PETRSKÁ, a.s.
IČO: 26161559

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu7. 3. 2000
Obchodní firma
od 7. 3. 2000

PETRSKÁ, a.s.

Sídlo
od 7. 3. 2000 do 23. 11. 2016
Praha 1, Petrská 29, PSČ 110 00
IČO
od 7. 3. 2000

26161559

DIČ

CZ26161559

Identifikátor datové schránky:wejfnhz
Právní forma
od 7. 3. 2000
Akciová společnost
Spisová značka6435 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 16. 10. 2014
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 25. 7. 2007 do 16. 10. 2014
- realitní činnost
od 7. 3. 2000 do 16. 10. 2014
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Ostatní skutečnosti
od 5. 4. 2016
- Usnesení řádné valné hromady společnosti ze dne 29.3.2016: I) Valná hromada společnosti schvaluje štěpení stávajících akcií společnosti a související změnu stanov společnosti takto: V případě kmenových akcií společnosti: a) každá 1 ks akcie ze stávajících 21 ks kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč se bude štěpit v poměru 1 : 100, tzn. každá 1 ks akcie bude nově rozdělena na 100 ks akcií o jmenovité 10.000,- Kč, b) každá 1 ks akcie ze stávajících 40 ks kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč se bude štěpit v poměru 1 : 10, tzn. každá 1 ks akcie bude nově rozdělena na 10 ks akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, c) všech stávajících 94 ks kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč štěpení nepodléhá. Celkový počet kmenových akcií společnosti po štěpení části stávajících akcií bude činit 2 594 ks o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč. V případě akcií společnosti se zvláštními právy: a) 1 ks akcie znějící na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč se bude štěpit v poměru 1 : 100, tzn. nově bude rozdělena na 100 ks akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, b) každá 1 akcie ze stávajících 7 ks akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč se bude štěpit v poměru 1 : 10, tzn. každá 1 ks akcie bude nově rozdělena na 10 ks akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, c) 1 ks akcie znějící na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč štěpení nepodléhá. Celkový počet akcií společnosti se zvláštními právy po štěpení části stávajících akcií bude činit 171 ks akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč. S každou akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč bude spojen jeden hlas na valné hromadě společnosti. Toto rozhodnutí o štěpení části akcií na více akcií o nižší hodnotě nabývá účinností až ke dni jeho zápisu do obchodního rejstříku příslušného soudu. Společnost může proto vydat nové akcie o nižší jmenovité hodnotě a stanovit lhůtu k předložení akcií k výměně až poté, co tato změna bude zapsána do obchodního rejstříku. II) Valná hromada společnosti schvaluje snížení základního kapitálu společnosti a související změnu stanov společnosti takto: S odkládací podmínkou účinnosti rozštěpení akcií společnosti, tedy ke dni zápisu rozštěpení akcií do obchodního rejstříku příslušného soudu, dle rozhodnutí přijatého v rámci bodu č. 3. pořadu jednání této valné hromady se v souladu s ustanovením § 516 a § § 524, 525 a 526 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) snižuje základní kapitál společnosti z dosavadní výše 27.650.000,- Kč (slovy: dvacet sedm milionů šest set padesát tisíc korun českých) o částku 20.737.500,- Kč (slovy: dvacet milionů sedm set třicet sedm tisíc pět set korun českých) na výslednou částku 6.912.500,- Kč (slovy: šest milionů devět set dvanáct tisíc pět set korun českých), a to snížením jmenovité hodnoty poměrně u všech akcií společn osti v poměru 4 : 1, tj. u všech 2 765 ks akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč na novou jmenovitou hodnotu 2.500,- Kč každé akcie. Důvodem snížení základního kapitálu je efektivní snížení neúměrného kapitálového zatížení společnosti a uvolnění prostředků společnosti vázaných v základním kapitálu za účelem jejich výplaty akcionářům. Částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 20.737.500,- Kč (slovy: dvacet milionů sedm set třicet sedm tisíc pět set korun českých) bude vyplacena akcionářům, a to postupně dle možností společnosti s tím, že k výplatě dojde až po účinnosti sn ížení základního kapitálu, resp. zápisu nové výše základního kapitálu (jeho snížení) do obchodního rejstříku. Na každou akcii bude vyplacena částka odpovídající snížení její jmenovité hodnoty, tj. na každou z 2.765 kusů akcií o dosavadní jmenovité hodnotě 10.000,- Kč bude vyplacena částka 7.500,- Kč (slovy: sedm tisíc pět set korun českých). Rozhodnutí o snížení základního kapitálu nabývá účinností až ke dni jeho zápisu do obchodního rejstříku příslušného soudu. Lhůta pro předložení akcií k výměně v důsledku snížení základního kapitálu činí 2 (slovy: dva) měsíce od účinnosti snížení základního kapitálu, tj. od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku příslušného soudu.
od 16. 10. 2014 do 15. 4. 2015
- Valná hromada společnosti rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy, a to s následujícími parametry: (a) Důvodem pro snížení základního kapitálu a pro zvolený způsob snížení je snaha společnosti o konsolidaci struktury akcionářů vlastnících akcie společnosti; (b) Snížení základního kapitálu bude provedeno vzetím akcií na základě veřejného návrhu smlouvy, a to v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu; (c) Vzetí akcií z oběhu je úplatné, přičemž výše úplaty za akcii bude určena podle znaleckého posudku pro ocenění jmění společnosti, a to poměrně pro jednotlivé akcie.
od 20. 12. 2001 do 16. 10. 2014
- Jediný akcionář v působnosti valné hromady akciové společnosti PETRSKÁ, a.s. učinil dne 7.6.2001 rozhodnutí o vydání prioritních akcií a o změně stanov společnosti a jejich přijetí v úplném znění.
od 30. 10. 2000 do 20. 12. 2001
- Jediný akcionář v působnosti valné hromady akciové společnosti PETRSKÁ, a.s. učinil dne 1.8.2000 rozhodnutí o zvýšení základního jmění akciové společnosti PETRSKÁ, a.s., IČO 26 16 15 59 se sídlem Praha 1, Petrská 29 o částku 35,000.000,-Kč (slovy: třicetpětmiliónůkorun českých) ze stávajícího základního jmění společnosti 1,000.000,-Kč (slovy: jedenmiliónkorun českých) na částku 36,000.000,-Kč (slovy: třicetšestmiliónůkorun českých) a to z důvodu kapitálového posílení a zabezpečení finanční soběstačnosti společnosti. Na zvýšení základního jmění společnosti bude vydáno 30 ks kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1,000.000,-Kč (slovy: jedenmiliónkorun českých), které budou vydány v listinné podobě. Emisní kurs bude stanoven ve výši 1,000.000,-Kč (slovy: jedenmiliónkorun českých). Dále bude vydáno 50 ks kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: jednostotisíckorun českých), které budou vydány v listinné podobě. Emisní kurs bude stanoven ve výši 100.000,-Kč (slovy: jednostotisíckorun českých). Upisování akcií nad částku 35,000.000,-Kč se nepřipouští. S nově vydanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva. Všechny nově vydané akcie určené na zvýšení základního jmění společnosti budou upsány a splaceny nepeněžitým vkladem stávajícího akcionáře a to akciové společnosti Investice - Portfolio a Partner, a.s. se sídlem Praha 1, Petrská 29, IČ 63 08 05 32. Předmětem nepeněžitého vkladu společnosti Investice - Portfolio a Partner, a.s. budou nemovitosti zapsané na listu vlastnictví č. 1413 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Praha - město, pro obec Praha, katastrální území Nové Město a to stavba čp. 1168 na pozemku p.