Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Geofundamenta, a.s. "v likvidaci"
IČO: 26183382

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu15. 6. 2000
Obchodní firma
od 5. 10. 2010

Geofundamenta, a.s. "v likvidaci"

od 15. 6. 2000 do 5. 10. 2010

Geofundamenta, a.s.

Sídlo
od 9. 12. 2005 do 5. 11. 2015
Ostrava, Poděbradova 1243/7, PSČ 702 00
od 27. 3. 2002 do 9. 12. 2005
Praha 2, U Zvonařky č.p.1435/9, PSČ 120 00
od 15. 6. 2000 do 27. 3. 2002
Praha 2, U Zvonařky 9
IČO
od 15. 6. 2000

26183382

Identifikátor datové schránky:qmqd86t
Právní forma
od 15. 6. 2000
Akciová společnost
Spisová značka2993 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 4. 6. 2009 do 19. 3. 2018
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 15. 6. 2000 do 4. 6. 2009
- pronájem bytových a nebytových prostor (nemovitostí) s poskytováním doplňkových služeb
od 15. 6. 2000 do 4. 6. 2009
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží uvedeného v zák.č. 455/1991 Sb. v platném znění, včetně jeho příloh)
od 15. 6. 2000 do 4. 6. 2009
- realitni kancelář
od 15. 6. 2000 do 4. 6. 2009
- zprostředkování v oblasti obchodu a služeb
od 15. 6. 2000 do 4. 6. 2009
- poradenství v investiční výstavbě
od 15. 6. 2000 do 4. 6. 2009
- ubytovací činnost
Ostatní skutečnosti
od 5. 10. 2010
- Právní důvod zrušení společnosti: Rozhodnutím valné hromady dne 15.9.2010 byla společnost k témuž dni zrušena s likvidací a jmenován likvidátor.
od 20. 4. 2009 do 17. 6. 2009
- Valná hromada obchodní společnosti Geofundamenta, a.s. rozhodla dne 23.3.2009 o zvýšení záklaního kapitálu takto: 1. Základní kapitál obchodní společnosti Geofundamenta, a.s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Poděbradova 1243/7, PSČ 702 00, identifikační číslo 261 83 382, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 2993 (dále t éž jen "Společnost") se zvyšuje upisováním nových akcií ze současné výše 1,000.000,--Kč, slovy: jeden-milion korun českých na novou výši 197,700.000,--Kč, slovy: stodevadesátsedm-milionů sedmset-tisíc korun českých. Základní kapitál se tedy zvyšuje o částku 196,700.000,- Kč, slovy: stodevadesátšest-milionů-sedmset-tisíc korun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Základní kapitál Společnosti bude zvýšen upsáním nových kmenových akcií v počtu celkem 1967 ks, slovy: jedentisícdevětsetšedesátsedm kusů, v listinné podobě, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč, slovy: sto-tisíc korun če ských, které nebudou kótované (dále též jen "nové akcie"). 3. V souvislosti s tímto zvýšením základního kapitálu společnosti se oba akcionáři Společnosti, tj. obchodní společnost Areál Zálesí, a.s. a pan Mgr. Drahoš Lustig, svým prohlášením učiněným na dnešní valné hromadě dne 22.12.2008 před přijetím rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 obchodního zákoníku, v platném znění, vzdali svého přednostního práva na upisování akcií při tomto zvýšení základního kapitálu. 4. Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je obchodní společnost Areál Zálesí, a.s., se sídlem Praha 4, Modřany, Andělova 1758/16, PSČ 142 00, identifikační číslo 257 10 974 zapsaná v obchodním resjtříku vedeném Městsk ým soudem v Praze v oddíle B, vložka 5647 (dále též jen "Areál Zálesí, a.s." nebo "předem určený zájemce"). 5. Místem upisování nových akcií je sídlo Společnosti Geofundamenta, a.s. na adrese: Ostrava, Moravská Ostrava, Poděbradova 1243/7, PSČ 702 00. Lhůta pro upsání akcií předem určeným zájemcem činí šedesát (60) kalendářních dnů a počne běžet ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. Nové akcie Společnosti budou předem určeným zájemcem upsány na základě smlouvy o upsání akcií, uzavřené mezi předem určeným zájemcem a Společností, přiče mž upsání akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc usnesení o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Podpisy osob jednajících za Společn ost a za upisovatele musí být úředně ověřeny podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, v platném znění. 6. Výše úhrnného emisního kursu je rovna součtu jmenovitých hodnot nových akcií a činí 196,700.000,- Kč (slovy: stodevadesátšest-milionů-sedmset-tisíc korun českých). Úpis s emisním ážiem se nepřipouští. 7. Návrh smlouvy o upsání akcií bude obsahovat náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku a údaj o maximálním počtu akcií, které lze na základě této smlouvy upsat. Počátek běhu upisovací lhůty podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku bude předem určenému zájemci oznámen dopisem nebo osobně předán současně s doručením návrhu smlouvy o upsání akcií, nejpozději první den lhůty pro upisování akcií. 8. Společnost Geofundamenta, a.s., jako dlužník, a společnost Areál Zálesí, a.s., jako věřitel, uzavřely postupně tyto smlouvy o půjčce: - Dne 19.12.1999, slovy: devatenáctého prosince roku tisícdevětsetdevadesátdevět, byla uzavřena smlouva o půjčce, kterou se společnost Areál Zálesí, a.s., jako věřitel, zavázala půjčit Společnosti Geodundamenta, a.s., jako dlužníku, peněžní prostředky cel kem ve výši 40,500.000,- Kč, slovy: čtyřicet-milionů pět set tisíc korun českých, a naopak Společnost Geodundamenta, a.s., jako dlužník, se zavázala poskytnuté peněžní prostředky vrátit společnosti Areál Zálesí, a.s., jako věřiteli, včetně dohodnutého úro ku za podmínek ve smlouvě uvedených. Následně byly k této smlouvě o půjčce uzavřeny dodatky, a to Dodatek č. 1 ze dne 20.12.2002, Dodatek č. 2 ze dne 3.2.2003, Dodatek č. 3 ze dne 30.6.2003 a Dodatek č. 4 ze dne 4.8.2003, kterými došlo ke změně úrokové sa zby dohodnutého úroku. Tyto peněžní prostředky byly Společnosti, jako dlužníku, poskytnuty dne 31.12.1999 a k dnešnímu dni nebyly splaceny, a to ani zčásti. Ke dni 30.11.2008, slovy: třicátého listopadu roku dvatisíceosm, činila výše dluhu dlužníka na jis tině a úrocích částku 52,673.719,10 Kč slovy: padesátdva-milionů-šestsetsedmdesáttři-tisíc-sedmsetdevatenáct korun českých deset haléřů. K započtení je navrhována tato pohledávka v částce 52,673.700,-- Kč slovy: padesátdva-milionů-šestsetsedmdesáttři-tisí c-sedmset korun českých. - Dne 3.3.2000, slovy: třetího března roku dvatisíce, byla uzavřena smlouva o půjčce, kterou se společnost Areál Zálesí, a.s., jako věřitel, zavázala půjčit Společnosti Geodundamenta, a.s., jako dlužníku, peněžní prostředky celkem ve výši 4,000.000,- Kč, slovy: čtyři-miliony korun českých, a naopak Společnost Geodundamenta, a.s., jako dlužník, se zavázala poskytnuté peněžní prostředky vrátit společnosti Areál Zálesí, a.s., jako věřiteli, včetně dohodnutého úroku za podmínek ve smlouvě uvedených. Následně byly k této smlouvě o půjčce uzavřeny dodatky, a to Dodatek č. 1 ze dne 20.12.2002, Dodatek č. 2 ze dne 3.2.2003, Dodatek č. 3 ze dne 30.6.2003 a Dodatek č. 4 ze dne 4.8.2003, kterými došlo ke změně splatnosti a úrokové sazby dohodnutého úroku. Tyto peněž ní prostředky byly Společnosti, jako dlužníku, poskytnuty dne 10.3.2000 a k dnešnímu dni byly splaceny zčásti. Ke dni 30.11.2008, slovy: třicátého listopadu roku dvatisíceosm, činila výše dluhu dlužníka na jistině a úrocích částku 4,324.129,80 Kč slovy: č tyři-miliony-třistadvacetčtyři-tisíc-stodvacetdevět korun českých osmdesát haléřů. K započtení je navrhována tato pohledávka v částce 4,324.100,-- Kč slovy: čtyři-miliony-třistadvacetčtyři-tisíc-sto korun českých. - Dne 8.3.2000, slovy: osmého března roku dvatisíce, byla uzavřena smlouva o půjčce, kterou se společnost Areál Zálesí, a.s., jako věřitel, zavázala půjčit Společnosti Geodundamenta, a.s., jako dlužníku, peněžní prostředky celkem ve výši 10,500.000,- Kč, slovy: deset-milionů-pětset-tisíc korun českých, a naopak Společnost Geodundamenta, a.s., jako dlužník, se zavázala poskytnuté peněžní prostředky vrátit společnosti Areál Zálesí, a.s., jako věřiteli, včetně dohodnutého úroku za podmínek ve smlouvě uvedený ch. Následně byly k této smlouvě o půjčce uzavřeny dodatky, a to Dodatek č. 1 ze dne 20.12.2002, Dodatek č. 2 ze dne 3.2.2003, Dodatek