Partners Financial Services
Ikona žárovky

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

MPL Development a.s., IČO: 26146134 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti MPL Development a.s.. Údaje byly staženy 11. 8. 2023 z datové služby justice.cz
dle IČO 26146134. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 26146134 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního rejstříku

Aktuální rejstřík
Úplný rejstřík
RES

Prověřte si

Prověřit exekuce Reputace firmy Rizikovost společnosti
Datum vzniku a zápisu
11. 1. 2000
Obchodní firma
Frieda Development, a.s.
zapsáno 11. 1. 2000 vymazáno 26. 3. 2003
MPL Development a.s.
zapsáno 26. 3. 2003
Adresa firmy
Bělehradská 18, 140 00 Praha 4
zapsáno 11. 1. 2000 vymazáno 26. 3. 2003
Husova 21/13, 460 01 Liberec 1
zapsáno 26. 3. 2003 vymazáno 20. 1. 2010
V Zahradách 147, 460 10 Liberec X - Františkov
zapsáno 20. 1. 2010
IČO
26146134
zapsáno 11. 1. 2000
Právní forma
Akciová společnost
zapsáno 11. 1. 2000
Spisová značka
B 6342/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 11. 1. 2000 vymazáno 25. 4. 2003
B 1485/KSUL Krajský soud v Ústí nad Labem
zapsáno 25. 4. 2003

Poslední změny a události

6. 5. 2021
Změna adresy: člen statutárního orgánu Pavel Knap
28. 1. 2021
Změna funkce: Leoš Urbánek z člen správní rady na předseda správní rady
28. 1. 2021
Změna funkce: Mgr. Martin Vondrouš z předseda správní rady na člen správní rady
28. 1. 2021
Zapsán způsob jednání: Společnost zastupuje navenek ve všech záležitostech předseda správní rady samostatně nebo dva členové správní rady společně.
1. 1. 2021
Vymazán člen statutárního orgánu Leoš Urbánek

