pietro filipi holding, a.s.
IČO: 26193426

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu14. 8. 2000
Obchodní firma
od 14. 8. 2000

pietro filipi holding, a.s.

Sídlo
od 14. 8. 2000 do 13. 6. 2016
Praha 7, Na maninách 315/4
IČO
od 14. 8. 2000

26193426

DIČ

CZ26193426

Identifikátor datové schránky:4axrvaa
Právní forma
od 14. 8. 2000
Akciová společnost
Spisová značka6680 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 13. 10. 2014
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 14. 8. 2000 do 13. 10. 2014
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 14. 8. 2000 do 13. 10. 2014
- zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
od 14. 8. 2000 do 13. 10. 2014
- činnost ekonomických a organizačních poradců
od 14. 8. 2000 do 13. 10. 2014
- vedení účetnictví
od 14. 8. 2000 do 13. 10. 2014
- realitní činnost
od 14. 8. 2000 do 13. 10. 2014
- poradenství v oblasti desingu
od 14. 8. 2000 do 13. 10. 2014
- reklamní činnost
Ostatní skutečnosti
od 18. 7. 2013 do 17. 12. 2013
- Mimořádná valná hromada konaná dne 26. června 2013 přijala rozhodnutí o snížení základního kapitálu:
od 18. 7. 2013 do 17. 12. 2013
- a) Důvodem snížení základního kapitálu je optimalizace kapitálové struktury společnosti - zrušení vlastních akcií v majetku společnosti.
od 18. 7. 2013 do 17. 12. 2013
- b) Základní kapitál se snižuje z dosavadní výše 114.756.000,- Kč (slovy: jedno sto čtrnáct milionů sedm set padesát šest tisíc korun českých) o částku 58.970.000,- Kč (slovy: padesát osm milionů devět set sedmdesát tisíc korun českých) na novou výši 55.78 6.000,- Kč (slovy: padesát pět milionů sedm set osmdesát šest tisíc korun českých). Základní kapitál bude snížen o pevnou částku.
od 18. 7. 2013 do 17. 12. 2013
- c) Základní kapitál společnosti bude snížen zrušením vlastních akcií společnosti v majetku společnosti. Při snížení základního kapitálu bude zrueno 7 ks (slovy: sedm kusů) vlastních kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé je dné 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a 589 ks (slovy: pět set osmdesát devět kusů) vlastních kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé jedné 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých), tyto vlastní akcie spole čnosti souhrnně dále jen „Zrušované akcie“, jejich zničením. Souhrnná jmenovitá hodnota Zrušovaných akcií odpovídá částce snížení základního kapitálu, tj. částce 58.970.000,- Kč (slovy: padesát osm milionů devět set sedmdesát tisíc korun český ch).
od 18. 7. 2013 do 17. 12. 2013
- d) Vzhledem k tomu, že Zrušované akcie jsou vlastními akciemi společnosti, příslušná částka odpovídající celkové částce snížení základního kapitálu tj. 58.970.000,- Kč (slovy: padesát osm milionů devět set sedmdesát tisíc korun českých), nemůže být a nebu de vyplacena akcionářům společnosti, s částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo pouze v účetním smyslu a snížení základního kapitálu se projeví odpovídajícím způsobem pouze příslušnými změnami údajů v účetnictví společnosti. O celou částku odpovídající snížení základního kapitálu bude snížen stav účtu základního kapitálu. Rozdíl mezi pořizovací cenou Zrušovaných akcií, tj. částka v celkové výši 10.580.000,- Kč (slovy: deset milionů pět set osmdesát tisíc korun českých), bude vypořádá na tak, že o část ve výši 472.500,- Kč (slovy: čtyři sta sedmdesát dva tisíc pět set korun českých) bude snížení emisní ážio, o část ve výši 7.148.223,- Kč (slovy: sedm milionů sto čtyřicet osm tisíc dvě sta dvacet tři korun českých) bude snížen nerozděle ný zisk z minulých let a ve výši zbývající části - 2.959.277,- Kč (slovy: mínus dva miliony devět set padesát devět tisíc dvě sta sedmdesát sedm korun českých) bude vytvořen statutární fond. Záporný zůstatek na statutárním fondu bude uhrazen z hospodářské ho výsledku roku 2013 (dvatisícetřináct).
