Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Euro - Agency CZ, a.s.
IČO: 26201372

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu22. 9. 2000
Obchodní firma
od 22. 9. 2000

Euro - Agency CZ, a.s.

Sídlo
od 27. 8. 2001 do 6. 12. 2016
Praha 4, Jílovská 1167, PSČ 142 00
od 22. 9. 2000 do 27. 8. 2001
Praha 4, Jílovská 1167/71
IČO
od 22. 9. 2000

26201372

DIČ

CZ26201372

Identifikátor datové schránky:uybdyks
Právní forma
od 22. 9. 2000
Akciová společnost
Spisová značka6756 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 13. 11. 2002
- pronájem a půjčování věcí movitých
od 22. 9. 2000
- reklamní činnost
od 22. 9. 2000
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží uvedeného v příloze 1, 2 a 3 zák.č.455/91 Sb.)
od 22. 9. 2000
- zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
Ostatní skutečnosti
od 19. 12. 2017
- Jediný akcionář jednající v působnosti valné hromady společnosti Euro-Agency CZ,a.s. přijal dne 06.12.2017 rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti.
od 19. 12. 2017
- Základní kapitál společnosti se snižuje z částky 54.000.000,-Kč o částku 24.192.000,-Kč na částku 29.810.000,-Kč.
od 19. 12. 2017
- Důvodem snížení základního kapitálu akciové společnosti je úhrada ztráty akciové společnosti a účelem snížení základního kapitálu akciové společnosti je postup dle ustanovení § 544 odst. 1 písm. a) zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, tj. použi tí částky 24,190.000,-- Kč (slovy: Dvacet čtyři miliony jedno sto devadesát tisíc Korun českých), která odpovídá snížení základního kapitálu, k úhradě ztráty akciové společnosti, sestávající se z neuhrazené ztráty z minulých let, jak vyplývá ze schválené mimořádné účetní závěrky. Celá částka snížení základního kapitálu bude zúčtována proti ztrátě akciové společnosti. Snížení bude provedeno postupem dle ustanovení § 532 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, a to bezúplatným vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy, takto: a) z oběhu budou na základě veřejného návrhu smlouvy bezúplatně vzaty akcie, jejichž vlastníkem je jediný akcionář nadace MBS Artemis Foundation, a to 43 ks (slovy: Čtyřicet tři kusy), konkrétně: - 23 ks (slovy: Dvacet tři kusy) kmenové akcie o jmenovité hodnotě každé jedné akcie ve výši 1,000.000,-- Kč (slovy: Jeden milion Korun českých) označené čísly 030 až 052, - 11 ks (slovy: Jedenáct kusů) kmenové akcie o jmenovité hodnotě této akcie ve výši 100.000,-- Kč (slovy: Jedno sto tisíc Korun českých) označené čísly 061 až 071 a - 9 ks (slovy: Devět kusů) kmenových akcií o jmenovité hodnotě každé jedné akcie ve výši 10.000,-- Kč (slovy: Deset tisíc Korun českých) označených čísly 073 až 081.
od 19. 12. 2017
- Návrh smlouvy o bezúplatném vzetí akcií z oběhu bude doručen jedinému akcionáři s tím, že doba závaznosti návrhu bude činit 2 (slovy: Dva) měsíce ode dne jeho uveřejnění a akcie budou předloženy akciové společnosti ve lhůtě 2 (slovy: Dvou) měsíců ode dne zapsání výše základního kapitálu po jeho snížení do obchodního rejstříku.
od 25. 8. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 1
od 25. 8. 2014
- Počet členů správní rady: 2
od 26. 7. 2005 do 19. 12. 2017
- Jediný akcionář jednající v působnosti valné hromady společnosti Euro-Agency CZ,a.s. přijal dne 23.2.2004 rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti:
