CCF INVEST a.s.
IČO: 26223902

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu20. 9. 2000
Obchodní firma
od 24. 10. 2001

CCF INVEST a.s.

od 20. 9. 2000 do 24. 10. 2001

GAMIS Zlín a.s.

Sídlo
od 20. 5. 2008 do 24. 11. 2016
Modřice, Brněnská 656, PSČ 664 42
od 24. 10. 2001 do 20. 5. 2008
Zlín, nám. T.G. Masaryka 1335, PSČ 760 01
od 20. 9. 2000 do 24. 10. 2001
Zlín, Lámanisko 5093, PSČ 760 01
IČO
od 20. 9. 2000

26223902

DIČ

CZ26223902

Identifikátor datové schránky:525dccp
Právní forma
od 20. 9. 2000
Akciová společnost
Spisová značka3279 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 20. 5. 2009
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 22. 6. 2002 do 20. 5. 2009
- provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
od 22. 6. 2002 do 20. 5. 2009
- skladování zboží a manipulace s nákladem
od 22. 6. 2002 do 20. 5. 2009
- nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výhradou nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod
od 22. 6. 2002 do 20. 5. 2009
- ubytovací služby
od 20. 9. 2000
- hostinská činnost
od 20. 9. 2000 do 20. 5. 2009
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 20. 9. 2000 do 20. 5. 2009
- zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
Ostatní skutečnosti
od 22. 7. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 22. 7. 2014 do 24. 11. 2016
- Počet členů statutárního orgánu: 1
od 22. 7. 2014 do 24. 11. 2016
- Počet členů správní rady: 1
od 20. 5. 2008 do 20. 6. 2008
- Základní kapitál se zvyšuje o částku 58.000.000,-Kč (slovy: padesát osm milionů korun českých), a to z dosavadní výše 4.300.000,-Kč na částku 62.300.000,-Kč (slovy: šedesát dva milionů tři sta tisíc korun českých) s tím, že upisování nad částku navrhované ho zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Jmenovitá hodnota akcií se nezvýší, bude vydáno 58 kusů kmenových akcií v listinné podobě na majitele ve jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč/1ks, tj. celkem 58.000.000,- Kč, emisní kurs akcií odpovídá jejich jmen ovité hodnotě. Lhůta pro úpis akcií činí 2 měsíce od zápisu rozhodnutí jediného akcionáře do obchodního rejstříku. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti. NEWINGTON INDUSTRIES LIMITED, jako jediný akcionář shora uvedené společnosti rozhodl v půso bnosti valné hromady o tom, že peněžitý vklad bude splacen započtením části neuhrazené pohledávky jediného akcionáře vůči společnosti ve výši 58.000.000,-Kč, (padesát osm milionů Kč), když celková výše pohledávky dle Smlouvy o půjčkách činí ke dni tohoto Rozhodnutí 58.379.511,-Kč (padesát osm milionů tři sta sedmdesát devět tisíc pět set jedenáct Kč), jejíž existence vznikla ze smluv o půjčkách mezi obchodní společností NEWINGTON INDUSTRIES LIMITED, jako věřitelem a CCF INVEST a.s., jako dlužníkem. Představenstvo doručí upisovateli návrh dohody o započtení spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií. Upisovatelé doručí podepsaný návrh zpět představenstvu ve lhůtě stanovené pro splacení emisního kurzu nově upisovaných akcií. Lhůta pro splacení upsaných ak cií je jeden měsíc ode dne úpisu. NEWINGTON INDUSTRIES LIMITED, jako jediný akcionář společnosti shora uvedené rozhodl v působnosti valné hormady o stanovení povinnosti představenstvu společnosti postupovat při zvýšení základního kapitálu společnosti podl e příslušných ustanovení obchodního zákoníku a plnit povinnosti tam uvedené, tj. zejména navrhnout zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku do 30 dnů ode dne přijetí rozhod nutí, zaslat předem určenému zájemci návrh smlouvy o upisování akcií, vypracovat úplné znění stanov poté, kdy bude obchodním rejstříkem zapsáno toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu a dojde k uzavření smluv o upisování akcií, podat návrh na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku do 30 dnů poté, kdy dojde ke splacení emisního kursu, vydat akcie po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a předat je akcionáři. NEWINGTON INDUSTRIES LIMITED, jako jediný akcionář shora uvedené společnosti prohlašuje, souhlasí se započtením části své pohledávky vůči společnosti ve výši 58.000.000,-Kč.
