CCF INVEST a.s., IČO: 26223902 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti CCF INVEST a.s. Údaje byly staženy 26. 4. 2023 z datové služby justice.cz dle IČO 26223902. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 26223902 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu20. 9. 2000
Obchodní firma
od 24. 10. 2001

CCF INVEST a.s.

od 20. 9. 2000 do 24. 10. 2001

GAMIS Zlín a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 24. 11. 2016
Kraj: Jihomoravský kraj
Okres: Brno-venkov
Obec: Modřice
Část obce: Modřice
Ulice: Brněnská
Adresní místo: Brněnská 656
PSČ: 66442
od 20. 5. 2008 do 24. 11. 2016
Modřice, Brněnská 656, PSČ 664 42
od 24. 10. 2001 do 20. 5. 2008
Zlín, nám. T.G. Masaryka 1335, PSČ 760 01
od 20. 9. 2000 do 24. 10. 2001
Zlín, Lámanisko 5093, PSČ 760 01
IČO
od 20. 9. 2000

26223902

DIČ

CZ26223902

Identifikátor datové schránky:525dccp
Právní forma
od 20. 9. 2000
Akciová společnost
Spisová značka3279 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 14. 3. 2022
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v rozsahu oborů činností 1 až 81, jak jsou uvedeny v příloze 4 živnostenského zákona
od 20. 5. 2009 do 14. 3. 2022
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 22. 6. 2002 do 20. 5. 2009
- provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
od 22. 6. 2002 do 20. 5. 2009
- skladování zboží a manipulace s nákladem
od 22. 6. 2002 do 20. 5. 2009
- nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výhradou nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod
od 22. 6. 2002 do 20. 5. 2009
- ubytovací služby
od 20. 9. 2000 do 20. 5. 2009
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 20. 9. 2000 do 20. 5. 2009
- zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
od 20. 9. 2000 do 20. 9. 2018
- hostinská činnost
Ostatní skutečnosti
od 22. 7. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 22. 7. 2014 do 24. 11. 2016
- Počet členů statutárního orgánu: 1
od 22. 7. 2014 do 24. 11. 2016
- Počet členů správní rady: 1
od 20. 5. 2008 do 20. 6. 2008
- Základní kapitál se zvyšuje o částku 58.000.000,-Kč (slovy: padesát osm milionů korun českých), a to z dosavadní výše 4.300.000,-Kč na částku 62.300.000,-Kč (slovy: šedesát dva milionů tři sta tisíc korun českých) s tím, že upisování nad částku navrhované ho zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Jmenovitá hodnota akcií se nezvýší, bude vydáno 58 kusů kmenových akcií v listinné podobě na majitele ve jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč/1ks, tj. celkem 58.000.000,- Kč, emisní kurs akcií odpovídá jejich jmen ovité hodnotě. Lhůta pro úpis akcií činí 2 měsíce od zápisu rozhodnutí jediného akcionáře do obchodního rejstříku. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti. NEWINGTON INDUSTRIES LIMITED, jako jediný akcionář shora uvedené společnosti rozhodl v půso bnosti valné hromady o tom, že peněžitý vklad bude splacen započtením části neuhrazené pohledávky jediného akcionáře vůči společnosti ve výši 58.000.000,-Kč, (padesát osm milionů Kč), když celková výše pohledávky dle Smlouvy o půjčkách činí ke dni tohoto Rozhodnutí 58.379.511,-Kč (padesát osm milionů tři sta sedmdesát devět tisíc pět set jedenáct Kč), jejíž existence vznikla ze smluv o půjčkách mezi obchodní společností NEWINGTON INDUSTRIES LIMITED, jako věřitelem a CCF INVEST a.s., jako dlužníkem. Představenstvo doručí upisovateli návrh dohody o započtení spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií. Upisovatelé doručí podepsaný návrh zpět představenstvu ve lhůtě stanovené pro splacení emisního kurzu nově upisovaných akcií. Lhůta pro splacení upsaných ak cií je jeden měsíc ode dne úpisu. NEWINGTON INDUSTRIES LIMITED, jako jediný akcionář společnosti shora uvedené rozhodl v působnosti valné hormady o stanovení povinnosti představenstvu společnosti postupovat při zvýšení základního kapitálu společnosti podl e příslušných ustanovení obchodního zákoníku a plnit povinnosti tam uvedené, tj. zejména navrhnout zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku do 30 dnů ode dne přijetí rozhod nutí, zaslat předem určenému zájemci návrh smlouvy o upisování akcií, vypracovat úplné znění stanov poté, kdy bude obchodním rejstříkem zapsáno toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu a dojde k uzavření smluv o upisování akcií, podat návrh na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku do 30 dnů poté, kdy dojde ke splacení emisního kursu, vydat akcie po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a předat je akcionáři. NEWINGTON INDUSTRIES LIMITED, jako jediný akcionář shora uvedené společnosti prohlašuje, souhlasí se započtením části své pohledávky vůči společnosti ve výši 58.000.000,-Kč.
