Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

MPL Development a.s.
IČO: 26146134

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu11. 1. 2000
Obchodní firma
od 26. 3. 2003

MPL Development a.s.

od 11. 1. 2000 do 26. 3. 2003

Frieda Development, a.s.

Sídlo
od 26. 3. 2003 do 20. 1. 2010
Liberec 1, Husova 21/13, PSČ 460 01
od 11. 1. 2000 do 26. 3. 2003
Praha 4, Bělehradská 18, PSČ 140 00
IČO
od 11. 1. 2000

26146134

Identifikátor datové schránky:9g2favn
Právní forma
od 11. 1. 2000
Akciová společnost
Spisová značka1485 B, Krajský soud v Ústí nad Labem
Předmět podnikání
od 20. 1. 2010
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 11. 1. 2000 do 20. 1. 2010
- koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej
od 11. 1. 2000 do 20. 1. 2010
- činnost realitní kanceláře
od 11. 1. 2000 do 20. 1. 2010
- pronájem průmyslového zboží
od 11. 1. 2000 do 20. 1. 2010
- pronájem nemovitostí s poskytováním jiných než základních služeb spojených s pronájmem
Ostatní skutečnosti
od 1. 7. 2020
- Na základě projektu fúze sloučením ze dne 27.05.2020 došlo ke sloučení společností, při němž na společnost MPL Development a.s., IČO 26146134, se sídlem Liberec X - Františkov, V Zahradách 147, PSČ 460 10, jakožto společnost nástupnickou, přešlo jmění zan ikající společnosti Železná - centrum s.r.o., IČO 09129391, se sídlem Železná 249/12, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec.
od 18. 4. 2008 do 29. 4. 2008
- Ostatní skutečnosti: Valná hromada společnosti MPL Development, a.s. rozhodla dne 21.03.2008 o zvýšení základního kapitálu této společnosti za níže uvedených podmínek: 1.základní kapitál společnosti MPL Development , a.s. se zvyšuje o částku 6.500.000,-Kč (slovy šest milionů pět set tisíc korun českých), přičemž upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti MPL Development, a.s. tedy na d částku 6.500.000,-Kč se nepřipouští, 2.základní kapitál společnosti MPL Development, a.s. bude zvýšen upsaním nových akcií v počtu 130 ks (slovy jedno sto třicet kusů) s tím, že se bude jednat o kmenové akcie znějící na jméno, v listinné podobě a jmenovité hodnotě jedné takové akcie 50.000,- Kč (slovy padesát tisíc korun českých), jmenovitá hodnota nové emise akcií tak činí celkem 6.500.000,-Kč (slovy šest milionů pět set tisíc korun českých), 3. emisní kurs každé upisované akcie o jmenovité hodnotě 50.000,-Kč (slovy padesát tisíc korun českých), bude činit 50.000,-Kč (slovy padesát tisíc korun českých), což znamená že emisní kurs nově upisovaných akcií bude činit celkem 6.500.000,-Kč (slovy še st milionů pět set tisíc korun českých), 4. základní kapitál společnosti MPL Development, a.s. bude upsán bez využití přednostního práva akcionářů, kdy všichni akcionáři učinili prohlášení o vzdání se přednostního práva na upisování nových akcií ve smyslu ust.§ 204a odst.7 obchod.zákoníku - všec hny akcie tak budou upsány předem určenými zájemci, kterými jsou: Pavel Knap, r.č. xxxx, trvale bytem Praha 14, Hostavice, Lucinková 584/4, PSČ: 198 00, Ing.Leoš Urbánek, r.č. xxxx, bytem Liberec XII-Staré Pavlovice, Na Mlýnku 690, PSČ: 460 01 a Mgr.Martin Vondrouš, r.