od 26. 7. 2005 do 19. 12. 2017
- Základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 1.000.000,-Kč o částku 53.000.000,-Kč na částku 54.000.000,-Kč.
od 26. 7. 2005 do 19. 12. 2017
- Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií podle ust. § 203 a násl. zák.č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, v platném znění. zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, poněvadž emisní kurs dříve upsaných akcií je zcela splacen. Upsáno bude 53 ks nových kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč. Všechny akcie budou upsány jediným akcionářem společn osti, a to panem Ing.Miroslavem Schönem. Pan Ing.Miroslav Schön upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. K upsání akcií musí být poskytnuta lhůta 30 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií je společnost povinna vyhotovit a doručit panu Ing.Miroslavu Schönovi bez zbytečného odkladu ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději však do 30 dnů. Místem upsání akcií je sídlo společnosti. Doba upsání akcií je v pracovních dnech od 8.00 do 17.00 hod. Emisní kurs odpovídá jmenovité hodnotě akcií. Emisní kurs bude splacen peněžitým vkladem v  celkové výši 53.000.000,-Kč, a to výlučně započtením vzájemných peněžitých pohledávek společnosti a upisovatele.
od 26. 7. 2005 do 19. 12. 2017
- Jediný akcionář připouští započtení pohledávky vůči společnosti ve výši 53.000.000,-Kč vzniklé a existující na základě smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 27.1.2004, uzavřené mezi jediným akcionářem panem Ing.Miroslavem Schönem jako postupníkem a obcho dní společnosti BUYING PLANNING ADVERTISING (BPA) S.A., registrační číslo B 60261, se sídlem 8, Boulevard Royal, L-8449, Luxembourg, jako postupitelem, proti pohledávce na splacení emisního kursu.
od 26. 7. 2005 do 19. 12. 2017
- Návrh na uzavření smlouvy o započtení je společnost povinna vyhotovit a doručit upisovateli panu Ing.Miroslavu Schönovi bez zbytečného odkladu po upsání akcií,nejpozději však do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy o upsání akcií. Upisovatel je povinen smlouvu uzavřít, případně vznést protinávrh ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení návrhu společností. Shora popsaný postup pro uzavření smlouvy o započtení se bude opakovat, nedojde-li mezi smluvními stranami ke shodě ohledně textu smlouvy. Za tento peněžitý vklad vydá společnost 53 ks kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000.000.-Kč.
Kapitál
od 19. 12. 2017
Základní kapitál 29 810 000 Kč, splaceno 100 %.
od 8. 11. 2007 do 19. 12. 2017
Základní kapitál 54 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 22. 9. 2000 do 8. 11. 2007
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 19. 12. 2017
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 29.
od 19. 12. 2017
Akcie na jméno je omezeně převoditelná. K převodu akcie na jméno je nutné souhlas orgánu společnosti - valné hromady, a to nejméně tříčtvrtinovou většinou všech hlasů. Orgán společnosti je oprávněn odmítnout udělit souhlas, jestliže akcionář žádá o souhla s s převodem akcie na jméno ve prospěch nabyvatele, který není akcionářem společnosti.
od 19. 12. 2017
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 8.
od 19. 12. 2017
