POD JASANY a.s., IČO: 26255189 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti POD JASANY a.s. Údaje byly staženy 21. 7. 2022 z datové služby justice.cz dle IČO 26255189. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 26255189 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu18. 7. 2001
Obchodní firma
od 1. 9. 2006

POD JASANY a.s.

od 18. 7. 2001 do 1. 9. 2006

POD JASANY, s.r.o.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 19. 11. 2015 do 9. 12. 2021
Brno, Leitnerova , PSČ 602 00
od 19. 12. 2011 do 19. 11. 2015
Brno, Leitnerova , PSČ 602 00
od 4. 3. 2002 do 19. 12. 2011
Brno, Leitnerova 682/9, PSČ 602 00
od 18. 7. 2001 do 4. 3. 2002
Brno, Štefánikova 110/41, PSČ 612 00
IČO
od 18. 7. 2001

26255189

DIČ

CZ26255189

Identifikátor datové schránky:at9fp8k
Právní forma
od 1. 9. 2006
Akciová společnost
od 18. 7. 2001 do 1. 9. 2006
Společnost s ručením omezeným
Spisová značka4717 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 9. 12. 2021
- prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
od 14. 10. 2011
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 10. 1. 2007 do 14. 10. 2011
- velkoobchod
od 10. 1. 2007 do 14. 10. 2011
- specializovaný maloobchod
od 20. 2. 2004
- hostinská činnost
od 18. 7. 2001 do 14. 10. 2011
- ubytovací služby
Ostatní skutečnosti
od 31. 10. 2011 do 30. 1. 2012
- Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 18.000.000,-Kč (osmnáct milionů korun českých) z částky 32.000.000,-Kč na částku 50.000.000,-Kč takto: - na zvýšení základního kapitálu bude vydáno a upsáno 18000 ks nových kmenových akcií společnosti,a to na akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (tisíc korun českých) každá s omezenou převoditelností, spočívající v tom, že akcie je převoditelná pouze se souhlasem valné hromady společnosti, - upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, - emisní kurs nově vydaných akcií je stanoven ve výši 1.000,-Kč každá, tedy ve výši jmenovité hodnoty každé této akcie, - akcionáři společnosti se výslovně vzdali přednostního práva na upisování akcií, - akcie budou nabídnuty k úpisu a upsány předem určenému zájemci - dosavadnímu akcionáři Ing. Bronislavu Šimkovi, nar. 14.10.1964, bytem Špindlerův Mlýn, Okružní 213, - schválení započtení peněžité pohledávky akcionáře vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu, a to pohledávky pana Ing. Bronislava Šimka z titulu smlouvy o úvěru ze dne 13.10.2009 částku 20.000.000,-Kč, - místem úpisu akcií je sídlo společnosti a lhůta k upsání akcií se stanovuje v délce 2(dvou) měsíců od zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti po zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do o bchodního rejstříku oznámí písemnou formou Ing. Bronislavu Šimkovi začátek lhůty k úpisu akcií a vyzve jej k uzavření smlouvy o úpisu akcií podle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku a současně předloží Ing. Bronislavu Šimkovi návrh na uzavření smlouvy o úpisu akcií, jejíž uzavření představuje úpis akcií. Po podpisu smlouvy o úpisu akcií bude předložen společností Ing. Bronislavu Šimkovi návrh dohody o započtení pohledávky společnosti z titulu nesplacení emisního kursu upsaných akcií oproti pohledávce p ana Ing. Bronislava Šimka z titulu smlouvy o úvěru ze dne 13.10.2009 ve výši 20.000.000,-Kč, - emisní kurs upsaných akcií musí být splacena a dohoda o započtení uzavřena do jednoho měsíce ode dne upsání akcií.
od 6. 12. 2006 do 10. 1. 2007
