Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

PRIMA GROUP, a.s. v likvidaci
IČO: 26274477 - V likvidaci a v konkurzu

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu16. 1. 2002
StavV likvidaci a v konkurzu
Obchodní firma
od 13. 12. 2006

PRIMA GROUP, a.s. v likvidaci

od 16. 1. 2002 do 13. 12. 2006

PRIMA GROUP, a.s.

Sídlo
od 27. 2. 2012 do 23. 9. 2016
Prostějov, Havlíčkova , PSČ 796 01
od 13. 12. 2006 do 27. 2. 2012
Prostějov, Havlíčkova 3a, PSČ 796 01
od 16. 1. 2002 do 13. 12. 2006
Nezamyslice u Prostějova, 1.máje 156, PSČ 798 26
IČO
od 16. 1. 2002

26274477

DIČ

CZ26274477

Identifikátor datové schránky:bhwb26k
Právní forma
od 16. 1. 2002
Akciová společnost
Spisová značka3688 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 12. 10. 2004 do 22. 11. 2011
- ubytovací služby
od 22. 10. 2003 do 22. 11. 2011
- realitní činnost
od 22. 10. 2003 do 22. 11. 2011
- pronájem a půjčování věcí movitých
od 21. 3. 2002 do 22. 11. 2011
- silniční motorová doprava nákladní
od 16. 1. 2002 do 22. 11. 2011
- řeznictví a uzenářství
od 16. 1. 2002 do 22. 11. 2011
- velkoobchod
od 16. 1. 2002 do 22. 11. 2011
- specializovaný maloobchod
od 16. 1. 2002 do 22. 11. 2011
- zprostředkování obchodu
Ostatní skutečnosti
od 13. 12. 2006
- Mimořádná valná hromada dne 04.12.2006 rozhodla o zrušení společnosti PRIMA GROUP, a..s s likvidací ke dni 04.12.2006 a jmenovala Ing. arch. Vladimíra Erbena , r.č. xxxx, bytem Prostějov, Oskara Nedbala 18, PSČ: 796 01 a Ing. Jindřicha Sedláčka, r. č. xxxx, bytem Němčice nad Hanou, Zahradní 88, PSČ: 798 27 likvidátory společnosti.
od 26. 11. 2002 do 4. 4. 2003
- Mimořádná valná hromada společnosti PRIMA GROUP,a.s., se sídlem Nezamyslice u Prostějova, 1. máje 156, IČ 26274477, konaná dne 30.09.2002, rozhodla v souladu s ustanovením § 202 a násl. obchodního zákoníku o zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií bez učinění veřejné nabídky takto:
od 26. 11. 2002 do 4. 4. 2003
- 1. Základní kapitál společnosti PRIMA GROUP, a.s. se zvyšuje o částku 640.000,- Kč, slovy: šestsetčtyřicettisíckorunčeských a to z Kč 2.000.000,- slovy: dvamilionykorunčeských na Kč 2.640.000,-, slovy: dvamilionyšestsetčtyřicettisíckorunčeských.
od 26. 11. 2002 do 4. 4. 2003
- 2. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu ve společnosti nepeněžitými vklady předem určených zájemců je posílení stability a konkurenceschopnosti společnosti, zájem na získání potřebných aktivit ke zkvalitnění podnikatelské činnosti společnosti, k jejímu rozvoji a z toho plynoucí posílení důvěryhodnosti firmy.
od 26. 11. 2002 do 4. 4. 2003
- 3. S ohledem na způsob zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem předem určených zájemců se nepřipouští upisování akcií nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu.
od 26. 11. 2002 do 4. 4. 2003
- 4. Počet a jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií společnosti: počet akcií - 640 ks jmenovitá hodnota - Kč 1.000,- (jedentisíckorunčeských)/1 ks akcie druh akcií - kmenové forma akcií - na majitele podoba akcií - listinné
od 26. 11. 2002 do 4. 4. 2003
- 5. Způsob a rozsah zvýšení základního kapitálu: zvýšení základního kapitálu společnosti bude realizováno upsáním nových akcií bez učinění veřejné nabídky akcií jejich nabídnutím stávajícím akcionářům Jiřímu Přikrylovi, r.č. xxxx, bytem Nezamyslice u Prostějova, Sportovní 368, Jaroslavu Přikrylovi, r.č. xxxx, bytem Nezamyslice u Prostějova, Sportovní 369 a předem určeným zájemcům Věře Přikrylové, r.č. xxxx, bytem Nezamyslice u Prostějova, Sportovní 368 a Haně Přikrylové, r.