Horákova farma,a.s.
IČO: 26224046

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu20. 9. 2000
Obchodní firma
od 20. 9. 2000

Horákova farma,a.s.

Sídlo
od 5. 11. 2015
Čejč 1, PSČ 696 14
od 20. 9. 2000 do 5. 11. 2015
Čejč, 1, PSČ 696 14
IČO
od 20. 9. 2000

26224046

DIČ

CZ26224046

Identifikátor datové schránky:ea4efbv
Právní forma
od 20. 9. 2000
Akciová společnost
Spisová značka3378 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 24. 3. 2010
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 20. 9. 2000
- hostinská činnost
od 20. 9. 2000 do 24. 3. 2010
- zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje
od 20. 9. 2000 do 24. 3. 2010
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 20. 9. 2000 do 24. 3. 2010
- výroba potravinářského zboží - tj. ovocných, zeleninových a jiných nealkoholických nápojů, koncentrátů, dření a vína
Předmět činnosti
od 24. 3. 2010
- rostlinná a živočišná výroba
Ostatní skutečnosti
od 9. 10. 2003
- Na společnost Horákova farma, a.s., jako nástupnickou společnost a univerzálního právního nástupce, přešlo jmění zaniklé společnosti Rodinná farma Čejč s.r.o., se sídlem na adrese Čejč 1, PSČ 696 14, okres Hodonín, IČ 60733250, která je zapsána v obchodní m rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložce č. 17644, která byla zrušena bez likvidace rozhodnutím valné hromady ze dne 04.12.2002 a sloučena se společností Horákova farma, a.s.
od 17. 10. 2002 do 17. 2. 2003
- Rozhodnutí jediného akcionáře o záměru zvýšit základní kapitál ze dne 1.8.2002:
od 17. 10. 2002 do 17. 2. 2003
- a) Základní kapitál obchodní společnosti Horákova farma, a.s. se zvyšuje z částky 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), o částku 3.300.000,- Kč (slovy: tři miliony tři sta tisíc korun českých), na celkovou částku ve výši 4.300.000,- Kč (slovy: čtyři miliony tři sta tisíc korun českých).
od 17. 10. 2002 do 17. 2. 2003
- b) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tedy nad částku 3.300.000,- Kč (slovy: tři miliony tři sta tisíc korun českých) se nepřipouští.
od 17. 10. 2002 do 17. 2. 2003
- c) Zvýšení základního kapitálu se provede úpisem nových akcií o celkové nominální hodnotě 3.300.000,- Kč (slovy: tři miliony tři sta tisíc korun českých), upisované akcie budou kmenové, znějící na jméno, vydány v listinné podobě, v počtu 33 (slovy: třicet tři) kusů, nebudou registrované.
od 17. 10. 2002 do 17. 2. 2003
- d) Jmenovitá hodnota jedné akcie bude shodná s jejím emisním kursem a bude činit 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).
od 17. 10. 2002 do 17. 2. 2003
- e) Emisní kurs akcií bude splacen nepeněžitým vkladem.
od 17. 10. 2002 do 17. 2. 2003
- f) Vzhledem ke skutečnosti, že celý emisní kurs nově upisovaných akcií bude splacen nepeněžitým vkladem, stávající akcionář nemá, v souladu s ustanovením § 204a odst. 1 obchodního zákoníku přednostní právo k úpisu nových akcií v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti.
od 17. 10. 2002 do 17. 2. 2003