č. 3 ze dne 30.6.2003 a Dodatek č. 4 ze dne 4.8.2003, kterými došlo ke změně splatnosti a úrokové sazby dohodnutého úrok u. Tyto peněžní prostředky byly Společnosti, jako dlužníku, poskytnuty dne 13.3.2000 a k dnešnímu dni nebyly splaceny, a to ani zčásti. Ke dni 30.11.2008, slovy: třicátého listopadu roku dvatisíceosm, činila výše dluhu dlužníka na jistině a úrocích částku 13,471.917,10Kč slovy: třináct-milionů-čtyřistasedmdesátjedna-tisíc-devětsetsedmnáct korun českých deset haléřů. K započtení je navrhována tato pohledávka v částce 13,471.900,-- Kč slovy: třináct-milionů-čtyřistasedmdesátjedna-tisíc-devětset korun českýc h. - Dne 19.5.2000, slovy: devatenáctého května roku dvatisíce, byla uzavřena smlouva o půjčce, kterou se společnost Areál Zálesí, a.s., jako věřitel, zavázala půjčit Společnosti Geodundamenta, a.s., jako dlužníku, peněžní prostředky celkem ve výši 1,164.964 ,20 Kč, slovy: jeden-milion stošedesátčtyři-tisíc-devětsetšedesátčtyři korun českých dvacet haléřů, a naopak Společnost Geodundamenta, a.s., jako dlužník, se zavázala poskytnuté peněžní prostředky vrátit společnosti Areál Zálesí, a.s., jako věřiteli, včet ně dohodnutého úroku za podmínek ve smlouvě uvedených. Tyto peněžní prostředky byly Společnosti, jako dlužníku, poskytnuty dne 24.5.2000 a k dnešnímu dni nebyly splaceny, a to ani zčásti. Ke dni 30.11.2008, slovy: třicátého listopadu roku dvatisíceosm, či nila výše dluhu dlužníka na jistině a úrocích částku 1,859.967,22 Kč slovy: jeden-milion-osmsetpadesátdevět-tisíc-devětsetšedesátsedm korun českých dvacetdva haléřů. K započtení je navrhována tato pohledávka v částce 1,859.000,-- Kč slovy: jeden-milion-os msetpadesátdevět-tisíc korun českých. - Dne 12.6.2000, slovy: dvanáctého června roku dvatisíce, byla uzavřena smlouva o půjčce, kterou se společnost Areál Zálesí, a.s., jako věřitel, zavázala půjčit Společnosti Geodundamenta, a.s., jako dlužníku, peněžní prostředky celkem ve výši 10,000.000,- Kč, slovy: deset-milionů korun českých, a naopak Společnost Geodundamenta, a.s., jako dlužník, se zavázala poskytnuté peněžní prostředky vrátit společnosti Areál Zálesí, a.s., jako věřiteli, včetně dohodnutého úroku za podmínek ve smlouvě uvedených. Násl edně byly k této smlouvě o půjčce uzavřeny dodatky, a to Dodatek č. 1 ze dne 20.12.2002, Dodatek č. 2 ze dne 3.2.2003, Dodatek č. 3 ze dne 30.6.2003 a Dodatek č. 4 ze dne 4.8.2003, kterými došlo ke změně splatnosti a úrokové sazby dohodnutého úroku. Tyto peněžní prostředky byly Společnosti, jako dlužníku, poskytnuty dne 14.6.2000 a k dnešnímu dni nebyly splaceny, a to ani zčásti. Ke dni 30.11.2008, slovy: třicátého listopadu roku dvatisíceosm, činila výše dluhu dlužníka na jistině a úrocích částku 12,652. 041,10 Kč slovy: dvanáct-milionů-šestsetpadesátdvatisíc-čtyřicetjedna korun českých deset haléřů. K započtení je navrhována tato pohledávka v částce 12,652.000,-- Kč slovy: dvanáct-milionů-šestsetpadesátdvatisíc korun českých. - Dne 10.9.2000, slovy: desátého září roku dvatisíce, byla uzavřena smlouva o půjčce, kterou se společnost Areál Zálesí, a.s., jako věřitel, zavázala půjčit Společnosti Geodundamenta, a.s., jako dlužníku, peněžní prostředky celkem ve výši 9,400.000,- Kč, slovy: devět-milionů čtyřistatisíc korun českých, a naopak Společnost Geodundamenta, a.s., jako dlužník, se zavázala poskytnuté peněžní prostředky vrátit společnosti Areál Zálesí, a.s., jako věřiteli, včetně dohodnutého úroku za podmínek ve smlouvě uveden ých. Následně byly k této smlouvě o půjčce uzavřeny dodatky, a to Dodatek č. 1 ze dne 20.12.2002, Dodatek č. 2 ze dne 3.2.2003, Dodatek č. 3 ze dne 30.6.2003 a Dodatek č. 4 ze dne 4.8.2003, kterými došlo ke změně splatnosti a úrokové sazby dohodnutého úro ku. Tyto peněžní prostředky byly Společnosti, jako dlužníku, poskytnuty dne 11.9.2000 a k dnešnímu dni nebyly splaceny, a to ani zčásti. Ke dni 30.11.2008, slovy: třicátého listopadu roku dvatisíceosm, činila výše dluhu dlužníka na jistině a úrocích částk u 11,732.474,80 Kč slovy: jedenáct-milionů-sedmsettřicetdva-tisíc-čtyřistasedmdesátčtyři korun českých osmdesát haléřů. K započtení je navrhována tato pohledávka v částce 11,732.000,-- Kč slovy: jedenáct-milionů-sedmsettřicetdva-tisíc korun českých. - Dne 10.9.2000, slovy: desátého září roku dvatisíce, byla uzavřena smlouva o půjčce, kterou se společnost Areál Zálesí, a.s., jako věřitel, zavázala půjčit Společnosti Geodundamenta, a.s., jako dlužníku, peněžní prostředky celkem ve výši 300.000,- Kč, sl ovy: třista-tisíc korun českých, a naopak Společnost Geodundamenta, a.s., jako dlužník, se zavázala poskytnuté peněžní prostředky vrátit společnosti Areál Zálesí, a.s., jako věřiteli, včetně dohodnutého úroku za podmínek ve smlouvě uvedených. Následně byl y k této smlouvě o půjčce uzavřeny dodatky, a to Dodatek č. 1 ze dne 20.12.2002, Dodatek č. 2 ze dne 3.2.2003, Dodatek č. 3 ze dne 30.6.2003 a Dodatek č. 4 ze dne 4.8.2003, kterými došlo ke změně splatnosti a úrokové sazby dohodnutého úroku. Tyto peněžní prostředky byly Společnosti, jako dlužníku, poskytnuty dne 14.9.2000 a k dnešnímu dni nebyly splaceny, a to ani zčásti. Ke dni 30.11.2008, slovy: třicátého listopadu roku dvatisíceosm, činila výše dluhu dlužníka na jistině a úrocích částku 374.268,-- Kč s lovy: třistasedmdesátčtyři-tisíc-dvěstěšedesátosm korun českých. K započtení je navrhována tato pohledávka v částce 374.200,-- Kč slovy: třistasedmdesátčtyři-tisíc-dvěstě korun českých. - Dne 10.9.2000, slovy: desátého září roku dvatisíce, byla uzavřena smlouva o půjčce, kterou se společnost Areál Zálesí, a.s., jako věřitel, zavázala půjčit Společnosti Geodundamenta, a.s., jako dlužníku, peněžní prostředky celkem ve výši 4,900.000,- Kč, slovy: čtyři-miliony-devětset korun českých, a naopak Společnost Geodundamenta, a.s., jako dlužník, se zavázala poskytnuté peněžní prostředky vrátit společnosti Areál Zálesí, a.s., jako věřiteli, včetně dohodnutého úroku za podmínek ve smlouvě uvedených. Následně byly k této smlouvě o půjčce uzavřeny dodatky, a to Dodatek č. 1 ze dne 20.12.2002, Dodatek č. 2 ze dne 3.2.2003, Dodatek č. 3 ze dne 30.6.2003 a Dodatek č. 4 ze dne 4.8.2003, kterými došlo ke změně splatnosti a úrokové sazby dohodnutého úroku. T yto peněžní prostředky byly Společnosti, jako dlužníku, poskytnuty dne 11.9.2000 a k dnešnímu dni byly splaceny zčásti. Ke dni 30.11.2008, slovy: třicátého listopadu roku dvatisíceosm, činila výše dluhu dlužníka na jistině a úrocích částku 5,323.675,12 Kč slovy: pět-milionů-třistadvacettři-tisíc-šestsetsedmdesátpět korun českých dvanáct haléřů. K započtení je navrhována tato pohledávka v částce 5,323.600,-- Kč slovy: pět-milionů-třistadvacettři-tisíc-šestset korun českých. - Dne 14.9.2000, slovy: čtrnáctého září roku dvatisíce, byla uzavřena smlouva o půjčce, kterou se společnost Areál Zálesí, a.s., jako věřitel, zavázala půjčit Společnosti Geodundamenta, a.s., jako dlužníku, peněžní prostředky celkem ve výši 10.000,- Kč, s lovy: deset-tisíc korun českých, a naopak Společnost Geodundamenta, a.s., jako dlužník, se zavázala poskytnuté peněžní prostředky vrátit společnosti Areál Zálesí, a.s., jako věřiteli, včetně dohodnutého úroku za podmínek ve smlouvě uvedených. Následně byl y k této smlouvě o půjčce uzavřeny dodatky, a to Dodatek č. 1 ze dne 20.12.2002, Dodatek č. 2 ze dne 3.2.2003, Dodatek č. 3 ze dne 30.6.2003 a Dodatek č. 4 ze dne 4.8.2003, kterými došlo ke změně splatnosti a úrokové sazby dohodnutého úroku. Tyto peněžní prostředky byly Společnosti, jako dlužníku, poskytnuty dne 15.9.2000 a k dnešnímu dni nebyly splaceny, a to ani zčásti. Ke dni 30.11.2008, slovy: třicátého listopadu roku dvatisíceosm, činila výše dluhu dlužníka na jistině a úrocích částku 12.473,70 Kč sl ovy: dvanáct-tisíc-čtyřistasedmdesáttři korun českých sedmdesát haléřů. K započtení je navrhována tato pohledávka v částce 12.400,-- Kč slovy: dvanáct-tisíc-čtyřista korun českých. - Dne 17.9.2000, slovy: sedmnáctého září roku dvatisíce, byla uzavřena smlouva o