od 26. 6. 2006 do 20. 5. 2009
- Společnost se řídí stanovami schválenými valnou hromadou dne 14.6.2006.
od 16. 1. 2004 do 19. 3. 2004
- Zapisuje se rozhodnutí mimořádné valné hromady společnosti ze dne 12. listopadu 2003 o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií z důvodu posílení kapitálu akciové společnosti pro další investice, snížení výše závazků společnosti a likv idace účetní ztráty společnosti. Bylo rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií bez veřejné nabídky akcií z dosavadní výše 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých) na 4.300.000,- Kč (slovy: čtyřimilionytřistatisíc korun českých). Jedná se o 33 ks akcií o jmen ovité hodnotě 100.000,- Kč na jednu akcii, na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné. Na každých 100.000,- Kč bude připadat jeden hlas. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Navrhovaná výše emisníh o kursu akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč činí 100.000,- Kč. Emisní kurs bude splacen peněžitým vkladem. Všechny nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem - akcionářem - společnosti JVT Company a.s., IČ: 25566440, se sídlem Brno, Přívrat 1454/12, PSČ 616 00, zapsané v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 29. Místem pro vykonání práva úpisu je kancelář společnosti CCF INVEST a.s., nám. Práce 2512, č. 836 v pracovních dnech mezi 8.00 hod. - 12.00 hod. Právo pro upsání akcií musí být vykonáno ve lhůtě 10ti dnů. Lhůta počne běžet prvním dnem ode dne nabytí právní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty je současně dnem, kdy akcionář JVT Company a.s. podepíše se společností smlouvu o upsání akcií. Mimořádná valná hromada rozhodla o možnosti započtení peněžité pohledávky společnosti vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií. Důvody pro započtení jsou posílení kapitálu akciové společnosti pro další investice, snížení výše záv azků společnosti a likvidace účetní ztráty společnosti. Pohledávka, která bude započtena: Část pohledávky společnosti JVT Company a.s., IČ: 25566440, se sídlem Brno, Přívrat 1454/12, PSČ 616 00, zapsané v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2984 ve výši 3.300.000,- Kč (slovy: třimilionytřistatisíc korun českýc h). Pohledávka vyplývá ze: - smlouvy o půjčce ze dne 14.11.2001, na jejímž základě poskytl původní věřitel půjčku v celkové výši 2,800.000,- Kč. Započítávaná přitom jistina činí 2,485.000,- Kč a započítávané příslušenství činí 195.000,- Kč. - smlouvy o půjčce ze dne 09.04.2002, na jejímž základě poskytl původní věřitel půjčku v celkové výši 620.000,- Kč. Započítávaná jistina činí 620.000,- Kč a započítávané příslušenství činí 0,- Kč. Společnost JVT Company a.s. tyto pohledávky nabyla od předchozího věřitele na základě Smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 24.09.2003. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení peněžité pohledávky: Ve lhůtě pro upsání akcií bude mezi společností JVT Company a.s. a společností CCF INVEST a.s. uzavřena smlouva o započtení peněžitých pohledávek takto: Část peněžité pohledávky společností JVT Company a.s. v celkové výši 3.300.000,- Kč nabytá od předchozího věřitele na základě Smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 24.09.2003 se započne na pohledávku společnosti CCF INVEST a.s. vůči společnosti JVT Compa ny a.s. na splacení peněžité pohledávky ve výši 3.300.000,- Kč vzniklou na základě smlouvy o upsání akcií ke zvýšení základního kapitálu společnosti. Tyto vzájemné pohledávky budou započteny v okamžiku jejich vzájemného střetu. Tímto započtením bude společností JVT Company a.s. splacen emisní kurs nových akcií.
od 24. 10. 2001 do 26. 6. 2006
- Společnost se řídí stanovami schválenými valnou hromadou dne 1.6.2001.
