Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Seisin, a.s.
IČO: 26159279

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu28. 2. 2000
Obchodní firma
od 28. 2. 2000

Seisin, a.s.

Sídlo
od 13. 8. 2005 do 9. 12. 2013
Praha 1, Petrská čp.2051/5, PSČ 110 00
od 29. 7. 2003 do 13. 8. 2005
Praha 7, Pod Havránkou 657/10B, PSČ 170 00
od 15. 11. 2000 do 29. 7. 2003
Praha 7, Za Císařským Mlýnem 33
od 28. 2. 2000 do 15. 11. 2000
Praha 3, Táboritská 23, PSČ 130 87
IČO
od 28. 2. 2000

26159279

DIČ

CZ26159279

Identifikátor datové schránky:h34f8qi
Právní forma
od 28. 2. 2000
Akciová společnost
Spisová značka6410 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 30. 7. 2020
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 30. 7. 2020
- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
od 20. 11. 2009 do 30. 7. 2020
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 29. 7. 2003 do 30. 7. 2020
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor
od 28. 2. 2000 do 29. 7. 2003
- pronájem nemovitostí bez poskytování jiných služeb než základních spojených s pronájmem
Předmět činnosti
od 30. 7. 2020
- Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 1. 5. 2020
- Na společnost Seisin, a.s., se sídlem Praha 6, Bubeneč, Mlýnská 22/4, PSČ 160 00, IČ: 261 59 279, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6410, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zaniklé společnosti Hotel Opera Karlovy Vary s.r.o., se sídlem Praha 6, Bubeneč, Mlýnská 22/4, PSČ 160 00, IČ: 068 62 811, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 290317.
od 9. 7. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 1
od 9. 7. 2014
- Počet členů správní rady: 1
od 9. 7. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 30. 12. 2013 do 11. 3. 2014
- Valná hromada společnosti Seisin, a.s.: a) rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti Seisin, a.s., o částku 459.000.000,- Kč (slovy: čtyři sta padesát devět milionů korun českých) na částku 460.000.000,- Kč (slovy: čtyři sta šedesát milionů korun českých) upisováním nových akcií peněž itými vklady s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, a to upsáním 8 (slovy: osmi) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000.000,- Kč (slovy: padesát milionů korun českých) a 2 (slovy: dvou) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 29.500.000,- Kč (slovy: dvacet devět milionů pět set tisíc korun českých); b) určuje, že všechny akcie budou nabídnuty akcionářům k upsání s využitím přednostního práva s tím, že akcionáři mohou uplatnit své přednostní právo na upsání akcií v sídle společnosti Seisin, a.s., na adrese Praha 6 - Bubeneč, Mlýnská 22/4, PSČ 160 00, ve lhůtě dvou týdnů ode dne zveřejnění informace o přednostním právu podle § 204a odst. 2 obchodního zákoníku. Místo, lhůta pro uplatnění přednostního práva na upsání akcií a počátek běhu této lhůty budou akcionářům sděleny zveřejněním oznámení v Obchodní m věstníku a v deníku Sport. Společnost je povinna zveřejnit toto oznámení do jednoho měsíce poté, co nabude právní moci usnesení příslušného soudu o zápisu tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nebo do jednoh o měsíce