Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Obchodní rejstřík ROCKWOOL, a.s.
IČO: 26165261

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu16. 3. 2000
Obchodní firma
od 16. 3. 2000

ROCKWOOL, a.s.

Adresa sídla
od 18. 11. 2009 do 4. 11. 2015
Bohumín, Cihelní 769, PSČ 735 31
od 21. 8. 2002 do 18. 11. 2009
Praha 4, U Háje 507/26, PSČ 147 00
od 16. 3. 2000 do 21. 8. 2002
Praha 4, Zelený Pruh 95/97, PSČ 140 00
IČO
od 16. 3. 2000

26165261

DIČ

CZ26165261

Identifikátor datové schránky:2h6f37a
Právní forma
od 16. 3. 2000
Akciová společnost
Spisová značka4256 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 1. 6. 2009
- Izolatérství
od 1. 6. 2009
- Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně
od 1. 6. 2009
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 12. 4. 2007
- zprostředkování zaměstnání občanů států EU na území České republiky a českých občanů do států EU
od 6. 1. 2004 do 1. 6. 2009
- výzkum a vývoj v oblasti minerálních vláken a výrobků z nich
od 16. 3. 2000 do 1. 6. 2009
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 16. 3. 2000 do 1. 6. 2009
- výroba minerálních vláken a výrobků z nich (izolační materiály)
od 16. 3. 2000 do 1. 6. 2009
- provádění tepelných a hlukových izolací (izolatérství)
od 16. 3. 2000 do 1. 6. 2009
- silniční motorová doprava nákladní (vnitrostátní)
od 16. 3. 2000 do 3. 11. 2009
- hostinská činnost
Ostatní skutečnosti
od 1. 6. 2009 do 3. 11. 2009
- Dne 26. března 2009 rozhodla společnost ROCKWOOL International A/S jako jediný akcionář vykonávající působnost valné hromady společnosti ROCKWOOL, a.s. o zvýšení základního kapitálu takto: 1. Základní kapitál společnosti ve výši 116.000.000 Kč byl zcela splacen. Základní kapitál společnosti se zvyšuje ze 116.000.000 Kč na 166.000.000 Kč. Základní kapitál společnosti se tedy zvyšuje o částku 50.000.000 Kč. Upisování akcií nad částku navrhova ného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě v počtu celkem 50 kusů, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč. Nově upsané akcie budou splaceny peněžitým vkladem s připuštěním možnosti započtení peněžité pohledávk y jediného akcionáře společnosti vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu. 3. Přednostní právo se nevykonává, protože se jediný akcionář vzdal svého přednostního práva na úpis akcií dle § 204a odst. 7 obchodního zákoníku. 4. Všechny akcie, tedy 50 kusů akcií společnosti, budou představenstvem společnosti v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku s jmenovitou hodnotou a emisním kurzem 1.000.000 Kč na každou upisovanou akcii nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, a to společnosti ROCKWOOL International A/S, se sídlem Hovedgaden 584, 2640 Hedehusene, Dánské království. Akcie bude možno upsat v sídle advokátní kanceláře Weinhold Legal, v.o.s., se sídlem Praha 2, Karlovo náměstí 10/2097, PSČ 120 00 , a to ve lhůtě 14 dnů, přičemž počátek běhu této lhůty začne plynout dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií společnosti ROCKWOOL International A/S na výše uvedenou adresu sídla advokátní kanceláře Weinhold Legal, v.o.s. Lhůta pro úpis akcií bude dod ržena, pokud bude akceptovaný návrh smlouvy o upsání akcií v této lhůtě 14 dnů doručen společností ROCKWOOL International A/S do výše uvedeného sídla advokátní kanceláře Weinhold Legal, v.o.s. a v tento okamžik také bude upsání akcií rovněž účinné. Sídlo uvedené advokátní kanceláře bude považováno za místo upisování akcií ve smyslu § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku. 5. Akcie budou upisovány na základě smlouvy o upsání akcií uzavřené mezi předem určeným zájemcem, tj. jediným