Všechny změny a události ve společnosti

Předmět podnikání
Činnost realitní kanceláře
zapsáno 11. 1. 2000 vymazáno 20. 1. 2010
Koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej
zapsáno 11. 1. 2000 vymazáno 20. 1. 2010
Pronájem nemovitostí s poskytováním jiných než základních služeb spojených s pronájmem
zapsáno 11. 1. 2000 vymazáno 20. 1. 2010
Pronájem průmyslového zboží
zapsáno 11. 1. 2000 vymazáno 20. 1. 2010
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 20. 1. 2010
Základní kapitál
1 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 11. 1. 2000 vymazáno 29. 4. 2008
7 500 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 29. 4. 2008 vymazáno 12. 4. 2016
10 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 12. 4. 2016
Akcie
10 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč akcie mají listinnou podobu a nejsou veřejně obchodovatelné
zapsáno 11. 1. 2000 vymazáno 26. 3. 2003
20 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 50 000 Kč akcie v listinné podobě akcie jsou převoditelné na osobu, která není akcionářem jen se souhlasem valné hromady
zapsáno 26. 3. 2003 vymazáno 29. 4. 2008
150 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 50 000 Kč akcie jsou převoditelné na osobu, která není akcionářem jen se souhlasem valné hromady
zapsáno 29. 4. 2008 vymazáno 12. 4. 2016
200 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 50 000 Kč Akcie jsou převoditelné pouze mezi akcionáři společnosti. Na třetí osobu jsou převoditelné pouze s jednomyslným souhlasem valné hromady společnosti.
zapsáno 12. 4. 2016
Ostatní skutečnosti
Ostatní skutečnosti: Valná hromada společnosti MPL Development, a.s. rozhodla dne 21.03.2008 o zvýšení základního kapitálu této společnosti za níže uvedených podmínek: 1.základní kapitál společnosti MPL Development , a.s. se zvyšuje o částku 6.500.000,-Kč (slovy šest milionů pět set tisíc korun českých), přičemž upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti MPL Development, a.s. tedy nad částku 6.500.000,-Kč se nepřipouští, 2.základní kapitál společnosti MPL Development, a.s. bude zvýšen upsaním nových akcií v počtu 130 ks (slovy jedno sto třicet kusů) s tím, že se bude jednat o kmenové akcie znějící na jméno, v listinné podobě a jmenovité hodnotě jedné takové akcie 50.000,-Kč (slovy padesát tisíc korun českých), jmenovitá hodnota nové emise akcií tak činí celkem 6.500.000,-Kč (slovy šest milionů pět set tisíc korun českých), 3. emisní kurs každé upisované akcie o jmenovité hodnotě 50.000,-Kč (slovy padesát tisíc korun českých), bude činit 50.000,-Kč (slovy padesát tisíc korun českých), což znamená že emisní kurs nově upisovaných akcií bude činit celkem 6.500.000,-Kč (slovy šest milionů pět set tisíc korun českých), 4. základní kapitál společnosti MPL Development, a.s. bude upsán bez využití přednostního práva akcionářů, kdy všichni akcionáři učinili prohlášení o vzdání se přednostního práva na upisování nových akcií ve smyslu ust.§ 204a odst.7 obchod.zákoníku - všechny akcie tak budou upsány předem určenými zájemci, kterými jsou: Pavel Knap, r.č. 741004/2574, trvale bytem Praha 14, Hostavice, Lucinková 584/4, PSČ: 198 00, Ing.Leoš Urbánek, r.č. 691230/3464, bytem Liberec XII-Staré Pavlovice, Na Mlýnku 690, PSČ: 460 01 a Mgr.Martin Vondrouš, r.č. 750214/2593, bytem Liberec V - Kristiánov, Svobody 279/6, PSČ: 460 05 , 5. místem pro upisování nových akcií předem určenými zájemci je sídlo společnosti s tím, že lhůta pro upisování nových akcií předem určenými zájemci je 14 dnů (slovy čtrnáct ) dnů a počne plynout dnem bezprostředně následujícím po dni, kdy předem určení zájemci obdrží od společnosti pravomocné usnesení rejstříkového soudu o zápisu záměru zvýšit základní kapitál společnosti do obchodního rejstříku společně s návrhem smlouvy o upsání akcií, doručením těchto podkladů bude předem určeným zájemcům oznámen počátek běhu lhůty k upisování akcií, 6.schvaluje se, že předem určený zájemce Pavel Knap bude upisovat akcie na zvýšení ZK společnosti částečně nepeněžitým vkladem, kterým je jedna třetina bytového domu čp.503 v Liberci II-Nové Město na p.p.č.4941 s jednou třetinou venkovních úprav a s jednou třetinou st.p.č.4941, zapsanými v katatsu nem.KÚ pro Lbc.kraj, KP Lbc na LV č.9065 pro k.ú. a obec Liberec s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 44 kusů kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě a o jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000,-Kč (slovy padesát tisíc korun českých), tedy akcie v celkové hodnotě 2.200.000,-Kč za emisní kurs stejné hodnoty a vzhledem k tomu, že celková jmenovitá hodnota nových akcií vydaných Pavlu Knapovi jako protiplnění činí 2.200.000,-Kč a hodnota jeho nepeněžitého vkladu činí2.166.666,67 Kč, tak i částečně i peněžitým vkladem ve výši 33.333,33 Kč, 7.schvaluje se, že předem určený zájemce Ing.Leoš Urbánek bude upisovat akcie na zvýšení ZK společnosti nepeněžitým vkladem, kterým je jedna třetina bytového domu čp.503 v Liberci II-Nové Město na p.p.č.4941 s jednou třetinou venkovních úprav a s jednou třetinou st.p.č.4941, zapsanými v katatsu nem.KÚ pro Lbc.kraj, KP Lbc na LV č.9065 pro k.ú. a obec Liberec s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 43 kusů kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě a o jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000,-Kč (slovy padesát tisíc korun českých), tedy akcie v celkové hodnotě 2.150.000,-Kč za emisní kurs stejné hodnoty s tím, že rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou nových akcií vydaných Ing.Leoši Urbánkovi jako protiplnění, tj. částka ve výši 16.666,67 Kč bude zaúčtována do rezervního fondu společnosti, 8.schvaluje se, že předem určený zájemce Mgr.Martin Vondrouš bude upisovat akcie na zvýšení ZK společnosti nepeněžitým vkladem, kterým je jedna třetina bytového domu čp.503 v Liberci II-Nové Město na p.p.č.4941 s jednou třetinou venkovních úprav a s jednou třetinou st.p.č.4941, zapsanými v katatsu nem.KÚ pro Lbc.kraj, KP Lbc na LV č.9065 pro k.ú. a obec Liberec s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 43 kusů kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě a o jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000,-Kč (slovy padesát tisíc korun českých), tedy akcie v celkové hodnotě 2.150.000,-Kč za emisní kurs stejné hodnoty s tím, že rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou nových akcií vydaných Ing.Leoši Urbánkovi jako protiplnění, tj. částka ve výši 16.666,67 Kč bude zaúčtována do rezervního fondu společnosti, 9. obvyklá cena předmětu nepeněžitých vkladů předem určených zájemců byla zjištěna na základě znaleckého posudku č.1297/22-2008 vyracovaného k tomu ustanoveným znalcem Ing.Patrikem Žďánským, jmenovaným Usnesením KS v Ústí n/L - pobočka Lbc. č.j.39 Nc 114/2007-7 vydanm dne 26.11.2007 s právní mocí ke dni 29.11.2007, a dle tohoto posudku činí 6.500.000,-Kč (slovy šest milionů pět set tisíc korun českých ) a tato obvyklá cena dle závěru znalce odpovídá emisnímu kursu akcií, které mají být těmito nepeněžitými vklady splaceny, 10. každý z předem určených zájemců je povinen svůj nepeněžitý vklad splatit před podáním návrhu na zápis zvýšení ZK do OR, a to tak, že v sídle společnosti předá každý z nich písemné prohlášení dle ust.§ 60 odst.1 obch.zák. 11. předem určený zájemce Pavel Knap je povinen svůj peněžitý vklad ve výši 33.333,33 Kč splatit na zvláštní účet společnosti za tímto účelem zřízený u ČSOB a.s. pobbočka Liberec ve lhůtě 30ti dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií
zapsáno 18. 4. 2008 vymazáno 29. 4. 2008
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
zapsáno 12. 4. 2016
Na základě projektu fúze sloučením ze dne 27.05.2020 došlo ke sloučení společností, při němž na společnost MPL Development a.s., IČO 26146134, se sídlem Liberec X - Františkov, V Zahradách 147, PSČ 460 10, jakožto společnost nástupnickou, přešlo jmění zanikající společnosti Železná - centrum s.r.o., IČO 09129391, se sídlem Železná 249/12, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec.
zapsáno 1. 7. 2020