č. 266/1 a pozemek p.č. 266/1 o výměře 301 m2 - zastavěná plocha. Uvedené nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku č. 303/152/00 zpracovaném Ing. Ivanou Chvílovou, znalcem z oboru ekonomika - odvětví ceny a odhady nemovitostí a pro základní obor stavebnictví, odvětví stavby obytné, dne 25.6.2000 a ve znaleckém posudku č. 631/13/2000 zpracovaném Vladimírem Plochým, znalcem z oboru ekonomika - ceny a odhady nemovitostí, dne 25.6.2000 Ing. Ivana Chvílová ocenila předmětné nemovitosti částkou 35,200.000,-Kč a Vladimír Plochý ocenil předmětné nemovitosti částkou 35,103.980,-Kč. Upisovatel upíše a splatí celý emisní kurs nově emitovaných akcií, který odpovídá jejich jmenovité hodnotě do 14 dnů ode dne právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Praze o povolení zápisu rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního jmění společnosti. Místem úpisu je sídlo společnosti.
Kapitál
od 20. 9. 2016
Základní kapitál 6 912 500 Kč, splaceno 100 %.
od 15. 4. 2015 do 20. 9. 2016
Základní kapitál 27 650 000 Kč, splaceno 100 %.
od 12. 3. 2001 do 15. 4. 2015
Základní kapitál 36 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 7. 3. 2000 do 12. 3. 2001
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 30. 11. 2017
Akcie se zvláštními právy err, počet akcií: 1.
od 30. 11. 2017
S akcií je spojeno zvláštní právo blíže specifikované v Čl. 4 odst. 3. stanov společnosti.
od 30. 11. 2017
Akcie se zvláštními právy err, počet akcií: 1.
od 30. 11. 2017
S akcií je spojeno zvláštní právo blíže specifikované v Čl. 4 odst. 4. stanov společnosti.
od 30. 11. 2017
Akcie se zvláštními právy err, počet akcií: 1.
od 30. 11. 2017
S akcií je spojeno zvláštní právo blíže specifikované v Čl. 4 odst. 5. stanov společnosti.
od 20. 9. 2016
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 2 594.
od 20. 9. 2016
Akcie společnosti jsou převoditelné jen se souhlasem představenstva společnosti.
od 20. 9. 2016 do 30. 11. 2017
Akcie se zvláštními právy err, počet akcií: 171.
od 20. 9. 2016 do 30. 11. 2017
S akcií je spojeno zvláštní právo blíže specifikované v čl. 4 stanov společnosti. Akcie společnosti jsou převoditelné jen se souhlasem představenstva společnosti.
od 5. 4. 2016 do 20. 9. 2016
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 2 594.
od 5. 4. 2016 do 20. 9. 2016
Akcie společnosti jsou převoditelné jen se souhlasem představenstva společnosti.
od 5. 4. 2016 do 20. 9. 2016
Akcie se zvláštními právy err, počet akcií: 171.
od 5. 4. 2016 do 20. 9. 2016
S akcií je spojeno zvláštní právo blíže specifikované v čl. 4 stanov společnosti. Akcie společnosti jsou převoditelné jen se souhlasem představenstva společnosti.
od 15. 4. 2015 do 5. 4. 2016
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 40.
od 15. 4. 2015 do 5. 4. 2016
Akcie společnosti jsou převoditelné jen se souhlasem představenstva společnosti.
od 15. 4. 2015 do 5. 4. 2016
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 21.
od 15. 4. 2015 do 5. 4. 2016
Akcie společnosti jsou převoditelné jen se souhlasem představenstva společnosti.
od 15. 4. 2015 do 5. 4. 2016
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 94.
od 15. 4. 2015 do 5. 4. 2016
Akcie společnosti jsou převoditelné jen se souhlasem představenstva společnosti.
od 16. 10. 2014 do 15. 4. 2015
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 99.
od 16. 10. 2014 do 15. 4. 2015
Akcie společnosti jsou převoditelné jen se souhlasem představenstva společnosti.
