PS-SPRINT ZLÍN a.s.
IČO: 26245426

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu18. 4. 2001
Obchodní firma
od 18. 4. 2001

PS-SPRINT ZLÍN a.s.

Sídlo
IČO
od 18. 4. 2001

26245426

DIČ

CZ26245426

Identifikátor datové schránky:fzwfv4g
Právní forma
od 18. 4. 2001
Akciová společnost
Spisová značka3584 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 18. 4. 2001
- provádění staveb jejich změn a odstraňování
od 18. 4. 2001
- zámečnictví
od 18. 4. 2001
- truhlářství
od 18. 4. 2001
- inženýrská činnost v investiční výstavbě
od 18. 4. 2001
- zprostředkování služeb
od 18. 4. 2001
- velkoobchod
od 18. 4. 2001 do 24. 9. 2007
- izolatérství
Ostatní skutečnosti
od 20. 4. 2015
- Opětovný zápis insolvenční správkyně proveden v souladu s rozhodnutím VS v Olomouci č.j. 3 VSOL 688/2014-B-36 ze dne 25.2.2015, které nabylo právní moci dne 25.2.2015.
od 13. 6. 2006 do 10. 7. 2006
- Jediný akcionář společnosti při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti PS-SPRINT ZLÍN a.s. učinil dne 24.5.2006 toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti o 3,000.000,- Kč v tomto znění: Zvyšuje základní kapitál společnosti PS-SPRINT ZLÍN a.s. o částku 3,000.000,- Kč (tři miliony korun českých) ze současné výše 2,000.000,- Kč (dva miliony korun českých) na výši 5,000.000,- Kč (pět milionů korun českých) tak, že : 1/ Upisování nad tuto částku nebude připuštěno; 2/ Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, jejichž emisní kurz bude splacen pouze peněžitým vkladem, s nabídkou upisování akcií určitému zájemci; 3/ Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 30 (třiceti) kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých), které všechny budou vydány v listinné podobě a nebudou kótovan é na oficiálním trhu. Na každých 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) jmenovité hodnoty nově emitované akcie bude připadat jeden hlas na valné hromadě; 4/ Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, a budou všechny nabídnuty určitému zájemci, a to panu Milanu Zábojníkovi, rodné číslo xxxx, bytem Velký Ořechov, Hřivínův Újezd 177, PSČ 763 07; 5/ Místem pro upsání akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti PS-SPRINT ZLÍN a.s., se sídlem Otrokovice, nám. 3.května 17, PSČ 765 02, IČ: 26245426, vždy v každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 8,00 hodin do 16,00 hodin. 6/ Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva se určuje tak, že určený zájemce je povinen upsat akcie ve lhůtě jednoho měsíce ode dne nabytí právní moci usnesení, kterým bude toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodníh o rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně. Upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůty představenstvem společnosti doporučeným dopisem zaslaným na adresu bydliště upisovatele 7/ Akcie budou upsány způsobem uvedeným v § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, tedy smlouvou o upsání akcií, která musí mít písemnou formu, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodní ho zákoníku. K upsání akcií je povinna společnost poskytnout lhůtu patnáct dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. 8/ Emisní kurs každé upisované akcie se bude rovnat její jmenovité hodnotě a bude činit 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých). 9/ Připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek předem určeného zájemce Milana Zábojníka, rodné číslo xxxx, bytem Velký Ořechov, Hřivínův Újezd 177, PSČ 763 07, za společností PS-SPRINT ZLÍN a.s. proti pohledávce společnosti PS-SPRINT ZLÍN a.s. za Milanem Zábojníkem na splacení emisního kursu upsaných akcií, a to do výše 3,000.000,- Kč (tři miliony korun českých), a to : i/ peněžité pohledávky Milana Zábojníka za společností PS-SPRINT ZLÍN a.s. ve výši 10.200,- USD (deset tisíc dvě sta amerických dolarů) z titulu smlouvy o půjčce uzavřené dne 9.1.2006 (devátého ledna roku dva tisíce šest) mezi Milanem Zábojníkem jako věři telem a společností PS-SPRINT ZLÍN a.s. jako dlužníkem, ii/ peněžité pohledávky Milana Zábojníka za společností PS-SPRINT ZLÍN a.s. ve výši 2,559.239,- Kč (dva miliony pět set padesát devět tisíc dvě stě třicet devět korun českých), z titulu smlouvy o půjčce uzavřené dne 20.2.2006 (dvacátého února roku dva tis íce šest) mezi Milanem Zábojníkem jako věřitelem a společností PS-SPRINT ZLÍN a.s. jako dlužníkem, iii/ peněžité pohledávky Milana Zábojníka za společností PS-SPRINT ZLÍN a.s. ve výši 191.723,50 Kč (jedno sto devadesát jedna tisíc sedm set dvacet tři korun českých padesát haléřů) z titulu nevyplacených náhrad výdajů při pracovních cestách za kalendářní rok 2005, iv/ peněžité pohledávky Milana Zábojníka za společností PS-SPRINT ZLÍN a.s. ve výši 82.801,- Kč (osmdesát dva tisíc