č. xxxx, bytem Nezamyslice u Prostějova, Sportovní 369, kteří společně vloží do základního kapitálu společnosti PRIMA GROUP, a.s. nepeněžitý vklad - podnik - specifikovaný ve znaleckém posudku č. 402/02 ze dne 22.8.2002 soudního znalce Ing. Karla Machánka, CSc., bytem Brno, Šmídkova 5b, PSČ 616 00, jmenovaného pro tento účel usnesením Krajského soudu v Brně ze dne č.j. 50 Cm 94/2002. Každá z jmenovaných osob se bude na zvýšení základního kapitálu podílet ve výši odpovídající jejímu spoluvlastnickému podílu na předmětném nepeněžitém vkladu, který je ideální 1/4, tedy v rozsahu 25% z ceny vkládaného podniku zjištěné znaleckým posudkem Ing. Karla Machánka, CSc. ve výši Kč 640.000,-, což znamená, že Jiří Přikryl, Jaroslav Přikryl, Věra Přikrylová a Hana Přikrylová se na zvýšení základního kapitálu budou každý podílet částkou Kč 160.000,-. Upisovatelům bude po zápisu zvýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně vydáno každému 160 nových kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě Kč 1.000,-.
od 26. 11. 2002 do 4. 4. 2003
- 6. Místem pro upisování nových akcií je kancelář předsedy představenstva PRIMA GROUP, a.s. v sídle společnosti v Nezamyslicích u Prostějova, 1. máje 156.
od 26. 11. 2002 do 4. 4. 2003
- 7. Lhůta pro upisování nových akcií se stanoví 60 dnů s tím, že tato lhůta začne běžet dnem následujícím po podání návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o záměru zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Brně. Upisováním akcií formou uzavření smlouvy o upsání akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí Krajského soudu v Brně o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisovatelům bude oznámen počátek běhu této lhůty tak, že předseda představenstva společnosti PRIMA GROUP, a.s. doručí osobně v den podání návrhu na zápis záměru zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Brně Jiřímu Přikrylovi, Jaroslavu Přikrylovi, Věře Přikrylové a Haně Přikrylové návrh smlouvy o upsání akcií. Navrhovaná výše emisního kursu: Kč 1.000,- (jedentisíckorunčeských) za jednu akcii. Navrhovaný emisní kurs je dán hodnotou nepeněžitého vkladu zjištěnou znaleckým posudkem soudního znalce Ing. Karla Machánka, CSc., která je rovna navržené jmenovité hodnotě a počtu nově vydávaných akcií. Upisovatelé jsou povinni ve lhůtě do 30-ti dnů, která začne běžet následující den po uplynutí lhůty k upisování akcií, před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Brně, splatit emisní kurs upsaných akcií v celkovém rozsahu Kč. 640.000,- tím způsobem, že ve stanovené lhůtě v sídle společnosti PRIMA GROUP, a.s. v Nezamyslicích u Prostějova, 1. máje 156 uzavřou se společností PRIMA GROUP, a.s. smlouvu o vkladu podniku. Současně pak v téže lhůtě v tomtéž místě splatí nepeněžitý vklad v rozsahu emisního kursu upsaných akcií v celkové částce Kč 640.000,- tak, že předají společnosti PRIMA GROUP, a.s. - předsedovi představenstva Jiřímu Přikrylovi, r.č. xxxx, bytem Nezamyslice u Prostějova, Sportovní 368 předmětný nepeněžitý vklad - podnik, po jehož předání bude společností PRIMA GROUP, a.s. a osobami splácejícími vklad sepsán písemný zápis ve smyslu § 60 ObchZ.
od 26. 11. 2002 do 4. 4. 2003
- 8. Předmět nepeněžitého vkladu tvoří podnik představující ve smyslu § 5 ObchZ soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání, věci, práva a jiné majetkové hodnoty sloužící provozování podniku, jak jsou popsány ve znaleckém posudku Ing. Karla Machánka, CSc.
od 26. 11. 2002 do 4. 4. 2003
- 9. Ocenění nepeněžitého vkladu je specifikováno ve znaleckém posudku číslo 402/02 ze dne 22.8.2002 soudního znalce Ing. Karla Machánka, CSc., bytem Brno, Šmídkova 5b, jmenovaného pro tento účel usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 14.5.2002. Na nepeněžitý vklad bude vydáno celkem 640 kusů akcií o jmenovité hodnotě každé akcie Kč 1.000,-, a to akcií kmenových v listinné podobě na majitele.
od 26. 11. 2002 do 4. 4. 2003
- 10. Důvodem k upisování akcií nepeněžitými vklady dle předložené písemné zprávy představenstva je skutečnost, že společnost PRIMA GROUP,a.s. bude nepeněžité vklady, specifikované ve znaleckém posudku hospodářsky využívat a rovněž efektivně a hospodárně spravovat.