poté, co jí bude doručen výpis z obchodního rejstříku vyhotovený příslušným soudem obsahující v části „Ostatní skutečnosti“ toto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; c) rozhoduje, že na jednu dosavadní akcii společnosti lze upsat 0,8 (slovy: žádná celá osm desetin) nové akcie společnosti o jmenovité hodnotě 50.000.000,- Kč (slovy padesát milionů korun českých) a 0,2 (žádná celá dvě desetiny) nové akcie společnosti o jmenovité hodnotě 29.500.000,- Kč (slovy: dvacet devět milionů pět set tisíc korun českých) s tím, že lze upisovat pouze celé akcie; d) určuje, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty určitému zájemci, kterým bude vlastník pohledávky za společností Seisin, a.s., z titulu smlouvy o smlouvy o úvěru reg. č. 1048/TÚ/2008, která byla uzavřena mezi spole čností NLB Factoring, a.s., identifikační číslo: 476 77 881, jakožto věřitelem, a společností Seisin, a.s., jakožto dlužníkem, dne 30.9.2008 (dále také jen „určitý zájemce“); e) rozhoduje, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, a které budou nabídnuty určitému zájemci: 1. budou upsány v sídle společnosti Seisin, a.s., na adrese Praha 6 - Bubeneč, Mlýnská 22/4, PSČ 160 00, 2. budou upsány ve lhůtě tří týdnů ode dne skončení lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva, 3. s tím, že počátek běhu lhůty pro upsání akcií bez využití přednostního práva bude určitému zájemci sdělen písemným oznámením zaslaným na adresu aktuálního vlastníka pohledávky za společností Seisin, a.s., uvedené shora pod písm. d), který bude společno sti Seisin, a.s., v okamžiku učinění této nabídky znám na základě oznámení o postoupení předmětné pohledávky; f) určuje, že emisní kurs každé z akcií upisovaných na zvýšení základního kapitálu společnosti Seisin, a.s., je roven její jmenovité hodnotě, a to bez ohledu na skutečnost, zda tyto akcie budou upisovány s využitím nebo bez využití přednostního práva; g) určuje, že všichni upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs jimi upsaných akcií ve lhůtě jednoho měsíce od upsání akcií na účet č. 69xxxx, zřízený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., vyjma případu, kdy emisní kurs akcií ups aných určitým zájemcem bude splacen započtením pohledávky určitého zájemce vůči společnosti Seisin, a.s., proti pohledávce společnosti Seisin, a.s., na splacení emisního kursu akcií upsaných určitým zájemcem (blíže specifikováno pod písm. h) a i); h) připouští možnost započtení peněžité pohledávky určitého zájemce ve výši 459.000.000,- Kč (slovy: čtyři sta padesát devět milionů korun českých) proti pohledávce společnosti Seisin, a.s. vůči určitému zájemci na splacení celého emisního kursu ve výši 4 59.000.000,- Kč (slovy: čtyři sta padesát devět milionů korun českých) s tím, že emisní kurs bude splacen výhradně započtením; i) stanovuje, že dohoda o započtení bude mezi společností Seisin, a.s., a určitým zájemcem uvedeným shora pod písm. b) uzavřena v sídle společnosti na adrese Praha 6 - Bubeneč, Mlýnská 22/4, PSČ 160 00 ve lhůtě tří týdnů ode dne upsání akcií s tím, že poč átek běhu této lhůty bude určitému zájemci oznámen doručením návrhu dohody o započtení. Předmětem dohody o započtení