- Jediný akcionář společnosti POD JASANY a.s. se sídlem Brno, Leitnerova 682/9, PSČ 602 00, IČ 262255189, zapsané v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 4717, pan Ing. Bronislav Šimek, r.č. xxxx, bytem 543 51 Špindle rův Mlýn 213, přijal dne 23.11.2006 následující rozhodnutí: - schvaluje zvýšení základního kapitálu následovně: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku Kč 25.000.000,-- (dvacetpětmilionůkorunčeských) z částky Kč 7.000.000,-- (sedmmilionůkorunčeských) na částku Kč 32.000.000,-- (třicetdvamilionykorunčeských) - upsáním 2500 (dvou tisíc pěti set) kusů nových kmenových akcií společnosti, a to akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě akcie ve výši Kč 10.000,-- (desettisíckorunčeských) s omezenou převoditelností spočívající v tom, že akcie jsou převodi telné pouze se souhlasem valné hromady společnosti - Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Emisní kurz akcie o jmenovité hodnotě Kč 10.000,-- (desettisíckorunčeských) je stanoven ve výši Kč 20.000,-- (dvacettisíckorunčeských) za jednu akcii. Jediný akcionář společnosti pan Ing. Bronislav Šimek se tímto výslovně vzdává přednostního práva na úpis akcií všech akcií společnosti. Jediný akcionář rozhodl, že 1500 (jeden tisíc pět set) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě akcie ve výši Kč 10.000 ,--(desettisíckorunčeských) na jméno v listinné podobě bude nabídnuto k úpisu peněžitým vkladem panu Ing. Bronislavu Šimkovi, r.č. xxxx, bytem 543 51 Špindlerův Mlýn 213 a 1000 (jeden tisíc) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě akcie ve výši Kč 10.000,-- (desettisíckorunčeských) na jméno v listinné podobě bude nabídnuto k úpisu panu Janu Flemrovi, r.č. xxxx, bytem 543 51 Špindlerův Mlýn 201, a to nepeněžitým vkladem sestávajícím z nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Královohr adecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov na listu vlastnictví č. 529 pro obec a k.ú. Špindlerův Mlýn - rodinného domu čp. 201 (bydlení) na p.č. st. 224, p.č. st. 224 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 436 m2 a p.č. 15/5 ostatní plocha o výměře 1022 m2 včetně všech součástí a příslušenství, oceněných znaleckým posudkem číslo 210/1669/2006 ze dne 30.10.2006 (třicátého října roku dva tisíce šest) soudního znalce pana Ing. Vladimíra Pazoura, Jablonec nad Jizerou, 512 43 Stromkovice čp. 40, ustanoveného pr o tento účel usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 9.10.2006 (devátého října roku dva tisíce šest) vydaným pod čj. 50 Nc 6377/2006-9 na částku Kč 21.000.000,-- (dvacet jeden milión korun českých). Jediný akcionář schvaluje tento nepeněžitý vklad a prohl ašuje, že je hospodářsky využitelný pro společnost, tzn. vložení nepeněžitého vkladu je v důležitém zájmu společnosti. Celková hodnota nepeněžitého vkladu byla schválena částkou Kč 20.000.000,-- (dvacet miliónů korun českých). - Místem úpisu akcií je sídlo společnosti a lhůta k upsání akcií začíná běžet dnem přijetí tohoto rozhodnutí a skončí jeden měsíc od zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti po podání návrhu na zápi s usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku oznámí písemnou formou panu Ing. Bronislavu Šimkovi a panu Janu Flemrovi začátek lhůty k úpisu akcií a vyzve je k uzavření smlouvy o úpisu akcií podle ustanovení § 204 odstavce 5 obchodního zákoníku a současně předloží společnost oběma osobám návrh na uzavření smlouvy o úpisu akcií, jejíž uzavření představuje úpis akcií. Výslovně se uvádí, že tato smlouva o úpisu může být uzavřena s rozvazovaní podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí o zamít nutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. - Emisní kurz upsaných akcií musí být splacen do jednoho měsíce