půjčce, kterou se společnost Areál Zálesí, a.s., jako věřitel, zavázala půjčit Společnosti Geodundamenta, a.s., jako dlužníku, peněžní prostředky celkem ve výši 50.000,- Kč, slovy: padesát-tisíc korun českých, a naopak Společnost Geodundamenta, a.s., jako dlužník, se zavázala poskytnuté peněžní prostředky vrátit společnosti Areál Zálesí, a.s., jako věřiteli, včetně dohodnutého úroku za podmínek ve smlouvě uvedených. Následně byly k této smlouvě o půjčce uzavřeny dodatky, a to Dodatek č. 1 ze dne 20.12.2002, Dodatek č. 2 ze dne 3.2.2003, Dodatek č. 3 ze dne 30.6.2003 a Dodatek č. 4 ze dne 4.8.2003, kterými došlo ke změně splatnosti a úrokové sazby dohodnutého úroku. Tyto peněž ní prostředky byly Společnosti, jako dlužníku, poskytnuty dne 19.9.2000 a k dnešnímu dni nebyly splaceny, a to ani zčásti. Ke dni 30.11.2008, slovy: třicátého listopadu roku dvatisíceosm, činila výše dluhu dlužníka na jistině a úrocích částku 62.330,-- Kč slovy: šedesátdva-tisíc-třistatřicet korun českých. K započtení je navrhována tato pohledávka v částce 62.300,-- Kč slovy: šedesátdva-tisíc-třista korun českých. - Dne 24.1.2001, slovy: dvacátéhočtvrtého ledna roku dvatisícejedna, byla uzavřena smlouva o půjčce, kterou se společnost Areál Zálesí, a.s., jako věřitel, zavázala půjčit Společnosti Geodundamenta, a.s., jako dlužníku, peněžní prostředky celkem ve výši 1 0.000,- Kč, slovy: deset-tisíc korun českých, a naopak Společnost Geodundamenta, a.s., jako dlužník, se zavázala poskytnuté peněžní prostředky vrátit společnosti Areál Zálesí, a.s., jako věřiteli, včetně dohodnutého úroku za podmínek ve smlouvě uvedených. Následně byly k této smlouvě o půjčce uzavřeny dodatky, a to Dodatek č. 1 ze dne 20.12.2002, Dodatek č. 2 ze dne 3.2.2003, Dodatek č. 3 ze dne 30.6.2003 a Dodatek č. 4 ze dne 4.8.2003, kterými došlo ke změně splatnosti a úrokové sazby dohodnutého úroku. Tyto peněžní prostředky byly Společnosti, jako dlužníku, poskytnuty dne 31.1.2001 a k dnešnímu dni nebyly splaceny, a to ani zčásti. Ke dni 30.11.2008, slovy: třicátého listopadu roku dvatisíceosm, činila výše dluhu dlužníka na jistině a úrocích částku 12.209,-- Kč slovy: dvanáct-tisíc-dvěstědevět korun českých. K započtení je navrhována tato pohledávka v částce 12.200,-- Kč sl ovy: dvanáct-tisíc-dvěstě korun českých. - Dne 6.6.2002, slovy: šestého června roku dvatisícedva, byla uzavřena smlouva o půjčce, kterou se společnost Areál Zálesí, a.s., jako věřitel, zavázala půjčit Společnosti Geodundamenta, a.s., jako dlužníku, peněžní prostředky celkem ve výši 205.000 EUR, slovy: dvěstěpěttisíc euro, a naopak Společnost Geodundamenta, a.s., jako dlužník, se zavázala poskytnuté peněžní prostředky vrátit společnosti Areál Zálesí, a.s., jako věřiteli, včetně dohodnutého úroku za podmínek ve smlouvě uvedených. Tyto peněžní pros tředky byly Společnosti, jako dlužníku, poskytnuty dne 12.6.2002 k dnešnímu dni nebyly splaceny, a to ani zčásti. Ke dni 30.11.2008, slovy: třicátého listopadu roku dvatisíceosm, činila výše dluhu dlužníka na jistině a úrocích částku 256.095,80 EUR, slovy : dvěstěpadesátšesttisícdevadesátpět euro osmdesát centů, což činí při kurzu 25,21 Kč, slovy: dvacetpět korun českých dvacetjedna haléřů, za jedno euro v přepočtu na české koruny 6,456.175,10 Kč, slovy: šest-milionů-čtyřistapadesátšest-tisíc-stosedmdesát- pět korun českých deset haléřů. K započtení je navrhována tato pohledávka v částce 6,456.100,-- Kč, slovy: šest-milionů-čtyřistapadesátšest-tisíc-sto korun českých. - Dne 10.6.2002, slovy: desátého června roku dvatisícedva, byla uzavřena smlouva o půjčce, kterou se společnost Areál Zálesí, a.s., jako věřitel, zavázala půjčit Společnosti Geodundamenta, a.s., jako dlužníku, peněžní prostředky celkem ve výši 2,250.000,- Kč, slovy: dva-miliony-dvěstěpadesát-tisíc korun českých, a naopak Společnost Geodundamenta, a.s., jako dlužník, se zavázala poskytnuté peněžní prostředky vrátit společnosti Areál Zálesí, a.s., jako věřiteli, včetně dohodnutého úroku za podmínek ve smlou vě uvedených. Tyto peněžní prostředky byly Společnosti, jako dlužníku, poskytnuty dne 11.6.2002 a k dnešnímu dni nebyly splaceny, a to ani zčásti. Ke dni 30.11.2008, slovy: třicátého listopadu roku dvatisíceosm, činila výše dluhu dlužníka na jistině a úro cích částku 2,810.807,80 Kč slovy: dva-miliony-osmsetdeset-tisíc-osmsetsedm korun českých osmdesát haléřů. K započtení je navrhována tato pohledávka v částce 2,810.800,-- Kč slovy: dva-miliony-osmsetdeset-tisíc-osmset korun českých. - Dne 5.9.2002, slovy: pátého září roku dvatisícedva, byla uzavřena smlouva o půjčce, kterou se společnost Areál Zálesí, a.s., jako věřitel, zavázala půjčit Společnosti Geodundamenta, a.s., jako dlužníku, peněžní prostředky celkem ve výši 10,000.000,- Kč, slovy: deset-milionů korun českých, a naopak Společnost Geodundamenta, a.s., jako dlužník, se zavázala poskytnuté peněžní prostředky vrátit společnosti Areál Zálesí, a.s., jako věřiteli, včetně dohodnutého úroku za podmínek ve smlouvě uvedených. Tyto pen ěžní prostředky byly Společnosti, jako dlužníku, poskytnuty dne 13.9.2002 a k dnešnímu dni nebyly splaceny, a to ani zčásti. Ke dni 30.11.2008, slovy: třicátého listopadu roku dvatisíceosm, činila výše dluhu dlužníka na jistině a úrocích částku 11,739.835 ,60 Kč slovy: jedenáct-milionů-sedmsettřicetdevět-tisíc-osmsettřicetpět korun českých šedesát haléřů. K započtení je navrhována tato pohledávka v částce 11,739.800,-- Kč slovy: jedenáct-milionů-sedmsettřicetdevět-tisíc-osmset korun českých. - Dne 16.9.2002, slovy: šestnáctého září roku dvatisícedva, byla uzavřena smlouva o půjčce, kterou se společnost Areál Zálesí, a.s., jako věřitel, zavázala půjčit Společnosti Geodundamenta, a.s., jako dlužníku, peněžní prostředky celkem ve výši 1,000.000, - Kč, slovy: jeden-milion korun českých, a ve výši 30.000 EUR, slovy: třicettisíc euro, a naopak Společnost Geodundamenta, a.s., jako dlužník, se zavázala poskytnuté peněžní prostředky vrátit společnosti Areál Zálesí, a.s., jako věřiteli, včetně dohodnuté ho úroku za podmínek ve smlouvě uvedených. Tyto peněžní prostředky byly Společnosti, jako dlužníku, poskytnuty dne 1.10.2002 a dne 18.9.2002 a k dnešnímu dni nebyly splaceny, a to ani zčásti. Ke dni 30.11.2008, slovy: třicátého listopadu roku dvatisíceosm , činila výše dluhu dlužníka na jistině a úrocích částku 1,172.602,70 Kč slovy: jedenmilion-stosedmdesátdva-tisíc-šestsetdva korun českých sedmdesát haléřů, a částku 35.216,60 EUR, slovy: třicetpěttisícdvěstěšestnáct euro šedesát centů, což činí při kurzu 25,21 Kč, slovy: dvacetpět korun českých dvacetjedna haléřů, za jedno euro v přepočtu na české koruny 887.810,40 Kč, slovy: osm-set-osmdesát-sedm-tisíc osmsetdeset korun českých čtyřicet haléřů. Celková výše pohledávky z výše uvedeného titulu tedy činí 2 ,060.413,10 Kč, slovy: dva-miliony-šedesát-tisíc-čtyřistatřináct korun českých deset haléřů. K započtení je navrhována tato pohledávka v částce 2,060.000,-- Kč, slovy: dva-miliony-šedesát-tisíc korun českých. - Dne 4.12.2002, slovy: čtvrtého prosince roku dvatisícedva, byla uzavřena smlouva o půjčce, kterou se společnost Areál Zálesí, a.s., jako věřitel, zavázala půjčit Společnosti Geodundamenta, a.s., jako dlužníku, peněžní prostředky celkem ve výši 280.000 E UR, slovy: dvěstěosmdesáttisíc euro, a naopak Společnost Geodundamenta, a.s., jako dlužník, se zavázala poskytnuté peněžní prostředky vrátit společnosti Areál Zálesí, a.s., jako věřiteli, včetně dohodnutého úroku za podmínek ve smlouvě uvedených. Tyto pen ěžní prostředky byly Společnosti, jako dlužníku, poskytnuty dne 16.12.2002 k dnešnímu dni nebyly splaceny, a to ani zčásti. Ke dni 30.11.2008, slovy: třicátého listopadu roku dvatisíceosm, činila výše dluhu dlužníka na jistině a úrocích částku 326.732,10 EUR, slovy: třistadvacetšesttisícsedmsettřicetdva euro deset centů, což činí při kurzu 25,21 Kč, slovy: dvacetpět korun českých dvacetjedna haléřů, za jedno euro v přepočtu na české koruny 8,236.916,20 Kč, slovy: osmmilionůdvěstětřicetšesttisícdevětsetšes tnáct korun českých dvacet haléřů. K započtení je navrhována tato pohledávka v částce 8,236.000,-- Kč, slovy: osmmilionůdvěstětřicetšesttisíc korun českých. - Dne 5.12.2002, slovy: pátého prosince roku dvatisícedva, byla uzavřena smlouva o půjčce, kterou se společnost Areál Zálesí, a.s., jako věřitel, zavázala půjčit Společnosti Geodundamenta, a.s., jako dlužníku, peněžní prostředky celkem ve výši 2,700.000,- Kč, slovy: dva-miliony-sedmset-tisíc korun českých, a naopak Společnost Geodundamenta, a.s., jako dlužník, se zavázala poskytnuté peněžní prostředky vrátit společnosti Areál Zálesí, a.s., jako věřiteli, včetně dohodnutého úroku za podmínek ve smlouvě uve dených. Tyto peněžní prostředky byly Společnosti, jako dlužníku, poskytnuty dne 16.12.2002 a k dnešnímu dni nebyly splaceny, a to ani zčásti. Ke dni 30.11.2008, slovy: třicátého listopadu roku dvatisíceosm, činila výše dluhu dlužníka na jistině a úrocích částku 3,093,805,60 Kč slovy: třimiliony-devadesáttři-tisíc-osmsetpět korun českých šedesát haléřů. K započtení je navrhována tato pohledávka v částce 3,093.800,-- Kč slovy: třimiliony-devadesáttři-tisíc-osmset korun českých. - Dne 10.3.2003, slovy: desátého března roku dvatisícetři, byla uzavřena smlouva o půjčce, kterou se společnost Areál Zálesí, a.s., jako věřitel, zavázala půjčit Společnosti Geodundamenta, a.s., jako dlužníku, peněžní prostředky celkem ve výši 6,500.000,- Kč, slovy: šest-milionů-pětset-tisíc korun českých, a naopak Společnost Geodundamenta, a.s., jako dlužník, se zavázala poskytnuté peněžní prostředky vrátit společnosti Areál Zálesí, a.s., jako věřiteli, včetně dohodnutého úroku za podmínek ve smlouvě uve dených. Tyto peněžní prostředky byly Společnosti, jako dlužníku, poskytnuty dne 12.3.2003 a k dnešnímu dni nebyly splaceny, a to ani zčásti. Ke dni 30.11.2008, slovy: třicátého listopadu roku dvatisíceosm, činila výše dluhu dlužníka na jistině a úrocích č ástku 7,417.354,70 Kč slovy: sedm-milionů-čtyřistasedmnáct-tisíc-třistapadesátčtyři korun českých sedmdesát haléřů. K započtení je navrhována tato pohledávka v částce 7,417.000,-- Kč slovy: sedm-milionů-čtyřistasedmnáct-tisíc korun českých. - Dne 12.3.2003, slovy: dvanáctého března roku dvatisícetři, byla uzavřena smlouva o půjčce, kterou se společnost Areál Zálesí, a.s., jako věřitel, zavázala půjčit Společnosti Geodundamenta, a.s., jako dlužníku, peněžní prostředky celkem ve výši 60.000 EU R, slovy: šedesáttisíc euro, a naopak Společnost Geodundamenta, a.s., jako dlužník, se zavázala poskytnuté peněnžní prostředky vrátit společnosti Areál Zálesí, a.s., jako věřiteli, včetně dohodnutého úroku za podmínek ve smlouvě uvedených. Tyto peněžní pr ostředky byly Společnosti, jako dlužníku, poskytnuty dne 13.3.2003 k dnešnímu dni nebyly splaceny, a to ani zčásti. Ke dni 30.11.2008, slovy: třicátého listopadu roku dvatisíceosm, činila výše dluhu dlužníka na jistině a úrocích částku 67.211,40 EUR, slov y: šedesátsedmtisícdvěstějedenáct euro čtyřicet centů, což činí při kurzu 25,21 Kč, slovy: dvacetpět korun českých dvacetjedna haléřů, za jedno euro v přepočtu na české koruny 1,694.399,30 Kč, slovy: jeden-milion-šestsetdevadesátčtyři-tisíc-třistadevadesá tdevět korun českých třicet haléřů. K započtení je navrhována tato pohledávka v částce 1,694.300,-- Kč, slovy: jeden-milion-šestsetdevadesátčtyři-tisíc-třista korun. - Dne 18.3.2003, slovy: osmnáctého března roku dvatisícetři, byla uzavřena smlouva o půjčce, kterou se společnost Areál Zálesí, a.s., jako věřitel, zavázala půjčit Společnosti Geodundamenta, a.s., jako dlužníku, peněžní prostředky celkem ve výši 3,500.000 ,- Kč, slovy: tři-miliony-pětset-tisíc korun českých, a naopak Společnost Geodundamenta, a.s., jako dlužník, se zavázala poskytnuté peněžní prostředky vrátit společnosti Areál Zálesí, a.s., jako věřiteli, včetně dohodnutého úroku za podmínek ve smlouvě uv edených. Tyto peněžní prostředky byly Společnosti, jako dlužníku, poskytnuty dne 19.3.2003 a k dnešnímu dni nebyly splaceny, a to ani zčásti. Ke dni 30.11.2008, slovy: třicátého listopadu roku dvatisíceosm, činila výše dluhu dlužníka na jistině a úrocích částku 3,919.050,70 Kč slovy: tři-miliony-devětsetdevatenáct-tisíc-padesát korun českých sedmdesát haléřů. K započtení je navrhována tato pohledávka v částce 3,919.000,-- Kč slovy: tři-miliony-devětsetdevatenáct-tisíc korun českých. - Dne 9.6.2003, slovy: devátého června roku dvatisícetři, byla uzavřena smlouva o půjčce, kterou se společnost Areál Zálesí, a.s., jako věřitel, zavázala půjčit Společnosti Geodundamenta, a.s., jako dlužníku, mimo jiné peněžní prostředky celkem ve výši 70 .000 EUR, slovy: sedmdesát-tisíc euro, a naopak Společnost Geodundamenta, a.s., jako dlužník, se zavázala poskytnuté peněžní prostředky vrátit společnosti Areál Zálesí, a.s., jako věřiteli, včetně dohodnutého úroku za podmínek ve smlouvě uvedených. Tyto p eněžní prostředky byly Společnosti, jako dlužníku, poskytnuty dne 17.6.2003 a k dnešnímu dni nebyly splaceny, a to ani zčásti. Ke dni 30.11.2008, slovy: třicátého listopadu roku dvatisíceosm, činila výše dluhu dlužníka na jistině a úrocích částku 78.026,6 0 EUR, slovy: sedmdesátosmtisícdvacetšest euro šedesát centů, což činí při kurzu 25,21 Kč, slovy: dvacetpět korun českých dvacetjedna haléřů, za jedno euro v přepočtu na české koruny 1,967.050,50 Kč, slovy: jeden-milion-devětsetšedesátsedm-tisíc-padesát k orun českých padesát haléřů. K započtení je navrhována tato pohledávka v částce 1,967.000,-- Kč, slovy: jeden-milion-devětsetšedesátsedm-tisíc korun českých. - Dne 16.6.2003, slovy: šestnáctého června roku dvatisícetři, byla uzavřena smlouva o půjčce, kterou se společnost Areál Zálesí, a.s., jako věřitel, zavázala půjčit Společnosti Geodundamenta, a.s., jako dlužníku, peněžní prostředky celkem ve výši 9,000.0 00,- Kč, slovy: devět-milionů korun českých, a naopak Společnost Geodundamenta, a.s., jako dlužník, se zavázala poskytnuté peněžní prostředky vrátit společnosti Areál Zálesí, a.s., jako věřiteli, včetně dohodnutého úroku za podmínek ve smlouvě uvedených. Tyto peněžní prostředky byly Společnosti, jako dlužníku, poskytnuty dne 17.6.2003 a k dnešnímu byly splaceny zčásti. Ke dni 30.11.2008, slovy: třicátého listopadu roku dvatisíceosm, činila výše dluhu dlužníka na jistině a úrocích částku 3,069.630,50 Kč sl ovy: tři-miliony-šedesátdevět-tisíc-šestsettřicet korun českých padesát haléřů. K započtení je navrhována tato pohledávka v částce 3,069.600,-- Kč slovy: tři-miliony-šedesátdevět-tisíc-šestset korun českých. - Dne 30.4.2003, slovy: třicátého dubna roku dvatisícetři, byla uzavřena smlouva o půjčce, kterou se společnost Areál Zálesí, a.s., jako věřitel, zavázala půjčit Společnosti Geodundamenta, a.s., jako dlužníku, mimo jiné peněžní prostředky celkem ve výši 1 0.000 EUR, slovy: deset-tisíc euro, a naopak Společnost Geodundamenta, a.s., jako dlužník, se zavázala poskytnuté peněžní prostředky vrátit společnosti Areál Zálesí, a.s., jako věřiteli, včetně dohodnutého úroku za podmínek ve smlouvě uvedených. Tyto peně žní prostředky byly Společnosti, jako dlužníku, poskytnuty dne 7.5.2003 a k dnešnímu dni nebyly splaceny, a to ani zčásti. Ke dni 30.11.2008, slovy: třicátého listopadu roku dvatisíceosm, činila výše dluhu dlužníka na jistině a úrocích částku 11.170,20 EU R, slovy: jedenácttisícstosedmdesát euro dvacet centů, což činí při kurzu 25,21 Kč, slovy: dvacetpět korun českých dvacetjedna haléřů, za jedno euro v přepočtu na české koruny 281.600,70 Kč, slovy: dvěstěosmdesátjednatisícšestset českých sedmdesát haléřů. K započtení je navrhována tato pohledávka v částce 281.600,-- Kč, slovy: dvěstěosmdesátjednatisícšestset korun českých. - Dne 9.9.2003, slovy: devátého září roku dvatisícetři, byla uzavřena smlouva o půjčce, kterou se společnost Areál Zálesí, a.s., jako věřitel, zavázala půjčit Společnosti Geodundamenta, a.s., jako dlužníku, mimo jiné peněžní prostředky celkem ve výši 70.0 00 EUR, slovy: sedmdesát-tisíc euro, a