od 20. 9. 2000 do 26. 3. 2003
- Společnost se řídí stanovami ze dne 25.8.1999.
Kapitál
od 20. 6. 2008
Základní kapitál 62 300 000 Kč, splaceno 100 %.
od 19. 3. 2004 do 20. 6. 2008
Základní kapitál 4 300 000 Kč, splaceno 100 %.
od 20. 9. 2000 do 19. 3. 2004
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 1 000 000 Kč.
od 14. 3. 2022
Akcie na jméno err, počet akcií: 43 v listinné podobě.
od 14. 3. 2022
Akcie na jméno 1 000 000, počet akcií: 58 v listinné podobě.
od 22. 7. 2014 do 14. 3. 2022
Kmenové akcie na jméno 1 000 000, počet akcií: 58 v listinné podobě.
od 20. 5. 2009 do 14. 3. 2022
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 43 v listinné podobě.
od 20. 6. 2008 do 22. 7. 2014
Akcie na majitele err, počet akcií: 58 v listinné podobě.
od 19. 3. 2004 do 20. 5. 2009
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 43.
od 19. 3. 2004 do 20. 5. 2009
v listinné podobě
od 20. 9. 2000 do 19. 3. 2004
Akcie na jméno err, počet akcií: 10.
od 20. 9. 2000 do 19. 3. 2004
v listinné podobě
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 25. 3. 2022
Ing. ZUZANA VELÍKOVÁ - předseda správní rady
Olomouc - Řepčín, gen. Píky, PSČ 779 00
den vzniku členství: 10. 3. 2022
den vzniku funkce: 10. 3. 2022
od 14. 3. 2022 do 25. 3. 2022
Ing. ZUZANA VELÍKOVÁ - předseda správní rady
Brno - Trnitá, Spálená, PSČ 602 00
den vzniku členství: 10. 3. 2022
den vzniku funkce: 10. 3. 2022
od 28. 12. 2019 do 1. 1. 2021
ZUZANA VELÍKOVÁ - statutární ředitel
Brno - Trnitá, Spálená, PSČ 602 00
den vzniku funkce: 27. 11. 2019
od 28. 12. 2019 do 14. 3. 2022
ZUZANA VELÍKOVÁ - předseda správní rady
Brno - Trnitá, Spálená, PSČ 602 00
den vzniku funkce: 27. 11. 2019 - 10. 3. 2022
od 26. 9. 2019 do 4. 10. 2019
Ing. ZUZANA VELÍKOVÁ - statutární ředitel
Brno - Trnitá, Spálená, PSČ 602 00
den vzniku funkce: 7. 7. 2014 - 8. 9. 2018
od 26. 9. 2019 do 28. 12. 2019
ZUZANA VELÍKOVÁ - předseda správní rady
Brno - Trnitá, Spálená, PSČ 602 00
den vzniku funkce: 7. 7. 2014 - 27. 11. 2019
od 4. 9. 2019 do 26. 9. 2019
ZUZANA VELÍKOVÁ - předseda správní rady
Kroměříž, Obvodová, PSČ 767 01
den vzniku funkce: 7. 7. 2014
od 4. 9. 2019 do 26. 9. 2019
Ing. ZUZANA VELÍKOVÁ - statutární ředitel
Kroměříž, Obvodová, PSČ 767 01
den vzniku funkce: 7. 7. 2014
od 4. 8. 2017 do 4. 9. 2019
Ing. ZUZANA VYBÍRALOVÁ - statutární ředitel
Kroměříž, Obvodová, PSČ 767 01
den vzniku funkce: 7. 7. 2014
od 4. 8. 2017 do 4. 9. 2019
ZUZANA VYBÍRALOVÁ - předseda správní rady
Kroměříž, Obvodová, PSČ 767 01
den vzniku funkce: 7. 7. 2014
od 22. 7. 2014 do 4. 8. 2017
Ing. ZUZANA VYBÍRALOVÁ - statutární ředitel
Kroměříž, Obvodová, PSČ 767 01
den vzniku funkce: 7. 7. 2014
od 22. 7. 2014 do 4. 8. 2017
ZUZANA VYBÍRALOVÁ - předseda správní rady
Kroměříž, Obvodová, PSČ 767 01
den vzniku funkce: 7. 7. 2014
od 14. 5. 2013 do 22. 7. 2014
ZUZANA VYBÍRALOVÁ - člen představenstva
Kroměříž, Obvodová, PSČ 767 01
den vzniku členství: 4. 3. 2013 - 7. 7. 2014
od 20. 5. 2009 do 14. 5. 2013
Zuzana Vybíralová - člen představenstva
Kroměříž, Obvodová 3315/15A, PSČ 767 01
den vzniku členství: 12. 5. 2009 - 12. 8. 2012
od 11. 5. 2005 do 26. 6. 2006
Marek Zedník - člen představenstva
Luhačovice, Solné 623, PSČ 763 26
den vzniku funkce: 1. 4. 2005 - 14. 6. 2006
od 5. 6. 2004 do 11. 5. 2005
Martin Žákovič - člen představenstva
Zlín, Slunečná 4566, PSČ 760 05
den vzniku funkce: 29. 3. 2004 - 1. 4. 2005
od 24. 10. 2001 do 5. 6. 2004
Mgr. Václav Petrásek - předseda představenstva
Fryšták, Lukoveček, Sýkoří 158, PSČ 763 16
od 24. 10. 2001 do 26. 6. 2006
Ing. František Javor - člen představenstva
Hradčovice-Lhotka, 17, PSČ 687 33
den vzniku funkce: 1. 6. 2001 - 14. 6. 2006
od 24. 10. 2001 do 20. 5. 2009
Ing. Valdo Bevilacqua - člen představenstva
Brno, Botanická 47, PSČ 602 00
den vzniku funkce: 1. 6. 2001 - 12. 5. 2009
od 20. 9. 2000 do 24. 10. 2001
Mgr. Václav Petrásek - předseda představenstva
Zlín, Luční 4593
od 20. 9. 2000 do 24. 10. 2001
Jiří Schejbal - místopředseda představenstva
Zlín, Lámanisko 5093
od 20. 9. 2000 do 24. 10. 2001
František Vaněk - člen představenstva
Zlín, Lámanisko 5093
od 14. 3. 2022
Společnost zastupuje předseda správní rady samostatně.
od 22. 7. 2014 do 1. 1. 2021
Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu statutární ředitel.
