Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

UNIMARCO a.s.
IČO: 26230381

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu29. 11. 2000
Obchodní firma
od 29. 11. 2000

UNIMARCO a.s.

Sídlo
od 14. 7. 2016 do 1. 6. 2017
Zádveřice-Raková, , PSČ 763 12
od 10. 10. 2011 do 14. 7. 2016
Zádveřice-Raková, , PSČ 763 12
od 15. 5. 2008 do 10. 10. 2011
Zádveřice, Zádveřice - Raková 426, PSČ 763 12
od 2. 4. 2008 do 15. 5. 2008
Zádveřice, Zádveřice - Raková 426, PSČ 736 12
od 29. 11. 2000 do 2. 4. 2008
Zlín, Zádveřická 426, PSČ 763 11
IČO
od 29. 11. 2000

26230381

DIČ

CZ26230381

Identifikátor datové schránky:yyevuxx
Právní forma
od 29. 11. 2000
Akciová společnost
Spisová značka3477 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 10. 10. 2011
- Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
od 10. 10. 2011
- Kontrolní testování mechanizačních prostředků na ochranu rostlin
od 10. 10. 2011
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 2. 4. 2008 do 10. 10. 2011
- pronájem a půjčování věcí movitých
od 25. 2. 2003 do 10. 10. 2011
- kontrolní testování mechanizačních prostředků na ochranu rostlin určené k postřiku polních plodin a k postřiku a rosení prostorových kultur
od 29. 11. 2000 do 10. 10. 2011
- opravy pracovních strojů
od 29. 11. 2000 do 10. 10. 2011
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Ostatní skutečnosti
od 3. 9. 2012 do 22. 7. 2013
- Dne 10.07.2012 schválila valná hromada společnosti UNIMARCO a.s., se sídlem Zádveřice-Raková 426, Zádveřice, PSČ 763 12, IČ: 262 30 381, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka3477 (dále jen „Společn ost“), ve smyslu ustanovení § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku toto usnesení: a) Určuje hlavního akcionáře takto: Hlavním akcionářem Společnosti je pan Robert Mladenov, bytem Zlín, L.Košuta 5149, PSČ 760 01, datum narození 11.srpna 1970 (dále jen „hlavní akcionář“), a to ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 obchodního zá koníku, čili je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu akcií Společnosti podle ustanovení § 183i a následujících obchodního zákoníku, když vlastní akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje podíl ve výši 98,85% na základním kapitálu Společnosti. Vlastnictví akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno: i)listinnou přítomných akcionářů na valné hromadě osvědčující, že hlavní akcionář na valné hromadě předložil kmenové listinné akcie emitované Společností, a to 346 ks listinných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 100 000,-Kč každá, pořadových čísel 01 -288 a 291-348, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 34 600 000,-Kč, což představuje podíl na základním kapitálu a podíl na hlasovacích právech ve Společnosti ve výši 98,85%; ii) prohlášením představenstva Společnosti ze dne 10.07.2012, jímž je osvědčeno, že ve Společnosti neexistují žádné jiné účastnické cenné papíry než akcie a že jsou vydány pouze akcie zapsané u Společnosti v obchodním rejstříku; iii) čestným prohlášením hlavního akcionáře ze dne 10.07.2012, že je vlastníkem akcií vydaných Společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje podíl 98,85% na základním kapitálu a hlasovacích právech ve Společnosti; iiii) stanovami Společnosti, podle jejichž článku IX.