ASSA TECHNIK a.s.
IČO: 26204746

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu12. 10. 2000
Obchodní firma
od 12. 10. 2000

ASSA TECHNIK a.s.

Sídlo
od 12. 10. 2000 do 2. 8. 2014
Praha 8, Pomezní 9
IČO
od 12. 10. 2000

26204746

Identifikátor datové schránky:nyhnd3u
Právní forma
od 12. 10. 2000
Akciová společnost
Spisová značka6783 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 2. 8. 2014
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Předmět činnosti
od 2. 8. 2014
- Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
od 11. 2. 2003 do 2. 8. 2014
- realitní činnost
od 11. 2. 2003 do 2. 8. 2014
- činnnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 12. 10. 2000 do 2. 8. 2014
- organizační zajištění správy bytového majetku
od 12. 10. 2000 do 2. 8. 2014
- pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor s poskytováním i jiných než základních služeb spojených s nájmem
Ostatní skutečnosti
od 2. 8. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 1
od 2. 8. 2014
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 2. 8. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 11. 1. 2007 do 1. 5. 2007
- Jediný akcionář dne 6.12.2006 rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií se splacením emisního kurzu akcií peněžitým vkladem s tím, že jediný akcionář se tímto vzdal svého přednostního práva na upisování akcií takto: 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku ve výši 6.500.000,-- Kč (šst milionů pět set tisíc korun českých), tj. z původní částky ve výši 33.900.000,-- Kč (třicettři milionů devětset tisíc korun českých) na novou částku ve výši 40.400.000,-- Kč (čtyřicet milionů čtyřista tisíc korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. 2. Za účelem zvýšení základního kapitálu společnost vydá celkem 65 (šedesát pět) kusů kmenových akcií znějících na majitele, každá akcie o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednosto tisíc korun českých), které budou vydány v listinné podobě a nebudou kótov ané. 3. Všechny akcie vydané za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti budou upsány a nabídnuty předem určenému zájemci, a to dosavadnímu akcionáři společnosti, tj. shora uvedenému panu Ing. Jiřímu Tomešovi, CSc, r.č. xxxx, bydliště Praha 6, Pato čkova 1405/43. 4. Předem určený zájemce, tj. pan Ing. Jiří Tomeš, CSc., shora uvedený, upíše všech 65 (šedesát pět) kusů kmenových akcií znějících na majitele, každá akcie o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednosto) tisíc korun českých), které budou vydány v listinné p odobě a nebudou kótované, a jejich kurs splatí peněžitým vkladem ve výši 6.500.000,-- Kč (šest milionů pět set tisíc korun českých). 5. Emisní kurs upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, tedy emisní kurs jedné akcie činí 100.000,-- Kč (jednosto tisíc korun českých), a celkový emisní kurs upisovaných akcií v počtu 65 (šedesát pět) kusů činí 6.500.000,-- Kč (šest milionů pě t set tisíc korun českých). 6. Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky upisovatele, tj. pana Ing. Jiřího Tomeše, CSc., shora uvedeného, vůči společnosti ASSA TECHNIK a.s. proti pohledávce společnosti ASSA TECHNIK a.s. vůči panu Ing. Jiřímu Tomešovi, CSc., shora uvedenému, na splacení emisního kursu. 7. Emisní kurs nově upisovaných akcií bude splacen výlučně započtením peněžité pohledávky upisovatele, tj. pana Ing. Jiřího Tomeše, CSC., shora uvedeného, vůči společnosti ASSA TECHNIK a.s proti pohledávce společnosti ASSA TECHNIK a.s. vůči upisovateli, t j. vůči panu Ing. Jiřímu Tomešovi, CSc.,shora uvedenému, na splacení emisního kursu akcií. 8. Schvaluje se započtení této následující pohledávky upisovatele, tj. pana Ing. Jiřího Tomeše, CSc, shora uvedeného, vůči společnosti ASSA TECHNIK a.s., proti pohledávce společnosti ASSA TECHNIK A.s. vůči upisovateli, tj. vůči panu Ing. Jiřímu Tomešovi, CSc., shora uvedenému, na splacení emisního kursu akcií, tj.: - pohledávky ve výši 6.500.000,-- Kč (šest milionů pět set tisíc kotun českých) z titulu přeplatku na nájemném za nájem vily na adrese Praha 6 - Dejvice, Na Míčánce 1042/43 dle Dodatku č.1 ze dne 15.5.2006 ke Snlouvě o nájmu nemovitostí ze dne 27.12.2000, kterou má pan Ing. Jiří Tomeš, CSc., shora uvedený, vůči společnosti ASSA TECHNIK a.s. 9. Schvalují se tato následující pravidla postupu pro uzavření smlouvy o upsání akcií a pro uzavření dohody o započtení pohledávky: - Pan Ing. Jiří Tomeš, CSc, shora uvedený, je oprávněn upsat nové akcie společnosti ASSA TECHNIK a.s. ve smlouvě o upsání akcií. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy na ní musí být ověřeny a musí obsahovat náležitosti uvedené v ust. § 2 05 odst. 3 obchodního zákoníku. Místem uzavření smlouvy o upsání akcií bude adresa společnosti ASSA TECHNIK a.s., tj. Praha 8, Pomezní 9, PSČ 182 00. Lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií činí 25 (dvacet pět) dnů ode dne zápisu rozhodnutí jediného akc ionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty bude oznámen vyvěšením oznámení představenstva společnosti ASSA TECHNIK a.s. v sídle společnosti a rovněž je představenstvo společnosti zašle panu Ing. Jiřímu Tomešovi, CSc., shora uvedenému. Návrh smlouvy o upsání akcií je představenstvo ASSA TECHNIK a.s. povinno doručit panu Ing. Jiřímu Tomešovi, CSc., shora uvedenému, bez zbytečného odkladu poté, co bude zapsáno rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu s polečnosti ASSA TECHNIK a.s. do obchodního rejstříku. K přijetí návrhu smlouvy o upsání musí být panu Ing. Jiřímu Tomešovi, CSc., shora uvedenému, poskytnuta lhůta alespoň 14 (čtrnáct) dnů. - Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti ASSA TECHNIK a.s. do obchodního rejstříku. Dohoda o započtení bude uzavřena mezi společností ASSA TECHNIK a.s. na straně jedné a panem Ing. Jiřím T omešem, CSc., shora uvedeným , na straně druhé. Lhůta pro uzavření dohody o započtení 25 (dvacet pět) dnů ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh dohody o započtení je představenstvo společ nosti ASSA TECHNIK a.s. povinno doručit panu Ing. Jiřímu Tomešovi, CSc., shora uvedenému, bez zbytečného odkladu poté, co bude uzavřena smlouva o upsání akcií. 10. Pan Ing. Jiří Tomeš, CSc., shora uvedený, jako upisovatel splatí emisní kurs akcií jím upsaných na základě rozhodnutí jediného akcionáře společnosti ASSA TECHNIK a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti ASSA TECHNIK a.s dnem nabytí platnosti a ú činnosti dohody o započtení pohledávky, uzavírané mezi společností ASSA TECHNIK a.s. a panem Ing. Jiřím Tomešem, CSc., shora uvedeným.