od 16. 10. 2014 do 15. 4. 2015
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 43.
od 16. 10. 2014 do 15. 4. 2015
Akcie společnosti jsou převoditelné jen se souhlasem představenstva společnosti.
od 16. 10. 2014 do 15. 4. 2015
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 29.
od 16. 10. 2014 do 15. 4. 2015
Akcie společnosti jsou převoditelné jen se souhlasem představenstva společnosti.
od 16. 10. 2014 do 5. 4. 2016
Akcie se zvláštními právy 100 000, počet akcií: 7.
od 16. 10. 2014 do 5. 4. 2016
S akcií je spojeno zvláštní právo blíže specifikované v čl. 4 stanov společnosti. Akcie společnosti jsou převoditelné jen se souhlasem představenstva společnosti.
od 16. 10. 2014 do 5. 4. 2016
Akcie se zvláštními právy 1 000 000, počet akcií: 1.
od 16. 10. 2014 do 5. 4. 2016
S akcií je spojeno zvláštní právo blíže specifikované v čl. 4 stanov společnosti. Akcie společnosti jsou převoditelné jen se souhlasem představenstva společnosti.
od 16. 10. 2014 do 5. 4. 2016
Akcie se zvláštními právy 10 000, počet akcií: 1.
od 16. 10. 2014 do 5. 4. 2016
S akcií je spojeno zvláštní právo blíže specifikované v čl. 4 stanov společnosti. Akcie společnosti jsou převoditelné jen se souhlasem představenstva společnosti.
od 20. 12. 2001 do 16. 10. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 100.
od 20. 12. 2001 do 16. 10. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 50.
od 20. 12. 2001 do 16. 10. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 30.
od 20. 12. 2001 do 16. 10. 2014
Základní kapitál je rozdělen na 180 kmenových, neregistrovaných akcií znějících na jméno. Všechny akcie společnosti mají listinnou podobu. Akcie jsou převoditelné se souhlasem představenstva. Převody akcií se dějí rubopisem stanoveným právním předpisem. Z těchto akcií jsou ve smyslu § 159 obch.zákoníku prioritními akciemi, tedy akciemi se kterými jsou spojena přednostní práva k výplatě a podílu na likvidačním zůstatku, tyto akcie v celkové hodnotě Kč 10.430.000,- 13 kusů akcií nominální hodnoty á Kč 10.000,- ev.čísel 001-013 13 kusů akcií nominální hodnoty á Kč 100.000,- ev.čísel 101-113 9 kusů akcií nominální hodnoty á Kč 1.000.000,- ev.čísel 151-159
od 12. 3. 2001 do 20. 12. 2001
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 30.
od 12. 3. 2001 do 20. 12. 2001
Akcie listinné veřejně neobchodovatelné.
od 12. 3. 2001 do 20. 12. 2001
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 50.
od 12. 3. 2001 do 20. 12. 2001
Akcie listinné veřejně neobchodovatelné.
od 7. 3. 2000 do 20. 12. 2001
Akcie na jméno err, počet akcií: 100.
od 7. 3. 2000 do 20. 12. 2001
akcie společnosti budou vydány jako materializované ve formě listiny znějící na jednu akcii. Převod akcií je možný po předchozím souhlasu představenstva společnosti. Převody akcií se dějí rubopisem stanoveným právním předpisem.
Statutární orgán
od 31. 1. 2018
Ing. JAN ŠINDELKA - Předseda představenstva
Praha - Újezd u Průhonic, Nad náhonem, PSČ 149 00
den vzniku členství: 22. 6. 2017
den vzniku funkce: 22. 6. 2017
od 31. 1. 2018
Ing. KAREL HÁJEK - Člen představenstva
Tábor - Měšice, Sezimovská, PSČ 390 02
den vzniku členství: 22. 6. 2017
od 31. 1. 2018
Doc. Ing. ZDENĚK CHYTIL, CSc. - Člen představenstva
Praha - Kunratice, Nad Belvederem, PSČ 148 00
den vzniku členství: 22. 6. 2017
od 2. 12. 2017 do 31. 1. 2018
Ing. JAN ŠINDELKA - předseda představenstva
Praha - Újezd u Průhonic, Nad náhonem, PSČ 149 00
den vzniku členství: 16. 7. 2012 - 22. 6. 2017
den vzniku funkce: 16. 7. 2012 - 22. 6. 2017
od 23. 11. 2016 do 2. 12. 2017
Ing. JAN ŠINDELKA - předseda představenstva
Praha - Újezd u Průhonic, Vodnická, PSČ 149 00
den vzniku členství: 16. 7. 2012
