiální m trhu. (k) Emisní kurs akcií musí být splacen nejpozději do třiceti dní ode dne upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to uzavřením smlouvy o započtení peněžité pohledávky upisovatele vůči společnosti TVO Europe Holdings a.s. proti pohledá vce společnosti TVO Europe Holdings a.s. na splacení emisního kursu vůči upisovateli. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen výhradně započtením. (l) Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky určeného zájemce, společnosti TVO GLOBAL PARTNERS L.L.C., za společností TVO Europe Holdings a.s. v celkové výši 9.067.000,- Kč (devět milionů šedesát sedm tisíc korun českých), kterou má společnost T VO GLOBAL PARTNERS L.L.C. za společností TVO Europe Holdings a.s. z titulu smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené mezi společností ORCO PROPERTY GROUP S.A., se sídlem 40, Parc ďActivités Capellen, Lucemburské velkovévodství jako postupitelem a společnos tí TVO GLOBAL PARTNERS L.L.C. jako postupníkem dne 29.4.2009, jejíž předmětem je postoupení peněžité pohledávky postupitele ve výši 19.067.000,- Kč (devatenáct milionů šedesát sedm tisíc korun českých) za společností ORCO Property Management, a.s., se síd lem Praha 3, Přemyslovská 2845/43, PSČ 130 00, IČ: 26130653, ze smlouvy o půjčce (Global Loan Agreement) ze dne 28.12.2007, proti pohledávce společnosti TVO Europe Holdings a.s. ve výši 9.067.000,- Kč (devět milionů šedesát sedm tisíc korun českých) za sp olečností TVO GLOBAL PARTNERS L.L.C. na splacení emisního kursu jí upsaných akcií, a to do výše 9.067.000,- Kč (devět milionů šedesát sedm tisíc korun českých). Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, a to do třiceti dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií, musí mít písemnou formu a podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny. Návrh smlouvy o započtení předloží společnost TVO Europe Holdings a.s., určenému zájemci, společnosti TVO GLOBAL PARTNERS L.L.C. nejpozději do patnácti dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií. K akceptaci návrhu sml ouvy o započtení je povinna společnost TVO Europe Holdings a.s., poskytnout lhůtu alespoň patnáct dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o započtení určenému zájemci, společnosti TVO GLOBAL PARTNERS L.L.C..
od 27. 1. 2010 do 25. 2. 2010
- (1) Jediný akcionář společnosti TVO Europe Holdings a.s. zvyšuje základní kapitál společnosti TVO Europe Holdings a.s. o částku 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých) ze současné výše 4.000.000,- Kč,- Kč (čtyři miliony korun českých) na výši 14.000.000,- Kč (čtrnáct milionů korun českých) za následujících podmínek: (a) Upisování nad tuto částku se nepřipouští; (b) Důvodem pro zvýšení základního kapitálu společnosti TVO Europe Holdings a.s. je posílení vlastního kapitálu společnosti TVO Europe Holdings a.s.; (c) Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen pouze peněžitým vkladem, s nabídkou upisování akcií určitému zájemci; (d) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 1.000 (jednoho tisíce) kusů nových kmenových akcií znějících na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), které všechny budou vydány v listinné podobě a nebudou kótované na oficiálním trhu; (e) Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, jelikož se jediný akcionář vzdal přednostního práva. Všechny akcie budou nabídnuty jednomu určitému zájemci, a to