č. xxxx, bytem Liberec V - Kristiánov, Svobody 279/6, PSČ: 460 05 , 5. místem pro upisování nových akcií předem určenými zájemci je sídlo společnosti s tím, že lhůta pro upisování nových akcií předem určenými zájemci je 14 dnů (slovy čtrnáct ) dnů a počne plynout dnem bezprostředně následujícím po dni, kdy předem určení z ájemci obdrží od společnosti pravomocné usnesení rejstříkového soudu o zápisu záměru zvýšit základní kapitál společnosti do obchodního rejstříku společně s návrhem smlouvy o upsání akcií, doručením těchto podkladů bude předem určeným zájemcům oznámen počá tek běhu lhůty k upisování akcií, 6.schvaluje se, že předem určený zájemce Pavel Knap bude upisovat akcie na zvýšení ZK společnosti částečně nepeněžitým vkladem, kterým je jedna třetina bytového domu čp.503 v Liberci II-Nové Město na p.p.č.4941 s jednou třetinou venkovních úprav a s jedno u třetinou st.p.č.4941, zapsanými v katatsu nem.KÚ pro Lbc.kraj, KP Lbc na LV č.9065 pro k.ú. a obec Liberec s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 44 kusů kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě a o jmenovité hodnotě jedné akcie 50 .000,-Kč (slovy padesát tisíc korun českých), tedy akcie v celkové hodnotě 2.200.000,-Kč za emisní kurs stejné hodnoty a vzhledem k tomu, že celková jmenovitá hodnota nových akcií vydaných Pavlu Knapovi jako protiplnění činí 2.200.000,-Kč a hodnota jeho n epeněžitého vkladu činí2.166.666,67 Kč, tak i částečně i peněžitým vkladem ve výši 33.333,33 Kč, 7.schvaluje se, že předem určený zájemce Ing.Leoš Urbánek bude upisovat akcie na zvýšení ZK společnosti nepeněžitým vkladem, kterým je jedna třetina bytového domu čp.503 v Liberci II-Nové Město na p.p.č.4941 s jednou třetinou venkovních úprav a s jednou t řetinou st.p.č.4941, zapsanými v katatsu nem.KÚ pro Lbc.kraj, KP Lbc na LV č.9065 pro k.ú. a obec Liberec s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 43 kusů kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě a o jmenovité hodnotě jedné akcie 50.00 0,-Kč (slovy padesát tisíc korun českých), tedy akcie v celkové hodnotě 2.150.000,-Kč za emisní kurs stejné hodnoty s tím, že rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou nových akcií vydaných Ing.Leoši Urbánkovi jako protiplnění, tj. čá stka ve výši 16.666,67 Kč bude zaúčtována do rezervního fondu společnosti, 8.schvaluje se, že předem určený zájemce Mgr.Martin Vondrouš bude upisovat akcie na zvýšení ZK společnosti nepeněžitým vkladem, kterým je jedna třetina bytového domu čp.503 v Liberci II-Nové Město na p.p.č.4941 s jednou třetinou venkovních úprav a s jedno u třetinou st.p.č.4941, zapsanými v katatsu nem.KÚ pro Lbc.kraj, KP Lbc na LV č.9065 pro k.ú. a obec Liberec s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 43 kusů kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě a o jmenovité hodnotě jedné akcie 50 .000,-Kč (slovy padesát tisíc korun českých), tedy akcie v celkové hodnotě 2.150.000,-Kč za emisní kurs stejné hodnoty s tím, že rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou nových akcií vydaných Ing.Leoši Urbánkovi jako protiplnění, tj. částka ve výši 16.666,67 Kč bude zaúčtována do rezervního fondu společnosti, 9. obvyklá cena předmětu nepeněžitých vkladů předem určených zájemců byla zjištěna na základě znaleckého posudku č.1297/22-2008 vyracovaného k tomu ustanoveným znalcem Ing.Patrikem Žďánským, jmenovaným Usnesením KS v Ústí n/L - pobočka Lbc. č.j.39 Nc 114/ 2007-7 vydanm dne 26.11.2007 s právní mocí ke dni 29.11.2007, a dle tohoto posudku činí 6.500.000,-Kč (slovy šest milionů pět set tisíc korun českých ) a tato obvyklá cena dle závěru znalce odpovídá emisnímu kursu akcií, které mají být těmito nepeněžitými vklady splaceny, 10. každý z předem určených zájemců je povinen svůj nepeněžitý vklad splatit před podáním návrhu na zápis zvýšení ZK do OR, a to tak, že v sídle společnosti předá každý z nich písemné prohlášení dle ust.§ 60 odst.1 obch.zák. 11. předem určený zájemce Pavel Knap je povinen svůj peněžitý vklad ve výši 33.333,33 Kč splatit na zvláštní účet společnosti za tímto účelem zřízený u ČSOB a.s. pobbočka Liberec ve lhůtě 30ti dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií
Kapitál
od 12. 4. 2016
Základní kapitál 10 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 29. 4. 2008 do 12. 4. 2016
Základní kapitál 7 500 000 Kč, splaceno 100 %.
od 11. 1. 2000 do 29. 4. 2008
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 12. 4. 2016
Kmenové akcie na jméno 50 000, počet akcií: 200 v listinné podobě.
od 12. 4. 2016
Akcie jsou převoditelné pouze mezi akcionáři společnosti. Na třetí osobu jsou převoditelné pouze s jednomyslným souhlasem valné hromady společnosti.
od 29. 4. 2008 do 12. 4. 2016
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 150 v listinné podobě.
od 29. 4. 2008 do 12. 4. 2016
akcie jsou převoditelné na osobu, která není akcionářem jen se souhlasem valné hromady
od 26. 3. 2003 do 29. 4. 2008
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 20.
od 26. 3. 2003 do 29. 4. 2008
akcie v listinné podobě akcie jsou převoditelné na osobu, která není akcionářem jen se souhlasem valné hromady
od 11. 1. 2000 do 26. 3. 2003
Akcie na majitele err, počet akcií: 10.
od 11. 1. 2000 do 26. 3. 2003
akcie mají listinnou podobu a nejsou veřejně obchodovatelné
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 12. 4. 2016
LEOŠ URBÁNEK - statutární ředitel
Liberec - Liberec XII-Staré Pavlovice, Na Mlýnku, PSČ 460 01
den vzniku členství: 12. 4. 2016
den vzniku funkce: 12. 4. 2016
od 20. 1. 2010 do 12. 4. 2016
Petra Vondroušová - člen
Liberec 14, Kmochova 778/14, PSČ 460 14
den vzniku členství: 14. 2. 2003 - 14. 2. 2013
od 29. 4. 2008 do 12. 4. 2016
Ing. Leoš Urbánek - Předseda
Liberec XII - Staré Pavlovice, Na Mlýnku 747, PSČ 460 01
den vzniku členství: 14. 2. 2003 - 14. 2. 2013
den vzniku funkce: 8. 9. 2003 - 14. 2. 2013
od 14. 4. 2008 do 29. 4. 2008
Ing. Leoš Urbánek - Předseda
Liberec XII - Staré Pavlovice, Na Mlýnku 690, PSČ 460 01
den vzniku členství: 14. 2. 2003
den vzniku funkce: 8. 9. 2003
od 14. 4. 2008 do 12. 4. 2016
Jana Folprechtová - Člen
Liberec 1, Durychova 951/8, PSČ 460 01
den vzniku členství: 8. 9. 2003 - 14. 2. 2013
od 15. 4. 2004 do 14. 4. 2008
Ing. Leoš Urbánek - Předseda
Liberec 6, Na Žižkově 853, PSČ 460 06
den vzniku členství: 14. 2. 2003
den vzniku funkce: 8. 9. 2003
od 15. 4. 2004 do 14. 4. 2008
Jana Folprechtová - Člen
Liberec, Březová alej 1305
den vzniku členství: 8. 9. 2003
od 26. 3. 2003 do 15. 4. 2004
Pavel Knap - předseda
Liberec 15, Nezvalova 635/5, PSČ 460 15
den vzniku členství: 14. 2. 2003 - 8. 9. 2003
den vzniku funkce: 14. 2. 2003 - 8. 9. 2003
od 26. 3. 2003 do 15. 4. 2004
