Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

POD JASANY a.s.
IČO: 26255189

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu18. 7. 2001
Obchodní firma
od 1. 9. 2006

POD JASANY a.s.

od 18. 7. 2001 do 1. 9. 2006

POD JASANY, s.r.o.

Sídlo
od 19. 12. 2011 do 19. 11. 2015
Brno, Leitnerova , PSČ 602 00
od 4. 3. 2002 do 19. 12. 2011
Brno, Leitnerova 682/9, PSČ 602 00
od 18. 7. 2001 do 4. 3. 2002
Brno, Štefánikova 110/41, PSČ 612 00
IČO
od 18. 7. 2001

26255189

DIČ

CZ26255189

Identifikátor datové schránky:at9fp8k
Právní forma
od 1. 9. 2006
Akciová společnost
od 18. 7. 2001 do 1. 9. 2006
Společnost s ručením omezeným
Spisová značka4717 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 14. 10. 2011
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 10. 1. 2007 do 14. 10. 2011
- velkoobchod
od 10. 1. 2007 do 14. 10. 2011
- specializovaný maloobchod
od 20. 2. 2004
- hostinská činnost
od 18. 7. 2001 do 14. 10. 2011
- ubytovací služby
Ostatní skutečnosti
od 31. 10. 2011 do 30. 1. 2012
- Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 18.000.000,-Kč (osmnáct milionů korun českých) z částky 32.000.000,-Kč na částku 50.000.000,-Kč takto: - na zvýšení základního kapitálu bude vydáno a upsáno 18000 ks nových kmenových akcií společnosti,a to na akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (tisíc korun českých) každá s omezenou převoditelností, spočívající v tom, že akcie je převoditelná pouze se souhlasem valné hromady společnosti, - upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, - emisní kurs nově vydaných akcií je stanoven ve výši 1.000,-Kč každá, tedy ve výši jmenovité hodnoty každé této akcie, - akcionáři společnosti se výslovně vzdali přednostního práva na upisování akcií, - akcie budou nabídnuty k úpisu a upsány předem určenému zájemci - dosavadnímu akcionáři Ing. Bronislavu Šimkovi, nar. 14.10.1964, bytem Špindlerův Mlýn, Okružní 213, - schválení započtení peněžité pohledávky akcionáře vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu, a to pohledávky pana Ing. Bronislava Šimka z titulu smlouvy o úvěru ze dne 13.10.2009 částku 20.000.000,-Kč, - místem úpisu akcií je sídlo společnosti a lhůta k upsání akcií se stanovuje v délce 2(dvou) měsíců od zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti po zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do o bchodního rejstříku oznámí písemnou formou Ing. Bronislavu Šimkovi začátek lhůty k úpisu akcií a vyzve jej k uzavření smlouvy o úpisu akcií podle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku a současně předloží Ing. Bronislavu Šimkovi návrh na uzavření smlouvy o úpisu akcií, jejíž uzavření představuje úpis akcií. Po podpisu smlouvy o úpisu akcií bude předložen společností Ing. Bronislavu Šimkovi návrh dohody o započtení pohledávky společnosti z titulu nesplacení emisního kursu upsaných akcií oproti pohledávce p ana Ing. Bronislava Šimka z titulu smlouvy o úvěru ze dne 13.10.2009 ve výši 20.000.000,-Kč, - emisní kurs upsaných akcií musí být splacena a dohoda o započtení uzavřena do jednoho měsíce ode dne upsání akcií.
od 6. 12. 2006 do 10. 1. 2007