Akcie na jméno je omezeně převoditelná. K převodu akcie na jméno je nutné souhlas orgánu společnosti - valné hromady, a to nejméně tříčtvrtinovou většinou všech hlasů. Orgán společnosti je oprávněn odmítnout udělit souhlas, jestliže akcionář žádá o souhla s s převodem akcie na jméno ve prospěch nabyvatele, který není akcionářem společnosti.
od 19. 12. 2017
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1.
od 19. 12. 2017
Akcie na jméno je omezeně převoditelná. K převodu akcie na jméno je nutné souhlas orgánu společnosti - valné hromady, a to nejméně tříčtvrtinovou většinou všech hlasů. Orgán společnosti je oprávněn odmítnout udělit souhlas, jestliže akcionář žádá o souhla s s převodem akcie na jméno ve prospěch nabyvatele, který není akcionářem společnosti.
od 26. 9. 2008 do 19. 12. 2017
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 52.
od 26. 9. 2008 do 19. 12. 2017
Akcie na jméno je omezeně převoditelná. K převodu akcie na jméno je nutné souhlas orgánu společnosti - valné hromady , a to nejméně tříčtvrtinovou většinou všech hlasů. Orgán společnosti je oprávněn odmítnout udělit souhlas, jestliže akcionář žádá o souhl as s převodem akcie na jméno ve prospěch nabyvatele, který není akcionářem společnosti.
od 26. 9. 2008 do 19. 12. 2017
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 19.
od 26. 9. 2008 do 19. 12. 2017
Akcie na jméno je omezeně převoditelná. K převodu akcie na jméno je nutné souhlas orgánu společnosti - valné hromady , a to nejméně tříčtvrtinovou většinou všech hlasů. Orgán společnosti je oprávněn odmítnout udělit souhlas, jestliže akcionář žádá o souhl as s převodem akcie na jméno ve prospěch nabyvatele, který není akcionářem společnosti.
od 26. 9. 2008 do 19. 12. 2017
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 10.
od 26. 9. 2008 do 19. 12. 2017
Akcie na jméno je omezeně převoditelná. K převodu akcie na jméno je nutné souhlas orgánu společnosti - valné hromady , a to nejméně tříčtvrtinovou většinou všech hlasů. Orgán společnosti je oprávněn odmítnout udělit souhlas, jestliže akcionář žádá o souhl as s převodem akcie na jméno ve prospěch nabyvatele, který není akcionářem společnosti.
od 8. 11. 2007 do 26. 9. 2008
Akcie na majitele err, počet akcií: 53.
od 22. 9. 2000 do 26. 9. 2008
Akcie na majitele err, počet akcií: 100.
od 22. 9. 2000 do 26. 9. 2008
Podoba akcií: listinná
Statutární orgán
od 25. 8. 2014
Ing. MIROSLAV SCHÖN
Praha - Holešovice, Heřmanova, PSČ 170 00
od 31. 5. 2014 do 25. 8. 2014
Ing. MIROSLAV SCHÖN - předseda představenstva
Praha 7 - Holešovice, Heřmanova, PSČ 170 00
den vzniku funkce: 22. 9. 2000
od 4. 6. 2012 do 25. 8. 2014
František Kolář - člen
Praha 7 - Holešovice, Tusarova, PSČ 170 00
den vzniku členství: 20. 1. 2005
od 4. 6. 2012 do 25. 8. 2014
Ing. Pavel Krannich - člen
Praha 9, Štverákova, PSČ 190 00
den vzniku členství: 17. 8. 2011
od 11. 5. 2005 do 24. 7. 2006
Ing. Pavel Červený - člen
Praha 1, Václavské náměstí 39/821, PSČ 110 00
den vzniku členství: 20. 1. 2005 - 29. 6. 2006
od 11. 5. 2005 do 4. 6. 2012
František Kolář - člen
Písek - Budějovické předměstí, Harantova 464/61, PSČ 397 01
den vzniku členství: 20. 1. 2005
od 11. 5. 2005 do 25. 8. 2014
Ondřej Kalista - člen
Praha 1, Spálená 35, PSČ 110 00
den vzniku členství: 20. 1. 2005
od 25. 2. 2005 do 25. 8. 2014
Ing. Blanka Schönová - člen
Praha 4, Jílovská 1167/71a, PSČ 142 00
den vzniku členství: 30. 6. 2004