Statutární orgán - představenstvo

Předseda
Marc Dheedene
Bělehradská, Praha 4
Den zániku funkce: 14. 2. 2003
Den zániku členstvi: 14. 2. 2003
trvale bytem: 9790 Wortegen-Petegem, Peeshoek 8, Belgie
zapsáno 11. 1. 2000 vymazáno 26. 3. 2003
Člen
Jan Van Vliet
Bělehradská, Praha 4
Den zániku členstvi: 14. 2. 2003
trvale bytem: Peiskenshof 59, 8790 Waregem, Belgie
zapsáno 11. 1. 2000 vymazáno 26. 3. 2003
Člen
Ing. Josef Žížala
Na Folimance, Praha 2
Den zániku členstvi: 14. 2. 2003
zapsáno 11. 1. 2000 vymazáno 26. 3. 2003
Předseda
Pavel Knap
Nezvalova, 460 15 Liberec 15
Den vzniku funkce: 14. 2. 2003
Den zániku funkce: 8. 9. 2003
Den vzniku členstvi: 14. 2. 2003
Den zániku členstvi: 8. 9. 2003
zapsáno 26. 3. 2003 vymazáno 15. 4. 2004
Člen
Petra Košková
Kmochova, 460 14 Liberec 14
Den vzniku členstvi: 14. 2. 2003
zapsáno 26. 3. 2003 vymazáno 20. 1. 2010
Člen
Ing. Leoš Urbánek
Na Žižkově, 460 06 Liberec 6
Den vzniku členstvi: 14. 2. 2003
zapsáno 26. 3. 2003 vymazáno 15. 4. 2004
Předseda
Ing. Leoš Urbánek
Na Žižkově, 460 06 Liberec 6
Den vzniku funkce: 8. 9. 2003
Den vzniku členstvi: 14. 2. 2003
zapsáno 15. 4. 2004 vymazáno 14. 4. 2008
Člen
Jana Folprechtová
Březová alej, Liberec
Den vzniku členstvi: 8. 9. 2003
zapsáno 15. 4. 2004 vymazáno 14. 4. 2008
Předseda
Ing. Leoš Urbánek
Na Mlýnku, 460 01 Liberec XII - Staré Pavlovice
Den vzniku funkce: 8. 9. 2003
Den vzniku členstvi: 14. 2. 2003
zapsáno 14. 4. 2008 vymazáno 29. 4. 2008
Člen
Jana Folprechtová
Durychova, 460 01 Liberec 1
Den vzniku členstvi: 8. 9. 2003
Den zániku členstvi: 14. 2. 2013
zapsáno 14. 4. 2008 vymazáno 12. 4. 2016
Předseda
Ing. Leoš Urbánek
Na Mlýnku, 460 01 Liberec XII - Staré Pavlovice
Den vzniku funkce: 8. 9. 2003
Den zániku funkce: 14. 2. 2013
Den vzniku členstvi: 14. 2. 2003
Den zániku členstvi: 14. 2. 2013
zapsáno 29. 4. 2008 vymazáno 12. 4. 2016
Člen
Petra Vondroušová
Kmochova, 460 14 Liberec 14
Den vzniku členstvi: 14. 2. 2003
Den zániku členstvi: 14. 2. 2013
zapsáno 20. 1. 2010 vymazáno 12. 4. 2016
Způsob jednání
Společnost zastupují vůči třetím osobám a podpisují za ni předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně.
zapsáno 11. 1. 2000 vymazáno 26. 3. 2003
Jménem společnosti jedná představenstvo. Každý člen představenstva jedná jménem společnosti ve všech jejich věcech samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí předseda či člen představenstva svůj podpis dle podpisového vzoru s uvedením své funkce.
zapsáno 26. 3. 2003 vymazáno 12. 4. 2016