osm set jedna korun českých) z titulu nevyplacených náhrad výdajů při pracovních cestách za měsíce leden, únor a březen kalendářního roku 2006, Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, a to do jednoho měsíce od uzavření smlouvy o upsání akcií, musí mít písemnou formu a podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny. Návrh smlouvy o započtení předloží společnost PS-SPRINT ZLÍN a.s. předem určenému zájemci Milanu Zábojníkovi nejpozději do tří dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií. K akceptaci návrhu smlouvy o započtení je povinna společnost PS-SPRINT ZLÍN a.s. poskytnout lhůtu alespoň tři dny od doručení návrhu na uzavření smlouvy o započtení předem určenému zájemci Milanu Zábojníkovi. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen výhradně započtením.
Exekuce
od 18. 11. 2013
- Na základě exekučního příkazu č.j. 160 EX 4220/13-109, .ze dne 13.11.2013 rozhodl soudní exekutor Mgr.Marcela Petrošová, soudní exekutor Exekutorského úřadu Břeclav o uspokojení pohledávky oprávněného postižením podniku. Správcem podniku se ustanovuje Mgr. Jiří Zrůstek, nar. 20.11.1972, se sídlem AK Doudlebská 5, Praha 4, PSČ 140 00. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 18.11.2013. .
Kapitál
od 10. 7. 2006
Základní kapitál 5 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 18. 4. 2001 do 10. 7. 2006
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 10. 7. 2006
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 50.
od 10. 7. 2006
nejsou veřejně obchodovatelné, nejsou žádná omezení převoditelnosti akcií na jméno
od 18. 4. 2001 do 10. 7. 2006
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 20.
od 18. 4. 2001 do 10. 7. 2006
v listinné podobě, nejsou veřejně obchodovatelné, nejsou žádná omezení převoditelnosti akcií na jméno
Statutární orgán
od 12. 6. 2017
MILAN ZÁBOJNÍK - předseda představenstva
Hřivínův Újezd, , PSČ 763 07
den vzniku členství: 9. 8. 2006
den vzniku funkce: 9. 8. 2006
od 31. 8. 2006 do 12. 6. 2017
Milan Zábojník - předseda představenstva
Hřivínův Újezd, 177, PSČ 763 07
den vzniku členství: 9. 8. 2006
den vzniku funkce: 9. 8. 2006
od 18. 4. 2001 do 31. 8. 2006
Milan Zábojník - předseda představenstva
Velký Ořechov, Hřivínův Újezd 177, PSČ 763 02
den vzniku členství: 18. 4. 2001 - 18. 7. 2006
den vzniku funkce: 18. 4. 2001 - 18. 7. 2006
od 18. 4. 2001 do 31. 8. 2006
Milan Jurčík - místopředseda představenstva
Otrokovice, Čechova 1378, PSČ 765 02
den vzniku členství: 18. 4. 2001 - 18. 7. 2006
den vzniku funkce: 18. 4. 2001 - 18. 7. 2006
od 18. 4. 2001 do 31. 8. 2006
Ing. Michal Juřica - člen představenstva
Zlín 4, Husova 788, PSČ 763 02
den vzniku funkce: 18. 4. 2001 - 18. 7. 2006
od 31. 8. 2006
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva samostatně.
od 18. 4. 2001 do 31. 8. 2006
Způsob jednání: Jménem společnosti jednají buď všichni členové představenstva nebo předseda a místopředseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis všichni členové představenstva nebo předseda a místopředseda představenstva.
Dozorčí rada
od 12. 6. 2017
DAGMAR ZÁBOJNÍKOVÁ - předseda dozorčí rady
Hřivínův Újezd, , PSČ 763 07
den vzniku členství: 9. 8. 2006
den vzniku funkce: 9. 8. 2006
od 25. 11. 2015
ONDŘEJ KOČÍK - člen dozorčí rady
Luhačovice - Polichno, , PSČ 763 41
den vzniku členství: 7. 9. 2007
od 28. 8. 2014
ONDŘEJ ZÁBOJNÍK - člen dozorčí rady
Hřivínův Újezd, , PSČ 763 07
den vzniku členství: 9. 8. 2006
od 24. 9. 2007 do 25. 11. 2015
Ondřej Kočík - člen dozorčí rady
Luhačovice, Polichno 65, PSČ 763 41
den vzniku členství: 7. 9. 2007
od 31. 8. 2006 do 24. 9. 2007
Iva Zábojníková - člen dozorčí rady
Hřivínův Újezd, 177, PSČ 763 07
den vzniku členství: 9. 8. 2006 - 7. 9. 2007
od 31. 8. 2006 do 28. 8. 2014
Ondřej Zábojník - člen dozorčí rady
Hřivínův Újezd, 177, PSČ 763 07
den vzniku členství: 9. 8. 2006
od 31. 8. 2006 do 12. 6. 2017
Dagmar Zábojníková - předseda dozorčí rady
Hřivínův Újezd, 177, PSČ 763 07
den vzniku členství: 9. 8. 2006
den vzniku funkce: 9. 8. 2006
od 18. 4. 2001 do 31. 8. 2006
Pavla Juřicová - předsedkyně
Zlín 4, Husova 788, PSČ 763 02
den vzniku členství: 18. 4. 2001 - 9. 8. 2006
den vzniku funkce: 18. 4. 2001 - 9. 8. 2006
od 18. 4. 2001 do 31. 8. 2006
Dagmar Zábojníková - členka
Velký Ořechov, Hřivínův Újezd 177, PSČ 763 07
den vzniku funkce: 18. 4. 2001 - 9. 8. 2006
od 18. 4. 2001 do 31. 8. 2006
Eva Jurčíková - členka
Otrokovice, Čechova 1378, PSČ 765 02
den vzniku funkce: 18. 4. 2001 - 9. 8. 2006
Akcionáři
od 12. 6. 2017
MILAN ZÁBOJNÍK
Hřivínův Újezd, , PSČ 763 07
od 15. 9. 2006 do 12. 6. 2017
Milan Zábojník
Hřivínův Újezd, 177, PSČ 763 07
od 18. 4. 2001 do 10. 7. 2006
SPRINT ZLÍN, spol. s r.o., IČO: 48907634
Otrokovice, nám.3.května 17, PSČ 765 02
Hodnocení firmy
-4
+
-