od 22. 9. 2000 do 25. 2. 2005
Ing. Petr Just - člen
Sázava, Anenská 274, PSČ 285 06
den vzniku funkce: 22. 9. 2000 - 30. 6. 2004
od 22. 9. 2000 do 4. 6. 2012
Ing. Pavel Kopačka - místopředseda
Praha 5, Hennerova 23/219
den vzniku funkce: 22. 9. 2000 - 17. 8. 2011
od 22. 9. 2000 do 31. 5. 2014
Ing. Miroslav Schön - předseda představenstva
Praha 7, Heřmanova 1
den vzniku funkce: 22. 9. 2000
od 25. 8. 2014
Jménem společnosti jedná statutární ředitel. Písemné úkony, které činí jménem společnosti, podepisuje statutární ředitel tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.
od 27. 8. 2001 do 25. 8. 2014
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě při- pojí svůj podpis samostatně předseda nebo místopředseda před- stavenstva, nebo člen představenstva spolu s podpisem předsedy nebo místopředsedy představenstva.
od 22. 9. 2000 do 27. 8. 2001
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis samostatně předseda nebo místopředseda představenstva, nebo člen představenstva spolu s podpisem předsedy nebo místopředsedy představenstva.
Správní rada
od 23. 11. 2016
JAN HORČIČKA - Předseda správní rady
Rousínov, Příční, PSČ 683 01
den vzniku členství: 17. 6. 2014
den vzniku funkce: 17. 6. 2014
od 25. 8. 2014
Ing. PAVEL KRANNICH - Člen správní rady
Praha - Horní Počernice, Štverákova, PSČ 193 00
den vzniku členství: 17. 6. 2014
den vzniku funkce: 17. 6. 2014
od 25. 8. 2014
-
od 25. 8. 2014 do 23. 11. 2016
JAN HORČIČKA - Předseda správní rady
Rousínov, Příční, PSČ 683 01
den vzniku členství: 17. 6. 2014
den vzniku funkce: 17. 6. 2014
od 25. 8. 2014 do 23. 11. 2016
-
Dozorčí rada
od 4. 6. 2012 do 25. 8. 2014
Alena Rybářová - člen dozorčí rady
Praha 4 - Chodov, Dědinova 2011/19, PSČ 148 00
od 1. 2. 2007 do 4. 6. 2012
Alena Černá - člen dozorčí rady
Praha 4 - Chodov, Dědinova 2011/19, PSČ 148 00
od 1. 2. 2007 do 25. 8. 2014
Danuše Porazilová - člen dozorčí rady
Praha 3 - Žižkov, Pod Lipami 2569/42, PSČ 130 00
den vzniku členství: 2. 1. 2007
od 25. 2. 2005 do 1. 2. 2007
Ing. Pavel Kranich - člen
Praha 9, Běluňská 1841/4, PSČ 193 00
den vzniku členství: 30. 6. 2004 - 2. 1. 2007
od 25. 2. 2005 do 1. 2. 2007
Ing. Roman Kainz - člen
Praha 2, Italská 615/7, PSČ 120 00
den vzniku členství: 30. 6. 2004 - 2. 1. 2007
od 25. 2. 2005 do 25. 8. 2014
Jan Horčička - předseda
Rousínov, Příční 1140/18a, PSČ 683 01
den vzniku členství: 30. 6. 2004
den vzniku funkce: 30. 6. 2004
od 13. 11. 2002 do 25. 2. 2005
Ing. Blanka Schönová - předseda
Praha 4, Jílovská 1167/71a, PSČ 142 00
den vzniku funkce: 22. 9. 2000 - 30. 6. 2004
od 22. 9. 2000 do 13. 11. 2002
Ing. Blanka Schönová - předseda
Praha 3, Pod lipami 42/2569
den vzniku funkce: 22. 9. 2000
od 22. 9. 2000 do 25. 2. 2005
Ing. Ivan Drbohlav - člen
Mnichovice - Božkov, V závětří 36
den vzniku funkce: 22. 9. 2000
od 22. 9. 2000 do 25. 2. 2005
Ivana Drbohlavová - člen
Mnichovice - Božkov, V závětří 36
den vzniku funkce: 22. 9. 2000
Akcionáři
od 19. 12. 2017
MBS Artemis Foundation
Balzers, Egerta 53, PSČ 949 6, Lichtenštejnské knížectví
od 31. 5. 2014 do 19. 12. 2017
Ing. MIROSLAV SCHÖN
Praha - Holešovice, Heřmanova, PSČ 170 00
od 23. 2. 2004 do 31. 5. 2014
Ing. Miroslav Schön
Praha 7, Heřmanova 1415/1, PSČ 170 00
Hodnocení firmy
-24
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Loni vzniklo nejméně firem za poslední tři roky