ode dne upsání akcií, a to u nepeněžitého vkladu předáním prohlášení o vkladu nemovitostí do základního kapitálu společnosti. U peněžitého vkladu se stanovuje lhůta pro splacení emisního kurz u tak, že 30% (třicet procent) emisního kurzu musí být splaceno do jednoho měsíce ode dne upsání akcií a zbývající část nejpozději do jednoho roku ode dne úpisu akcií. Současně se vyslovuje souhlas se započtením pohledávky pana Ing. Bronislava Šimka vůči společnosti POD JASANY a.s. ze smlouvy o úvěru ze dne 10.3.2002 (desátého března roku dva tisíce dva) oproti emisnímu kurzu. Dohoda o započtení bude uzavřena na základě návrhu pana Ing. Bronislava Šimka v písemné formě a může být uzavřena v průběhu lhůty pro splacení akcií po částech. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti. Emisní kurs akcií musí být splacen na účet číslo 35 - 7766xxxx vedený Komerční bankou, a.s. na jméno společnosti. Tento účet je zřízen pro účely splácení p eněžitých vkladů při zvýšení základního kapitálu společnosti dle § 204 odstavce 2 obchodního zákoníku. V souladu s tímto ustanovením banka neumožní klientovi disponovat s peněžními prostředky uloženými na tomto účtu před pravomocným zápisem zvýšení základ ního kapitálu do obchodního rejstříku. Banka umožní klientovi disponovat peněžními prostředky na účtu a účet se stane standardním běžným účtem až po předložení výpisu z obchodního rejstříku dokládajícího zápis zvýšení základního kapitálu společnosti.
Kapitál
od 30. 1. 2012
Základní kapitál 50 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 11. 6. 2008 do 30. 1. 2012
Základní kapitál 32 000 000 Kč, splaceno 32 000 000 Kč.
od 10. 1. 2007 do 11. 6. 2008
Základní kapitál 32 000 000 Kč, splaceno 21 500 000 Kč.
od 1. 9. 2006 do 10. 1. 2007
Základní kapitál 7 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 20. 2. 2004 do 1. 9. 2006
Základní kapitál 12 000 000 Kč
od 4. 3. 2002 do 20. 2. 2004
Základní kapitál 2 000 000 Kč
od 18. 7. 2001 do 4. 3. 2002
Základní kapitál 200 000 Kč
od 16. 3. 2012
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 70 v listinné podobě.
od 16. 3. 2012
Akcie jsou převoditelné pouze se souhlasem valné hromady společnosti.
od 16. 3. 2012
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 2 500 v listinné podobě.
od 16. 3. 2012
Akcie jsou převoditelné pouze se souhlasem valné hromady společnosti.
od 16. 3. 2012
Akcie na jméno err, počet akcií: 18 000 v listinné podobě.
od 16. 3. 2012
Akcie jsou převoditelné pouze se souhlasem valné hromady společnosti.
od 30. 1. 2012 do 16. 3. 2012
Akcie na jméno err, počet akcií: 18 000 v listinné podobě.
od 10. 1. 2007 do 16. 3. 2012
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 2 500 v listinné podobě.
od 1. 9. 2006 do 16. 3. 2012
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 70 v listinné podobě.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 9. 12. 2021
Ing. BRONISLAV ŠIMEK - člen správní rady
Špindlerův Mlýn, , PSČ 543 51
den vzniku členství: 1. 12. 2021
od 30. 12. 2020 do 9. 12. 2021
RADIM PITRUN - člen představenstva
Špindlerův Mlýn, , PSČ 543 51
den vzniku členství: 2. 9. 2011 - 1. 12. 2021
od 10. 4. 2019 do 9. 12. 2021
KATEŘINA ČERNÁ - člen představenstva
Horní Kalná, , PSČ 543 71
den vzniku členství: 2. 9. 2011 - 1. 12. 2021
od 1. 8. 2018 do 10. 4. 2019
KATEŘINA ČERNÁ - člen představenstva
Horní Kalná, , PSČ 543 71
den vzniku členství: 2. 9. 2011
od 19. 11. 2015 do 1. 8. 2018
KATEŘINA ZEMANOVÁ - člen představenstva
Horní Kalná, , PSČ 543 71
den vzniku členství: 2. 9. 2011
od 19. 11. 2015 do 30. 12. 2020
RADIM PITRUN - člen představenstva
Špindlerův Mlýn - Přední Labská, , PSČ 543 51