části A, bodu 16., se hlasovací právo náležející akcii řídí její jmenovitou hodnotou, a to tak, že na každých 100 000,-Kč připadá jeden hlas. To znamená, že podíl hlavního akcionáře na hlasovacích právech ve Společnosti je stejný jako podíl jeho akcií na základním kapitálu Společnosti, a to 98,85%. Hlavní akcionář tímto splňuje podmínky pro uplatnění práva výkupu účastnických cenných papírů pod le ust. § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. b) Schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů vydaných Společností ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře takto: všechny lis tinné akcie na majitele vydané Společností ve jmenovité hodnotě 100 000,-Kč, které jsou ve vlastnictví všech ostatních vlastníků odlišných od hlavního akcionáře, přecházejí na osobu hlavního akcionáře, za podmínek stanovených § 183i a násl. obchodního zák oníku, ve znění pozdějších předpisů a tímto usnesením. Vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. c) Stanovuje, že výše protiplnění za přechod akcií z dosavadních akcionářů na hlavního akcionáře v souvislosti s realizací práva výkupu akcií ve smyslu ust. § 183i a násl. obchodního zákoníku činí: - částku ve výši 95 978,-Kč za jednu akcii Společnosti v listinné podobě ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 100 000,-Kč. Přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 4692-16/2012, zpracovaným dne 4.dubna 2012 znaleckým ústavem - Zn alecký a oceňovací ústav s.r.o., se sídlem Prostějov, Přemyslovka 3, PSČ 796 02, IČ: 255 99 186, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 37227. d) Stanovuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění: Hlavní akcionář poskytne protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti dnů, ode dne předání akcií oprávněnou osobou Společnosti. Osobou oprávněnou bude vždy vlastník akcie či akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcie či akcií, pak hlavní akcionář poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli. To neplatí, prokáže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak. Valná hromada konstatuje, že hlavní akcionář doložil potvrzením společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., IČ: 277 58 419, se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5249, že př edal finanční prostředky potřebné k výplatě protiplnění za přecházející akcie před konáním valné hromady. K provedení výplaty protiplnění podle § 183m odst. 3 a 4 obchodního zákoníku a k převzetí akcií Společnosti je pověřena společnost CYRRUS CORPORATE F INANCE, a.s., IČ: 277 58 419, se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00 (dále jen „obchodník s cennými papíry“). e)Předložení akcií Společnosti a předání hlavnímu akcionáři: Dosavadní vlastníci akcií je předloží Společnosti do 30 dnů po přechodu vlastnického práva. Nepřeloží-li dosavadní vlastníci akcie do jednoho měsíce, bude Společností stanovena dodatečná lhůta pro předložení akcií, které nesmí být kratší než 14 dnů. Pokud dosavadní vlastníci nepředloží akcie ani v další stanovené dodatečné lhůtě, budou prohlášeny za neplatné. Vrácené akcie předá Společnost hlavnímu akcionáři bez zbytečného odkladu. Za akcie prohlášené za neplatné vydá představenstvo Společnosti bez zbyteč ného odkladu hlavnímu akcionáři nové akcie stejné formy, podoby, druhu a jmenovité hodnoty. Předložení akcií Společnosti ve stanovené lhůtě budou dosavadní vlastníci akcií uskutečňovat tak, že tyto akcie přeloží v sídle obchodníka s cennými papíry na adrese Brno, Veveří 111, PSČ 616 00 a do rukou obchodníka s cennými papíry, a to v pracovních dn ech, mimo pátek v době od 9.00-12.00 hod.a od 13.00 do 16.00 hod. Předáním akcií vznikne těmto akcionářům právo na zaplacení protiplnění. Při předání akcií, o němž obchodník s cennými papíry vyhotoví protokol s potřebnými údaji, dosavadní akcionáři uvedou požadovaný způsob výplaty protiplnění (bankovním převodem nebo po štovní poukázkou).