22. 1. 2020 | | Jiří Hovorka | 1 komentářů

Loni vzniklo nejméně firem za poslední tři roky

V roce 2019 vzniklo v Česku 29 781 nových firem, což je nejméně od roku 2017. I tak jde o třetí nejvyšší počet za posledních deset let. Současně podnikání ukončilo rekordní množství společností, na dvě vzniklé firmy připadá jedna zaniklá. Informace zveřejnila poradenská společnost Bisnode.

Firem s vlastníkem z daňového ráje rekordně ubylo

21. 1. 2020 | | Jiří Hovorka

Firem s vlastníkem z daňového ráje rekordně ubylo

Ze zemí s daňovým zvýhodněním bylo na konci loňského roku ovládáno 12 102 českých firem. Podle analýzy poradenské společnosti Bisnode je to o 703 firem méně než na konci roku 2018. V destinacích považovaných za daňový ráj je tak aktuálně nejméně českých firem za posledních devět let.

Manželská smlouva: Češi překonali rekord, hlásí notáři

16. 1. 2020 | | Petr Kučera

Manželská smlouva: Češi překonali rekord, hlásí notáři

Manželskou (či takzvanou předmanželskou) smlouvu si loni nechalo sepsat celkem 10 891 párů, což je nový rekord. Vyplývá to ze statistik Notářské komory ČR.

Přehled pro VZP už podáte jednoduše online

16. 1. 2020 | | Petr Kučera

Přehled pro VZP už podáte jednoduše online

Víc než 600 tisíc podnikatelů, kteří byli v loňském roce pojištěni u Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP), může letos podat Přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti jednoduše online.

Mateřská a rodičovská OSVČ 2020. Kalkulačka a přehled

14. 1. 2020 | | Monika Veselíková | 2 komentáře

Mateřská a rodičovská OSVČ 2020. Kalkulačka a přehled

Kdy mají podnikatelky nárok na mateřskou a jak je to s čerpáním rodičovského příspěvku? Poradíme.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 530,00 Kč
Czech Exchange 2 535,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 540,00 Kč
Broadway Change 2 555,00 Kč
Česká spořitelna 2 585,00 Kč
Expobank CZ 2 588,40 Kč
Komerční banka 2 588,61 Kč
Sberbank CZ 2 603,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 638,70 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 557 734 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Iveta Pomeje Bartošová

Iveta Pomeje Bartošová

- zpěvačka

+72
+
-
2.Stanislav Bernard

Stanislav Bernard

- podnikatel, politik a pivovarník

+55
+
-
3.Radim Jančura

Radim Jančura

- podnikatel a majitel Student Agency

-38
+
-
4.Pavel Tykač

Pavel Tykač

- podnikatel, jeden z nejbohatších Čechů

-57
+
-
5.Marek Dalík

Marek Dalík

- lobbista a podnikatel

-111
+
-

Články na Heroine.cz

Nechte ženy rodit bezpečně... a jak chtějí

Nechte ženy rodit bezpečně... a jak chtějí

Rozhodnutí krajského úřadu pokutovat mou kolegyni, porodní asistentku Lucii Kašovou, ukazuje...více

Růžový a modrý svět. Mýtus, který stresuje už několik generací

Růžový a modrý svět. Mýtus, který stresuje už několik generací

Minimálně od konce devadesátých let vyvracíme stereotypy týkající se dělení na tradiční...více

Plamenný portrét zakázané lásky

Plamenný portrét zakázané lásky

Jednou za čas se v kinech objeví film, který se stane významným nejen pro určité publikum,...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: neschopenka po ukončení prac. poměru
Poradna > Sociální poradna > Ostatní > neschopenka po ukončení prac. poměru

Otázka: Dobrý den, byla mi dána v listopadu výpověď, podepsala jsem bohužel zaměstnavateli dohodu, a teď na konci ledna 2020 mi oficiálně končí smlouva. Nyní nastupuji s úrazem ještě v lednu 2020 na neschopenku...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services