- g) Všechny nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu určitému zájemci. Tímto určitým zájemcem je paní MVDr. Alena Damborská, r.č. 62-52-10/0514, bytem Čejkovice 913, která je vlastníkem majetku, tvořícího předmět nepeněžitého vkladu.
od 17. 10. 2002 do 17. 2. 2003
- h) Místo pro úpis akcií, tedy uzavření smlouvy o úpisu akcií, je sídlo společnosti Horákova farma, a.s., tedy Čejč 1, PSČ 696 14, okres Hodonín, v pracovní dny od 8.00 hod. do 15.00 hod.
od 17. 10. 2002 do 17. 2. 2003
- i) Lhůta pro úpis nové emise akcií začne následující den po dni, kdy nabylo právní moci usnesení Krajského soudu v Brně, kterým bylo rozhodnutí jediného akcionáře o záměru zvýšit základní kapitál společnosti zapsáno do Obchodního rejstříku a její délka se stanovuje na 60 dnů.
od 17. 10. 2002 do 17. 2. 2003
- j) Počátek běhu lhůty k úpisu akcií bez využití přednostního práva bude určitému zájemci, tedy paní MVDr. Aleně Damborské, na adresu jejího bydliště oznámen představenstvem písemným oznámením, doručeným určitému zájemci, buď formou doporučeného dopisu zaslaného na adresu jeho pobytu, nebo osobním převzetím oznámení oproti jeho podpisu.
od 17. 10. 2002 do 17. 2. 2003
- k) Akcie budou upisovány za emisní kurs rovnající se jmenovité hodnotě jedné akcie, tj. za emisní kurs ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).
od 17. 10. 2002 do 17. 2. 2003
- l) Obchodní společnost Horákova farma, a.s. doručí návrh smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci, tedy paní MVDr. Aleně Damborské ve lhůtě do tří (3) dnů od podávní návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o záměru zvýšit základní kapitál do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně. Návrh smlouvy o úpisu akcií bude upisovateli současně k dispozici v sídle společnosti ode dne právní moci usnesení o zápisu rozhodnutí o záměru zvýšit základní kapitál v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně.
od 17. 10. 2002 do 17. 2. 2003
- m) Emisní kurz upisovaných akcií bude splacen nepeněžitým vkladem, jehož předmětem jsou:
od 17. 10. 2002 do 17. 2. 2003
- n) nemovitosti, zapsané na listu vlastnictví č. 1368, pro k.ú. Čejč, obec Čejč, okres Hodonín jako: - pozemky p.č. 8/1, p.č. 8/2, p.č. 8/5, p.č. 8/8, p.č. 8/9, p.č. 8/13, p.č. 8/15, p.č. 8/18, p.č. 22, p.č. 23, p.č. 27, p.č. 29, p.č. 30, p.č. 31, p.č. 32, p.č. 34/2, p.č. 158, p.č. 2031/2, p.č. 2045, p.č. 2253, - budovy: č.p. 278 na p.č. 78, bez čp/če na p.č. 8/2, bez čp/če na p.č. 8/5, bez čp/če na p.č. 8/9, bez čp/če na p.č. 8/13, bez čp/če p.č. 8/15, bez čp/če na p.č. 8/17, bez čp/če 8/18, bez čp/če na p.č. 22, bez čp/če na p.č. 27, bez čp/če na p.č. 29, bez čp/če na p.č. 30, bez čp/če na p.č. 158, bez čp/če na p.č. 2031/2, bez čp/če na p.č. 2253. Nepeněžitý vklad je blíže popsán znaleckým posudkem vyhotoveným dne 25.7.2002 zpracovaným Ing. Dušanem Krošlákem, soudním znalcem a koncesovaným odhadcem pro věci nemovité a podnik, zapsaným Krajským soudem v Brně pod čj. Spr. 3108/85 (posudek zapsán znalcem pod č. 2306-65-2002 znaleckého deníku), jmenovaným ve smyslu ust. § 59 obch.zák. Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 4.6.2002, č.j. 50 Cm 112/2002-10. Citovaným znaleckým posudkem byla hodnota nepeněžitého vkladu stanovena na částku 3.300.000,- Kč (slovy: tři miliony tři sta tisíc korun českých).