naopak Společnost Geodundamenta, a.s., jako dlužník, se zavázala poskytnuté peněžní prostředky vrátit společnosti Areál Zálesí, a.s., jako věřiteli, včetně dohodnutého úroku za podmínek ve smlouvě uvedených. Tyto pen ěžní prostředky byly Společnosti, jako dlužníku, poskytnuty dne 16.9.2003 a k dnešnímu dni nebyly splaceny, a to ani zčásti. Ke dni 30.11.2008, slovy: třicátého listopadu roku dvatisíceosm, činila výše dluhu dlužníka na jistině a úrocích částku 75.106,80 EUR, slovy: sedmdesátpěttisícstošest euro osmdesát centů, což činí při kurzu 25,21 Kč, slovy: dvacetpět korun českých dvacetjedna haléřů, za jedno euro v přepočtu na české koruny 1,893.442,40 Kč, slovy: jeden-milion-osmset-devadesáttři-tisíc-čtyřistačtyři cetdva korun českých čtyřicet haléřů. K započtení je navrhována tato pohledávka v částce 1,893.400,-- Kč, slovy: jeden-milion-osmsetdevadesáttři-tisíc-čtyřista korun českých. - Dne 15.9.2003, slovy: patnáctého září roku dvatisícetři, byla uzavřena smlouva o půjčce, kterou se společnost Areál Zálesí, a.s., jako věřitel, zavázala půjčit Společnosti Geodundamenta, a.s., jako dlužníku, peněžní prostředky celkem ve výši 1,000.000,- Kč, slovy: jeden-milion korun českých, a naopak Společnost Geodundamenta, a.s., jako dlužník, se zavázala poskytnuté peněžní prostředky vrátit společnosti Areál Zálesí, a.s., jako věřiteli, včetně dohodnutého úroku za podmínek ve smlouvě uvedených. Tyto peněžní prostředky byly Společnosti, jako dlužníku, poskytnuty dne 15.9.2003 a k dnešnímu dni nebyly splaceny, a to ani zčásti. Ke dni 30.11.2008, slovy: třicátého listopadu roku dvatisíceosm, činila výše dluhu dlužníka na jistině a úrocích částku 1,072.9 15,10 Kč slovy: jeden-milion-sedmdesátdva-tisíc-devětsetpatnáct korun českých deset haléřů. K započtení je navrhována tato pohledávka v částce 1,072.000,-- Kč slovy: jeden-milion-sedmdesátdva-tisíc korun českých- - Dne 15.12.2003, slovy: patnáctého prosince roku dvatisícetři, byla uzavřena smlouva o půjčce, kterou se společnost Areál Zálesí, a.s., jako věřitel, zavázala půjčit Společnosti Geodundamenta, a.s., jako dlužníku, peněžní prostředky celkem ve výši 1,000. 000,- Kč, slovy: jeden-milion korun českých, a naopak Společnost Geodundamenta, a.s., jako dlužník, se zavázala poskytnuté peněnžní prostředky vrátit společnosti Areál Zálesí, a.s., jako věřiteli, včetně dohodnutého úroku za podmínek ve smlouvě uvedených. Tyto peněžní prostředky byly Společnosti, jako dlužníku, poskytnuty dne 15.12.2003 a k dnešnímu dni nebyly splaceny, a to ani zčásti. Ke dni 30.11.2008, slovy: třicátého listopadu roku dvatisíceosm, činila výše dluhu dlužníka na jistině a úrocích částku 1,069.424,70 Kč slovy: jeden-milion-šedesátdevět-tisíc-čtyřistadvacetčtyři korun českých sedmdesát haléřů. K započtení je navrhována tato pohledávka v částce 1,069.400,-- Kč slovy: jeden-milion-šedesátdevět-tisíc-čtyřista korun českých. - Dne 15.12.2003, slovy: patnáctého prosince roku dvatisícetři, byla uzavřena smlouva o půjčce, kterou se společnost Areál Zálesí, a.s., jako věřitel, zavázala půjčit Společnosti Geodundamenta, a.s., jako dlužníku, peněžní prostředky celkem ve výši 130.00 0 EUR, slovy: stotřicettisíc euro, a naopak Společnost Geodundamenta, a.s., jako dlužník, se zavázala poskytnuté peněžní prostředky vrátit společnosti Areál Zálesí, a.s., jako věřiteli, včetně dohodnutého úroku za podmínek ve smlouvě uvedených. Tyto peněž ní prostředky byly Společnosti, jako dlužníku, poskytnuty dne 15.12.2003 a k dnešnímu dni nebyly splaceny, a to ani zčásti. Ke dni 30.11.2008, slovy: třicátého listopadu roku dvatisíceosm, činila výše dluhu dlužníka na jistině a úrocích částku 139.035,20 EUR, slovy: stotřicetdevěttisíctřicetpět euro dvacet centů, což činí při kurzu 25,21 Kč, slovy: dvacetpět korun českých dvacetjedna haléřů, za jedno euro v přepočtu na české koruny 3,505.077,30 Kč, slovy: tři-miliony-pětsetpět-tisíc-sedmdesátsedm korun če ských třicet haléřů. K započtení je navrhována tato pohledávka v částce 3,505.000,-- Kč, slovy: tři-miliony-pětsetpět-tisíc korun českých. - Dne 12.3.2004, slovy: dvanáctého března roku dvatisícečtyři, byla uzavřena smlouva o půjčce, kterou se společnost Areál Zálesí, a.s., jako věřitel, zavázala půjčit Společnosti Geodundamenta, a.s., jako dlužníku, peněžní prostředky celkem ve výši 8,000.0 00,- Kč, slovy: osm milionů korun českých, a naopak Společnost Geodundamenta, a.s., jako dlužník, se zavázala poskytnuté peněžní prostředky vrátit společnosti Areál Zálesí, a.s., jako věřiteli, včetně dohodnutého úroku za podmínek ve smlouvě uvedených. Ty to peněžní prostředky byly Společnosti, jako dlužníku, poskytnuty dne 15.3.2004 a k dnešnímu dni nebyly splaceny, a to ani zčásti. Ke dni 30.11.2008, slovy: třicátého listopadu roku dvatisíceosm, činila výše dluhu dlužníka na jistině a úrocích částku 8,527.498,60 Kč slovy: osm-milionů-pětsetdvacetsedm-tisíc-čtyřistadevadesátosm korun českých šedesát haléřů. K započtení je navrhována tato pohledávka v částce 8 ,527.400,-- Kč slovy: osm-milionů-pětsetdvacetsedm-tisíc-čtyřista korun českých. - Dne 15.3.2004, slovy: patnáctého března roku dvatisícečtyři, byla uzavřena smlouva o půjčce, kterou se společnost Areál Zálesí, a.s., jako věřitel, zavázala půjčit Společnosti Geodundamenta, a.s., jako dlužníku, mimo jiné peněžní prostředky celkem ve vý ši 80.000 EUR, slovy: osmdesát-tisíc euro, a naopak Společnost Geodundamenta, a.s., jako dlužník, se zavázala poskytnuté peněžní prostředky vrátit společnosti Areál Zálesí, a.s., jako věřiteli, včetně dohodnutého úroku za podmínek ve smlouvě uvedených. Ty to peněžní prostředky byly Společnosti, jako dlužníku, poskytnuty dne 16.3.2004 a k dnešnímu dni nebyly splaceny, a to ani zčásti. Ke dni 30.11.2008, slovy: třicátého listopadu roku dvatisíceosm, činila výše dluhu dlužníka na jistině a úrocích částku 85.2 77,80 EUR, slovy: osmdesátpěttisícdvěstěsedmdesátsedm euro osmdesát centů, což činí při kurzu 25,21 Kč, slovy: dvacetpět korun českých dvacetjedna haléřů, za jedno euro v přepočtu na české koruny 2,149.853,30Kč, slovy: dvamilionystočtyřicetdevěttisícosmse tpadesáttři korun českých dvacet haléřů. K započtení je navrhována tato pohledávka v částce 2,149.800,-- Kč, slovy: dvamilionystočtyřicetdevěttisícosmset korun českých. - Dne 28.4.2004, slovy: dvacátéhoosmého dubna roku dvatisícečtyři, byla uzavřena smlouva o půjčce, kterou se společnost Areál Zálesí, a.s., jako věřitel, zavázala půjčit Společnosti Geodundamenta, a.s., jako dlužníku, mimo jiné peněžní prostředky celkem v e výši 15.000 EUR, slovy: patnáct-tisíc euro, a naopak Společnost Geodundamenta, a.s., jako dlužník, se zavázala poskytnuté peněžní prostředky vrátit společnosti Areál Zálesí, a.s., jako věřiteli, včetně dohodnutého úroku za podmínek ve smlouvě uvedených. Tyto peněžní prostředky byly Společnosti, jako dlužníku, poskytnuty dne 30.4.2004 a k dnešnímu dni nebyly splaceny, a to ani zčásti. Ke dni 30.11.2008, slovy: třicátého listopadu roku dvatisíceosm, činila výše dluhu dlužníka na jistině a úrocích částku 1 5.963,70 EUR, slovy: patnácttisícdevětsetšedesáttři euro sedmdesát centů, což činí při kurzu 25,21 Kč, slovy: dvacetpět korun českých dvacetjedna haléřů, za jedno euro v přepočtu na české koruny 402.444,80 Kč, slovy: čtyřistadva-tisíc-čtyřistačtyřicetčtyř i korun českých osmdesát haléřů. K započtení je navrhována tato pohledávka v částce 402.000,-- Kč, slovy: čtyřistadva-tisíc korun českých. - Dne 10.6.2004, slovy: desátého června roku dvatisícečtyři, byla uzavřena smlouva o půjčce, kterou se společnost Areál Zálesí, a.s., jako věřitel, zavázala půjčit Společnosti Geodundamenta, a.s., jako dlužníku, peněžní prostředky celkem ve výši 3,000.000 ,- Kč, slovy: tři-miliony korun českých, a ve výši 150.000 EUR, slovy: stopadesáttisíc euro, a naopak Společnost Geodundamenta, a.s., jako dlužník, se zavázala poskytnuté peněžní prostředky vrátit společnosti Areál Zálesí, a.s., jako věřiteli, včetně doho dnutého úroku za podmínek ve smlouvě