od 18. 7. 2013 do 17. 12. 2013
- e) Lhůta pro předložení akcií se nestanovuje, protože se jedná o snížení základního kapitálu o vlastní akcie v majetku společnosti.
od 4. 8. 2004 do 27. 8. 2004
- Jediný akcionář rozhodl dne 29. dubna 2004 při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu úpisem nových akcií takto: Důvodem zvýšení základního kapitálu jsou předpokládané obchodní aktivity v příštích letech. Zvyšuje se základní kapitál společnosti pietro filipi holding, a.s. (dále jen "společnost") a to následujícím způsobem. Základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 14 000 000,- Kč (slovy: čtrnáct milionů korun českých) o částku 100 756 000,- Kč (slovy: jedno sto milionů sedm set padesát šest tisíc korun českých) na částku 114 756 000,- Kč (slovy: jedno sto čtrnáct mil ionů sedm set padesát šest tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., o bchodní zákoník, v platném znění s tím, že budou nabídnuty určitým zájemcům. Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, poněvadž emisní kurs dříve upsaných akcií je zcela splacen. Upsáno bude 1007 ks nových kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč, 5 ks nových kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč a 6 ks nových kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč,-. 1. upisovatel - společnost Hendrych, v.o.s., IČ 47114819, se sídlem Praha 7, Na Maninách 315/4, PSČ 170 00 , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7490, upíše 447 ks akcií o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč, 5 ks akc ií o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč a 6 ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč. K upsání akcií dojde smlouvou o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obch. zák. Společnost Hendrych, v.o.s. upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností. Sm louva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny a musí být uzavřena do 30 dnů ode dne tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu, neboť upisování akcií před zápisem usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního re jstříku je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí soudu, jímž se návrh na zápis usnesení valné hromady do obchodního rejstříku zamítá. Závazek splatit emisní kurz akcií vznikne účinností smlouvy o upsání akcií, tedy ještě před roz hodnutím rejstříkového soudu emisní kurz akcií splatit. K upsání akcií musí být poskytnuta lhůta 14 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Místem upsání akcií je sídlo společnosti pietro filipi holding, a.s. Doba upsání akcií je v prac ovních dnech od 9.00 do 17.00 hod. Emisní kurs odpovídá jmenovité hodnotě akcií. Závazek splatit emisní kurs akcií vzniká upsáním akcií. Emisní kurs bude splacen peněžitým vkladem v celkové výši 44 756 000,- Kč (slovy: čtyřicet čtyři miliony sedmset pades át šest tisíc korun českých), a to výlučně započtením vzájemných peněžitých pohledávek společnosti a upisovatele. Jediný akcionář připouští započtení části peněžité pohledávky vůči společnosti ve výši 44 756 000,- Kč (celková