Ing. Leoš Urbánek - člen
Liberec 6, Na Žižkově 853, PSČ 460 06
den vzniku členství: 14. 2. 2003
od 26. 3. 2003 do 20. 1. 2010
Petra Košková - člen
Liberec 14, Kmochova 778/14, PSČ 460 14
den vzniku členství: 14. 2. 2003
od 11. 1. 2000 do 26. 3. 2003
Marc Dheedene - předseda
Praha 4, Bělehradská 18
od 11. 1. 2000 do 26. 3. 2003
- trvale bytem: 9790 Wortegen-Petegem, Peeshoek 8, Belgie
od 11. 1. 2000 do 26. 3. 2003
Jan Van Vliet, nar. 23.7.1959 - člen
Praha 4, Bělehradská 18
od 11. 1. 2000 do 26. 3. 2003
- trvale bytem: Peiskenshof 59, 8790 Waregem, Belgie
od 11. 1. 2000 do 26. 3. 2003
Ing. Josef Žížala - člen
Praha 2, Na Folimance 9
od 12. 4. 2016
Statutární ředitel je statutárním orgánem společnosti. Statutární ředitel zastupuje společnost navenek samostatně.
od 26. 3. 2003 do 12. 4. 2016
Jménem společnosti jedná představenstvo. Každý člen představenstva jedná jménem společnosti ve všech jejich věcech samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí předseda či člen představenstva svůj podpis dle podpisového vzoru s uvedením své funkce.
od 11. 1. 2000 do 26. 3. 2003
Společnost zastupují vůči třetím osobám a podpisují za ni předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně.
Správní rada
od 12. 4. 2016
Mgr. MARTIN VONDROUŠ - předseda správní rady
Liberec - Liberec V-Kristiánov, Svobody, PSČ 460 05
den vzniku členství: 12. 4. 2016
den vzniku funkce: 12. 4. 2016
od 12. 4. 2016
PAVEL KNAP - člen správní rady
Praha - Hostavice, Lucinková, PSČ 198 00
den vzniku členství: 12. 4. 2016
od 12. 4. 2016
LEOŠ URBÁNEK - člen správní rady
Liberec - Liberec XII-Staré Pavlovice, Na Mlýnku, PSČ 460 01
den vzniku členství: 12. 4. 2016
Dozorčí rada
od 24. 12. 2015 do 12. 4. 2016
Mgr. EVA ZEMANOVÁ - člen
Praha - Břevnov, Nad Závěrkou, PSČ 169 00
den vzniku členství: 14. 2. 2003 - 14. 2. 2013
od 22. 7. 2014 do 12. 4. 2016
Mgr. MARTIN VONDROUŠ - člen
Liberec - Liberec V-Kristiánov, Svobody, PSČ 460 05
den vzniku členství: 14. 2. 2003 - 14. 2. 2013
od 14. 10. 2013 do 12. 4. 2016
Mgr. MARTIN HEIPLÍK - předseda
Praha - Nusle, Čiklova, PSČ 128 00
den vzniku členství: 14. 2. 2003 - 14. 2. 2013
den vzniku funkce: 14. 2. 2003 - 14. 2. 2013
od 2. 8. 2013 do 14. 10. 2013
Mgr. MARTIN HEIPLÍK - předseda
Zlín, Benešovo nábřeží, PSČ 760 01
den vzniku členství: 14. 2. 2003
den vzniku funkce: 14. 2. 2003
od 14. 4. 2008 do 24. 12. 2015
Mgr. Eva Zemanová - člen
Praha 6 - Břevnov, Nad Závěrkou 2396/9, PSČ 160 00
den vzniku členství: 14. 2. 2003
od 26. 3. 2003 do 14. 4. 2008
Mgr. Eva Trejbalová - člen
Praha 4, Petýrkova 1948/14, PSČ 148 00
den vzniku členství: 14. 2. 2003
od 26. 3. 2003 do 2. 8. 2013
Mgr. Martin Heiplík - předseda
Zlín, Benešovo nábřeží 3736, PSČ 760 01
den vzniku členství: 14. 2. 2003
den vzniku funkce: 14. 2. 2003
od 26. 3. 2003 do 22. 7. 2014
Mgr. Martin Vondrouš - člen
Liberec 5, Tř. Svobody 279/6, PSČ 460 05
den vzniku členství: 14. 2. 2003
od 11. 1. 2000 do 26. 3. 2003
Ivan Missant - člen
8790 Waregem, Gentse Heerweg 5, Belgické království
od 11. 1. 2000 do 26. 3. 2003
Annick Dheedene - člen
8790 Waregem, Karmeldreef 60, Belgické království
od 11. 1. 2000 do 26. 3. 2003
Ing. Tomáš Brumovský - člen
Praha 4, K lukám 648, PSČ 140 00
Hodnocení firmy
+2
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