od 17. 10. 2002 do 17. 2. 2003
- o) Jediný akcionář schvaluje shora popsaný nepeněžitý vklad a z hodnoty nepeněžitého vkladu, zjištěné shora citovaným znaleckým posudkem, se započítává na zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Horákova farma, a.s. částka ve výši 3.300.000,- Kč (slovy: tři miliony tři sta tisíc korun českých) s tím, že není rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány jako protiplnění. Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 33 kusů kmenových akcií, znějících na majitele, vydaných v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).
od 17. 10. 2002 do 17. 2. 2003
- p) Nepeněžitý vklad musí být splacen před podáním návrhu na zápis zvýšeného základního kapitálu do obchodního rejstříku.
Kapitál
od 9. 10. 2003
Základní kapitál 18 800 000 Kč, splaceno 100 %.
od 17. 2. 2003 do 9. 10. 2003
Základní kapitál 4 300 000 Kč, splaceno 100 %.
od 20. 9. 2000 do 17. 2. 2003
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 9. 10. 2003
Akcie na jméno err, počet akcií: 187.
od 9. 10. 2003
Akcie na jméno err, počet akcií: 10.
od 9. 10. 2003
Převoditelnost omezená: k převodu akcie na jméno je třeba souhlasu představenstva společnosti.
od 17. 2. 2003 do 9. 10. 2003
Akcie na jméno err, počet akcií: 33.
od 17. 2. 2003 do 9. 10. 2003
Převoditelnost omezená:k převodu akcie na jméno je třeba souhlasu představenstva společnosti.
od 20. 9. 2000 do 9. 10. 2003
Akcie na jméno err, počet akcií: 100.
od 20. 9. 2000 do 9. 10. 2003
Převoditelnost omezená k převodu akcie na jméno je třeba souhlasu představenstva společnosti.
Statutární orgán
od 30. 1. 2017
Ing. IVO HORÁK - Předseda představenstva
Čejč, , PSČ 696 14
den vzniku členství: 22. 6. 2015
den vzniku funkce: 22. 6. 2015
od 30. 1. 2017
Ing. VÍT HORÁK - Člen představenstva
Čejč, , PSČ 696 14
den vzniku členství: 22. 6. 2015
od 30. 1. 2017
MVDr. ALENA HORÁKOVÁ - Člen představenstva
Čejč, , PSČ 696 14
den vzniku členství: 22. 6. 2015
od 5. 11. 2015 do 30. 1. 2017
Ing. IVO HORÁK - předseda představenstva
Čejč, , PSČ 696 14
den vzniku členství: 30. 7. 2012 - 22. 6. 2015
den vzniku funkce: 31. 7. 2012 - 22. 6. 2015
od 5. 11. 2015 do 30. 1. 2017
Ing. VÍT HORÁK - člen představenstva
Čejč, , PSČ 696 14
den vzniku členství: 30. 7. 2012 - 22. 6. 2015
od 5. 11. 2015 do 30. 1. 2017
MVDr. ALENA HORÁKOVÁ - člen představenstva
Čejč, , PSČ 696 14
den vzniku členství: 30. 7. 2012 - 22. 6. 2015
od 11. 2. 2015 do 5. 11. 2015
MVDr. ALENA HORÁKOVÁ - člen představenstva
Čejč, , PSČ 696 14
den vzniku členství: 30. 7. 2012
od 29. 8. 2012 do 11. 2. 2015
MVDr. Alena Horáková - člen představenstva
Hodonín, Slunečná, PSČ 695 01
den vzniku členství: 30. 7. 2012
od 29. 8. 2012 do 5. 11. 2015
Ing. Ivo Horák - předseda představenstva
Čejč, , PSČ 696 14
den vzniku členství: 30. 7. 2012
den vzniku funkce: 31. 7. 2012
od 29. 8. 2012 do 5. 11. 2015
Ing. Vít Horák - člen představenstva
Čejč, , PSČ 696 14