výše pohledávky činí 50 783 000,- Kč) vzniklé a existující z nároku na zaplacení úplaty za postoupení pohledávky za společností pietro filipi, s.r.o. na základě smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 22.12.2003 uzavřené mezi obchodní společností Hendrych, v.o.s. jako postupitelem a obchodní společností pietro filipi holding, a.s. jako postupníkem, proti pohledávce na splacení emisního kursu, a  to v rozsahu v jakém se tyto pohledávky vzájemně kryjí. Návrh na uzavření smlouvy o započtení je společnost povinna vyhotovit a doručit upisovateli společnosti Hendrych, v.o.s. bez zbytečného odkladu po upsání akcií, nejpozději však do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy o upsání akcií. Upisovatel je povinen smlou vu uzavřít, případně vznést protinávrh ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení návrhu společností. Shora popsaný postup pro uzavření smlouvy o započtení se bude opakovat, nedojde-li mezi smluvními stranami ke shodě ohledně textu smlouvy. Za tento peněžitý vk lad vydá společnost 447 ks kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč, 5 ks nových kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč a 6 ks nových kmenových akcií na majitele v listinné pod obě o jmenovité hodnotě 1000,- Kč. 2. upisovatel - společnost GPL Limited, se sídlem Alexander House, 13-15 Victoria Road, St. Peter Port, Guernsey, Channel Islands GY1 3ZD, upíše 560 ks akcií o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč. K upsání akcií dojde smlouvou o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obch. zák. Společnost GPL Limited upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny a musí být uzavřena do 30 dnů ode dne tohoto rozhodnutí o zvýšení zákl adního kapitálu, neboť upisování akcií před zápisem usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí soudu, jímž se návrh na zápis usnesení valné hromady do obchodního rejstř íku zamítá. Závazek splatit emisní kurz akcií vznikne účinností smlouvy o upsání akcií, tedy ještě před rozhodnutím rejstříkového soudu emisní kurz akcií splatit. K upsání akcií musí být poskytnuta lhůta 14 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. M ístem upsání akcií je sídlo společnosti pietro filipi holding, a.s. Doba upsání akcií je v pracovních dnech od 9.00 do 17.00 hod. Emisní kurs odpovídá jmenovité hodnotě akcií. Závazek splatit emisní kurs akcií vzniká upsáním akcií. Emisní kurs bude splace n peněžitým vkladem v celkové výši 56 000 000,- Kč. Za tento peněžitý vklad vydá společnost 560 ks kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč. Společnost GPL Limited je povinna splatit nejpozději do 30 dnů po úpisu akci í část emisního kursu upisovaných akcií ve výši 30% jejich jmenovité hodnoty. Emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen na zvláštní účet společnosti č. 51-1596xxxx, vedený u Komerční banky, a.s. Zbylá část emisního kursu nově upsaných akcií ve v ýši 70% bude splacena do jednoho roku od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 16. 8. 2002 do 25. 11. 2002