od 26. 6. 2006 do 22. 7. 2014
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná jediný člen představenstva, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti jediný člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že jediný člen představenstva připojí svůj podpis k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti.
od 24. 10. 2001 do 26. 6. 2006
Jménem společnosti jedná každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěné, otištěné či napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis člen představenstva.
od 20. 9. 2000 do 24. 10. 2001
Jménem společnosti jednají vždy dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěnému, otištěnému či napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis společně vždy dva členové představenstva .
Dozorčí rada
od 14. 5. 2013 do 22. 7. 2014
PETRA PEŠOVÁ - předseda dozorčí rady
Kroměříž, Vachova, PSČ 767 01
den vzniku členství: 4. 3. 2013 - 7. 7. 2014
den vzniku funkce: 4. 3. 2013 - 7. 7. 2014
od 14. 5. 2013 do 22. 7. 2014
BRONISLAV POSPÍŠIL - člen dozorčí rady
Bystřice pod Hostýnem, Holešovská, PSČ 768 61
den vzniku členství: 4. 3. 2013 - 7. 7. 2014
od 14. 5. 2013 do 22. 7. 2014
ALENA ŽÍLOVÁ - člen dozorčí rady
Rataje, , PSČ 768 12
den vzniku členství: 4. 3. 2013 - 7. 7. 2014
od 20. 7. 2009 do 14. 5. 2013
Alena Žílová - člen dozorčí rady
Rataje, 21, PSČ 768 12
den vzniku členství: 10. 7. 2009 - 10. 10. 2012
od 29. 8. 2007 do 20. 7. 2009
Thomas Pazderka - člen dozorčí rady
Brno, Karpatská 5, PSČ 625 00
den vzniku členství: 14. 8. 2007 - 10. 7. 2009
od 29. 8. 2007 do 14. 5. 2013
Bronislav Pospíšil - člen dozorčí rady
Bystřice pod Hostýnem, Bělidla 1086, PSČ 768 61
den vzniku členství: 14. 8. 2007 - 14. 11. 2010
od 27. 3. 2007 do 29. 8. 2007
Ing. Ivana Štouračová - člen dozorčí rady
Kroměříž, Francouzská 4032, PSČ 767 01
den vzniku členství: 15. 3. 2007 - 14. 8. 2007
od 26. 6. 2006 do 29. 8. 2007
Lucie Vejrostová - člen dozorčí rady
Chropyně, Tyršova 599, PSČ 768 11
den vzniku členství: 14. 6. 2006 - 14. 8. 2007
od 26. 6. 2006 do 14. 5. 2013
Petra Pešová - člen dozorčí rady
Kroměříž, Vachova 3859, PSČ 767 01
den vzniku členství: 14. 6. 2006 - 14. 9. 2009
od 3. 8. 2005 do 26. 6. 2006
Ing. Miroslav Vyoral - člen dozorčí rady
Zlín, Nad Vývozem 5126, PSČ 760 05
den vzniku funkce: 3. 4. 2005 - 14. 6. 2006
od 26. 3. 2003 do 3. 8. 2005
Mgr. Petr Zapletal - člen dozorčí rady
Zlín, Lesní čtvrť I 3432, PSČ 760 01
den vzniku funkce: 25. 9. 2002 - 3. 4. 2005
od 26. 3. 2003 do 26. 6. 2006
Mgr. Vlastimila Petrásková - člen dozorčí rady
Zlín, Luční 4593, PSČ 760 05
den vzniku funkce: 15. 7. 2002 - 14. 6. 2006
od 22. 6. 2002 do 26. 3. 2003
Ing. Pavel Mačák - člen dozorčí rady
Zlín, T.Bati 1285, PSČ 760 01
den vzniku funkce: 15. 1. 2002 - 25. 9. 2002
od 24. 10. 2001 do 22. 6. 2002
Ing. Hynek Javor - člen dozorčí rady
Praha 3, nám.Jiřího z Lobkovic 20, PSČ 130 00
den vzniku funkce: 1. 6. 2001 - 15. 1. 2002
od 24. 10. 2001 do 26. 3. 2003
Ing. Přemysl Synek - člen dozorčí rady
Plzeň, Na kovárně 32, PSČ 312 16
den vzniku funkce: 1. 6. 2001 - 15. 7. 2002
od 24. 10. 2001 do 27. 3. 2007
Zbyněk Kvinta - člen dozorčí rady
Morkovice, Olejna 181, PSČ 768 33
den vzniku funkce: 1. 6. 2001 - 15. 3. 2007
od 20. 9. 2000 do 24. 10. 2001
Michaela Schejbalová - předseda dozorčí rady
Zlín, Lámanisko 5093
od 20. 9. 2000 do 24. 10. 2001
Helena Vaňková - člen dozorčí rady
Zlín, Lámanisko 5093
od 20. 9. 2000 do 24. 10. 2001
Helena Rendlová - člen dozorčí rady
Praha 5, Renoirova 622/5
Akcionáři
od 14. 3. 2022
Overseas holdings company limited
Attard, St. Catherine street 102, PSČ 260 5, Maltská republika
od 22. 7. 2014 do 14. 3. 2022
Overseas holdings company limited
San Gwann, Triq Il - Lumija No 9, Maltská republika
od 14. 5. 2013 do 22. 7. 2014
OVERSEAS HOLDING COMPANY LIMITED, IČ: C 30789
San Gwann, Triq Il - Lumija 8, Maltská republika
od 20. 5. 2009 do 14. 5. 2013
OVERSEAS HOLDING COMPANY LIMITED, IČ: C 30789
Mosta, Oratory Street 55, MST 07, Maltská republika
od 26. 6. 2006 do 20. 5. 2009
NEWINGTON INDUSTRIES LIMITED IČ: 4407099
Londýn, SE10RE, Webber Street, 15 Stopher House, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Hodnocení firmy
-6
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Tomáš Sedláček