společnosti TVO GLOBAL PARTNERS L.L.C., se sídlem Chicago, 70 East Lake Street Ste 600, 606 01, Spojené státy americké, registrovaná úřadem státního tajemníka státu Illinois složka č. 00739065 (dále jen "TVO GLOBAL PARTNERS L.L.C."); (f) Místem pro upsání akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti TVO Europe Holdings a.s., vždy v každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 8,00 hodin do 16,00 hodin. (g) Upisování akcií může začít po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti TVO Europe Holdings a.s. do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, přičemž je upisování vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti TVO Europe Holdings a.s. o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Lhůta pro upisování akcií se stanoví na třicet dnů od podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti TVO Europe Holdings a.s. do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Počátek této lhůty bude upisovateli oznámen představenstvem společnosti TVO Europe Holdings a.s. písemným oznámením zaslaným upisovateli. (h) Akcie budou upsány způsobem uvedeným v § 204 odst. 5 ObchZ, tedy smlouvou o upsání akcií, která musí mít písemnou formu, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 ObchZ. K upsání akcií je povinna společnost poskytnout lhůtu patnáct dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. (i) Emisní kurs každé upisované akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), se bude rovnat její jmenovité hodnotě a bude činit 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) za jednu kmenovou akcii znějící na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) vydanou v listinné podobě, která nebude kótovaná na oficiálním trhu. (j) Emisní kurs akcií musí být splacen nejpozději do třiceti dní ode dne upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to uzavřením smlouvy o započtení peněžité pohledávky upisovatele vůči společnosti TVO Europe Holdings a.s. proti pohledávce společnosti TVO Europe Holdings a.s. na splacení emisního kursu vůči upisovateli. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen výhradně započtením. (k) Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky určeného zájemce, společnosti TVO GLOBAL PARTNERS L.L.C., za společností TVO Europe Holdings a.s. v celkové výši 19.067.000,- Kč (devatenáct milionů šedesát sedm tisíc korun českých), kterou má společnost TVO GLOBAL PARTNERS L.L.C. za společností TVO Europe Holdings a.s. z titulu smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené mezi společností ORCO PROPERTY GROUP S.A., se sídlem 40, Parc ďActivités Capellen, Lucemburské velkovévodství jako postupitelem a společností TVO GLOBAL PARTNERS L.L.C. jako postupníkem dne 29.4.2009, jejíž předmětem je postoupení peněžité pohledávky postupitele ve výši 19.067.000,- Kč (devatenáct milionů šedesát sedm tisíc korun českých) za společností ORCO Property Management, a.s., se sídlem Praha 3, Přemyslovská 2845/43, PSČ 130 00, IČ: 26130653, ze smlouvy o půjčce (Global Loan Agreement) ze dne 28.12.2007, proti pohledávce společnosti TVO Europe Holdings a.s. ve výši 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých) za společností TVO GLOBAL PARTNERS L.L.C. na splacení emisního kursu jí upsaných akcií, a to do výše 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých). Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, a to do třiceti dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií, musí mít písemnou formu a podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny. Návrh smlouvy o započtení předloží společnost TVO Europe Holdings a.s., určenému zájemci, společnosti TVO GLOBAL PARTNERS L.L.C. nejpozději do patnácti dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií. K akceptaci návrhu smlouvy o započtení je povinna společnost TVO Europe Holdings a.s., poskytnout lhůtu alespoň patnáct dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o započtení určenému zájemci, společnosti TVO GLOBAL PARTNERS L.L.C.. (2) Společnost TVO GLOBAL PARTNERS L.L.C. jako jediný akcionář společnosti TVO Europe Holdings a.s., při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti TVO Europe Holdings a.s. v souvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti TVO Europe Holdings a.s. o 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých) souhlasí se započtením peněžité pohledávky určeného zájemce, společnosti TVO GLOBAL PARTNERS L.L.C., za společností TVO Europe Holdings a.s. v celkové výši 19.067.000,- Kč (devatenáct milionů šedesát sedm tisíc korun českých), kterou má společnost TVO GLOBAL PARTNERS L.L.C. za společností TVO Europe Holdings a.s. z titulu smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené mezi společností ORCO PROPERTY GROUP S.A., se sídlem 40, Parc ďActivités Capellen, Lucemburské velkovévodství jako postupitelem a společností TVO GLOBAL PARTNERS L.L.C. jako postupníkem dne 29.4.2009, jejíž předmětem je postoupení peněžité pohledávky postupitele ve výši 19.067.000,- Kč (devatenáct milionů šedesát sedm tisíc korun českých) za společností ORCO Property Management, a.s., se sídlem Praha 3, Přemyslovská 2845/43, PSČ 130 00, IČ: 26130653, ze smlouvy o půjčce (Global Loan Agreement) ze dne 28.12.2007, proti pohledávce společnosti TVO Europe Holdings a.s. ve výši 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých) za společností TVO GLOBAL PARTNERS L.L.C. na splacení emisního kursu jí upsaných akcií, a to do výše 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých).
od 21. 2. 2003 do 16. 10. 2003
- Dne 10.12.2002 rozhodl jediný akcionář společnosti, společnost ORCO PROPERTY GROUP S.A., o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Zvyšuje se základní kapitál společnosti peněžitým vkladem, a to ze stávajícího 1000000,- Kč o částku 3000000,- Kč, takže základní kapitál společnosti po tomto zvýšení bude činit 4000000,- Kč. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Upsáno bude 300 ks kmenových, neregistrovaných akcií na majitele v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10000,- Kč. Emisní kurs každé upisované akcie činí 10000,- Kč. Emisní kurs se splácí pouze peněžitými vklady. Práva spojená s novými akciemi budou stejná jako práva spojená se stávajícími akciemi společnosti, která nebudou emisí nových akcií nijak dotčena. Všechny nové akcie budou nabídnuty určitému zájemci, a to společnosti ORCO PROPERTY S.A., založené podle lucemburského práva, se sídlem 31, rue Notre dame, L-2240, Lucemburk, reg. č. B 44996. Místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti v době od 9:00 hod. do 16:00 hod. během lhůty k upisování. Lhůta pro upisování činí 15 dnů a počne běžet prvním dnem po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci. Společnost zašle tomuto zájemci do tří dnů od právní moci rozhodnutí příslušného soudu o zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku návrh smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen tak, že ve lhůtě pro splacení emisního kursu upsaných akcií bude uzavřena dohoda o započtení peněžité pohledávky určitého zájemce, tj. společnosti ORCO PROPERTY GROUP S.A., vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu podle ust. § 203 odst. 2 písm. j) z.