- Valná hromada konaná dne 09.10.2001 přijala usnesení o zvýšení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 1.000.000,--Kč (slovy: jeden milion korun českých) o částku 13.000.000,--Kč (slovy: třináct milionů korun českých) na částku 14.000.000,--Kč (slovy: čtrnáct milionů korun českých), s určením, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií podle § 203 obchodního zákoníku.Zvýšení základního kapitálu je přípustné, neboť akcionáři zcela splatili emisní kurs dříve upsaných akcií.Upsáno bude 130 kusů kmenových listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,--Kč. Konstatuje se, že se všichni akcionáři před hlasováním o zvýšení základního kapitálu vzdali přednostního práva na upisování akcií.Určuje se, že všechny akcie budou nabídnuty určitému zájemci a to panu Ing.Petru Hendrychovi, r.č.xxxx, bytem Praha 10,Uzbecká 1409/8.Předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií,kterou uzavře se společností.Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. K upsání akcií musí být poskytnuta lhůta čtrnácti dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií.Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií je společnost povinna vyhotovit a doručit určenému zájemci bez zbytečného odkladu ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději však do 10 dnů.Emisní kurs odpovídá jmenovité hodnotě akcií. Emisní kurs bude splacen výhradně započtením peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu uzavřením smlouvy o započtení akcií ve smyslu § 203 odst.2 písm. j)obchodního zákoníku podle shora uvedených pravidel postupu pro uzavření smlouvy.Dohoda o započtení bude uzavřena mezi Ing. Petrem Hendrychem a společností pietro filipi holding, a.s., neboť Ing.Petr Hendrych má za společností pietro filipi holding, a.s. peněžitou pohledávku v celkové výši 20.899.075,62 Kč splatnou k 31.12.2011,vzniklou na základě smlouvy o postoupení pohledávky.Část této peněžité pohledávky ve výši 13.000.000,--Kč vůči společnosti bude započtena proti pohledávce na splácení emisního kursu.
Kapitál
od 17. 12. 2013
Základní kapitál 55 786 000 Kč, splaceno 100 %.
od 23. 11. 2005 do 17. 12. 2013
Základní kapitál 114 756 000 Kč, splaceno 100 %.
od 17. 8. 2005 do 23. 11. 2005
Základní kapitál 114 756 000 Kč, splaceno 113 682 875 Kč.
od 27. 8. 2004 do 17. 8. 2005
Základní kapitál 114 756 000 Kč, splaceno 86 637 875 Kč.
od 25. 11. 2002 do 27. 8. 2004
Základní kapitál 14 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 14. 8. 2000 do 25. 11. 2002
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 17. 12. 2013
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 98.
od 17. 12. 2013
Převoditelnost akcií společnosti ve formě na jméno je omezena tak, že akcie na jméno jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem valné hromady společnosti.
od 17. 12. 2013
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 548.
od 17. 12. 2013
Převoditelnost akcií společnosti ve formě na jméno je omezena tak, že akcie na jméno jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem valné hromady společnosti.
od 30. 7. 2013
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 6.
od 30. 7. 2013
Převoditelnost akcií společnosti ve formě na jméno je omezena tak, že akcie na jméno jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem valné hromady společnosti.
od 30. 7. 2013 do 17. 12. 2013
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 105.
od 30. 7. 2013 do 17. 12. 2013
Převoditelnost akcií společnosti ve formě na jméno je omezena tak, že akcie na jméno jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem valné hromady společnosti.
od 30. 7. 2013 do 17. 12. 2013
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 137.
od 30. 7. 2013 do 17. 12. 2013
Převoditelnost akcií společnosti ve formě na jméno je omezena tak, že akcie na jméno jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem valné hromady společnosti.