den vzniku členství: 2. 9. 2011
od 19. 11. 2015 do 9. 12. 2021
Ing. BRONISLAV ŠIMEK - předseda představenstva
Špindlerův Mlýn, , PSČ 543 51
den vzniku členství: 2. 9. 2011 - 1. 12. 2021
den vzniku funkce: 2. 9. 2011 - 1. 12. 2021
od 16. 3. 2012 do 19. 11. 2015
Ing. Bronislav Šimek - předseda představenstva
Špindlerův Mlýn, 213, PSČ 543 51
den vzniku členství: 2. 9. 2011
den vzniku funkce: 2. 9. 2011
od 30. 1. 2012 do 16. 3. 2012
Ing. Bronislav Šimek - člen představenstva
Špindlerův Mlýn, 213, PSČ 543 51
den vzniku členství: 2. 9. 2011
od 30. 1. 2012 do 19. 11. 2015
Radim Pitrun - člen představenstva
Špindlerův Mlýn - Přední Labská, , PSČ 543 51
den vzniku členství: 2. 9. 2011
od 30. 1. 2012 do 19. 11. 2015
Kateřina Zemanová - člen představenstva
Horní Kalná, , PSČ 543 71
den vzniku členství: 2. 9. 2011
od 1. 9. 2006 do 30. 1. 2012
Ing. Bronislav Šimek - předseda představenstva
Špindlerův Mlýn, 213, PSČ 543 51
den vzniku členství: 1. 9. 2006 - 1. 9. 2011
den vzniku funkce: 1. 9. 2006 - 1. 9. 2011
od 18. 7. 2001 do 1. 9. 2006
Ing. Bronislav Šimek - jednatel
Brno, Mathonova 23, PSČ 613 00
den vzniku funkce: 18. 7. 2001 - 1. 9. 2006
od 9. 12. 2021
Za společnost jedná člen správní rady.
od 1. 9. 2006 do 9. 12. 2021
Způsob jednání: Za společnost jedná a podepisuje za představenstvo předseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vypsané obchodní firmě společnosti či otisku razítka připojí svůj podpis předseda představenstva.
od 18. 7. 2001 do 1. 9. 2006
Způsob zastupování: za společnost jedná jednatel, a to tak, že připojí svůj podpis k obchodní firmě společnosti.
Dozorčí rada
od 19. 11. 2015 do 9. 12. 2021
Mgr. MAREK PETRJÁNOŠ - člen dozorčí rady
Dolní Bojanovice, Neoveská, PSČ 696 17
den vzniku členství: 2. 9. 2011 - 1. 12. 2021
od 19. 11. 2015 do 9. 12. 2021
VÍTĚZSLAV ŠIMEK - člen dozorčí rady
Hranice - Hranice I-Město, Pod Bílým kamenem, PSČ 753 01
den vzniku členství: 2. 9. 2011 - 1. 12. 2021
od 19. 11. 2015 do 9. 12. 2021
JAN FLEMR - člen dozorčí rady
Špindlerův Mlýn, , PSČ 543 51
den vzniku členství: 2. 9. 2011 - 1. 12. 2021
od 30. 1. 2012 do 19. 11. 2015
Mgr. Marek Petrjánoš - člen dozorčí rady
Dolní Bojanovice, Neoveská 1023, PSČ 696 17
den vzniku členství: 2. 9. 2011
od 30. 1. 2012 do 19. 11. 2015
Vítězslav Šimek - člen dozorčí rady
Hranice, Zámecká 119, PSČ 753 01
den vzniku členství: 2. 9. 2011
od 30. 1. 2012 do 19. 11. 2015
Jan Flemr - člen dozorčí rady
Špindlerův Mlýn, 201, PSČ 543 51
den vzniku členství: 2. 9. 2011
od 1. 9. 2006 do 30. 1. 2012
Mgr. Marek Petrjánoš - člen
Lužice, Velkomoravská 132, PSČ 696 18
den vzniku členství: 1. 9. 2006 - 1. 9. 2011
od 1. 9. 2006 do 30. 1. 2012
Vítězslav Šimek - člen
Hranice, Zámecká 119, PSČ 753 01
den vzniku členství: 1. 9. 2006 - 1. 9. 2011
od 1. 9. 2006 do 30. 1. 2012
Jan Flemr - člen
Špindlerův Mlýn, 201, PSČ 543 51
den vzniku členství: 1. 9. 2006 - 1. 9. 2011
Společníci s vkladem
od 20. 2. 2004 do 1. 9. 2006
Ing. Bronislav Šimek
Brno, Mathonova 23, PSČ 613 00
Vklad: 12 000 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 100%
od 4. 3. 2002 do 20. 2. 2004
Ing. Bronislav Šimek
Brno, Mathonova 23, PSČ 613 00
Vklad: 2 000 000 Kč, splaceno 2 000 000 Kč. Obchodní podíl 100%
od 18. 7. 2001 do 4. 3. 2002
Ing. Bronislav Šimek
Brno, Mathonova 23, PSČ 613 00
Vklad: 200 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 100%
Akcionáři
od 9. 12. 2021
Ing. BRONISLAV ŠIMEK
Špindlerův Mlýn, , PSČ 543 51
od 1. 9. 2006 do 10. 1. 2007
Ing. Bronislav Šimek
Špindlerův Mlýn, 213, PSČ 543 51
Hodnocení firmy
+3
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Jaromír Jágr