akcionářem a společností. Návrh smlouvy o upsání akcií bude obsahovat náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Doručení návrhu sm louvy o upsání akcií bude považováno za počátek běhu upisovací lhůty podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku. Smlouva o upsání akcií bude mít písemnou formu, podpisy na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. Počátek běhu lhůty pro upisov ání bude oznámen jedinému akcionáři na výše uvedenou adresu sídla advokátní kanceláře Weinhold Legal, v.o.s. společně s doručením návrhu smlouvy o upsání akcií. 6. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku stanovenou v § 203 odst. 4 obchodního zákoníku, jíž je nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. 7. Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky jediného akcionáře vůči společnosti svědčící mu na základě smlouvy o úvěru uzavřené dne 17. března 2009 mezi jediným akcionářem jako věřitelem a společností jako dlužníkem proti pohledávce společnosti na splacení celkového emisního kurzu akcií upsaných jediným akcionářem. Ke dni tohoto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady pohledávka jediného akcionáře vůči společnosti na základě výše specifikované smlouvy o úvěru činí 6.500.000 EUR (slovy: šest milionů pět set tisíc euro), což po přepočtení směnným kursem platným ke dni vyhotovení tohoto rozhodnutí odpovídá částce 177.417.500 Kč. Splacení emisního kurzu upsaných akcií započtením pohledávek bude provedeno na základě dohody o započten í, která bude uzavřena mezi společností a jediným akcionářem. Návrh této dohody zašle představenstvo společnosti jedinému akcionáři k akceptaci v den upsání akcií v téže lhůtě a stejným způsobem jako návrh smlouvy o upsání akcií. Dohoda o započtení bude u zavřena okamžikem, kdy návrh dohody o započtení akceptovaný příslušným upisovatelem dojde společnosti na adresu sídla advokátní kanceláře Weinhold Legal, v.o.s. uvedenou v bodě 4 tohoto rozhodnutí. 8. Vzhledem k tomu, že není schváleno upisování akcií nepeněžitými vklady, nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, neschvaluje se vydání poukázek na akcie podle §204b obchodního zákoníku a emisní kurs má být spl acen výhradně započtením, neobsahuje toto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti náležitosti uvedené v §203 odst. 2 písm. f), g), h), i) a k) obchodního zákoníku. 9. Ve smyslu § 173 odst. 3 obchodního zákoníku nahrazuje výše uvedené rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu rozhodnutí o změně stanov společnosti a nabývá v souladu s § 173 odst. 2 obchodního zákoníku účinn osti ke dni zápisu této skutečnosti do obchodního rejstříku.
od 22. 8. 2000 do 30. 10. 2000
- Dne 3,7,2000 rozhodl jediný akcionář společnosti v působnosti valné hromady o zvýšení základního jmění společnosti o 107000000,- kč na 116000000,- Kč upsáním 107 nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1000000,- kč na akcii. Upisování akcií nad částku zvýšení se nepřipouští. Přednostní právo na upisování akcií ve smyslu § 204 obch. zák., v platném znění, se neuplatní, neboť akcie budou upsány nepeněžitým vkladem. Emisní kurz akcií činí 267313071,98 Kč, tzn. ,že akcie budou vydány s emisním ážiem 160313071,98 kč. Lhůta pro úpis akcií počíná běžet dnem nabytí právní moci rozhodnutí o zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře do obchodního rejstříku a stanoví se v délce 3 týdnů. Místem pro upisování akcií jsou prostory advokátní kanceláře Glatzova & Co., Husova 5, 110 00 Praha 1. Akcie ubbudou upsány formou spolacení nepeněžitého vkladu, jehož předmětem je pohledávka jediného akcionáře za společností, ve výši 267.313..071,98 Kč. splacení nepeněžitého vkladu bude upisovatelem ve smyslu §59 odst. 7 obch. zák. provedeno k okamžiku účinnosti smlouvy o postoupení pohledávky, kterou uzavře se společností tak, aby tento okamžik nastal nejpozději do 10 dnů od upsání akcií.