od 28. 2. 2005 do 30. 7. 2013
Akcie na jméno err, počet akcií: 105.
od 28. 2. 2005 do 30. 7. 2013
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 137.
od 28. 2. 2005 do 30. 7. 2013
Akcie na jméno err, počet akcií: 6.
od 27. 8. 2004 do 28. 2. 2005
Akcie na majitele err, počet akcií: 105.
od 27. 8. 2004 do 28. 2. 2005
v listinné podobě
od 27. 8. 2004 do 28. 2. 2005
Akcie na majitele err, počet akcií: 1 137.
od 27. 8. 2004 do 28. 2. 2005
v listinné podobě
od 27. 8. 2004 do 28. 2. 2005
Akcie na majitele err, počet akcií: 6.
od 27. 8. 2004 do 28. 2. 2005
v listinné podobě
od 25. 11. 2002 do 27. 8. 2004
Akcie na majitele err, počet akcií: 130.
od 25. 11. 2002 do 27. 8. 2004
v listinné podobě
od 14. 8. 2000 do 27. 8. 2004
Akcie na majitele err, počet akcií: 100.
od 14. 8. 2000 do 27. 8. 2004
v listinné podobě
Statutární orgán
od 18. 12. 2017
MICHAL MIČKA - Předseda představenstva
Praha - Horní Měcholupy, U Golfu, PSČ 109 00
den vzniku členství: 28. 11. 2017
den vzniku funkce: 28. 11. 2017
od 18. 12. 2017
JAN FORET - Člen představenstva
Praha - Holešovice, Ortenovo náměstí, PSČ 170 00
den vzniku členství: 28. 11. 2017
od 18. 12. 2017
Ing. PETR HENDRYCH - Místopředseda představenstva
Praha - Holešovice, Tusarova, PSČ 170 00
den vzniku členství: 17. 7. 2013
den vzniku funkce: 28. 11. 2017
od 24. 8. 2016 do 18. 12. 2017
TOMÁŠ VACEK - místopředseda představenstva
Praha - Komořany, Za sídlištěm, PSČ 143 00
den vzniku členství: 20. 5. 2016 - 28. 11. 2017
den vzniku funkce: 20. 5. 2016 - 28. 11. 2017
od 13. 6. 2016 do 24. 8. 2016
TOMÁŠ VACEK - místopředseda představenstva
Kunice - Vidovice, U Dubu, PSČ 251 63
den vzniku členství: 20. 5. 2016
den vzniku funkce: 20. 5. 2016
od 30. 7. 2013 do 13. 6. 2016
ALEŠ PITRO - místopředseda představenstva
Praha - Hrdlořezy, Hrdlořezská, PSČ 190 00
den vzniku členství: 24. 1. 2013 - 20. 5. 2016
den vzniku funkce: 17. 7. 2013 - 20. 5. 2016
od 30. 7. 2013 do 18. 12. 2017
PETR HENDRYCH - předseda představenstva
Praha - Holešovice, Tusarova, PSČ 170 00
den vzniku členství: 17. 7. 2013
den vzniku funkce: 17. 7. 2013 - 28. 11. 2017
od 30. 7. 2013 do 18. 12. 2017
RADIM JASEK - člen představenstva
Černošice, Nymburská, PSČ 252 28
den vzniku členství: 17. 7. 2013 - 28. 11. 2017
od 13. 5. 2013 do 13. 5. 2013
KLÁRA ŽĎÁRSKÁ - Předseda představenstva
Praha 9 - Prosek, Bohušovická, PSČ 190 00
den vzniku členství: 12. 12. 2012 - 2. 5. 2013
den vzniku funkce: 13. 12. 2012 - 12. 3. 2013
od 13. 5. 2013 do 13. 5. 2013
MARKÉTA KOZDEROVÁ - člen představenstva
Praha 9 - Letňany, Chotěšovská, PSČ 190 00
den vzniku členství: 12. 12. 2012 - 2. 5. 2013
den vzniku funkce: 12. 12. 2012 - 2. 5. 2013
od 13. 5. 2013 do 30. 7. 2013
PAVEL PAČES - člen představenstva
Praha 4 - Krč, Budějovická, PSČ 140 00
den vzniku členství: 2. 5. 2013 - 16. 7. 2013
od 13. 5. 2013 do 30. 7. 2013
KATEŘINA FIALOVÁ - člen představenstva
Praha 5 - Stodůlky, Průhonek, PSČ 155 00
den vzniku členství: 2. 5. 2013 - 16. 7. 2013
od 13. 5. 2013 do 30. 7. 2013
ALEŠ PITRO - předseda představenstva
Praha 9 - Hrdlořezy, Hrdlořezská, PSČ 190 00
den vzniku členství: 24. 1. 2013
den vzniku funkce: 12. 3. 2013 - 17. 7. 2013
od 17. 7. 2004 do 13. 5. 2013
Ing. Petr Flieger - předseda představenstva
Praha 10, Ostružinová 2935/5, PSČ 106 00
den vzniku členství: 14. 8. 2004 - 12. 12. 2012
den vzniku funkce: 29. 4. 2004 - 12. 12. 2012
od 17. 7. 2004 do 13. 5. 2013
Alena Loudinová - člen představenstva