od 26. 6. 2006 do 20. 5. 2009
- Společnost se řídí stanovami schválenými valnou hromadou dne 14.6.2006.
od 16. 1. 2004 do 19. 3. 2004
- Zapisuje se rozhodnutí mimořádné valné hromady společnosti ze dne 12. listopadu 2003 o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií z důvodu posílení kapitálu akciové společnosti pro další investice, snížení výše závazků společnosti a likv idace účetní ztráty společnosti. Bylo rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií bez veřejné nabídky akcií z dosavadní výše 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých) na 4.300.000,- Kč (slovy: čtyřimilionytřistatisíc korun českých). Jedná se o 33 ks akcií o jmen ovité hodnotě 100.000,- Kč na jednu akcii, na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné. Na každých 100.000,- Kč bude připadat jeden hlas. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Navrhovaná výše emisníh o kursu akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč činí 100.000,- Kč. Emisní kurs bude splacen peněžitým vkladem. Všechny nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem - akcionářem - společnosti JVT Company a.s., IČ: 25566440, se sídlem Brno, Přívrat 1454/12, PSČ 616 00, zapsané v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 29. Místem pro vykonání práva úpisu je kancelář společnosti CCF INVEST a.s., nám. Práce 2512, č. 836 v pracovních dnech mezi 8.00 hod. - 12.00 hod. Právo pro upsání akcií musí být vykonáno ve lhůtě 10ti dnů. Lhůta počne běžet prvním dnem ode dne nabytí právní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty je současně dnem, kdy akcionář JVT Company a.s. podepíše se společností smlouvu o upsání akcií. Mimořádná valná hromada rozhodla o možnosti započtení peněžité pohledávky společnosti vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií. Důvody pro započtení jsou posílení kapitálu akciové společnosti pro další investice, snížení výše záv azků společnosti a likvidace účetní ztráty společnosti. Pohledávka, která bude započtena: Část pohledávky společnosti JVT Company a.s., IČ: 25566440, se sídlem Brno, Přívrat 1454/12, PSČ 616 00, zapsané v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2984 ve výši 3.300.000,- Kč (slovy: třimilionytřistatisíc korun českýc h). Pohledávka vyplývá ze: - smlouvy o půjčce ze dne 14.11.2001, na jejímž základě poskytl původní věřitel půjčku v celkové výši 2,800.000,- Kč. Započítávaná přitom jistina činí 2,485.000,- Kč a započítávané příslušenství činí 195.000,- Kč. - smlouvy o půjčce ze dne 09.04.2002, na jejímž základě poskytl původní věřitel půjčku v celkové výši 620.000,- Kč. Započítávaná jistina činí 620.000,- Kč a započítávané příslušenství činí 0,- Kč. Společnost JVT Company a.s. tyto pohledávky nabyla od předchozího věřitele na základě Smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 24.09.2003. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení peněžité pohledávky: Ve lhůtě pro upsání akcií bude mezi společností JVT Company a.s. a společností CCF INVEST a.s. uzavřena smlouva o započtení peněžitých pohledávek takto: Část peněžité pohledávky společností JVT Company a.s. v celkové výši 3.300.000,- Kč nabytá od předchozího věřitele na základě Smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 24.09.2003 se započne na pohledávku společnosti CCF INVEST a.s. vůči společnosti JVT Compa ny a.s. na splacení peněžité pohledávky ve výši 3.300.000,- Kč vzniklou na základě smlouvy o upsání akcií ke zvýšení základního kapitálu společnosti. Tyto vzájemné pohledávky budou započteny v okamžiku jejich vzájemného střetu. Tímto započtením bude společností JVT Company a.s. splacen emisní kurs nových akcií.