uvedených. Tyto peněžní prostředky byly Společnosti, jako dlužníku, poskytnuty dne 16.6.2004 a k dnešnímu dni nebyly splaceny, a to ani zčásti. Ke dni 30.11.2008, slovy: třicátého listopadu roku dvatisíceosm, činila vý še dluhu dlužníka na jistině a úrocích částku 3,187,154,20 Kč slovy: tři-miliony-stoosmdesátsedm-tisíc-stopadesátčtyři korun českých dvacet haléřů, a částku 159.366,60 EUR, slovy: stopadeátdevěttisíctřistašedesátšest euro šedesát centů, což činí při kurzu 25,21 Kč, slovy: dvacetpět korun českých dvacetjedna haléřů, za jedno euro v přepočtu na české koruny 4,017.631,90 Kč, slovy: čtyřimilionysedmnácttisícšestsettřicetjedna korun českých devadesát haléřů. Celková výše pohledávky z výše uvedeného titulu tedy činí 7,204.786,10 Kč, slovy: sedm-milionů-dvěstěčtyři-tisíc-sedmsetosmdesátšest korun českých deset haléřů. K započtení je navrhována tato pohledávka v částce 7,204.000,-- Kč, slovy: sedm-milionů-dvěstěčtyři-tisíc korun českých. - Dne 10.9.2004, slovy: desátého září roku dvatisícečtyři, byla uzavřena smlouva o půjčce, kterou se společnost Areál Zálesí, a.s., jako věřitel, zavázala půjčit Společnosti Geodundamenta, a.s., jako dlužníku, peněžní prostředky celkem ve výši 7,000.000,- Kč, slovy: sedm-milionů korun českých, a ve výši 80.000 EUR, slovy: osmdesáttisíc euro, a naopak Společnost Geodundamenta, a.s., jako dlužník, se zavázala poskytnuté peněžní prostředky vrátit společnosti Areál Zálesí, a.s., jako věřiteli, včetně dohodnut ého úroku za podmínek ve smlouvě uvedených. Dne 20.9.2004, slovy: dvacátého září roku dvatisícečtyři, byla uzavřena smlouva o půjčce, kterou se společnost Areál Zálesí, a.s., jako věřitel, zavázala půjčit Společnosti Geodundamenta, a.s., jako dlužníku, pe něžní prostředky celkem ve výši 1,000.000,- Kč, slovy: jeden-milion korun českých a naopak Společnost Geodundamenta, a.s., jako dlužník, se zavázala poskytnuté peněžní prostředky vrátit společnosti Areál Zálesí, a.s., jako věřiteli, včetně dohodnutého úro ku za podmínek ve smlouvě uvedených. Tyto peněžní prostředky byly Společnosti, jako dlužníku, poskytnuty v českých korunách dne 14.9.2004 a v eurech dne 15.9.2004 a k dnešnímu dni nebyly splaceny, a to ani zčásti. Ke dni 30.11.2008, slovy: třicátého listo padu roku dvatisíceosm, činila výše dluhu dlužníka na jistině a úrocích částku 8,706,444,60 Kč slovy: osmmilionůsedmset-šesttisícčtyřistačtyřicetčtyři korun českých šedesát haléřů, a částku 87.079,-- EUR, slovy: osmdesátsedmtisícsedmdesátdevět euro, což č iní při kurzu 25,21 Kč, slovy: dvacetpět korun českých dvacetjedna haléřů, za jedno euro v přepočtu na české koruny 2,195.261,50 Kč, slovy: dvamilionystodevadesátpěttisíc-dvěstěšedesátjedna korun českých padesát haléřů. Celková výše pohledávky z výše uved eného titulu tedy činí 10,901.706,10 Kč, slovy: deset-milionů-devětsetjeden-tisíc-sedmsetšest korun českých deset haléřů. K započtení je navrhována tato pohledávka v částce 10,901.700,-- Kč, slovy: deset-milionů-devětsetjeden-tisíc-sedmset kkorkorukorun č eských. - Dne 19.10.2004, slovy: devatenáctého října roku dvatisícečtyři, byla uzavřena smlouva o půjčce, kterou se společnost Areál Zálesí, a.s., jakověřitel, zavázala půjčit Společnosti Geodundamenta, a.s., jako dlužníku, peněžní prostředky celkem ve výši 100.0 00,- Kč, slovy: sto-tisíc korun českých, a naopak Společnost Geodundamenta, a.s., jako dlužník, se zavázala poskytnuté peněžní prostředky vrátit společnosti Areál Zálesí, a.s., jako věřiteli, včetně dohodnutého úroku za podmínek ve smlouvě uvedených. Tyto peněžní prostředky byly Společnosti, jako dlužníku, poskytnuty dne 21.10.2004 a k dnešnímu dni nebyly splaceny, a to ani zčásti. Ke dni 30.11.2008, slovy: třicátého listopadu roku dvatisíceosm, činila výše dluhu dlužníka na jistině a úrocích částku 108.6 34,80 Kč slovy: stoosm-tisíc-šestsettřicetčtyři korun českých osmdesát haléřů. K započtení je navrhována tato pohledávka v částce 108.000,-- Kč slovy: stoosm-tisíc korun českých. - Dne 25.3.2005, slovy: dvacátéhopátého března roku dvatisícepět, byla uzavřena smlouva o půjčce, kterou se společnost Areál Zálesí, a.s., jako věřitel, zavázala půjčit Společnosti Geodundamenta, a.s., jako dlužníku, peněžní prostředky celkem ve výši 1,00 0.000,- Kč, slovy: jedenmilion korun českých, a naopak Společnost Geodundamenta, a.s., jako dlužník, se zavázala poskytnuté peněžní prostředky vrátit společnosti Areál Zálesí, a.s., jako věřiteli, včetně dohodnutého úroku za podmínek ve smlouvě uvedených. Tyto peněžní prostředky byly Společnosti, jako dlužníku, poskytnuty dne 29.3.2005 a k dnešnímu dni nebyly splaceny, a to ani zčásti. Ke dni 30.11.2008, slovy: třicátého listopadu roku dvatisíceosm, činila výše dluhu dlužníka na jistině a úrocích částku 1 ,064.342,50 Kč slovy: jeden-milion-šedesátčtyři-tisíc-třistačtyřicetdva korun českých padesát haléřů. K započtení je navrhována tato pohledávka v částce 1,064.000,-- Kč slovy: jeden-milion-šedesátčtyři-tisíc korun českých. - Dne 25.6.2005, slovy: dvacátéhopátého června roku dvatisícepět, byla uzavřena smlouva o půjčce, kterou se společnost Areál Zálesí, a.s., jako věřitel, zavázala půjčit Společnosti Geodundamenta, a.s., jako dlužníku, mimo jiné peněžní prostředky celkem ve výši 40.000 EUR, slovy: čtyřicet-tisíc euro, a naopak Společnost Geodundamenta, a.s., jako dlužník, se zavázala poskytnuté peněžní prostředky vrátit společnosti Areál Zálesí, a.s., jako věřiteli, včetně dohodnutého úroku za podmínek ve smlouvě uvedených. Tyto peněžní prostředky byly Společnosti, jako dlužníku, poskytnuty dne 30.6.2005 a k dnešnímu dni nebyly splaceny, a to ani zčásti. Ke dni 30.11.2008, slovy: třicátého listopadu roku dvatisíceosm, činila výše dluhu dlužníka na jistině a úrocích částku 4 4.106,30 EUR, slovy: čtyřicetčtyřitisícstošest euro třicet centů, což činí při kurzu 25,21 Kč, slovy: dvacetpět korun českých dvacetjedna haléřů, za jedno euro v přepočtu na české koruny 1,111.919,80 Kč slovy: jedenmilionstojedenácttisícděvětsetdevatenáct korun českých osmdesát haléřů. K započtení je navrhována tato pohledávka v částce 1,111.900,-- slovy: jedenmilionstojedenácttisícděvětset korun českých. - Dne 10.9.2005, slovy: desátého září roku dvatisícepět, byla uzavřena smlouva o půjčce, kterou se společnost Areál Zálesí, a.s., jako věřitel, zavázala půjčit Společnosti Geodundamenta, a.s., jako dlužníku, peněžní prostředky celkem ve výši 400.000,- Kč, slovy: čtyřistatisíc korun českých, a naopak Společnost Geodundamenta, a.s., jako dlužník, se zavázala poskytnuté peněžní prostředky vrátit společnosti Areál Zálesí, a.s., jako věřiteli, včetně dohodnutého úroku za podmínek ve smlouvě uvedených. Tyto pen ěžní prostředky byly Společnosti, jako dlužníku, poskytnuty dne 16.9.2005 a k dnešnímu dni nebyly splaceny, a to ani zčásti. Ke dni 30.11.2008, slovy: třicátého listopadu roku dvatisíceosm, činila výše dluhu dlužníka na jistině a úrocích částku 413.474,50 Kč slovy: čtyřistatřináct-tisíc-čtyřistasedmdesátčtyři korun českých padesát haléřů. K započtení je navrhována tato pohledávka v částce 413.000,-- Kč slovy: čtyřistatřináct-tisíc korun českých. - Dne 23.3.2006, slovy: dvacátéhotřetího března roku dvatisícešest, byla uzavřena smlouva o půjčce, kterou se společnost Areál Zálesí, a.s., jako věřitel, zavázala půjčit Společnosti Geodundamenta, a.s., jako dlužníku, peněžní prostředky celkem ve výši 50 0.000,- Kč, slovy: pětsettisíc korun českých, a naopak Společnost Geodundamenta, a.s., jako dlužník, se zavázala poskytnuté peněžní prostředky vrátit společnosti Areál Zálesí, a.s., jako věřiteli, včetně dohodnutého úroku za podmínek ve smlouvě uvedených. Tyto peněžní prostředky byly Společnosti, jako dlužníku, poskytnuty dne 23.3.2006 a k dnešnímu dni nebyly splaceny, a to ani zčásti. Ke dni 30.11.2008, slovy: třicátého listopadu roku dvatisíceosm, činila výše dluhu dlužníka na jistině a úrocích částku 5 74.061,70 Kč slovy: pětsetsedmdesátčtyři-tisíc-šedesátjedna korun českých sedmdesát haléřů. K započtení je navrhována