od 16. 3. 2000
- Společnost vznikla na základě přeměny společnosti ROCKWOOL s.r.o., IČ 63 99 23 45, se sídlem Praha 4, Zelený Pruh 95/97
Kapitál
od 30. 6. 2009
Základní kapitál 166 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 30. 10. 2000 do 30. 6. 2009
Základní kapitál 116 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 16. 3. 2000 do 30. 10. 2000
Základní kapitál 9 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 30. 6. 2009
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 166.
od 3. 4. 2002 do 30. 6. 2009
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 116.
od 3. 4. 2002 do 30. 6. 2009
v listinné podobě
od 30. 10. 2000 do 3. 4. 2002
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 116.
od 16. 3. 2000 do 30. 10. 2000
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 9.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 10. 12. 2016
ANDRZEJ TOMASZ KIELAR - člen představenstva
Zielona Góra, Szafirova 2, PSČ 650 12, Polská republika
den vzniku členství: 8. 9. 2016
od 29. 3. 2010 do 10. 12. 2016
Andrzej Tomasz Kielar - člen představenstva
Zielona Góra, Szafirova, PSČ 650 12, Polská republika
den vzniku členství: 4. 2. 2010 - 4. 5. 2015
od 27. 8. 2009 do 29. 3. 2010
Dirk Oscar Joseph Bogaert - člen představenstva
1700 Dilbeek, Tuinbouwlaan 50, Belgické království
den vzniku členství: 28. 8. 2006 - 4. 2. 2010
od 1. 10. 2008 do 27. 8. 2009
Dirk Oscar Joseph Bogaert - člen představenstva
Ternat, Peter Benoitstraat 18, PSČ 174 0, Belgické království
den vzniku členství: 28. 8. 2006
od 18. 10. 2006 do 1. 10. 2008
Dirk Oscar Joseph Bogaert - místopředseda představenstva
Ternat, Peter Benoitstraat 18, PSČ 174 0, Belgické království
den vzniku členství: 28. 8. 2006
den vzniku funkce: 4. 10. 2006 - 21. 8. 2008
od 14. 3. 2005 do 17. 9. 2008
Knud Joerning - člen
Hardangergade 2,1., DK-2100 Kodaň O, Dánské království
den vzniku členství: 22. 12. 2004 - 15. 4. 2008
od 6. 12. 2004 do 17. 9. 2008
Claude Brasero - předseda představenstva
28 Route Dampierre, 78720 Saint-Forget, Francouzská republika
den vzniku členství: 15. 9. 2003 - 15. 4. 2008
den vzniku funkce: 17. 9. 2003 - 15. 4. 2008
od 15. 1. 2003 do 17. 9. 2008
Július Kudla - místopředseda
Praha 6, Fragnerova 22, PSČ 160 00
den vzniku členství: 19. 11. 2002 - 15. 4. 2008
den vzniku funkce: 4. 12. 2002 - 15. 4. 2008
od 3. 4. 2002 do 15. 1. 2003
Stig Pedersen - člen
Puggardsgaade 6, 4th, DK-1573 Kodaň, Dánské království
den vzniku funkce: 16. 3. 2000 - 6. 12. 2002
od 3. 4. 2002 do 15. 1. 2003
- dat. nar. 10. ledna 1965 den zániku funkce předsedy představenstva: 31. července 2001
od 22. 11. 2001 do 18. 10. 2006
Johan Marcel Schreuder - místopředseda
Rue de la Tour 14, 749 40 Annecy le Vieux,, Francouzská republika
den vzniku funkce: 20. 8. 2001 - 27. 8. 2006
od 22. 11. 2001 do 18. 10. 2006
- bytem v ČR: Budovatelská 333, 735 52 Bohumín, Záblatí
od 19. 10. 2001 do 3. 4. 2002
Stig Pedersen - člen
Puggardsgaade 6, 4th, DK-1573 Kodaň, Dánské království
den vzniku funkce: 16. 3. 2000
od 19. 10. 2001 do 3. 4. 2002
- dat. nar. 10. ledna 1965
od 19. 10. 2001 do 6. 1. 2004
Preben Overgaard - předseda
Vejlesovej 64, DK-2840 Holte, Dánské království
den vzniku členství: 16. 3. 2000
den vzniku funkce: 1. 8. 2001 - 15. 9. 2003
od 19. 10. 2001 do 6. 1. 2004
- dat. nar. 29. září 1938
od 29. 6. 2000 do 14. 3. 2005
Ole Dalby - člen