- Jediný akcionář společnosti POD JASANY a.s. se sídlem Brno, Leitnerova 682/9, PSČ 602 00, IČ 262255189, zapsané v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 4717, pan Ing. Bronislav Šimek, r.č. xxxx, bytem 543 51 Špindle rův Mlýn 213, přijal dne 23.11.2006 následující rozhodnutí: - schvaluje zvýšení základního kapitálu následovně: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku Kč 25.000.000,-- (dvacetpětmilionůkorunčeských) z částky Kč 7.000.000,-- (sedmmilionůkorunčeských) na částku Kč 32.000.000,-- (třicetdvamilionykorunčeských) - upsáním 2500 (dvou tisíc pěti set) kusů nových kmenových akcií společnosti, a to akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě akcie ve výši Kč 10.000,-- (desettisíckorunčeských) s omezenou převoditelností spočívající v tom, že akcie jsou převodi telné pouze se souhlasem valné hromady společnosti - Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Emisní kurz akcie o jmenovité hodnotě Kč 10.000,-- (desettisíckorunčeských) je stanoven ve výši Kč 20.000,-- (dvacettisíckorunčeských) za jednu akcii. Jediný akcionář společnosti pan Ing. Bronislav Šimek se tímto výslovně vzdává přednostního práva na úpis akcií všech akcií společnosti. Jediný akcionář rozhodl, že 1500 (jeden tisíc pět set) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě akcie ve výši Kč 10.000 ,--(desettisíckorunčeských) na jméno v listinné podobě bude nabídnuto k úpisu peněžitým vkladem panu Ing. Bronislavu Šimkovi, r.č. xxxx, bytem 543 51 Špindlerův Mlýn 213 a 1000 (jeden tisíc) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě akcie ve výši Kč 10.000,-- (desettisíckorunčeských) na jméno v listinné podobě bude nabídnuto k úpisu panu Janu Flemrovi, r.č. xxxx, bytem 543 51 Špindlerův Mlýn 201, a to nepeněžitým vkladem sestávajícím z nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Královohr adecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov na listu vlastnictví č. 529 pro obec a k.ú. Špindlerův Mlýn - rodinného domu čp. 201 (bydlení) na p.č. st. 224, p.č. st. 224 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 436 m2 a p.č. 15/5 ostatní plocha o výměře 1022 m2 včetně všech součástí a příslušenství, oceněných znaleckým posudkem číslo 210/1669/2006 ze dne 30.10.2006 (třicátého října roku dva tisíce šest) soudního znalce pana Ing. Vladimíra Pazoura, Jablonec nad Jizerou, 512 43 Stromkovice čp. 40, ustanoveného pr o tento účel usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 9.10.2006 (devátého října roku dva tisíce šest) vydaným pod čj. 50 Nc 6377/2006-9 na částku Kč 21.000.000,-- (dvacet jeden milión korun českých). Jediný akcionář schvaluje tento nepeněžitý vklad a prohl ašuje, že je hospodářsky využitelný pro společnost, tzn. vložení nepeněžitého vkladu je v důležitém zájmu společnosti. Celková hodnota nepeněžitého vkladu byla schválena částkou Kč 20.000.000,-- (dvacet miliónů korun českých). - Místem úpisu akcií je sídlo společnosti a lhůta k upsání akcií začíná běžet dnem přijetí tohoto rozhodnutí a skončí jeden měsíc od zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti po podání návrhu na zápi s usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku oznámí písemnou formou panu Ing. Bronislavu Šimkovi a panu Janu Flemrovi začátek lhůty k úpisu akcií a vyzve je k uzavření smlouvy o úpisu akcií podle ustanovení § 204 odstavce 5 obchodního zákoníku a současně předloží společnost oběma osobám návrh na uzavření smlouvy o úpisu akcií, jejíž uzavření představuje úpis akcií. Výslovně se uvádí, že tato smlouva o úpisu může být uzavřena s rozvazovaní podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí o zamít nutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. - Emisní kurz upsaných akcií musí být splacen do jednoho měsíce ode dne upsání akcií, a to u nepeněžitého vkladu předáním prohlášení o vkladu nemovitostí do základního kapitálu společnosti. U peněžitého vkladu se stanovuje lhůta pro splacení emisního kurz u tak, že 30% (třicet procent) emisního kurzu musí být splaceno do jednoho měsíce ode dne upsání akcií a zbývající část nejpozději do jednoho roku ode dne úpisu akcií. Současně se vyslovuje souhlas se započtením pohledávky pana Ing. Bronislava Šimka vůči společnosti POD JASANY a.s. ze smlouvy o úvěru ze dne 10.3.2002 (desátého března roku dva tisíce dva) oproti emisnímu kurzu. Dohoda o započtení bude uzavřena na základě návrhu pana Ing. Bronislava Šimka v písemné formě a může být uzavřena v průběhu lhůty pro splacení akcií po částech. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti. Emisní kurs akcií musí být splacen na účet číslo 35 - 7766xxxx vedený Komerční bankou, a.s. na jméno společnosti. Tento účet je zřízen pro účely splácení p eněžitých vkladů při zvýšení základního kapitálu společnosti dle § 204 odstavce 2 obchodního zákoníku. V souladu s tímto ustanovením banka neumožní klientovi disponovat s peněžními prostředky uloženými na tomto účtu před pravomocným zápisem zvýšení základ ního kapitálu do obchodního rejstříku. Banka umožní klientovi disponovat peněžními prostředky na účtu a účet se stane standardním běžným účtem až po předložení výpisu z obchodního rejstříku dokládajícího zápis zvýšení základního kapitálu společnosti.
Kapitál
od 30. 1. 2012
Základní kapitál 50 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 11. 6. 2008 do 30. 1. 2012
Základní kapitál 32 000 000 Kč, splaceno 32 000 000 Kč.
od 10. 1. 2007 do 11. 6. 2008
Základní kapitál 32 000 000 Kč, splaceno 21 500 000 Kč.
od 1. 9. 2006 do 10. 1. 2007
Základní kapitál 7 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 20. 2. 2004 do 1. 9. 2006
Základní kapitál 12 000 000 Kč
od 4. 3. 2002 do 20. 2. 2004
Základní kapitál 2 000 000 Kč
od 18. 7. 2001 do 4. 3. 2002
Základní kapitál 200 000 Kč
od 16. 3. 2012
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 70.
od 16. 3. 2012
Akcie jsou převoditelné pouze se souhlasem valné hromady společnosti.
od 16. 3. 2012
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 2 500.
od 16. 3. 2012
Akcie jsou převoditelné pouze se souhlasem valné hromady společnosti.
od 16. 3. 2012
Akcie na jméno err, počet akcií: 18 000.
od 16. 3. 2012
Akcie jsou převoditelné pouze se souhlasem valné hromady společnosti.
od 30. 1. 2012 do 16. 3. 2012
Akcie na jméno err, počet akcií: 18 000.
od 10. 1. 2007 do 16. 3. 2012
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 2 500.
od 1. 9. 2006 do 16. 3. 2012
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 70.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 10. 4. 2019
KATEŘINA ČERNÁ - člen představenstva
Horní Kalná, , PSČ 543 71
den vzniku členství: 2. 9. 2011
od 1. 8. 2018 do 10. 4. 2019
KATEŘINA ČERNÁ - člen představenstva
Horní Kalná, , PSČ 543 71
den vzniku členství: 2. 9. 2011
od 19. 11. 2015
Ing. BRONISLAV ŠIMEK - předseda představenstva
Špindlerův Mlýn, , PSČ 543 51
den vzniku členství: 2. 9. 2011
den vzniku funkce: 2. 9. 2011
od 19. 11. 2015
RADIM PITRUN - člen představenstva
Špindlerův Mlýn - Přední Labská, , PSČ 543 51