tato pohledávka v částce 574.000,-- Kč slovy: pětsetsedmdesátčtyři-tisíc korun českých. - Dne 24.7.2006, slovy: dvacátéhočtvrtého července roku dvatisícešest, byla uzavřena smlouva o půjčce, kterou se společnost Areál Zálesí, a.s., jako věřitel, zavázala půjčit Společnosti Geodundamenta, a.s., jako dlužníku, peněžní prostředky celkem ve výši 750.000,- Kč, slovy: sedmsetpadesáttisíc korun českých, a naopak Společnost Geodundamenta, a.s., jako dlužník, se zavázala poskytnuté peněžní prostředky vrátit společnosti Areál Zálesí, a.s., jako věřiteli, včetně dohodnutého úroku za podmínek ve smlouvě uvedených. Tyto peněžní prostředky byly Společnosti, jako dlužníku, poskytnuty dne 27.7.2006 a k dnešnímu dni nebyly splaceny, a to ani zčásti. Ke dni 30.11.2008, slovy: třicátého listopadu roku dvatisíceosm, činila výše dluhu dlužníka na jistině a úrocí ch částku 785.222,70 Kč slovy: sedmsetosmdesátpět-tisíc-dvěstědvacetdva korun českých sedmdesát haléřů. K započtení je navrhována tato pohledávka v částce 785.000,-- Kč slovy: sedmsetosmdesátpět-tisíc korun českých. - Dne 14.6.2007, slovy: čtrnáctého června roku dvatisícesedm, byla uzavřena smlouva o půjčce, kterou se společnost Areál Zálesí, a.s., jako věřitel, zavázala půjčit Společnosti Geodundamenta, a.s., jako dlužníku, peněžní prostředky celkem ve výši 750.000, - Kč, slovy: sedmsetpadesáttisíc korun českých, a naopak Společnost Geodundamenta, a.s., jako dlužník, se zavázala poskytnuté peněžní prostředky vrátit společnosti Areál Zálesí, a.s., jako věřiteli, včetně dohodnutého úroku za podmínek ve smlouvě uvedenýc h. Tyto peněžní prostředky byly Společnosti, jako dlužníku, poskytnuty dne 15.6.2007 a k dnešnímu dni nebyly splaceny, a to ani zčásti. Ke dni 30.11.2008, slovy: třicátého listopadu roku dvatisíceosm, činila výše dluhu dlužníka na jistině a úrocích částku 771.907,60 Kč slovy: sedmsetsedmdesátjeden-tisíc-devětsetsedm korun českých šedesát haléřů. K započtení je navrhována tato pohledávka v částce 677.000,-- Kč slovy: šestsetsedmdesátsedm-tisíc korun českých. Na základě výše uvedených skutečností tak vznikla obchodní společnosti Areál Zálesí, a.s., jako věřiteli, pohledávka vůči Společnosti Geofundamenta, a.s., jako dlužníku, ke dni 30.11.2008, slovy: třicátého listopadu roku dvatisíce osm, celkem ve výši 162, 003.373,44 Kč, slovy: stošedesátdva-milionů-tři-tisíce-třistasedmdesáttři korun českých čtyřicetčtyřihaléřů, a 1,380.384,10 EUR, slovy: jeden-milion-třistaosmdesát-tisíc-třistaosmdesátčtyři eur deset centů, což činí při kurzu 25,21 Kč, slovy: dvacetpět ko run českých dvacetjedna haléřů, za jedno euro v přepočtu na české koruny 34.799.483,10 Kč slovy: třicetčtyři-milionů-sedmsetdevadesátdevět-tisíc-čtyřistaosmdesáttři korun českých deset haléřů. Valná hromada vyslovuje souhlas se započtením části výše uvedené pohledávky obchodní společnosti Areál Zálesí, a.s., jako věřitele, pohledávka vůči Společnosti Geofundamenta, a.s., jako dlužníku, a to v částce celkem 196,700.000,-- Kč, slovy: stodevadesát šet-milionů sedmset-tisíc korun českých, proti závazku předem určeného zájemce obchodní společnosti Areál Zálesí, a.s. na splacení emisního kurzu upsaných akcií. 9. Emisní kurz všech upsaných akcií bude splacen výhradně započtením výše uvedené pohledávky, v částce ve výši 196,700.000,- Kč, slovy: stodevadesátšest-milionů sedmset-tisíc korun českých. Lhůta pro splacení peněžitého vkladu t.j. uzavření dohody o započ tení pohledávek činí šedesát (60) kalendářních dnů a počne běžet ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Splacení nepeněžitým vkladem se nepřipouští. 10. Dohoda o započtení pohledávek musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh dohody o započtení bude předem určenému zájemci doručen představenstvem osobně nebo zásilkou doručenou na adresu je ho sídla. Započtení se stane účinné vůči společnosti dnem, kdy návrh dohody o započtení akceptovaný předem určeným zájemcem bude doručen společnosti na adresu jejího sídla.
od 15. 6. 2000
- Společnost Geofundamenta, a.s., se sídlem Praha 2, U Zvonařky 9 je právním nástupcem obchodní společnosti Geofundamenta s.r.o., se sídlem Praha 2, U Zvonařky 9, IČO: 63666600, která byla zapsána v obchodním rejstříku v oddíle C, vložce 37374.
Kapitál
od 17. 6. 2009
Základní kapitál 197 700 000 Kč, splaceno 100 %.
od 15. 6. 2000 do 17. 6. 2009
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 17. 6. 2009
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 1 977.
od 17. 6. 2009
Podoba akcií: listinná.
od 15. 6. 2000 do 17. 6. 2009
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 10.
od 15. 6. 2000 do 17. 6. 2009
Podoba akcií: listinná.
Statutární orgán
od 25. 7. 2014
ROMAN JANKO - předseda představenstva
Bezvěrov - Služetín, , PSČ 330 41
den vzniku členství: 22. 7. 2005
den vzniku funkce: 25. 7. 2005
od 20. 2. 2006 do 25. 7. 2014
Roman Janko - předseda představenstva
Praha-východ - Škvorec, Zlatá 8, PSČ 250 83
den vzniku členství: 22. 7. 2005
den vzniku funkce: 25. 7. 2005
od 3. 5. 2003
Ivona Dobiášová - člen představenstva
Praha 10, Nad Mlýnským potokem 508
den vzniku členství: 21. 10. 2002
od 3. 5. 2003 do 9. 12. 2005
Martina Kopová - předseda představenstva
Praha 10, Nad Mlýnským potokem 510
den vzniku členství: 21. 10. 2002 - 22. 7. 2005
den vzniku funkce: 21. 10. 2002 - 22. 7. 2005
od 3. 5. 2003 do 9. 12. 2005
Pavel Štěpánek - člen představenstva
Praha 9, Bojčenkova 1100
den vzniku členství: 21. 10. 2002 - 22. 7. 2005
od 27. 3. 2002 do 3. 5. 2003
Jiří Jirsa - člen
Český Krumlov, Družstevní 460, PSČ 381 01
den vzniku členství: 5. 10. 2001 - 21. 10. 2002
od 11. 9. 2000 do 3. 5. 2003
Michael Dub - člen
Praha 6, Dejvická 8
od 24. 7. 2000 do 3. 5. 2003
Mgr. Drahoš Lustig - předseda
Praha 6, Moravanů 2153/37
od 15. 6. 2000 do 24. 7. 2000
Mgr. Luboš Lustig - člen
Praha 6, Moravanů 2153/37
od 15. 6. 2000 do 11. 9. 2000
Mgr. Lukáš Semerák - člen
Ostrava 1, Varenská 34
od 15. 6. 2000 do 27. 3. 2002
Ondřej Krumnikl - člen
Rychvald, Eden 1000
od 9. 12. 2005
Společnost jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu prostřednictvím předsedy představenstva.
od 15. 6. 2000 do 9. 12. 2005
Společnost jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu prostřednictvím předsedy představenstva společně s dalším členem představenstva. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že předseda představenstva spolu s dalším členem představenstva připojí svůj podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti.
Likvidace
od 16. 2. 2018
Mgr. JAKUB VYROUBAL
Ostrava - Moravská Ostrava, Ahepjukova, PSČ 702 00
od 22. 1. 2014 do 16. 2. 2018
Mgr. JAKUB VYROUBAL
Ostrava - Poruba, Bohuslava Martinů, PSČ 708 00
od 5. 10. 2010 do 22. 1. 2014
Mgr. Jakub Vyroubal
Ostrava - Poruba, B. Martinů, PSČ 708 00
Dozorčí rada
od 31. 7. 2014
JAN BLÁHA - předseda dozorčí rady
Dobrá Voda u Českých Budějovic, Lázeňská, PSČ 373 16
den vzniku členství: 22. 7. 2005
den vzniku funkce: 25. 7. 2005
od 24. 7. 2014
VÁCLAV ČERNÝ - člen dozorčí rady
Praha - Dubeč, Netlucká, PSČ 107 00
den vzniku členství: 23. 1. 2005
od 20. 2. 2006 do 24. 7. 2014
Václav Černý - člen dozorčí rady
Praha 10, Boloňská 304
den vzniku členství: 23. 1. 2005
od 20. 2. 2006 do 31. 7. 2014
Jan Bláha - předseda dozorčí rady
Dobrá Voda u Českých Budějovic, Lázeňská 17
den vzniku členství: 22. 7. 2005
den vzniku funkce: 25. 7. 2005
od 20. 2. 2006 do 5. 11. 2015
Karel Strnad - člen dozorčí rady
Praha 4, Andělova 1757/14, PSČ 143 00
den vzniku členství: 22. 7. 2005 - 21. 11. 2009
od 29. 11. 2000 do 20. 2. 2006
Jan Bláha - předseda
Dobrá Voda u Českých Budějovic, Lázeňská 17
od 29. 11. 2000 do 20. 2. 2006
Václav Černý - člen
Praha 10, Boloňská 304
od 15. 6. 2000 do 29. 11. 2000
Mgr. Vladimíra Pokorná - člen
Nymburk, Topolová 2151
od 15. 6. 2000 do 29. 11. 2000
Ing. Luděk Šlegr - člen
Praha 2, Polská 24
od 15. 6. 2000 do 9. 12. 2005
Hana Skopalová - člen
Praha 4, Radopská 3147
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Zlevni jízdné, zabij konzum na vsi