Fensmarksvej 60, DK - 4700 Noestved, Dánské království
den vzniku funkce: 23. 5. 2000 - 22. 12. 2004
od 16. 3. 2000 do 29. 6. 2000
Peter Molzen - člen
Svanevej 5, DK-3540 Lynge, Dánské království
od 16. 3. 2000 do 19. 10. 2001
Stig Pedersen - předseda
Puggardsgaade 6, 4th, DK-1573 Kodaň, Dánské království
od 16. 3. 2000 do 19. 10. 2001
- dat. nar. 10. ledna 1965
od 16. 3. 2000 do 19. 10. 2001
Preben Overgaard - člen
Vejlesovej 64, DK-2840 Holte, Dánské království
od 16. 3. 2000 do 19. 10. 2001
- dat. nar. 29. září 1938
od 16. 3. 2000 do 22. 11. 2001
Ole Hermann - místopředseda
Peter Bangsvej 37 III, D-2000, Frederiksberg, Dánské království
od 16. 3. 2000 do 22. 11. 2001
- bytem v ČR U Háje 22, 147 00 Praha 4 dat. nar. 24. dubna 1943
od 16. 3. 2000 do 15. 1. 2003
Jakub Tomšej - místopředseda
Ostrava, Keltičkova 44, PSČ 700 00
den vzniku funkce: 16. 3. 2000 - 18. 9. 2002
od 1. 10. 2008
Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, soudům a jiným veřejným orgánům člen představenstva.
od 16. 3. 2000 do 1. 10. 2008
Vůči třetím osobám, soudům a jiným veřejným orgánům jedná jménem společnosti představenstvo, a to vždy dva místopředsedové představenstva. Podepisování se děje tak, že dva místopředsedové představenstva společně připojí své podpisy k napsanému, vytištěnému nebo jinak vyznačenému obchodnímu jménu společnosti.
Dozorčí rada
od 10. 12. 2016
KIM JUNGE ANDERSEN - předseda dozorčí rady
Copenhagen, Kildevaeldsgade 31, PSČ 210 0, Dánské království
den vzniku členství: 8. 9. 2016
den vzniku funkce: 10. 10. 2016
od 31. 3. 2016
MARIUSZ KIELBASA - člen dozorčí rady
Zielona Góra, Perlowa 3, Polská republika
den vzniku členství: 26. 11. 2015
od 4. 11. 2015 do 19. 12. 2015
ROSTISLAV PODESZFA - člen dozorčí rady
Bohumín - Pudlov, Na Chalupách, PSČ 735 51
den vzniku členství: 4. 6. 2012 - 26. 11. 2015
od 23. 4. 2013 do 10. 12. 2016
GILLES PIERRE MARIA - předseda dozorčí rady
Kastanievej, Frederiksberg C, PSČ 187 6, Dánské království
den vzniku členství: 4. 3. 2013 - 4. 3. 2016
den vzniku funkce: 5. 3. 2013 - 4. 3. 2016
od 21. 6. 2012 do 4. 11. 2015
Rostislav Podeszfa - člen dozorčí rady
Bohumín - Pudlov, Na chalupách, PSČ 735 51
den vzniku členství: 4. 6. 2012
od 30. 1. 2012 do 31. 3. 2016
Mariusz Kielbasa - člen dozorčí rady
65-012 Zielona Góra, Perlowa, Polská republika
den vzniku členství: 3. 10. 2011 - 26. 11. 2015
od 27. 8. 2009 do 21. 6. 2012
Milan Kapolka - člen dozorčí rady
Karviná - Ráj, Školská 441/32, PSČ 734 01
den vzniku členství: 3. 6. 2009 - 3. 6. 2012
od 17. 9. 2008 do 30. 1. 2012
Árpád Bódi - člen dozorčí rady
Budapešť, Bartók Béla út 41. I/7., H-1114, Maďarská republika
den vzniku členství: 15. 4. 2008 - 3. 10. 2011
od 17. 9. 2008 do 23. 4. 2013
Jakob Sorensen - předseda dozorčí rady
Holte, Geelsvej 13, DK-2840, Dánské království
den vzniku členství: 15. 4. 2008 - 15. 7. 2011
den vzniku funkce: 4. 6. 2008 - 15. 7. 2011
od 12. 4. 2005 do 17. 9. 2008
Petr Baran - člen
Karviná - Nové Město, Závodní 2454/26, PSČ 735 06
den vzniku funkce: 8. 2. 2005 - 8. 2. 2008
od 16. 3. 2000 do 12. 4. 2005
Jarmila Nováková - člen
Orlová-Lutyně, F.S.Tůmy 1203, PSČ 735 14
den vzniku funkce: 16. 3. 2000 - 6. 1. 2005
od 16. 3. 2000 do 17. 9. 2008
Jan Novák - předseda
Třebsko, Vysoká 109, PSČ 262 42
den vzniku funkce: 16. 3. 2000 - 16. 3. 2001
od 16. 3. 2000 do 17. 9. 2008
Josef Krčmář - člen
Ostrava-Výškovice, Lumírova 535/46, PSČ 700 30
den vzniku funkce: 16. 3. 2000 - 16. 3. 2001
Akcionáři
od 16. 3. 2000
ROCKWOOL International A/S
Hovedgaden 584, 2640 Hedehusene, Dánské království
Hodnocení firmy
+1
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Zaplať stovku a máš klid. Paušální daň pro OSVČ prošla