Kapitál
od 29. 11. 2000
Základní kapitál 35 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 22. 7. 2013
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 350.
od 29. 11. 2000 do 22. 7. 2013
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 350.
od 29. 11. 2000 do 22. 7. 2013
v listinné podobě
Statutární orgán
od 14. 7. 2016
ROBERT MLADENOV - předseda představenstva
Zlín, L. Košuta, PSČ 760 01
den vzniku členství: 26. 5. 2014
den vzniku funkce: 26. 5. 2014
od 14. 7. 2016
RICHARD VYKOUKAL - člen představenstva
Zlín, Klabalská I, PSČ 760 01
den vzniku členství: 26. 5. 2014
od 14. 7. 2016
SIMONA MLADENOVA - člen představenstva
Zlín, L. Košuta, PSČ 760 01
den vzniku členství: 26. 5. 2014
od 24. 10. 2014 do 14. 7. 2016
ROBERT MLADENOV - předseda představenstva
Zlín, L. Košuta, PSČ 760 01
den vzniku členství: 26. 5. 2014
den vzniku funkce: 26. 5. 2014
od 24. 10. 2014 do 14. 7. 2016
RICHARD VYKOUKAL - člen představenstva
Zlín, Klabalská I, PSČ 760 01
den vzniku členství: 26. 5. 2014
od 24. 10. 2014 do 14. 7. 2016
SIMONA MLADENOVA - člen představenstva
Zlín, L. Košuta, PSČ 760 01
den vzniku členství: 26. 5. 2014
od 5. 6. 2013 do 24. 10. 2014
ROBERT MLADENOV - předseda představenstva
Zlín, L. Košuta, PSČ 760 01
den vzniku členství: 30. 6. 2011 - 26. 5. 2014
den vzniku funkce: 30. 6. 2011 - 26. 5. 2014
od 9. 12. 2011 do 5. 6. 2013
Robert Mladenov - předseda představenstva
Zlín, L. Košuta, PSČ 760 01
den vzniku členství: 30. 6. 2011
den vzniku funkce: 30. 6. 2011
od 9. 12. 2011 do 24. 10. 2014
Simona Mladenova - člen představenstva
Zlín, L. Košuta, PSČ 760 01
den vzniku členství: 30. 6. 2011 - 26. 5. 2014
od 9. 12. 2011 do 24. 10. 2014
Richard Vykoukal - člen představenstva
Zlín, Klabalská I, PSČ 760 01
den vzniku členství: 30. 6. 2011 - 26. 5. 2014
od 5. 12. 2005 do 9. 12. 2011
Robert Mladenov - předseda představenstva
Zlín, Ladislava Košuta 5149, PSČ 760 01
den vzniku členství: 24. 6. 2005 - 30. 6. 2011
den vzniku funkce: 24. 6. 2005 - 30. 6. 2011
od 5. 12. 2005 do 9. 12. 2011
Simona Mladenova - člen představenstva
Zlín, Ladislava Košuta 5149, PSČ 760 01
den vzniku členství: 24. 6. 2005 - 30. 6. 2011
od 5. 12. 2005 do 9. 12. 2011
Richard Vykoukal - člen představenstva
Zlín, Klabalská I 5315, PSČ 760 01
den vzniku členství: 24. 6. 2005 - 30. 6. 2011
od 25. 8. 2004 do 5. 12. 2005
Richard Vykoukal - člen představenstva
Zlín, Klabalská I 5315, PSČ 760 01
den vzniku funkce: 8. 6. 2004 - 24. 6. 2005
od 25. 2. 2003 do 25. 8. 2004
Pavlína Malůšová - členka představenstva
Zlín-Zlínské paseky, Klabalská cesta 5315
den vzniku funkce: 29. 11. 2000 - 8. 6. 2004
od 25. 2. 2003 do 5. 12. 2005
Simona Mladenova - členka představenstva
Zlín, Ladislava Košuta 5149
den vzniku funkce: 29. 11. 2000 - 24. 6. 2005
od 29. 11. 2000 do 25. 2. 2003
Simona Mladenova - člen představenstva
Zlín, Kamenná 2983
od 29. 11. 2000 do 25. 2. 2003
Pavlína Malůšová - člen představenstva
Zlín, Kamenná 2983
od 29. 11. 2000 do 5. 12. 2005
Robert Mladenov - předseda představenstva
Zlín, Ladislava Košuta 5149
den vzniku funkce: 29. 11. 2000 - 24. 6. 2005
od 24. 10. 2014