Praha 10, Ostružinová 2935/5, PSČ 106 00
den vzniku členství: 29. 4. 2004 - 24. 1. 2013
od 17. 7. 2004 do 13. 5. 2013
Ing. Aleš Pitro - člen představenstva
Huť, 142, PSČ 468 26
den vzniku členství: 29. 4. 2004 - 12. 12. 2012
od 26. 6. 2003 do 17. 7. 2004
Ing. Petr Hendrych - předseda
Praha 7, Tusarova 877/56, PSČ 170 00
den vzniku členství: 14. 8. 2000 - 29. 4. 2004
den vzniku funkce: 14. 8. 2000
od 14. 8. 2000 do 26. 6. 2003
Ing. Petr Hendrych - předseda
Praha 10, Uzbecká 1409/8
od 14. 8. 2000 do 17. 7. 2004
Iveta Hendrychová - člen
Praha 10, Uzbecká 1409/8
den vzniku členství: 14. 8. 2000 - 29. 4. 2004
od 14. 8. 2000 do 17. 7. 2004
Ing. Petr Flieger - člen
Praha 10, Ostružinová 2935/5
od 13. 10. 2014
Předseda představenstva a místopředseda představenstva zastupují společnost samostatně. Člen představenstva zastupuje společnost společně s předsedou představenstva nebo místopředsedou představenstva.
od 30. 7. 2013 do 13. 10. 2014
Společnost jedná představenstvem. Předseda představenstva a místopředseda představenstva jednají jménem společnosti samostatně. Člen představenstva jedná jménem společnosti společně s předsedou představenstva nebo místopředsedou představenstva.
od 14. 8. 2000 do 30. 7. 2013
Způsob jednání jménem společnosti : Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k vypsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo dva členové představenstva.
Dozorčí rada
od 18. 12. 2017
Ing. ROSTISLAV PLÍVA, Ph.D. - Člen dozorčí rady
Praha - Dolní Chabry, Dvořákova, PSČ 184 00
den vzniku členství: 28. 11. 2017
od 14. 6. 2017 do 18. 12. 2017
Ing. TOMÁŠ LAHOVSKÝ - Člen dozorčí rady
Roudnice nad Labem, Dobrovského, PSČ 413 01
den vzniku členství: 19. 5. 2017 - 28. 11. 2017
od 30. 7. 2013 do 14. 6. 2017
MICHAELA HENDRYCHOVÁ - člen dozorčí rady
Praha - Holešovice, Tusarova, PSČ 170 00
den vzniku členství: 17. 7. 2013 - 19. 5. 2017
od 30. 7. 2013 do 14. 6. 2017
KATEŘINA FIALOVÁ - předseda dozorčí rady
Praha - Stodůlky, Průhonek, PSČ 155 00
den vzniku členství: 17. 7. 2013 - 19. 5. 2017
den vzniku funkce: 17. 7. 2013 - 19. 5. 2017
od 18. 7. 2013 do 14. 6. 2017
JANA JASKOVÁ
Černošice, Nymburská, PSČ 252 28
den vzniku členství: 26. 6. 2013 - 19. 5. 2017
od 21. 3. 2013 do 18. 7. 2013
MAREK HOŠČÁLEK - člen dozorčí rady
Praha 10 - Vršovice, Finská, PSČ 101 00
den vzniku členství: 2. 12. 2011 - 26. 6. 2013
od 21. 3. 2013 do 30. 7. 2013
RADIM JASEK - předseda dozorčí rady
Černošice, Nymburská, PSČ 252 28
den vzniku členství: 29. 4. 2004 - 16. 7. 2013
den vzniku funkce: 6. 12. 2011 - 16. 7. 2013
od 17. 7. 2004 do 21. 3. 2013
Ing. Jan Tauber - předseda dozorčí rady
Praha 10, Řepčická 1315/25, PSČ 102 00
den vzniku členství: 29. 4. 2004 - 2. 12. 2011
den vzniku funkce: 29. 4. 2004 - 2. 12. 2011
od 17. 7. 2004 do 21. 3. 2013
Ing. Radim Jasek - člen dozorčí rady
Černošice, Nymburská 1706, PSČ 252 28
den vzniku členství: 29. 4. 2004 - 16. 7. 2013
od 17. 7. 2004 do 30. 7. 2013
Ing. Petr Hendrych - člen dozorčí rady
Praha 7, Tusarova 877/56, PSČ 170 00
den vzniku členství: 29. 4. 2004 - 16. 7. 2013
od 14. 8. 2000 do 17. 7. 2004
Ing. Michal Kozdera - předseda
Praha 9, Bohušovická 489
den vzniku členství: 14. 8. 2000 - 29. 4. 2004
den vzniku funkce: 14. 8. 2000
od 14. 8. 2000 do 17. 7. 2004
Mgr. Jan Juřica - člen
Sadská, Pražská 631
den vzniku členství: 14. 8. 2000 - 29. 4. 2004
od 14. 8. 2000 do 17. 7. 2004
Ing. Bohumil Štaffen - člen
Praha 3, Kubelíkova 703/66
den vzniku členství: 14. 8. 2000 - 29. 4. 2004
Hodnocení firmy
0
+
-