od 24. 10. 2001 do 26. 6. 2006
- Společnost se řídí stanovami schválenými valnou hromadou dne 1.6.2001.
od 20. 9. 2000 do 26. 3. 2003
- Společnost se řídí stanovami ze dne 25.8.1999.
Kapitál
od 20. 6. 2008
Základní kapitál 62 300 000 Kč, splaceno 100 %.
od 19. 3. 2004 do 20. 6. 2008
Základní kapitál 4 300 000 Kč, splaceno 100 %.
od 20. 9. 2000 do 19. 3. 2004
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 1 000 000 Kč.
od 22. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 000, počet akcií: 58.
od 20. 5. 2009
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 43.
od 20. 6. 2008 do 22. 7. 2014
Akcie na majitele err, počet akcií: 58.
od 19. 3. 2004 do 20. 5. 2009
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 43.
od 19. 3. 2004 do 20. 5. 2009
v listinné podobě
od 20. 9. 2000 do 19. 3. 2004
Akcie na jméno err, počet akcií: 10.
od 20. 9. 2000 do 19. 3. 2004
v listinné podobě
Statutární orgán
od 4. 8. 2017
Ing. ZUZANA VYBÍRALOVÁ - statutární ředitel
Kroměříž, Obvodová, PSČ 767 01
den vzniku funkce: 7. 7. 2014
od 22. 7. 2014 do 4. 8. 2017
Ing. ZUZANA VYBÍRALOVÁ - statutární ředitel
Kroměříž, Obvodová, PSČ 767 01
den vzniku funkce: 7. 7. 2014
od 14. 5. 2013 do 22. 7. 2014
ZUZANA VYBÍRALOVÁ - člen představenstva
Kroměříž, Obvodová, PSČ 767 01
den vzniku členství: 4. 3. 2013 - 7. 7. 2014
od 20. 5. 2009 do 14. 5. 2013
Zuzana Vybíralová - člen představenstva
Kroměříž, Obvodová 3315/15A, PSČ 767 01
den vzniku členství: 12. 5. 2009 - 12. 8. 2012
od 11. 5. 2005 do 26. 6. 2006
Marek Zedník - člen představenstva
Luhačovice, Solné 623, PSČ 763 26
den vzniku funkce: 1. 4. 2005 - 14. 6. 2006
od 5. 6. 2004 do 11. 5. 2005
Martin Žákovič - člen představenstva
Zlín, Slunečná 4566, PSČ 760 05
den vzniku funkce: 29. 3. 2004 - 1. 4. 2005
od 24. 10. 2001 do 5. 6. 2004
Mgr. Václav Petrásek - předseda představenstva
Fryšták, Lukoveček, Sýkoří 158, PSČ 763 16
od 24. 10. 2001 do 26. 6. 2006
Ing. František Javor - člen představenstva
Hradčovice-Lhotka, 17, PSČ 687 33
den vzniku funkce: 1. 6. 2001 - 14. 6. 2006
od 24. 10. 2001 do 20. 5. 2009
Ing. Valdo Bevilacqua - člen představenstva
Brno, Botanická 47, PSČ 602 00
den vzniku funkce: 1. 6. 2001 - 12. 5. 2009
od 20. 9. 2000 do 24. 10. 2001
Mgr. Václav Petrásek - předseda představenstva
Zlín, Luční 4593
od 20. 9. 2000 do 24. 10. 2001
Jiří Schejbal - místopředseda představenstva
Zlín, Lámanisko 5093
od 20. 9. 2000 do 24. 10. 2001
František Vaněk - člen představenstva
Zlín, Lámanisko 5093
od 22. 7. 2014
Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu statutární ředitel.
od 26. 6. 2006 do 22. 7. 2014
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná jediný člen představenstva, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti jediný člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že jediný člen představenstva připojí svůj podpis k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti.
od 24. 10. 2001 do 26. 6. 2006
Jménem společnosti jedná každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěné, otištěné či napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis člen představenstva.
od 20. 9. 2000 do 24. 10. 2001