Kapitál
od 1. 5. 2007
Základní kapitál 40 400 000 Kč, splaceno 100 %.
od 12. 10. 2000 do 1. 5. 2007
Základní kapitál 33 900 000 Kč, splaceno 100 %.
od 2. 8. 2014
Kmenové akcie na jméno 100 000, počet akcií: 404.
od 1. 5. 2007 do 2. 8. 2014
Akcie na majitele err, počet akcií: 404.
od 12. 10. 2000 do 12. 10. 2000
Akcie na jméno err, počet akcií: 339.
od 12. 10. 2000 do 1. 5. 2007
Akcie na majitele err, počet akcií: 339.
Statutární orgán
od 28. 4. 2016
Ing. JIŘÍ TOMEŠ, CSc - jediný člen představenstva
Praha - Dejvice, Na Míčánce, PSČ 160 00
od 2. 8. 2014 do 28. 4. 2016
Ing. Jiří Tomeš, CSc - jediný člen představenstva
Praha - Dejvice, Na Míčánce, PSČ 160 00
od 30. 1. 2002 do 2. 8. 2014
Ing. Jiří Tomeš, CSc - jediný člen představenstva
Praha 6, Patočkova 43
od 12. 10. 2000 do 30. 1. 2002
Ing. Jiří Tomeš, CSc - předseda
Praha 6, Patočkova 43
od 12. 10. 2000 do 30. 1. 2002
MUDr. Zdenka Tomešová - člen
Praha 8, Pomezní 9
od 12. 10. 2000 do 30. 1. 2002
Jaroslav Tomeš - člen
Čistá u Mladé Boleslavi 155
od 2. 8. 2014
Představenstvo má 1 jednoho člena, kterého volí a odvolává valná hromada, a který za společnost jedná samostatně.
od 30. 1. 2002 do 2. 8. 2014
Způsob jednání jménem společnosti : Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané firmě společnosti připojí svůj podpis jediný člen představenstva.
od 12. 10. 2000 do 30. 1. 2002
Způsob jednání jménem společnosti : Jménem společnoti jedná a společnost zastupuje představenstvo jako celek, předseda představenstva samostatně. podepisovnání za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis všichni členové představenstva, nebo předseda představenstva samotatně.
Dozorčí rada
od 11. 6. 2016
Mgr. ŠÁRKA STOJNIĆ, Bc. - Člen dozorčí rady
Jenštejn, Zlatnická, PSČ 250 73
den vzniku členství: 12. 5. 2016
od 11. 6. 2016
Ing. JIŘÍ HLAVA - Člen dozorčí rady
Praha - Nové Město, Biskupský dvůr, PSČ 110 00
den vzniku členství: 12. 5. 2016
od 23. 7. 2014
JUDr. MICHAL VONDRÁČEK - předseda
Praha - Stodůlky, Kálikova, PSČ 155 00
od 11. 2. 2003 do 11. 6. 2016
Lenka Tomešová - člen
Praha 6, Na Míčánce 1042/43
den vzniku funkce: 4. 11. 2002 - 12. 5. 2016
od 30. 1. 2002 do 11. 6. 2016
MUDr. Zdenka Tomešová - člen
Praha 8, Pomezní 9
den vzniku funkce: 29. 11. 2001 - 12. 5. 2016
od 12. 10. 2000 do 30. 1. 2002
Josef Slanař - člen
Praha 5, Kroupova 2758/20
od 12. 10. 2000 do 11. 2. 2003
Ludmila Tomešová - člen
Čistá u Bladé Boleslavi 155
od 12. 10. 2000 do 23. 7. 2014
JUDr. Michal Vondráček - předseda
Praha 5, Kálikova 1559/1
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Finanční renta je sexy. A nemuset platit daně je lepší