uzavřené mezi společností Seisin, a.s., a určitým zájemcem bude zápočet pohledávky společnosti Seisin, a.s., vůči určitému zájemci na splacení emisního kursu ve výši 459.000.000,- Kč (slovy: čtyři sta padesát devět milionů korun českých) proti níže uvedené pohledávce určitého zájemce vůči spole čnosti Seisin, a.s., vyplývající z níže uvedené smlouvy o úvěru a následných smluv o postoupení pohledávky. V důsledku započtení zanikne celá pohledávka společnosti Seisin, a.s., na splacení emisního kursu upsaných akcií a část pohledávky určitého zájemce vyplývající z níže uvedené smlouvy o postoupení pohledávky. Uvedená pohledávka určitého zájemce vůči společnosti Seisin, a.s., je pohledávkou na splacení peněžních prostředků činící ke dni 15.10.2013 celkem částku 460.715.231,44 (slovy: čtyři sta šedesát milionů sedm set patnáct tisíc dvě stě třicet jedna korun če ských čtyřicet čtyři haléřů), a to na základě smlouvy o úvěru reg. č. 1048/TÚ/2008 uzavřené mezi společností NLB Factoring, a.s., jakožto věřitelem, a společností Seisin, a.s., jakožto dlužníkem dne 30.9.2008. Společnost NLB FACTORING, a.s., „v likv idaci“, jakožto postupitel, postoupila tuto pohledávku za společností Seisin, a.s., společnosti Gomanold, a.s., identifikační číslo: 279 31 536, jakožto postupníkovi, smlouvou o postoupení pohledávky uzavřenou dne 30.10.2013. Společnost Gomanold, a. s., jakožto postupitel, postoupila tuto pohledávku za společností Seisin, a.s., společnosti QI investiční společnost, a.s., identifikační číslo: 279 11 497, jakožto postupníkovi, smlouvou o postoupení pohledávky uzavřenou dne 30.10.2013 (fotokopie shora u vedených smluv jsou založeny v notářském spisu).
Kapitál
od 1. 5. 2020
Základní kapitál 11 500 000 Kč, splaceno 100 %.
od 11. 3. 2014 do 1. 5. 2020
Základní kapitál 460 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 28. 2. 2000 do 11. 3. 2014
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 5. 2020
Kmenové akcie na jméno 2 500, počet akcií: 10 v listinné podobě.
od 1. 5. 2020
Kmenové akcie na jméno 1 250 000, počet akcií: 8 v listinné podobě.
od 1. 5. 2020
Kmenové akcie na jméno 737 500, počet akcií: 2 v listinné podobě.
od 9. 7. 2014 do 1. 5. 2020
Kmenové akcie na jméno 100 000, počet akcií: 10 v listinné podobě.
od 11. 3. 2014 do 1. 5. 2020
Kmenové akcie na jméno 50 000 000, počet akcií: 8 v listinné podobě.
od 11. 3. 2014 do 1. 5. 2020
Kmenové akcie na jméno 29 500 000, počet akcií: 2 v listinné podobě.
od 28. 2. 2000 do 9. 7. 2014
Akcie na majitele err, počet akcií: 10.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 19. 3. 2020
MARTIN ŠETINA - statutární ředitel
Praha - Bubeneč, Mlýnská, PSČ 160 00
den vzniku funkce: 19. 3. 2020
od 19. 3. 2020 do 19. 3. 2020
MARTIN ŠETINA - statutární ředitel
Praha - Bubeneč, Mlýnská, PSČ 160 00
den vzniku funkce: 9. 7. 2019 - 19. 3. 2020
od 24. 2. 2016 do 19. 3. 2020
MARTIN ŠETINA - statutární ředitel
Praha - Bubeneč, Mlýnská, PSČ 160 00
den vzniku funkce: 9. 7. 2014 - 9. 7. 2019
od 24. 2. 2016 do 19. 3. 2020
-
od 3. 3. 2015 do 24. 2. 2016
MARTIN ŠETINA - statutární ředitel
Praha - Hlubočepy, Geologická, PSČ 152 00
den vzniku funkce: 9. 7. 2014
od 3. 3. 2015 do 24. 2. 2016