Jménem společnosti jednají vždy dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěnému, otištěnému či napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis společně vždy dva členové představenstva .
Správní rada
od 4. 8. 2017
ZUZANA VYBÍRALOVÁ - předseda správní rady
Kroměříž, Obvodová, PSČ 767 01
den vzniku funkce: 7. 7. 2014
od 22. 7. 2014 do 4. 8. 2017
ZUZANA VYBÍRALOVÁ - předseda správní rady
Kroměříž, Obvodová, PSČ 767 01
den vzniku funkce: 7. 7. 2014
Dozorčí rada
od 14. 5. 2013 do 22. 7. 2014
PETRA PEŠOVÁ - předseda dozorčí rady
Kroměříž, Vachova, PSČ 767 01
den vzniku členství: 4. 3. 2013 - 7. 7. 2014
den vzniku funkce: 4. 3. 2013 - 7. 7. 2014
od 14. 5. 2013 do 22. 7. 2014
BRONISLAV POSPÍŠIL - člen dozorčí rady
Bystřice pod Hostýnem, Holešovská, PSČ 768 61
den vzniku členství: 4. 3. 2013 - 7. 7. 2014
od 14. 5. 2013 do 22. 7. 2014
ALENA ŽÍLOVÁ - člen dozorčí rady
Rataje, , PSČ 768 12
den vzniku členství: 4. 3. 2013 - 7. 7. 2014
od 20. 7. 2009 do 14. 5. 2013
Alena Žílová - člen dozorčí rady
Rataje, 21, PSČ 768 12
den vzniku členství: 10. 7. 2009 - 10. 10. 2012
od 29. 8. 2007 do 20. 7. 2009
Thomas Pazderka - člen dozorčí rady
Brno, Karpatská 5, PSČ 625 00
den vzniku členství: 14. 8. 2007 - 10. 7. 2009
od 29. 8. 2007 do 14. 5. 2013
Bronislav Pospíšil - člen dozorčí rady
Bystřice pod Hostýnem, Bělidla 1086, PSČ 768 61
den vzniku členství: 14. 8. 2007 - 14. 11. 2010
od 27. 3. 2007 do 29. 8. 2007
Ing. Ivana Štouračová - člen dozorčí rady
Kroměříž, Francouzská 4032, PSČ 767 01
den vzniku členství: 15. 3. 2007 - 14. 8. 2007
od 26. 6. 2006 do 29. 8. 2007
Lucie Vejrostová - člen dozorčí rady
Chropyně, Tyršova 599, PSČ 768 11
den vzniku členství: 14. 6. 2006 - 14. 8. 2007
od 26. 6. 2006 do 14. 5. 2013
Petra Pešová - člen dozorčí rady
Kroměříž, Vachova 3859, PSČ 767 01
den vzniku členství: 14. 6. 2006 - 14. 9. 2009
od 3. 8. 2005 do 26. 6. 2006
Ing. Miroslav Vyoral - člen dozorčí rady
Zlín, Nad Vývozem 5126, PSČ 760 05
den vzniku funkce: 3. 4. 2005 - 14. 6. 2006
od 26. 3. 2003 do 3. 8. 2005
Mgr. Petr Zapletal - člen dozorčí rady
Zlín, Lesní čtvrť I 3432, PSČ 760 01
den vzniku funkce: 25. 9. 2002 - 3. 4. 2005
od 26. 3. 2003 do 26. 6. 2006
Mgr. Vlastimila Petrásková - člen dozorčí rady
Zlín, Luční 4593, PSČ 760 05
den vzniku funkce: 15. 7. 2002 - 14. 6. 2006
od 22. 6. 2002 do 26. 3. 2003
Ing. Pavel Mačák - člen dozorčí rady
Zlín, T.Bati 1285, PSČ 760 01
den vzniku funkce: 15. 1. 2002 - 25. 9. 2002
od 24. 10. 2001 do 22. 6. 2002
Ing. Hynek Javor - člen dozorčí rady
Praha 3, nám.Jiřího z Lobkovic 20, PSČ 130 00
den vzniku funkce: 1. 6. 2001 - 15. 1. 2002
od 24. 10. 2001 do 26. 3. 2003
Ing. Přemysl Synek - člen dozorčí rady
Plzeň, Na kovárně 32, PSČ 312 16
den vzniku funkce: 1. 6. 2001 - 15. 7. 2002
od 24. 10. 2001 do 27. 3. 2007
Zbyněk Kvinta - člen dozorčí rady
Morkovice, Olejna 181, PSČ 768 33
den vzniku funkce: 1. 6. 2001 - 15. 3. 2007
od 20. 9. 2000 do 24. 10. 2001
Michaela Schejbalová - předseda dozorčí rady
Zlín, Lámanisko 5093
od 20. 9. 2000 do 24. 10. 2001
Helena Vaňková - člen dozorčí rady
Zlín, Lámanisko 5093
od 20. 9. 2000 do 24. 10. 2001
Helena Rendlová - člen dozorčí rady
Praha 5, Renoirova 622/5
Akcionáři
od 22. 7. 2014
Overseas holdings company limited
San Gwann, Triq Il - Lumija No 9, Maltská republika
od 14. 5. 2013 do 22. 7. 2014
OVERSEAS HOLDING COMPANY LIMITED, IČ: C 30789
San Gwann, Triq Il - Lumija 8, Maltská republika
od 20. 5. 2009 do 14. 5. 2013
OVERSEAS HOLDING COMPANY LIMITED, IČ: C 30789
Mosta, Oratory Street 55, MST 07, Maltská republika
od 26. 6. 2006 do 20. 5. 2009
NEWINGTON INDUSTRIES LIMITED IČ: 4407099
Londýn, SE10RE, Webber Street, 15 Stopher House, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Hodnocení firmy
-1
+
-