den vzniku funkce: 16. 7. 2012
od 23. 11. 2016 do 31. 1. 2018
Ing. KAREL HÁJEK - člen představenstva
Tábor - Měšice, Sezimovská, PSČ 390 02
den vzniku členství: 16. 7. 2012 - 22. 6. 2017
od 6. 2. 2016 do 31. 1. 2018
Ing. ZDENĚK CHYTIL, CSc - člen představenstva
Praha - Kunratice, Nad Belvederem, PSČ 148 00
den vzniku členství: 16. 7. 2012 - 22. 6. 2017
od 29. 5. 2014 do 23. 11. 2016
Ing. KAREL HÁJEK - člen představenstva
Tábor - Měšice, Sezimovská, PSČ 390 02
den vzniku členství: 16. 7. 2012
od 24. 9. 2012 do 29. 5. 2014
Ing. Karel Hájek - člen představenstva
Tábor - Měšice, Sezimovská 533, PSČ 391 56
den vzniku členství: 16. 7. 2012
od 24. 9. 2012 do 6. 2. 2016
Ing. Zdeněk Chytil, CSc - člen představenstva
Praha 4 - Kunratice, Nad Belvederem 1499/2, PSČ 148 00
den vzniku členství: 16. 7. 2012
od 24. 9. 2012 do 23. 11. 2016
Ing. Jan Šindelka - předseda představenstva
Praha 4 - Újezd, Vodnická, PSČ 149 00
den vzniku členství: 16. 7. 2012
den vzniku funkce: 16. 7. 2012
od 17. 9. 2007 do 24. 9. 2012
Ing. Zdeněk Chytil, CSc - člen
Praha 4 - Kunratice, Nad Belvederem 1499/2, PSČ 148 00
od 7. 10. 2003 do 24. 9. 2012
Ing. Karel Hájek - člen
Tábor - Měšice, Sezimovská 533, PSČ 391 56
den vzniku členství: 5. 6. 2003 - 16. 7. 2012
od 20. 12. 2001 do 17. 9. 2007
Ing. Zdeněk Chytil, CSc - člen
Praha 4, U Krčské vodárny 1387/41A
od 7. 3. 2000 do 20. 12. 2001
Ing. Zdeněk Chytil, CSc - člen
Praha 4, Na Krčské stráni 1387/4
od 7. 3. 2000 do 7. 10. 2003
Ing. Jan Šindelka - člen
Praha 4, Vodnická 312
od 7. 3. 2000 do 24. 9. 2012
Ing. František Dvořák - předseda
Praha 4, Hrabákova 1979
od 16. 10. 2014
Za společnost s právními účinky navenek jednají vždy dva členové představenstva společně.
od 7. 3. 2000 do 16. 10. 2014
Za společnost jednají jménem společnosti ve všech věcech vždy dva členové představenstva společně. Za společnost se podepisují vždy dva členové představenstva společně tak, že ke svému vlastnoručnímu podpisu mohou připojit napsaný nebo natištěný název společnosti a mohou uvést svou funkci.
Dozorčí rada
od 31. 1. 2018
Ing. JOSEF ŠINDELKA - Člen dozorčí rady
Tábor, Koželužská, PSČ 390 01
den vzniku členství: 22. 6. 2017
od 31. 1. 2018
- Jediný člen dozorčí rady
od 23. 11. 2016 do 31. 1. 2018
Ing. JOSEF ŠINDELKA - předseda dozorčí rady
Tábor, Koželužská, PSČ 390 01
den vzniku členství: 16. 7. 2012 - 22. 6. 2017
den vzniku funkce: 16. 7. 2012 - 22. 6. 2017
od 24. 9. 2012 do 16. 10. 2014
Vlasta Hájková - člen dozorčí rady
Tábor - Měšice, Sezimovská, PSČ 391 56
den vzniku členství: 16. 7. 2012 - 7. 10. 2014
od 24. 9. 2012 do 16. 10. 2014
Martina Votavová - člen dozorčí rady
Tábor, Koželužská, PSČ 390 01
den vzniku členství: 16. 7. 2012 - 7. 10. 2014
od 24. 9. 2012 do 23. 11. 2016
Ing. Josef Šindelka - předseda dozorčí rady
Tábor, Koželužská, PSČ 390 01
den vzniku členství: 16. 7. 2012
den vzniku funkce: 16. 7. 2012
od 20. 9. 2006 do 24. 9. 2012
Jana Pucarevičová - člen
Praha 9 - Kyje, Peluškova 1443, PSČ 198 00
den vzniku členství: 5. 6. 2003 - 16. 7. 2012
od 7. 10. 2003 do 20. 9. 2006
Jana Pucarevičová - člen
Praha 4 - Kamýk, Cílkova 641/20
den vzniku členství: 5. 6. 2003
od 7. 10. 2003 do 24. 9. 2012
Ing. Jan Šindelka - předseda
Praha 4, Vodnická 312
den vzniku členství: 5. 6. 2003 - 16. 7. 2012
den vzniku funkce: 5. 6. 2003 - 16. 7. 2012
od 7. 3. 2000 do 7. 10. 2003
Ing. Karel Hájek - předseda
Tábor, Minská 2785
od 7. 3. 2000 do 7. 10. 2003
Ivana Antošíková - člen
Úhonice, Na vlečce 294
od 7. 3. 2000 do 24. 9. 2012
Ing. Bohumila Trešlová - člen
Soběslav, Roudná 86
Akcionáři
od 7. 3. 2000 do 20. 12. 2001
Investice-Portfolio a Partner, a.s., IČO: 63080532
Praha 1, Petrská 29
Hodnocení firmy
0
+
-