Kapitál
od 17. 7. 2006
Základní kapitál 31 086 000 Kč, splaceno 100 %.
od 4. 4. 2003 do 17. 7. 2006
Základní kapitál 2 640 000 Kč, splaceno 100 %.
od 16. 1. 2002 do 4. 4. 2003
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 30 %.
od 17. 7. 2006
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 31 086.
od 4. 4. 2003 do 17. 7. 2006
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 2 640.
od 4. 4. 2003 do 17. 7. 2006
v listinné podobě
od 16. 1. 2002 do 4. 4. 2003
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 2 000.
od 16. 1. 2002 do 4. 4. 2003
v listinné podobě
Statutární orgán
od 3. 1. 2003 do 15. 12. 2011
Jaroslav Přikryl - předseda představenstva
Nezamyslice u Prostějova, Sportovní 369
den vzniku funkce: 29. 11. 2002 - 1. 3. 2008
od 3. 1. 2003 do 15. 12. 2011
Jiří Přikryl - místopřededa představenstva
Nezamyslice u Prostějova, Sportovní 368
den vzniku funkce: 29. 11. 2002 - 1. 3. 2008
od 16. 1. 2002 do 3. 1. 2003
Jiří Přikryl - předseda představenstva
Nezamyslice u Prostějova, Sportovní 368
den vzniku členství: 16. 1. 2002
den vzniku funkce: 16. 1. 2002 - 29. 11. 2002
od 16. 1. 2002 do 3. 1. 2003
Jaroslav Přikryl - místopřededa představenstva
Nezamyslice u Prostějova, Sportovní 369
den vzniku členství: 16. 1. 2002
den vzniku funkce: 16. 1. 2002 - 29. 11. 2002
od 16. 1. 2002 do 13. 12. 2006
Ing. Robert Šup - člen představenstva
Prostějov, Západní 93
den vzniku členství: 16. 1. 2002
den vzniku funkce: 16. 1. 2002 - 4. 12. 2006
od 16. 1. 2002
Zůsob jednání za společnost: Za společnost jedná jejím jménem představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva a v případě jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva. Listiny o právních úkonech za společnost podepisuje předseda představenstva a v případě jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva. Činí tak způsobem, že k vypsané obchodní firmě či otisku razítka připojí svůj podpis s uvedením funkce v představenstvu.
Likvidace
od 23. 9. 2016
Ing. arch. VLADIMÍR ERBEN
Prostějov - Vrahovice, Oskara Nedbala, PSČ 798 11
od 23. 9. 2016
Ing. JINDŘICH SEDLÁČEK
Němčice nad Hanou, Zahradní, PSČ 798 27
od 21. 8. 2014 do 23. 9. 2016
Ing. arch. VLADIMÍR ERBEN
Prostějov - Vrahovice, Oskara Nedbala, PSČ 798 11
od 6. 8. 2014 do 23. 9. 2016
Ing. JINDŘICH SEDLÁČEK
Němčice nad Hanou, Zahradní, PSČ 798 27
od 19. 12. 2011 do 21. 8. 2014
Ing. arch. Vladimír Erben
Prostějov, Oskara Nedbala 18, PSČ 798 11
od 13. 12. 2006 do 19. 12. 2011
Ing. arch. Vladimír Erben
Prostějov, Oskara Nedbala 18, PSČ 796 01
od 13. 12. 2006 do 6. 8. 2014
Ing. Jindřich Sedláček
Němčice nad Hanou, Zahradní 88, PSČ 798 27
od 13. 12. 2006
Způsob zastupování: po dobu likvidace jednají jménem společnosti likvidátoři, a to každy samostatně.
Dozorčí rada
od 17. 7. 2006 do 15. 12. 2011
Ondřej Přikryl - člen
Prostějov, Svatoplukova 45, PSČ 796 01
den vzniku funkce: 23. 6. 2006
od 12. 10. 2004 do 17. 7. 2006
Ing. Zdeňka Jašková - člen dozorčí rady
Bílovice nad Svitavou, Lesní 693, PSČ 664 01
den vzniku členství: 25. 6. 2004 - 23. 6. 2006
od 22. 10. 2003 do 12. 10. 2004
MVDr. Jaromír Fohler - člen
Štěpánov u Olomouce, Nadjezdová 596, PSČ 783 13
den vzniku funkce: 27. 6. 2003 - 25. 6. 2004
od 16. 1. 2002 do 22. 10. 2003
Helena Krchňáková - členka
Prostějov, Miličova 11
den vzniku členství: 16. 1. 2002
den vzniku funkce: 16. 1. 2002 - 27. 6. 2003
od 16. 1. 2002 do 15. 12. 2011
Ing. Pavel Olšanský - předseda
Mořice, 164
den vzniku členství: 16. 1. 2002 - 16. 4. 2007
den vzniku funkce: 16. 1. 2002 - 16. 4. 2007
od 16. 1. 2002 do 15. 12. 2011
Jaromír Frgál - člen
Nezamyslice u Prostějova, Mlýnská 382
den vzniku členství: 16. 1. 2002 - 16. 4. 2007
den vzniku funkce: 16. 1. 2002 - 16. 4. 2007
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Místo taxametru stačí aplikace. Poslanci zjednodušili pravidla