-
od 9. 7. 2014 do 3. 3. 2015
MARTIN ŠETINA - statutární ředitel
Praha 5 - Hlubočepy, Geologická, PSČ 152 00
den vzniku funkce: 9. 7. 2014
od 9. 7. 2014 do 3. 3. 2015
-
od 14. 11. 2013 do 9. 7. 2014
RADOVAN CEJPEK - člen představenstva
Jihlava - Staré Hory, Červené domky, PSČ 586 01
den vzniku členství: 16. 11. 2010 - 9. 7. 2014
od 14. 11. 2013 do 9. 7. 2014
MARTIN ŠETINA - předseda představenstva
Praha 5 - Hlubočepy, Geologická, PSČ 152 00
den vzniku členství: 16. 11. 2010 - 9. 7. 2014
den vzniku funkce: 16. 11. 2010 - 9. 7. 2014
od 6. 9. 2013 do 14. 11. 2013
RADOVAN CEJPEK - člen představenstva
Jihlava - Staré Hory, Červené domky, PSČ 586 01
den vzniku členství: 30. 10. 2007 - 9. 7. 2014
od 29. 12. 2008 do 6. 9. 2013
Radovan Cejpek - člen představenstva
Jihlava - Staré Hory, Červené Domky 24, PSČ 586 01
den vzniku členství: 30. 10. 2007 - 9. 7. 2014
od 29. 12. 2008 do 9. 7. 2014
Jiří Havlas - člen představenstva
Kryštofovo údolí - Novina, 179, PSČ 460 01
den vzniku členství: 30. 10. 2007 - 30. 1. 2013
od 16. 1. 2006 do 14. 11. 2013
Martin Šetina - předseda představenstva
Praha 5 - Hlubočepy, Geologická 993/5, PSČ 152 00
den vzniku členství: 1. 12. 2005 - 9. 7. 2014
den vzniku funkce: 1. 12. 2005 - 9. 7. 2014
od 13. 8. 2005 do 16. 1. 2006
Pavel Krunt - předseda představenstva
Praha 7, Pod Havránkou 657/10B
den vzniku členství: 9. 3. 2005 - 30. 11. 2005
den vzniku funkce: 18. 3. 2005 - 30. 11. 2005
od 13. 8. 2005 do 29. 12. 2008
Ing. Milada Svobodová - člen představenstva
Praha 4, Hlavatého 623/11
den vzniku členství: 9. 3. 2005 - 21. 9. 2007
od 13. 8. 2005 do 29. 12. 2008
Milan Haas - člen představenstva
Harrachov, 482
den vzniku členství: 9. 3. 2005 - 14. 4. 2007
od 29. 7. 2003 do 13. 8. 2005
Jiří Krampera - člen
Libušín, 822
den vzniku členství: 21. 3. 2002 - 14. 2. 2005
od 29. 7. 2003 do 13. 8. 2005
Karel Jílek - člen
Praha 9, Dobratická 524
den vzniku členství: 21. 3. 2002 - 14. 2. 2005
od 15. 11. 2000 do 29. 7. 2003
Josef Horečný - předseda
Praha 6, Eliášova 21
od 15. 11. 2000 do 29. 7. 2003
Martin Mašek - člen
Čelákovice, V Prokopě 1324, PSČ 250 88
od 15. 11. 2000 do 13. 8. 2005
Pavel Krunt - člen
Praha 7, Kamenická 17
od 28. 2. 2000 do 15. 11. 2000
Ing. Lucie Glučová - předseda
Jenštejn, Vinořská 78
od 28. 2. 2000 do 15. 11. 2000
Blanka Dvořáková - člen
Pelhřimov, Dolnokubínská 1438, PSČ 393 01
od 28. 2. 2000 do 15. 11. 2000
Lenka Straková - člen
Brandýs nad Labem, Lipová 1498
od 9. 7. 2014
Statutární ředitel zastupuje společnost samostatně.
od 8. 6. 2006 do 9. 7. 2014
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. Je-li k jednání třeba písemného úkonu, pak k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo dva členové představenstva.
od 15. 11. 2000 do 8. 6. 2006
Jménem společnosti jednají vždy společně alespoň dva členové představesntva. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis alespoň dva členové představenstva.
od 28. 2. 2000 do 15. 11. 2000
Za společnost jedná každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému či vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis kterýkoli člen představenstva.
Správní rada
od 19. 3. 2020
MARTIN ŠETINA - člen správní rady