den vzniku členství: 2. 9. 2011
od 19. 11. 2015 do 1. 8. 2018
KATEŘINA ZEMANOVÁ - člen představenstva
Horní Kalná, , PSČ 543 71
den vzniku členství: 2. 9. 2011
od 16. 3. 2012 do 19. 11. 2015
Ing. Bronislav Šimek - předseda představenstva
Špindlerův Mlýn, 213, PSČ 543 51
den vzniku členství: 2. 9. 2011
den vzniku funkce: 2. 9. 2011
od 30. 1. 2012 do 16. 3. 2012
Ing. Bronislav Šimek - člen představenstva
Špindlerův Mlýn, 213, PSČ 543 51
den vzniku členství: 2. 9. 2011
od 30. 1. 2012 do 19. 11. 2015
Radim Pitrun - člen představenstva
Špindlerův Mlýn - Přední Labská, , PSČ 543 51
den vzniku členství: 2. 9. 2011
od 30. 1. 2012 do 19. 11. 2015
Kateřina Zemanová - člen představenstva
Horní Kalná, , PSČ 543 71
den vzniku členství: 2. 9. 2011
od 1. 9. 2006 do 30. 1. 2012
Ing. Bronislav Šimek - předseda představenstva
Špindlerův Mlýn, 213, PSČ 543 51
den vzniku členství: 1. 9. 2006 - 1. 9. 2011
den vzniku funkce: 1. 9. 2006 - 1. 9. 2011
od 18. 7. 2001 do 1. 9. 2006
Ing. Bronislav Šimek - jednatel
Brno, Mathonova 23, PSČ 613 00
den vzniku funkce: 18. 7. 2001 - 1. 9. 2006
od 1. 9. 2006
Způsob jednání: Za společnost jedná a podepisuje za představenstvo předseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vypsané obchodní firmě společnosti či otisku razítka připojí svůj podpis předseda představenstva.
od 18. 7. 2001 do 1. 9. 2006
Způsob zastupování: za společnost jedná jednatel, a to tak, že připojí svůj podpis k obchodní firmě společnosti.
Dozorčí rada
od 19. 11. 2015
Mgr. MAREK PETRJÁNOŠ - člen dozorčí rady
Dolní Bojanovice, Neoveská, PSČ 696 17
den vzniku členství: 2. 9. 2011
od 19. 11. 2015
VÍTĚZSLAV ŠIMEK - člen dozorčí rady
Hranice - Hranice I-Město, Pod Bílým kamenem, PSČ 753 01
den vzniku členství: 2. 9. 2011
od 19. 11. 2015
JAN FLEMR - člen dozorčí rady
Špindlerův Mlýn, , PSČ 543 51
den vzniku členství: 2. 9. 2011
od 30. 1. 2012 do 19. 11. 2015
Mgr. Marek Petrjánoš - člen dozorčí rady
Dolní Bojanovice, Neoveská 1023, PSČ 696 17
den vzniku členství: 2. 9. 2011
od 30. 1. 2012 do 19. 11. 2015
Vítězslav Šimek - člen dozorčí rady
Hranice, Zámecká 119, PSČ 753 01
den vzniku členství: 2. 9. 2011
od 30. 1. 2012 do 19. 11. 2015
Jan Flemr - člen dozorčí rady
Špindlerův Mlýn, 201, PSČ 543 51
den vzniku členství: 2. 9. 2011
od 1. 9. 2006 do 30. 1. 2012
Mgr. Marek Petrjánoš - člen
Lužice, Velkomoravská 132, PSČ 696 18
den vzniku členství: 1. 9. 2006 - 1. 9. 2011
od 1. 9. 2006 do 30. 1. 2012
Vítězslav Šimek - člen
Hranice, Zámecká 119, PSČ 753 01
den vzniku členství: 1. 9. 2006 - 1. 9. 2011
od 1. 9. 2006 do 30. 1. 2012
Jan Flemr - člen
Špindlerův Mlýn, 201, PSČ 543 51
den vzniku členství: 1. 9. 2006 - 1. 9. 2011
Společníci s vkladem
od 20. 2. 2004 do 1. 9. 2006
Ing. Bronislav Šimek
Brno, Mathonova 23, PSČ 613 00
Vklad: 12 000 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 100%
od 4. 3. 2002 do 20. 2. 2004
Ing. Bronislav Šimek
Brno, Mathonova 23, PSČ 613 00
Vklad: 2 000 000 Kč, splaceno 2 000 000 Kč. Obchodní podíl 100%
od 18. 7. 2001 do 4. 3. 2002
Ing. Bronislav Šimek
Brno, Mathonova 23, PSČ 613 00
Vklad: 200 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 100%
Akcionáři
od 1. 9. 2006 do 10. 1. 2007
Ing. Bronislav Šimek
Špindlerův Mlýn, 213, PSČ 543 51
Hodnocení firmy
+2
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Nová omezení: Vnitřní akce 10 lidí, venku 20, sport bez diváků