Statutární ředitel

Statutární ředitel
Leoš Urbánek
Na Mlýnku, 460 01 Liberec - Liberec XII-Staré Pavlovice
Den vzniku funkce: 12. 4. 2016
Den vzniku členstvi: 12. 4. 2016
zapsáno 12. 4. 2016 vymazáno 1. 1. 2021
Počet členů
1
zapsáno 12. 4. 2016 vymazáno 1. 1. 2021
Způsob jednání
Statutární ředitel je statutárním orgánem společnosti. Statutární ředitel zastupuje společnost navenek samostatně.
zapsáno 12. 4. 2016 vymazáno 1. 1. 2021

Správní rada

Předseda správní rady
Mgr. Martin Vondrouš
Svobody, 460 05 Liberec - Liberec V-Kristiánov
Den vzniku funkce: 12. 4. 2016
Den vzniku členstvi: 12. 4. 2016
zapsáno 12. 4. 2016 vymazáno 28. 1. 2021
Člen správní rady
Pavel Knap
Lucinková, 198 00 Praha - Hostavice
Den vzniku členstvi: 12. 4. 2016
zapsáno 12. 4. 2016 vymazáno 6. 5. 2021
Člen správní rady
Leoš Urbánek
Na Mlýnku, 460 01 Liberec - Liberec XII-Staré Pavlovice
Den vzniku členstvi: 12. 4. 2016
zapsáno 12. 4. 2016 vymazáno 28. 1. 2021
Člen správní rady
Mgr. Martin Vondrouš
Svobody, 460 05 Liberec - Liberec V-Kristiánov
Den vzniku členstvi: 12. 4. 2016
zapsáno 28. 1. 2021
Předseda správní rady
Leoš Urbánek
Na Mlýnku, 460 01 Liberec - Liberec XII-Staré Pavlovice
Den vzniku funkce: 22. 1. 2021
Den vzniku členstvi: 12. 4. 2016
zapsáno 28. 1. 2021
Člen správní rady
Pavel Knap
Sanderova, 170 00 Praha - Holešovice
Den vzniku členstvi: 12. 4. 2016
zapsáno 6. 5. 2021
Počet členů
3
zapsáno 12. 4. 2016
Způsob jednání
Společnost zastupuje navenek ve všech záležitostech předseda správní rady samostatně nebo dva členové správní rady společně.
zapsáno 28. 1. 2021