Praha - Bubeneč, Mlýnská, PSČ 160 00
den vzniku členství: 19. 3. 2020
od 19. 3. 2020 do 19. 3. 2020
MARTIN ŠETINA - člen správní rady
Praha - Bubeneč, Mlýnská, PSČ 160 00
den vzniku členství: 9. 7. 2019 - 19. 3. 2020
od 24. 2. 2016 do 19. 3. 2020
MARTIN ŠETINA - člen správní rady
Praha - Bubeneč, Mlýnská, PSČ 160 00
den vzniku členství: 9. 7. 2014 - 9. 7. 2019
od 3. 3. 2015 do 24. 2. 2016
MARTIN ŠETINA - člen správní rady
Praha - Hlubočepy, Geologická, PSČ 152 00
den vzniku členství: 9. 7. 2014
od 9. 7. 2014 do 3. 3. 2015
MARTIN ŠETINA - člen správní rady
Praha 5 - Hlubočepy, Geologická, PSČ 152 00
den vzniku členství: 9. 7. 2014
Dozorčí rada
od 29. 12. 2009 do 9. 7. 2014
Petra Zimová - člen dozorčí rady
Praha 8 - Čimice, Okořská 343/2, PSČ 181 00
den vzniku funkce: 16. 12. 2009
od 29. 12. 2008 do 29. 12. 2009
Patrik Kravec - člen dozorčí rady
Košice - Nad Jazerom, Čingovská 1379/9, Slovenská republika
den vzniku členství: 30. 10. 2007
od 29. 12. 2008 do 9. 7. 2014
Ing. Milada Svobodová - předseda dozorčí rady
Praha 10 - Petrovice, Frostova 337
den vzniku členství: 4. 11. 2007 - 9. 7. 2014
den vzniku funkce: 4. 11. 2007 - 4. 2. 2013
od 29. 12. 2008 do 9. 7. 2014
Robert Hlaváček - člen dozorčí rady
Praha 7, Tusarova 20
den vzniku členství: 30. 10. 2007 - 30. 1. 2013
od 16. 1. 2006 do 29. 12. 2008
Pavel Ších - člen dozorčí rady
Vavřinec - Žíšov, 11, PSČ 285 04
den vzniku členství: 1. 12. 2005 - 29. 10. 2007
od 13. 8. 2005 do 16. 1. 2006
Martin Šetina - člen dozorčí rady
Praha 5, Geologická 993/5
den vzniku členství: 9. 3. 2005 - 30. 11. 2005
od 13. 8. 2005 do 29. 12. 2008
Jiří Havlas - předseda dozorčí rady
Kryštofovo Údolí - Novina, 179
den vzniku členství: 9. 3. 2005 - 29. 10. 2007
den vzniku funkce: 18. 3. 2005
od 13. 8. 2005 do 29. 12. 2008
PhDr. Jan Bauer - člen dozorčí rady
Liberec II, Šafaříkova 279
den vzniku členství: 9. 3. 2005 - 29. 10. 2007
od 29. 7. 2003 do 13. 8. 2005
Stanislav Suchánek - člen
Praha 10, Bulharská 31
den vzniku členství: 21. 3. 2002 - 9. 3. 2005
od 29. 7. 2003 do 13. 8. 2005
Svatava Kruntová - člen
Praha 4, Zlešická 1848
den vzniku členství: 21. 3. 2002 - 9. 3. 2005
od 6. 12. 2000 do 29. 7. 2003
Julie Horečná - člen
Praha 6, Velvarská 7/1632
od 6. 12. 2000 do 29. 7. 2003
Miroslav Mašek - člen
Čelákovice, V Prokopě 1324
od 6. 12. 2000 do 13. 8. 2005
Alžběta Kruntová - předseda
Praha 7, Kamenická 17
od 15. 11. 2000 do 6. 12. 2000
Alžběta Kruntová - předseda
Praha 7, Kamenická 17
od 15. 11. 2000 do 6. 12. 2000
Julie Horečná - člen
Praha 6, Velvarská 7/1632
od 15. 11. 2000 do 6. 12. 2000
Miroslav Mašek - člen
Čelákovice, V Prokopě 1324
od 28. 2. 2000 do 15. 11. 2000
Martin Hospodár - předseda
Košice, Šafárikova 9, Slovenská republika
od 28. 2. 2000 do 15. 11. 2000
Hana Hospodárová - člen
Košice, Šafárikova 9, Slovenská republika
od 28. 2. 2000 do 15. 11. 2000
Valéria Janusová - člen
Košice, Mudroňova 25, Slovenská republika
Akcionáři
od 19. 3. 2020 do 30. 7. 2020
MARTIN ŠETINA
Praha - Bubeneč, Mlýnská, PSČ 160 00
od 13. 8. 2005 do 8. 6. 2006
FERONASTAV, a.s., IČO: 25108531
Praha 1, Havlíčkova čp.1043/11
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Berete méně než kolega v Praze? Máte šanci na víc, řekl soud