9. 6. 2019 | | Adam Páleníček | 22 komentářů

Zlevni jízdné, zabij konzum na vsi

Jízdné skoro zadarmo, to nejsou jen stovky a tisíce šťastných seniorů a studentů, kteří teď můžou brázdit Českem a nemyslet na to, kolik jim cinká v kapse. Dotované jízdenky můžou taky být po EET další hřebíček do rakve některých malých živností.

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

7. 6. 2019 | | Petr Kučera | 41 komentářů

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

Další vlna elektronické evidence tržeb má zelenou. Vládní koalice odmítla většinu opozičních zlepšováků. Láká na nižší DPH a úlevu pro drobné podnikatele.

Můžu vystavit fakturu, i když nejsem podnikatel? Poradíme

30. 5. 2019 | | Šárka Pelikánová | 2 komentáře

 Můžu vystavit fakturu, i když nejsem podnikatel? Poradíme

Chtěli jste si jenom výjimečně přivydělat. A najednou po vás někdo chce fakturu. Co s tím?

Můžeme dělat stejně dobrá vína jako ve Francii

25. 5. 2019 | | Ondřej Tůma

Můžeme dělat stejně dobrá vína jako ve Francii

„Autentisté nejedou na jistotu, neřeší všechno postřiky a pytli s pochybným práškem, co pak končí v nás konzumentech a v půdě,“ říká v obsáhlém rozhovoru o víně Bogdan Trojak.

Poslední hradba offline světa

11. 5. 2019 | | Ondřej Tůma | 2 komentáře

Poslední hradba offline světa

Proč papírové knížky nedopadly jako cédéčka? „Čtečky se sice zdokonalují, pořád se ale jen snaží tvářit jako kniha, přitom jí nesahají ani na paty,“ říkají zakladatelé úspěšného nakladatelství Jan Melvil Publishing.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 570,00 Kč
Broadway Change 2 570,00 Kč
Czech Exchange 2 575,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 580,00 Kč
Česká spořitelna 2 631,00 Kč
Expobank CZ 2 633,70 Kč
Komerční banka 2 637,24 Kč
Sberbank CZ 2 651,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 689,10 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  10 444 741 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Jaromír Jágr

Jaromír Jágr

- hokejista, mistr světa a olympijský vítěz

+23
+
-
2.Simona Janoušková

Simona Janoušková

– podnikatelka a manželka Romana Janouška, která se nerada fotí

-18
+
-
3.Šárka Grossová

Šárka Grossová

- manželka bývalého premiéra Stanislava Grosse a podnikatelka

-47
+
-
4.Aleš Řebíček

Aleš Řebíček

- podnikatel a bývalý ministr dopravy

-50
+
-
5.Radovan Krejčíř

Radovan Krejčíř

- kontroverzní podnikatel

-60
+
-

Články na Heroine.cz

Slovensko má prezidentku. Čaputová je silná, ale má svázané ruce

Slovensko má prezidentku. Čaputová je silná, ale má svázané ruce

Slovenský prezident nemůže skoro nic. Když s ním – nebo s ní – nespolupracuje vláda, prosadí...více

Peterson radí: Nehrb se, pochlap se

Peterson radí: Nehrb se, pochlap se

Konzervativní kanadský aktivista a psycholog nesnáší frázi „toxická maskulinita“. Jeho...více

Zdravím z noční. #10 Cukrovka

Zdravím z noční. #10 Cukrovka

Záchranář Vít Samek a porodní asistentka Alžběta Samková se střídají v psaní o situacích,...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: hmotná nouze
Poradna > Sociální poradna > Ostatní > hmotná nouze

Otázka: Dobrý den, otec/42 let/ mé manželky měl v dubnu 2019 mozkovou mrtvici. Při výpočtu nemocenské jsme vycházeli z toho, že to bude dlouhodobá léčba a orintačně od 61. dne nemoci bude brát cca. 299 Kč/ 1 den,...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services