27. 11. 2019 | | Petr Kučera

Místo taxametru stačí aplikace. Poslanci zjednodušili pravidla

Poslanci dnes napříč stranami schválili novelu zákona o silniční dopravě, který upravuje podmínky pro poskytování taxislužby. Reaguje hlavně na nástup alternativních přepravců jako Uber nebo Bolt (dříve Taxify).

Schillerová chce zrušit podvojné účetnictví pro podnikatele

14. 11. 2019 | | Petr Kučera | 1 komentářů

Schillerová chce zrušit podvojné účetnictví pro podnikatele

Ministerstvo financí dokončilo návrh věcného záměru nového zákona o účetnictví a posílá ho do mezirezortního připomínkového řízení.

Za upozornění na podezřelou zakázku se už nebude platit

13. 11. 2019 | | Jiří Hovorka

Za upozornění na podezřelou zakázku se už nebude platit

Ústavní soud dnes zrušil poplatek 10 000 korun, kterým bylo od října roku 2016 zpoplatněno podání podnětu k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Podle nálezu Ústavního soudu příslušný zákon nestanovil poplatkovou povinnost zcela jednoznačně, srozumitelně, konzistentně a předvídatelně.

V Česku je sto tisíc spících firem, ukazuje analýza

12. 11. 2019 | | Jiří Hovorka | 1 komentářů

V Česku je sto tisíc spících firem, ukazuje analýza

Český obchodní rejstřík je zaplevelený spícími firmami. Podle analýzy poradenské společnosti Bisnode je v Česku téměř 100 tisíc společností, které nevyvíjejí žádné podnikatelské aktivity.

Realitní zprostředkovatelé dostanou přísnější pravidla

8. 11. 2019 | | Petr Kučera | 2 komentáře

Realitní zprostředkovatelé dostanou přísnější pravidla

Poslanci schválili nový zákon o realitním zprostředkování. Podle ministerstva pro místní rozvoj má víc chránit klienty realitních kanceláří. Kromě obecných předpisů (živnostenský zákon či občanský zákoník) doteď neexistoval žádný zákon, který by přímo upravoval poskytování realitního zprostředkování.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Broadway Change 2 560,00 Kč
Czech Exchange 2 565,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 565,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 575,00 Kč
Česká spořitelna 2 622,00 Kč
Komerční banka 2 627,95 Kč
Expobank CZ 2 629,60 Kč
Sberbank CZ 2 642,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 679,80 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 306 413 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Radim Jančura

Radim Jančura

- podnikatel a majitel Student Agency

0
+
-
2.Milan Richtr

Milan Richtr

- politik a oděvní podnikatel

-2
+
-
3.Miroslav Pelta

Miroslav Pelta

- podnikatel a majitel fotbalového klubu z Jablonce nad Nisou

-16
+
-
4.Martin Michal

Martin Michal

- podnikatel a manžel zpěvačky Heleny Vondráčkové

-24
+
-
5.Pavel Bém

Pavel Bém

- psychiatr, horolezec, podnikatel a bývalý pražský primátor

-94
+
-

Články na Heroine.cz

Čím voněla žena starého letopočtu

Čím voněla žena starého letopočtu

Zalíbit se našemu čichu se snaží vše od balzámů na rty přes vlhčené ubrousky až po kuličky...více

Vít Samek Na vlastní otvor: Stomatologie

Vít Samek Na vlastní otvor: Stomatologie

Zuby – pohroma huby. A podle mě i evoluční záhada. Kazí se, bolí, a dásně, to ať se na...více

„Bez kvót to nepůjde.“ Ženy v politických stranách

„Bez kvót to nepůjde.“ Ženy v politických stranách

O tom, proč je důležité zvýšit zastoupení žen ve veřejném životě, v politice, v mocenských...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Insolvence, invalidní důchod
Poradna > Poradna při finanční tísni > Insolvence, invalidní důchod

Otázka: Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda existuje nějaká pomoc pro člověka, který je v insolvenci a zároveň je invalidní důchodce. Jedná se o mou mamku, kterou čekají ještě tři roky splácení vyměřeného dluhu...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services