den vzniku členství: 30. 7. 2012
od 25. 3. 2010 do 9. 6. 2012
MVDr. Alena Horáková - člen představenstva
Čejkovice, 913, PSČ 696 15
den vzniku členství: 16. 9. 2005 - 16. 12. 2010
od 3. 2. 2009 do 25. 3. 2010
MVDr. Alena Damborská - člen představenstva
Čejkovice, 913, PSČ 696 15
den vzniku členství: 16. 9. 2005
od 3. 2. 2009 do 9. 6. 2012
Ing. Ivo Horák - předseda představenstva
Čejč, 1, PSČ 696 14
den vzniku členství: 16. 9. 2005 - 16. 12. 2010
den vzniku funkce: 1. 1. 2009 - 16. 12. 2010
od 15. 3. 2007 do 9. 6. 2012
Ing. Vít Horák - člen představenstva
Čejč, 442, PSČ 696 14
den vzniku členství: 16. 9. 2005 - 16. 10. 2010
od 11. 1. 2007 do 3. 2. 2009
Ing. Ivo Horák - člen představenstva
Čejč, 1, PSČ 696 14
den vzniku členství: 16. 9. 2005
od 21. 3. 2006 do 11. 1. 2007
Ing. Ivo Horák - člen představenstva
Hovorany, 217, PSČ 696 12
den vzniku členství: 16. 9. 2005
od 21. 3. 2006 do 15. 3. 2007
Ing. Vít Horák - člen představenstva
Čejč, 1, PSČ 696 14
den vzniku členství: 16. 9. 2005
od 21. 3. 2006 do 3. 2. 2009
MVDr. Alena Damborská - předsedkyně představenstva
Čejkovice, 913, PSČ 696 15
den vzniku členství: 16. 9. 2005
den vzniku funkce: 16. 9. 2005 - 31. 12. 2008
od 20. 9. 2000 do 21. 3. 2006
MVDr. Alena Damborská - předsedkyně představenstva
Čejkovice, 913, PSČ 696 15
den vzniku funkce: 20. 9. 2000 - 16. 9. 2005
od 20. 9. 2000 do 21. 3. 2006
Ing. Ivo Horák - člen představenstva
Hovorany, 217, PSČ 696 12
den vzniku funkce: 20. 9. 2000 - 16. 9. 2005
od 20. 9. 2000 do 21. 3. 2006
Ing. Vít Horák - člen představenstva
Čejč, 1, PSČ 696 14
den vzniku funkce: 20. 9. 2000 - 16. 9. 2005
od 11. 2. 2015
Společnost zastupuje představenstvo. Za Společnost jednají vždy dva členové představenstva společně.
od 20. 9. 2000 do 11. 2. 2015
Způsob jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo dva členové představenstva. Za společnost se podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo dva členové představenstva současně. Všichni tak činí tím způsobem, že k obchodnímu jménu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.
Dozorčí rada
od 11. 8. 2017
BARBORA HORÁKOVÁ - Člen dozorčí rady
Strážovice, , PSČ 696 38
den vzniku členství: 22. 6. 2015
od 30. 1. 2017
Ing. OLDŘICH HORÁK - Předseda dozorčí rady
Hovorany, , PSČ 696 12
den vzniku členství: 22. 6. 2015
den vzniku funkce: 22. 6. 2015
od 30. 1. 2017
OLGA HORÁKOVÁ - Člen dozorčí rady
Hovorany, , PSČ 696 12
den vzniku členství: 22. 6. 2015
od 30. 1. 2017
JANA HORÁKOVÁ - Člen dozorčí rady
Čejč, , PSČ 696 14
den vzniku členství: 22. 6. 2015
od 30. 1. 2017 do 11. 8. 2017
BARBORA HORÁKOVÁ - Člen dozorčí rady
Mutěnice, Moravská, PSČ 696 11
den vzniku členství: 22. 6. 2015
od 20. 4. 2016 do 30. 1. 2017
BARBORA HORÁKOVÁ - člen dozorčí rady
Mutěnice, Moravská, PSČ 696 11
den vzniku členství: 30. 7. 2012 - 22. 6. 2015
od 5. 11. 2015 do 20. 4. 2016
BARBORA HORÁKOVÁ - člen dozorčí rady
Čejč, , PSČ 696 14
den vzniku členství: 30. 7. 2012
od 5. 11. 2015 do 30. 1. 2017
Ing. OLDŘICH HORÁK - předseda dozorčí rady
Hovorany, , PSČ 696 12
den vzniku členství: 30. 7. 2012 - 22. 6. 2015