1. 12. 2020 | | Jiří Hovorka, Petr Kučera | 89 komentářů

Zaplať stovku a máš klid. Paušální daň pro OSVČ prošla

Poslanci definitivně schválili návrh na paušální daň pro OSVČ. Využití nového systému bude dobrovolné, podnikatelům může přinést výhody i nevýhody.

Obchody a služby otevřou ve čtvrtek, zmírní i další omezení

29. 11. 2020 | | Petr Kučera | 9 komentářů

Obchody a služby otevřou ve čtvrtek, zmírní i další omezení

Do třetího stupně protiepidemického systému PES se Česko přesune od čtvrtka 3. prosince. Rozhodla o tom vláda na nedělním jednání. Otevřou se všechny obchody a služby včetně restaurací. Od pondělí do středy platí ještě dosavadní omezení.

Skoro devět z deseti hospod otevře hned, jak to půjde

27. 11. 2020 | | Petr Kučera | 6 komentářů

Skoro devět z deseti hospod otevře hned, jak to půjde

Naprostá většina hospod a restaurací otevře okamžitě v den, kdy jim to vládní rozhodnutí umožní. Ukázal to průzkum Plzeňského Prazdroje na vzorku 8200 tuzemských podniků, kam dodává svá piva.

Odklad, nebo definitivní konec? EET očima expertů

27. 11. 2020 | | Jiří Hovorka, Ondřej Tůma | 24 komentářů

Odklad, nebo definitivní konec? EET očima expertů

Jak se za čtyři roky fungování osvědčila elektronická evidence tržeb? A má smysl ji za dva roky resuscitovat, nebo spíš zaslouží poslední ránu z milosti?

Progresivní daň se rozšíří na víc příjmů. Změny pohledem experta

25. 11. 2020 | | Renata Lichtenegerová | 15 komentářů

Progresivní daň se rozšíří na víc příjmů. Změny pohledem experta

Zahodit a napsat celý znovu. Tak by podle Michala Jelínka z poradenské skupiny V4 Group bylo nejlepší naložit se zákonem o daních z příjmů. „Podnikatelské prostředí potřebuje stabilní daňový systém. Jeho neustálé změny, v horším případě navíc pouze dočasné, firmy nesmyslně zatěžují,“ říká v rozhovoru, který se týká nejen čerstvě schváleného balíčku.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 640,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 650,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 693,80 Kč
ČSOB 2 693,80 Kč
Czech Exchange 2 695,00 Kč
Expobank CZ 2 698,60 Kč
Komerční banka 2 704,76 Kč
Česká spořitelna 2 716,00 Kč
Raiffeisenbank 2 744,71 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 754,20 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  13 173 369 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Patrik Hezucký

Patrik Hezucký

- moderátor

+6
+
-
2.Jaroslav  Starka

Jaroslav Starka

- podnikatel, vlastník 1. FK Příbram

0
+
-
3.Simona Kijonková

Simona Kijonková

- podnikatelka, investorka, Zásilkovna.cz

0
+
-
4.Tomáš  Břínek

Tomáš Břínek

- výtvarník, TMBK

-3
+
-
5.Jan  Hrušínský

Jan Hrušínský

- herec

-34
+
-

Články na Heroine.cz

Uzel zahradníkem 2: „Polovina ohlášených případů obtěžování je vymyšlená.“

Uzel zahradníkem 2: „Polovina ohlášených případů obtěžování je vymyšlená.“

Každý může občas něco plácnout. V mluveném projevu se nám to může stát snadno, v psaném...více

Když superženy nestíhají. Zvládnout všechno není normální

Když superženy nestíhají. Zvládnout všechno není normální

V novém čísle časopisu Heroine se věnujeme vyhoření, přetížení a přepracování - stavům,...více

Ordinace končí. Proč každá potřebujeme svého televizního gynekologa

Ordinace končí. Proč každá potřebujeme svého televizního gynekologa

Končí jeden z legendárních „nekonečných“ seriálů, kterému zřejmě neunikl žádný Čech, který...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Hypo vs Uver stav.spoř. prvních 5 let
Poradna > Hypoteční úvěr > Hypo vs Uver stav.spoř. prvních 5 let

Otázka: Dobrý den, mám nabídku na klasickou hypoteku od Raifaisen s urokem 2,05% p.a.a fixací na 5 let. Poté mám druhou nabídku na uvěr ze stavebního sporeni od lišky s urokem 1,59% p.a. a fixací na 6 let. Jde...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services