Vizualizace vztahů

Vizualizace zobrazuje pouze první úroveň vazeb. Pro zobrazení všech vazeb klikněte zde.

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Srovnání spořicích účtů: nováčci útočí

19. 4. 2018 | Co se děje | Ondřej Tůma | 2 komentáře

Srovnání spořicích účtů: nováčci útočí

Kdo vám dnes na spořicím účtu nejvíc zhodnotí sto tisíc a kdo milion korun? V čele našeho žebříčku jsou nové banky.

Zaměstnavatel dluží. Od května rostou „náhradní výplaty“ vyplácené úřadem práce

19. 4. 2018 | Co se děje | Terezie Nývltová Vojáčková

Zaměstnavatel dluží. Od května rostou „náhradní výplaty“ vyplácené úřadem práce

Zaměstnanci, kterým insolventní zaměstnavatel dluží mzdu, si můžou říct o „náhradní výplatu“ na úřadu práce. Od 1. května se zvyšuje maximální částka, kterou úřad vyplácí.

Dlouhodobé pravidelné investice: vyplatí se předplácet poplatky na třicet let?

18. 4. 2018 | Jak na to | Jan Traxler | 8 komentářů

Dlouhodobé pravidelné investice: vyplatí se předplácet poplatky na třicet let?

Předplacené poplatky jsou u podílových fondů logicky nižší než ty placené průběžně. Na třicetiletém a delším investičním horizontu s sebou ale přinášejí rizika.

Nájemník neplatí, odejít nechce. Jak ho vystěhovat

18. 4. 2018 | Jak na to | Petra Dlouhá | 8 komentářů

Nájemník neplatí, odejít nechce. Jak ho vystěhovat

Zbavit se nájemníka, který neplatí, nemusí být jednoduché. Spor se může táhnout roky. Zvlášť když neplatič odejít nechce, využije všech obranných prostředků, které mu zákon dává, a vy chcete postupovat legálně.

Tma. Může Česko zhasnout?

17. 4. 2018 | Co se děje | Jana Poncarová | 6 komentářů

Tma. Může Česko zhasnout?

Spíš než celorepublikový výpadek elektrické sítě, způsobený třeba masivními přetoky elektřiny z větrných elektráren, hrozí výpadky lokální. Stačí silný vítr, povodně nebo rozsáhlé námrazy. Kdy Česko může zahalit tma? A co by se stalo, kdyby opravdu přišel blackout?

Firmy s podobným IČO

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Andrej Babiš

Andrej Babiš

- podnikatel, majitel holdingu Agrofert a jeden z nejbohatších Čechů

-14
+
-
2.Zdeněk Bakala

Zdeněk Bakala

- podnikatel a uhlobaron

-172
+
-
3.Radovan Krejčíř

Radovan Krejčíř

- kontroverzní podnikatel

-231
+
-
4.Viktor Kožený

Viktor Kožený

- mezinárodně stíhaný podnikatel

-247
+
-
5.Roman Janoušek

Roman Janoušek

– podnikatel a lobbista

-325
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 254 658 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Broadway Change 2 540,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 545,00 Kč
Czech Exchange 2 550,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 555,00 Kč
MONETA Money Bank 2 604,00 Kč
Sberbank CZ 2 606,00 Kč
Expobank CZ 2 608,00 Kč
Česká spořitelna 2 648,00 Kč
ČSOB 2 644,00 Kč
Komerční banka 2 658,68 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 685,70 Kč
Raiffeisenbank 2 690,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vrácení peněz za neodpovídající zboží
Poradna > Spotřebitelská poradna > Vrácení peněz za neodpovídající zboží

Otázka: Dobrý den, paní mi poslala zboží, které mělo být nové, ale evidentně tomu tak není. Poslala jsem jí zboží zpět i s vysvětlením, proč ho nechci. Paní mi odmítá poslat peníze zpět, chtěla mi zboží zaslat...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.