Tomáš Sedláček

- ekonom

+272

+
-
Jaroslav  Hřebík

Jaroslav Hřebík

- fotbalový trenér

+2

+
-
Václav Kočka

Václav Kočka

- podnikatel, Matějská pouť

-113

+
-
Roman Janoušek

Roman Janoušek

– podnikatel a lobbista

-154

+
-
Vladimír Franz

Vladimír Franz

- výtvarník, bývalý kandidát na prezidenta

-162

+
-
Václav Klaus

Václav Klaus

- bývalý prezident

-403

+
-

A tohle už jste četli?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Dohodáři získají nárok na dovolenou i na příplatky. Rodiče malých dětí si mohou říct o home office. Novela, kterou definitivně potvrdili poslanci, přináší i řadu dalších změn.

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Podnikatelé s účtem od Air Bank mohou nově jednoduše fakturovat přímo v mobilní aplikaci My Air. Služba je propojená s bankovním účtem a umožňuje klientům snadno a zdarma vystavovat profesionální faktury, upozornit na faktury po splatnosti nebo třeba přidat na fakturu QR kód pro snadné zaplacení.

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Nejsme Amerika, rádi chodíme do práce a při nakupování nedáme dopustit na živý kontakt. Fondy zaměřené na maloobchodní centra a kancelářské budovy zažívají poslední roky v regionu střední Evropy velmi dobré období. Krizím navzdory.

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Spořící účet plně online

Spořící účet plně online

Spořte s úrokem 5,3 % ročně bez podmínek

Doporučujeme

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Stál u zrodu tří zdravotnických zařízení, které prodal, když mohla naplno fungovat bez něj. Pak ale v...

Partners Financial Services