den vzniku funkce: 31. 7. 2012 - 22. 6. 2015
od 5. 11. 2015 do 30. 1. 2017
OLGA HORÁKOVÁ - člen dozorčí rady
Hovorany, , PSČ 696 12
den vzniku členství: 30. 7. 2012 - 22. 6. 2015
od 5. 11. 2015 do 30. 1. 2017
JANA HORÁKOVÁ - člen dozorčí rady
Čejč, , PSČ 696 14
den vzniku členství: 30. 7. 2012 - 22. 6. 2015
od 5. 11. 2015 do 30. 1. 2017
RADIM MARTINEC - člen dozorčí rady
Čejkovice, K Marku, PSČ 696 15
den vzniku členství: 30. 7. 2012 - 22. 6. 2015
od 5. 11. 2015 do 30. 1. 2017
ANEŽKA MICHNOVÁ - člen dozorčí rady
Čejkovice, Na Padělkách, PSČ 696 15
den vzniku členství: 30. 7. 2012 - 22. 6. 2015
od 29. 8. 2012 do 5. 11. 2015
Ing. Oldřich Horák - předseda dozorčí rady
Hovorany, , PSČ 696 12
den vzniku členství: 30. 7. 2012
den vzniku funkce: 31. 7. 2012
od 29. 8. 2012 do 5. 11. 2015
Olga Horáková - člen dozorčí rady
Hovorany, , PSČ 696 12
den vzniku členství: 30. 7. 2012
od 29. 8. 2012 do 5. 11. 2015
Barbora Horáková - člen dozorčí rady
Čejč, , PSČ 696 14
den vzniku členství: 30. 7. 2012
od 29. 8. 2012 do 5. 11. 2015
Jana Horáková - člen dozorčí rady
Čejč, , PSČ 696 14
den vzniku členství: 30. 7. 2012
od 29. 8. 2012 do 5. 11. 2015
Radim Martinec - člen dozorčí rady
Čejkovice, , PSČ 696 15
den vzniku členství: 30. 7. 2012
od 29. 8. 2012 do 5. 11. 2015
Anežka Michnová - člen dozorčí rady
Čejkovice, , PSČ 696 15
den vzniku členství: 30. 7. 2012
od 11. 1. 2007 do 9. 6. 2012
Anežka Michnová - člen dozorčí rady
Čejkovice, 629, PSČ 696 15
den vzniku členství: 5. 12. 2006 - 5. 3. 2012
od 21. 3. 2006 do 11. 1. 2007
Mgr. Renata Horáková - členka
Hovorany, 217, PSČ 696 12
den vzniku členství: 16. 9. 2005 - 5. 12. 2006
od 21. 3. 2006 do 25. 2. 2010
Bořivoj Damborský - člen
Čejkovice, 913, PSČ 696 15
den vzniku členství: 16. 9. 2005 - 10. 2. 2010
od 21. 3. 2006 do 9. 6. 2012
Ing. Oldřich Horák - předseda dozorčí rady
Hovorany, 727, PSČ 696 12
den vzniku členství: 16. 9. 2005 - 16. 12. 2010
den vzniku funkce: 13. 1. 2006 - 16. 12. 2010
od 21. 3. 2006 do 9. 6. 2012
Olga Horáková - členka
Hovorany, 727, PSČ 696 12
den vzniku členství: 16. 9. 2005 - 16. 12. 2010
od 21. 3. 2006 do 9. 6. 2012
Jana Horáková - členka
Čejč, 1, PSČ 696 14
den vzniku členství: 16. 9. 2005 - 16. 12. 2010
od 21. 3. 2006 do 9. 6. 2012
Radim Martinec - člen dozorčí rady
Čejkovice, 80, PSČ 696 15
den vzniku členství: 13. 1. 2006 - 13. 4. 2011
od 20. 9. 2000 do 21. 3. 2006
Ing. Oldřich Horák - člen
Hovorany, 727, PSČ 696 12
den vzniku funkce: 20. 9. 2000 - 16. 9. 2005
od 20. 9. 2000 do 21. 3. 2006
Olga Horáková - členka
Hovorany, 727, PSČ 696 12
den vzniku funkce: 20. 9. 2000 - 16. 9. 2005
od 20. 9. 2000 do 21. 3. 2006
Mgr. Renata Horáková - členka
Hovorany, 217, PSČ 696 12
den vzniku funkce: 20. 9. 2000 - 16. 9. 2005
od 20. 9. 2000 do 21. 3. 2006
Bořivoj Damborský - člen
Čejkovice, 913, PSČ 696 15
den vzniku funkce: 20. 9. 2000 - 16. 9. 2005
od 20. 9. 2000 do 21. 3. 2006
Jana Horáková - členka
Čejč, 1, PSČ 696 14
den vzniku funkce: 20. 9. 2000 - 16. 9. 2005
Akcionáři
od 20. 9. 2000 do 27. 1. 2003
Rodinná farma Čejč s.r.o., IČO: 60733250
Čejč, 1, PSČ 696 14
Hodnocení firmy
+3
+
-