č. 513/1991 Sb. Smlouva o započtení bude uzavřena mezi společností ORCO ASSET MANAGEMENT, a.s. a určitým zájemcem, tj. společností ORCO PROPERTY GROUP S.A. na částku 3000000,- Kč, která vznikla z titulu smlouvy o půjčce ze dne 30.6.2002, kterou určitý zájemce uzavřel se společností ORCO ASSET MANAGEMENT, a.s. Tato pohledávka bude touto smlouvou započtena na emisní kurs nově upsaných akcií v částce 3000000,- Kč. Lhůta pro splacení emisního kursu upsaných akcií, tj. lhůta pro uzavření smlouvy o započtení činí 5 pracovních dnů po jejich upsání. Uděluje se souhlas k započtení pohledávky společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií ve smyslu § 163 odst. 3 z.č. 513/1991 Sb. Důvodem pro toto zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti s ohledem na její další rozvoj.
Kapitál
od 24. 2. 2011
Základní kapitál 23 067 000 Kč, splaceno 100 %.
od 25. 2. 2010 do 24. 2. 2011
Základní kapitál 14 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 16. 10. 2003 do 25. 2. 2010
Základní kapitál 4 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 23. 11. 1999 do 16. 10. 2003
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 24. 2. 2011
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 2 306.
od 24. 2. 2011
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 7.
od 25. 2. 2010 do 24. 2. 2011
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 1 400.
od 16. 10. 2003 do 25. 2. 2010
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 400.
od 16. 10. 2003 do 25. 2. 2010
v listinné podobě
od 21. 8. 2002 do 16. 10. 2003
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 100.
od 21. 8. 2002 do 16. 10. 2003
akcie v listinné podobě
od 23. 11. 1999 do 21. 8. 2002
Akcie na majitele err, počet akcií: 100.
od 23. 11. 1999 do 21. 8. 2002
akcie v listinné podobě
Statutární orgán
od 6. 4. 2016
Ing. MICHAL KRATOCHVÍL - člen představenstva
Bytča, PSČ 014 01, Thurzova 974/27, Slovenská republika
den vzniku členství: 7. 1. 2016
od 5. 5. 2011 do 30. 12. 2013
Ing. Michal Kratochvíl - člen představenstva
Bytča, Thurzova, PSČ 014 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 1. 3. 2011 - 30. 9. 2013
od 5. 5. 2011 do 30. 12. 2013
Mgr. Lukáš Brandejs - člen představenstva
Praha 4 - Nusle, Kotorská, PSČ 140 00
den vzniku členství: 1. 3. 2011 - 20. 9. 2013
od 26. 7. 2010 do 5. 5. 2011
Iveta Slavotínková - člen představenstva
Praha 5 - Radotín, Ledvická, PSČ 153 00
den vzniku členství: 1. 12. 2009 - 9. 2. 2011
od 15. 3. 2010 do 5. 5. 2011
Stephen Edward Cann - člen představenstva
Rudná, Karlovotýnská 288, PSČ 252 19
den vzniku členství: 26. 2. 2010 - 9. 2. 2011
od 2. 2. 2010
Wayne Arthur Vandenburg - předseda představenstva
Chicago, N.Dearborn Parkway 1316, 60610, Spojené státy americké
den vzniku členství: 29. 4. 2009
den vzniku funkce: 1. 12. 2009
od 2. 2. 2010 do 15. 3. 2010
Thomas Koller - člen představenstva
Praha 3, Husitská 30, PSČ 130 00
den vzniku členství: 29. 4. 2009 - 14. 2. 2010
od 2. 2. 2010 do 26. 7. 2010
Iveta Šmatová - člen představenstva
Chanovice, 115, PSČ 341 01
den vzniku členství: 1. 12. 2009