Vizualizace vztahů

Vizualizace zobrazuje pouze první úroveň vazeb. Pro zobrazení všech vazeb klikněte zde.

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Máte po svatbě? Kde všude hlásit změnu příjmení

24. 4. 2018 | Jak na to | Monika Hájková

Máte po svatbě? Kde všude hlásit změnu příjmení

Jakmile vlezete do chomoutu, věci se změní. Přinejmenším příjmení. Komu to hlásit a jaké termíny si pohlídat? Poradíme.

Dluhy na nájmu: jak rostou. Přehled a kalkulačka úroků

24. 4. 2018 | Když se řekne | Petra Dlouhá

Dluhy na nájmu: jak rostou. Přehled a kalkulačka úroků

Když nájemník neplatí, nehrozí mu jen výpověď z bytu, naskakuje taky úrok z prodlení. Spočítá vám ho naše kalkulačka. Přečtěte si podrobnosti. I o tom, co už si pronajímatel účtovat nesmí.

Přehled pro sociálku a zdravotní pojišťovnu na poslední chvíli. Jak na to

23. 4. 2018 | Jak na to | Petra Dlouhá

Přehled pro sociálku a zdravotní pojišťovnu na poslední chvíli. Jak na to

Na podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2017 zdravotní pojišťovně a okresní správě sociálního zabezpečení zbývá většině podnikatelů už jen pár dní. Připomínáme vše důležité a nabízíme čerstvé formuláře i kalkulačku.

Nový výpočet mateřské. Rodiny s vyššími příjmy si polepší

23. 4. 2018 | Co se děje | Monika Hájková | 1 komentářů

Nový výpočet mateřské. Rodiny s vyššími příjmy si polepší

Poslanci TOP 09 navrhují zrušení redukčních hranic pro výpočet peněžité pomoci v mateřství. Pokud novinka projde, polepší si zhruba třicet procent rodičů s vyššími příjmy. Co konkrétně se změní a o kolik jim mateřská stoupne?

Lovci talentu

21. 4. 2018 | Rozhovor | Martin Vlnas

Lovci talentu

Martin Jahoda a Honza Březina pomohli vybrat ideální sport pro tři sta tisíc dětí. I díky nim mají poprvé v dějinách školáci z měst lepší kondici než jejich vrstevníci na venkově.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Karel Schwarzenberg

Karel Schwarzenberg

- šlechtic, podnikatel

-73
+
-
2.Kateřina Neumannová

Kateřina Neumannová

- klasická lyžařka a manažerka

-125
+
-
3.Milan Richtr

Milan Richtr

- politik a oděvní podnikatel

-131
+
-
4.Milan Jančík

Milan Jančík

- podnikatel, bývalý místopředseda pražské ODS a starosta Prahy 5

-254
+
-
5.Radovan Krejčíř

Radovan Krejčíř

- kontroverzní podnikatel

-266
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 290 561 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Broadway Change 2 545,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 550,00 Kč
Czech Exchange 2 555,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 560,00 Kč
MONETA Money Bank 2 614,00 Kč
Expobank CZ 2 611,10 Kč
Sberbank CZ 2 614,00 Kč
Česká spořitelna 2 660,00 Kč
ČSOB 2 649,00 Kč
Komerční banka 2 670,27 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 694,50 Kč
Raiffeisenbank 2 698,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Ostoupení od smlouvy
Poradna > Realitní poradna > Ostoupení od smlouvy

Otázka: Dobrý den. Před měsícem a půl jsme uzavřeli s realitní kanceláří exkluzivní zprostředkovatelskou smlouvu na dobu určitou (3 měsíce) na prodej bytu. Makléř byt vyfotil,vytvořil jeden inzerát a to byla podle...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.