Jménem splečnosti jedná každý člen představenstva samostatně.
od 29. 11. 2000 do 24. 10. 2014
Jménem splečnosti jedná každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis oprávněné osoby.
Dozorčí rada
od 14. 7. 2016
PAVLÍNA VYKOUKALOVÁ - předseda dozorčí rady
Zlín, Klabalská I, PSČ 760 01
den vzniku členství: 26. 5. 2014
den vzniku funkce: 26. 5. 2014
od 14. 7. 2016
MIROSLAVA MALŮŠOVÁ - člen dozorčí rady
Zlín, Klabalská I, PSČ 760 01
den vzniku členství: 26. 5. 2014
od 14. 7. 2016
Mgr. DANIEL BARČ - člen dozorčí rady
Ostrava - Zábřeh, Markova, PSČ 700 30
den vzniku členství: 26. 5. 2014
od 24. 10. 2014 do 14. 7. 2016
PAVLÍNA VYKOUKALOVÁ - předseda dozorčí rady
Zlín, Klabalská I, PSČ 760 01
den vzniku členství: 26. 5. 2014
den vzniku funkce: 26. 5. 2014
od 24. 10. 2014 do 14. 7. 2016
MIROSLAVA MALŮŠOVÁ - člen dozorčí rady
Zlín, Klabalská I, PSČ 760 01
den vzniku členství: 26. 5. 2014
od 24. 10. 2014 do 14. 7. 2016
Mgr. DANIEL BARČ - člen dozorčí rady
Ostrava - Zábřeh, Markova, PSČ 700 30
den vzniku členství: 26. 5. 2014
od 23. 7. 2014 do 24. 10. 2014
Ing. ANTONÍN MALŮŠ - předseda dozorčí rady
Zlín - Malenovice, Sokolovská, PSČ 763 02
den vzniku členství: 30. 6. 2011 - 26. 5. 2014
den vzniku funkce: 30. 6. 2011 - 26. 5. 2014
od 24. 4. 2014 do 24. 10. 2014
Mgr. DANIEL BARČ - člen dozorčí rady
Ostrava - Zábřeh, Markova, PSČ 700 30
den vzniku členství: 30. 6. 2011 - 26. 5. 2014
od 9. 12. 2011 do 24. 4. 2014
Mgr. Daniel Barč - člen dozorčí rady
Ostrava - Zábřeh, Markova, PSČ 700 30
den vzniku členství: 30. 6. 2011
od 9. 12. 2011 do 23. 7. 2014
Ing. Antonín Malůš - předseda dozorčí rady
Zlín, Klabalská I, PSČ 760 01
den vzniku členství: 30. 6. 2011
den vzniku funkce: 30. 6. 2011
od 9. 12. 2011 do 24. 10. 2014
Pavlína Vykoukalová - člen dozorčí rady
Zlín, Klabalská I, PSČ 760 01
den vzniku členství: 30. 6. 2011 - 26. 5. 2014
od 22. 4. 2008 do 9. 12. 2011
Ing. Antonín Malůš - předseda dozorčí rady
Zlín, Klabalská I 5316, PSČ 760 01
den vzniku členství: 24. 6. 2005 - 30. 6. 2011
den vzniku funkce: 24. 6. 2005 - 30. 6. 2011
od 5. 12. 2005 do 22. 4. 2008
Ing. Antonín Malůš - předseda dozorčí rady
Zlín - Zlínské paseky, Klabalská cesta 5316, PSČ 760 01
den vzniku členství: 24. 6. 2005
den vzniku funkce: 24. 6. 2005
od 5. 12. 2005 do 9. 12. 2011
Mgr. Daniel Barč - člen dozorčí rady
Ostrava, Markova 21, PSČ 700 30
den vzniku členství: 24. 6. 2005 - 30. 6. 2011
od 5. 12. 2005 do 9. 12. 2011
Pavlína Vykoukalová - člen dozorčí rady
Zlín, Klabalská I 5315, PSČ 760 01
den vzniku členství: 24. 6. 2005 - 30. 6. 2011
od 25. 8. 2004 do 5. 12. 2005
Pavlína Vykoukalová - člen dozorčí rady
Zlín, Klabalská I 5315, PSČ 760 01
den vzniku funkce: 8. 6. 2004 - 24. 6. 2005
od 25. 2. 2003 do 25. 8. 2004
Ing. Tomáš Faller - člen
Opava, Ondříčkova 40, PSČ 746 01
den vzniku funkce: 22. 4. 2002 - 8. 6. 2004
od 25. 2. 2003 do 5. 12. 2005
Miroslava Malůšová - předsedkyně
Zlín-Zlínské paseky, Klabalská cesta 5316
den vzniku funkce: 22. 4. 2002 - 24. 6. 2005
od 25. 2. 2003 do 5. 12. 2005
Mgr. Daniel Barč - člen
Ostrava, Markova 21, PSČ 700 30
den vzniku funkce: 22. 4. 2002 - 24. 6. 2005
od 29. 11. 2000 do 25. 2. 2003
Miroslava Malůšová - předseda dozorčí rady
Zlín, Kamenná 2983
od 29. 11. 2000 do 25. 2. 2003
Mgr. Daniel Barč - člen dozorčí rady
Ostrava, Markova 21, PSČ 700 30
od 29. 11. 2000 do 25. 2. 2003
Ing. Tomáš Faller - člen dozorčí rady
Opava, Ondříčkova 40, PSČ 746 01
Hodnocení firmy
+15
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