Vizualizace vztahů

Vizualizace zobrazuje pouze první úroveň vazeb. Pro zobrazení všech vazeb klikněte zde.

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Po rozvodu. Kdy musíte platit výživné bývalému manželovi

25. 4. 2018 | Co se děje | Terezie Nývltová Vojáčková

Po rozvodu. Kdy musíte platit výživné bývalému manželovi

Po rozvodu se nemusí platit alimenty jen dětem. Za určitých okolností je potřeba přispívat i exmanželovi.

Spotřebitel a ochrana osobních údajů. Co přinese GDPR?

25. 4. 2018 | Co se děje | Monika Hájková

Spotřebitel a ochrana osobních údajů. Co přinese GDPR?

Na účinnost unijního nařízení GDPR se chystají především firmy a podnikatelé. Co ale nařízení o ochraně osobních údajů znamená pro ty, kteří mají být chránění, tedy pro zákazníky? Poradíme.

Máte po svatbě? Kde všude hlásit změnu příjmení

24. 4. 2018 | Jak na to | Monika Hájková

Máte po svatbě? Kde všude hlásit změnu příjmení

Jakmile vlezete do chomoutu, věci se změní. Přinejmenším příjmení. Komu to hlásit a jaké termíny si pohlídat? Poradíme.

Dluhy na nájmu: jak rostou. Přehled a kalkulačka úroků

24. 4. 2018 | Když se řekne | Petra Dlouhá

Dluhy na nájmu: jak rostou. Přehled a kalkulačka úroků

Když nájemník neplatí, nehrozí mu jen výpověď z bytu, naskakuje taky úrok z prodlení. Spočítá vám ho naše kalkulačka. Přečtěte si podrobnosti. I o tom, co už si pronajímatel účtovat nesmí.

Přehled pro sociálku a zdravotní pojišťovnu na poslední chvíli. Jak na to

23. 4. 2018 | Jak na to | Petra Dlouhá

Přehled pro sociálku a zdravotní pojišťovnu na poslední chvíli. Jak na to

Na podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2017 zdravotní pojišťovně a okresní správě sociálního zabezpečení zbývá většině podnikatelů už jen pár dní. Připomínáme vše důležité a nabízíme čerstvé formuláře i kalkulačku.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Stanislav Bernard

Stanislav Bernard

- podnikatel, politik a pivovarník

+102
+
-
2.Dominik Hašek

Dominik Hašek

- hokejista, olympijský vítěz a držitel Stanley Cupu

-133
+
-
3.Zdeněk Bakala

Zdeněk Bakala

- podnikatel a uhlobaron

-244
+
-
4.Václav Kočka

Václav Kočka

- podnikatel, provozovatel Matějské pouti

-257
+
-
5.Aleš Řebíček

Aleš Řebíček

- podnikatel a bývalý ministr dopravy

-270
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 290 561 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Broadway Change 2 547,00 Kč
Czech Exchange 2 555,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 555,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 565,00 Kč
Sberbank CZ 2 614,00 Kč
MONETA Money Bank 2 620,00 Kč
Expobank CZ 2 618,30 Kč
Česká spořitelna 2 663,00 Kč
ČSOB 2 657,00 Kč
Komerční banka 2 672,21 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 700,80 Kč
Raiffeisenbank 2 704,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Mateřská při dálkovém studiu VŠ
Poradna > Sociální poradna > Mateřská dovolená > Mateřská při dálkovém studiu VŠ

Otázka: Dobrý den, letos maturuji je mi 19 let. A chystám se nastoupit do zaměstnání a zároveň začít dálkově studovat VŠ. Chtěli bychom se během roku s přítelem pokusit o miminko. Zajímá nás však, zda-li mám...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.