Vizualizace vztahů

Vizualizace zobrazuje pouze první úroveň vazeb. Pro zobrazení všech vazeb klikněte zde.

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Přehled pro sociálku a zdravotní pojišťovnu na poslední chvíli. Jak na to

23. 4. 2018 | Jak na to | Petra Dlouhá

Přehled pro sociálku a zdravotní pojišťovnu na poslední chvíli. Jak na to

Na podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2017 zdravotní pojišťovně a okresní správě sociálního zabezpečení zbývá většině podnikatelů už jen pár dní. Připomínáme vše důležité a nabízíme čerstvé formuláře i kalkulačku.

Nový výpočet mateřské. Rodiny s vyššími příjmy si polepší

23. 4. 2018 | Co se děje | Monika Hájková | 1 komentářů

Nový výpočet mateřské. Rodiny s vyššími příjmy si polepší

Poslanci TOP 09 navrhují zrušení redukčních hranic pro výpočet peněžité pomoci v mateřství. Pokud novinka projde, polepší si zhruba třicet procent rodičů s vyššími příjmy. Co konkrétně se změní a o kolik jim mateřská stoupne?

Lovci talentu

21. 4. 2018 | Rozhovor | Martin Vlnas

Lovci talentu

Martin Jahoda a Honza Březina pomohli vybrat ideální sport pro tři sta tisíc dětí. I díky nim mají poprvé v dějinách školáci z měst lepší kondici než jejich vrstevníci na venkově.

Brno se chtělo stát velkoměstem, dopadlo to jako vždycky

20. 4. 2018 | Komentář | Michal Kašpárek | 36 komentářů

Brno se chtělo stát velkoměstem, dopadlo to jako vždycky

Osekávání projektu přesunu brněnského nádraží je tragické pro Brno – a příznačné pro celou republiku.

Očima expertů: Neprodávejte jídlo moc levně!

20. 4. 2018 | Očima expertů | Ondřej Tůma | 2 komentáře

Očima expertů: Neprodávejte jídlo moc levně!

Ministr zemědělství v demisi Jiří Milek by chtěl stanovením minimálních marží zabránit obchodním řetězcům, aby prodávaly potraviny pod cenou. Pomůže to v praxi českým zemědělcům a potravinářům, nebo by se měl stát v téhle problematice angažovat jinak, pokud vůbec?

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Jiří Bartoška

Jiří Bartoška

- herec a ředitel filmového festivalu

-85
+
-
2.Pavel Tykač

Pavel Tykač

- podnikatel, jeden z nejbohatších Čechů

-117
+
-
3.Kateřina Neumannová

Kateřina Neumannová

- klasická lyžařka a manažerka

-124
+
-
4.Šárka Grossová

Šárka Grossová

- manželka bývalého premiéra Stanislava Grosse a podnikatelka

-221
+
-
5.David Rath

David Rath

- podnikatel a sociálnědemokratický politik

-373
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 290 561 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Broadway Change 2 545,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 550,00 Kč
Czech Exchange 2 555,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 560,00 Kč
MONETA Money Bank 2 614,00 Kč
Expobank CZ 2 611,10 Kč
Sberbank CZ 2 614,00 Kč
Česká spořitelna 2 657,00 Kč
ČSOB 2 649,00 Kč
Komerční banka 2 670,27 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 694,50 Kč
Raiffeisenbank 2 698,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Ostoupení od smlouvy
Poradna > Realitní poradna > Ostoupení od smlouvy

Otázka: Dobrý den. Před měsícem a půl jsme uzavřeli s realitní kanceláří exkluzivní zprostředkovatelskou smlouvu na dobu určitou (3 měsíce) na prodej bytu. Makléř byt vyfotil,vytvořil jeden inzerát a to byla podle...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.