Jaromír Jágr

- hokejista, mistr světa a olympijský vítěz

+15

+
-
Ivan Mládek

Ivan Mládek

- hudebník

+12

+
-
Dan  Vávra

Dan Vávra

- tvůrce videoher

+3

+
-
Roman Vaněk

Roman Vaněk

- kuchař

0

+
-
Karel Komárek

Karel Komárek

- miliardář, Sazka

-7

+
-
Šárka Grossová

Šárka Grossová

- manželka bývalého premiéra Stanislava Grosse a podnikatelka

-46

+
-

A tohle už jste četli?

Nové fastfoody i netradiční fitness. Tyhle franšízy chtějí do Česka

Nové fastfoody i netradiční fitness. Tyhle franšízy chtějí do Česka

Na jaké značky se můžete jako spotřebitel těšit, když najdou v Česku obchodní partnery? Nebo jim chcete pomoct se vstupem na trh rovnou jako franšízant?

Přihlaste se o přeplatek na silniční dani. Zbývá přes 1,5 miliardy

Přihlaste se o přeplatek na silniční dani. Zbývá přes 1,5 miliardy

Podnikatelé a firmy mají na daňových účtech celkový přeplatek ve výši 1,5 miliardy, který vznikl z uhrazených záloh na silniční daň. Ty byly v průběhu roku 2022 zrušeny. Finanční správa proto podnikatele upozorňuje, aby si zkontrolovali stav svých daňových účtů a případně zažádali o vrácení přeplatku či o jeho převedení na jinou daň.

Pomoc s drahými energiemi přijde i pro firmy

Pomoc s drahými energiemi přijde i pro firmy

Firmy, na které se nebude vztahovat cenový strop oznámený vládou v pondělí, by měly mít od listopadu k dispozici dotační program na úlevu od vysokých cen energií. Po jednání vlády to oznámil ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  16 620 057 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Kam zaparkovat peníze, aby moc neztrácely, ale byly po ruce? Čtyři možnosti

Kam zaparkovat peníze, aby moc neztrácely, ale byly po ruce? Čtyři možnosti

Jak se dostat na vyšší výnos než na běžném účtu, ale zároveň nepodstupovat příliš velké riziko a mít...

Tvůrci série Pozadí událostí nevidí, v čem je problém. A to je právě ten problém

Tvůrci série Pozadí událostí nevidí, v čem je problém. A to je právě ten problém

Uvedení detektivní minisérie v režii Jana Hřebejka vyvolalo u části kritiky značné pobouření. Zatímco...

Partners Financial Services