Dozorčí rada

Člen
Ivan Missant
Gentse Heerweg, 8790 Waregem, Belgické království
Den zániku členstvi: 14. 2. 2003
zapsáno 11. 1. 2000 vymazáno 26. 3. 2003
Člen
Annick Dheedene
Karmeldreef, 8790 Waregem, Belgické království
Den zániku členstvi: 14. 2. 2003
zapsáno 11. 1. 2000 vymazáno 26. 3. 2003
Člen
Ing. Tomáš Brumovský
K lukám, 140 00 Praha 4
Den zániku členstvi: 14. 2. 2003
zapsáno 11. 1. 2000 vymazáno 26. 3. 2003
Předseda
Mgr. Martin Heiplík
Benešovo nábřeží, 760 01 Zlín
Den vzniku funkce: 14. 2. 2003
Den vzniku členstvi: 14. 2. 2003
zapsáno 26. 3. 2003 vymazáno 2. 8. 2013
Člen
Mgr. Eva Trejbalová
Petýrkova, 148 00 Praha 4
Den vzniku členstvi: 14. 2. 2003
zapsáno 26. 3. 2003 vymazáno 14. 4. 2008
Člen
Mgr. Martin Vondrouš
Tř. Svobody, 460 05 Liberec 5
Den vzniku členstvi: 14. 2. 2003
zapsáno 26. 3. 2003 vymazáno 22. 7. 2014
Člen
Mgr. Eva Zemanová
Nad Závěrkou, 160 00 Praha 6 - Břevnov
Den vzniku členstvi: 14. 2. 2003
zapsáno 14. 4. 2008 vymazáno 24. 12. 2015
Předseda
Mgr. Martin Heiplík
Benešovo nábřeží, 760 01 Zlín - Zlín
Den vzniku funkce: 14. 2. 2003
Den vzniku členstvi: 14. 2. 2003
zapsáno 2. 8. 2013 vymazáno 14. 10. 2013
Předseda
Mgr. Martin Heiplík
Čiklova, 128 00 Praha - Nusle
Den vzniku funkce: 14. 2. 2003
Den zániku funkce: 14. 2. 2013
Den vzniku členstvi: 14. 2. 2003
Den zániku členstvi: 14. 2. 2013
zapsáno 14. 10. 2013 vymazáno 12. 4. 2016
Člen
Mgr. Martin Vondrouš
Svobody, 460 05 Liberec - Liberec V-Kristiánov
Den vzniku členstvi: 14. 2. 2003
Den zániku členstvi: 14. 2. 2013
zapsáno 22. 7. 2014 vymazáno 12. 4. 2016
Člen
Mgr. Eva Zemanová
Nad Závěrkou, 169 00 Praha - Břevnov
Den vzniku členstvi: 14. 2. 2003
Den zániku členstvi: 14. 2. 2013
zapsáno 24. 12. 2015 vymazáno 12. 4. 2016

Skuteční majitelé

Přímý skutečný majitel
Ing. Leoš Urbánek
Automatický průpis: ne
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Postavení skutečného majitele je založeno na přímé účasti. Vlastnictví podílu na hlasovacích právech. Velikost podílu: 25 %.
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 13. 3. 2019
zapsáno 13. 3. 2019
Přímý skutečný majitel
Mgr. Martin Vondrouš
Automatický průpis: ne
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Postavení skutečného majitele je založeno na přímé účasti. Vlastnictví podílu na hlasovacích právech. Velikost podílu: 25 %.
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 13. 3. 2019
zapsáno 13. 3. 2019
Přímý skutečný majitel
Pavel Knap
Automatický průpis: ne
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Postavení skutečného majitele je založeno na přímé účasti. Vlastnictví podílu na hlasovacích právech. Velikost podílu: 25 %.
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 13. 3. 2019
zapsáno 13. 3. 2019
Přímý skutečný majitel
Ing. Václav Podzimek
Automatický průpis: ne
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Postavení skutečného majitele je založeno na přímé účasti. Vlastnictví podílu na hlasovacích právech. Velikost podílu: 25 %.
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 13. 3. 2019
zapsáno 13. 3. 2019

Hodnocení firmy

0
-
+

Sbírka listin

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Celebrity v rejstříku

Václav Bláha

Václav Bláha

zpěvák, kytarista, frotman kapely Divoký Bill

120
-
+
Roman Berbr

Roman Berbr

fotbalový funkcionář

-335
-
+
Vojtěch Kotek

Vojtěch Kotek

herec, režisér

30
-
+
Jaromír Soukup

Jaromír Soukup

moderátor, mediální magnát

10
-
+
Simona Janoušková

Simona Janoušková

podnikatelka a manželka Romana Janouška, která se nerada fotí

-160
-
+
Libuše Šmuclerová

Libuše Šmuclerová

bývalá programová ředitelka TV Nova, dnes vede nakladatelství Ringier

-180
-
+

A tohle už jste četli?

Firmy s podobným IČO

Firmy s podobným názvem

Spořící účet plně online

Jedinečná nabídka neveřejných nemovitostí k bydlení i investici, kterou nenajdete na běžných realitních portálech.