BudgetBakers chystají novou aplikaci. Do Wallet se zapojí všechny banky

26. 7. 2019 | | Petra Jaroměřská

BudgetBakers chystají novou aplikaci. Do Wallet se zapojí všechny banky

Podnikáte? Jsou vaši spolupracovníci dostatečně efektivní? Nebude váš byznys potřebovat během půl roku financování? I to umí zhodnotit nová aplikace s názvem Board z dílny české fintechové společnosti BudgetBakers. „Na trh ji uvedeme ještě během léta,“ říká její výkonný ředitel Michal Kratochvíl.

Zlevni jízdné, zabij konzum na vsi

9. 6. 2019 | | Adam Páleníček | 34 komentářů

Zlevni jízdné, zabij konzum na vsi

Jízdné skoro zadarmo, to nejsou jen stovky a tisíce šťastných seniorů a studentů, kteří teď můžou brázdit Českem a nemyslet na to, kolik jim cinká v kapse. Dotované jízdenky můžou taky být po EET další hřebíček do rakve některých malých živností.

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

7. 6. 2019 | | Petr Kučera | 43 komentářů

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

Další vlna elektronické evidence tržeb má zelenou. Vládní koalice odmítla většinu opozičních zlepšováků. Láká na nižší DPH a úlevu pro drobné podnikatele.

Můžu vystavit fakturu, i když nejsem podnikatel? Poradíme

30. 5. 2019 | | Šárka Pelikánová | 10 komentářů

 Můžu vystavit fakturu, i když nejsem podnikatel? Poradíme

Chtěli jste si jenom výjimečně přivydělat. A najednou po vás někdo chce fakturu. Co s tím?

Můžeme dělat stejně dobrá vína jako ve Francii

25. 5. 2019 | | Ondřej Tůma

Můžeme dělat stejně dobrá vína jako ve Francii

„Autentisté nejedou na jistotu, neřeší všechno postřiky a pytli s pochybným práškem, co pak končí v nás konzumentech a v půdě,“ říká v obsáhlém rozhovoru o víně Bogdan Trojak.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 590,00 Kč
Broadway Change 2 590,00 Kč
Czech Exchange 2 595,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 600,00 Kč
Česká spořitelna 2 647,00 Kč
Komerční banka 2 653,03 Kč
Expobank CZ 2 657,40 Kč
Sberbank CZ 2 670,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 705,40 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  10 767 868 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Iveta Pomeje Bartošová

Iveta Pomeje Bartošová

- zpěvačka

+20
+
-
2.Taťána Kuchařová

Taťána Kuchařová

- modelka, vítězka Miss World

-18
+
-
3.Tomio Okamura

Tomio Okamura

- moravsko-japonský podnikatel

-23
+
-
4.Karel Schwarzenberg

Karel Schwarzenberg

- šlechtic, podnikatel

-100
+
-
5.Dominik Hašek

Dominik Hašek

- hokejista, olympijský vítěz a držitel Stanley Cupu

-124
+
-

Články na Heroine.cz

Bylo nebylo v Hollywoodu aneb jak mluvit o novém Tarantinovi…

Bylo nebylo v Hollywoodu aneb jak mluvit o novém Tarantinovi…

...a vypadat chytře ve sportbaru i hipsterkavárně v sedmi otázkách a odpovědích.

Jeho dokonalé tělo. Dočkáme se i mužského hnutí tělesné pozitivity?

Jeho dokonalé tělo. Dočkáme se i mužského hnutí tělesné pozitivity?

Člověk stojí před zrcadlem a užírá se, že je moc tlustý, hubený, neforemný, má málo svalů...více

Socioložka Kateřina Nedbálková. „Žena a zločin nejde dohromady.“

Socioložka Kateřina Nedbálková. „Žena a zločin nejde dohromady.“

Kateřina Nedbálková umí psát vědecké texty, které uhranou i neakademiky. V ženských věznicích...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Odpady
Poradna > Poradna při finanční tísni > Odpady

Otázka: Dobrý den. Dnes jsem obdržel dopis z magistrátu města s informací o poplatku za komunální odpad. Upozorňuji že to je první informace za celou dobu. A začíná dnem 25.04.2002 a končí 21.03.2019 a dle jejich...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services