od 17. 7. 2009 do 2. 2. 2010
Thomas Koller - předseda představenstva
Praha 3, Husitská 30, PSČ 130 00
den vzniku členství: 29. 4. 2009
den vzniku funkce: 15. 5. 2009 - 1. 12. 2009
od 17. 7. 2009 do 2. 2. 2010
Wayne Arthur Vandenburg - místopředseda představenstva
Chicago, N.Dearborn Parkway 1316, 60610, Spojené státy americké
den vzniku členství: 29. 4. 2009
den vzniku funkce: 15. 5. 2009 - 1. 12. 2009
od 17. 7. 2009 do 2. 2. 2010
Stephen Lopes - člen představenstva
Chicago, N.Wieland St. 1542, 60610, Spojené státy americké
den vzniku členství: 29. 4. 2009 - 1. 12. 2009
od 7. 11. 2008 do 17. 7. 2009
Jean-Francois Ott, nar. 26.2.1965 - předseda
Praha 2, Na Kozačce 1, PSČ 120 00
den vzniku členství: 8. 12. 2004 - 29. 4. 2009
den vzniku funkce: 8. 12. 2004 - 29. 4. 2009
od 7. 11. 2008 do 17. 7. 2009
Ing. Aleš Vobruba - místopředseda představenstva
Praha 4, Hudečkova 2036/1A, PSČ 140 00
den vzniku členství: 8. 12. 2004 - 29. 4. 2009
den vzniku funkce: 8. 12. 2004 - 29. 4. 2009
od 1. 12. 2004 do 7. 11. 2008
Ing. Aleš Vobruba - místopředseda představenstva
Praha 4, Na Chodovci 2488
den vzniku členství: 23. 11. 1999 - 8. 12. 2004
den vzniku funkce: 1. 8. 2004 - 8. 12. 2004
od 1. 12. 2004 do 17. 7. 2009
Steven Leonard Davis - člen představenstva
Praha 4, Do Dubin 13/1138, PSČ 148 00
den vzniku členství: 22. 3. 2004 - 3. 3. 2009
od 21. 8. 2002 do 1. 12. 2004
Silvano Giovanni Pedretti - místopředseda
Praha 2, Nad Petruskou 8A, PSČ 120 00
den vzniku členství: 23. 11. 1999 - 22. 3. 2004
den vzniku funkce: 23. 11. 1999 - 22. 3. 2004
od 23. 11. 1999 do 21. 8. 2002
Silvano Pedretti - místopředseda
Praha 2, Na Kozačce 1
od 23. 11. 1999 do 1. 12. 2004
Ing. Aleš Vobruba - člen
Praha 4, Na Chodovci 2488
den vzniku členství: 23. 11. 1999
od 23. 11. 1999 do 7. 11. 2008
Jean-Francois Ott, nar. 26.2.1965 - předseda
Praha 2, Na Kozačce 1
den vzniku členství: 23. 11. 1999 - 8. 12. 2004
den vzniku funkce: 23. 11. 1999 - 8. 12. 2004
od 2. 2. 2010
Jménem společnosti jednají společně vždy dva členové představenstva.
od 1. 12. 2004 do 2. 2. 2010
Jménem společnosti jednají tři členové představenstva nezávisle na sobě. Podepisování se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis jednající člen představenstva.
od 21. 8. 2002 do 1. 12. 2004
Za společnost jednají tři členové představenstva nezávisle na sobě. Podepisování se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis vždy jeden z členů představenstva.
od 23. 11. 1999 do 21. 8. 2002
Za společnost jednají a podpisují předseda a místopředseda představenstva, každý samostatně, nebo tři členové představenstva společně tak, že k vytištěnému či napsanému jménu společnosti připojí svůj podpis nebo své podpisy.
Dozorčí rada
od 14. 4. 2016
Mgr. LUKÁŠ BRANDEJS - člen dozorčí rady
Praha - Čakovice, U Bílého Mlýnku, PSČ 196 00
den vzniku členství: 7. 1. 2016
od 6. 4. 2016 do 14. 4. 2016
Mgr. LUKÁŠ BRANDEJS - člen dozorčí rady
Praha - Nusle, Kotorská, PSČ 140 00
den vzniku členství: 7. 1. 2016
od 17. 7. 2015 do 6. 4. 2016
Ing. ALEŠ MICHNA - člen dozorčí rady
Hovorčovice, Líbeznická, PSČ 250 64
den vzniku členství: 1. 3. 2011 - 6. 1. 2016
od 5. 5. 2011 do 17. 7. 2015
Ing. Aleš Michna - člen dozorčí rady
Hovorčovice, Líbeznická, PSČ 250 64
den vzniku členství: 1. 3. 2011
od 2. 2. 2010
Russel Vandenburg - člen dozorčí rady
El Paso, Westside Drive 5594, 79932, Spojené státy americké
den vzniku členství: 29. 4. 2009
od 2. 2. 2010 do 5. 5. 2011