6. 8. 2020 | | Petr Kučera | 3 komentáře

Berete méně než kolega v Praze? Máte šanci na víc, řekl soud

Nejvyšší soud dal naději zaměstnancům, kteří na stejné pozici v rámci jedné firmy mají nižší mzdu než jejich kolegové v Praze a dalších lépe placených regionech Česka. O důležitém rozhodnutí informuje web E15.

Odstupné při výpovědi, servis kanceláří... Co teď právník nejvíc řeší

6. 8. 2020 | | Ondřej Preuss

Odstupné při výpovědi, servis kanceláří... Co teď právník nejvíc řeší

Téměř 200 zájemců využilo od poloviny března poradnu, kterou web DostupnýAdvokát.cz spustil na pomoc s dopady pandemie Covid-19. Zakladatel služby Ondřej Preuss popisuje, jaké problémy řešili lidé při bezplatné konzultaci nejčastěji.

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus. Kromě dohodářů

5. 8. 2020 | | Petr Kučera

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus. Kromě dohodářů

Osoby samostatně výdělečně činné a společníci malých společností s ručením omezeným mohou požádat o pomoc z programu Pětadvacítka nejpozději v pátek 7. srpna.

Změny v daňovém přiznání. Co všechno je letos jinak

5. 8. 2020 | | Petr Kučera | 2 komentáře

Změny v daňovém přiznání. Co všechno je letos jinak

V polovině letních prázdnin je to pro řadu lidí už dávno vyřízená věc. Díky dvěma mimořádným odkladům se ale termín pro podání přiznání za rok 2019 teprve blíží. Připomeneme, jak na to.

Nový semafor: Omezení hrozí jenom v devíti okresech

3. 8. 2020 | | Petr Kučera

Nový semafor: Omezení hrozí jenom v devíti okresech

Ve většině okresů České republiky je teď nulové nebo zanedbatelné riziko nákazy Covid-19. Jenom v devíti okresech je nebezpečí o trochu vyšší, stále ale mírné.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 650,00 Kč
Czech Exchange 2 650,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 660,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 702,50 Kč
ČSOB 2 702,50 Kč
Komerční banka 2 713,86 Kč
Česká spořitelna 2 714,00 Kč
Expobank CZ 2 716,10 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 754,90 Kč
Raiffeisenbank 2 759,00 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 598 921 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Karel Poborský

Karel Poborský

- fotbalista

+15
+
-
2.Lukáš Konečný

Lukáš Konečný

- boxer

+3
+
-
3.Tomáš Rosický

Tomáš Rosický

- fotbalista

+3
+
-
4.Marcel  Gecov

Marcel Gecov

- bývalý fotbalista, podnikatel

-2
+
-
5.Milan Jančík

Milan Jančík

- podnikatel, bývalý místopředseda pražské ODS a starosta Prahy 5

-55
+
-

Články na Heroine.cz

Vegankou v Česku? Stále se musíte smířit s nechápavými pohledy národa masožravců

Vegankou v Česku? Stále se musíte smířit s nechápavými pohledy národa masožravců

Ještě před rokem na dveřích od mého pokoje visela cedulka s nápisem: Nikomu není nic do...více

Špatné dcery, trapné matky. Mluvit o stárnutí rodičů je pořád do jisté míry tabu

Špatné dcery, trapné matky. Mluvit o stárnutí rodičů je pořád do jisté míry tabu

Dospíváme v závislosti na tom, jakých dosahujeme životních met. Někdo dospěje manželstvím...více

„Já proti vám nic nemám, ale ten Pride, ten vám škodí!“

„Já proti vám nic nemám, ale ten Pride, ten vám škodí!“

Byla jsem nervózní a nevěděla co mám čekat. Budou na nás útočit nějací náckové nebo rozlícení...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Výrobce nedokáže opravit reklamaci
Poradna > Spotřebitelská poradna > Výrobce nedokáže opravit reklamaci

Otázka: Dobrý den, rád bych se poradil, než budu situaci eskalovat dále. Notebook české značky byl velmi poruchový, dvě uznané reklamace během záruční doby, jedna vedla k výměně celého kusu. Teď, zhruba 2 měsíce...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services