30. 9. 2020 | | Petr Kučera | 3 komentáře

Nová omezení: Vnitřní akce 10 lidí, venku 20, sport bez diváků

Vláda od pondělí 5. října vyhlásí nouzový stav a s ním další výrazná omezení s cílem zpomalit šíření epidemie Covid-19. Jde o plošné rozhodnutí bez ohledu na takzvaný semafor.

Stát dá lidem 70 % mzdy, když zůstanou v krizi doma

25. 9. 2020 | | Jiří Hovorka | 9 komentářů

Stát dá lidem 70 % mzdy, když zůstanou v krizi doma

Vláda se dohodla na pravidlech takzvaného stálého kurzarbeitu. Firmy budou moci při ekonomických potížích poslat zaměstnance na část týdne domů, na mzdy jim přispěje stát.

Podnikatelé můžou žádat o terminál na rok zdarma

23. 9. 2020 | | Jiří Hovorka

Podnikatelé můžou žádat o terminál na rok zdarma

Drobní obchodníci a živnostníci si mohou říci o platební terminál, který dostanou na rok zdarma. Projekt Česko platí kartou prodloužil do konce roku termín, ve kterém se podnikatelé o terminály mohou hlásit. Nově je dostanou i provozovatelé e-shopů.

Restaurace zavřou už v deset. Prymula oznámil nová opatření

23. 9. 2020 | | Jiří Hovorka | 12 komentářů

Restaurace zavřou už v deset. Prymula oznámil nová opatření

Restaurace a další stravovací zařízení budou muset zavírat v deset hodin večer. Omezí se také počet povolených osob na hromadných akcích. Nová opatření, které reagují na nárůst počet nakažených koronavirem z posledních dnů, představil ministr zdravotnictví Roman Prymula.

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

19. 9. 2020 | | Martin Vlnas | 7 komentářů

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

Kariéra finančního poradce se vám slibně rozjíždí, klientů přibývá a vy najednou zjistíte, že by bylo fajn nebýt na všechno sám. Jenže kde sehnat ty správné lidi, jak je namotivovat a hlavně jak je udržet, aby vám po dvou měsících nedali košem? Michal Krejčí, který vede v Partners tým 230 lidí, má v rukávu pár tipů, které by vám mohly usnadnit krušné začátky.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 710,00 Kč
Czech Exchange 2 710,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 720,00 Kč
Komerční banka 2 769,17 Kč
ČSOB 2 778,60 Kč
Poštovní spořitelna 2 778,60 Kč
Expobank CZ 2 780,00 Kč
Česká spořitelna 2 791,00 Kč
Raiffeisenbank 2 822,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 848,70 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 850 242 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Roman Berbr

Roman Berbr

- fotbalový funkcionář

-2
+
-
2.Martin Michal

Martin Michal

- podnikatel a manžel zpěvačky Heleny Vondráčkové

-7
+
-
3.Mikuláš Minář

Mikuláš Minář

- aktivista

-10
+
-
4.Jiří Mádl

Jiří Mádl

- herec, režisér

-11
+
-
5.Miroslav  Topolánek

Miroslav Topolánek

- bývalý premiér,podnikatel

-12
+
-

Články na Heroine.cz

Druhá vlna je tady. Co to bude znamenat pro rovnost žen a mužů?

Druhá vlna je tady. Co to bude znamenat pro rovnost žen a mužů?

Na jaře jsme se ve velké míře stáhli do svých domovů, změnil se způsob, jakým studujeme,...více

Novinky v péči o zuby. Zubní pasty bez vody i obaly vstřícnější k přírodě

Novinky v péči o zuby. Zubní pasty bez vody i obaly vstřícnější k přírodě

V péči o zuby stále platí, že čistit je nutné alespoň dvakrát denně. Jinak se ale změnilo...více

Pojď na trek! Mladá městská generace vyráží do lesů

Pojď na trek! Mladá městská generace vyráží do lesů

Cesta lesem, výhledy do krajiny, spaní pod širým nebem, šumění větru. A taky vypnutý telefon...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: SD za pronájem vozidla
Poradna > Daně > Majetkové daně > Silniční daň > SD za pronájem vozidla

Otázka: Dobrý den , chci se zeptat zda jsem povinen platit SD za auto / přípojné vozidlo které bude přihlášené na IČO a budu jej používat pouze k pronájmu fyzickým osobám pro jejich osobní účely nikoliv pro podnikání...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services