Lisa Anne Walsh - předseda dozorčí rady
Walchwil, Schulhausstrasse 4, 6318, Švýcarská konfederace
den vzniku členství: 1. 12. 2009 - 1. 3. 2011
den vzniku funkce: 1. 12. 2009 - 1. 3. 2011
od 17. 7. 2009
David Vandenburg - člen dozorčí rady
Chicago, N.Kenmore 2127, 60614, Spojené státy americké
den vzniku členství: 29. 4. 2009
od 17. 7. 2009 do 2. 2. 2010
Iveta Šmatová - předseda dozorčí rady
Chanovice, 115, PSČ 341 01
den vzniku členství: 29. 4. 2009 - 1. 12. 2009
den vzniku funkce: 15. 5. 2009 - 1. 12. 2009
od 17. 7. 2009 do 2. 2. 2010
Russel Vandenburg - místopředseda dozorčí rady
El Paso, Westside Drive 5594, 79932, Spojené státy americké
den vzniku členství: 29. 4. 2009
den vzniku funkce: 15. 5. 2009 - 1. 12. 2009
od 7. 11. 2008 do 7. 11. 2008
Ing. Pavel Klimeš - člen dozorčí rady
Praha 4, Vitošská 3413, PSČ 140 00
den vzniku členství: 8. 12. 2004 - 22. 8. 2008
od 7. 11. 2008 do 17. 7. 2009
Pavel Menšík - člen dozorčí rady
Praha 4, Střimelická 2504/24, PSČ 141 00
den vzniku členství: 22. 8. 2008 - 29. 4. 2009
od 7. 11. 2008 do 17. 7. 2009
Andrej Madliak - člen dozorčí rady
Praha 1, Letenská 605/17, PSČ 118 00
den vzniku členství: 27. 6. 2008 - 29. 4. 2009
od 2. 11. 2006 do 7. 11. 2008
Mgr. Lucie Cellerová - člen dozorčí rady
Praha 10, Záběhlická 3212/90, PSČ 106 00
den vzniku členství: 4. 12. 2003 - 27. 6. 2008
od 1. 12. 2004 do 2. 11. 2006
Lucie Valouchová - člen dozorčí rady
Praha 10, Záběhlická 3212/90, PSČ 106 00
den vzniku členství: 4. 12. 2003
od 1. 12. 2004 do 17. 7. 2009
Ing. Dragan Lazukič - předseda dozorčí rady
Praha 2, Koperníkova 6A, PSČ 120 00
den vzniku členství: 22. 3. 2004 - 29. 4. 2009
den vzniku funkce: 28. 6. 2004 - 29. 4. 2009
od 21. 8. 2002 do 1. 12. 2004
Zuzana Vošahlíková - člen
Praha 4, Výletní 364/6
den vzniku členství: 23. 11. 1999 - 4. 12. 2003
od 21. 8. 2002 do 1. 12. 2004
Franck Císař - člen
Praha 2, Na Kozačce 1, PSČ 120 00
den vzniku členství: 26. 9. 2001 - 22. 3. 2004
od 21. 8. 2002 do 7. 11. 2008
Pavel Klimeš - člen
Praha 4, Vitošská 3413, PSČ 140 00
den vzniku členství: 23. 11. 1999 - 8. 12. 2004
od 17. 10. 2000 do 21. 8. 2002
Zuzana Vošahlíková
Praha 4, Výletní 364/6
od 17. 10. 2000 do 21. 8. 2002
Pavel Klimeš
Praha 4, Vitošská 3413, PSČ 140 00
od 23. 11. 1999 do 17. 10. 2000
Philippe Riboton
Roztoky, Tiché údolí 62
od 23. 11. 1999 do 17. 10. 2000
Emmanuel Gluntz
Praha 4, Ke Kateřinkám 1410
od 23. 11. 1999 do 21. 8. 2002
Nicolas Tommasini
Praha 2, Na Kozačce 1
Akcionáři
od 17. 7. 2009
TVO GLOBAL PARTNERS L.L.C.
Chicago, East Lake Street Ste 600, 70, 60601, Spojené státy americké
od 7. 11. 2008 do 17. 7. 2009
ORCO PROPERTY GROUP S.A.
Capellen, Pard d´Activités Capellen 40, Lucemburské velkovévodství
od 2. 11. 2006 do 7. 11. 2008
ORCO PROPERTY GROUP S.A.
L-1330 Lucemburk, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte 48, Lucemburské velkovévodství
od 1. 12. 2004 do 2. 11. 2006
ORCO PROPERTY GROUP S.A.
8, Boulevard Emmanuel Servais L - 2535 Luxembourg, Lucemburské velkovévodství
od 21. 2. 2003 do 1. 12. 2004
ORCO PROPERTY GROUP S.A.
L - 2240 Luxembourg, 31, rue Notre Dame, Lucemburské velkovévodství
od 21. 8. 2002 do 21. 2. 2003
ORCO PROPERTY GROUP S.A.
L - 1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon, Lucemburské velkovévodství
od 23. 11. 1999 do 21. 8. 2002
ORCO PROPERTY GROUP, société anonyme
L - 1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon, Lucemburské velkovévodství
Hodnocení firmy
-1
+
-