20. 6. 2018 | Co se děje | Jan Traxler | 7 komentářů

Finanční renta je sexy. A nemuset platit daně je lepší

Finanční nezávislost. Kdo by nechtěl být rentiérem! Často volíme řešení, které je na pohled sexy, jenže nemusí být výhodné. Jak efektivně čerpat rentu, abyste nemuseli zbytečně platit daně?

Podpora v nezaměstnanosti, kterou není z čeho počítat: brutálně nízká

20. 6. 2018 | Jak na to | Terezie Nývltová Vojáčková

Podpora v nezaměstnanosti, kterou není z čeho počítat: brutálně nízká

V některých případech se podpora v nezaměstnanosti neurčuje z výdělku v posledním zaměstnání, ale z průměrné mzdy. Taková podpora je ovšem velmi nízká.

Na co dát pozor při placení v cizině? Pár dobrých rad

19. 6. 2018 | Jak na to | Monika Veselíková

Na co dát pozor při placení v cizině? Pár dobrých rad

Spolehnout radši na kartu, nebo směnit hotovost? Kdo dá lepší kurz a stojí výběry z bankomatu pořád tolik? Peníze.cz přinášejí několik užitečných rad pro každého, kdo letos vymění české rybníky za šplouchání moře.

Desetiprocentní výnosy jsou reálné

19. 6. 2018 | Rozhovor | Martin Vlnas | 2 komentáře

Desetiprocentní výnosy jsou reálné

I v předražené Praze dává smysl investovat do nemovitostí. Přesněji: do kanceláří. Ještě přesněji: do komplexů za 400 milionů až miliardu a půl.

Babiš vlevo vybočený

18. 6. 2018 | Komentář | Pavel Jégl | 11 komentářů

Babiš vlevo vybočený

Páteř chystané vlády Andreje Babiše bude vychýlená doleva. Postarají se o to jak sociální demokraté, tak komunisté.

Další čtení na flowee.cz - Peníze.cz doporučují

Za vším hledej ženu. I za multimiliardovou Alibabou

Za vším hledej ženu. I za multimiliardovou Alibabou

Zakladatel Amazonu Jeff Bezos je podle březnového vydání časopisu Forbes nejbohatším člověkem na světě. Na paty mu však stále více začíná šlapat Jack Ma. Jeho společnost Alibaba...více

Jak se zbavit strachu z mluvení na veřejnosti

Jak se zbavit strachu z mluvení na veřejnosti

Strach z mluvení na veřejnosti trápí podle statistik každého čtvrtého člověka. Schopnost zdatné rétoriky přitom představuje dovednost, která může pomoci s pokrokem v kariéře,...více

Konopné výrobky nahrazují CD či mp3. Fungují jako nosiče hudby

Konopné výrobky nahrazují CD či mp3. Fungují jako nosiče hudby

Legalizace konopí postupuje západním světem a k prodeji patří samozřejmě i prezentace. Různé konopné produkty čím dál častěji prezentují také umělci. A nejen prezentují. Zakládají...více

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Ivan Mládek

Ivan Mládek

- hudebník

+416
+
-
2.Karel Poborský

Karel Poborský

- fotbalista

+125
+
-
3.Tomáš Sedláček

Tomáš Sedláček

- ekonom

+18
+
-
4.Libuše Šmuclerová

Libuše Šmuclerová

- bývalá programová ředitelka TV Nova, dnes vede nakladatelství Ringier

-153
+
-
5.David Rath

David Rath

- podnikatel a sociálnědemokratický politik

-197
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 577 785 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Broadway Change 2 589,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 595,00 Kč
Czech Exchange 2 600,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 610,00 Kč
MONETA Money Bank 2 656,00 Kč
Expobank CZ 2 657,40 Kč
Sberbank CZ 2 661,00 Kč
Česká spořitelna 2 700,00 Kč
ČSOB 2 702,00 Kč
Komerční banka 2 712,90 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 739,20 Kč
Raiffeisenbank 2 749,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR

Další čtení na flowee.cz

Za vším hledej ženu. I za multimiliardovou Alibabou

Za vším hledej ženu. I za multimiliardovou Alibabou

Zakladatel Amazonu Jeff Bezos je podle březnového vydání časopisu Forbes nejbohatším člověkem...více

Jak se zbavit strachu z mluvení na veřejnosti

Jak se zbavit strachu z mluvení na veřejnosti

Strach z mluvení na veřejnosti trápí podle statistik každého čtvrtého člověka. Schopnost...více

Konopné výrobky nahrazují CD či mp3. Fungují jako nosiče hudby

Konopné výrobky nahrazují CD či mp3. Fungují jako nosiče hudby

Legalizace konopí postupuje západním světem a k prodeji patří samozřejmě i prezentace....více

Zdroj: Logo Flowee
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Převod bytu s podnájemníky z DV do OV
Poradna > Realitní poradna > Převod bytu s podnájemníky z DV do OV

Otázka: Dobrý den, koupila jsem byt v DV (a také jsem se stala členkou družstva a nájemcem bytu). Byt jsem pak na základě podnájemní smlouvy na rok pronajala. V průběhu toho roku byl byt převeden z OV do DV....Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.