19. 9. 2020 | | Martin Vlnas | 5 komentářů

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

Kariéra finančního poradce se vám slibně rozjíždí, klientů přibývá a vy najednou zjistíte, že by bylo fajn nebýt na všechno sám. Jenže kde sehnat ty správné lidi, jak je namotivovat a hlavně jak je udržet, aby vám po dvou měsících nedali košem? Michal Krejčí, který vede v Partners tým 230 lidí, má v rukávu pár tipů, které by vám mohly usnadnit krušné začátky.

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

18. 9. 2020 | | Petr Kučera | 6 komentářů

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

Veřejnost získá bezplatný přístup k závazným technickým normám. Rozhodli o tom poslanci na návrh Pirátů. Elektrikáři, stavaři a další živnostníci tak mohou ušetřit tisíce korun ročně na poplatcích.

Banky zpřísnily úvěry pro firmy. Někomu nepůjčí vůbec

18. 9. 2020 | | Jiří Hovorka

Banky zpřísnily úvěry pro firmy. Někomu nepůjčí vůbec

Banky jsou při poskytování podnikatelských úvěrů výrazněji opatrnější. Ukazují to zkušenosti finanční skupiny SFG Holding, která pomáhá firmám zajistit bankovní financování investic do nemovitostí, developmentu, podnikání a startupů.

Končí prodloužený termín pro přehledy OSVČ

17. 9. 2020 | | Jiří Hovorka

Končí prodloužený termín pro přehledy OSVČ

V pátek končí prodloužený termín, do kterého musí osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) odevzdat přehledy sociálního a zdravotního pojištění za rok 2019.

Omezení Airbnb: Jak má vypadat, až se vrátí turisté?

17. 9. 2020 | | Veronika Hejná | 5 komentářů

Omezení Airbnb: Jak má vypadat, až se vrátí turisté?

Hlasy kritiků „platforem pro sdílené ubytování“ sílí. Ve hře je hned několik návrhů na regulaci.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 680,00 Kč
Czech Exchange 2 680,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 690,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 743,90 Kč
ČSOB 2 743,90 Kč
Expobank CZ 2 749,10 Kč
Komerční banka 2 752,03 Kč
Česká spořitelna 2 767,00 Kč
Raiffeisenbank 2 796,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 809,00 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 814 339 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Jaromír Jágr

Jaromír Jágr

- hokejista, mistr světa a olympijský vítěz

+69
+
-
2.Dan  Vávra

Dan Vávra

- tvůrce videoher

+24
+
-
3.Tomio Okamura

Tomio Okamura

- moravsko-japonský podnikatel

-148
+
-
4.Martin Michal

Martin Michal

- podnikatel a manžel zpěvačky Heleny Vondráčkové

-307
+
-
5.Zdeněk Bakala

Zdeněk Bakala

- podnikatel a uhlobaron

-317
+
-

Články na Heroine.cz

Chcete mít ve skříni šaty od českého návrháře? Kde začít a jak se neztratit na módní scéně

Chcete mít ve skříni šaty od českého návrháře? Kde začít a jak se neztratit na módní scéně

Už dávno neplatí, že autorská móda přímo od návrháře musí být drahá, a zároveň pro ženy...více

Užít si sama sebe. Proč se téměř nebavíme o ženské masturbaci?

Užít si sama sebe. Proč se téměř nebavíme o ženské masturbaci?

Můžu si sama sebe užít? Můžu. Chci o tom mluvit? Chci, nebo možná nechci. Musím o tom...více

Deprese a vyhoření můžou potkat každého. Nezlehčujte je, často jde o čas

Deprese a vyhoření můžou potkat každého. Nezlehčujte je, často jde o čas

Lenka Krákorová je zdravá devětatřicetiletá žena, která dělá práci snů na manažerské pozici....více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Kde platit sociální a zdravotnípojištění
Poradna > Daně > Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění > Kde platit sociální a zdravotnípojištění

Otázka: Dobrý den, ráda bych se zeptala na platbu sociálního a zdravotního pojištění v případě, kdy jsem nastoupila od 1.9. k pojišťovně na smlouvu o obchodním zastoupení a pomoci při správě. Bylo mi řečeno,...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services