Vizualizace vztahů

Vizualizace zobrazuje pouze první úroveň vazeb. Pro zobrazení všech vazeb klikněte zde.

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Přehled pro sociálku a zdravotní pojišťovnu na poslední chvíli. Jak na to

23. 4. 2018 | Jak na to | Petra Dlouhá

Přehled pro sociálku a zdravotní pojišťovnu na poslední chvíli. Jak na to

Na podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2017 zdravotní pojišťovně a okresní správě sociálního zabezpečení zbývá většině podnikatelů už jen pár dní. Připomínáme vše důležité a nabízíme čerstvé formuláře i kalkulačku.

Nový výpočet mateřské. Rodiny s vyššími příjmy si polepší

23. 4. 2018 | Co se děje | Monika Hájková | 1 komentářů

Nový výpočet mateřské. Rodiny s vyššími příjmy si polepší

Poslanci TOP 09 navrhují zrušení redukčních hranic pro výpočet peněžité pomoci v mateřství. Pokud novinka projde, polepší si zhruba třicet procent rodičů s vyššími příjmy. Co konkrétně se změní a o kolik jim mateřská stoupne?

Lovci talentu

21. 4. 2018 | Rozhovor | Martin Vlnas

Lovci talentu

Martin Jahoda a Honza Březina pomohli vybrat ideální sport pro tři sta tisíc dětí. I díky nim mají poprvé v dějinách školáci z měst lepší kondici než jejich vrstevníci na venkově.

Brno se chtělo stát velkoměstem, dopadlo to jako vždycky

20. 4. 2018 | Komentář | Michal Kašpárek | 17 komentářů

Brno se chtělo stát velkoměstem, dopadlo to jako vždycky

Osekávání projektu přesunu brněnského nádraží je tragické pro Brno – a příznačné pro celou republiku.

Očima expertů: Neprodávejte jídlo moc levně!

20. 4. 2018 | Očima expertů | Ondřej Tůma | 2 komentáře

Očima expertů: Neprodávejte jídlo moc levně!

Ministr zemědělství v demisi Jiří Milek by chtěl stanovením minimálních marží zabránit obchodním řetězcům, aby prodávaly potraviny pod cenou. Pomůže to v praxi českým zemědělcům a potravinářům, nebo by se měl stát v téhle problematice angažovat jinak, pokud vůbec?

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Andrej Babiš

Andrej Babiš

- podnikatel, majitel holdingu Agrofert a jeden z nejbohatších Čechů

+9
+
-
2.Helena Vondráčková

Helena Vondráčková

- zpěvačka

-1
+
-
3.Libuše Šmuclerová

Libuše Šmuclerová

- bývalá programová ředitelka TV Nova, dnes vede nakladatelství Ringier

-126
+
-
4.Jiří Pomeje

Jiří Pomeje

- herec a producent, bývalý manžel zpěvačky Ivety Bartošové

-142
+
-
5.Pavel Bém

Pavel Bém

- psychiatr, horolezec, podnikatel a bývalý pražský primátor

-433
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 290 561 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Broadway Change 2 540,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 550,00 Kč
Czech Exchange 2 555,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 560,00 Kč
MONETA Money Bank 2 614,00 Kč
Expobank CZ 2 611,10 Kč
Sberbank CZ 2 614,00 Kč
Česká spořitelna 2 657,00 Kč
ČSOB 2 649,00 Kč
Komerční banka 2 667,07 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 694,50 Kč
Raiffeisenbank 2 698,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Ostoupení od smlouvy
Poradna > Realitní poradna > Ostoupení od smlouvy

Otázka: Dobrý den. Před měsícem a půl jsme uzavřeli s realitní kanceláří exkluzivní zprostředkovatelskou smlouvu na dobu určitou (3 měsíce) na prodej bytu. Makléř byt vyfotil,vytvořil jeden inzerát a to byla podle...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.