Vizualizace vztahů

Vizualizace zobrazuje pouze první úroveň vazeb. Pro zobrazení všech vazeb klikněte zde.

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Máte po svatbě? Kde všude hlásit změnu příjmení

24. 4. 2018 | Jak na to | Monika Hájková

Máte po svatbě? Kde všude hlásit změnu příjmení

Jakmile vlezete do chomoutu, věci se změní. Přinejmenším příjmení. Komu to hlásit a jaké termíny si pohlídat? Poradíme.

Dluhy na nájmu: jak rostou. Přehled a kalkulačka úroků

24. 4. 2018 | Když se řekne | Petra Dlouhá

Dluhy na nájmu: jak rostou. Přehled a kalkulačka úroků

Když nájemník neplatí, nehrozí mu jen výpověď z bytu, naskakuje taky úrok z prodlení. Spočítá vám ho naše kalkulačka. Přečtěte si podrobnosti. I o tom, co už si pronajímatel účtovat nesmí.

Přehled pro sociálku a zdravotní pojišťovnu na poslední chvíli. Jak na to

23. 4. 2018 | Jak na to | Petra Dlouhá

Přehled pro sociálku a zdravotní pojišťovnu na poslední chvíli. Jak na to

Na podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2017 zdravotní pojišťovně a okresní správě sociálního zabezpečení zbývá většině podnikatelů už jen pár dní. Připomínáme vše důležité a nabízíme čerstvé formuláře i kalkulačku.

Nový výpočet mateřské. Rodiny s vyššími příjmy si polepší

23. 4. 2018 | Co se děje | Monika Hájková | 1 komentářů

Nový výpočet mateřské. Rodiny s vyššími příjmy si polepší

Poslanci TOP 09 navrhují zrušení redukčních hranic pro výpočet peněžité pomoci v mateřství. Pokud novinka projde, polepší si zhruba třicet procent rodičů s vyššími příjmy. Co konkrétně se změní a o kolik jim mateřská stoupne?

Lovci talentu

21. 4. 2018 | Rozhovor | Martin Vlnas

Lovci talentu

Martin Jahoda a Honza Březina pomohli vybrat ideální sport pro tři sta tisíc dětí. I díky nim mají poprvé v dějinách školáci z měst lepší kondici než jejich vrstevníci na venkově.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Jiří Bartoška

Jiří Bartoška

- herec a ředitel filmového festivalu

-83
+
-
2.Libuše Šmuclerová

Libuše Šmuclerová

- bývalá programová ředitelka TV Nova, dnes vede nakladatelství Ringier

-131
+
-
3.Jiří Pomeje

Jiří Pomeje

- herec a producent, bývalý manžel zpěvačky Ivety Bartošové

-143
+
-
4.František Chvalovský

František Chvalovský

- podnikatel a kontroverzní fotbalový funkcionář

-208
+
-
5.Martin Michal

Martin Michal

- podnikatel a manžel zpěvačky Heleny Vondráčkové

-214
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 290 561 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Broadway Change 2 545,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 550,00 Kč
Czech Exchange 2 555,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 560,00 Kč
MONETA Money Bank 2 614,00 Kč
Expobank CZ 2 611,10 Kč
Sberbank CZ 2 614,00 Kč
Česká spořitelna 2 660,00 Kč
ČSOB 2 649,00 Kč
Komerční banka 2 670,27 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 694,50 Kč
Raiffeisenbank 2 698,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Ostoupení od smlouvy
Poradna > Realitní poradna > Ostoupení od smlouvy

Otázka: Dobrý den. Před měsícem a půl jsme uzavřeli s realitní kanceláří exkluzivní zprostředkovatelskou smlouvu na dobu určitou (3 měsíce) na prodej bytu. Makléř byt vyfotil,vytvořil jeden inzerát a to byla podle...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.